Román Nyelvű Katolikus Gimnázium, Naszód, 1883

fii Reportulii alu XY-lea despre Gimnasiulu superiora gr. cat. romanescu diu NASEUDU deinpreuna cu unele date despre celelalte scale sustienute cast gimnasiulu din fondulu scolastecii centrale granitierescu din Na- seudu si anume: despre scól’a normale greco-catolica romanésca de baieti si de fetit ie din Naseudu, despre cea normale gieco- catolica romanésca de baieti din Monoru, despre cea normale greco- orientale de baieti din Borgo-Prundu si despre cele triviali greco- catolice de baieti diu Sangeorgiu, Telciu si Zagr’a pre anulu scolasticu 1883/4. GHEßL’A Imprimări .> „Aurora“ p. A. Todorauu 1884.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék