Népsport, 1972. augusztus (28. évfolyam, 181-207. szám)

1972-08-18 / 195. szám

A KÜLFÖLD SPORTJA ♦ A KÜLFÖLD SPORTJA ♦ A KÜLFÖLD SPORTJA ♦ A KÜLFÖLD — OLIMPIAI HÍRADÓ Afrika bojkottra készül Már csak 8 nap van hátra, azaz a jövő hét szombatján rendezik a nyári olimpiai játékok ünnepélyes megnyitóját. így szokásos hír­adónkban most elsősorban a Magyar Távirati Iroda külföldi telexjelentéseit gyűjtöttük cso­korba. Érdekes helyszíni riportot kaptunk Addisz Abeba-i tudósítónktól, s végül furcsa történe­tet elevenítünk fel az olimpiai uszoda meg­nyitó versenyéről. De hiába, a német alapos­ság közismert dolog. Münchentől északra, az olimpia-központtól mintegy hét kilométerre épült az evezősök és a kajakosok­­kenusok versenypályája. Feldmochingban ideális körülmények várják a versenyzőket és a nézőket egyaránt. A szél, a vizes sportolók nagy ellensége, az olimpián nem szólhat közbe: a pályát teljesen szélvédett helyen építették fel! (MTI Külföldi Képszolgálat) Az MTI jelenti ♦ 170 román sportoló ♦ Magabiztos japánok olimpiai labdarúgó-válogatott középcsatára. Nygaard nevét jó lesz megjegyezni, s a dánok egyébként is javuló formában játszottak. Koppenhágában 12 500 néző előtt biztos győzelmet arat­tak: Dánia—Mexikó 3:0 (1:0). A kubai sportolók első cso­portja útnak indult Münchenbe, a második csoport szombaton , „rajtol”. Száznegyven sportoló és hivatalos képviselő alkotja a ku­bai olimpiai csapatot. A román sport képviseletében 14 sportágban összesen 170 ver­senyző szerepel a nyári olimpiai játékokon. A román sportolók a három csapatsportban (kosárlab­da, labdarúgás és gyeplabda) to­vábbá a cselgáncs, lovaglás, íjá­szat és vitorlázás versenyein nem vesznek részt. A küldött­ségben 124 versenyző újoncnak számít az olimpián, de jó né­hány régi, nagy névvel is talál­kozhatunk a csapatban. Rhodesia részvétele változatla­nul aggasztó. Eddig tizenkét af­rikai ország jelentette be távol­­maradását Rhodesia i indulása esetén. Az üggyel kapcsolatban Brundage Münchenben tartott sajtóértekezletén sem adott meg­nyugtató választ. Az Algériai Olimpiai Bizottság kiáltványt adott ki, ebben követelik, hogy a NOB müncheni ülésszakán vizsgálják felül a rhodesiai rész­vétel kérdését. „Enyém lesz az aranyérem” — jelentette ki határozottan Eizo Kenmocu, a kiváló japán tor­nász,. a Münchenben tartott első edzés után. A többi japán tor­nász hasonlóan magabiztos. A távol-keletiek egyébként zárt ajtók mögött szerettek volna edzést tartani, mégis több tu­cat nézője akadt valóban pom­pás gyakorlataiknak. A szovjet súlyemelő-válogatott végleges összeállítását már ko­rábban közöltük. Egyetlen válto­zás: nehézsúlyban Pervusin he­lyett Kozin a másik jelölt Talts mellett. A kilenc helyre még ti­zenegyen pályáznak. Lepke­súlyban nem lesz szovjet induló. A csapat összeállításának érle­­kessége: egyetlen olimpiai baj­nok sincs közöttük, viszont a névsorban nyolc világ- és két Európa-bajnok található. A szovjet tornászcsapatban csupán négyen maradtak meg hírmondónak a Mcxicóban sze­repelt együttesekből. A nőknél Turiscseva és Burda, a férfi­aknál pedig Voronyin és Kli­­menko szerepel újra az olimpián. Lazakovics, Korbut, Szaagyi, Ko­séi, Dronova, illetve Andrianov, Malejev, Mikaeljan, Scsukin és Nedbalszkij olimpiai újoncnak számít. Az OSZSZSZK bajnokságának eredményei alapján kiegészítet­ték a szovjet olimpiai atlétacsa­patot. A férfiszámok közül csak 400-on, 4x400-on és rúdugrás­ban nem indulnak. Sapka és Tarmak mellett Abramov lett a harmadik magasugró, kalapács­­vetésben Bondarcsuk, Hme­­levszkij és Gamszkij képviseli a szovjet színeket. Bekerült az olimpiások közé távolban a fiatal Podluzsnij és a veterán Ter- Ovaneszjan. Valamennyi női számban ott lesznek a szovjet atlétanők Münchenben, de az ügyességi számokban a diszkosz­­vetés kivételével csak 2—2 versenyzőt indítanak. Mesterhármast ért el a dán Addisz Abeba-i tudósításunk Az új bajnok - csak tartalék liíliuc platóra kialakult az juiius ei^jere etióp olim_ piai csapat. A teljes különít­mény, 20 atléta, 6 ökölvívó és 5 kerékpáros, bevonult az Addisz Abebával azonos, 2400 m-es ma­gasságban fekvő aszmarai edző­táborba. Az elutazásig itt foly­tatták az előkészületeket, teljes lendülettel és fokozódó remé­nyekkel. A legnagyobb várakozás ter­mészetesen a maratoni futók szereplését előzi meg. A külföl­di sportsajtó a májusi bajnok­ságon feltűnést keltő, 2:14:52 órás idővel győztes Yetneberk Belleta nevét emlegeti az első számú esélyesek között, de — a 26 éves futó előreláthatólag csak tartalékként utazott Münchenbe! A mexieói bajnok, Mamo Wolde részvétele néhány héttel ezelőtt még bizonytalan volt, de végül is rácáfolt azokra, akik már el akarták „temetni”. Megnyerte a legutóbbi, 20 km-es ellenőrző versenyt l:00:37-tel és ezzel biz­tosította helyét a csapatban. Ed­zője szerint kitűnő formában van. Rajta kívül a vele csaknem azonos erőt képviselő Lengisa Bedane, a július eleji, 30 km-es válogató győztese (1:33:20) és egy másik veterán, a 35 eszten­dős Demissie Wolde képviseli az etióp színeket, utóbbi az 1969- es kassai maratoni megnyerésé­vel vált ismertté. Esélyeiket ne­héz megítélni, hiszen évek óta nem találkoztak a nemzetközi élvonallal, de már nemegyszer bebizonyították, hogy komoly készüléssel egy-egy versenyre remekül „hozzák” magukat. A hosszútávokon mális létszámmal indulnak az Q ........... |1 Péntek, 1972. augusztus 18. etiópok. Az első számú remény­ség, Mirutz Yifter nagy önbiza­lommal készül a duplázásra. A skandináviai túrán 5000 m-en 13:33.8-at futott, az edzőtáboro­zás alatt kirobbanó formát mu­tatott. Sokát, talán túlságosan is sokat várnak tőle és a vetély­­társak félelmes eredményeitől az itteni szakemberek egyáltalán nem zavartatják magukat. A másik két tízezres, Fikru Dege­­fue és Tadesse Woldemedhin je­lenleg 23:30 körüli időre képes, a tartalék, a jó nevű Wuhib Masresha (28:45). 5000 m-en sze­repet játszhat a középtávról idén áttért Yohannes Mohammed (13:42.6) és a tavaly feltűnt To­­lossa Kotu (13:42.8). Európában elért eredményeiknél ma mind­ketten lényegesen többet tud­nak és a félelmesen hajrázó Yo­hannes akár meglepetést is okozhat. 1500 m-en az Egyesült Álla­mokban tanult 19 éves diák, Hailu Ebba (3:40.4) és Shibru Re­­gassa (3:43.0) indul. 800-on nincs komoly jelöltjük. A 4x400 m-es váltó sem lesz különösebben erős, egyénileg azonban Tegeg­­ne Bezabeh, a mexieói 6. helye­zett bíztató formában készül. A vágtázók közül Gebre (100-on 10.1 mp-cel rekorder, az idén 10.4-et futott) és Solomon (200- on 21 mp) indul. Dobó és ugró nincs a csapatban. A küzdőképes, detec^ká°ú ökölvívók az alsóbb súlycsopor­tokban vesznek részt, a legjobb szereplést a harmatsúlyú Ayelé­­től és a váltósúlyú Fekadutól várják. A kerékpárosok az or­szágúti csapatversenyben állnak rajthoz. A labdarúgóknál! ez­úttal sem sikerült kiharcol­nak a 16-os döntőbe jutást, Szu­dánnal szemben alulmaradtak. A labdarúgás itt is nagyon nép­szerű, de a klubközi viszályko­dások, létesítmény- és pénz­hiány, a képzetlen edzők követ­keztében a hatvanas évek sike­rei után a válogatott mélypont­ra került. I. S. Az etiópok egyik maratoni-reménysége, Lengisa Bedane a júliusi válogatóversenyen, frissítés közben „Elvágólag” A német pontosság, ala­posság messze földön is­mert. Így azután a történet sem különösebben meglepő. Néhány hete, az olimpiai úszóstadion felavatásán ren­dezett nyugatnémet bajnok­ságon történt. Az indító már a rajtkőre szólította a versenyzőket. Az első felhí­vás is elhangzott, megfe­szültek az úszók izmai, mi­kor egy rendező leállította az inditást. Annak rendje és módja szerint visszapa­rancsolta a döntő egyilc résztvevőjét, mert — és most figyelmesen tessék olvasni! — köpenyét nem az előírá­soknak megfelelően hajtotta össze, s papucsát is ren­detlenül tette le. Nyilván­való a rendező túlbuzgósá­ga, már-már beteges rend­­szeretete. De mégis! Az olimpia résztvevőinek, sőt, még az eseményeket csak a televízió képernyője előtt flgy elemmel kísérőknek többségükben ilyen rende­zőkkel való találkozásokra kell felkészülni. Tokióban a gátfutás so­rán súlyosan bukott ver­senyzőnek sem nyújtottak segítséget a versenybírók, mert nem volt rá utasítá­suk . •. Münchenben kom­puterek adják a parancsot, s a végrehajtást katonás rendben, szigorral vezény­lik. A köpenyt előírás sze­rint kell összehajtani, a papucsot a székkel „elvágó­lag” kell letenni! Kell! Ki tudja, egy ledobott köpeny gazdájának talán még át sem adnák az aranyérmet?.. • Éled a futball Londontól — Athénig' Néhány országban már meg­kezdődött a labdarúgó-bajnok­ság, egymást követik a különbö­ző nemzetközi barátságos talál­kozók. Megélénkült a futballpo­­rond. Híreink legalábbis ezt mu­tatják. JLondon Az angol bajnokság nyitánya előtt Sir Alf Ramsey, a váloga­tott szakvezetője, szokásától el­térően bőbeszédű volt. — Bobby Charlton, Geoff Hursl és Nobby Stiles utódait keresem — mondotta. — Világbajnokcsa­patunk klubjaiban még szereplő, de a válogatottból már kiesett tagjai helyére kell megtalálni a megfelelő játékosokat, s akkor bizakodással tekinthetek az 1974. évi világbajnokság elé. A véde­lem és a középpálya már erős. Ha lesznek góllövő csatáraink, akár az NSZK-nak is visszavág­hatunk. Ramsey optimizmusát nem osztja a közvélemény. A „Hall­gatag Sir Alf” még hozzátette: — Természetesen ahhoz, hogy újra a világ legjobbjai legyünk, kell tenni egyet és mást. Le kell venni a terheket a játékosok válláról, csökkenteni kell évi mérkőzéseik számát. Tarthatat­lan, hogy az augusztus eleji idénykezdéstől a jövő tavaszi zá­rásig úgyszólván ne legyen megállásuk. Jó lenne tanulni a külföldiektől is. Ott jó a váloga­tott, ahol egy összeszokott klub­ra tudnak építeni. Az NSZK válogatottjába a Bayern Mün­chen hat játékost ad. Ná­lunk? ... A válogatottban ahány poszt, annyi klub .... A bajnoki nyitány nem zajlott le incidensek nélkül. A Leices­­ter—Arsenal összecsapás az első félidőben rövid időre félbe is szakadt, mert a nézők a gyepen kezdtek verekedni. Eredmény: 30 letartóztatás és 26 sérülés. Fe­­gyelmezetlenkedtek a játékosok is. Larry Lloyd (középhátvéd, Liverpool) és Lynn Davies (kö­zépcsatár, Machester City) a ki­állítás sorsára jutott, mert né­zeteltérésük támadt egymás­sal... A ligában az első forduló­ban összesen 53 játékos nevét írták fel a játékvezetők. A nyitány legváratlanabb ered­ménye: Chelsea—Leeds United 4:0! Van a Leedsnek mentsége. Dávid Harvey kapus és Mick Jones középcsatár az első fél órában megsérült. A kapuba a híres csatár, Peter Lorimer állt — ő kapta a négy gólt. Manchesterben 55 000 néző ün­nepelte a visszatért George Bes­tét, de a „csodacsatár” egyelőre nincs nagy formában. A MU otthon kikapott 2:l-re az Ipswich Town-tól. Glasgow A Rangers nem szeretné, ha Barcelona még egyszer megis­métlődne. A ligakupa-mérkőzé­sek rajtja előtt Willie Waddel menedzser kiállt a pálya köze­pére, s „szózatot” intézett a Ran­gers híveihez. — Szeressük csapatunkat, de ne ártsunk színeinknek. Szomo­rú, hogy a Rangers nevét a bar­celonai KEK-döntő szurkolói botránya hírhedtté tette. Nincs szükségünk a klub tekintélyének Sir Alf Ramsey optimista ártó szurkolókra. Fogjunk ösz­­sze, hogy a Rangerstöl újra fél­jenek a csapatok, az ellenfelek pedig irigyeljék sportszerű, lel­kes szurkolóit! Belgrátl A Crvena Zvezda barátságos mérkőzésen 4:1 arányú győze­lemmel a szó szoros értelmében „leiskolázta” a hajdan jobb na­pokat élt Reál Madridot. Benito, Zocco, Amancio, Pirri és Velas­­quez is játszott a Reálban, de nekik nincs Dzsájicsuk... A világhírű jugoszláv balszél­ső szinte nevetségessé tette a Reál Madrid védőit. Dzsájicsoh már nyoma sincs annak a sérü­lésnek, amely miatt jó néhány tavaszi mérkőzésről hiányzott. Vagy talán nem is volt sérült?! Jól értesült körök szerint szer­ződésének lejárta előtt anyagi természetű vitába keveredett klubjával. Ebben a vitában Dzsájics győzött, mert újabb két­éves szerződést kötött — és ját­­szik... Athén A görög csapatok nem játsza­nak kisasszonyfutballt. A Panio­­niosz tavalyi budapesti vendég­játékából is következtetni lehe­tett erre. Az UEFA-Kupában a Salgótarján az AEK Athént kap­ta, s a sokszoros görög bajnok­csapat sem megy a szomszédba egy kis harciasságért. Ugyanúgy Kolumbia válogatottja sem. Ebből következik, hogy az AEK—Kolumbia barátságos mér­kőzés a kíméletlen rúgások, fá­jó ütések találkozója volt. Az AEK 3:2 (1:1) arányban győzött, a kolumbiai Santamariát ki kel­lett állítani, de a jelentések sze­rint ezt a büntetést még jó né­­hányan megérdemelték volna. A Salgótarján figyelmébe ajánljuk az AEK összeállítását: Konsztantinidesz — Raguzisz, Tokasz, Lelisz, Lanadesz — Ka­­rafeszkosz (Lavaridesz), Vi­­cente, Nikolaidesz (Dandelisz) — Tasszosz, — Papaioannu, Pomo­­,nisz. Gólszerzők: Tasszosz a (a legjobb csatár), Pomonisz és Landelisz. Újabb atlétikai csúcsok A müncheni Hanns Braun atlé­tikai emlékverseny második napját megzavarta az eső, az eredmények is lényegesen gyengébbek voltak a vártnál. A zuhogó eső miatt a fér­fi magasugrást 206 cm után félbe­szakították, a kalapácsvetés pe­dig elmaradt. Hosszú kényszer­­szünet után ismét indult a női tá­volugrásban Mickler Európa-baj­­noknő, s valószínűleg biztosította helyét az olimpiai csapatban. A szerdai további eredmények. Férfiak. 200 m: C. Smith (ame­rikai) 21.01, Burton (am) 21.17. 1500 m: Regassa (etióp) 3:42.9, Bőit (kenyai) 3:43.4. 3000 m: Ko­tu 7:55.0, Tadesse 7:55.0, Moha­med 7:57.4 (mind etióp). 110 m gát: Milburn (am) 13.48, Daven­­port (am) 13.58. Gerely: Gla­­sauer (nyugatnémet) 79.20. Nők. 200 m: Szidorova (szovjet) 24.8. 800 m: Schenk (nyn) 2:07.7. Tá­vol: Mickler (nyn) 040, Suranová (csehszlovák) 638. * Kétszer is beállította női 100 m-es gáton a 12.5 mp-es világcsúcsot Anneliese Ehrhardt. A berlini ver­senyen egyébként hosszabb szünet után ismét rajthoz álltak az NDK olimpiásai. Az első futamban Bal­­zer a rajtnál maradt, a második­ban Ehrhardt mögött 12.8 mp-cel lett második. A többi női szám közül Stropahl 11.2 mp-cel nyerte a 100 m-t, Kühne 52.1 mp-cel a 400 m-t és Gummel 19.46 m-rel a súlylökést. Lipcsében Kleinau, aki nem került be az olimpiai csapat­ba, női 1500 m-en 4:07.8 percre ja­vította az NDK-csúcsot és ezzel a világ eddigi második legjobb tel­jesítményét érte el. Szombati szám u óbban Beszámoló a csapa­tok készülődéséről a labdarúgó NB II, NB III, BLSZ és megyei bajnokság rajtja előtt Oldalas összeállítás sportolóink olimpiai felkészüléséről Kétmillióért a dopping nyomában Budapest 8. — Posta­fiók 8. A külföld sportja NépsparL A Magyar Testnevelési és Sportszövetség lapja. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. FŐSZERKESZTŐ: Szabó Béla. FŐSZERKESZTŐ HELYETTES: Dr. Ardal Aladár. SZERKESZTŐ: Bécs István és Péter Róbert. OLVASO SZERKESZTŐ: Kővári József. TÖRDELŐ SZERKESZTŐ: Tenkely Miklós. ROVATVEZETŐK: Borbély Pál (labda­rúgás), Dávid Sándor (technikai, vízi és téli sportok), Szabó András (labdajátékok), Vad Dezső (nemzetközi sportélet), Z. Vlncze György (sportmozgalom és nehézatlétika). FÖMUNKATARSAK: Nagy Józset (labdarúgás), Subert Zoltán (atlétika), Szombathy István (labdarúgás). Szerkesztőség: Budapest, Vm„ Somogyi Béla ntca 6. Telefont 130—460 — este 9 óra ntán 338 — 566. Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat. Felelás kiadó: Tóth László Igazgató. Kiadóhivatal: Budapest, VI., Hévay o. 16. Telelőn 116 — 660. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizetési díj: egy hónapra 24 Ft, negyed évre 72 Ft. Megjelenik naponta, szerda kivételével. Szikra Lapnyomda, Budapest, Index: 25 004

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék