Népsport, 1959. február (15. évfolyam, 22-41. szám)

1959-02-20 / 36. szám

HOL TARTANÁK Öt edzőmérkőzés tükrében — a Ferencváros Az elismerésnek, a megbecsülésnek különböző formái vannak. A labdarúgás berkein kívül élők talán el sem hiszik, hogy tizenegy sártól csöpögő na<k;ág milyen' nagy elismerést válthat ki meg­lett korú emberekből is. Szerdán, a nép­ligeti pályán, úgy délután öt óra felé ugyanis tanúi voltunk annak, amikor a Ferencváros—Craeovia mérkőzés után az öltözőbe vonultak a zöld-fehér lab­darúgók és egy esernyös, cvikkeres idős férfi egészen meghatottan mondta társának; — Ha csak mást nem láttunk volna, mint ezeket a sáros mezeket és nadrágo­két, akkor ts tudtuk volna, hogy a fiaink nem kímélték magukat, szívvel küzdöttek üzen a szörnyen nehéz talajú pályán... Valóban nagy becsvággyal vetette magát a Craeovia ellen a küzdelembe a Fradi együttese. Hogy csak két gólt lőt­ték, eaen talán nem is lehet csodál­kozni. hiszen a zöld-fehér fiúk gyakran gyorsabbak voltak, mint a labda, amely bizony sokszor leragadt a leggyorsabb­nak és legkorszerűbbnek vélt támadás közepette is. Az alapozás időszakait a szakvezetők Véleménye szerint, jól használta ki a Ferencváros. A fővárosban pótolták a tornatermi edzéseket, ezért Tátrai Sán­dor edző eleinte öt edzést tartott he­tente a játékosokkal. Most már „csak” heti négy edzésen vesznek részit a zöld- fehérek, s mint hallottuk, a heti négy­szeri edzés műsoron marad a jövőben is. Eddig öt edzőmérközés szolgálta a formábahozást a zöld-fehéreiknél (III. kér., a Traktorgyár, a MOM. a Győri ETO és a Craeovia ellen). Az öt edző- mérkőzés tükrében eddig látottakról ez • véleménye Tátrai edzőnek: — Mind az öt előkészületi mérkőzésen rányomta bélyegét a fiúk játékára a jó erőnlét, A MOM elleni mérkőzés I. félide­jében és a győri mérkőzés második 45 percében már javuló csapatjátékot is ta­pasztalhattunk. Gyűrött különösen a tá­madójáték volt gördülékeny és folyama­tos. A bő'd—fehér hívek nagy táborában bizonyára sokam kíváncsiak, hogy milyen csapattal Indul tavasszal a Ferencváros. Nos, Tátrai edző erre is megadhatja a választ: valószínűleg a Craeovia ellen szerepelt csapattal rajtol majd a bajnoki küzdelemben a zöld- fehér együttes. A közvetlen védelem tehát így fest; Horváth — Berta, Mát­rai. Dalnoki I. (Azit a tervet, hogy idő­vel Bencsik legyen a középhátvéd és Mátrai a jobbhátvéd, nem ejtették e'. Bencéiknek azonban még sok mérkőzés- tapasztalatra van szüksége, hogy játék­ba lendüljön). Dalnoki I újbóli csa-ta- sorba-állásával megerősödött a védelem és ezzel nyilván- az egész csapat ön­bizalma még jobban megnő. A Gerendás. Dékámy, Győri-Kiss, Kárpáti fedezet-keretből mindig a leg­jobb formában lévők szerepelnek majd. Bár a rajtig még két edzőmérközés lesz. kialakult az. ötösfogat is: Rákosi. Orosiz, Friedmanszky, Vilezsál, Feny­vesi alkotja majd a csatársort. Persze számítanak az UEFA-keretben eredmé­nyesen ’ szereplő ifjúsági Albertre, Szigetire, Kertészre és Dalnoki Il-re is, hiszen a tavasai 13 mérkőzés során alkalom nyílik az ő játékukra is. A tavaszi mérkőzések sorsolása a Ferencváros számára papíron kedvező­nek tűnik. Március 1-én a Szombathely ellep az Üllői úton kezd a Fradi, aztán Mislcotoon, majd pedig ismét az üllői úton, a Dorog ellen szerepelnek a zöld- feh érek. Igaz, sokat számít a hazai pálya előnye, de az eddigi NB I-es tapasztalatok azt mutatják, hogy egy mérkőzésen sem lehet biztosra -menni. Ettől a három mérkőzéstől, a jó rajttól azonban sok függ. Hiszen- a jó kezdés önbizalmat adhat a csapatnak, amire Igen nagy szükség van. És szükség van a szurkolók biztatására és türel­mére Isi Erről beszélt Dékány dr., a Ferencváros csapatának kapitánya: — Szerintem tavasszal sokkal jobban szereplünk majd, mint ősszel. Ehhez per­sze szükséges többek közt az is, hogy csapatunk újra teljes szívvel harcoljon, küzdjön. Hogy ezt elérjük, ahhoz a szur­kolók sportszerű segtíségét is kérjük. És a türelmüket is ... Teli reménnyel, friss életkedvvel, Jő erőben várja a tavaszi labdarúgó rügy- fatea-dást a Fradi. F. P. De szép számmal voltak hibák ia. Sokszor késön adták tovább a labdát, s ez alatt az ellenfél vé-döi lefedezték a csatárokat. Az is nemegyszer előfordult, hogy a labdát egyszerűen nem lenetett senkinek sem leadni, mert a csatárok nem indultak ei időben, nem futottak be a résekbe! Sűrűn láttunk helyezke- dési hibákat, s feltűnő volt az is, hogy a csatárok a lövés után nem figyeltek a labdára. Ha kiütötte a kapus, vagy lepattant a védőkről, nem csaptak le rá, hanem visszafelé sétáltak. Pattogott is Sós Károly hangja, keményen bírálta a játékosokat, sőt az egyik nézőt is, aki bekiabálásaival bizony zavarta a já­tékot. Az edzőmérközésen már látszott és az edző sem tagadta, hogy a Bp. Hon­véd tavasszal rajtoló csapata már ki­alakult. Faragó az elsőszámú kapus, Türőcsik II, Bányai és Dudás a három hátvéd, Bozsik és Kotász a két fedezet, e az öt csatár: Budát II, Kazinczy. Ma- chos, Tichy és Gilicz. Versenyben van még elsősorban Kiss, Szőee, Solti, Törő- csik I és Regős. Az év első bajnoki mérkőzését a Bp. Honvéd játssza a BVSC ellen február 28-án a Szőnyi úton. Addig még van idő a hibák eltüntetésére. A cél: to­vább növetoi a játékosok erőnlétét, e minél több lehetőséget teremteni lab- dás edzésekre. N. Gy. Porfrisch vezet a sakkbajnoki körmérkőzésen Az országos sakkbajnokság első he­lyét eldöntő hármas körmérkőzés első fordulójának harmadik iátszmáját. a Portisch —Barcza találkozót szerda dél­után Játszották le az MTSH tanácster­mében. A játszma elején Barcza volt fölényben, később Portisch vette át a kezdeményezést, Barcza azonban pon­tosan védekezett és a játszma döntetlen színezetű állásban maradt függőben. Időközben Szabó bejelentette, hogy ar első fordulóban hátrányosabb állásban függőben maradt Játszmáját további játék nélkül feladja Portisch ellen, így az első három játszma után Így fest a körmérkőzés állása: Portisch 1 (1), Barcza 0.5 (1), Szabó 0.5 pont. Szerdán kezdődött meg a balnokság hatodik he­lyéért kiirt Dely—Forintos pároemér- kőzés is. Az első Játszma függőben maradt. Nem lesz könnyű verseny Csütörtökön általános pályapróba volt a Gályán. A pénteki nemzetközi ver­seny résztvevői — az ugrók — Mátra­házán próbáltak edzeni. Fratilenek, a románok egyik ugrójának nem sok si­kert hozott a sánccal való ismerkedés. Első. 53 méteres ugrásakor bukott. Hogy milyen nehéz a sánc, azt Fratile két további bukása is Igazolta. Két ug­rása azonban sikerült. Fratile ezt mondta: — Még bizonytalan vagyok az ugrás­ban. Az északi összetettben csak akkor számíthatok sikerre, ha a futásban is megállóm a helyem. Délután a futók ismerkedtek a terep­pel, amelyen még mindig elég jó a hó. — Egyik-másik helyen jeges a pálya, ezek azonban csak kis szakaszok — álla­pította meg a magyar bajnok, Sajgó Pál. — Ilyen pályán még jó időket lehet futni. Ezt tartják a románok is. Sz. A. Á IKÖltejLllAl II l!||g é J_ A felkészülés nem volt kielégítő Szovjet vélemény a gyorskorcsolyázó VB-ről Vasas-játékosok között a Tárogató úton Amikor az NB I-es labdarúgó-csapa­tok megkezdték a tavaszi felkészülést, a Vasas játékosai akkor tértek pihenő­re. Ennek oka, hogy a piros-kékek január 15-ig, a belga válogatott elleni mérkőzésig, állandóan edzésben ma­radtak. A sikeres brüsszeli mérkőzés után. két hétig pihent a csapat és csak azután fogtak hozzá a felkészüléshez. Hűvösvölgyben, a Tárogató úton gyűjtögetik az erőt tavaszra a Vasas Játékosai. Amikor az egyik délután kintjártunk, ebéd utáni pihenőjét tar­totta a csapat. A délutáni edzés kezde­téig Illovszky Rudolf edzővel beszél­gettünk. — Nem lesznek-e hátrányban a többi csapattal szemben a későbbi kezdés miatt? — kérdeztük az edzőtől. ** Véleményem szerint aligha, mert amennyivel későbben kezdtünk, annyival tovább voltak edzésben a fiúk. A játéko­sok eddigi mozgásából ítélve, úgy látom, hogy az erővel nem lesz baj a bajnokság rajtjánál. — Hol tartanak Jelen leq a felkészü­léssel?-— az úgynevezett mezei munkát már befejeztük. Ma délelőtt pályán voltunk, délután pedig egyéni foglalkozás lesz, itt a tornateremben. Tegnap délután a kapu­sokat vettem munkába, ma négy mezőny- játékos kerül műsorra. Először Szilágyi l és Bundzsák, majd utánuk Szilágyi II és Berendl. Az egyéni foglalkozás alatt a csapat többi tagjai egyórás sétát tesz­nek az erdőben, mégpedig úgy, hogy fél­óráig emelkedőnek mennek, azután pedig lefelé. A beszélgetés után az edzővel és Mar­tin István gyúróval lementünk a torna­terembe. Negyed ötkor volt a találkozó, de Szilágyi I és Bundzsák már jóval előtte ott volt. Pontosan negyed ötkor adta ki az utasítást lllovszky Rudolf: *» Negyedóra bemelegítés! Erre mindkét játékos hozzáfogott. Min­den vezényszó nélkül, tizenöt percen ke­resztül a bemelegítő mozgások egész so­rát végezte el a két játékos. Volt abban minden: futás, szökdelés, séta, külön­böző gimnasztika! gyakorlatok. A törzs­hajlítgatás alkalmával Bundzsák nyögött egyet. Az edző meghallotta és odaszólt: 1 —i Mi volt ez a nyögés, Dezső?! — Akaratlanul főtt ki a számon, pedig egyáltalán nem vagyok fáradt — véde-, kezett Bundzsák. . A bemelegítés után háromszor egy­perces kötelezés következett, két-két- - perces szünettel. Az ember azt hinné, 1 hogy ez csak gyerekjáték, pedig hogy 1 nem az, azt a lihegő játékosok tudnák bizonyítani. Egy kis szusszanáa után, \ „labdaidomítds” következett. Mindig csak egyik játékossal foglalkozott az edző, de annak azután nem volt meg­állása: fejelés, toppolás, labdalevétel mellel, hosszú pasez kapásból, egyszer jobbal, egyszer ballal és így tovább. Még bokaerősítő gyakorlat is volt. Ez abban állt, hogy az edzőtől el kellett venni a leállított labdát. Közelharcban a, pályán elég gyakran előfordul az ilyesfajta eset. Ezt a gyakorlatot la leg­alább hétszer-nyolcezor megismételték. Nehogy azt gondolja valaki, hogy amíg ez a gyakorlat folyt, addig a má­sik játékos gyönyörködhetett, hogy va­jon lelnél marad a labda, az edzőnél, vagy a játékosnál. Szó sincs róla, mert amíg a gyakorlatok tartottak, addig a „pihenő” játékos egy másik labdával „dekázgatott”. Feltűnt, hogy Szilágyi Gyula milyen nagy akarással „gyötörte” magát. Csak úgy folyt róla a verejték. Martin István gyúró meg is súgta: — Úgy látszik, hogy Gyuszi még ott akar lenni a tavaszi csapatban. Mitagadás, valóban úgy festett a do­log. Amikor már mind Szilágyi I, mind pedig Bundzsák melegítője átnedvese­dett, megjelent a tornateremben a kö­vetkező pár: Szilágyi n és Berciid!. Szi­lágyi H, amikor rátekintett két társára, odasúgta Berendinek: — Tyllh, ml vár itt ránk ... — oda se neki! — vigasztalta őt Be- rendi. Kis idő múlva pedig Szilágyi H és Be- rendi is megtudta, milyen ize is van az egyéni foglalkozásnak. A Vasas-szurkolók pedig majd a tavasszal láthatják meg, hogy mennyit használt a csapatnak ... T. L 1 A szovjet sajtó részletesen foglalkozik 1 az, oslói Bislet-stadionban lezajlott férfi | gyonslkorcsolyáz/ó-világbajnokeággal. A | moszkvai Komezomolszkaja Pravda ki- , küldött munkatársa már a VB-t meg- i előző tudósításában felhívta a figyelmet i a finn versenyzőkre, akik Igen jól sze- i repeltek az Európa-bajnokságon. A 1 Szovjetazüdj Sz-port kiemeli a finn ver- 1 senyzök sikerét és megjegyzi, hogy Jo- 1 hannesen az Európa-bajnolaság meg- ! nyerése után kijelentette, hogy ő a , göteborgi műjégpályán érte el ceúcs- i formáját, Oslóban pedig Jarvinen visa- i ezavágását várja. Ez valóban meg Is i történt, e a 48. világbajnoki babérko- i szárú megkapta a finnországi beuta­zási vízumot. A 23 éves Jarvinen posta- szerelő és nyolc eve sportol. A gyore- korceolyázáeon kívül nyáron kerékpá­rozik és lndul-l a finn kerékpáros baj­nokságban is. Nyáron sokat edzett, fő­leg görkorcsolyázott és az erdőben futott. A Szovjetezikij Saport megállapítja, hogy az idei VB eredményei nem elégí­tik ki a szovjet szurkolókat, a verseny­zőit teljesítményei ugyanis azt bizonyít­ják, hogy a szovjet gyorskorcsolyázók felkészülése nem volt kielégítő. A Komezomolszkaja Pravda összeha­sonlítva az EB és a VB eredményeit, a következüket írja: — VB-n elért eredmé­nyeink egyrészt jobbak, másrészt rosszabbak, mint az EB-n nyújtott tel­jesítményeink. Jobbak azért, mert a szovjet ver­senyzők megnyerték az 500 m-es futást és Mer- kulov az összetett ver­senyben a harmadik he-' lyen végzett. Rosszabbak azért, mert csak három szovjet versenyző Indul­hatott 10 000 m-en. Az 1500-as és az 5000 m-es futásban egyik szovjet gyorskorcsolyázó sem került be a legjobb há­rom közé (Göteborgban ott voltak.) Ha két héttel ezelőtt a göteborgi siker­telenséget véletlennek le­hetett tekinteni, akkor most be kell vallanunk, hogy nem véletlenről, hanem súlyos vereségről van szó, amelyből le kell vonni a megfelelő követ­keztetéseket. A világ legjobb atlétáiról 1958-ban Már kialakult a Bp. Honvéd tavaszi csapata A női dobószámokra nagyjából ugyanaz áll, mint a férfi dobásokra. Bár tavaly csak egy világcsúcs dőlt meg, az általános fejlődés minden számban hatalmas méretű. Eredmények, amelyek néhány éve még világszerte feltűnést keltettek, ma már lassan min­dennaposakká válnak. A eúlylőkéeben a szovjet a-tlétanöknek Sloperen és az Európa-bajnokeágon váratlan győzelmet aratott Werneren kívül új-abb veszélyes ellenfelük akadt Brown személyében. A világcsúcs rövidesen elérheti a 17 m-t. Diszkosz vetésben viszont Dumbadze 57 m-es világcsúcsa egyelőre még erősen elérhetetlennek tűnik a ma legjobbjai számára. A fiatal 50 m-es diszkosz­vetőnők száma azonban állandóan nő és Európa fölénye is változatlan ebben >a számban. A gerelyhajitásban hárman | Is megjavították tavaly a világcsúcsot és bár sorrendben csak a harmadik 1 helyre került, nem vitás, hogy Zátop- i ková volt az elmúlt év kiemelkedően i legjobb gerelyhajítónője. Átmeneti meg- i torpanás után 1958-ban ebben a szám- • bán ismét erőteljes fejlődés indult 1 meg, e valószínűleg az új viálgcsúce 16em lesz hosezúéletű. i A magyar atléta-nők a dobőszámok- i bán lényegesen jobban ál inak világ- i viszonylatban, mint a többi versenyág- 1 bán. A külföld fejlődésének ütemére | jellemző azonban, hogy Bognár és He­gedűs új csúcseredményük ellenére tavaly sem kerüit előbbre, mint 1957- , ben álltak. Amíg a Bp. Honvéd labdarúgói az öl­tözőben a szerdai edzőmérkozésr© ké­szülődtek, mi a partvonal mentén Sós Károly edzővel beszélgettünk. — Milyen tapasztalatokat hoztak az eddigi ellenőrző mérkőzések? — kér­dettük. — Sajnos, az elmúlt hetekben rossz volt a pályák állapota, s emiatt nem alakulhatott ki jó játék. Sokáig nem is tudtam képet alkotni arról, hogy tulaj­donképpen a felkészülés egyes időszakai­ban mire is képes a csapat. A Szállítók és a SZEAC ellen már jó talajon játszot­tunk, s ezeken a mérkőzéseken már le­szűrhettünk néhány tanulságot. — Például? M Többek között azt, hogy jónak lát­szik a fiúk állóképessége, ami igen fon­tos. Nem hiányzik játékosainkból az igyekezet, az akaraterő sem. Persze sok még a hiba a csapatjátékban, ami nem is csodálható, hiszen még csak most lép­tünk a formábahozó időszakba. A labda még nem mindig engedelmeskedik a fiúk alcaratának. előfordulnak taktikai ás já­tékfelfogásbeli hibák is. Ezeket majd ké­sőbb szépen eltüntetjük. Sósnak nem maradt több Ideje a be­szélgetésre, mert elkezdődött a játék. A Bp. Honvéd az NB 11-s Pénzügy erők csapatával mérkőzött. Néztük a játé­kot s néhány perc elteltével felleltük a kispestiek játékában mindazokat az eré­nyeket és hibáikat, amelyeket az edző megemlített. Nagy erővel. Igen sokat tám-atlott a Bp. Honvéd. Sokat, gyorsan mozogtak a játékosok, néha valósággal száguldoz­tak a pályán. Néh árnyán láthatóan ki­robbanó érőben vannak, elsősorban Tichy. A csatár a pálya széltében is sokat cikázott, s coatártársaival együtt hatalmas lövéseket zúdított kapura. A Pénzügyőrök jobbszéteője egy alkalom­mal oda is szólt Dudásnak: — Te, hogy ennek a Tichynek mekkora lövése van! Kazinczy is megpróbálkozott a lövé­sekkel. Űgylá-tszi-k, neki is visszatért már az önbizalma. A közelharcoktól nemigen tartózkodtak a játékosok, eré­lyesen oda . tették a lábukat, különösen Dudás Zoli. A játékosok erényei közé sorolható az is, hogy igyekeztek földön tartani a labdát Súlylökés 16.66 Zibina (Szovjetunió), ; 16.54 T. Press (Szovjetunió), , 16.54 E. Brown (Egyesült Államok). , 16.47 Stopár (Uj-Zélan-d). i 16.35 Z. Dojnyikova (Szovjetunió), i 15.95 Zsdanova (Szovjetunió), i 15.93 Tieikevics (Szovjetunió), i 15.84 Werner (NSZK). 1 15.83 M. Kuznyeoova (Szovjetunió), 1 15.77 Lüttge (NDK). | Bognár 15.08 -m-rel 13-ilc. i Európa további legjobbjai: | 15.74 Vasceenko (Szovjetunió), 15.20 Szivcova (Szovjetunió). Kijelölték a 42 tagú szovjet labdarúgó-keretet A szovjet labdarúgó-szövetség 42 tagú válogatott keretet jelölt ki az kiéi válogatott mérkőzésekre. Több ismert játékos, mint Kuznyecov, Oson ykc-v, Szalnyikov, Krizsevszkij ás Beijajev ki­maradt. s sok fiatal, kevésbé ismert labdarúgó kapót: helyet a keretben. Kapus: Galasi iS-zpana-k Uzisgonod). Makai-ov (Dinamó Kijevi, Masz’acsenko (Lokomotív M., M = Moszkva), Jasin (Dinamó M.) Hátvéd; Aljosin (CSZKMO M.>, Scear- bakov (CSZKMO), Kulikausikas (Szpartak Vilnius), Maszljonkin (Szpertak M.), Sevcsen-ko (SZKVO Rosztov), Susztyikov (Torpedó M)„ Bagrics (CSZKMO), Szo1- dalov (Szpartak M.). Todorov (Sahtyor Sztálint?). Fedezet; Vojno-v (Kijev), Gyergaosov (Zenit Leningrád), Tuljancsik (Uzs- gorod), Csisztyakov (Szpartak M.), Zavi- donov (Zenit), Kova'jov (Lokomotív), Nettó (Szpartak M.). Garjov (Dinamó M.) Csatár- Apuhtyin (CSZKMO). Metreveli (Torpedó), Miéin (Szpartak M.), Rjed-kin (Krilja Szovjetov Kujbieev), Úrin (Diaa­mo M.), Iszajev, Moz-er (mindkettő Szpartak M.), Cinlcter (Moldova Kisi- n-yov), Guszarov (Torpedó), Konyevsakij (Kijev). Mamedov (Dinamó M.). Morozctv (Zenit), Ponegyeinyik (Rosztov), Szi-mo- n-yan (Szpartak M.), Sztrjeer.ij (CSZKMO). Palin (Torpedó), Jamanidze (Dinamó Tbiliszi). Iljin (Szpartak M.), Meszhi (Tbiliszi), Moszaljov (Rcsztov). Soipovalov (Dinamó M.) Összesen 11 szovjet sportoló l*KSqr^w Valley-i elöollmpiiai nemzetközi verae- nyen február 21-e és március 2-a kö­zött. A szovjet versenyzők: Kolcsin. Anyikl-n (sífutó), Szamszonov. Samov (sí­ugró), Kocekin, Guszakov (északi össze­tett versenyző). Szidorova. Korzuhina ílesiklónő), Goncs-arenko, Silikovezkij. Voronyin (gyorskorcsolyázó). A síelők már kedden megérkeztek New Yorkba, a gyorskorcsolyázók Osióból utaztak az Egyesült Államokba. Fedettpályás öttusa.versenyek Szerdán az esti órákban az Eötvös Gimnázium lőterén a Bp. Honvéd SE rendezésében került lebonyolításra a fedettpá'yás évadzáró öttusa-pi-szitoiy- verseny. A kéthónapos fedettpálya fog­lalkozás alatt a „válogatott keret tag­jainak legjobb versenyeredményei ezek voltak; 193 kört ért el; B-alczó, Fer- dinándy, Szaniszló. 192 kört ért el: Bódy, Bretz, Hermáim. 191 kört: Török dr„ Nagy, Földi, Villányi. 190 kört: Szabó, Simonfay. 185 kört: Móná, Ko­vácsi dr. nem indult. Az idényzáró verseny eredménye öttusa pisztolylövés: 1. Szaniszló (Bp. Honvéd) 20/193. 2. Bódy (Bp Honvéd) 192, 3. Herman-n (Csepel) 192, 4. Villá­nyi (MAFC) 191. 5. Sz-abó (MAFC) 190. Csapat: 1. Bp. Honvéd 573, 2. Csepel 567. 3. Bp. Honvéd II 547,. Hadi gyakorlópisztoly gyorslövés: 1. Ferd;­nándy (Bp. Honvéd) 20/186. 2. Miklós (Bp. Honvéd) 180, 3. Török dr. (Bp. Honvéd) 178, 4. Miz&ér (Bp. Honvéd) 176. Csapat; 1. Bp. Honvéd) 544, 2. Bp. Honvéd II 522. 3. Pedagógus 456. Mégis indulnak az osztrákok a jégkorong VB-n A csehszlovák szervező bizottságtól nyert értesülés szerint az oeztrák jég­korong-szövetség mégis elindítja csapa­tát a B-osztályban az idei jégkorong VB-n. így tehát megrendezik a pizewi tárnát Magyarország, Románia, Ausztria és a versenyen kívül induló csehszlo­vák utánpótlás-válogatott részvételével. Csütörtökön megejtették a sorsolást is. Március 5-én 19.30 órakor: Magyar­ország— Ausztria, -március 6-án 17.30- kor: Románia—Csehszlovák Utánpót- ' lás, március 7-én 20-kor: Ausztria— Románia, március 8-án 19 30-kor: Ausztria—Csehszlovák Utánpótlás, már­cius 9-én 17.30-kor: Magyarország— Csehszlovák Utánpótlás és március 10-én 17.30-kor: Románia—Magyar­ország. A mérkőzésekre a plzeni jég- Btadiomban kerül sor. ér A négyes bobvilágbajnokságot St. M'a- ritzban az Egyesült Államok l. csapata nyerte 5:10.82 mp-cel, 2. Olaszország II 5:11.17, 3. NSZK 11 5:11.95, 4. Nagy-Bri- tannia 1, 5. Svájc 1, 6. Olaszország I. Az elmúlt héten Philadelphiában (pén­teken) és New Yorkban (szombaton) ren­deztek fedettpálya atlétikai versenyt. A philadelphiai kiemelkedő eredmények­ről, élükön Braqg 481 cm-es rúdugrá­sáról már beszámoltunk. Bragg mögött a világcsúcstartó Gutowskl 467 cm-rel lett második. Az európaiak közül az angol Rawson 2:13.7-tel megnyerte az 1000 yardot a lengyel Orywal (2:13.9) előtt, de a többieknek még mindig gyengén ment. 1 mérföldön ugyanis a 4:05.8-cal qyőztes Delany után Tábori (4:06.8), Grelle (4:08.2) Coleman (4:08.8) következett, s csak utánuk jött az angol Hewson (4:10.2) és a svéd Waern (4:14). A New York-i versenyen másnap Delany 880 yardon indult és 1:52.2-vel könnyű qyőzelmet aratott, Rawson csak 4. lett. Az 1000 yardot Orywal nyerte 2:11.3- mal Waern (2:12.3) előtt az 1 mér föl- det pedig az akadályfutó Coleman 4:08.6- tál és Hewson-nak ismét meg kellett elégednie az 5. hellyel (4:10.7). A ver­seny kiemelkedő eseménye azonban a magasugrás volt, a néger Thomas már második alkalommal ugrott 213.3-at és hajszállal verte a 216-ot! A rúdugrás­ban Bragg ezúttal „csak” 468-ig, Gu- towski pedig 457-ig vitte. Argentínában az a terv merült fel, hogy 1960-ban. Argentína függetlenségének 150. évfordulója alkalmából nagyobbszabású labdarúgó-tornát kellene rendezni. A jugoszláv jégkorong-bajnokságot a Jeszienice csapata nyerte veretlenül, 2. Ljubljana, 3. Partiján. A férfi kosárlabda-bajnokcsapatok Európa Kupájáért: Akademik Szófia — Makabi Tel Aviv 69:50 (35:19). Piovdiv. A női csapatok tornája során a Dinamó Moszkva —AZS Varsó mérkőzés eredmé­nyét tévesen közöltük. A moszkvai csa­pat ugyanis nem 75:73, hanem 73:65 arányban győzött. Larisza Volpert lett a szovjet női sakk­bajnok! Mint ismeretes, a bajnokságban holtverseny alakult ki az élen és az ezt eldöntő páros mérkőzést Volpert 2.5:1.5 arányban nyerte meg Zvorikina ellen. A lengyel teniszezők Párizsban szere­peltek és a Coubertin-csarnokban barát­ságos vegyes csapatmérkőzést Játszot­tak a franciákkal. A fíkonecki, Radzio, Jed-rziejowska összeállítású lengyel csa­pat 6:1 arányban vereséget szenvedett A lengyetek egyetlen győzelmét Skonec- ki aratta a fiatal Víron felett. Leningrád téli atlétikai bajnokságán kü­lönösen az ügyességiek tettek ki magu­kért. Férfiak. 100 m: Ozolin 10.7, 3000 m: Jevdokimov 8:32.2, 110 m gát: Mihajlov 14.5, Sztoljarov 14.8. magas: Szajenko 203, rúd: Zancinszkij 420, súly: Lipsnls 17.41, Georgijev 16.42, a szabadban: diszkosz: Truszenyev 47.53, gerely: Zaharov 69.04, kalapács: Kologyij 61.03 (!), Dobrivecser 60.43. Nők. 80 m gát: Vaszipova 11.3, Grin- vald 11.3, távol: Saprunova 593, súly: Tis- kevics 15.30, diszkosz (szabadban): Bori- szova 45.50. — Az NSZK fedettpálya at­létikai bajnokságát a berlini Deutschland- hallc-ban bonyolították le. A legjobb eredmények. Férfiak. 70 m: Háry 7.5, 1500 m: Lawrenz 3:56, 3000 m: L. Müller 8:30.4, magas: Puli 200, távol: Molzberger 722, rúd: Lehnertz 410, súly: Llngnau 17.18, Wegmann 16.59. Nők. 70 m: Biechl 8.8, 80 m gát: Kopp 11.2, magas: Kilián 161, tá­vol: Jakobi 584, súly: Werner 14.31. Kanada jégkorong-csapata 3:1 (0:0. 1:1, 2:0) arányban győzött Finnország ellen LABDARUGÓ-BAJNOKSÁGOK Bajnokcsapatok Európa Kupája. Relms —Standard Liege 3:0 (0'0). Párizs. Az első mérkőzésen a Liege 2:0-ra nyert. A Reime ezzel a győzelmével az elő­döntőbe Jutott. Olaszország. Lecco—Verona 1:0. Hét­közi I B-oeztályú mérkőzés. Anglia. Meglepetések születtek szer­dán a megismételt kupamérkőzéseken. Sheffield ti — A remiül 3 0. Norwich — Tottenhum 1:0, Preston — Bolton 1:1. hosszabbítás után, Birmiiguam—Not- tingham 1:1, hosszabbítás után. NB I-es <3) labdarúgó-csapataink . Az NB l-es labdarúgó-csapatok zöme Január első felé- kőzések Is, amelyeket most már hetek óta folyamatosan ben hozzákezdett az alapozáshoz. Erről az időszakról az el- bonyolítanak le, de a munka legnehezebb, sokrétű és bo­múlt hetekben megjelent írásainkban már beszámoltunk. nyolult része a hétköznapi edzéseken bonyolódik le. Most, néhány nappal a tavaszi bajnoki rajt előtt együt- ...... ... , .. , . . , , teseink fetkészülésébeíT a formábahozás időszaka folyik. Hol tartanak, mit terveznek, mit remeinek csapataink? A formábahozás célját szolgálják azok a barátságos mér- — Erről igyekeznek röviden beszámolni tudósítóink. 54 55 56 57 58 16-om felül 1 2 3 5 5 15.99— 15.00 3 4 7 6 8 14.99— 14.50 4 3 10 9 13 8 9 20 20 26 Diszkoszvetés 54.38 T. Press (Szovjetunió). 54.38 Pouomarjöva (Szovjetunió), 53.89 H-ausmann (NSZK). 52.73 J. Kuzn-yecova (Szovjetuniói. 52.53 Tugusi (Szovjetunió). 52.46 Mcttóvá (CeeliKzlovákle). 52.45 Zolotuhica (Szovjetunió) 52.28 D. Müller (NDK), 51.98 Begljakova (Szovjetunió). 51.75 Conooly-Fikatová (Csehszlov.). Hegedűs 48.98 m-rel 23-ik. 54 55 56 57 58 52-n felül 1 2 4 4 8 51.99— 50.00 3 1 7 7 7 49.99— 49.00 — 1 2 4 6 3 4 13 13 31 Gerelyhajítás 57.49 Zalogaitile (Szovjetunió), 57.40 Pazera (Ausztrália). 56.67 Zátcpková (Csehszlovákia). 54.98 Zibtaa (Szovjetunió). 54.66 Neumann (NSZK). 54.10 Brömmel (NSZK), 54.05 Bogun (Szovjetunió), 53.65 Figwer (Lengyelország). 53.28 Zujeva (Szovjetunió). 53.13 Gtin-ther (NDK). Antal 51.25 m-re! 22-ik. Európa további legjobbja: 52.74 Gyemo-nava (Szovjetunió). 54 55 56 57 58 54-em felül 2 2—17 53.99— 52.00 1 2 6 6 8 51.99— 50.00 1 3 9 7 11 ,4 7 15 14 26 (Folytatjuk) Hány hoz a Totó e heti szel­vényén szereplő 12 olasz ^ mérkőzés • Jó tippjeit ne hagyja kihasználatlanul, nagy összeget nyerhet! •• Péntek, 1959. február 20.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék