Állami főreáltanoda, Nagyvárad, 1899

У. sir ■&ж ifi.' sir sir sir 55^ Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr 4& A NAGYVÁRADI M. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1899-1900. TANÉVRŐL. Ф s,s KÖZLI: KRÜGER VIKTOR, IGAZGATÓ. NAGYVARAD. LÁNG J Ó Z S R F KÖNYVNYOMDÁJA. 1900. Я2‘; '**У? я.1> J>S -Y­G&í eJSTiíJá) я -íí я :■*' “ **■ ;.'J., *;. я,* »; у'яяГ . • í'ryjc "í *Л'~'»:1; 3 ** i Yl^í * :£ 'c?^s iA e.Yí a jí A. * J|V. JJ\. Jf. JJV. Jjv JJV J|. JjV JJV. ^ ,/JV. JjV. JjV J|\. JJV. Jf. JJV. Jf. J|v Jf. J(~ Jf* JJV. JJ4. ■rjv.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék