Nefelejts, 1875. január-február (17. évfolyam, 1-9. szám) - Divat-Nefelejts, 1875. március-december (1. évfolyam, 1-43. szám)

1875-01-03 / 1. szám

TART ALOM-JEGYZÉK a „Divat-lNTefelejts“ ±&"7ö. évi folyamához. Első cikkek. Borostyáni Nándor. Eszményképek a nőkről. 129. oldal. Csukássy Józsefné. A gépek és tiindérujjak harca. 241., 249., 257. Cs. i. Schoppenhauer és a nők. 265. K. L. Az angol highe life élete. 83., 4L, 49. Lánghy János. A nőnevelés és a nők munkaké- pesitése. 289. M. F. Miként érjük el a valódi boldogságot. 1. „ „ A társalgás. 17. Prém József. A divat befolyása a jelmezekre. 217. 225. Stuart Mill és a nők. 57. 65. A női munkáról. 81. Jules Simon s a nők. 97. 105. Társadalmunk egyik baja. 201. Proudhon és a nők. 315. 323. Milyenek a nők. Költemények. Ábrányi Emil. Lord Byron apróbb verseiből. 42. „ „ Nekem nem ád. 202. „ „ Mióta lelkem. 270. Ifj. Ábrányi Kornél. Don Kulebras. . . 186. A. de Musset. Látomány. (Ford. Gáspár Imre.) 218. Balogh Zoltán. Az ősi házban. 2. Benedek Aladár. Elmúl az élet. 17. „ „ Az ideál és szerelem. 33. „ „ Hervegh György költeményei­ből. 65. „ „ Négy fal közt. 145. „ „A megváltóról. 299. Beranger.Tizenhármán. (Ford. Farkas Lajos.)57. „ Ötven év, „ „ „ 266. Csukássy József. Ó norvég románc. 161. Daimady Győző. A kis család. 81. Dalmady Győző összes költeményeiből. 307. Darmay Viktor. Elégtétel. 73. „ „ Könyek 193. Endrödy Sándor. Téli rózsák. 9. „ „ Kételyek közt. 121. „ Temetőben. 241. „ „ Tücsök-dalaiból. 324. Gáspár Imre. Húsvéti regg. 25. Heine. Tavaszi dalok. (Ford. Lithvay Viktória.) 89. Uj tavasz. (Ford. Bartók Lajos.) 169. Kiss József. Az újdondász. 50. Izsó halálára. 113. \ „ „ A „Ringen“. 209. „ „ Románc. 339. Lauka Gusztáv. Sárgul a mezőknek földje. 133. „ „ Szomszédban. 281. Machik József. Előre, csak előre nemzetem. 290. Prém József. Sejtelmes utazás. 106. „ „ Megvédd arádat. 250. Reboul. Gyermek és az angyal. (Ford. Gáspár Imre.) 118. Reviczky Gyula. Mea culpa. 97. „ „Be furcsa. 226. „ „ Ideális percek. 331. Szabó Endre. No szép leány. 153. Szereth. Gara Mária. 177. Gróf Vay Sarolta Vártalak. Várady Antal. Az éj dalaiból. 138. „ „ Zsoltárok könyvéből. 258. Victor Hugo. Dal. (Ford. Vajda Viktor.) 316. Eredeti Veszélyek. B. Büttner Lina. Elza névnapja. 2. „ „ Izabella diadalai 266. 273. 281. Deák Farkas. Peregi Sándor élete. 138. 145. 154. 162. 169. G. Büttner Julia. A boldogság útja. 65. 73. 81. Kompolthy Tivadar. Emma 132. László Mihály. Paradicsom hőse. 202. 209. 218. 226. 233. luka GnsztáV. Regény a vidéken. 193. „ „ Fenn és lenn. 290. 299. 307. neghy Kálmán. Kiadó lakás. 130. _„ A szalmaözvegy karácsonja 340. íépfaludy Ö. Ferenc. Egy hatvan éves fiatalem­ber. 9 18. 25. Tóth József. Házasságrontó. 89. 98. 106. 113. i 121. „ „ Eljátszott élet. 316. 324. 331. 339. Vértesy Arnold. Regényes házasság. 34.42.50.58. „ „ Ősz és tavasz. 178.186. „ „ Georgine. 242. 250. 258. Fordított beszélyek. About E. A Corneille fogadó ikrei. (Ford. Már- tonffy Frigyes.) 90. 99. 107. 114. 113. Andol Ernő. Egy éj. (Ford. Hentaller Mariska) 252. 259. 267. 274. 282. Anthony Trolop. Gledd Ophelia kisasszony 243. 251. Bayle Henrik. San Francesco a Ripa. 4. 11. George Sand. Francia. (Ford. Hentaller Elma.) 139. 147. 155. 163. 171. 179. 187. 195. Habicht Lajos. Három cimbora. 326. 332. Heigel Károly. A királyt, vagy a férjet? 235. L. Max. Bocsánat minden bűnösnek. (Ford. Lá­zár Mihály) 318. 325. Mőlepéne. Négyheti szabadság (Ford. Lithvay Viktoria) 58 67. 75. Schlägel. A viharból 211. 219 227. 234. Temme Egy kastély eseményei. (Ford. Nyirák Lajos) 300. 309. 317. Wilkie Colüns. Végzetes gazdagság. 35. 43. 51. A jósnő. (Ford. Milesz Béla) 12. 19. 26. Ibrahim. „ „ „ 82. Hazárd asszony. „ „ 204 Rémes órák a sivatagban. (Angol után közli: Borostyám Nándor.) 194. 203. Meggyógyulás. (Ford. Milesz Béla) 341 Tárca. A kis lovász Tavaszi lóversenyek 38. B. L. Ludovika akadémia estélyei 119. B. M. Visegrád-esztergomi kirándulás 95. Balázs Sándor. Védbeszéd a körök mellett 328. Borostyáni Nándor. Egy elhagyatott helyről 110. „ A bázeli fekete medve 214. 237. „ Saisonszerü 285. Boz Dickens. Karácsonyi képek. 334. Brix Iván. A hajfodrászat művészete. 246. Bulyovszky Gyula. Házszentelő. 5. „ „ Nagy hét 13 „ „ Tél vége. Hangversenyi éle­mények. 21. „ „ Liszt. 21. „ „ Husvét. Sphynx 28. „ „ Itthon s kicsit a föld körül 37. „ „ Csak vigan. 45 „ „A fővárosból. 52. „ „ Tárcacikk. 60. „ „A kerepesi boulevardon. 69. „ „ Május 1. 77. „ „ Madam FArchiduc. 85. „ „ Ünnep után. 93 „ „ Holt idény küszöbén. 101. „ „ Letűnt fénypontok. 109. „ „ Praktikus eszmék. 117. „ „ A korteskedés művészete. 124. „ „ Bécsi levél. 133. 141. „ „ Gmundeni levél. 149.164.190. „ „ Gmunden Niagarája. 157. „ „ Sétáimból. 174 221. „ „ Gmundenből 181. „ „ Lima ünnepe. 198. „ „ Augustus 18. 206. „ „ A képzelt beteg. 214. Cs. J. Király útja 36. Cs. Z. A Egy jó madár. 118. 126 Egy nem szavazó : Az országos nőiparegylet évi közgyűlése. 14 Egy színházlátogató Bulyovszky asszony Ko­lozsvárit 313. Földváry István. Jur fix. 21. Hedvig. Nehány szó a gyermekszobából. 7. Irmei Ferenc. Szinirodalmunk jelen állása. 6. 13. 20. 27. Julius Novus Erről-arról. 262. K.... Kreton jelmez-piknik. 6. K. L. Magyar gazdasszonyok országos egyletének közgyűlése. 29. K. L. Május elseje a Margitszigeten. 78. „ „ Az athletikai viadal. 79. „ A pesti tavaszi lóversenyek. 86. n n n Pünkösd hete Bécsben. 94. „ E A gazdasszonyok a gyermekek között. 102 „ „ A múlt hétről. 125. „ „ Egy hét az alföldün. 151. „ „ A gyász után 165. „ „ A magyar athletikai klubb versenygya­loglása Balaton-Füredre. 174. „ „ La saison morte. 189. „ „ Őszi rózsák. 122. „ „ Idény-kilátások 261. „ „ Egy nap Gödöllőn 271. „ ,, Borúra derű, és derűre ború. 278. „ „ November 1 ső napján 286. „ „ Egy hét alatt. 337. „ „ A karácsonyfa körül 343. Kacsóh Lajos. Bulyovszky Lilla a nemzeti szín­padon 100. „ „ A választások előtt. 133. Kemenes, Kés, villa és kanál. 158. 166. Kis futó. Egy uj sport ünnepély. 54. Komócsy Lajos. Jogászcsiny. 320. M. F. Néptanítók a zöldben. 132. Molnár Lajos. Egy nap Tatán. 182. P—-V J ő. Szini szemle. 206. 230.245.277.294. 304. 320. 327. 312. Pokorny Jenő. A varróleány. 173. „ „ Szünidők után. 190. „ „ A nemzeti színház hete. 199. „ „ Debrecen, és a debreceni színház megnyitása. 138. „ „ A népszínház megnyitása. 270. „ „ A színházban és a törvényszék előtt. 286. Prém József. Képzőművészeti tárlat. 76. „ „ Thermae Antoninianae. 197. „ „ Míítárlat. 205. Sphynx. Ország világ. 38. 54. 61. 70. 78. 85. 94. 102. 109. 117. 125. 134. 150. 158. 166. 175. 327. Sümeghy Kálmán. A végrehajtó dolga. 269. Szana Tamas. Egy száműzött Írónőről. 189. 197. Szilárda. A divat köréből. 16. 32. 40. 56 72. 104. 128. 152. 168. 208. 240. 256. 264.280. 298. 314. 330. „ A szabásokról. 228. T—j. Színházi szemle. 110. 158. T —h J—f. A vihar. 142. Dr. Tóth Béla. Párisból. 253. 311. Tóth József. Olvasó-asztal 132. Fürdői tárca 245. „ „ Lipiki fürdőből. 254. „ „ Kamélia és a százszorszép. 261. „ „ A szórakozottságról. 304. V. V. Panna asszony leánya. 61. Vajda Viktor. Ayda 53. „ „ Szentelt falak között. 229. —y —ő. Egyről-másról. 215. 222. „ „ Olvasó-asztal. 92. * * % Szini szemle 277 294. 304. „ A húsvét Moszkvában. 30. „ A kigyó-utcai gyilkosság. 191. „ A szerb fejedelem esküvője. 278. „ Berlinből. 319. „ Horn Ede végnapjai. 287. „ Irma levelei. 336. 343. „ Jóslatok. 262. „ Milánói nagy napok. 276. ___ „ Mosolygóbb ég alatt. 84. „ Olasz renaissance 44. 68. „ Országos dolgok. 30. „ Ország-világ. 327. „ Yirágkiállitás a Szondy-utcában. 62. „ Párisi levél. 345. Továbbá: Minden számban : Mi újság? Irodalom, zene, s művészeti hírek. Egyletek és intézetek. Hymen- és halálhírek. Szó , szám-, és sakktalányok, ta- lányfejtők névsora. Galambpósta. A borítékon : A nagyvilágból. Vidékről. Vegye­sek. Bizománytár. Mellékletül: 24 iv ábrás divatrész, 12 szabásiv, és 24 színezett divatkép.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék