Napkelet, 1933. január-június (11. évfolyam, 1-6. szám)

1933-01-01 / 1. szám

piTWffHflflffPfflfff íbiHülflIHIITHIinfniH'r HIF/fVITfTTinTWnTTnTnTTnnTTTrrfTVíHlll'U SI|,i'VfT«l9^?rVn»Hv^*^illWfl U'ttZt NAPKELET SZERKESZTI TORMÁT CECILE ÁRTALOM: TORMAY CECIL : TÍZ év. ~ PAULER Ákos: Mozart lelke. ~ aradi- szabó istván: Minden este így szenvedek. (Vers.) «- ritoók emma: A jövő csillaga. ~ kovácsné nagy méda : Szó- búnkban alszik a kályha ... (Vers.) -áprily lajos : Remé- nyik Sándor vallásos versei. ~ török pál: Batthyány Lajos főbenjáró pőre. - tamási áron: Görgeteg, - aradi-szabó istván: Álom a boldog­ságról egy idegen városban. Tavaszvárás a télben, fekete lajos: Csonka vers a vén Dunáról. (Versek.) « juhász géza: Arany János életrajza. - m. juhász margit: Az Arany Jánosék lepkéje. (Vers.) « Vargha zoltán: Nász a Podmaniczky-háznál. ~ török Sándor: A Bolky kisasszonyok. » m. juhász margit: Mikor a fényszórók elégtek. (Vers.) ~ genthon istván: A középkori Buda. - falu tamás: Legszebb. (Vers.) - mécs lászló: Modern fúriák. A föld fia (Versek.) - hédey Tivadar: Csongor és Tünde új szinrealkalmazása. - komáromi jáínos: A rejtett zug. - Elvek és művek. - Szemle: Színház. - Zene. ~ Külföldi irodalom. 1933. EV JANUAR 1. 1. SZÁM. I XI. ÉVFOLYAM ÁRA 2.50 PENGŐ ! A MAGIAK IRODALMI TARSASAG KIADASA BUDAPEST Phi* mm. mamia muümimiiitm miinmuin.iiiiiijn».i.iniiiimiiiiiniiiiiii..iiuai' [uiumiiu.iiH.inui.ui.niiiiiiiiitii..»,.<.ilui.iii.n.«...i»miiiiimtimiiiiiiiHiiimiinuiiuiimuninuiuii.um i.í i.i. mii.illi,,,|1|.l,ll,lllulllll,1||llllllJ1,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék