Román Nyelvű Katolikus Gimnázium, Naszód, 1941

Kolozsvári tankerület. (Internatus.) A NASZÓDI m. kir. állami román tanítási nyelvű gimnázium ÉVKÖNYVE az 1941-42. tanévről. Áz iskola fennállásának 78. évében szerkesztette: PÁLFFY ENDRE ll igazgató. haszód m. kir. áh. gimn. Inţpectoratul regional Kolozsvár. (Internat) ANUARUL Gimnaziului regal ungar de stat cu limba de predare română din NASZÓD din anul şcolar 1941-42. Intremit in anul al 78-lea dela înfiinţarea şcoalei de PÁLFFY ENDRE Director Felelős kiadó : Pálffy Endre | igazgató. Hunyadi-nyomda Kolozsvár. Felelős v. Hunyadi Lajos.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék