Népsport, 1971. március (27. évfolyam, 51-76. szám)

1971-03-02 / 52. szám

SúlyemeSés Az ÉVIG II. osztályú felnőtt meghívásos súlyemelő-versenyének eredményei. Légsúly: Rózsa Pál (BKV Előre) 227.5. Pehelysúly: Lantos László (BKV Előre) 270. Könnyűsúly: Málnai István (Vörös Meteor) 272.5, 2. Adám László (ÉVIG) 272.5. Váltósúly: 1. Kiss Géza (Bp. Építők) 300, 2. Schmidt István (ÉVIG) 297.5. Középsúly: Pécsük Tibor (FMV) 330. Nehéz­súly: 1. Bujáki József (Bp. Hon­véd) 367.5, 2. Somogyi József (ÉVIG) 345. VEGYIPARI ALAPANYAGGYARTÓ ÜZEMEINKBE férfi és női vegyésztechnikusokat, gyógyszergyártó szakmunkásokat, segédmunkásokat Szakmunkássá képzés. Továbbtanulási lehetőség KIKÉSZÍTŐ ÉS KISZERELŐ ÜZEMEINKBE nőket tiszta. BETANÍTOTT MUNKÁRA, továbbá lakatos, csőszerelő, kőműves szakmunkásokat HŰTŐGÉP- ÉS KOMPRESSZORKEZELŐKET FELVESZÜNK Kőbányai Gyógyszerárugyár BUDAPEST X.. GYOMRÖI 0T 21. MUNKAÜGYI OSZTÁLY. Román háborús kalandfilm. Bemutató: MÁRCIUS 4. ATLÉTIKA ♦ SAKK ♦ SÚLYEMELÉS ♦ ATLÉTIKA ♦ SÚLYEMELÉS ♦ ATLÉTIKA ♦ SAKK A LÁNG GÉPGYÁR FELVÉTELRE KERES budapesti vagy vidékről bejáró dolgozókat az alábbi szakmákba: marás O betanított marós O csiszoló O esztergályos O fúrás O lakatos O hegesztő O elektrikus O villanyszerelő 0 mintakészitő O öntő O kovács O kőműves O asztalos O daraboló gépmunkás O és segédmunkás munkakörbe. Jelentkezés; Budapest, XIII., Váci út 152. A huszas autóbusz véfál!^á&t tűk meg a találkozót. Már ott volt, amikor megérkeztem. — Nem kell sokat gyalogol­nunk — nyugtatott meg. — A lakásom innen három perc negyven másodpercnyire van. Többször lemértem. — És hátszéllel mennyi? — akartam kérdezni tréfásan, de jobbnak láttam, ha hallgatok, mert lehetségesnek véltem, hogy Sugár István még ezt is megmondja. Precíz kimutatásai, felméré­sei, pontossága már évtizedek­kel ezelőtt ismertté tették ne­vét a magyar atlétika berkei­ben. A Sugár-féle jegyzetek, edzéstervek már akkor híresek voltak, amikor az edzők közül még úgyszólván senki nem tar­totta szükségesnek ezt a mun­kát, és az ötletszerűség még el­nyomta a tervszerűséget. tiiorór ktván életének ritka OUgdl IMVdII jubueumdhoz ér­kezett: félszázadot töltött az at­létikai pályákon a legkülönbö­zőbb minőségben. Reménytelen vállalkozás lenne felsorolni, szambavenni az Egyesült Izzó nyugdíjas üzemgazdásza életé­nek valamennyi állomását. Hi­hetetlenül sok fért ebbe az életútba, amelyben a sport, a munka, a nevelés csak egy-egy címszó, amely fáradhatatlan te­vékenységére utal. 1921-ben kezdett atletizálni. Hosszútávfutóból és magasug­róból lett vágtázó. Tagja volt az ötszörös magyar bajnok Su­gár, Gerő II, Vida, Gerő I ösz­szietételű 4x100 m-es váltónak, s 14-szer volt válogatott Meg­járta az amszterdami olimpiát, s 1930-ban 100 m-er. magyar bajnokságot nyert. 1933-tól az UTE szakmai irányítója, a fel- szabadulás után edző a Bp Vö­rös Lobogónál, a Vasas Izzó­ban, majd az Üjpesti Dózsában, nyolc éven át a budapesti szö­vetség ifjúsági bizottságának vezetője. Nevéhez fűződik a Lsiichtag József vándordíj ala­pítása. 1965-ban a Testnevelés és Sport Kiváló Dolgozója lett. Mindez csupán vázlat, tőre dék, amely éppen csak jelzi az életművet. Érmekkel, díjakkal, serlegekkel teli lakásában, az emlékek nyomában járva, pró­báltam megfejteni ennek az életműnek a lényegét. A sport szerelmese “Zamir”z a frázis? Keveset, hiszen oly sokan szeretik a sportot... Megkérdeztük: gyűjteményéből mire a legbüszkébb, s ő kész­séggel mutatott meg mindent. Különösen azokat a serlegeket, vázákat, stopperórákat, amelye­ken a bevésett szavak háláról, szeretetről, köszönetről tanús­kodnak. A tanítványok hálájá­ról, amelyre Sugár István büsz­kébb, mint saját eredményeire. Már nyugdíjba vonult, de ma is fáradhatatlan. Stopperrel a kezében ott találjuk valameny- nyi atlétikai versenyen most is, mint régen, amikor indítóként, felvezetőként, vagy időmérő­ként végezte munkáját azok között, akik nem állnak soha az érdeklődés reflektorfényé­ben. Télen sem pihen. Minden héten találkozhatunk vele a műjégpályán, ahol a gyorskor­csolyázók versenyein működik közre.- Hihetetlen, ™*ndjabíra f~ lesége. — Szélben, hóban, fagy­ban mindig ott van a pályán. Ez az élete, erre tett föl min­dent. — Nem lehet másképp — te­szi hozzá Sugár István —, csak így érdemes! G. A. Borczo győzött Zsjcev ellen A^tallinni nemzetközi sakkver­seny hetedik fordulójában szép magyar siker született: Barcza Gedeon magyar nemzetközi nagy­mester győzött a szovjet Zajcev ellen. A forduló eredményei: Tál {szovjet) —Voorema (szovjet) 1:0, Stejn (szovjet) —Seidl (amerikai) 1:0, Smejkal (csehszlovák)—Wade (angol) il :0, Zajcev (szovjet) — Barcza (magyar) 0:1. Bisguier (amerikai)—Furman (szovjet) dön­tetlen, Kérész (szovjet)—Daszkalov (bolgár) 1:0. Függőben maradt* a Nej (szovjet)—Miagmaszuren (mongol) és a Bronstein (szovjet) — Westerinen (finn) játszma. A versenyen Tál vezet 5.5 ponttal. * Véget ért a szovjet női sakkbaj­noki címet eldöntő Kusnyir—Ra- niku páros mérkőzés. A hat ta­lálkozó 3:3 arányban végződött, s a szabályok szerint az első győ­zelemig tovább játszottak a ver­senyzők. Álla Kusnyir a hetedik játszmában győzött és elnyerte a bajnoki címet. A Bp. Vörös Meteor sakkozóinak kitűnő eredménye Pécsett Vásárnap került sor az orszá­gos sakkcsapatbajnokság harma­dik fordulójára, amely, ezúttal Is nagy küzdelmeket hozott. Az OB I-ben a legjobb teljesítményt a Bp. Vörös Meteor csapata nyúj­totta. Idegenben is nagy arányban győzött és biztosan tartja vezető helyét. A Honvéd helyrehozta elő­ző fordulóban történt kisiklását. Jól szerepelt a Nyug. Vasutas és a Szállítók együttese, a szegediek tartalékos gárdája is nehezen adta meg magát Debrecenben. Eredmé­nyek (zárójelben az első két tábla egyéni eredménye): Bp. Honvéd — Bp. Spartacus 8-5:4.5 (1) (Ozsváth — Csont 0:1, Vadász— Haág 1:0). Pécsi Ércbányász — Bp. V. Meteor 2.5:11.5 (Ribli —Szabó döntetlen, Forintos — Kádár 1:0). Vasas—MTK 5:9 (dr. Szily—Por- tisch 0:1, Káposztás—Lengyel 0:1). T. Dózsa—Nyug. Vasutas 5.5:8.5 (M. Kovács—Dely döntet­len, Kluger—dr. Liptay döntet­len). BEAC —FTC 7:6 (1) (Flórián —Flesch döntetlen, Székely M.— Polgár 1 :0). Tipográfia—Szállítók 5.5:7.5 (1) (Navarovszky—Balogh B. 0:1, Geszosz — Radnóti döntet­len). Debreceni Spartacus — Sze­gedi VSE 8:6 (Filep—Széles dön­tetlen, Kovács L.—Tosics 0:1, mesterverés). Állás: Bp. V. Meteor 34, MTK 26.5, Bp. Honvéd 24 (1), Bp. Spartacus 23.5 (1), Szállítók 22.5 (1), Nyug. Vasutas 20.5, FTC 20 (1), T. Dózsa 19, BEAC 18.5 (1), Pécsi Ere és Szegedi VSE 18.5—18.5, Debr. Spartacus 18, Tipogr. 16 (1), Vasas II.5 pont. Az OB II Keleti csoportja. A ki­emelkedő teljesítmények közé tar­tozik Salgótarján idegenbeli győ­zelme, a XIII. kér. Petőfi kétszám­jegyű sikere és a M4Sk» Spartacus biztos győzelme a Vasas Láng ellen. Eredmények: Ságvári—XIII. kér. Petőfi 3:11, OTP-Salgótar­jáni Kohász 5:9, Misk. Spartacus — Vasas Láng 9:5, DVTK—Gyön­gyösi Energia 8:6, Debr. Közúti- Szolnoki Olajbányász 6:8, Szen­tesi Spartacus—BKV Előre 7.5:6.5, Vasas Izzó—DEAC 6.5:6.5 (1). Nyugati csoport. Kiemelkedő teljesítmények: a KGM győzelme. Kecskemét idegenbeli sikere és a Vasútépítők kitűnő helytállása a csoport legjobbja ellen. Eredmé­nyek: VCS DUTRA—Vasútépítők 8:6, KGM — ZaTaegerszegi TE 8:5 (1), Tatabányai B.—Kecskeméti Építők 5:3 (1), Bakony Vegyész — BSE 6.5:6.5 (1), MÁV DAC—Pos­tás 7:7, Ganz Vili. —Komlói B. 9:5, Ny. Viscosa—Dunaújv. Ko­hász 4.5:9.5. MECHANIKAI LABORATÓRIUM híradástechnikai vállalat azonnali felvételre keres budapesti telephelyére • alkalmazotti állományba: rajzellenöröltet, gyártmányszerkesztőket, műszaki rajzolókat és tehergépkocsi-vezetőket. • munkásállományba: esztergályos, marós, mechanikus műszerész szakmunkásokat, betanított gépmunkásokat, segédmunkásokat műhelybe, kocsikísérőket és fiatalkorú kisegítőket. • Dunakeszi telephelyére alkalmazotti állományba: gyártástechnológusokat, gyártásfejlesztőket, szerszámszerkesztőket, technológusokat, programozókat, vegyésztechnikusokat, klimavizsgáló, illetve gőzkazán üzemi gyakorlattal épületgépész-technikusokat, műszaki rajzolókat, gépipari, valamint elektromos technikusokat MEO-ba, gépírókat, adminisztrátorokat, közgazdasági technikumi végzettséggel. • Munkásállományba: esztergályos, marós, köszörűs, fúrás, elekromos és mechanikai műszerészt, szerszámkészítőket, szikraforgácsolót, lakatos, festő, asztalos, galvanizáló, bádogos és villanyszerelő szakmunkásokat, Kazánházi gépkezelőket, vízlágyító berendezés kezelőt és laboránst. Elektromos és mechanikus műszerészi szakmára betanított, ill. betanuló dolgozókat. Segédmunkásokat raktári munkára, kőművesek és vizszerelők mellé. • Jelentkezés: Központunkban, Budapest, VII., Gorkij fasor 25—27. Munkaügyi osztály. Telefon: 427-990. Valamint: Dunakeszi (Reptér mellett). Munkaügyi csoportunknál. FELVESZÜNK AZONNALI BELÉPÉSRE szerszámkészítő, marós, esztergályos, élező, fúrás, lakatos, festő, mázoló, asztalos, galvanizáló, karbantartási munkákra villanyszerelő, víz- és központifűtés-szerelő, tetőfedő, kőműves szakmunkásokat, továbbá: férfiakat és nőket különböző gépi és egyéb munkákra betanítunk. ALKALMAZUNK: gép- és gyorsírónőket, közgazdasági technikusnőket, továbbá takarítónőket, mosdótakarítónőket, rendészeti őröket - nyugdíjasokat is, férfi segédmunkásokat, valamint: 4-6 órás foglalkoztatásra fiatalkorú lányokat és fiúkat. ÓBUDAI TELEPÜNKRE: férfi segédmunkásokat. (MUNKÁSSZÁLLÁS NINCS.) Jelentkezés: NAPONTA A FELVÉTELI IRODÁN, BUDAPEST, II.. FÉNY UTCA 16. SZÁM. (SZÉNA TÉRNÉL.) Gépi adatfeldolgozó osztályunk gyakorlott lyukkártyalyukasztót éj kontrollost felvesz. Kezdőket betanítunk. Jelentkezni lehet: Budapest II., Kisrókus u. 2. VII. 714. Csak így érdemes! Otven év az atlétikai pályákon TŰZHARC A BÉKE ELSŐ NAPJÁN Az elítéltek kastélya

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék