Nemzeti Sport, 1929. március (21. évfolyam, 41-61. szám)

1929-03-08 / 46. szám

12 toolT Péntek, 1929 március 8. Hogy is lenne? Amit vasárnap nem tudunk elmondani — Saját álomfej tőnktől — Mint tudjuk, a vasárnapi olasz-magyar meccset őszre halasztották. Egyeseik azt mondták rá, hogy helyes, egyesek azt, hogy nem helyes. Egyesek szerint úgyis elvesztenénk, egyesek szerint megnyernénk. De valóban érdekes kérdés: Mi lenne, ha megtartanák a meccset??? A túiieszített idegzetű drukkerek persze sokat álmodnak erről a témá­ról. Ahány, annyifélét álmodik, aszerint, hogy optimista, avagy pesszi­mista az illető. A BÖK-nek sikerült saját külön álomfejtője révén két jellemző álmot megszerezni. Egy optimistáét és egy pesszimistáét, íme: a pesszimisták: Olaszország— Magyarország 3:0 Hát nem megmondtuk? — Páris után előrelátható volt ez, az újabb súlyos katasztrófa — Hát kellett ez nekünk? — Isten veled Európa- Kupa! Üllőirút. 6000 né%ő. Oh tavasz, oh napsugár, hol késel a téli homályban? Reggelre, hála Is­tennek, megérkezett a XXIV-ik Fagyhullám. Hála a minimumnak, depressziónak és anticiklonnak, a hőmérő majdnem olyan mélyre süllyedt, mint a kiszál­lingózott pár ezer jobb sorsra érde­mes fanatikus győzelmi reménye. A közönség érdeklődésére jellemző, hogy az egyik pénztárfülkében a pénztáros megfagyott s ez csak az elszámolásnál derült ki. Na és arról az elszámolásról jobb nem beszélni ... A vereséget hama­rabb fogja az MLSz kiheverni, mint ezt a bevételt . . . A meccs előtt Bethlen fogadta az olasz csapatot, öt az egyhez. Száz pengőbe. Nyert. 6 egyedül a magyarok közül. A szövetségi kapitány a meccs előtt kifejtette, hogy ez még a régi rezsim bűne lesz s ezért egyelőre még mellőzte Savanyót és Davidovitsot. Azt hitte, így is lehet. Viszont té­vedni szövetségi kapitányi dolog. Persze Savanyót és Soponyait kel­lett volna betenni, akik annyit fü- rödtek, hogy a meccsen mindig tisz­tán álltak volna. És hiányzott az amatőr lelkesedés. A pár ezer lírás olasz amatőrök úgy küzdöttek, mint az oroszlánok, míg a mi ötvenpengős játékosaink ar­cáról lerítt a professzionizmus. A meccs különben még nem volt elvesztve, amikor bekaptuk az első gólt, csak akkor, mikor még kettőt kaptunk. A harmadikat pláne olyan közelről lőtték, hogy Benedeknek alig volt ideje elcsúszni. Aj MLSz-t a legnagyobb anyagi válságba sodorta ez a mérkőzés, de az utolsó pillanatban nem várt bevétel nagyot javított az MLSz szomorú helyzetén. A meccs után ugyanis Dé­nes úgy nyilatkozott, hogy hideg volt, kikaptunk 3:0-ra és hogy marhaság ilyen időben meccset játszani. Dénest ezért az elejétől-végig valótlan nyilat­kozatáért száz pengőre büntették meg s ebből az összegből aztan sikerült fedezni a szövetségi kapitány autószámlájának egy részét. Nyilatkozatok: Főldessy: Még egy-két verés és akkor majd. jön az én rendszerem. Én mondtam, hogy halasszuk el'» Arpinatl: Jövőre csak a IL csapa­tunkat okíthatjvk ki a magyarok ám, az optimisták: Magyarország—Olaszország 3:0 Hát nem megmondtuk? — Előrelát­ható volt, hogy Párisnak az olaszok isszák meg a levét — Hát ez jól esett! — Olaszok! Pá, pá az Európa- Kupának! Üllöi-út. 45.000 néző. Budapestre halkan beszökött a tavasz. Üde napsugár verőfénye aranyozta be a revánsra éhes gigan­tikus embertömeget. A maximum, a kompresszió és a rekontraciklon segített és a hőmérő magasra szök­kent, miként a példátlan kereslet­nek örvendő jegyek ára a zugforga­lomban. Az MLSz s a jegyüzérek hada egész évre szanálva van. Re­mélhető, hogy legközelebb már szi­gorló (!) orvos fogja megvizsgálni Benedek gyomorgörcseit. A szövetségi kapitány új rend­szere teljes sikert aratott a pre- miéren. Az új rezsim és a régi játékosok nagy formajavu­láson mentek át A kapitány — igen helyesen — ezúttal is a párisiakat szerepeltette, hiszen világos volt, hogy ők már Párisban is az olaszok­ra spóroltak. A meccsen ott voltak az összes előkelőségek. Kray báró igen helye­sen az olaszokhoz intézett buzdító beszédet, ami jó trükk volt. Félidő­ben háromszor is ki kellett küldeni az öltözőből a sok minisztert, any- nyian voltak. Nincs is szükség rá, hogy mind bent legyenek. Elég, ha a Búd ott van. A meccsen végig az olaszok tá­madtak, a magyarok csak olyankor jutottak szóhoz, mikor gólt rúgtak. Az olaszok gólképtelenségét rész­ben magyarázza a nagy meleg, ők nincsenek szokva az ilyesmihez, amellett az is látszott rajtuk, hogy amatőrök s csak kedvtelésből rúg­ják az ellenfelet. Benedek még a 40 méteres lövéseket is kivédte, bekkjeink szokott (magas színvonalon) álló játékukkal brillíroz­tak, a fedezetek előre is adtak labdát és a csatárok úgy lőttek, hogy szinte bajnoki meccsen érezte magát az em­ber. Végre egy meccs, amely után min­denki meg volt elégedve. Még az ola­szok is. Elvégre elég könnyen szabadultak. Nyilatkozatok: Arpinati.: Kikapni a magyaroktól nem szégyen. Ez a legjobb családok­ban is előfordulhat. Föfdeegg: íme, a Máj Szisztém diadala. Remélem, többet ezután nem hallok ártól á PáristőL Egy rosszul sikerült dribli Fodor: Látod, mért nem adtad le nekem?J Én tisztán álloki Aia nem egészen —r Mit szólt az Újpest centere új nevéhez? — Semmit. Azt mondta: Wetzerböl Vederbe ... Ónálló töprengés Végre lesz teteje a fedett uszodá­nak? Osz-posz Általában mindenki aggódva nézett a vasárnapi válogatott meccs elé, mert a 3:0 és a 4:2 semmiesetre sem nevezhető jó jel­nek. Mikor aztán megtudtuk, hogy őszre halasztották, csalódást érez­tek. az emberek és kijelentették, hogy most kellett volna lejátszani a meccset, az olaszokon töltöttük volna ki a bosszúnkat. Eszünkbe jut erről a következő régi vicc: Svarcnak van egy haragosa, egy drabális mésizáros. Egy ízben ijesztgetik a barátai: — Svarc, jön a mészáros, agyon akar ütni! Svarc rettenetesen megijed, bú­jik mindenhova, míg végre meg­nyugtatják : — Ne félj, nem jön, hiszen el van utazva. Mire Svarc kihúzza magát és fölényesen jegyzi meg: — Szerencséje! Lustaság — Lustaság miatt nem tiehetett New-Yorkba a Sabaria. — Hogy-hogy? — Nem keltek föl elég korán. _ íft — A mexikói felkelők korábbon keltek föl. önálló töprengés PArisba is Fodornak keUett vohm menni a csapat helyett? A Ferencváros Football Club bizalmas közleményei Csak tagoknak! Az elnök ur az éjszakát jól töltötte, reggelire megevett öt tojást és délután csak egy ultimóját fogták el. Dohányzás, köpködés A B-tribünön a dohányzás szigo­rúan tilos, köpködni csak akkor sza­bad, ha Papp luftot rúg, vagy Siflis a lába közt engedi be a dugót. A jelvények nemsokára elkészülnek. Remélhető ugyanis, hogy az elnök úr végre már egyszer a hátsó zsebébe is belenyúl, ahol minden bizonnyal megtalálja az egy hónappal ezelőtt rejtélyesen el­tűnt jelvénymintát. Nincs a teremtésben vesztes, csak a Benedek- Igazat szóltam és betörték a fejem. TJe a száz pengő nincs bumm * •mméMésbaa. $...

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék