Napkelet, 1932. július-december (10. évfolyam, 7-12. szám)

1932-07-01 / 7. szám

3PT»^»8lTf?irnT1TTTT^TTTfTftTTTTT1TTTTTffTTTTT^TTTrfTT?T^rfTlfTfTTTTTffTfrf^TfTTTTTTlfTTTTTfTTfinrfTlT7Tr5Tf?TTrrfTTTTrivi#»i»f r'n NAPKELET ! SZERKESZTI TORMÁT CEC1LE j ÁRTALOM: komáromi János : Tatjána, hol vagy ? ~ marschalkó lia: Isten­hez. (Vers.) ~ balatoni farkas Alice: Gondolat-Gondolán. (Vers.) ~ kovácsné nagy méda : Asszony vagyok csak ... (Vers.) « m. juhász Margit: Alkonyaikor a tükör előtt. (Vers.) - nagy emma : Olyan jó várni téged. (Vers.) ~ magay berta : Hó­fehérke. (Vers.) « szakáts lászló: Kerenszkijtöl Leninig. ~ kövér Erzsébet: Tilalomfa. (Vers.) - fáy ilona: \ezeklés. ~ falu tamás: Álom­halász. (Vers.) - váczy József: A világ így megyen. ~ roll a Margit: Fiatal fa sóhajtása a szélben. (Vers.) « Fábián István : Magyar úr - francia demokrácia. » falu tamás: Vadászat. (Vers.) ~ büky györgy: A fakir. ~ Elvek és müvek: Életproblémák.~ Hé, kozákoki « Hova? A magyar jövő útja. - Északafrikában. - Az óbudai ókeresztény cella trichora a Raktár-utcában. - Szemle: Képzőművészet. ~ Zene. - Zene- irodalom. - Külföldi Szemle. 1932. ÉV JULIUS 1. 7. SZÁM. \ X. ÉVFOLYAM ÁRA 2.50 PENGŐ I A MACTAR IRODALMI TARSASAG KIADASA BUDAPEST bin mi ujiiumniui.inmii»»»uu.i..minmiiiitm tin n m.'iiin.iiin.i mill femniHwiiir

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék