Népsport, 1970. június (26. évfolyam, 127-152. szám)

1970-06-01 / 127. szám

A KÜLFÖLD SPORTJA ♦ A KÜLFÖLD SPORTJA ♦ A KÜLFÖLD SPORTJA ♦ A KÜLFÖLD jMarmurov: Gazdag iWctgyurors&dgon — Élményekben és tapasztala­tokban gazdag hetet töltöttünk Magyarországon — mondta De- cso Marmarov, a Bolgár Test- nevelési és Sportszövetség szer­vezési osztályának, egyben a hattagú bolgár küldöttség veze­tője. — Nagyon örülünk, hogy sikerült bepillantanunk a ma­gyar testnevelési és sportmozga- lom_ „konyhájába”. Nemcsak a főváros sportéletének szervezési kérdéseit tanulmányoztuk, ha­nem ellátogattunk vidékre is. Jártunk Salgótarjánban és Ka­posvárott. s azt tapasztalttik, hogy reális alapon állnak a tö­megsport és az élsport tervezése tekintetében. Betartják a köz­ponti irányelveket, s a végrehaj­tásban a saját tapasztalatokra és a helyi lehetőségekre támasz­kodva terveznek. Ezt feltétlenül hasznosítjuk mi is otthon. Figyelemre méltó a 15 évre szóló távlati tervezés is. Megkaptuk az irányelveket, ezeket otthon áttanulmányozzuk, mert hasonló módon szeretnénk összeállítani a munkánkat. Nálunk ugyanis ed­dig csak ötéves tervek szerepel­tek. Marmarov osztályvezető a to­vábbiakban a sportegyesületi munka, valamint a testnevelő tanároknak a sportba való be­kapcsolása terén • szerzett ta­pasztalatairól beszélt. Ezeket is — mint hangsúlyozta — igye­keznek majd felhasználni. A vi­déki útjaik során- azt is megje­gyezték, hogy a megyék taná­csi szervei nagyarányú támoga­tást nyújtanak a sportlétesítmé­nyek tervezésénél és építésé­nél. A bolgár sport időszerű kér­déseivel kapcsolatban Marrna- rov elmondta, hogy a bolgár sportvezetés a Bolgár Kommu­nista Párt Politikai Bizottsága által szeptemberben hozott ha­tározatai m-egvalósítáisára tö­rekszik. Ennek célja a testneve­lés és sport fejlesztése, a sport­eredmények fokozása, elsősor­ban az alapvető sportágakban: atlétikában, tornában és úszás­ban. Ezek olyan sportágak, ame­lyekben viszonylag sok érmet és pontot lehet szerezni a kü­lönböző világversenyeken. Ter­mészetesen továbbra is különös gondot fordítanak a birkózásra, amely nemzeti sporttá vált. An­náit ellenére, hogy figyelemre méltó eredményekkel dicseked­hetnek a birkózók, a sportveze­tés most azon dolgozik, hogy a különböző városokban és fal­vakban sportiskolákat hoznak létre. Számukra tornatermeket, létesítményeket építenek, hogy a folytatás ne maradjon el. Az utóbbi időben fokozottabb fi- gyemet szentelnek a sportolók nevelési kérdéseire, s a sport- szerűségi versenybe bekapcsol­ták a nézőket, szurkolókat is. Ennek a versenynek az a lénye­ge, hogy a rendező egyesület megfelelően felkészüljön a ver­senyekre, mérkőzésekre és hatá­sos propagandát fejtsen ki és méltóan bonyolítsa le azokat, de ugyanakkor a közönségről se feledkezzen meg. Ha a nézők sportszerűtlenül viselkednek, akkor az hibapontok formájá­ban terheli az egyesületet. Né­hány egyesület már a saját bő­rén érezte az ilyen esetek ked­vezőtlen hatását, mert a Beroe Sztara Zagora labdarúgóit pél­dául kizárták az NB I-ből. A győztes egyesület viszont jelen­tős összeget nyer létesítményei­nek, felszerelésének fejlesztésé­re, gyarapítására. Svájc 1969—70. évi bajnoka: rC Saséi 1. Basel 26 15 7 4 59:23 37 2. Lausanne 26 12 12 2 54:36 36 3. Zürich 26 15 4 7 49:29 34 4. Grassh. 26 12 7 7 39:24 31 4. Y. Boys 26 13 5 8 52:41 31 LABDARÜGOBAJNOKSAGOK | Svájc MEGMARADT AZ EGY PONT ELŐNY . . . Hétközben pontot vesztett a Basel, s ezzel az előnyé egy pont­ra csökkent. Az utolsó fordulóban azonban megmaradt ez az egy­pontos előny, s így az FC Basel nyerte az 1969 — 70. évi bajnok­ságot, egyúttal megvédte a bajno­ki címét. Az I. osztályból kiesett: Wettingen és St. Gálién. Bellinzona—FC Zürich 2:0, Biel — Fribourg 3:1, Chaux-de-Fonds— Lugano 3:5, Grasshoppers—Servet­te 1:0, Lausanne — Young Boys .2:1, St. Gálién—Winterthur 1:5, Wettingen—FC Basel 0:5. Jugoszlávia TOVÁBB NŐTT A CRVENA ZVEZDA ELŐNYE Már négy ponttal vezet a CZ Belgrád, s még négy forduló van hátra. Zseleznyicsar—Velezs 1:1, Dinamó Zágráb—Bor 3:2, Rad- nicski Nis—OFK 1:1, Partizán Belgrád—Celik 2:2, Szloboda— Crvena Zvezda 1:3, Radnicski Kragujevác—Maribor 0:2, Olim- pija Ljubljana—Szarajevó 6:0 Vojvodina—FC Zagreb 3:1, Hajdúk —Vardar 1:1. 1. CZ Belgrád 30 20 3 7 62:30 43 2. Velezs 30 15 9 6 58:37 39 3. Zseljez. 30 14 9 7 46:31 37 4. Dinamó 30 13 11 6 43:32 37 5. Partizán 30 12 12 6 31:27 36 Portugália: Benfica —Lelxoes 8:4 (4:0). A kupa egyik elődön­tője. Spanyolország: Reál Madrid— Barcelona 2:0, Sabadell—Atletico Bilbao 2:1. A kupa negyeddöntő­jében. Franciaország: Sochaux—An­gouleme 1:0, Sedan—Red Star 3r0. 1. St. Etienne 50 p. (29 mérk.), 2. Marseille 40 p. (31 mérk.), 3. Sedan 40 p. (30). A kupa döntője: St. Etienne — Nantes 5:0 (2:0). Párizs, 50 ezer néző. G: Revelli (2), Parizon, Bereta, Herbin. Matson 3 centire a világcsúcstól A kaliforniai Berkeleyben, magyar idő szerint vasárnapra virradóra rendezett atlétikai verseny több kitűnő eredményt hozott. Ezek közül is kiemelke­dett Randy Matson súlylökése: az olimpiai bajnok három cen­tire megközelítette 1967-ben fel­állított világcsúcsát! A szomba­ti volt egyébként 1965 óta a ti­zenkettedik verseny, amelyen Matson 21 m-en felüli ered­ményt ért el. (Ezt a határt ed­dig kívüle csak honfitársa, Steinhauer tudta egyszer 1 cen­tivel túlszárnyalni.) A legjobb eredmények: 100 yard: Carlos 9.4. 200 y. Carlos 20.4. 400 y: Evans 40.4. 1 mérföld: Labenz 3:56.9 (!). 3. mérföld: Bacheier 13:13 (megfe­lel 13:40 körüli időnek 5000 nv- en). 120 y gát: Davenport 13.5. 440 y gát: Williams 50.5. Magas: Elliott 216. Rúd: Seagren 520. Távol: Anderson 762. Hármas: GiU Singh (indiai) 15,96. Súly: Matson 21,75. Diszkosz: SUvester 62,50. Gerely: Murro 84,89. Ka­lapács: Frenn 70.88. 110 m gát, női: Csi Cseng (tajvani) 13.3. ilfrikai Játékok — csak 1973-ban Az 1965-ben Brazzaville-ben megrendezett I. Afrikai Játékok után a következő játékok szín­helyéül Bamakót jelölték ki. A fe- kete-Afrika legrangosabb sport- eseményének tavaly kellett volna sorra kerülnie, de megtartása elé különböző akadályok tornyosultak. Mali elsősorban anyagi nehézségek miatt lemondott a rendezésről és az idő rövidsége miatt a játékokat el kellett halasztani. A Legfelső Afrikai Sporttanács úgy döntött, hogy a versenyeket 1971-ben La- gosban rendezik meg. A nigériai polgárháború azonban közbeszólt és a súlyos áldozatokat követelő harcok után Lagos jövőre még nem tud eleget tenni kötele­zettségének. Így a sporttanács a versenysorozatot 1973-ra halasz­totta el. Nigériában mindenesetre már munkához láttak. Govon elnök legutóbb Lagosban elhelyezte a nemzeti stadion alapkövét. Az af­rikai országok támogatásával több korszerű sportlétesítmény építésé­hez kezdtek, amelyekben majd a polgárháborúban még egymással szemben állott fiatalok a jövőben már együtt versenyeznek. HÍREK, EREDMÉNYEK, Befejeződön a teke-világbajnokság Bolzanóban befejeződött a teke­világbajnokság. A két egyéni számban a magyarok nem értek el dobogós helyezést. Férfiak: 1. Zieher (NSZK) 2728, 2. Luther (NDK) 2726, 3. Vinatoru (román) 3713 fa. Nők. 1. Petrusca (ro­mán) 1320, 2. Tramdafir (román) 1274, 3. Linder (NDK) 1261 fa. MAGYAR SÜLYEMELÖ GYŐZELEM BAUTZENBEN Szombat este a Drezda mellet­ti Bautzenben nemzetközi súly­emelő versenyre került sör, ame­lyen a magyar B válogatott 5:3 arányban legyőzte az NDK B vá­logatottját. A magyarok közül a legjobb eredményt Ambrus érte el, aki a félnehézsúlyú nyomás­ban 176 kg-mal új országos csú­csot állított fel. (MTI) KARAKAS ÖTÖDIK LETT Befejeződött a lengyelországi memzetközi női sakkverseny. A végső sorrend: 1. Heemskerk (holland) 7 pont, 2. Gogilia (ro­mán) 6,5 p., 3. Aszenova (bol­gár) 6,5 p., 4. Szpakowskaja (len­gyel) 6 p., 5. Karakas (magyar) 6 p., 6. Jurczinszkaja (lengyel) 6 |>ont. vizilabda-valogatottunk DÖNTETLENJE TBILISZIBEN A Tbilisziben folyó nemzetközi vízilabdatoma után szombaton az esti órákban került sor az újabb szovjet—magyar találkozóra. A magyar válogatott nagyon szere­tett volna visszavágni a nemrég elszenvedett vereségért, de ez csak „félig” sikerült. Szovjetunió —Magyarország 3:3 (1:1, 1:1, 0:1, 1:0). A két csapat a következő ösz- szeállításban szerepeit: Szovjet­unió: Guljajev — Zsmudszkij, Dolgusin — Dreval — Szemjo- nov, Barkalov, Sidlovszkij. Ma­gyarország: Cservenyák — Fara­gó, Csapó — Konrád III — Bor- zi, Gajdosi, Kanizsa. VÁLOGATOTT TALÁLKOZÓ Lengyelország — NDK 14:6. ököl­vívó-mérkőzés. Varsó, 5000 néző. A lengyel válogatott biztos győzel­met aratott. Az NDK csapata az idén a harmadik vereségét szen­vedte el. Elől a lengyelek. Skrzyp- czak p. gy. Blum ellen, Kokoszka p. gy. Schulz ellen, Prochon p. gy. Ketelhut ellen, Caruh p. v. Fampachtól, Kulej p. gy. Tiepold ellen, Montewski p. v. Wolketól, Rudkowski kiütéssel győzött Wer- ner ellen, Szitkowski p. v. Brauschketól, Fabich p. gy. Schlegel gél ellen, Trela p. gy. Limant el­len. + Wiesbadenben befejeződött a nemzetközi sportlövőverseny és az utolsó napon is szovjet sikerek születtek. Hadipuska. Egyéni: Kornyev (szovjet) 1149. Csapat­ban: Szovjetunió 4559. Nagyöbű sportpisztoly: Clark (amerikai) 593. Csapat: Szovjetunió 2352. Fu­tóvad. Egyéni: Bucsisz (sz) 260. Csapat: Szovjetunió 684 kör. A svájci sportlövészek Bielben az amerikai hadsereg válogatott­jával mérkőztek, amelyben több neves olimpiás mellett Margaret Thompson-Murdock asszony is szerepelt. A vendégek fölényben voltak a puskaszámokban. Kis öbü sportpuska, összetett: Foster (a) 1140, Vogt (s) 1140, Writer (a) 1139. Kisöbű sportpuska, 60 lö­vés, fekvő: Gugolz (s) 594. Nagy­öbű sportpuska, összetett: Wigger (a) 1151, 'Writer (a) 1149, Foster (a) 1147, Murdock (a) 1144. Standard­puska: Wigger (a) 568, Writer (a) 566. Sportpisztoly: Stoll (s) 561. önműködő sportpisztoly: Schnei­dér (s) 590. Nagyöbű s port pisztoly: Clark (a) 592. Standardpisztoly: Clark 580. Újabb kitűnő eredmények az európai atlétikai pályákon Madridban a spanyol—olasz férfiviadal első napján a vendé­gek 68:38 arányú vezetést sze­reztek. A legjobb eredmények. 100 m: Preatoni (o) 10.2, csúcs. 400 m: Trachelio (o) 46.9. 5000 m: Arese (o) 13:55.8. 110 m gát: Liani (o) 13.9. 4x100 m: Olaszor­szág 39.9. Magas: Azzaro (o) 215. Távol: Arighi (o) 760. Kalapács: Vecchiatto (o) 67.44, csúcs. A holzeni nemzetközi versenyen az NSZK atlétanői közül Ro- sendahl 646 cm-rel győzött a tá­volugrásban, a világcsúcstartó Westermann 58.622 m-rel a disz­koszvetésben. Az erfurti tartánpályán kitűnő eredményeket értek el az NDK at­létái. A 17 éves Zenk 10.3-at fu­tott 100-on és 21 mp-et 200-on, W. Müller 46.3-at 400-on. Tízpróbá­ban Michalak 7908 pontot szerzett. Meissner Európa-bajnoknő 11.4 mp-es egyéni csúccsal nyerte a 100 m-t, Balzer 13.3 mp-cel a 100 m-es gátat Podeswa (13.4) előtt, Herbst 4883 ponttal az ötpróbát. Lipcsében a női diszkoszvetésben Hinzmann 58.30 m-es dobással le­győzte lllgent (56.80). Berlinben Bethge 13.8-at futott 110 m-es gá­ton és Theimer 70.84-et dobott ka­lapáccsal. Bmóban a csehszlovák Nade- nicek 110 m-es gáton 13.8 mp-cel bizonyította be máris kitűnő for­máját. Esslingenben Neu 62,28 m-rel beállította az NSZK diszkoszvető- rekordját. Trzmiel ugyanitt ellen­szélben 13.6-ot futott 110 m gá­ton. Hágában az angol atlétanők tar­talékosán is biztosan győzték le a hollandokat 77:58 arányban. A legjobb eredmények. 200 m: van den Berg (h) 23.7. 800 m: Carey (a) 2:06.9. 1500 m: Ridley (a) 4:22.3. Távol: Walls (a) 648 (hátszél). Súly: van Noorduyn (j) 16 m. Diszkosz: Payne (a) 55.04, csúcs. Váxjöben a svéd Forssander 13.8- at futott gáton és Bruch 61.08- at dobott diszkosszal. Népsport Farkas 200 m-en első lett Szófiában Szófiában vasárnap kellemes, napos időben folytatták a Na- rodna Mladezs nemzetközi atléti­kai versenyét. A második napon is több kitűnő eredmény szüle­tett. A magyarok közül Farkas egyéni csúccsal megnyerte a 200 m-t. A gerelyhajításban Kulcsár második lett a rekordot javító bolgár Milevszki mögött. Az if­júsági Katona, aki szombaton tá­volban 725 cm-rel a 8. helyen végzett, vasárnap a hármasugrás­ban csak egy centivel maradt el saját országos ifjúsági rekordjá­tól. Férfiak. 200 m: 1. Farkas (ma­gyar) 21.2. 1500 m: 1. Atanaszov (bolgár) 3:43.3. 3000 m akadály: 1. Zselev (bolgár) 8:35. 400 m gát: 1. Sztavrosz (görög) 52. Hár­mas: 1. Ciochina (román) 15.83...* ‘5. Katona 14.92. Diszkosz: 1. Bruch (svéd) 60.68. Gerely: 1. Mi- levszki (bolgár) 79.74, csúcs, 2. Kulcsár (magyar) 78.14. Nők. 400 m: 1. Becker (NDK- beli) és Zlateva (bolgár) 55. 800 m: 1. Wieck (NDK-beli) 2:08.7. 1500 m; 1. Hoffmeister (NDK- beli) 4:20.2. 100 m gát: 1. Janz- (NDK-beli) 13.9. Magas: 1. Lazo- va (bolgár) 177. Távol: 1. Ange- lova (bolgár) 619. Súly: 1. Hrisz- tova (bolgár) 17.84. Diszkosz: 1. Szoloncova (szovjet) 57.36. — Egy, kettő, három!. Jöjjön már elő !!!., 6266215 néző - 756 gól! Az eddig lebonyolított nyolc világbajnokság látogatott- sági görbéje jól leolvasható itt következő táblázatunkon. Leg­alacsonyabb pontja Franciaország . . . Svédország óta azonban már következetesen felfelé ivei, s Mexikóban minden bi- zonnyal tovább emelkedik . .. Az alábbi táblázat hűen tükrözi a világbajnoki döntök mezőnyében eddig lejátszott mérkőzések s gólok számát, a gólátlagot és a nézőszámot. 1930 Uruguay 18 70 3.8 547 308 1934 Olaszország 17 70 4.1 408 602 1938 Franciaország 18 84 4.6 376 937 1950 Brazília 22 88 4.0 970 302 1954 Svájc 26 140 5.4 745 804 1958 Svédország 35 128 3.6 821 262 1962 Chile 32 89 2.8 903 000 1966 Anglia 32 89 2.8 1 493 000 Mexikó-Szovjetunió 0:0 (Folytatás az 1. oldalról.) hogy alig-alig volt helyzetük, s messziről rendre pontatlanul lőt­tek. A szovjet csapat az I. félidő első felében és szünet után egy negyedórán keresztül fölényben volt lendületesen támadott, de táma­dójátékük nem tudott kibonta­kozni, mert pontatlanul adták egymáshoz a labdát, keveset évs lassan mozogtak. A három előre­tolt csatárt elég könnyű volt leszerelni, annak ellenére, hogy a két szélső gyakran cserélge­tett helyet. Feltűnt, hogy a játékvezető mennyire ügyel arra, hogy ele­jét vegye a durvaságoknak. Bi­zony más szellem-ben bírásko­dott mint Angliában. Három já­tékost írt fel, Lovcsevet, Log-o- fetet és Penát. A negyvenegyedik főszereplőjének, OLEG SZTRIZSENOVNAK új filmje: 8 Hétfő, 1970. június 1. Az I. félidőben nem is volt baj Techenscherr-el, mert igen jól bíráskodott, szünet után vi­szont néhányszor tévedett, s szinte mindig a szovjet csapatot hozta hátrányos helyzetbe. A közönség harsány biztatá- ! sa közben a mexikóiak az utolsó húsz percben nagy iramot diktáltak, s cserejátékosuk segítségével, főleg a jobb oldalon veszélyes rohamokat vezettek. Ezeket azonban rendre hárította a szov­jet védelem, s így aztán küzdel­mes, de alacsony színvonalú mérkőzésen — az eddigi VB-ha­gyományokhoz hasonlóan _ ez a t alálkozó is döntetlenül végző­dött, s ezzel, láthatóan, mind­két csapat játékosai elégedettek is voltak. Kevés kimagasló teljesít­ményt láttunk, Tetszett a hátvédsorban Seszter- nyov határozottsága, Kaplicsnij szerelőkészsége, a középpályáin pedig a magas, nagy munkabí­rású, technikás, irányító Asza- tiani. A hazai együttesből Perui középhátvéd, aki nemcsak erő­teljes, de technikás is, Hernan- dez középpályás, aki nagyon ügyesen szervezte a játékot, és Lopez, a mozgékony csatár tűnt ki. Reméljük, a folytatás jobb lesz, magasabb színvonalú küz­delmeket láthat majd Mexikó közönsége, és az a 700 millió néző, aki a képernyő előtt szur­kol. Keddi vsam II91 k hali A labdarúgó NB I tizen­negyedik fordulójának tapasztalatai Munkatársunk jelentése a labdarúgó VB-ről, Mexikóból Totótanácsadó A külföld sportja A Ne szurkoljon! Ha május 30-a és június 7-e között, az Ünnepi Könyvhéten munkahelyén felkeresi a könyvterjesztőt, BIZTOSAN TALAL olyan könyvet, amit szívesen meg­vásárol. Ezen a héten modern magyar művek, világ­hírű külföldi regények, izgalmas, szórakoztató köny­vek jelennek meg. Ne mulassza el a JÓ ALKALMAT — most okvetlenül keresse fel munkahelyén a könyv­terjesztőt! Akit nem lehet elítélni Szovjet film. Bemutató: június 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék