Népsport, 1972. december (28. évfolyam, 288-312. szám)

1972-12-18 / 303. szám

4 NÉPSPORT LABDARÚGÁS XXVU1. 303. ♦ 1972. december 18. VÍVÁS A KÉPES SPORT KUPÁJÁÉRT Óriási küzdelemben a Ferencváros nyerte a labdarím teremtornát Nagy érdeklődés mellett foly­tatódott Miskolcon, vasárnap a Képes Sport Kupájáért kiirt labdarúgó teremtorna mérkőzés- sorozat. Jóval a kezdési idő előtt eltorlaszolták a környe­ző utcák forgalmát a Sport- csarnok felé igyekvő gépkocsik karavánjai, jegyárusítás már nem is volt. Tatabánya—Vasas 2:1 (1:0) Játékvezető: Müncz (golbírök: Bircsák, Szkokán). Tatabanya: Csepecz — Szabó, Arany, Nyírő, Takács, Tóth K. Cs: Lódi, Zöldi, Horváth L., Ko­vács I, Kovácshegyi. Vasas: Tamás — Török, Pus­kás dr., Varadi, Gass, Komjá- ti. Cs: Kovács F., Tóth B., Ihász, Mészáros, Bazsánt, Sző­ke, Gőllővő.* Nyírő (a 16. perc­ben), Gass (34. percben), Arany (a 38. percben). Két percre kiállítva: Arany (a 34. percben). Puskás dr. (a 36. percben), Gass (a 37. perc­ben). Óvatosan kezdett mindkét csapat. Puskás két nagy lövését ütötte ki Csepecz, aztán Arany lőtt mellé — három méterről. Sőt, a 8. percben még az üres kapuba sem talált be a Bá­nyász középpályása. A 12. perc­ben Tamás ragadtatta tapsra a nézőkét, mert bravúrosan hárí­totta Takács közeli lövését. Es a 15. percben is csak Tamás állt Takáccsal szemben, de — ez is elég volt. És a 16. percben a kapus kifutva a mezőnybe el­felejtette, hogy itt a palánkra dobott labda nem kerül játé­kon kívülre. Hogy ne legyen szöglet, rávágta a labdát a pa­lánkra, s a lepattanó labdát az egyedül álló Nyírő az üres ka­puba helyezte. 1:0. Egy szöglet után Horváth fe­jesét a kapufa mentette. Azonnal fordultak a csapatok. Kovács hazaadását Váradi el­csípte, de távolról lőtt és Cse­pecz szép vetődéssel mentett. Nőtt az izgalom, Puskás bal­lábas kapáslövése a kapufáról pattant vissza, aztán Török, majd Váradi bombáját védte Csepecz. A 34. percben Vára­di nagyon okosan keresztbe gu­rított labdáját Gass három mé­terről góllá értékesítette. 1:1. Mindkét csapat dicséretes len­dülettel és akarással küzdött a győzelmet jelentő gólért. A nagy igyekezet néha túlzások­ba is vitte a játékosokat, így történt a három kiállítás. A bá­nyászcsapat nemsokára, a 38. percben kihasználta előnyét. Tóth éles beadását Arany a levegőben úszva fejelte a háló­ba. 2:1. Zengett, harsogott a bíztatás. A Vasas rohamozott. Váradinak esélye is lett volna az egyenlí­tésre, de két méterre a kapu előtt nem jutott lövéshez. Diósgyőr— Ferencváros 1:0 (1:0) Játékvezető: Biróczky (gól­bírók: Somlai, Hévízi). DVTK: Veréb - Vass, Kol- láth, Hajas, Udvarev, Sikora. Cs: Kendi, Horváth, Fekete, Földest, Tábori. Ferencváros: Géczi — Bálint, Juhász, Branikovits, Szőke, Mucha. Cs: Vépi, Horváth, Füsi. Góllövő: Sikora (a 8. perc­ben). A hazai pálya előnyét és a közönség lelkes bíztatását élvező diósgyőriek felgyorsították a já­tékot. Már az első percekben jó néhány helyzetet hoztak ösz- sze Géczi kapuja előtt. A leg­nagyobbakat az 5. percben lát­hattuk, amikor Udvarev áteme­lése az üresen hagyott kapu felső lécére hullott, majd Si- kora a kivetődő Géczibe vágta a labdák És a 8. percben „man­dinerről” megszerezte a DVTK a vezető és egyben a mérkőzést is eldöntő gólját. Udvarev a palánkról szöktette Sikorát, áld a visszapattanó labdát négy m'térről a jobb sarokba he­lyezte. 1:0. A 16. percben láttuk a torna egyik legszebb támadását. Ud­varev indított a palánk mellett előretörve, aztán Sikorához to­vábbított, aki a kapu másik ol­dalán helyezkedett Kolláth elé tálalt. A játékos lőtt, de az el­lenfél kapusa, Géczi szépen vé­dett. Szünet után, ha lehet, még fokozódott a küzdelem. Az FTC biztonsági embereket tar­tott hátul, és inkább csak tá­voli lövésekkel kísérletezett, hogy biztosítsa, nehogy gólkü­lönbség miatt lecsússzon a gár­da az első helyről (2:0-ás diós­győri győzelemnél a hazaiak nyerték volna a tornát!). A 38. percben Kendi három méterről nem tudott gólt szerez­ni, majd közvetlenül ezután Ju­hász a palánk mellett rosszul esett, ölben vitték le a pályá­ról, de szerencsére nem történt komolyabb baja. A zöld-fehérek most már egyértelműén húzták az időt. A végeredmény: 1. FTC 3 2 - 1 8-3 6 2. Diósgyőr 3 2 — 1 10- 6 6 3. Vasas 3 1-25-63 4. Tatabánya 3 1-2 6-14 3 Közvetlenül a mérkőzés le­fújása után került sor az ered­ményhirdetésre is. Nagy taps köszöntötte a győztes Ferenc­város kapitányát, Géczit, amikor magasba emelte a Képes Sport által kiírt kupát. Ezután, a ki­írás értelmében, átvették jutal­mukat a torna legjobbjai. A közvéleménykutatás alapján Gé­czi nyerte el a legjobb kapus címet és a vele járó külön- jutalmat, Juhász, Szőke és Vass osztozott a gólkirály cí­men, míg a legjobb játékosnak járó díjat — a közönség hatal­mas üdvrivalgása közepette — a diósgyőri Vass vette át. Ki- hir 'ették azt is, hogy a közön­ségszervezésben a miskolci em'etem hallgatói vitték el a „pálmát”. ASZTALITENISZ KOSÁRLABDA NB I Szovjetunió—Anglia 7:0 Anglia asztalitenisz-válogatottja Moszkvában Európa-liga mér­kőzésen már a negyedik veresé­gét szenvedte el, a Szovjetunió együttese ugyanis 7:0 arányú győzelmet aratott. Az Európa-li- gában idén már csak egy mér­kőzés van hátra. Szerdán a Csehszlovákia—-Szovjetunió talál­kozó kerül sorra. A torna állása: 1. Magyaro. 3 3 — 15-6 6 2. Svédország 4 3 118-10 6 3. NSZK / 3 3 — 13- 8 6 4. Szovjetunió 2 il 1 0-5 2 5. Franciaorsz. 2 «— 2 5-9 — Csehszl. 2 — 2 5- 9 — 7. Anglia 4 — 4 5-23 — Előretörtek a fiatalok Szombaton és vasárnap rendez­ték meg aiz országos egyéni II— III. ci. asztalitenisz-bajnokságot. A másodosztályú minősítés ebben a sportágban azonban nem jelent másodrangú eseményt, hiszen alig több mint egy tueat férfi és női játékos „kizárásával” zajlott a verseny. Az eseményhez mérten a meg­lepetések is nagyszámban for­dultak elő mind a női, mind a férfi n. osztályú mezőnyben. Még a körmérkőzések során a nőknél az egy csoportba sorsolt Galam­bos, Barna (mindketten 31. sz. Építők) és Ruzsenszky (KSI) került — győzelmeik számát te­kintve — holtversenybe, s közü­lük jobb poénaránnyal Ru-> zsenszky jutott tovább. Ö aztán a legjobb 16 között is remekelt. A férfiaknál az első helyen ki­emelt Dudást a fiatal Bánlaki ütötte el a továbbjutástól, Frank B. pedig a verseny későbbi győz­tesétől, Juhostól szenvedett ve­reséget. A két bajnokság így a fiatalok előretörésének jegyében zajlott. Nők. II. o.: 1. Ruzsenszky (KSI), 2. Menyhárt (FOKÉRT HSC), 3. Ivasko (fCSI) és Zalezák (BSE). HL o.: 1. Ivásko (KSI), 2. Ru­zsenszky (KSI), 3. Vasvári I. (Sta­tisztika) és Tamasi (Abonyi TSZ SK). Férfiak. II. o.: 1. Juhos (BVSC), 2. Bánlaki (VM KÖZÉRT), 3. Chikán (Postás SE) és Tósa (Mis­kolci ÉMTE). III. o.í 1. Bánlaki (VM KÖ­ZÉRT), 2. Simon (Bp. Spartacus), 3. Herendi (Pénzügyőr) és Ma­lek (Ganz-MÁVAG). SAKK Panno győzött - Bilck a tizedik PaLma de Mallorcában befejező­dött a nemzetközi sakktoma. Az utolsó forduló eredményei: Bi­lek (magyar)—Gheorghiu (román), döntetlen a 17. lépésben. Húg (svájci) — Anderson (svéd) döntet­len, Ivkov (jugoszláv)—Robarbsch (osztrák) 1:0, LjuboLevics (jugo­szláv)— Pomar (spanyol) 1 :Ö, BeJ- lon (spanyol)—Medina (spanyol) 4:0, Calvo (spanyol)—Averbah (szovjet) 1:0, Korcsnoj (szovjet)^- P oluga j evszki (szov j et) döntet­len, Panno (argentin)—Smejkal (csehszlovák) döntetlen. A versenyt hárman fejezték be 10 ponttal. A Rerger—Sonnenborg számítás alapján Panno lett a győztes. Végeredmény: 1. Panno 10 pont, 2. Smejkal 10 pont, 3. Korcsnoj 10 pont, 4. Andersson S.5 pont, 5. Averbah 9 pont;, 9 Foiugajevszki 9 pont, 7. Gheorghiu 9 pont, 8. Ljubojevics 8.5 pont, 9. Ivkov 8 pont, 10. Bilek 6 pont, 11. Pomar 6 pont, 12. Húg 6 pont, 13. Calvo 6 pont, 14. Robatsch 5.5 pont, 15. Bellon 5 pont, 16. Medi­na 2.5 pont. j A HÉT SPORTESEMÉNYEI TÖBB NAPOS SZERDA Egész héten: Országos férfi egyeni sakkbajnokság Buda­pesten. Szerda-péntek: Országos serdülő ökölvívó-bajnokság Budapesten. Röplabda Orszá­gos Ifjúsági Kupa-küzdelmek Tatán. Csütörtök — péntek: Országos sportiskolái tornászbajn jkság Budapesten. A Bp. Spartacus őrs rágós műkorcsolyaversenye BuJapesten. KEDD A. férfi röplabda MNK elő­döntői a Sportcsarnokbanc U. Dózsa — Csepel, Bp. Honvéd — Bp. Spartacus. A jégkorong- bai boksáéért: BVSC — Volán, BKV .Előre —FTC. Az asztalitenisz WK-ért: FTC—Oliimpija Ljubljana női mérkőzés Budapesten. A fér­fi röplabda MNK döntője a Sportcsarnokban. Országos gyorskorcsolyaverseny a vá­rosligeti Mű jégen. CSÜTÖRTÖK A jégkorongbajnokságért: FTC—BVSC. PÉNTEK Az asztalitenisz WK-ért: Ostrava—Csepel férfitalál­kozó Ostraván. Az asztali- tenisz BEK-ért: Bánik Havi­rov — Bp. Spartacus férfimér- kőz^s Óstravában. SZOMBAT A jégkorongbajnokságért: FTC —U. Dózsa, Volán—BKV Előre. A dobogó legfelsőbb fokán: az MTK női csapata Vasárnap befejeződött az 1972. évi női kosárlabda NB L A leg­nagyobb érdeklődés a TFSE— BSE rangadót kísérte, amelyen a tavalyi bajnok fogadta az idei várományost. A TFSE számára már csajt egy volt a tét: veret­lenül fejezik-e be az őszi idényt. A harmadik helyüket ugyanis korábban megerősítették. A BSE számára azonban sokkal több forgott kockán: a bajnok­ság megnyerése. A két jóképes­ségű csapat drámai küzdelmet vívott, amit az eredmény alaku­lása is jól szemléltet Végered­ményben a TFSE két pontos kü­lönbséggel nyert és ez azt je­lenti, hogy az idei bajnok az MTK! A 20 fordulón át veretlen és sokáig vezető BSE a második helyen kötött ki. Eldőlt a kiesés kérdése is. A két újonc — a KSI és a Szol­noki Vörös Meteor — jövőre is­mét egy osztállyal lejjebb küzd a pontokért. A szolnokiak szé­pen búcsúztak, mert legyőzték a Pécsi VSK-t. A szigetváriak a kecskemétiek legyőzésével is bebiztosították bennmaradásu­kat — igaz csak hosszabbítás után. TFSE—BSE 44:42 (23:18). Test­nevelési Fois .a csarnoka, 300 né­ző. V: Kass. . Horváth G. TFSE: SZEGEDI (lo), Varga (4), Tarjá­nyi (3), SZABÓ (8). Cseh (2). Cs: Szuchy (5), Koródy (4). Edző: Farkas József. BSE: RAJ KI (tí), dr. Vigyázóné (3). Ináncsiné (11), Budavári (2), SZABICS (10), Cs: Mosonyiné (6), Geiszhauer (4). Edző: Szabó Ödön. Fergeteges rohamokkal kez­dett a BSE és négy perc alatt 8:0- ra elhúzott! A főiskolások ne­hezen lendültek játékba, de fo­kozatosan rendezték soraikat és a 8. percben egyenlítettek (8:8). Nagyon jól, lelkesen védekezett a két csapat, keményen meg kellett küzdeni minden dobóhelyzetért, pontért. A 12. percben a TFSE átvette a vezetést (16:12, 20:16). A BSE több jó helyzetet kiha­gyott. A lepattanó labdákért fo­lyó harcból rendre a hazaiak ke­rültek Id győztesen és az így meg­szerzett labdákkal tartották elő­nyüket. Szünet után 3 perc alatt 31:18 (!) arányú vezetést szerzett a TFSE Szegedi indítása és kosara révén. A legtöbben úgy vélték, hogy ilyen hátrány miatt már össze­roppan a BSE és súlyos veresé­get szenved. Nem ez történt! Sza- bics és Ináncsiné pompás kosa­rakkal fokozatosan morzsolta le a bajnokcsapat előnyét: 31:24, 35:34. Sűrűn estek a személyi hi­bák. Budavári és Tarjányi a ki­pontozás sorsára jutott. A nagy­számú közönség élvezte az izgal­mas küzdelmet. A 15. percben a B^E úira megszerezte a vezetést (37:38). A TF azonban nem adta fel, állta a vendégek heves roha­mait, sőt 39:38-ra fordított. Sza- bms kosara a BSE-t juttatta veze­téshez: 39:40. Olvan feszültség uralkodott a teremben, hogy szin­te izzott a levegő. Koródy kosa­rával, Varga két sikeres büntető­jével 43:40-re ugrott meg a TFSE. A 20. percben Szabics ket­tős kosara után 43:42-nél Inán­csiné két büntetőt hibázott, utána személyit vétett. Szegedi — aki a mezőny legjobbja volt — bünte­tődobással állította be a 44:42-es végeredményt. A főiskolások újabb győzelme, azt jelentette, hogy veretlenül fejezték be az őszi idényt, ugyanakkor viszont a BSE leszorult a dobogó legfelső foká­ról. VM Egyetértés—Videoton 76:57 (28:24). Szentkirályi utca. V: Szé- csy, Cseresnyés. VM Egyetértés: Tothné (—), UGRÓ (15), Bakk (15) , GAJDOS (112). Czirákyné (16) . Cs: REDER (12), Torma (6), Stefoncsik (—), Majomé (—). Edző: Tóth Andor. Videoton: Sztankovits (4). Gábor (8>, Bekő (9) , So«orka (5). SAJNTNÉ (12). Cs: SZENTESINK (11), Szom- batfalvy (4), Petőfiné (4), Fo- dermayer (—). Edző: Pataki Jó­zsef. Közenes színvonalú mérkőzésen egy percig sem forgott veszély­ben a VM Egyetértés győzelme, de jó teljesítményt csak a haj­rában nyújtott a csapat. Fkkor viszont a Videoton már teljesen elkészült ereiével és ilyen arányú veresége valós. A VM Egyetértés számára ez a győzelem az ötö­dik helyet jelentette s a tavalyi második cs*k a hatodik helyet foglalja el. így is a vidék legjobb­jának számít. Szigetvári ÁFÉSZ— Kecskeméti Dózsa 70:6"* (31:33, 60:60). Szi­getvár. V: Weidinger, Zsíros. Ld: jerszi (20), Görgényi (18), 111. Za- kiján (17), Magyar (15). FŐKÉRT HSC — Székesfehérvári Építők 54:50 (25:23). Székesfe­hérvár, 200 néző. V: Karner, Puhr. Ld: Ábrahámné (18), Oláh (10) , ilL Füziné (24), Selleiné (8). Szolnoki Vörös Meteor — Pécsi VSK 73:72 (36:48). Szolnok. V: Szamosi, Petelei. Ld: Kálmán (24), Kovács (13), Horváthné (12), ill. Verbőcziné (20), Gábris (18). Bp. Spartacus —KSI 101:64 (44:36). Szentkirályi u. V: Pajor, Bánsági. Ld: Fehémé (27), Kiss (21), Vertetics (16), Herbert (12), Bayer (11). ill. Molnár (15), Csu­ka (14), Beloberk (14), Gázner (14). MTK —BEAC 48:39 (24:18). Szentkirályi utca. V: Herczeg, Tölgyesi. Ld: Horváth 015), Bor­bély (11), Köpfne (8), Nagy (8), 111. Mihályfiné (14), Széki (8), Kiss M. (8). A BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE 1. MTK 26 24 2 1670:1264 50 2. BSE 26 23 3 1733:1287 49 3. TFSE 20 21 5 1509:1309 47 4. 71 p. Spart. 26 18 8 1826:1569 44 5. VM Egyetért. 26 17 9 1639:1474 43 6. Videoton 26 16 10 1749:1504 42 7. FŐKÉRT HSC 26 12 14 1441:1448 38 8. Kecskemét 16 11 15 1370:1504 37 9. BEAC 26 10 16 1504:1525 36 10. Pécs 26 10 16 1562:1649 36 11. Székesf. 26 7 19 1492:1757 33 12. Szigetvár 26 6 20 1358:1612 32 13. KSI 26 5 21 1398:1683 31 14. Szolnok 26 2 24 1302:1966 28 Jegyzet: az első vonal feletti csapat a bajnok, a második vonal alattiak a kiesők. Vidéki sikerek Vasamap a Játékosam ok bán és a Sportcsarnok vívótermében ke­rült megrendezésre a serdülő és ifjúsági leány, fiú országos tőr­bajnokság, amelyen a körzeti és a budapesti kiválasztó versehy he­lyezettjei indultak el. Lányok. Ifjúsági korcsoport: 1. Tátrai Judit (Szombathely) 6 gy., (edzője: ifj. Gasztonyi János). 2. Nyúl (TI. Dózsa) 5 gy., 3. Bogdán (U. Dózsa) 4 gy., 4. Csemus (KSI) 3 így., 5. Tóth (Pápa) 3 gy., 6. Murai (U. Dózsa) 3 gy. Serdülő korcsoport: 1. Bakos Lilla (Törökszentmiklósi 6 ,gy., (edzője: Köves Mihály), 2. Györffy (Vasas) 6 gy., 3. Sallai (OSC) 4 gy., 4. Bozsóki (U. Dózsa) 4 gy.. E. Mészáros (BSE) 3 gy., 6. Vissy (Vasas) 3 győzelemmel. Fiúk. Ifjúsági korcsoport: 1. Decsi Rudolf (OSC) 6 gy., (edzője: Véczán János), 2. Zimonyi (Szol­nok) S gy., 3. Klement (Bp. Hon­véd) 4 gy., 4. Bállá Z. (VM Egyetr- értés) 3 gy., 5. Jónossy (U. Dó­zsa) 3 gy., 6. Rózsavári (U. Dózs.aJ 3 gy. Serdülő korcsoport: I. Németh Attila (Szombathely) 6 gy. (edző­je: ifj. Gasztonyi János), 2. Vasz- kun (Sárospatak), 6 gy., 3. Koltat (VM Egyetértés) 6 gy., 4. Heté- nyi (U. Dózsa) 4 gy., 5. Kodum- rák (Szentes) 3 gy., 6. Molnár (Körmend) 2 győzelemmel. . Pénteken este tartotta az OSC vívó szakosztálya hagyományos évzáró ünnepélyét a Semmelweis utcai vívótermében. A szakosztály elnöke, dr. Boross Ernő ünnepi be­szédében méltatta a szakosztály egyéni munkáját. A beszámoló után dr. Kausz István szakosztály- vezető bejelentette, horiy dr. Bo­ross Ernő a Magyar Népköztársa­ság Sport Érdemérem ezüst foko­zata kitüntetésben részesült több évtizedes áldozatos munkájáért, majd ismertette ,az OSC hagyomá­nyos vándordíjainak odaítélését. A dr. Gerentsér László vándordíját Vass Imre mesteredző kapta, a két olimpiai csapattag. Kulcsár Győ­ző és Osztrics István pedig meg­osztva nyerte el a dr. Pósta Sán­dor emlékplakefctet. Az 1972-es év legeredményesebb junior ver­senyzője díjat Tóbei Endre párbaj­tőröző érdemelte ki. TORNA Befejeződött V a reménységek seregszemle Vasárnap reggel folytatódott a serdülő I. osztályú tornászok or­szágos egyéni bajnoksága. Ezúttal is a Honvéd-, illetve a Postás-te­rem volt a színhely. A reménységek seregszemléjé­nek lehet nevezni ezt a bajnoksá­got, hiszen a 10 — 14 éves gyere­kek mai tudása, tehetsége mint­egy elénk vetíti a jövőt, a jövő sikereit. Nagyon jól fejezte ezt ki a lányok díjkiosztóján a tornaszö­vetség főtitkára, Szuh Csaba, áld így búcsúzott a felsorakozott részt­vevőktől : — Jó munkát kívánok edzői­teknek és nektek, négy év múlva közületek minél többen érjenek el tudásban olyan szintre, hogy a montreáli olimpiai csapattagságért is felvehessék a küzdelmet. Ilyen szempontból is örvende­tes volt ez a bajnokság. A vasár­nap bemutatott szabadon választott gyakorlatok színvonala azt bizo­nyította, hogy már ebben a kor­osztályban is vannak figyelemre méltó tehetségek. A leány bajnok­ság a Dunaújvárosi Kohász Sí és a KSI tornászlányainak küzdelmét hozta, közéjük csak egy-egy spar- tacusos, pécsi és BEAC-os gyerek tudott beékelődni. Érdekesen ala­kult a szereken a sorrend. Míg a gerendát a dunaújvárosiak ural­ták, a talajon a KSI volt szinte egyeduralkodó. Nagy sikere a Du­naújvárosi Kohász Sl-nek. hogy az egyéni összetettben az első hat kö­zött öt versenyzőjét találjuk. A fiúk között a legjobbak több­nyire nehéz elemekkel teletűzdelt, nem egyszer kockázatos gyakorla­tokat mutattak be, ezért is volt viszonylag sok rontás. Ennek esett áldozami a kötelezők után még vezető Erdélyi (Dunaújváros), aki két szeren is súlyosan hibázott és így végül nem is került az első hat közé. A Dunaújváros azzal vi­gasztalódhatott. hogy végül Balázs révén, aki egyenletes — bár nem hibátlan — teljesítményt nyújtva győzött, az összetett aranyérem a városba került. A budapestiek ke­vesebbet kockáztattak és általá­ban inkább egyenletes teljesít­ménnyel szereztek értékes helye­zéseket. A Magyar Népköztársaság 1972. évi I. osztályú serdülő egyéni or­szágos bajnokság végeredménye: Lányok. Egyéni összetett. Baj­nok. Cváry Éva (Dunaújvárosi Ko­hász Sí edző: Horváth Lászlóné.) 74.15, 2. Tóth Margit (Dunaújvá­ros) 73.85, 3. Lővei Mária (Duna­újváros) 73.25, 4. Müller (KSI) 73.10, 5. Nyalka (Dunaújváros) 72.35, 6. Németh (Dunaújváros) 71.90. Szerenkénti verseny. Fele­máskorlát. Bajnok: Óváry Éva 19, 2. Horváth (Bp. Spartacus) 18.80, 3. Müller 13.70. Gerenda. Bajnok: Tóth Margit 18.75, 2. Németh 18.55, 3. Lővei 18.45. Műszabad­gyakorlat. Bajnok: Moldvai Judit (KSI) 1©, 2. Káldi (KSI) 18.85, 3. Fekete (KSI) 18.80, Ugrás. Baj­nok: Csete Ildikó (Pécsi Sí) 18.10, 2. Mezei (BEAC) 18.20, 3. Jako- binyi (Bp. Spartacus) 13.10. Fiúk. Egyéni összetett. Bajnok: Balázs László (Dunaújvárosi Ko­hász Sí, edző. Papp Zoltán) 109.60, 2. Kramarics György (KSI) 109.25, 3. Pásztor Gábor (Honvéd) 109.10, 4. Horváth (Bp. Spartacus) 108.30, 5. Szabó (Dunaújváros) 108.55, 6. Pintér (KSI) 108.05. Szerenkénti verseny, Gyűrű. Bajnok: Balázs László 19.10, 2. Kramarics 18.60, 3. Erdélyi (Dunaújváros) 18.50. Műszabadgyakorlat. Bajnok: Szi- halrni László (Bp. Soartacusl 18.35, 2. Pásztor 18.30. 3. Erdélyi 18.25. Ugrás. Bajnok: Paprika Je­nő (Kiskunhalasi Sí) 18.55, 2­Varga (FTC) 18.45, 3. Antal (FTC) 18.45. Korlát. Bajnok: Ba­lázs László 18.55, 2. Kramarics 18.55, 3. Szabó 18.50. Nvújtó. Baj­nok: Pintér Attila 18.70, 2. Beré- nyi (Dunaújváros) 18.60, 3. Vá­gány (KSI) 18 60. Lólengés. Baj­nok: Horváth Gyula (Bp. Sparta­cus) 18.80. 2. Vadász 18.60, 3. Pásztor 18.35. MŰUGRÁS Várra] és Hajnal az ifjúsági bajnok A Sportuszodában, az ifjúságiak versenyével folytatódott az év utolsó múugróversenye, a 3 m-es ifjúsági muugró fedett bajnokság. Meglepetés is volt, Várnai egyen­letesebb ugrásaival legyőzte az esélyes Lázárt. Eredmények. Ifjúsági nők. (3 BIRKÓZÁS m) Bajnok: Várnai Zsuzsa (KSI), 265.53 (edző: Márton Jenő), 2. Lázár (OSC), 246.56, 3. Szabó (KSI) 234.70. Ifjúsági fiúk. (3 m) Bajnok: Hajnal Attila (BVSC) 363.50 (edző: Geriach István), 2. Haszon (BVSC) 295.70, 3. Be- nyák (BVSC) 255.60. Vasas Kupa Vasas Kupa 1972, évi országos kötöttfogású birkózóversenyén kétszázötven induló három kor­osztályban mérte össze tudását. A versenyt hat szőnyegen bonyolí­tották le. Eredmények. Felnőttek (a győz­tesek 48 kg-tól felfelé): Csimár (Ganz-MAVAG). Trenka (Dunaúj­város). Doncsecz (Vasas), Szabó (Vasas), Baráth (Vasas), Torna M. (Vasas), Nagy (Ganz), Hegedűs Cs. (Vasas), Rajkó (Vasas), Varga (Csepel). A felnőttek pontversenye: 1. Vasas 46. 2. Ganz-MAVAG 16, 3. Dunaújváros 11. Ifjúságiak (a győztesek 48 kg- tól felfelé): Sudár A. (ÉVIG), Si­peki (Eger), Borbély (Dunaújvá­ros), Kucsera (Ganz), Nemes (Va­sas), Sallay (Ganz), Molnár (Va­sas), Takács (Vasas), Király (Du­naújváros). Nagy (Eger). Az ifjúságiak pontversenye; 1. Vasas 27, 2. Ganz-MAVAG 18, 3. Dunaújváros 17. Serdülő (a győztesek 42 kg­tól felfelé): Bakos (Vasas), Tár­nok (Vasas), Szalontai (DVTK), Kontra (Dunaújváros), Bárány í (Eger), Soós (Eger), Konyán (Kis­kunfélegyháza), Gál (Eger), Rei- ner (ÉVIG), Király (Dunaújváros). A serdülők pontversenye: 1.. Vasas 17, 2. Eger 16, 3. Dunaúj­város 14. SPORTMŰSOR HÉTFŐ RÖPLABDA. NB L Nők: BKV Előre—Újpesti Dózsa, Knopp I. u., 18, Zsolezai. IDŐJÁRÁS. A Meteorológiai In­tézet jelenti Várható időjárás hét­fő estig: borult, párás, helyenként ködös idő. Szórványosan ködszi- tálás, egy-ket helyen ónos szita- lás. Gyenge, napközben mérsékelt, változó irányú szél. Várható leg­magasabb nappali hőmérséklet hétfőn 0 fok közelében. (MTI) * r

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék