Nefelejts, 1875. január-február (17. évfolyam, 1-9. szám) - Divat-Nefelejts, 1875. március-december (1. évfolyam, 1-43. szám)

1875-02-14 / 7. szám

84 NEFELEJTS XVII. ÉVFOLYAM Nyisztory Sándor Aradmegye tiszteletbeli főorvosa, 42 éves korában Aradon. s Madocsányi Pál a múlt országgyűlés képviselője, 78 \ éves korában Egerben. Au dabázy Lászláné, szül. Mesko Gabriella, 33 éves korában Budapesten. Az 5. számban megjelent szórejtvény értelme: Álom. Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be: Csorba Gézáné, Kovalik Csákay Klára, Kirilla Kóczián Mária, Gál Klotild, Mártonffy Frigyesné, Kárpáthy Kamilné. A kitűzött jutalmat Kárpátby Kamilné urhölgy nyerte. A 4. számban megjelent sakkrejtvény megfejtését utólag ■ beküldte: Gál Klotild. Szá mrejtven y. Pl. Szt-.től. 7, 11, 12. Közzéppontja ennek mindenhol van. S amit látsz, mindent magában foglal. 30, 1, 12, 29, 35. Mire a kis gyermek .tanittatik, Az az aggnak már nehezen esik. ‘í 37, 11, 38, 13,36, 9, 32,11,15. Az, aki ebben tölti el éltét, Nem érdemli meg az ember nevét. 22, 5, 12. Számtalan tetteknek rugója ez, ( Sok nemesen egyedül ezért tesz. ; 34, 32, 21, 40. Hires volt erről a régi magyar, v Mert tette evvel, mit nem birt \ a kar. ) 17, 8, 12, 11, 32. Szép erénye az erőseknek ez, \ Galambposta. „Fölöttem is“ ki van mondva az Ítélet: nem közölhetjük. „Egy ka ex ér hölgyhöz“. Kérelméből nem maradt meg egyéb, mint „fagyott kóré, sárgult levél.“ Bocsánat, de ilyen bogáncsféle dolgokkal csak nem kedveskedhetünk olva­sóinknak. „Ida keserve“. Ne írjon ön több verset — és Ida nem fog keseregni. „Oly szomorú voltál“ — Abellino. Ön „sokszor várja a napot föltűnni; nem fog-e majd vele valamit üzenni?“ —Mióta lett a nap levélhordóvá? „Az élet egy mosolygó.“ —Budapest. —Gyöngéd, de — gyönge is. „Nincs nyugalmam.“ De lesz, még pedig a papír­kosárban. „A menyasszony“ (ballada). Ezt nem közöljük, mert ahoz, hogy valaki jó balladát Írjon, igen sok kell, ami még önnél nincs meg. — De van érzéke a költészethez, és igy csak előre bátran! „A bánkódó férj“. Vegyen el jobbat, vagy — küldjön. „Kis fi am halál ako r“. Igen szép ; de nem forditás-e? „Mi vagy te?“ — P. F, — Biz ez semmi. „Duna vizén.“ ; B. J. — „Szőke ifjú, barna lány, miud- akettő halavány;“ ez a vers refrainje és alapeszméje; elég ebből ennyi is. „Ősszel“ Lenauból. Jönni fog. „Névnapomon.“ F. Gy. — Van benne kedély, de nincs gondolategység. — Jobbat. „Kialudt már.“ Nem népdal, csak egyszerű dal, de ked­ves, és azért sorát ejtjük. „Árva fiú“. Szép, közöljük. „Nézem egyr e.“ Ne nézze, mert nem jön. „No szép leány.“ — Adjuk. Melylyel — ha nem lankad — babért szerez. 14, 3, 4. Boldog, ki ebben leli vigaszát, \ Mert szivének euyhet s nyugal- íj mat ád. > 9, 16, 24, 39, 35, 18, 35. Büntetlen vétkeid — bár egy­koron Boszulja rajtad vagy utódidon. > 29, 2, 31, 6. Sürü fátyolét ha borítja rád, > Fájdalmidnak nem egyszer eny­hét ád. 10, 11, 2, 23, 28, 1. 28. Az alföldi rónán szép reggelen \ Gyakran gyönyörködik benne a : szem. ( 32, 25,33, 9, 27, 26,35,11, 15. Oly nő, kinek ez nem tulajdona, » Az a nő nevet csak bitorolja. 30, 31, 19, 21, 20, 20. Kejtekben teszi a nemes lélek, \ Legszebb jutalma itt — hála- \ könyek. > 1—40. Kedves olvasó, ha ezt megfejti, ) Talán hő fohászszal is kiséri. Megfejtési határidő: február 25-ke. A megfejtők között érdekes könyvet sorsolunk ki. Bizománytár. L. Vilma ő nsgának a kalap útban van; a meghatározott árban küldjük. B. I r m a ő nsgának a hímzéshez való készletet küldjük ; a betűk arany fonállal legszebbek. M. Kata ő nsgának a theás készletet az üzletben csomagol- tattuk; nem történik baja. Ára az, melyet nagysád szabott. K. Hona ő nsgának a czipők útban vannak. Szilárda. Mai számunk mellékletei: 1) Színezett divatkép. 2) Krantz Ede china-ezüst árutárának árjegyzéke. BULYOVSZKY GYULA laptulajdonos. FK1KBEISZ FÉK KW CZ szerkesztő és kiadó-tulajdonos. Hölgyeknek nélkülözhetlen! AVIS8ASTE. Félre mindenfele Ártalmas nrezfestékkel ! Félre a rizsporral ! Ezek elárulják masnikat ! Csak a inéreginentes, hivatalosan megvizsgált, tiszta és teljesen ártalmatlan KAVISSANTE, ír. LKJOSSE-tól Párirtai, bir azon erővel, az emberi bőrt minden sérüléstől megmenteni, utóbajoktól megóvni, és szépségét s örök ifjúságot biztositani. Már az első kisérlet meg fog bárkit győzni arról, hogy minden dicséret fölösleges. Kapható nagyban és kicsinyben Budapesten : Dr. LEJOSSE főraktárában, király-utca 15. sz., I. 19. Egy üvegtok ára 1 frt 50 kr. Vidékre utánvéttel Budapest 1875. Nyomatott Kertész Józsefnél. (Lipótuteza 2. sz.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék