Napkelet, 1924. július-december (2. évfolyam, 6-10. szám)

"msrnm SZERKESZTI TORMÁT CECILE ACTATOM' tharaud János És Jeromos: Ha Izrael 1 ’ a király. (Folytatás.) szilárd jános, porkoláb isiván: Novellák. • vida Péter: Még egyszer az oláh kérdés. • kutas Kálmán, vargha gyula, mécs László: Versek. • szinnyei József: Jó magyarság. • El< • SZINNYEI vek és rairtk i galamb Sándor: Herczeg Ferenc kilenc egy felvond* sósa. • Könyvismertetések. • Szemlei zsigmond eerenc: B. Podma-- niczky Frigyes. • galamb Sándor: Színház. • (p.); Opera. • hartmann János: Vajdasági magyar írók. • farkas gyula: Erdélyi új folyóiratok. • csekey isiván: A dorpati magyar intézet. * Apró cikkekt pais dezső : Ki volt Toldi Miklós 7 VI. SZÁM JUNIUS II. ÉVFOLYAM ARA: 15.000 K A MAGYAR IRODALMI TÁRSASÁG KIADÁSA BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék