Állami főreáltanoda, Nagyvárad, 1900

A NAGYVÁRADI M. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA Értesítője AZ 1900-1901. TANÉVRŐL.-b'i. KÖZLI: KRŰGER VIKTOR, IGAZGATÓ. NAGYVÁRAD, LÁNG JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA. 1901.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék