Nemzeti Sport, 1944. január (36. évfolyam, 1-21. szám)

1944-01-30 / 20. szám

■ 2 tess Vasárnap, 1944 január 30„ CHtkíoriraRtunk Ötödik részeiben a Nagyvárad, Ferencváros éa a Csapol já lé- kosainak adatait közöljük. Eddig a kővet­kező egyesületek adatait ismertettük: liétíö: Gamma, Elektromos, Kolozsvár, kedd: Vasas, SalBTC, Szolnok csü­jJSftök: Újvidék. DíMAVaG, péntek: tjzrgodi VSE, Debreceni TSC. Az adatok sorrendje a következő: Név. Születés éve, hónapja, napja és helye restmagasság centiméterekben. Testsúly Kilogrammokban, Polgári foglalkozás családi állapot. Lakcím Melyik egyesü­ltben és mikor kezdett labdát rúgni Melyik egyesület Igazolt játékosa volt Mikor igazolták jelenlegi egyesületéhez! Amatőr., vagy hivatásos játékos-e Hány szór volt válogatott. Ferencváros 1. Csikós Gyula. 1913 április 13. Budapest. IV3. 72. Magántisztviselő. Nös. Újpest, Lehninger Károly-u. 19. FeMTK 1928. Nemzeti 1932. Phöbus 1936. Ferencváros 1939 február 1 Hív. 7. 2. Mező fi Tibor. 1922 december 0. Dombóvár. 173. 72. Banktisztviselő. Nőtlen. VII. Dohány-u. 58—62. Ka­posvári Rákóczi 1941. FTC 1943 áp­rilis 1. Ám, 0. ,3. Rhda-v Ferenc. 1921 július 6. Budapest. 178. 76. Tisztviselő. Nőt­len. XI. Bercsényi-u. 12. KTC 1935. Törekvés 1936. FTC 1938. Ferencvá­ros 1942 február 1. Hiv. 3. 4. Tátrai Sándor. 1914 június 8. Tűzi a (Bosznia). 178. 67. OTT-tiszt- viselő. Nös. XIV. Gervai-u. 69/b, SalBTC 1934. Ferencváros 1936 jú­nius 22. Hív. 0. 5. Polgár Gyula. 1910 február 8. Kistelek. i7(5. 81.'"" Vendéglős. Nös. IX. üllői-út 129. Kisteleki TE 1926. Hungária 1930. Budai 11 1931. Fe­rencváros 1983 szeptember 1. Hiv. 25. 6. Sárosi Béla. 1919 július 15. Bu- clapéd'-. 184. 88.' Székesfővárosi adó- tiszt. Nőtlen. XIV, Törökör-u. 62. MAFC 1033. Ferencváros 1937 ok­tóber 29. Hiv. 21. 7. Kéri Károly. 1920 február 9. Budapest. 175. 72. OTI-tisztviselö. Nős. IX. Mester-u. 59. MA VÁG 1936. Ferencváros 1943 október 20. Hiv. 0. 8. Lakat Károly. 1920 november 27. Győr. löY. 65. Polgári isk. tanár. Nőtlen. VIH. Bérkocsis-u. 23. Győri AC 1934. KEAC 1040. Szegedi AK 1941. FTC 1943 június 1. Am. 0. 9. Nagy András, 1920 október 6. Vulkán. TSV BÚT" Textilkereskedő. Nőtlen. X. Slmor-u. 6. MAVAG 1938. FTC 1938. Ferencváros 1941 szep­tember 1, Hiv. 3. 10. Sípos Vilmos. 191 í január 24. ^Vllhelmsberg (rsemetc rszAg). 171. 65. Magánzó. Nős. V. Pannónln-u. 66. Gradjanskl 1930. Young Boys 1934. FC Séte 1936. Rdpid Bukarest 1939. Ferencváros 1942 október 16. Hiv. 0. 11. Lukács Ede. 1020 július 2. Nagyvárad. 167. 65. OTI-tlsztviselő. Nőtlen. XIV. Törökőr-u. 62. Crlsana (Nagyvárad) 1939. Nagybányai SE 1940. Ferencváros 1941 június 1. Hív. 0. , 12. Sárosi György dr. 1912 szep­tember TK Budapest, 180. 76. BSzKRT-ügyész. Nős. XIV. Törökör- u. 62. FTC 1931. Ferencváros 1931 április 1. Am. (1031—1943. hiv.) 59. 13. Fint a, Károly. 1914 június 11. "ÍVágygpncs. 174. 71: Székesfőv. tiszt­viselő. Nőtlen, n. Retek-u. 5. Szóm­ba, helyi SE 1933 M. Pamut 1935. Bocskai 1936. SG Flves (Francia- ország) 1938. Nemzeti 1939. Ferenc­város 1940 február 1. Hiv. 2. 14. Onódy Béla. 1921 május 15. Baja. 168. 66. Szabósegéd. Nőtlen. X. Kcrepesi-út 73. Bajai SE 1936. DVAC 1942. Ferencváros 1942 októ­ber 8. Hiv. 0. 15. Gyetvai László. 1918 december iT. Z5tyóm!~"I78.' 71. Írnok. Nőtlen. Kispest, Thököly-u. 21. FTC 1937. Ferencváros 1937 június 1, Hív. 15. 16. Bosánszky Jenó. 1920 novem­ber 17. Budapest. 170. 66. Gyári se­gédmunkás. Nőtlen. XIII. Vísegrádi- u. 159. CompakJÍor 1936. FuSC 1938. Rákoskeresztúri TE 1939. Opel SC 1940. ChISC 1941. Ferencváros 1943 június 1. Hiv. 0. 17. Hernádi (Hemeck) Pál. 1919 június 29. Tiszaföldvár. 168. 65. Hegesztő. Nőtlen. IX. Gubacsl-u. 87. Hungária SC 1936. Ferencváros 1943 december 20. Hív. 0. 18. Preiner Kálmán. 1921 szeptem­ber 13. Pestszenterzsébat. 180. 72. Textllkercskedösegéd. Nőtlen. Pest­erzsébet, Vágóhid-u. 26. P. Juta 1936. Ferencváros 1943 június 1. HÍV. 0. Nagyvárad 1. Pécsei (Weber) Adolf. 1915 jú­nius 13. Kispest. 176. 63. Hegesztő. Nőtlen. Nagyvárad, Árpád vezér-u, 62. Valéria SC 1028. Várpalotai Unió 1933. Salgótarjáni SE 1936. Kispest 1938. NAC 1941 augusztus 15. Hiv. 0. 2. Tóth Sándor. 1922 május 6. Nagyvárad. 182. 78. Xrógépmüszerész. Nőtlen. Nagyvárad, Rét-u. 6. NAC 1938 július 15. Am. 0. 3- Mészáros Ferenc, 1919 május 5. ííuzsla. 180. 82. Vendéglős. Nőtlen. Nagyvárad, Rákóczi-u. 25. Dorog 1936. Tokod 1937. Újpest 1941. NAC 1943 július 31. Hiv. 1. . 4, Onódy Andor. 1920 augusztus 3. Krasznokvajda. 175. 77. Magántiszt­viselő. Nőé. Nagyvárad, Széchenyi püspök-u. 20. Kispesti AC 1933. Kis­pest 1936. Elektromos 1940. NAC 1942 augusztus 15. HÍv. 0. 5. Szegedi (Simatoc) Miklós. 1920 május 1. Bricsén. 188. 79. Magán- tisztviselő. Nőtlen. Nagyvárad, Hor­thy Miklós-n. 21. Ripensia 1934. Carmen (Bukarest) 1941. NAC 1942 október 9. Hív. 0. 6. Perényi (Pecsovszky) József. 1921 július 2. Temesvár. 170. 55! Műszerész. Nős. Nagyvárad, Timár- u. 3. Temesvári Kinizsi 1935. NAC 1942 február 15. Hiv. 3. 7. Juhász Gusztáv. 1911 december 19. Temesvár. 168. 80. Magántiszt­viselő. Nőtlen. Nagyvárad, Szent Já- nos-u. 6. Temesvári Kinizsi 1924, TMTE, Bukaresti Juventas, NAC, Bukaresti Venus, NAC 1933 május 20. Hiv. 0. 8. Deményl (Demetrovlts) Rezső. 1914 szeptember 27. Paks. 176. 74. Fakereslcedö. Nös. Nagyvárad, End- rődy-u. 5. Temesvári Kinizsi 1928. Bukaresti Venus 1938. NAC 1940 szeptember 10. Hiv. 0. 9. Lóránt Gyula. 1923 február 6. Kőszeg. 182. 81.5. Magántisztviselő. Nőtlen. Nagyvárad, Huszár-u. 29. Kőszegi SE 1938, Szombathelyi FC 1941. NAC 1943 augusztus 1. Hiv. 0. 10. Kovács II János. 1919 március iá. Temesvár. l76. Vs. Villanyszerelő. Nőtlen. Nagyvárad, Gróf Teleki Pál-u. 5. Temesvári MTE 1932. Craiova, Ploesti Tricolor, NAC 1940 novem­ber 22. Hiv. 1. 11. Barna (Stibinger) János. 1923 gzeptember 24. Resicabánya. 172. 72. Műszerész. Nőtlen. Nagyvárad, Szé- chenyi-tér 6. Elektromos 1936. NAC 1942 augusztus 15. Hiv. 0. 12. Sárvári (Spiclmann) Ferenc, 1916 július 10. Nagyvárad. ÍÍS. 76. Mázoló. Nös. Nagyvárad, Kuthy La- jos-u. 10. Nagyváradi Törekvés 1932. NAC 1935. UDR Resica 1939. NAC 1940 augusztus 30. Hiv. 5. 13. Bodcda Gyula, 1912 február 26. 'Brassó.—172. 71. Magántisztviselő: Nőtlen. Nagyvárad, Magyar-u. 39. Brassói Vasutas 1926. NAC 1930. Bukaresti Venus 1937. NAC 1940 augusztus 30. Hiv. 11. 14. Tóth Mátyás. 1918 november 12. Békés. 178! TV. FaxeresKedöT Nőtlen. Nagyvárad, Kiss E.-u. 1. Békéscsabai AK 1934. Újpest 1936. Phöbus 1938. Újpest 1939. NAC 1940 augusztus 19. Hiv. 10. 15. Bárdosi László. 1923 Július 25. Galánta. 170. 72. Magántisztviselő. Nőtlen. Nagyvárad, Teleki-u. 5. Bra- tislava 1936. Galántai SE 1938. Vág- sellyei SC 1940. NAC 1942 szeptem­ber 5. Am. 0. 16. Ferenczi (Fcrnbach) Antal. 1925 március 4, Nagyvárad. 170. 68. Tanuló. Nőtlen. Nagyvárad, Szent János-u. 10. NÁC 1942 szeptember 1. Am. 0. Csepel 1. Szekeres András. 1921 novem­ber 27. Sarkad. 183. 83. Gyári tiszt­viselő. Nős. Pestszenterzsébeí, Lá- zár-u. 74. Sarkadi CASB 1934. Bé­késcsabai AK 1936. WMTK 1939. Csepel 1941 augusztus 10. Hiv. 0. 2. Heves Sándor. 1920 augusztus 23. Budapest. 176. 69. Honv. zászlós. Nőtlen. Rákosszentmihály, Béla-u. 150. MOVE Rákosszentmihály! TSE 1936. Csepel 1943 július 31. Hiv. 0. 3. Kallói Béla. 1913 június 16. Bu­dapest. 172. 71, Gyári tisztviselő. Nös. Csepel, Széchenyi-u. 30. MTK 1928. Le Havre 1933. Soroksár 1935. Hungária 1936. Csepel 1939 szeptem­ber 1. Hiv. 6. 4. Szalay István. 1912 szeptember l£ Kispest. 175. 75. Gyári tisztviselő. Nős. Kispest, Brandtner Pál-u. 24. Wekerlet elepi SE 1928. Nemzeti 1932. Csepel 1940 január 15. Hív. 5. 5. Kapta László. 1914 február 20. Budapest. 180. 77. Gyári tisztviselő. Nőtlen. Budapest, X. Mádi-u. 139. Kőbányai AC 1929. Hungária 1932. Pesterzsébet 1933. Budafok 1943. SC Fivois (Lilié) 1936. Csepel 1989 augusztus 26. Hív. 0. 6. Bakos (Braun) László. 1922 ja­nuár 8. Örkény. 172, 69. Gyári al­kalmazóit. Nőtlen. Csepel, Szilágyi Lajos-U. 43. Csepeli TK 1935. Csepel 1941 augusztus 10. Hív. 0. 7. Olajkár II Sándor. 1918 decern- 7>er 3. Kispest. 1?6. 80. Gyári alkal- mazott. Nőtlen. Kispest, Vas Gcre- ben-u. 203. Kispesti Húsos 1932. Kis­pesti AC 1934. Kispest 1937. Csepel 1941 augusztus 19. Hiv. 5. 8. Gere (Geiger) József, 1914 már­cius 21. Csepel. 173. 66. Gyári al- Icalmazott. Nös. Csepel, Maros-u. 46. Csepeli TK 1929. WMTK 1938. Cse­pel 1938 augusztus, 25. Hiv. 0. 0. Rákosi (Rottenbiller) Ferenc. 1021 januar 25! Csépel. 183. 74. Gyári alkalmazott. Nös. Csepel, Erdősor-u. 10. Csepeli MOVE 1936. Csepel 1941 december 3. Hiv. 0. 10. Váradi (Weiser) Béla. 1920 jú­lius 1. Újpest. 170. 67. Gyári alkal­mazott. Nőtlen. Budapest, Jász-u. 70. Terézvárosi SC 1932. Szürketaxi 1937. Gamma 1938. Csepel 1941. Gamma 1942. Csepel 1943 július 31. Hiv. 0. 11. Fuszek Kamill. 1921 február 6. Nagyvárad. 176. 70. Gyári alkalma­zott. Nőtlen. Csepel, Deák Ferenc-u. 19. Nagyváradi AC 1935. Olympique Charleroi 1937. NAC 1938. Csepel 1942 július 24. Hiv. 0. 12. Marosvári (Marksteiner) Béla. Téli Kupa Pályázat 7. Beérkezési 1 atáridő; febr. 5. <JéÜ 12 óra L IL III. IV. f, MTE—BSzKftT (I. f.) •••*»•••• »*#»«»••• •«•*«•••• »•••«•»«* ooMto*** MAFC—UTE (I. f.) ••••••••• ••••••••• ••••••••« *••*•••• 3 LE VII—Kiátoit (I« f*) BTC—WMTK (I, f,) 0••••*•••• »•••«•••• ••«•!»*•* •«....••• ««<•«•••> WMfeE—Gamma (II. f.) *•##••••• *••••..•• •••>:••»• ••••!•*• Vasas—MOM (II. f.) •*•••*•** <•••!••< EMERGÉ—Elzett (II. a.) *"**: .................:”** ............. WM &E—ETC (II. n.) «*'•••»••• .............•••>!••« **•■>?••­PótvereenV: Az alábbi mérkőzések a pontversenyben csak akkor számítanak ha a fent! mérkőzések közül valamely ik elmarad, Rendes esetben A pótversenj csak a heti verseny boltversenyeit dönti eL Vasas—Ujp. PSE (II. n.) •«••••« ••••*..................'•••••••• ••■•••••• HAÖ— Feeyvorgy. (II. n.) ......................**•'••* *****.................!"** *•*•*•••• WMTK NTE (III f.) ••*•!•••< ••••»•••• Futura—Testvériség (III. f.) ••••*.................***** •••»*••*• ..................***** Cs ALE-DLE VIH (III. f.) •«••*•••« «*•*!»<•« .*»•)..*• «..•{<«.» I Név címe ••••**••••••««•••»••••««••••*#••»■•••••«••*»•«• A beküldő aláveti magát a fettételeknek és 8 szerkesztőségünk döntésinek. Csak az a szelvény érvényes, amelyhez a pályázó annyiszor 20 finér értékű bélyeget mélákéi, aLány oszlopot fent kitölt. Ugyanezen a szelvényen több jel- igével, vagy több ntVvel csak akkor ehet pályázni, ha a ieiigék és oovek ugyanazzal a betűvel kezdődnek______ 1910..április—T. Kovász!. 185. '88.' Gy ári tisztviselő. Nőtlen. Csepel, Deák Ferenc-u. 19. Olympla Arad 1928. Ripensia Temesvár 1936. Cse­pel 1940 november 15. Hiv. 1. 13. Berzi Sándor, 1922 április 16. Budapest. l74. 73. Gyári alkalma- zott. Nőtlen. Újpest, Aradi-u. 18. Postás SE 1933. UrE 1939. Ganz TE 1940. UTE 1941. Csepel 1943 július 28. Hiv. 1. 14. Keszthelyi (Keszli) Mihály. 1922 december 12. Budapest, ns. 6a. Gyári alkalmazott. Nöileri. Csepel, Munkácsi-u. 30. Csepeli MOVE 1937. Csepel 1941 december 3. Hiv. 0. 15. Dudás János. 1911 január 11. Budafok. 172. 56. Gyári tisztviselő. Nös. Budafok, Angol-u. 14. Buda­foki MTE 1927. Hungária 1933. Cse­pel 1940 augusztus 10. Hiv. 20. 16. Pintér József. 1917 szeptember 8rSzigetujfalu. 1?3. 67. Gyári alkal­mazóit. Nős. Szigetujfalu. Csepeli TK 1936. Csepel 1939 augusztus 23. Hiv. 0. 17. Vitéz Surányi László. 1922 de­cember 23. Dunaktsvarsány. 165. 70. Gyári alkalmazott. Nőtlen. Csepel, Szebeni-u. 28. Csepeli TK 1935. WMTK 1938. Csepel 1943 július 27. Hiv. 0. (Folytatjuk) A NAC Csapó Györgyöt szeretné igazolni (miniszteri engedéllyel) A Nagyváradi AC kéréssel for­dult a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. Engedélyt kért, hogy Csapó György nevű temesvári ille­tőségű magyar fiút, aki mint szöke­vény (illetve menekülő) tartózkodik Magyarországon, felvehesse tagjai sorába. A Nagyvárad kérését az MLSz pártolólág terjesztette fel nz OSK-hoz, illetve a minisztériumhoz. (Ezzel nyilvánvaló lett, hogy ki az a „külföldi" játékos, aki a Nagyvá­radba igyekszik és altit már oly ré­gen várt a NAC. Állítólag a fiú ki­tűnő labdarúgó.) PÁL?AZAT! ÜZENETEK Kiás Lajos: Ön téved, eeak 18 pontot szerzett. Mindenkinél csuk a legjobbnak bizonyuló szelvény illetve tlpposzlop szá­mít. Tubát nem lehet különböző o:/ionok­ról n legjobbnak bizonyuló ritycs tippeket összeadni. . — Marika (í) (V. M.« N<Wy telijo y&n. — Binfaivy L: A beküldőn rendben, — Liliké (Ií, L.), Spéter S„ Tar- ródy Gy.: Rendben. Javítás! Szombat reggelig egy jogos felszólaás érkezett Haasz R’chird (Buda Pest, VI. Székely Beria'an-utca 23' 26 pontot (é—4). pőtv : 0—0—3—6 gk 36 ért el Ezzel az eredménnyel az általáno:- csopoi'tban 10 pengőt nyert. A fetMsóinlás következtében Terin (Tömést Gáspár' nem 10. hanem csak 8 pengőt nyer. KI* Pál Géza viszont nem nyer díjat. ífj. Kerekes János (Miskolc): Szelvényei bélyeg nélkftt érkrzt-k s Így, nzok érvény­telenek. A bélyeget pótolhatja. Magyarázat- Minden mérkőzés teremk ézilahda mérkőzés. (I *“ 1. osztály, II “ II. ik elmarad. Rendes esetben a pótverseny = női.) A Z. Danuvia tavaszáról,játékosgárdá­járói beszél TOLDI 6ÉZA**~^** Nemcsak az NB X-beli csapatok, hanem az NB Il-egyesületek leg­többje is alaposan kihasználta a villámigazolás adta lehetőségeket és igyekezett erősíteni a bajnokság tavaszi fordulójára. Az NB II-ben az élvonalbeli csapatok közül "talán a Z. Danuvia az egyetlen csapat, amelyik nem erősített, sőt, egy-két játékosától meg is vált. Toldi Gézával, az egyesület kitűnő edzőjével beszélgettünk ezekről a kérdésekről, az őszi és tavaszi idény­ről, a Z. Danuvia reményeiről és ellenfeleikről. — Azon kell kezdenem — magya­rázza bevezetőben Toldi Géza —, hogy egy játékost mi is igazoltunk, a rákosszentmihályi Sári személyé­ben. Jobbszélsőt játszik a fiú, de bevallom, én még nem láttam őf játszani. Azután a játékosgirdával kap­csolatban ezt mondja Toldi: — Pillanatnyilag magam sem tu­dom, mi a helyzet Horvdthtal, a ka­pusunkkal. Vgy Volt, hogy el akar menni tőlünk, aztán — úgy látszik — mégis meggondolta magát és marad. Rajta kívül még KraszrKH áll ren­delkezésünkre a kafuban. A két elsőcsapatbeli hátvédünkön, Zuriá- non és Molnáron kivül még ott van a fiatal Kovács II, igen ügyes, te­hetséges játékos. Fedezetünk — hála Istennek — van bőven. Hoffer, Vel- key, Fekccs II mellett Haberényi, FüiÖp és Cserna is teljes értékű har­cosnak számít a fedezetsorban. A csatársorban, illetve annak jobbszé­lén már nem állunk olyan jól. Lu­kács elment a DVSC-be, a fiatal Sá­rinak még időt kell adnunk, hogy összeszokhasson a többiekkel. Szük­ség esetén azért Csengő üt is be­állíthatjuk a jobbszélre, A többi csa­tárunk: Kolos, Devecseri, Jakab, Bodnár, Babolcéay és Lukács. Ez a két utóbbi játékos bcXszélsőt játszik. Megtudjuk azt Is, hogy Pybert a Danuvia átadta a Hódmezővásár­helyi TVE-nok, Schulzot pedig a ZAC-nak. További gyengülést jelent Fckecs III-naM. az ismeretes zental ügy miatt történt két hónapra fel­emelt eltiltása. Az őszi idény balszerencsesorozata miatt kesereg az edző: — Alighogy átvettem a csapat edzéseinek a vezetését, mindjárt az első két mérkőzésünk nagy-nagy balszerencsesorozat mellett zajlott le. A SzVAK-tól a saját pályánkon 4:2-re kilcapiunk, hogy az egyébként jól játszó Velkey Karcsi két öngólt vétett. A második meccsünkön We- kerletelcpen a 83-ik percben lőtt góllal l:0-ra kikaptunk a XVSC-től. Ilrotkó I rúgta ezt o gólt, egészen „lehetetlen" helyzetből. Ilyen gól minden tíz évben egyszer születik... Oíf volt aztán később a zentai mér­kőzésünk... Máig sem értem, miért nőm játszottak a fiuk emelt labdák­kal a nehéz, sáros talajon, hiszen megmagyaráztam nekik. Molnár ön­gólt vétett, Fekecs kihagyott egy 11-est, így itt is vereséget szenved­tünk. Pontosan ez a hat pont vá­laszt el bennünket az első helyen álló Szeged AK-tól. — Milyennek látja a Danuvia helyzetét a tavaszi idényt illetően? — Mint mondtam, pillanatnyilag hat ponttal vezet előttünk a SzAK, néggyel pedig a Szabadkai VAK. Papíron nincs sok esélyünk arra, hogy a szegediek előnyét ledolgoz­zuk, de — semmi sem lehetetlen. Az első két mérkőzésen sok minden eldőlhet a tavasszal. Először Sze­geden játszunk az UTC-vel, utána pedig idehaza — a BzAK-kal. A SzAK-nak amugyis tartozunk: ne­kik ig nagy balszerencsével adtunk 1 le egy pontot. Ha ezt a két meccset megnyerjük, már csak négy pont lenne a szegediek előnye. Ezt pe. dig — szerencsés körülmények kö­zött — be lehetne hozni. Egy kis szünet után hozzáteszi: — Csakhogy ehhez' még valami kellene, az igyekezeten és a szeren­csén kívül. — Éspedig? — Az, hogy néhány kívülálló úr ne szóljon bele a mindenkori veze­tőség dolgába. Nálunk is vannak olyanok, akik „fúrják“ a vezetőket, egyenetlenséget szítanak a játéko­sok között. Azt pedig mindenki, tud­ja, hogy az ilyesminek milyen kelle­metlen és káros következményei le­hetnek. Vanyóczky Ferenccel, a volt szakosztályvezetővel igazán jó, baj­társi szellemet teremtettünk a já­tékosok között. A fiuk lelkes játé­kához hozzájárult Szieberth vezér- igazgató úr őszinte sportszeretete és áldozatkészsége, valamint Rot'er La. jós elnökünk szakértő vezetése is. A jó szellemet bizonyítja az is, hogy a sok balszerencse ellenére hét mér­kőzést egymásután megnyertünk az ősszel. Nálunk különben nincsenek kiemelkedő csillagok, a legjobb já­tékosokkal — Jakab, Devecseri, Velkey — teljesen egyenrangúak a többiek is. Közbevetöleg megkérdezzük, hogy mi is van tulajdonképpen Jakabbal, a középcsatárral. — Jaksi nálunk marad, ez most már végleges. Be is fejezzük a beszélgetést. Toldi Géza a feleségével kísér ki bennünket. Toldiné még ezt mondja búcsúzóul: — Ha már játékosokkal nem is erősítettünk, de az iramot erősíteni fogjuk a tavasszal, az bizonyos! Majd meglátjuk... {sz) Ki Kiflii! f i|filWii;[|i(iipmH^H|aBMMMaWi|l|iiill|li|ii|||l(iii|||llwi|||iiiiiiiiuii|||itiii||||iii(l|||iiii|||3iiii||ii[iii||iiiii[||iiiiii||iiiii|||iiiii||||iiii||||iiii|||iiiii||||iiii||||iiii||||i;ii|||iiiiiii)|iiiii||)iiii||||iiii|| HHHi Labdarúgóink kis lexikonja ■ v. ,/.vj. - ■

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék