Nefelejts, 1865. január-december (7. évfolyam, 1-53. szám)

1865-01-01 / 1. szám

TARTALOM. A „Nefelejts“ 1865. évi 7-dik évfolyamához. Értekező és ismeretterjesztő czikkek. Lap. Pompei. (Nápolyi eredeti levél.) Ováry Lipót. . . 1 A nők barátsága. Erdödy Sarolta ........................... 9 P later Emilia, a lengyel hősnő. Szana Tamás. . . 37 A magyar hölgyekről. Szántay Aladár..................88 A nő hivatásszerű növeléséről. B............................97 Vándorlások a természet országában. H. Mór . . 115 Hermione, Shakespearre. „Téli regéjében“ (jellem­rajz.) Szana Tamás..................................145. 153 A virágok történetéből. Csáthy Géza. . 163. 171. 439 452. 465 A kosár. Konkoly Dezső............................................204 E gy pár igaz szó. Limbek-Fekete Luiza. . . 249. 261 Képek nevezetesb nők életéből. 270.278.281.329. 341 Mi a haza ? V— i......................................................293 A kolosvári nemzeti szinház történetéből. Jakab Elek....................•................... 297. 310. 322. 335 R ajna vidéki képek. R. Ensel Sándor. . . . 299. 358 A magyar nő és a hazai történelem......................317 B onheur Róza. Csáthy Géza........................................356 A magyar gazdasszony V—i.....................................365 A női szív piperekönyve. Kozák N. János................390 A zene és gazdasszonyság. V—i..............................429 Nemzeti viselet. V—i................................ 501 Uj évre. V—i...............................................................537 Költemények. Ágoston József: Az élet...............................................487 G r. Beleznay Luiza: Tavaszdal.................................156 „ „ „ Egy hervadó virághoz. . . . 381 Benedek Aladár: Szerettelek!...................................67 „ „ A tavaszról én is álmodoztam. . 180 Beöthy Zsigmond: A sorshoz.....................................305 Bényei Gábor: A dalnok kedvese............................308 Berta : Sylveszter estéjén.............................. 3 B odiz László: Visegrád romjaihoz............................319 fís alma: Eniléklomb......................................................31 Csálomjay: Epigrammák. (Burgerból.)....................39 Szántay Aladár : A szellő története..........................123 Lap. F lóra: A sejtelem.......................................................485 Horváth Baske: Egy barátnőm menyegzője ünne­pére ........................•.......................................370 Ih ász Márton: Olyan csöndben...................................43 I zidora: Madarason.....................................................137 Jankay : Temetésen. .................................................347 K almár Róza : Elhagyott tájamhoz..........................105 K . J. : Emlékkönyvbe. ... •..............................398 Kojazi Lajos: Marie szeretlek 1.............................113 „ „ Újra ő hozzá. 1. II. 111. . .... 189 „ „ Világ folyása. (Geibel után.) . . 296 „ „ Vallomás.......................................429 „ B Bevádoltak....................................529 Komócsy József: Téli dal.............................................10 „ „ Dalaimból. I. II.................................73 „ „ Az utósó dal...................................225 „ „ Csitt, csöndesen!...........................329 „ „ Csak téged szeretlek 1 .... 444 Kuthen: A hazaszeretet..............................................241 „ Kék a kökény..............................................395 Kv assay Ede: Oh! szólj, oh szólj! .....................161 L ánczy: Lefestem........................................................148 Linczy: Messze tőled.................................................211 M últ és jövő..................................................243 L ithvay Viktoria: Szomorúan. . .............................477 L osonczy László: Népdalok. I. II. III. IV. . . . 365 Milassin ,Vilmos: A lepke. (Románcz.)....................51 Ozoray Árpád: A rózsa és a liliom (romance.) . 88 Pap Gábor: Koldus gazdag.........................................65 Dr. Péterfi: Emmához. (Schiller után.)..................433 Pichler Vilma: Nem az erdő......................................49 „ Oh ha tudnád..................................293 T eréz: Eszemhez.............................................392 n Miért van ? 447 rí Karácsony napján............................ 525Í y Berta: A szebb napokból...........................270 Tamás : Heineból. 1...........................................98 Volna lánykám (Burns dala.) . . 235 Rajka Szaióc. Szana Csengey Gusztáv: Hajnalban, „ „ Nyilatkozás. (Heine.) Csepeli Sándor: M . . . pusztán 51 504 377 Csermelyt Sándor .-Virág és leány..........................58; „ ­f i „ Dal............................................ 209Í<Szo«z Béla: Dalmady Győző: Uj év napján............................... 9 „ ­„ „ Ébredő szerelem.........................29: » „ „ „ Mélységes titok. ...........................97 Szász Gerö: Boldog szerelem. I. II „ „ Mit tehetek én róla.................145 „ „ Heine dalaiból............................177 „ „ Eltitkolnám szerelmem.............233 fi „ Szerethetsz még akárkit. . . . 233 n „ Itt bolyongok a faluban. ... 269 „ „ Isten hozzád...............................285 „ „A szent ügy................................513 D obó László: Románcz...............................................407 D onibay Hugó: Gnómák.................................. 131. 203 „ „ Halottak napján..............................419 D omonkos János: Mikor lesz ismét?......................460 F irtosi: Szép tavasz van............................................196 Szász Károly: Mikor..........................................21 „ „ Az erdő titka. (Lenau.)................129 J elszó. (Heine.) .... .... 129 Halleluja. (Heine.).................277 Annának..........................................65 Német bálban................................249 Jéna.................................................341 65 Ne szólj..........................................153 „ „ Meghalni!...........................................317 T amásfi Gyula: Drága, ritka. (Moore után, an­golból) .................................................................116 Tamásfi Gyula : Szivem a felföldön (Burns után.)148 ,, fi A quadroon leány. (Longfellow után.).............................................219 „ „ Az éjfélben éneklő rabszolga. (Longfellow.).................................287 „ „ A tengnri csönd, (Longfellow.) . 333 „ „ A Balaton tündére......................... 389, Tamási István: Csak ö hozzá....................................108 Lap' Tihany: Tavasz van....................................................171 Tolnay Lajos: A városligetben. . . . • .... 121 „ fi Dunaparton........................................201 f i fi Éjjel...................................................501 Tompa Mihály: Őrizd meg...................................... 1 To rkos László: Mindent tudok...........................217 a rt Egy pajkos leánykának..................457 Udva rdy Géza: Dalt adott az Isten..........................261 n „ Dal...................................................405 f i „ Dal, kedvesem kertjéről. . . . 473 rí „ Virágok útja.................................538 Ürmé nyi Lajos: Midőn elváltunk...............................75 Vör ös-Gaál Karolina: Felelet Firtosi kérdésére . 23 „ „ „ Az én tavaszom ..................163 Z eíemér: Egy kis virág..............................................356 Z ilahy Károly: Elült a szél..................................85 f i fi Hozzá...................................................85 Zilahy Imre: Az arany fonal (néprege után.) . . 169 fi ,, Emlékszem az első látásra...............353 f i ,, Tikkasztó hevén a..............................417 Beszélyek, novellák, s rokon. Abonyi Lajos: Egv meghalt élő (beszélv.) . 122. 129. 137. 147. 155. 161 Andorka Gyula: A szerelem forrása (nép rege után.)............................................... • . 287. 294 B alázs Sándor: Savó-kúra (elbeszélés.) 233. 242. 250 262 Bocskay-.Pap Lajos: A kanizsai hősnők (történeti beszély.)...........................................................473 Csepeli Sándor: Kiki a maga párjával (beszély.) 65. 73. 85. 99. 105. 113 Deák Farkas: Egy asszony (elbeszélés.) . . 49. 58. Firtosi: Szomorú meglepetések (beszély.) . . . 353 Friebeisz Ferencz: Egv csók a szinházi öltözőben. 485. 502. 515. 528. 538 Julián Ede.-Tasso szelleme (novella.) 3. 11. 21. 29. 39 Kazár Emil: Egy nevezetes nap. 201. 209. 117. 225 Kulcsár József: Lónai Katicza (történeti beszély.) 306. 331. 344 Lanka Gusztáv: Házasság szerelem nélkül. 444. 457 Remellay Gusztáv: Dávid diadala (1865. I. félévi műlapunkhoz.)...................76. 89 fi Árpád menye (történeti elbe­szélés.) . ..........................178. 189 „ Decz. 12-ke, 1476-ban (episod Mátyás király életéből.) 513. 525 Sajó: Alizinda (beszély.)................................. 308. 320 Szabó Richard: Ember tervez, isten végez. 170. 180 192 Vértesi Arnold: Stig Andersen (történeti elbe­szélés.) ................................ 271. 279 fi Az arany oroszlán és a kék egyszarvú (beszély.) 367. i 378- 392 405. 417. 431 Vörös-Gaál Karolina: Bál utáni reggel (farsangi kaland.)............................................ 75 ■

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék