Népsport, 1972. december (28. évfolyam, 288-312. szám)

1972-12-03 / 290. szám

XXVIII. 290. ♦ 1972. december 3 NÉPSPORT 7 JÉGKORONG NEMZETKÖZI TORNA Egészségügy Budapest—Észak-Lengyelország 6:5 (1:1, 2:3, 3:1) Szép évadzáró: Asztalos János emlékverseny Az új idényben először mutat­kozott be a világbajnokság C- csoportjának küzdelmeire készülő magyar jégkorong-válogatott — Budapest-vólogatott néven. Ellen­iele a két i. osztályú csapatra épülő észak-lengyel válogatott volt. Kisstadion, 500 néző. V: Hei- dinger, Valentin (mindkettő oszt­rák). Budapest-válogatott: Balogh, — Gogolák, Enyedi, Póth, dr. Bi- kár, Deák. Cs: Kovács, Krasznai, Treplán, Kereszty, Mészöly, Hav- rán, Bánkuti, Szeles, Galambos, Menyhárt, Bálint, Földvári, Tasi, Zóvory. Edző: Andrej Csap­linszkij. Eszak-Lengyelország: Redwans — Sawer, Borowicz, Ma­ja wski, Cebula, Cholewinski. Cs: Pietrzak, Zatados, Wawrinski, Ma­radi, Kartowski, Kaminski, Gate- zewski, Krawiecz, Nowak, Bielic- ki, Machelewski. Edző: Wladislaw Svoboda. Gólütő: Bálint (16. p.), Ma­jewski (19.), Kereszty (23.), Cho­lewinski (29.), Havrán (33.), Ma- rach (36.), Gatezewski (28.), Ke­reszty (45.), Galambos (48.), Ma­radi (56.), Menyhárt (57.). Közepes iramban kezdődött a találkozó. Mezőnyjáték folyt, a kapuk nem kerültek veszélybe. A 9. percben a lengyelek érvényte­len gólt ütöttek. Három perc múlva magyar támadás végén Galambos nagyszerű átadását Bá­lint értékesítette (1:0). Az iram a gól után sem javult, unalmas volt a játék. Nem sokkal az el­ső harmad befejezése előtt Ma- jrwski egyenlített (1:1). A második harmadban a ma­gyarok kezdtek jobban, több ve­szélyes támadást is vezettek. Egy ilyen akció végén Kereszty ütött a, hálóba (2:1). Továbbra is a mieink maradtak támadásban. Galambos lövése szállt kevéssel kapu mellé. Nem sokkal ké­Kecskeméten. a könnyűbúvár országos bajnokság befejező nap­ján, a legnagyobb versenyt és egyben a legnagyobb meglepetést a 100 méteres női uszonyos úszás hozta^ A kecskeméti Holló Éva kitűnő, új országos csúcsot úszott, s megszakította Ritter győzelmi sorozatát. Az eddigi legszínvona­lasabb bajnokság a várakozásnak megfelelően az MHSZ ALÉP- Muréna Könnyűbúvár Klub sike­rét hozta — hiszen áz ifjúságiak­nál a 13 bajnoki címből 7* és- á felnőtteknél lö-ból 12 került a birtokukba — s ez elsősorban a szegediek edzőjének, Gyémánt Imrének köszönhető. Eredmények. Uszonyos úszás. Férfiak. 100 m. Bajnok: Kovács István (MHSZ Debrecen, e.: Ko­vács István) 49.05, 2. Kertai P. (MHSZ ALÉP-Muréna) 50.44, 3. Balázs (MHSZ Szolnok) 50.7, 4. Bán (MHSZ ALÉP-Muréna) 51.15, 5. Benkő (MHSZ ALÉP-Muréna) 51.85, 6. Répsán (MHSZ Izzó) 54.8. 800 m. B.: dr. Kertai György (MHSZ ALÉP-Muréna, e.: Gyémánt Imre) 8:39.48, 2. Ben­kő 8:55.2, 3. Kemecsei (MHSZ Ganz) 9:44.6, 4. Bán 9:44.7, 5. Fülöp (MHSZ Dobó) 9:56.1. 6. Tóth (MHSZ Debrecen) 9:58.75. 4x500 m-es váltó. B.: MHSZ ALÉP-Muréna I. csapata (Bán, Kertai, Benkő, dr. Kertai, e.: Gyémánt Imre) 3:25.49, 2. MHSZ Debrecen 3:40.6, 3. MHSZ Ganz- MÁVAG 3:42.8, 4. MHSZ ALÉP­. Szombaton a Sportcsarnokban 63 indulóval került megrendezésre a junior női tájékoztató tőrver­seny. Az egész junior keret — a beteg Lettnert (BVSC) kivéve — részt vett. A budapesti egyesületek mellett 10 vidéki szakosztály vívói álltak a pástra és három forduló­ban küzdöttek a 16-os döntőbe ju­tásért. A bővített létszámú döntő célja a nagyobb megterhelés volt: a döntőbe jutottaknak mintegy 30 sőbb az újpesti csatárt kiállítot­ták, de a meddő lengyel csa­társor nem tudta kihasználni az emberelőnyt. Csere után egy for­más támadás végén Bikár dr. be­adását Póth ütötte kapura, s csak nehezen tudta kitornázni a korongot a sarokból a lengyel kapus. Valamelyest felgyorsult a játék. Egy lengyel ellentáma­dás végén Cholewinski egyenlített, de rögtön utána Havrán ismét a magyar csapatnak szerzett veze­tést (3:2). Úgy látszott, hogy a csapatokat az ellenfél góljai tud­ják csak felrázni. A magyar gól­ra ismét lengyel válasz követke­zett Marach révén (3:3). Az újabb magyar támadások beszo­rították a lengyel együttest, még­is — a mérkőzés során elő­ször — a vendégek szerezték ve­zetést Gatezewski révén (3:4). A második harmad utolsó másod­percében Kereszty egyedül tört a kapura, ám mielőtt lőhetett volna, véget ért a harmad. A harmadik harmadban a ma­gyar csapat jobb volt. Lényege­sen több támadást vezetett ellen­felénél, s ezekből már a fordu­lás előtt kettő góllal végződött. A befejezés előtt négy perccel egyenlítettek ugyan a lengyelek, de rögtön utána Menyhárt meg­szerezte a győzelmet jelentő gólt (6:5). A mérkőzés csalódást okozott. A magyar együt­tesen meglátszott, hogy tag­jai ebben az idényben elő­ször játszottak együtt. Nem tudtak egyenletes, jó tel­jesítményt nyújtani, s csak a mérkőzés egyes szakaszai­ban voltak ígéretes akcióik. Ezt a lengyel csapatot sok­kal biztosabban kellett volna legyőzni! Muréna II. csapata 3:44.3, 5. MHSZ Dobó István 3:51.7, 6. MHSZ Egyesült Izzó 3:55.5. Nők. 100 m. B.: Holló Éva (MHSZ Kinizsi) 56.85, új országos csúcs (régi csúcs: Bállá (Muré­na) 59.92). 2. Ritter (MHSZ ALÉP- Muréna) 57.95, 3. Rengei (MHSZ ALÉP-Muréna) 58.05, 4. Bállá (MHSZ ALÉP-Muréna) 1 :00.68, 5. Demeter (MHSZ ALÉP-Muréna) 1:00.75, 6. Gyurcsik (MHSZ Ganz) 1:03.75. 800 m. B.: Ritter Edit (MHSZ ALÉP-Muréna, e.: Gyémánt Imre) 10:17.71, 2. Ker­tész (MHSZ ALÉP-Muréna) 10:25.55, 3. Bállá 10:44.4, 4. Sze- remi (MHSZ Dobó) 11:16.0, 5. Muka (MHSZ -Izzó) 11:21.8, 6. Németh (MHSZ Ganz) 11:29.45. 4x100 m-es váltó. B.: MHSZ ALÉP-Muréna (Hódi, Bállá, Rit­ter, Rengei, e.: Gyémánt Imre) 4:04.75, új országos csúcs (régi csúcs: MHSZ-válogatott, 4:12.4), 2. MHSZ Dobó István I. csapata 4:26.2, 3. MHSZ Egyesült Izzó 4:34.0, 4. MHSZ Ganz-MÁVAG 4:36.4, 5. MHSZ Dobó István II. csapata 4:46.9, 6. FTSK Delfin 5:02.45. Egyéni-csapatverseny. B.: MHSZ ALÉP-Muréna K. B. K. (e.: Gyé­mánt Imre) 19 pont, 2. MHSZ Ganz-MÁVAG K. B. K. 93, 3. MHSZ Dobó István K. B. K. 104, 4. MHSZ Egyesült Izzó -K. B. K. 132, 5. FTSK Delfin K. B. Szak­osztály 196. csörtét kellett vívniuk a verseny folyamán. Az eredmények a vidéki női tőrvívás előretöréséről tanús­kodnak. Eredmények: 1. Pál (Szombat­hely) 13 gy., 2. Bodor (Bakony Vegyész) 11 gy., 3. Kada (BVSC) 10 gy., 4. Kovács É. (Bakony Ve­gyész) 10 gy., 5. Tátrai (Szombat­hely) 9 gy., 6. Nyúl (U. Dózsa) 9. gy. Szombathelyen adtak találkozót egymásnak a magyar tornasport képviselői ezen a s2ép decemberi hétvégén. Hagyomány már, hogy a tornaévadnak befejezéseként itt rendezik az 1956-os ellenforrada­lomban hősi halált halt honvéd­tiszt, egykori Vasas tornász Asz­talos János emlékére az egyéni és csapatversenyt. Kellemesen csa­lódtak, akik a tavalyi eseményen is itt voltak. Akkor ugyanis majd­nem üres lelátók előtt zajlott a küzdelem. Most már jóval a kezdés előtt megindult az érdeklődők ára­dása a Művelődési és Sportház irá­nyába, ahol szombaton délután a szertornászck — férfiak és nők — mutatkoztak be a szabadon vá­lasztott gyakorlatokkal. Feltűnő volt, hogy főleg fiatalok, gyerekek foglalták el a lelátót, ami arra en­ged következtetni, hogy Szombat­helyen is kezd meghonosodni a tornasport. Horváth István, a MOTESZ el­nökségi tagja a versenybíróság elnö­ke ünnepélyes keretek között nyi­totta meg a versenyt. A lányok és a fiúk egy időben kezdték meg a küzdelmet. A csapatverseny érde­kessége, hogy itt négy fős együt­tesek indultak és minden verseny­ző pontszáma beszámított az ered­ménybe. A benevezett egyesületek mind eljöttek, de néhányan elég tartalékosán tudtak csak kiállni, így például a férfi bajnokegyüttes Vasas Izzó sérülések, betegségek miatt nélkülözött néhány jó ver­senyzőt, ugyanúgy, mint a Vasas a Szombaton délután a Játékcsár- nokban rendezték meg az 1972. évi I. osztályú serdülő fiú és lány tornász CSB döntőit. Az ország 20 legjobb egyesületének (11 fiú, és 9 lány csapat) mintegy 120 ver­senyzője színvonalas, szoros ver­senyt vívott: az egyes helyezések sorsáról csak jszázadpontok döntöt­tek. A bajnökságban végül is nagy dunaújvárosi siker született: mind a fiú, mind a lány csapat meg­nyerte az országos csapatbajnoksá­got, mely egyben a vidék legjobb­ja címet is jelentette. Az 1972. évi I. osztályú serdülő csapatbajnokság végeredménye. Szombaton délelőtt, kedves ün­nepséggel kezdődött meg a Sport- csarnokban a SZOT első nemzet­közi kötöttfogású egyéni birkózó­versenye. Szántó Ottó, a verseny elnöke üdvözölte a szőnyeg szélé­re felvonuló versenyzőket, öt or­szág negyvenkét birkózóját, akik harcba szálltak a kétnapos via­dal érmeiért. A bolgár csapatról az utolsó pil­lanatig sem érkezett hír, s végül a csapat sem érkezett meg. így lett az eredeti hat induló ország­ból öt. Ugyanakkor megoldódott a magyar csapat 4$ kg-os súlycso­portjának helj'zete, -amely az utol­só pillanatig függőben volt. Ebben a súlycsoportban Réz, az MTK versenyzője képviseli * a magyar színeket. Rangos mezőny gyűlt össze er­re a viadalra. Itt van például a szovjet csapat: a 62 kg-ban Jer- mosin, a 63 kg-ban Kuzmin, a ne­hézsúlyban pedig Zelenko képvi­seli a szovjet birkózást. Egyikü­ket sem kell külön bemutat­nunk ... Azután öröm nézni az 52 > kg-os súlycsoportot is. Itt négyen in­dulnak, a körmérkőzés első for­dulójában VB bronzérmesünk, Doncsecz József tussal győzött a francia Habib ellen. A másik ta­lálkozón a junior Európa-bajnok szovjet Alijev 10 pont különbség­gel győzte le a finn Kallijárvit. A folytatás Doncsecznak kemény ellenfelet hozott — Alijev szemé­lyében. A szovjet versenyző sze­rezte meg a vezetést, s Doncsecz nők mezőnyében. Ez utóbbi nem is indított csapatot, csak egyéni ver­senyzőt szerepeltetett. Ifjúságiak­kal állt ki a Postás, a BSE-lányok között megiepetéssel fedeztük fel az eddig Postás-színekben verseny­ző, olimpiai csapattagot, Nagy Zsu­zsát. Előző nappal kelteződött az átigazolása. Végeredményben a 17 női és a 22 férfiversenyző, valamint a csapatok jó, élvezetes versenyt vívtak. Amint befejezték a küz­delmet, a porondot a művészi tornászok és az akrobatikus tor­nászok foglalták el, akik edzést tartottak a vasárnapi verseny előtt. Az ő szereplésükkel foly­tatódik az Asztalos János emlék- versenyen. vasárnap 9 órakor. Eredmények. Nők. Egyéni összetett: 1. Nagy Zsuzsa (BSE) 37.50, 2. Bognár (Postás) 37.30, 3. Gáli (Vasas) 36.80, 4. Petri (Bp. IJonvéd) 3-6.60, 5. Egervári (Bp. Honvéd) 36.40. 6. Bajnógel (Bp. Honvéd) 36.30. Csapatban: 1. Bp. Honvéd (Bajnógel, Petri, Egervári, Figlár) 145.40, 2. Bp. Postás 145.45, 3. TFSE 136.30. Férfiak: Egyéni összetett: 1. B. Kiss István (V. Izzó) 55.70. 2. Herczeg (Bp. Honvéd) 55.40, 3. Bánki (U. Dózsa) 5-4.30, 3. Bor­dán (U. Dózsa) 5*3.90, 5. Péter- hegyi (V. Izzó) 53.75, 6. Derzsi (Bp. Honvéd). 53.45. Csapatban: 1. Vasas Izzó (Péterhegyi, Don­ga, Pogonyi, B. Kiss) 214.55. 2. Bp. Honvéd A 2*12.90. 3. U. Dó­zsa 210.15. 4. TFSE 209.80, 5. Bp. Honvéd B 174.65. Fiúk. Bajnok: Dunaújvárosi Ko­hász A (Bajnok István, Szabó Ist­ván, Szabó Ferenc, Serényi György, Balázs László, Erdélyi Pál, edző: Papp Zoltán) 281.70 pont, 2. KSI A 279.10, 3. Bp. Spartacus A 278.25, 4. Dunaújvárosi Kohász B 271.05, 5. FTC 269.80, 6. Bp. Spar­tacus B. 266.25. Lányok. Bajnok: Dunaújvárosi Kohász Sí (Hegedűs Anna, Nyalka Erika, Németh Er­zsébet, Lővei Mária, Tóth Margit, Övári Éva, edző: Horváth László- né) 186.90, 2. KSI A 181.80, 3. Bp. Spartacus 179.95, 4. KSI B 177.95, 5. Pécsi Sí 175.55, 6. Deb­receni Sí 174.20. csak az utolsó három percben le- vitellel egyenlített 2:2-re. A magyar versenyzők rajtja fe­lemásnak értékelhető. A 62 kg- ban például Szűr pontozással győzte le a finn Morottojat, utá­na pedig pontozásos vereséget szenvedett a lengyel Kucharczyk- tól, az utolsó pillanatban. A jól ismert nevű lengyel 57 kg- os Wojcieehowski pontozással győzte le Susánt, a csepeli bir­kózót. A 68 kg-ban a kitűnő szovjet Kuzmin pontozással győz­te le Barátot, a 74 kg-ban Kö­rösi ugyanilyen értékű győze> met aratott a francia Dray el­len. A nehézsúlyban Rovnyai tu­solta a francia Heitzet. ♦ Időközben a Kőbányai úti bir­kózócsarnokban megkezdődött Ma­gyarország 1972. évi ifjúsági csa­patbajnoksága. A kötöttfogás­ban Öt, a szabadfogásban pedig hét együttes lépett szőnyegre. A kötöttfogásban született egy nagy meglepetés, a Dunaújvárosi Kohász fiataljai 4:3 arányban le­győzték a Bp. Honvédet. Továb­bi eredmények. Kötöttfogás: Ganz-MÁVAG—SZVSE 5:5, Sza­badfogás: DVSC—Törekvés 7:2, SZVSE—FTC 6:4 (!), Bp. Hon­véd—Törökszentmiklós 9:1, DVSC—Haladás VSE 6:3, FTC — Törekvés 7:3, SZVSE —Török­szentmiklós 8:2. Vasárnap délelőtt mind a szak- szervezeti viadal, mind pedig az ifjúsági CSB folytatódik. így hát cseppet sem panaszkodhat­nak a birkózás szerelmesei... BÚVÁRÚSZÁS Miiréna-fölén^ VÍVÁS _______________________ Vi déki sikerek Kstlös dunaújvárosi győzelem birkózás___________________________ Eó innap a Sportcsarnokban KIEMELKEDŐ SPORTESEMÉNYEK VASÁRNAP BIRKÓZÁS. A SZOT I. nem­zetközi kötöttfogású egyéni ver­senye, Sportcsarnok, 9. Országos kötött- és szabadfogású ifjúsági csapatbajnokság, Kőbányai út; 9. JÉGKORONG. Nemzetközi mér­kőzés. Budapest—Eszak-Lengyel- ország. Kisstadion, 11. KÉZILABDA. MNK-középdöntők a Játékcsarnokban. Férfiak: Csepel — Bp. Honvéd, 9. Rába ETO—Ta­tabányai Bányász, lli.25. Szondy SE — Pécsi Ércbányász, 14.10. Elektromos — Vasas, 17. Nők. Bp. Spartacus —Tatabányai Bányász, 10.25. Debreceni Közút — Pécsi Bá­nyász, 13. Dunaúivárosi Kohász — Goi^berger, 15.35. FTC—Vasas, 18.25. KOSÁRLABDA. NB I. Férfiak. Bp. Honvéd —Ganz-MÁVAG. Dózsa György út. 10: Csőszerelő—Cse­pel. Bikszádi út. 10: MAFC—Va­sas Izzó. Kinizsi utca. 10: SMAFC —Táncsics SE. Sopron. Egyetemi Tornacsarnok. 10. B. Bácska Posz­tó— BSE, Baja. Városi sportcsar­nok, 10. Horváth G., VVein: O. Bá­nyász- Videoton. Oroszlány. 10; K. Petőfi —Szegedi F,OL. Kecske­mét. katonai terem. 10. Nők. tfse —:VM Eewe+értés, Testnevelési Fő­iskola ékesen ok •». Q.30. ITor- nvák. XáJny rtrSz. Ac’ESZ — Pécsi VSK. S^’getvár, ^'SVncrí u.. 10: Sz. Vörös Meteor — H«r. Szolnok. Közgazdas ág1 tech­nikum, 10.30; Videoton —BE AC, Székesfehérvár, Útépítési Techni­kum, 10.40: Sz. Építők — Bp, Spar­tacus, Székesfehérvár, Gépipari Technikum, 10: KSI —Kecskeméti Dózsa, Szentkirályi utca, 13; BSE — MIK, Városmajori fedett csar­nok, 14.30, Szabó II, Dékei. RÖPLABDA. A Bajnokcsapatok Európa Kupájáért: NIM —Levszki- Szpartak Szófia női mérkőzés, Vágóhíd u., 14.30, Ionescu, Cliio- reanu (mindkettő román). NB I. Férfiak. Bp. Spartacus — Zalaeger­szegi TE. Szentkirályi u., 9, Dá- nóczi. Ózd vidéki Bányász—Debre­ceni EAC. Ózd, J. A. gimn., 9, Lajos J. Nyh. Spartacus — Szom­bathelyi Spartacus, Nyíregyháza, Rákóczi u., 9, Zách. Nők. Szegedi Spartacus—U. Dózsa. Szeged, Ró­kusi Tornacsarnok. 9, Simái. Pé­csi FAC—BSE, Pécs, Boszorkány u., 9, Zsolcai. Szf. Volán —BVSC, Székesfehérvár, József Attila ot., 9. Mészáros. Almásfüzitő- TFSE, Almásfüzitő, Sport u.. 10, Bogyó. MVSC-VM Egvetéríés. Miskolc. Csokonai u.. 10. Balázs. Nyh. S?r>ortnr»nc;—PRV F'ŐrP. Nví**egy- háza. Rákóczi u.. 11.30,- Zách. TORNA. Asztalos János emlék- verseny. Moderngimnasztika, ak­robatikus torna. Szombathely. Uj sportcsarnok, 9. VÍVÁS. Petschauer Attila kard­emlékverseny, Szombathely, Saí- rankó utcai sportcsarnok, 8, dön­tőé 15. VÍZILABDA. Bajnokcsapatok Európa Kupája, döntő: Partizán Belgrád—Dinamó Bukarest, Sport­uszoda, 11, OSC — CVSZK Moszk­va, Sportuszoda, 12. LABDARÚGÁS NB I Ferencváros —MTK, Népstadion, 13.30, Palotai (Szkokén, Jaczina). Ferencváros: Géczi — Vépi, Pán- csics, Bálint, Martos — Juhász, Kű — Szőke, Branikovits, Albert, Muchá. MTK: Hajdú (Brünyi) — Török, Dunai (Csetényi), Strasz- szer, Rab — Oborzil, Koritár (Ko­vács) — Sárközi, Kiss T., Kunszt, Becsei. Csepel —Diósgyőr, Csepel, 11, Katona (Tompa, Fehér II). Csepel: Hajdú — Pető, Molnár, Kandi, Hunyadi — Gulyás, Somogyi — Bartos, Németh, Szurgent, Buro- nyi. Diósgyőr: Veréb — Tamás, Gál, Hajas, Kolláth — Kendi, Sa­lamon, Sikora — Udvarev, Vass, Horváth. SZEOL — Bp. Honvéd, Szeged, 13.30, Emsberger (Győri, Bállá). SZEOL: Gujdár — Várhelyi m. Molnár, Magyar, Virág — Mészár (Pataky), Vörös, Bánfalvi — An­tal, Vass, Berkes. Bp. Honvéd: Bicskei — Kelemen, Egervári, Szűcs, Tajti — Pál, Czakó — Pusztai, Kocsis, Fehérvári, Kozma. Komló —Vasas, Komló, 13.30, Bircsák (Závodszky, Nagy G.). Komló: Erdősi — Kótai, Kovács, Makray, Csordás — Tresch, Tal- lósi, Solymosi — Bordács, Juhász, Bencsik. Vasas: Tamás — Török, Fábián, Vidáts, Lakinger — Kom- játi, Puskás dr., Kovács F. (Sző­ke) — Szabó, Váradi, Gass. ZTE—VM Egyetértés, Zalaeger­szeg, 13.30, Somlai (Dér, Cserne- falvy). ZTE: Bólémányi (Déry) — Prokisch, Mihalecz, Filó, Molnár — Tóth Gy., Kocsis I — Tóth J., Szabó, Soós, Bita. VM Egyetértés: Varga (Lengyel) — Galambos, Jó- zsa. Sóvári, Szigeti — Bodnár, Siklósi, Komáromi — Selenka, Vágvölgyi, Weimper. Videoton — 73öba ETO, Székesfe­hérvár, 13.30, Halász M. (Sabácz, Vecsera). Videoton: Magyar (Ko­vács II) — Vass (Nyitrai), Ko­vács J., Fejes, Mester — Hartyá- ni, Karsai, Burka —- Wollek, Nagy II, Csukovics (Szalmásy). Rába ETO: Pállá — Pozsgai — Keglo- vich, Sebők, Horváth L., Magyar — Nagy, Somogyi — Pénzes, Pó- czik, Glázer R. Kezük az omág „pulzusán” Szombaton folytatta tanácsko­zását a tatai edzőtáborban az MTS OT és az Egészségügyi Minisztérium közös konferen­ciája. A szív- és vérkeringést betegségek megelőzésének, gyó­gyításának és rehabilitációjának lehetőségei a testedzés által címmel tartott előadást dr. Kál­mán Péter, az OTSI igazgató főorvosa, majd Páricska Zoltán, KISZ KB honvédelmi és sport- osztályának vezetője. Az ifjúság egészségvédelme, testedzése té­makörről mondott korreferátu­mot. Szívinfarktus: egyre gyako­ribb, egyre ijesztőbb méretekben jelentkező betegség. Meghibá­sodik az érrendszer, zavar áll be a szív, a szervezet motorjá­nak tevékenységében. Jobb fél­ni, mint megijedni, jobb test­edzéssel megelőzni a bajt, mint utólag gyógyítani. De gyógyíta­ni is lehet. Néhány évtizeddel ezelőtt az orvostudomány akkori fejlettségi szintjének meg­felelően — a szívbetegeknek minimális mozgást ajánlott az orvos. Ez az álláspont ma már túlhaladott, a szívbetegek nél­külözhetetlen „gyógyszere” lett a testedzés. „Sporteszköz”: a kutya A körzeti orvos járja a falut, mindenki személyes barátja, is­merőse, nemcsak receptet ír, ta­nácsokat is ad. Mondatait szin­te szó szerint megjegyzik az emberek, s ezekben a monda­tokban egyre gyakrabban hang­zik el a testedzés, a mozgás, a testkultúra jó néhány szinoni­mája. Dx. Szatmári Marianna körze­ti orvos arról panaszkodott, hogy az alapvető elvi álláspon­tokon túlmenően nem kapnak kellő tájékoztatást arra vonat­kozóan, hogy bizonyos beteg­ségfajtákra milyen mozgásfor­mákat, tornagyakorlatokat ja­vasolhatnak. Szükségesnek véli a testnevelőkkel történő rend­szeres konzultációt. — Találkozott-e szemléletbeli problémákkal ? — A lakosság többsége szé­gyellt a mozgást. Megkérdeztem egy szívbeteg férfit; tomázik-e? „Igen — mondta —, ha a fele­ségem a konyhában van, s nem látja.’’ Ezért szoktam főleg az idősebbek számára „sporteszköz­ként felírni” a kutyát, önma­gáért nem főzne, nem sétálna, a kutyájáért megteszi, megszok­ja a mozgást. Kiskapuk nőikül Az orvosok és a testnevelő szakemberek kristálytisztán lát­ják, egyetértenek abban, hogy a testnevelés a lakosság létérdeke. A megvalósítás gondjait azon­ban nem viselhetik magukra ha­gyatva. A konferencia szervezői nagyon helyesen gondolkoztak, amikor meghívták a tanácsko­zásra azokat a társadalmi, álla­mi vezetőket, akik a gyakorlati feltételek kialakításának gazdái. Dr. Szalai István, Baranya megyei főorvos ezt mondta: Nem egymást kell meg­győznünk a sportolásról. Szere­tem a konkrétumokat. Jó len­ne, ha végre elérnénk, ne a helyi tanácsok illetékeseivel való jó, vagy rossz viszonytól függjön egy-egy sportpálya, létesítmény felépülése. Hozzanak olyan határozatot az illetékes vezetők, amelyeknek nem lehetnek „kis­kapui”, Olyan kiskapuk, mint amilyenek révén még az újon­nan épített iskolák tornatermei sem készülnek el sok helyen. Az lenne kívánatos, ha min­den tanácsvezető úgy véleked­ne a testedzésről, mint Steiner Tibor, a Komárom megyei Ta­nács elnökhelyettese. — A testnevelést elsőrendű feladatnak tekintjük. Nem lehet elég korán elkezdeni, abbahagy­ni pedig vétek! A téves értelmezésről A tanácskozás alatt számta­lan hozzászólás foglalkozott a téves értelmezés fogalomköré­vel. Nem szabad összetéveszteni a „produkáltató”, illetőleg erőn felüli sporttevékenységet a test­kultúrával. Ha a szórakoztató mozgást szerettetjük meg a gye­rekekkel, akkor az ügyetlenebb fiatalok sem idegenkednek majd a testnevelési óráktól. Aki pedig fiatal korában sportol, hatvan­évesen is könnyen megáll a jé­gen. Ha a szakmunkástanuló intézetekben a szakma ártal­mait ellensúlyozó gyakorlatokat megszokják a fiatalok, nem tartják majd nevetségesnek a munkahelyi testnevelést. Ötletek és javaslatok egész tárházából lehetne, kellene vá­lasztani. Évtizedes gyakorlatok sokrétű tapasztalatait foglalta ,össze a konferencia. Lelkes, fe­lelős szakemberek nyilatkozatait hallgattuk végig, akik munká­jukat ajánlották föl a tanácsko­zás záróakkordjaként írásos, hi­vatalos formában is. Oláh Gn SAKK ZÓNAVERSENY Bravúros győzelmek A női világbajnoki zónaver­seny a bulgáriai Pemikben nagyszerű magyar sikerrel zá­rult. Karakas Éva és Verőci Zsuzsa nemzetközi mesterek 8.5 —8.5 pontot szerezve, holtver­senyben az 1—4. helyen vé­geztek két román versenyző­nővel, Nicolauval és Baum- starkkal. Az eredeti versenyki­írás szerint 3 versenyző juthat tovább a zónaközi döntőbe, de a rendezőség mind a négyüket javasolja, körmérkőzés nél­kül. Ebben a kérdésben a Nemzetközi Sakk Szövetség fog dönteni. Mindenesetre a Ber- ger-Sonneborn pontértékelés ne­künk kedvez, mert ez esetben: 1. Karakas, 2. Verőci, 3. Nico- lau, 4. Baumstark. Az igen erős mezőnyben két sakkozónőnk — a kezdeti bi­zonytalanságot leküzdve — ma­gára talált és egymás után aratta győzelmeit. Verőci Zsu­zsát az utolsó előtti forduló­ban az élen álló és a döntet­lenre törekvő Nicolau sem tud­ta megállítani nyerő sorozatá­ban. Orosz védelem VERŐCI NICOLAU 1. e4, e5 2. Hf3, Hf6 3. d4, d5 4. He5:, He4: 5. Fd3, Fe7, 6. 0 — 0, Hf6 7. Hd2, 0 — 0 8. Bel, Hc6 9. c3, Fd6 10. Hdf3, Fe5: 11. He5:, He5: 12. de:, He4 (Sötét a soroza­tos cserékkel egyszerű állásra tö­rekszik, világos azonban bonyo­lít.) 13. Fe3, f5 14. ef:, ep., IIf6: 15. Vc2, Vd6 16. h3, Fd7 17. Fd4, h6 (Védekezik FfÖ: és Fh7: el­len. 17. —, g6-ra Fg6: nyerte.) 18. Fe5, Vc6 19. Be3, Kh8 20. Bael, Hh5 21. Vd2!, Bf7 22. Fd4, Baf8 (Jobb volt Be8. Sötét gyanútlan, pedig világos minden aknát éles­re állított. És a robbanás bekö­vetkezik .. .) 23. Bc6!, és sötét feladta, mert 23. —, Fe6:-ra 24. Vh6:+ után mattot kap. Karakas Éva az utolsó forduló­ban mindent kockára tett a nyerés érdekében. Rendkívül hullámzó, hibáktól nem mentes, feszült küz­delemben harcolta ki a győzelmet. Réti megnyitás VOKSALOVA (Csehszlovákia) K A R A iX A S 1. b3, e6 2. Fb3, Hf6 3. Hf3, d5 4. d4, Fe7 5. g3, 0 — 0 6. Fg2, Hbd7 7. 0 — 0, He4 8. Hel, c5 9. Hd2, f5 10. Hd3, Ff6 11. de:, Fb2: 12. Hb2:, Hc3 ! 13. Vei, Hc5: 14. Hbl, H3e4 15. c4, Vf6! 16. Vei, de:! 17. be:, Ha4!? (Sötét a minő- ségelőnyért bonyodalmakba bo­csátkozik. Ehelyett biztosan kéz­ben tartotta volna a játszmát 17. —, b6!, majd Fa6 és Bc8) 18. Ha4:, Va1: 19. Fe4:, fe: 20. IIac3, e3 (Akció a vezér kiszabadítására, mert fenyeget Vc2 és Ha3) 21. f3, e5 22. >Kg2, Bf6 23. Ve3:, Vb2 24. Hd2, Ff5 25. IIb3, Bd8 26. Ve5:, Bdf8 27. Bf2, Fe6 28. Vd4, B6f7 29. e4, Va3 30. Hc5, Fg4 31. f4, b6 32. Hd3, Fe6 33. He5 (Hd5!), Bc7 34. f5, Vc5! (Mindkét fél idő­zavarban, sötét azonban látja, hogy a vezércsere elkerülhetetlen, s igy még előnybe is kerül.) 35. Vc3:, Bc5: 36. Hd5, Fd5: 36. cd:, Be8> 38. Hd7 (Erre a huszár beragad, de Hd3-ra Bc3 a válasz és esik az e4 gyalog.) 38. —, Bc7 és vilá­gos feladta. Sándor Béla * i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék