Napkelet, 1932. január-június (10. évfolyam, 1-6. szám)

1932-01-01 / 1. szám

HUHiunnimr E mrnr wmrnr'nuiiuimmmvmmrnmrri iHrtiiiiiiiiHuiimmiimimiinuiimiHmimiuHiiMniiiijii etottöü Egyctesa " r./Ah ; SZERKESZTI TORMÁT CEC1LE ADTAI rMVA • BÜKY GYÖRGY: A fakir. - sík IA.LÁJ1YI • Sándor: Ember. (Vers.) ~ kacsó M Sándor : Hárman ködben. - nagy emma: A lázadó. (Vers.) ~ tamási áron: Kivilágított fapiac. - gulyás Pál: Most jön meg a szerelem ! (Vers.) ~ maderspach Viktor : Muresánu. »sík Sándor: Megértettem, hogy kenyérnek születtem. (Vers.) ~ m. juhász margit: Világtalanok... (Vers.)~majthényi györgy: Az a kutya bors.- falu tamás: Kert. (Vers.)~török Sándor: A lakatos mégis igazat mon­dott. - falu tamás: Messze van... (Vers.) - Elvek és művek: Fekete kenyér. - A kapitalista világrend válsága. - A halottak is élnek. - Havas István válogatott versei. - Mit tud a kis egér.- Hősök. - Egy hordó bor.- Szüts Mara házassága. - Sárika. - Szemle: Színház. - Képzőművészet.- Zene. - Külföldi szemle. 1932. EV JANUÁR 1. 1. SZÁM X. ÉVFOLYAM ÁRA 2.50 PENGŐ \ A A1AGIAR IRODALMI TARSASAG KIADASA / BUDAPEST Hlluini.nnmimiámiiii.njumitutuiiitniiái DliálllltlLiUlllHIIIItiHllliDillInmiilHáttllLUild imurnnTimiiiiiiniiiiiHiiMMiiiHiniiiimiiinwimmw nntTTTfirnnTT iii»inimiiiimmininn»imnnmrminiii»Hwiinwiwn

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék