Nefelejts, 1874. január-december (16. évfolyam, 1-52. szám)

1874-01-04 / 1. szám

Január 4.1874 XVI. évfolyam. NEFELEJTS SZÉPIRODALMI HOLGYDIYATLAP Megjelenik minden vasárnap, harmadfél ivén, külön regényivekkel, színezett divatképek-, himzet rajzok-, szabás- és kelme-minták-, különnyomata arczképek- s egyéb műmellékletekkel, ÉVEN KINT DÍSZES MULAPOKKAL felelős szerkesztő. tulajdonostárs. Előfizetési föltételek: Helyben házliozhordással vagy vidékre postán bérmentvo: Egész évre ..............-...........................................12 ft. F élévre ............................................................... 0 „ É vnegyedre........................................................ 3 „ K ülön dij: minden egyesi mülapért SO kr. Gyűjtök hat előfizető után tiszteletpéldányt nyernek. Előfizethetni: Helyben: a szerkesztőségnél, íM>ost,ypnt(Sr 1. szám alatt. ^W 7 „ a kiadóhivatalban, Kertész József könyvnyomdái irodájában, Lipőt-utcza 2-ik tó&í. Vidéken: minden postahivatalnál. . vó PEST. KERTÉSZ JÓZSEF G YORSSAJTONYOMASA. 1814. ■I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék