Állami főreáltanoda, Nagyvárad, 1901

4feáMMMÍ ......... ..........................................................................................................^ '41 Щ Ж J$£:. ■éS = €1 Щ Щ\ щ\ 4, щ щ ж 4 я 4 4 41 i 4 <S' j 4 € 4 4 I 4 4 4 т т 41 'ЯШ A NAGYVÁRADI г* / М. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA ГГ értesítője AZ 1901-1902. TANÉVRŐL. Ф К О Z L I Dr. SZOMBATHY ISTVÁN, RENDERS TANAR, AZ IGAZGATÓ HELYETTESE. NAGYVÁRAD, LÁNG JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA 1902. m P & g* Ш p Й&. IS* p !# •> §► !► £► !► # ÜL [gfe m P S­P k P P w WL w #• \P m P

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék