Népsport, 1953. december (9. évfolyam, 240-261. szám)

1953-12-20 / 253. szám

Utassy nagyszerű országos csúccsal győzte le a világcsúcstartó lengyel Petrusewiczet (Folytatás az 1. oldalról) m méteres férfi gyors: 1. Záborszky (m) 4.W.7, 2. Kettes! (m) 4:50.5, .*!. Hanák (m) 4:51.3, 4. Schuszter (m) 4:53.4, a Larsson (<]) 4:59.4, 6. Cocuban (i) 5:14.3. 7. Raesev (b) 5:19.9. Záborezky igen erő­sen kezd e'Őször Hanák, majd Kettes! veszi át tőle az iramot. 100 méternél Zá borszky, Hanák, Kettesi a sorrend, Zá­borszky ideje 1:04.2 . 200 méternél még mindig Zá'bOrszkv vezet (2:18.4), de Schuszter is felzárkózik szoros negye- diknek. 300 méternél 3:355 Záborezky ideje és az ir>am nem csökken. Az utolsó hosszban érdekes küzdelem alakul ki: Kettesi másodiknak fordul és Záborszky ereje láthatólag lankad. 370 méternél Kettesi befogja Záborszkyt, Hanák is a nyakukon van. Húsz méterrel a cél előtt még Kettesi látszik! győztesnek. Igen erős küzdelemben Záborszky vágja ki a legjobb hajrát és fél méterrel megérde­melten győzi le Kettesit, *98 méteres nő! mellúszás: 1. Bruins (b) 2:57.6. ?. Hansen (d) 2:58.2. 3. Székely R. tan) 3:60.1, 4. Garrltsen (li) 3:04.4, 5. Ser­főző (m) 3:06.4, 6. Gyrka (1) 3:07.4. A meg­hívottak közül csak KilLermann nem in­dult. Rossz rajtat enged el az indító, Ser* főző kjugrik. 100 méternél Bruins (1:27), Hansen és kissé lemaradva Garrifeen a sorrend. A következő hosszban egymás mellettit úszik a cLán és a holland lány. Székely 150 méternél jön fel és megelőzi a kifáradó Ganriitsent, valamint Serffysőit. A két első igen erős harcot vív, amelyből a holland úszó fél 'testhossz előnnyel győz lesként kerül ki. Székely harmadik helye Garriitsen előtt komoly siker. Női műugrás: 1. Zságot Irén (m) 137.98. 2. Lehr (in) 116.83, 3. CbrzonSezOvrna (1) 108.32, 4. Pappné (m) 108.11, 5. Szabó (m) 105.45. A kötelező ugrások után Zságot már fölényesen vezetett. Ekkor ez volit a helyzet: 1. Zságot 77.88, 2. Lelír 65.GO. 3 Chrzonsczowna (1) 64.73. 4. Pappné 60.74. 5. Szabó 60.03. A szabadonválásított gya­korlatok során Zságot meg‘ártott a vezető- helyét, sőt növelte előnyét.. Le.hr biztos második. Pappné igen sokat hozott a len­gyel versenyzőn. A Gheorghiu-Dej Hajógyár és a Bp. Honvéd jutott be a vízilabda MNK döntőjébe Gheorghiu-Dej Ilajógyár-Bp. Vörös Lobogó 2:1 (1:0) Sportuszoda. 2400 néző. V: Beér. Hajógyár*, Szerdahelyi — Fuhrmann, Hajdúk — Zádor — Kormányos, Vedlik, Orz. Edző- Szittya Károly. Vörös Lo­bogó: Sass — Woif Kőnkjh — Salamon — Szívós II, Szakács, Újhegyi. Edző: Schlenker Antal. A gélok sorrendié: Hajdúk 1:0. Kő­nigh 1:1, Zádor 2:1. A Hajógyár veszélyeztetett először: Vedlik ejtett labdája majdnem betalált. Salamon kiállítása előnyhöz juttatta a hajógyáriakat ós Hajdttk vezetést szeT- Tett. Sokkal erőteljesebben támadott a hajógyári együttes. A Vörös Lobogó Kormántios kiállítása után emberelőny­höz jutott, de előnyét a félidő végéig sem Bp. Honvéd—Bp. Sportuszoda, 2400 néző. V: Lauter. Bp. Honvéd: Bánhldl — Holop, Sár­szegi — Varga G. — Svéda, Németh II, Hevesi. Edző. Brandi Jenő. Bp. Vasas: Jersey — Kiss, Pók — Markovits — Kot­rás. Szívós, Séf esik Edző: Bozsi Mihály. A gólok sorrendje; Szívós 0:1, Németh II 1:1, Németh II (négyméteresből) 2;1, Varga 3:1, Németh II 4:1, Hevesi 5:1, Markovits (2, mindkettőt négy méteres­ből) 5:3. Jól kezdett a Bp. Vasas, de a’ztán las­san felülkerekedett ö. Bp. Honvéd és hosszú, tértölelő, pontos átadásokkal kö­zelítette meg ellenfele kapuját. A játék­nak ebben ;i t ész ében a B p. Vasas csak két-három esetben tudott veszélyes hely zetet teremteni, ezeknél azonban a csatá­rok lövései vasry nem sikerültek, vagy pedig a kapufa mentette azokat. Ezzel tudta gólra váltani. Újhegyi, majd Szí­vós TX biztos helyzetben hibázott. Szünet után Kőnigh egyenlítőit. Ismét kiállítás következett, Szakáés került part­ra és Zádor \ijra vezetést szerzett-. Szakács négyméterest kapott, de Szerdahelyi ki­védte a lövést. Emberhátránnyal a Hajó­gyár támadott és az eredmény tartására törekedett — sikerrel. A Hajógyár győ­zelme hatalmas meglepetés, de — a já­ték alapján — a hajógyári csapat teljes mértékben rászolgált a győzelemre. Gyor­saságban. labda kezelésben, lövő-készség­ben felülmúlta tartalékos ellenfelét. Zá­dor, Szerdahelyi. Hajdúk és Vedlik nyúj­tott átlagon Telüli teljesítményt. A Bp. Vörös lobogóban Kőnigh és Wolf nyúj­tott helyenként elfogadhatót. Vasas 5:3 (5:1) szemben a Bp. Honvéd ügyesen kihass nált-a a Vasas-véd elem megtorpanásait és jól helyezett, éles lövésekkel négy gólos vézet’«t szerzett. A második félidőben eleinte lnbdntair- tásra próbált berendezkedni a Bp. Hon véd, de hamar rájött arra, hogy ez a taktika nem bizonyul célravezetőnek. A Vasas erőteljesen támadott, nyílttá tudta tenni a mérkőzés sorsát, 5:3 után azonban ismét a Honvéd kezdeményezett többet. A Honvéd-hátvédek — főleg Holop — szépen szereltek. Vargának ügyes meg­mozdulásai voltak, elől /Németh II jelen­tette a legfőbb veszélyt. Hevesi és Svéda számos támadást indított el. A Bp. Vasas védelme — főleg az első félidőben — bi zonytalankodott. Markovits csak szünet után lendült bele a játékba. Szívós lövé­sei nem sikerültek, sokszor nagyon erősen fogták őt.' A nemzetközi jégkorongtorna minden külföldi résztvevője megérkezett Budapestre A nemzetközi jégkorong-torna külföldi résztvevői közül elsőnek a román váloga tolt érkezett meg csütörtökön -este a Ke le ti-pályaud varra. Az OTSB, a társ a dal mi jégkorong-szövetség képviselői, to vúbb-á számos sportköri vezető, edző, já­tékom fogadta a vendégeket. Sandu Blanaru, a román TSB munka társa és Mih-ai Flamaropol edző vez-elé sével a következő játékosok érkeztek meg: Dron, Giurcaseanu, Lakó, tíanga Baduc, Taca, Incze III. Kovács, Zogravi. Péter, Fenke I, Ferike II* Incze II, Szabó Nagy, Ferenczi, Takács. A nevekből kitűnik, hogy a románok legjobb csapatukkal jöttek. — Igyekeztünk minél jobban felkészül­ni — mondta Kovács — de sajnos, az enyhe időjárás miatt nem mindig volt je útink és ez sokat hátráltatott bennünket Nemsokára már nem lesz ilyen, gondunk, mert Bukarestiben épül a műjégpálya, t ha az kész, függetleníteni tudjuk magun kát az időjárástól. Nem sokkal a románok után, a Nyu gati-pályaudvarr-a megérkezett a cseh szlovák csapat is. A csehszlovákok után pótlás-válogatottjukat küldték el, V a tiieka, Záhorsky, Aovy, Olejnik, Ujcitc Véé, Pleticha, Nepomucky, Pospisil, Selrni Ntanek, Vecko, Kluc és Seiler alkotja <n együttest, amely Karéi Klíma, a cseh szlovák TSB jégkorong-osztálya vezető jenek és Cvetler dr. technikai vezető ki •életében érkezett meg. A csehszlovákoB játékvezetőt is hoztak magukkal, lírást nemzetközi játékvezető személyében. táhorshy, az egyik kapus betegen ér­kezett, erős torokfájást kapott, de javul az állapota, úgy, hogy a torna kezdetére bizonyára rendben lesz. ** Örömmel fogadtuk a meghívást — mondta Karéi Kiima — és reméljük, hogy « magyar közönség nem fog csalódni ben• niink. Csapatunk komoly játékerőt kép* visel és játékosaink jó formában vannak, remélem, megállják majd a helyüket a tornán. A Buna-szállóban , nyert elhelyezést a két csapat és vacsora után mindjárt nyu íródni ia tértek a vendégek* A románok és a csehszlovákok edzésén Pénteken reggel mindkét csapatnak tér mészetesen a Műjégpályára vezetett az első útja. A palánk már középre állítva varta őket. Először a románokjartottak edzést, majd a csehszlovákok. Mindkét együttes rövid bemelegítés után technikai gyakorlatokat és lövőgyakorlatokat vég­zett, majd rövid ideig kétkapuzott Is. Különösen a világhírű csehszlovák jég koimgozók edzésének volt nagy közön­sége. Még a városligeti tó fölött átívelő hídon is nagy tömegben álltak nz embe rek. A csehszlovákok alaposan meg is fe leltek az érdeklődésnek. Kitűnően, gyor­san korcsolyáznak, nagyszerű bottechni­kájuk van, átadásaik pedig igen erősek hajszálpontosak. — Az embernek az a benyomása — je­gyezte meg Madarász Gyula, a jégtánc­bajnok — hogy az ütő hozzánőtt a kezük­höz és a korong úgy ragad hozzá, mintha az ujjúkkal fognák meg. Nagy elismeréssel adóztak a szakembe rek a csehszlovákok támadásainak is Villámgyorsan, rendszerint- párosával tá inadnak, kevés húzással jutnak a kapu elé es a támadás befejeztével azonnal in­dulnak vissza a védőharmadba. A pályával mind a román, mind a cseh­szlovák vezetők és játékosok elégedettek voltak. — Kitűnő a jég — mondta Novy — tü­körsima és megfelelően kemény. Jó a pa Iánk is, ruganyos, nem olyan kemény, mint nálunk. A délutánt városnézéssel, pihené**sel töl­tötték a külföldiek, a magyar csapat vi­szont ezt az időt használta fel edzésre. Egy vegyes csapat ellen játszott kéíkapus edzőmérkőzéet. Játékosaink mozgásán meglátszott, hogy rendszeresen k('szülnők a tornára. Sok jó, kevés húzódból felépí­tett támadást láttunk, jó a játékosok erőn. léte is, a technikai fogyatékosság azonban még mindig nagyon kiütközik a játékuk­ból. A csapatok mellett serényen dolgoztak a pályán és a pá-Iya körül a Műjégpálya dolgozói, továbbá a folyami rendőrség egyik hídépítő alakulata is. A villanysze relők oldalról középre szerelték a világi tást, n hídépítők pedig a jégfeliilet húron* oldalát lelátóval építették körül. — Az új lelátókkal közel a kétszeresére tudjuk emelni a pálya befogadóképességét — mondta Pete Vince igazgató — attól félek azonban, hogy még ez is kevés lesz, olyan hatalmas érdeklődés nyilvánul meg a torna iránt ★ Késő este megérkezett a Nyugati-pálya­udvarra a torna harmadik külföldi ven­dége, a lengyel A-válogatott is. Wl-adys law Twardo, a lengyel Legfelső Testneve­lési Bizottság jégkorong osztálya vezető jének és Tadeus Brzyplipiak technikai ve­zető kíséretéiben a következő játékosok szálltak le a vonatról: Nikodemoivicz, Hampel, Wrobel, Csőriek, Forys, Choda- kowski, Penczek, Kaczob, Bronoivicz, Olczyk, Olsoicski, Nowak, Janiczko, Je- zak, Kurekt Palus, Czech. A csapattal ér kezett két edző, Wladyslaw Michalik és Witalis Luduiczak, továbbá egy játékve­zető: Karol Bielecki A lengyel játékosok első kérdése a7 volt, hogy hol és mikor lehet megnézni a londoni nagy mérkőzésről készült fii met. A vendéglátók biztosították őket. hogy feltétlenül megteremtik rá a le he tőséget. A csapat a háromszoros lengyel baj nokra. a CWKS-re épült fel. Tizenhét játékos közül -tizenegy a CWKS-ből ko­rült a válogatottba. — Nehéz dolgunk lesz ellenük — je gyezte meg Szamosi, aki nemrégen Sta iinogródban találkozott a lengyel váloga tO'ttakkal. — Az a csapat is igen erői- volt, amely ellen ott játszottunk, s most űg y látom, még meg is erősítették né hány játékossal. A lengyel csapat Is a Duna-szá!lóban kapbtt helyet és vacsora után mindjárt nyugodni is tértek a játékosok ★ Szombaton egész nap népes volt a Mű­jégpálya az edzést tartó csapatoktól, ez alatt, koradélután. a vezetők technikai m earbe«z-é 1 ésTe ii 1 lek öss? o. Ezen az értekezleten él’appdtak meg a torna műsorában is. Eszerint a következő sorrendben zajlanaik majd le a mérkőző sek: 21*én. hétfőn 18 ó-akor: ünnepélyes megnyitás. 18.T0 kor: Csehszlovák utánpót lás válogatott—Románia. 22-én, kedden. 18.15 kor: Magyarország—Lengyelország. ?3-án. szerdán. 18.15-kor: Lengyelország— Románia. A mérkőzés ntán a csehszlovák csapat egy magyar vegyes csapattal edz*- mérkőzést játszik. 24 én. csütörtökön nincs mérkőzés. 25-én, péntrkeri, 1815 kor: Ma- gynrors7/’g—Csehszlovák pt4n*>ó1lá8 vá'o gátolt. 26 án. szombaton, 18.15-kOr: Cseh­szlovák utánpótlás válogatott--Lengyelor­szág. 27-én. vasárnap, 18.15 kor: Magyar- ország—Románia, Szegeden és Ózdon . a 6:3-ról Szegeden csütörtökön este a londoni labdarúgó diadalról Mártái Gyula állami edző és Sándor Károly, a szegedi szár mazású válogatott játékos tartott elő adást ünnepélyes keretek közt. A tanács­háza zsúfolásig megtelt nagytermében Nagy István, a városi tanács végrehajtó bizottságának elnökhelyettese mondott be­vezetőt, majd Inka László. a Szegedi Nemzeti Színház művésze szavalt verset a 6:3-ról. Sándor Károly részletesen, színesen is­mertette az utazást, a mérkőzés előtti na­pokat, a mérkőzés lefolyását — és a győz­tes csapat fogadtatását. Sándor beszámo lója hatalmas sikert aratolt. Ezután Mándi Gyula állami edző válogatott csa­patunk előkészületeiről szólott, majd kérte a megjelent edzőket, hogy fordítsa­nak -nagy gondot e fiatalok nevelésére, hiszen közülük kerülnek majd ki a jövő válogatottjai. Beszéde befejező részében a magyar, valamint az angol csapat játék­módját ismertette. ★ Ózdon Czibor Zoltán és Kovács I Imre tartott beszámolót a kultúrotthonban. A teljesen megtelt kultúrteremben először Czibor Zoltán beszélt útjuk érdekesebb élményeiről, valamint arról a forró sze­rétéiről. amelyet dolgozó népünk részéről állandóan éreztek. Kovács I a magyar csapat magasszínvonalű játékát ismer­tette a hallgatók előtt. A lelkes ünnepség színvonalas kultúrműsorral fejeződött be. amelynek egyik ipen kedves jelenete gyermekek labdarúgó balett-száma volt. Brichant legyőzte Seixast, bi idei wimbledoni győztest az USA—Belgium DK-mérkőzéscn Ezekben a napokban folyik az ausztrá­liai Brisbane-ban az EH A és B elgium teniszcsapata között az 1953. évi Davis Kupa-küzdelem zónaleözi döntője. Ennek <t találkozásnak a győztese mérkőzik maM meg Ausztrália együttesével, a ta­valyi győztessel. A Budapesten fölényes győzelmet ara­tott belga DK-csapat az amerikaiak ellen iwS jól szerepel. Az első nap ntán 1:1 volt az eredmény. Washer kikapott Traberttől, a fiatal Brichant azonban hatalmas meg­lepetésre négy játszmában legyőzte Seixast. a wimbledoni férli egyes Idei győztesét. A második napon az ameri kaiak nyerték meg a párost, do csak igen nagy küzdelem után. A mérkőzés első két napi eredménye: Trabert— Wastmr 6:4, 6:2. 6:4, Briebnnt— Seixas 6:3, 11:9. 2:6, 6:1, Tnlbert, Trabert —Washer, Brichant 6:3, 6:2, 4:6, ÍL7. A második nap után tehát az USA DIv-csa­pata 2:1 arányban vezet. Brsdt és Hönsch lepite Kertésinét a; országos női sakkbajnokságban A7. oi-síűros férfi és női eíy>éni sakik- hítjnoksá;, csütörtöki .iátvk,napján egy­aránt n függőjéísz’inákat fejezték be. A férfiak -versenyén Androvitiíky szí­vósan Küzdött Itéthy ellen és syaloB- hátránya elteltére is .kiharcolta a dön­tetlent. A Láeílö-ÍAndrovltsky játszmá­ban viszont László s-yorsan érvényesítette sryaloírclőnyét és győzött. A verseny állása az utolsó forduló előtt; Sándor 9.5, IÍIuger 9, Mészáros 0.5, Barczia, Berger, Szlty, Tlpary 8. Navarovszky 7.5, Réthy 7. Kórián, Ge­reben 6.5, Androvitzky, Dolly, László, Szilágyi 5.5, Gasztonyl 4.5 pont. Mé­száros és Dely nrár befejezték a ver­senyt. az utolsó fordulóban Sk a sza­badnaposok. * A női bajnokságban négy fiiggőjátsz- inat fejeztek be. Brádt érvényeaítetto Keriészné elleni gyalogelőnyét é« győ­zött. Hünsoh tisztet nyert és gyorsan győzött Kertészné ellen. Biillniié gyalog- hátránya ellenére is ki tudta harcolni a döntetlent Brádt ellen, « Kertészné ve- ►cs-ége ntán most már Balláné az egye­düli veretlen a mezőnyben. Kertésztié legyőzte Hegyhátit. A női verseny állása a 8. forduló után; Lángos. Sinka 6, Balláné, Brádt, Herendíné 5.5, Kertészné 5. Hönscli 4.5. Boryné, Jászay 2.5. Gurszky 2, Hegy­háti 2. Lantosné 1 pont. A NÉPI DEMOKRÁCIÁK SPORTHÍREI CSEHSZLOVÁKJA. Prágában áriam ér­deklődés mellett rendezték meg a lengyel Gwardia és a csehszlovák Vörös Csillag csapata ökölvívó-találkozóját. A két együttes összecs;;pásti nagy küzdelmet, s 11:9 arányú Gwardia-győzelmet hozott. Légsúlyban Cerman (cs) Justka ellen, harmat-súlyban Niki (osl Rozpierski ellen, pehelysúlyban Stfaniuk (1) Cvek ellen, könnyüsúlybán Zachara (cs) Antkiewicz ellen, váltósúlyban Krawc.zik (1) Krocsúk ellen, nagy váltósúlyban Jansta (cs) M usil ellen, közópsúlyban Piorkowszki (1) Van- esura ellen, félnehéfcsúlyban Biel (l) Pri hoda ellen, nehézsúlyban pedig Jiegryz- niak (1) Foltys ellen győzött pontozással. Kisváltósúlyban a Kndlaczik (1)—Ivan-us <cs) mérkőzés döntetlenül végződött. Hírek a Szovjetunióból Szverdlovszkban vasárnap két bajnoki jégkorong-mérkőzést játszottak. Rigai Daugava—Cseljabinszki Avangard 6:1 Moszkvai Zenit—Leniugrádi Tisztek Háza 5:5. A bajnoki táblázat élőn továbbra is a Moszkvai Dinamó áll 10 ponttal. * A SZOVJETUNIÓ UJ SAKKBAJNOKNŐJE: ZVORIKINA Eosztovban befejeződött a Szovjetunió 1053. évi női sakkbajnoksága. A bajnoki címet Klra Zvoriklna (.Minszk) nemzet­közi mester szerezte meg 13 ponttal. 2. Ljudmüa Rudenko (Leningrád), 3. Va- tentyina lioriszenko. 4. Olga Szetnjonova (mindkettő Leningrád!. Jelizaveta Bikova vi’á"bajnoknő mindjárt a női világba], nokség küzdelmei ntán vett részt a baj­nokságban. játékán végig a fáradtság je’ei mutatkoztak, s csak a nyolcadik be'yen végzett. "2 1953 december 20, vasárnap Jól szerepelt nőS tornász-isfránpófSásválogafoltunk a román nőn utánpótSáscsapat ellen Pénteken reggel a prágai gyorsvonattal megérkeztek Budapestre a finn tornászok is. Akárcsak a íinn tornász-nők, a férfiak is Helsinkitől Prágáig repülőgépen, onnan vonattal utaztak. A'finn vendégeket népes küldöttség fogadta. Az OTSB nevében Sár­kány István állami edző és Kcrezsi Endre üdvözölte a finn tornászokat. A következők jöttek: Jalmari Lelitlnen, a küldöttség vezetője, Adolf Műid pontozó, bíró. Viktor Komva edző, Kalevi Sou- niemi, Johannes Lempinen, Sakari Olkko- nen, Gunnar Karma. Rafael Jdara, Esho Numminen, Olavi Nieminen és Untamo Süderrnan versenyzők. A finn tornászok reggeli ntán azonnal kimentek a Sportcsarnokba és közel há­romórás edzést tartottak. Valamennyi sze ren dolgoztak. Mozgásukon látszott, hogy Igen jó formában vannak, különösen Suo- nicrni és Lempinen. Mind a férfiak, mind pedig a nők pénteken este megtekintették az angol—magyar labdarúgó-mérkőzésről készült filmet. Szombaton délelőtt újabb edzést tartottak a Sportcsarnokban.-A román női tornászválogatott pénteken az éjszakai órákban érkezett meg Buda­pestre. Nyolo tornásznő és hat vezető ér­kezett Budapestre. A versenyzők a követ­kezők: Vartasoiu, Pican, Schland, Nitu, Tim, Szakalics, Palackos. Pendít. A kül­döttség vezetője Adlna Stroescu. A esa; pattal érkezett Gusztáv Fischer állami edző, Petrn Dungadzu és Vcszili Moldován edző, Lívia Costa és Mariela Buzia pon­tozó * A finn é« magyar torna-szakvezetők pénteken délután megbeszélésre gyűltek össze. A több mint kétórás értekezleten számos, a versennyel kapcsolatos szak­kérdés vetődött fel. Sor került a vasár­napi teljes műsor részletes kidolgozására is. Ezek szerint délután 5 órakor a részt­vevő tornászok felvonulásával kezdődik a műsor. A himnuszok elhangzása és a rövid ünnepség után a finn tornásznék 40—45 perces bemutatója következik, s ezután kezdődik a Magyarország—TI L viadal. A következő eorrendben folyik majd a verseny az egyes szereken: kor­lát. nyújtó, lólengés, lóugrás, talaj, gyűrű. A férfi verseny befejeztével — amíg az eredményeket kiszámítják — hat- nyoleperees gúlabemrtató következik, a legjobb budapesti gtVaesapatok', részvéte­lével. A Vörös Meteor, a Vörös Lobogó, a Vasas, a Dózsa, az Építők és a Gázmű­vek gúlacsanata mutatja be külön erre a célra összeállított, gúlagyakorlatnit. Megái la nodáe történt a pontozást Ille­tőleg is. Magyar részről BSrisSk -Ten5 és .áradi Gyula, finn részről Adolf Maki és Jalmari T.ehtinen pontoz. A legmagasabb és n legalacsonyabb pontszám kiesik, a két középső pontS7ámot összeadják,_ el­osztják kettővel, e ez lesz az érvényes pontszám. Szombaton délután teljesen megtelt a Sportcsarnok nézőtere a magyar—román női tornásíutánpótlás mérkőzésének kez­detére. A Sportinduló hangjaira felvonultak a csapatok s a román, majd a magyar him­nusz elhangzása után Szegő Dezső, az or­szágos társadalmi tornaszövetség elnöke üdvözölte a versenyzőket. A vendégek nevében Adina Strocson, a román csapat vezetője válaszolt az üdvözlésre. Zászlóesere ntán kezdődött meg a ver­seny. A válogatott mérkőzés első száma­ként a lóugrásra került sor, a férfiak mesterfokú meghívásos versenyében pedig korláton és nyújtón kezdték el a ver­senyt. Nagy magyar fáilcny a lóugrásban A lóugrásban a fiatal magyar csapat tagjai magasan felülmúlták ellenfeleiket. Tartalom és kivitol szempontjából is töb­bet nyújtottak, mint a román csapat. A magyarok kózenátfordnlást, a románok átterpesztést mutattak be s a két gyakor­lat közötti különbség is azt mutatja, hogy versenyzőink készültek fel Jobban Lóugrás: 1. Kertész (m) 9.55, 2. Bá­náti (ml 9.4, 3. Mika ,m) 9.35, 4. Dóval (m) 9.3, 5—7. Baiiko (m), Csicsk&r (m) és Vartasoiu (rí 9.2. 8. Szilas (m) 9.05, 9—11. Pican (r) Szakallc (r). Palackos (r) 9. 12. Tlcu (r) 8.9, 13. Nitu (r) 8.75, 14. László (r) 8.7, 15. Penclu ír) 8.55. 16. Schland (r) 8.2. Csapat; 1. Magyarország 56 p., 2. Románia 53.85. A férfi mesterfokúak versenyének kor létszámúban Siraonfalvy, a nyújtón Bé kési és Sasvári nyújtotta a legjobb tel. jesítményt. Korlát: 1. Slmohfalw 9.5. 2. DibáczJ 9.4. 3. Mező 9.3, 4. Békési 9.25, 5. Ha­bos 9.2, 6. fiasvári 8.65. Nyújtó: 1. Békési és Sasvári 9.35, 3. Mező 9.3, 4. Ka bős 8.9, 5. Simonfalvy 8.6 6. Dibáczi 4. A férfi meghívásos versenyt a lólengés, sel folytatták. Dibáczi mutatta be a leg­szebb gyakorlatot. Lólengés: 1. Dibáczi 9.4, 2. Békési 9.3, 3. Mező 9.15, 4. Kabos 8.9, 5. Si­monfalvy 7.9, 6. Sasvári 7.25. K,®rMá®n Ekássló győz; A magyar—román női viadal a női kor­láttal folytatódott. A magyar torndszjiők erősanyagú gyakorlataikat lendületesen, szép kivitelben hajtották végre. Különö­sen László, Bánáti ás S7ilas gyakorlata volt nagyon jó. A románok lényegesen gyengébb anyagú gyakorlatokat mutat­tak be, túlságosan erőből, darabosan dob goztak. Pican és Vartasoiu gyakorlata elég crősanyagú volt, de mindkettő bi- zonvtalannl és rossz kivitelezésben haj­totta végre. Korlát; l. László (m) 9.55, 2. Bánáti (m) 9.5. 3. Szilas (m) 9.45, 4. Kertész (m) 9.4, 5—6. Dévai (m) és Vartasoiu (r) 9.25, 7—9. Csicskár (m), Báliké (m). Schland (r) 9.05, 10. Ticu (r) 9, 11. Mika (m) 8.95, 12. Nitu ír) 8.8. 13. Penciu (r) 8 7. 14. Palackos (r) 8.45, 15. Pican (r) 8.2, 16. Szakalics (r) 7.35. Csapat: 1. Magyarország 56.2, 2. Ro­mánia 53.25. A két szer után- a csapatverseny állása: 1 Magyarország 112.20, 2. Románia 107.10. Ezután következett a finn tornáeznők bemutatója. Első számként finn népi táncot mutattak be népviseletbe öltözve, majd 1 abdagyakor 1 etok következtek, vé­gül dobtanera került sor. A közönség hatalmas tapssal jutalmazta a JóltsikcrüK, szép gyakorlatokat. A férfi meghívás versenyben n gyű­rű- és talaj-gyakorlatokra került sor. Gyűrű: 1. Simonfalvy 9 2, 2—3. ICabos és Békési 9.15, 4. Mező 9.1, 5. Sasvári 9. 6. Dibáczi 8.85. Talaj: 1. Békési 9.6. 2. Mező 9-35, 3. Kabos 9.25. 4. Simonfalvy 9.1, 5. Dibá­czi 9, 6. Sasvári 8.9. Három szer ntán 163.40:161.40 arányban vezetünk A magyar—román uői viadal a geren dán folytatódott. Bár a magyar w«»al tagjai közül uóhányan bizonytal: tok, ezen a szeren is Mdomborodi magyar tornásznői nagyobb tudása kai erősebb apyagúak voltak cyt talk, mint a románoké. A szebb lezés és a nasyobh biztonság is gyarok gyakorlatait jellemezte. K u,...... Ben Kertész, Bánáti és László gyakorlata emelkedett ki. A románok közül Schland és Vartasoiu gyakorlata volt a legjobb. Gerenda: 1. Bánáti (m) 9.6, 2. Kertész <m> 9.55, 3. László (m> 9.5, 4. Szilas (m) 9.4, 5. Schland (r) 9.3, 6. Dévai (m) 9.25, 7—8. Vartasoiu (r) és Penclu (r) 9.1. 9—10. Palackos (r) és Nitu (r) 8 95. 11—12. Báliké (m) és Tlcu (r) 8.9, 13. Mika (m) 8.35. 14—15. Csicskár (m) és Szakallc (r) 8.25. 16 Pican (r) 4.25. Csapat: l. Magyar utánpótlás válo­gatott 56.20. 2. Román utánpótlás vá­logatott 54.30. A három szer után a verseny állása; 1 Magyar utánpótlás váloqatott 163.40, 2. Román utánpótlás vá­logatott 161.40. A verseny lapunk zártakor még nem ért véget. Már csak Budapest I, Budapest!!, Északnyugat és Bé! csapata küzd az országos szabadfogású birkázó-csapatbajfioksúg döntőjében Szombaton d-élelőtt kezdődött meg c Csepeli sportcsarnokban a Magyar Nép­köztársaság lúöS. évi szabadfogású bir­kózó-csapatbajnokságának döntője. A reggeli mérlegelésen, majd a mérkőzé seken mind a kilenc csapat megjelent I. forduló: Dói—Nyugat 8:0. Győzött: Keresztúri, Demsa, Hullai II, Pál, Cse­rép kótvállal. László ellenfél nélkül. Körbl pontozással, Poák kétvállal. Buda­pest II—Budapest III 6:2. Gy: Fá'bri p., Biczók p. László kiv.. Kinizsi kv.. Gin pár kv., Kovács L, p , 111. Sévelik Ábel p. — Szép küzdelmet vívott Fábr! az ifjúsági K-ruj ellen. Sok fogás tar­kította a mérkőzést, végül Fáibrt erő fölénye kidomborodott. Kitűnő birkó zással győzött az ifjúsági László l'rl helszky ellen. Előbb lftbkulcsos karfel szedést, majd lábkjemelést hajtott végre A 10. percben Pnbelszky megsérült és feladta a küzdelmet. Budapest I-Eszak 7:1. Gy: Páger kv., Hoffmann en., Tóth Gy. kv., Benő p., Zaka p., Gtiriek kv.. Növényi en , lll. Apostol p. — Gurics a S. percben knrfelszedéssel fektette két- vállra Serfőzőt. Olimpiai helyezettünk máris kitűnő formában van. Kelet—Nyn gat 5:^. Gy: Káro yi en.. Hcncz p., Sipo1- L. p . Győrfalvi kv., Gombos kv.. 111 Mészáros p., Szalai E. p.. Balatoni kv. - Félnehézsúlyban volt a legnagyo-bb hari- a Győrfalvi—Finyák találkozón. Mindkét birkózó nagy lendi''eltel, de emellett óvatosan birkózott, nem adott a másik nak támadási lehetőséget. Győrfalvi több támadási kiséiletet hajtott végre a befejezés előtt Finyák megsérült és feladta. Északnyugat, erőnyerő. II. forduló: Budapest I—Kelet 8:0. Gy: Páger, Somogyi, Ilof'mann, Tóth Gy kv., Bteuő, Zaka kv., Gurics kv., Kovács J. en. — A vált-'-siilyú Benő- Sípos mér kőzés váltotta ki a legnagyobb érdekké- dóst. Benő egy hídbafordulással szerezte meg a győzelmet biztosító ponté őnyt- Északnyugat-Nyugat 6:S. Gy: Nagy en . Öosai o-. Tó h kv. Balogh kv., Kati kv.. •11. Mészáros p., Szalai E. kv.. Balatoni kv. Dél—Budapest III 5:3, Gy: Keresztúri kv., Demsa kv.. Hullai II p., Cserép p . Körbl kv., 111. Czibla kv.. Ábel p. Kosa kv. Budapest II—Észak f»:», Gy: Rndllcs n-. Fábr! p., Biczók en., Détár p., Lász’ó p., Kinizsi p.. Gáspár n.. K-ovács L. en - A László—Fejes mérkőzés meglepetést hozott. Fogást egyik versenyző sem tu­dott végrehajtani, László azonban több szőr próbálkozott kiemeléssel. Végig ő volt a kezdeményező és biztosan győzte le a válogatott Fejest. Délnyugat erőnyerő. A II. f-orduló ntán 2—9 vereséggel ki­esett Nyugat, Északnyugat és Budapest III. Ili, forduló: Északnyugat—Délnyugat 5:3. Gy: Simon en., TóUh I kv., ácsai kv.. Tólth II en., Kuiti kv., ill. Módos kv., Biij-tös kv., Budavári kv. Budapest II - Kelőt 8:4). Gy: Radies, Fábri, Biczók, Lász-l-ó, Kinizsi, Czuezi kv., Gáspár és Ko­vács L. en. Budapest I—Dél 7:1. Gy: Pá ger, Ho-fl'mann, Tóth Gy. kv., Benő. Zaka p., Gurios kv„ Kovács J. kv., Hl. Demsa bv. A III. foTduló ntán kiesett Délnyugat éa Kelet A vasárnap délelőtt eorrak-erülő IV. tor dulóban Budapest I—Északnyugat, Bu-da- pesit II—Dél a párosítás. Aluüiiniumtestű vitsrlásokal és aluminiumkajakokat gyártanak jövsrs a Dunai Hajógyárban Torvezőimé7rtcinkben és a ha.iófryárali műszaki irodáiban iffon fontos munka fo­lyik .i-el-enlí'g: n jövöévi tervok előkészí- tóse. Ezúttal először készül Magyarorszá- gon 1500 tonnás tengerjáró hajó. A Váci Dunai Hajógyárban jövőre vi­torlásba;iókat készítened kivitelre. A ten­der vi/rének ellenálló alumínium hajótest helyes ötvözetét már kikísrérleíezték a Fémkutató Intézetben, s így a jövő óv köze ivére elkészülhetnek az 50, 75, 80 és 125 náíTJ^etm é te reg vitorlákkal felszerelt snorlhajók min.tapélúányai. Ezenkívül el­készül egy nagyméretű luxus motoros- esóiiíik is a Dunai Hajógyárban. Néhány hét múlva ugyancsak a Dunai Hajógyárban alnmíniumkajakok sorozat- ryártésát kezdik mepr. amelyeket a ma- íryar snorto’ók kapnak. A ka>ak minta- példánya már kóaz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék