Népsport, 1974. június (30. évfolyam, 127-152. szám)

1974-06-16 / 140. szám

XXX, 140. ♦ 1974. június 16. NÉPSPORT 7 A HÉTVÉGÉN TÖRTÉNT EREDMÉNYEK Radnai meglepetést okozott a Bp. Honvéd nemzetközi cseigáncsversenyén Egypárevezősben: Kéri és Fejes sikere 9 Vitorlázó- repülőink a második helyen • 900 ifjúsági kajtskozó-kenuzó Í29 futamban • Homok legyőzte Baranyit TEKE VÍZILABDA OB R Vasas legyőzte a Fesem c várost Növelte előnyét az OSC A najnoksag all&sa: 1. OSC 14 11 2 1 89-55 24 2. U. Dózsa 14 7 5 2 61-46 19 3. Honvéd 14 8 3 3 57-49 19 4. Vasas 14 7 5 2 55-52 19 5. FTC 14 8 2 4 70-52 18 6. Eger 14 7 4 3 66-67 18 7. Szolnok 14 3 5 6 70-68 11 8. évSC 14 4 3 7 48-54 11 9. V. Izzó 14 3 5 6 53-64 11 10. Bp. Spart. 14 4 2 8 44-55 10 11. SZEOL 14 1 4 9 44-59 6 12. Szentes 14 — 2 12 59-95 2 TORNA OB Szombaton folytatódott a Játék­csarnokban az I. osztályú torná­szok országos egyéni bajnoksága. A szabadon választott gyakorlatok bemutatására került sor. Akár­csak pénteken, ezúttal is a lányok kezdtek. Először az ifjúságiak 24 főnyi mezőnye foglalta el a sze­reket. majd a juniorok következ­tek. A felnőttek versenye volt azonban a legérdekesebb, a leg­látványosabb. Á pénteki igen szo­ros verseny után a küzdelem szombaton csak tovább éleződött. A legkisebb rontás, bizonytalan­kodás, már helycserét eredménye­zett a kialakult sorrendben, ör­vendetes, hogy ezúttal végre csa­vart ugrásokat is láthattunk a talajon, mégpedig nemcsak a vá­logatottak gyakorlatában. A bé­késcsabaiak két ezüstérem (ifjú­sági és junior) megszerzése után újabb sikert könyvelhettek el. A szépen fejlődő Matyucz győzött a felnőtt mezőnyben. (Ez a verseny nem bajnoki volt.) Nők. Felnőttek. összetett ver­seny: 1. Matyucz Éva (Békéscsa­bai Előre Spartacus) 74.15, 2. Nagy (BSE) 74.10, 3. Sommer (BSE) 73.55, 4. Gál (Vasas) 72.90, 5. Bel­lák (BSE) 72.80, 6. Stefanik (Bé­késcsabai Előre Spart.) 72.75. Sze­rek. Ugrás: l. Matyucz 18.45, 2. Nagy 18.40, 3. Sommer 18.20. Felemáskorlát: 1. Sommer 19.10. 2. Matyucz 19.00, 3. Nagy 18.80. Ge­renda: l. Matyucz 18.65. 2. Bellák 18.35, 3. Nagy 18.10. Műszabadgya­korlat: 1. Bellák 18.95, 2. Nagy 18.80, 3. Sommer 18.75. Juniorok. A Magyar Népköztár­saság egyéni Összetett bajnoka: Egervári Márta (Bp. Honvéd, ed­ző: Fekete József és Müller Ka­talin.) 74.35, 2. Laurinyecz (Békés­csabai Előre Spart.) 73.10, 3. Petri (Bp. Honvéd) 73.00, 4. BarkÖ'iy (Vasas) 72.10, 5. Varga (Bp. Spar­tacus) 71.90, 6. Papréti (Békéscsa­bai Előre Spart.) 71.85. Ifjúságiak. A Magyar Népköztársaság egyé ü összetett bajnoka; Fieglár Gab­riella (Bp. Honvéd, edző: Fékre József és Müller Katalin), 73.90, 2. Gyuha (Békéscsabai Előre Spar.) 73.35, 3. Nagy G. (Postás SE) 72.65, 4. Bakalov (Bp. Spartacus) 71.87, 5. Bardóczi (Bp. Honvéd) 71.20, 6. Jung (Vasas) 71.05. Péntek esti eredmények: Férfiak. Felnőttek: 1. Moln; r Imre (Ü. Dózsa) 56.40, 2. Dont' ! (TFSE) 55.55, 3. Magyar (FT ) 55.20, 4. B. Kiss (Vasas íz/ >) 53.55, 5. Molnár István (V íz/ ) 53.05, 6. Láng (Bp. Spartacus) 52.95. Juniorok: 1. Berkesi Győr’v fÜ. Dózsa) 53.90, 2. Borbílv (FTC) 52.35. 3. Petrik (Bp. Spar­tacus) 51.20, 4. Laufer (K-f) 50.SO. 5. Sági |(Kába ETO) 43."">, 6. Ferenczi <Ü. Dózsa) 46.;;j. Ifjúságiak 1. Sziron János (Kr'I) 55.85, 2. Puskás (KST) 54.05. 3. Farkas (FTC) 54.00, 4. Vámos (FTC) 52.55. 5 — 6. Laczkovits (KSI) és Taraba (KSI) 52.45. LEGÚJABB Borg—Orantes férfi döntő a francia nemzetközi teniszverse­nyen. Borg (svéd)—Solomon (amerikai) 6:4, 2:6, 6:2, 6:4. Orantes (spanyol) — Jauffret (fran­cia! fii2L 8:4. CSELGÁNCS A Bp. Honvéd megalakulásának negyedszázados jubileuma alkal­mából megrendezett nagyszabású nemzetközi cselgáncsversenyen hét ország: Ausztria, Csehszlovákia, Lengyelország, az NDK, Románia, a Szovjetunió és Magyarország sportolói léptek szőnyegre az Olimpiai Csarnokban. Szombaton a közép-, a félnehéz- és a nehéz- súlyúak mérték össze erejüket. A népes mezőnyben láthattuk a jó­formán teljes magyar élgárdát, a legjobbak közül csak Szabó Mi­hály és Varga Imre hiányzott. Már a délelőtti selejtezők sorári felfi­gyeltünk néhány érdekes ered­ményre. A középsúlyban nagy meglepetést keltett, hogy a kecs­keméti Kiss fél perc alatt ippo- nos vereséget szenvedett az oszt­rák Untertól. A félnehézsúlyban Ipacs legyőzte a szovjet Karda- polovot, de ennél jóval értékesebb Radnai teljesítménye. Előbb a szovjet Harsiladze, majd a lengyel Galecki ellen diadalmaskodott. A nehézsúlyban a várakozásnak megfelelően a külföldi sportolók, elsősorban a szovjet cselgáncso- zók szerepeltek jól. A középsúlyú döntőben a szov­jet Suklin karfeszítéssel győzött a lengyel Pavlak ellen. A félne- hézsúlybam kellemes magyar meg­lepetés született. Már önmagában ^ az is felettébb örvendetes volt, hogy Radnai és Ipacs verekedte magát a döntőbe, a két nagy tu­dású. ismert szovjet versenyző, Harsiladze és Kardopolov előtt. Az első hely sorsát eldöntő talál­kozón a fiatal, tehetséges Radnai egy wasaarit érő válldobással győ­zött Ipacs ellen, aki már egy bel­ső combdobással és egy kieme­léssel vezetett ellene. A nehéz­súlyban a szovjet Kazacscnkov vetődéses. kardobással győzött Ogyiselidze ellen az első helyért vívott találkozón. Eredmények. Középsúly (24 in­duló) : 1. Suklin (CSZKA Moszk­va), 2. Pavlak (Gwardia Kosalin), 3. Zetnick (ASV Frankfurt) és Karácsony (Bp. Honvéd). Félne­hézsúly (18): 1. Radnai (Bn. Hon­véd), 2. Ioacs (Ú. Dózsa), 3. Har- síladze (CSZKA Moszkva) és Kar­dopolov (CSZKA Moszkva). Ne­hézsúly (15): 1. Kazacsenkov (CSZKA MoszkVa), 2. Ogyiselidze (CSZKA Moszkva), 3. Nowak (Dukla Banska-Bystrica) és Var­ga F. (Bp. Honvéd). EVEZÉS Szombaton a csepeli Duna-ágban megkezdődött a Csepel SC eve­zősversenye: az első napon 21 egyesület versenyzői szálltak víz­re. Eredmények. Nők. Felnőttek. Egypárevezős: 1. Kéri . (Vasas) 4:02.5, 2. Kriván (Vasas) 4:06.0, 3. Pöhm (Vasas) 4:07.1. Kormá­nyos nélküli kettes'. I. Frohner, Jungi (MTK B) 4:08.5. 2. Szénás, Fekete (Vasas B) 4:18.3. Kertész, Pintér (MTK C) 4:19.5. Kormá­nyos négyes: 1. MTK A (Borbély, Papp, Jungi. Frohner. k: Bertus) 3:44.6, 2. MTK B 3:51.3. 3 Vasas 3:52.0. Ifjúságiak. I. kcs. Egypár­evezős: 1. Szijj (Vasas) 3:57.0. 2. Bán (Vasas) 4:01.0. 3. Kézdi (Acélöntő SK) 4:02.5. Kormányos nélküli ^ettes: 1. Rendessy, Cseh (Győri .Spartacus A) 4:27.2, 2. Odor. Grábits (Győri Spartacus B) 4:32.1. 3. Szilassi, Fodor . (SZEM Esztergom) 4:53.2. Kétpárevezős: 1. Jakabfalvy, Sugár (Vasas A) 3:23.5, 2. Simor, Zaionszkovzsky (MTK A) 3:24.6. 3. Kalmár. Bár­di (SZEOL A) 3:25.2. Négvpár- evo7Ős: 1. Vasas (Kaszó, Szaitz, Botller. Szabó. k: Komornik) 3:43.9, 2. Győri Spartacus 3:50.7, 3, Acélöntő SI< 4:04.9. Kormá­nyos négyes: 1. Váci Haló ST (Mé­száros.* Tábori. Iván. Tóth. k: Ma­rosi) 3:48.5. 2. Győri Spartacus 3:50.4. 3. Szobi Gimnázium SK 3:52.4. II. kcs: Nyolcas: MTK (Ná- nási. Nagy. Tóth. Palatinusz. Nagy, Gáspár, Túrni. Rosta, k: Domon­kos) 3:22.4. 2. Győri Spartacus 3:22.9, 3. Rába ETO Sí 3:25.5. Serdülők. Kétoáreve^ős: i. Sán­dor. Pauli (MTK) 1 :55.0. Férfiak. Felnőttek. Egvoáreve- zös: 1. Fejes (BEAC) 7:39.8. 2. Ukös (Bp. Honvéd) 7:45.3, 3. Kro- kopowitsch (Hajógyár SE) 7:48.2. Kormányos nélküli kettes: 1. Sar­kad! Gy., Sarkadi r (Hajógyár SE) 7:2'7:7, 2. Vona. Pataki (FTC A) 7:35.6. 3. Máthé. Soissák (Cse­pel A) 7:46.9. Kormányos kettes: 1. Rába ETO A (Dömötör. Tóvári, k: Koncz) 7:43.2, 2. Váci Haló SE 7:51.9. 3. FTC 7-54.6. Kor­mányos nélküli négyes: 1. Hajó­gyár SE (Csongor. Sarkadi Gy., Sarkadi I., Fekete) 6:52.5, 2. FTC A 7:20.8. 3. Cseoel A 7:22.6. Juniorok. Egypárevezős: 1. László (Váci Hajó SE) 7:54.3. 2. Ber- nárd (VM Egyetértés) 8:09.7. 3. Polgár (Rába ETO) 8 18.4. Kor­mányos nélküli kettes: 1. Okoli- csányi, Varga (Váci Hajó B) 7:27.9. 2. Balogh. Klupa (Bp. Honvéd) 7:30.1. 3. Szalal. Bérezi (Testvériség A) 7:36.0. Kormányos négyes: 1 VM Egyetértés B (Ruz- baczky, Lehel, Szabó, Horvai, k: Pintár). Ifjúságiak. I. kcs. Egy­párevezős: 1. Veres (Bp. Honvéd A) 5:43.5, 2. Tihanyi (Hajógyár SE) 5:51.9, 3. Schubert (VM Egvetérlés) 5:56.9. Kormányos nélküli négyes: 1. Mohácsi TE (Sztáresevics, Léber, Lakatos, Kende) 5:06.0, 2. Bajai Sparta­cus 5:110. 3* Rába ETO 5:13.6. Kétpárevezős: 1. Odor, Tóth (FTC A) 3:45.6. 2. Kottlér. Muhi (Váci Hajó Sí) 3:51.1, 3. Pozsgai, Varga (Rába ETO B) 3:54.1. Kor­mányos négyes: 1. Csepel B (Ko- lozsi, Günter. Antal, Sass, k: Sze- berényi) 2:47.5, 2. FTC A 2:47.6, 3. Bp. Honvéd 2:50.4. Nyolcas: l. Csepel (Németh, Fülep, Kadlecz, róth. Kiss, Karaus, Éliás, Horvai, k: Bálint) 4:51.5, 2. FTC Sí 4:52.8, 3. Rába ETO 4:55.5. Ser­dülők. Kétpárevezős: Südi. Odor (Velencei-tavi Sí) 1:47.1. Kormá­nyos négyes: 1. Csepel Sí (Bokor, Juhász, Vass, Anrtner, k: Páll) 1:51.0. _________________________________ ÍJ ÁSZAT Budapest rövidtávú összetett egyéni bajnoksága. Nők. Felnőt­tek: 1. Kovács Judit (Bp. Spar­tacus) 555, 2. Csovelák (Tipográ­fia) 507, 3. Földvári (MALÉV SC) 339. Ifjúságiak: 1. Wéber Brigita (Halassy SC) 286. Fér­fiak. Felnőttek: 1. Dombóvári Vil­mos (MALÉV SC) 551. 2. Palotai (Bp. Építők) 529, 3. Balázs (Ha­lassy SC) 521. Ifjúságiak: 1. Ma­lőr László (MALÉV SC) 564, 2. Bagi (Tipográfia) 531, 3. Fazekas (Bp. Spartacus) 517. KAJAK-KENU Ünnepélyes külsőségek között kezdődött meg szombaton a bu­dapesti ifjúsági kajak-kenu sereg­szemle. Az Üjpesti-öbölben meg­rendezett versenyen 16 egyesület mintegy 900 versenyzője jelent meg. A különböző korcsoportok­ban 129 futam dönti el a helye­zések sorsát. Az első napon öt döntőre került sor, A verseny ün­nepélyességét növelte, hogy a győzteseknek az . érmeket Hatlacz- ky Ferenc, az 50-es évek kajakozó világbajnoka adta át. Lányok. Eszkimók. EK. I. 2000 m. II. korcsoport: 1. Kernács (KSI) 16:02. 2. Moharos (Csepel Sí) 16:04, 3. Kovács (Ü. Dózsa) 16:07. I. kcs.: 1. Pécsi (Ü. Dó­zsa Sí), több induló ebbeiT a ver- senyszámban nem volt. Fiúk. In­diánok. IK. IV. III —IV. korcso­port: 1. Csepel Sí A 12:30.4, 2. KSI D lő-54.00. 3 Építők 12:59.5. EK IV. 2000 m. n. kcs.: 1. Helyi (KSI) 15:38, 2. Kulcsár (Csepel Sí) 15:39.7. 3. Horváth (KST) 15:43.5. I. kcs.: 1. Szigeti (BSE ST) 16:21. 2. Novak (Cseoel Sí) 16:27. 3. Zöld (KSI) 16:46. LABDARÚGÁS Fercncváros-öregfiúk — Veszprém öregfiúk 2:2 (2:0). Vesznrém. V: Major. Ferencváros: Gulyás — Rudas, Gerendás, Kocsis. Láposi, Tolonies, Horváth, Szabó. Mát­rai. Rákosi. Láng. G: Tolonies, Láng, ill. Gazsó. Nyulász. ÖTTUSA Szombaton délután a Nemzeti Lovardában az ifjúságiak lovaglá­sával megkezdődött Budapest 1971. évi öttusabajnoksága. Sajnos, a verseny szám színvonala ezúttal valamivel a várakozás alatt ma­radt. Sok volt a 0 pontos ered­mény és nem akadt hibátlan, 1100 pontot teljesítő, lovas sem a me­zőnyben. A versenyzők mentségé­re szóljon, hogy az egyébként re­mekül megépített lovaspálya va­lamivel hosszabbra sikerült a szokásos nyolcszáz méternél. En­nek ellenére megbízható. szép lovaglást láthattunk a 16 esztendős Öze Imrétől, aki a versényszám győztese lett. Ifjúságiak. Lovaglás. Egyéni: 1. öze TI (Bp Honvéd) Robi n. 1.. 2-15.0 - 1070 pont. 2. Bene (KSH Csaba n. 1. 2:16.2 — 1044. 3. Tomna (Bp. Honvéd) Betyár n. 1. 2:14.7 — 1040. 4. Szabados (U. Dózca) Zára n. 1. 2:80.3 — 1040. 5 Pajor fCseoeú Akadálv n. 1. 2:31 — 1038. 6. Haraszti (Csepel) Akadály n. 1. 2:18 — 1036. Csa­patban : 1. Bo. Honvéd (Öze II. T^moa. Öze I) 3004, 2. U. Dózsa 2728. 3 KST 2562. A junior és fehiőtt lovaglást vasárnap délelőtt bonyolítják le. SAKK Az Utasellátó SC nemzetközi férfi sakk versen vén az első for­duló meglepetését a fiatal, tehet­séges Juhász szolgáltatta, aki le­győzte Sztankov bolgár mestert. Eredménvek: Martinovics (jugo­szláv)— dr. Krizsán 1:0. Lengvel B. — Lukács 0:1. dr. Eneriesi — Ficbtl (csehszlovák) d^n+etlen. Sohrancz—Vannay döntetlen. Hardicsav — Kapu döntetlen, Ju­hász— Sztankov (boleár) 1 :0. Fronczek (lengyel)—Kábán 1:0. ★ A X. Kossá István emlékverseny 11. fordulójában függőben ma- , radt játszmák eredményei. Pet­rán— Sápi 0:1, Eigler —dr. Eper- i jeisi 1:0, Apáti — Csiszár döntet- ■ len, Forgách —Dobos 1:0. Állás az utolsó forduló előtt: Vadász 9, Sápi 8.5, Pintér, Schneider, Stu- gel. Szilágyi P. 7 — ?, Eigler. Széli 6.5 — 6.5, dr. Eperjesi, Lengyel B., Papp B., Petrán, Szilárdfy 6 — 6 pont. ★ A Lengyel Sakk Szövetség az ország felszabadulási ünnepére 14 résztvevős nemzetközi női egyéni versenyt rendezett. Kara- kas Éva nemzetközi mester az értékes harmadik helyet szerezte meg. Végeredmény: Hofmann (NDK-beli) 10.5, 2. Szaunyina (szovjet) 9.5, 3. Karakas Éva 9. TEKE A férfi és női BEK-elődöntő küzdeLmei kezdődtek meg a BKV Előre csarnokában. Nők: 1. KK Medvescsak (jugoszláv) 2438 fa. 2. BSG Buna Halle (NDK-beli) 2421. 3. Kugelklub Fidelio (NSZK-beli) 2*326. Férfiak: 1. BSG Cári Zeiss Jena (NDK-beli) 5336 fa, 2. KK Triglav (jugoszláv) 5158, 3. Bun- desbahn SV Wien (osztrák) 5145, 4. Vollkugelklub 1957 Eppelheim (NSZK-beli) 5099. A versenyt va­sárnap 8 órakor folytatják, s ek­kor dől el, melyik férfi, illetve női bajnok kerül az október 5— 6-i döntőbe. rENISZ A VM Egyetértés Meteor Kupa országos versenyén szombaton egyetlen nagyobb meglepetés szü­letett: Homola Tibor három játsz­mában legyőzte Baranyit. Férfi egyes (a 16 közé jutásért) : László B. (Bp. Honvéd)—Klein (Tj. Dózsa) 2:6, 7:5, 6:3 (!). A 8 kö­zé jutásért: Taróczy (Vasas)—Kal­már (U. Dózsa) 6:3, 6:3. Homola (NIM)—Baranyi (Ü. Dózsa) 0:6, 6:2, 8:6 (!), Gulyás (Ü. Dózsa) — Balázs (Bp. Spartacus) 6:2, 9:7, Szőke (VM Egyetértés)—Koltai (Ü. Dózsa) 6:1, 6:2. Női egyes (a 8 közé jutásért) : Szabó (Vasas)—Németh (BSE) 6:1, 6:1. Sólyom (Vasas) —Duday (BSE) 6:3. 4:6, 6:3, Gráczol (Bd. Honvéd) — Burde (Vasas) 6:3. 7:5, Jószay (BSE)—Bécsy (Bp. Spar­tacus) 6:2, 6:3, Klein (Ü. Dózsa) — Kliment (BSE) 6:1, 6:3. Fridenzi (Ü. Dózsa)—Taróczv (Vasas) 6:4, 6:3, Széli (Bp. Spartacus)—dr. Szentirmayné (BSE) 6:2, 6:1. VITORLÁZÓREPÜLÉS A szovjetunióbeli Őreiben foly­tatódott a szocialista országok nemzetközi vitorlázórepülő ver­senye. A negyedik számban a ma­gyarok általában jó teljesít­ményt nyújtottak. Ennek tulajdo­nítható, hogy az összetett csapat- versenyben a vezető Csehszlová­kia (22 000 pont) mögött Ma­gyarország a második helyen áll 20 780 ponttal. A magyarok he­lyezései a negyedik számban. Nők: ...6. Szahadfiné Bolla Má­ria, ... 8. Zámbóné Pollerman Ju­dit. Férfiak: ...8. Szeredai Pál, 9. Csonka Ferenc. Standard osz­tály: ... 5. Szabadfi Botond. Bp. Honvéd—Szentesi Vízmű 5:4 (1:0, 3:2, 0:1, 1:1) Szentes. V: Gyerő. Bp. Honvéd: Hauszler — Molnár, Gém, Ku- csera, Hídvégi, Fehér, Tóth. Cs: Fonó, Mezei. Edző: Brandi Jenő. Szentesi Vízmű: Horváth — Szé- nászky, Bódi, Komlósi, Pengő, Soós, Kurucz. Cs: Tóth dr., Kádár, Halász. Edző: dr. Réhbeli József. A gólok sorrendje: Kucsera, Ká­dár, Hídvégi (4 m-esből), Molnár, Komlósi, Mezei (e), Szénászky (4 m-esből), Szénászky (e), Híd­végi (e). Alaposan megcsappant a néző- közönség Szentesen erre a mér­kőzésre, amelyen a vendégeknek nyolc, a hazaiaknak öt emberelő­nyös helyzetük volt. A vendégek tizenöt másodperccel á befejezés előtt emberelőnyből lőtt góllal győztek. Kitűnt: Kucsera, Hídvégi,, ill. Horváth, Szénászky. OSC—SZEOL 5:3 (1:0, 3:1, 0:1, 1:1) Sportuszoda. V: Samu. OSC: Fekete — Szívós, Sudár, Bodnár dr., Hámori, Vindisch, Konrád III dr. cs: Gál. Edző: Mayer Mihály dr. SZEOL: Esztergomi — Rácz, Kiss dr., Vezsenyi P., Borzi, Zen- tai, Boros. Cs: Riskó, Veszenyi K. Edző: Koncz István. A gólok sor­rendje: Szívós, Konrád III dr., Hámori (4 m-esből), Borzi (4 m- esből), Bodnár dr., Riskó, Bodnár dr., Vezsenyi P. Közepes iramú mérkőzést vívott egymással a két csapat, láthatólag mindkét együttes igyekezett szé­pen játszani, látványos gólokat lőni. Ez többé-kevésbé sikerült is. Különösen Bodnár dr. távoli bom­bái voltak látványosak és ugyan­csak szép gólt lőtt távolról Riskó. Kitűnt: Bodnár dr., Konrád III dr., ill. Riskó, Vezsenyi p. BVSC-V. Izzó 3:3 (1:0, 0:1, 1:1, 1:1) Szőnyi út, 100 néző. V: Csillag dr. BVSC: Joós — Gyerő, Czigány, Szeri, Horkai, Kiss, Pottyondy. Csere: Külkey. Edző: Babarczi Roland. Vasas Izzó: Németh G. — Konrád H dr., Zsoldos, Molnár, Martinovics, Martin dr., Németh I. Edző: Pataki Imre. A gólok sor­rendje: Kiss, Konrád II dr., Hor­kai, Molnár (e), Gyerő (e), Molnár. Egy-egy kapufával kezdődött, de azután időnként kényelmes játék­kal folytatódott a találkozó. Az utolsó negyedben izgalmas, vál­tozatos volt a mérkőzés, és a be­fejezés előtt fél perccel Molnár nagy erejű lövésével egyenlített az Izzó. Kitűnt: Joós. Cigány, ill. Kon­rád H dr., Molnár. Ú. Dózsa—Bp. Spartacus 3:2 (2:0, 1:1, 0:1, 0:0) Sportuszoda. V: Vuszek. U. Dó­zsa: Cservenyák — Horváth, Szé­kely, Kosztolánczy, Szittya, Wolf, Sárosi. Edző: Mohácsi Attila. Bp. Spartacus: Molnár — Felkai, Ma­gas, Barsi, Koller, Kemény, Alb­recht. Edző: Bolvári Antal. A gó­lok sorrendje: Wolf, Szittya (e), Magas, Szittya, Magas (e). A mérkőzés elején még sok érdekeset nem láthattunk, rend­kívül szorosan védekeztefk a csa­patok. Ennek ellenére Wolf egyé­ni játékból megszerezte csapatá­nak a vezetést. Kemény kiállí­tása után Szittya éles szögből lőtt újabb gólt. Majd Magas ugyan­csak a középcsatár helyéről szé­pített. Egyre élénkebb lett az iram, Sárosi, aztán Szittya lőtt kapu mellé. A második negyed végén láthattuk a legszebb gólt, Sárosi remek átadásából Szittya lőtt a hálóba. A hátralevő idősza­kot egyre nagyobb küzdelem jel­lemezte, ismét több gólhelyzet maradt kihasználatlanul, sőt egy Spartacus-emberelőny is. Egy perccel a befejezés előtt négymé­tereshez jutott a Spartacus, Cser­venyák azonban kivédte Magas büntetőjét. Ezzel el is dőlt a mérkőzés. Kitűnt: Cservenyák, Székely, Wolf, ill. Barsai, Albrecht. Egri Dózsa— Szolnoki Vízügy Dózsa 6:5 (3:0, 2:2, 0:1, 1:2) Eger, 300 néző. V: Ferenczi. Eger: Kácsor — Katona, Pócsik, Lutter, Bolya, Gyulavári, Kovács R. Cs: Krajcsovics. Edző: Pócsik Dénes. Szolnok: Ugrai — Pintér I., Kozák. Zámbó, Hecsei dr., Urbán, Pásztrai. Cs: Cseh, Pintér F. Ed­ző: Kanizsa Tivadar. A gólok sor­rendje: Pócsik, Katona (e), Ko­vács R. (e), Urbán, Urbán, Pócsik (e), Bolya (e), Urbán (4 m-esből), Pintér, Katona (e), Pintér (e). Nagyon jól kezdtek a hazaiak. Pócsik Pintérről lefordulva talált a hálóba, majd Katona ember- hátrányból, Kovács pedig előny­ből növelte tovább az egri gólok számát. A második 5 perc elején Urbán volit kétszer is ered­ményes, erre az egriek két előny­ből szerzett góllal válaszoltak. A találkozó . második felében mind­két csapat a védekezésre fordí­tott nagyobb gondot, így nem volt szép a játék. A szolnokiakat csak Kácsor kitűnő védései aka­dályozták meg abban, hogy ledol­gozzák hátrányukat. Kitűnt: Kácsor (a mezőny leg­jobbja), Bolya, Pócsik, ill. Urbán. Pintér I. Vasas—FTC 6:4 (1:2, 1:1, 2:1, 2:0) Sportuszoda, 300 néző. V: So- móczi dr. Vasas: Darida — Gaj- dossy, Görgényi, Bobori, Csapó. Faragó, Kijácz. Cs: ölveczky. Ed­ző: Rusorán Péter. FTC: Steinmetx — Bállá, Kásás, Ipacs, Debreczeni. Győré, Wiesner. Cs: Kövecses. Gerendás. Edző: Goór István. A gólok sorrendje: Kásás, Wiesner, Csapó, Wiesner (e), Faragó (4 m- esből) Debreczeni (4 m-esből). Faragó (4 m-esből), Görgényi (e). ölveczky (e) Faragó (4 m-esböl). Az első negyedben látott szép játék alapján reménykedhettünk, hogy nagyszerű mérkőzésnek le­szünk szemtanúi, hiszen ebben a játékrészben három szép akció­gól is esett Ettől kezdve azon­ban főleg a játék küzdőjellege domborodott ki. így aztán, ha szép mérkőzés nem is volt, de rend­kívül izgalmas és küzdelmes ta­lálkozót láthattunk. A második negyedtől a játékvezetőnek egymás után kellett kiküldeni a játéko­sokat a vízből, a Vasas gólja pél­dául 3:2-es emberelőnyből esett. 4:4-es állásnál kezdődött az utol­só negyed, és ebben az öt percben Faragó nagyszerű dolgokat muta­tott. Először két ember között töri a kapura, egy emberelőnyt har­colt ki. Majd ismét ő került gól­helyzetbe, és már csak szabályta­lanul tudták szerelni. Ezzel a két góllal megérdemelten nyert a Va­sas az emberelőnyös helyzeteit rosszul kihasználó FTC ellen. Kitűnt: Faragó, Csapó, Görgé­nyi. ill. Wiesner. A junioroknál Egervári, az ifjúságiaknál Fiegler Ipart és statisztika A közelmúltban megjelent a Magyar Statisztikai Évkönyv legújabb kiadása. Ebből kiderül, hogy sportlétesítményekre és -feladatokra például 1960-ban 127. 1965-ben 209. 1970-ben 286, 1971-ben 345, 1972-ben pedig 391 millió forintot fordított ál­lamunk. Tizenkét év glatt több mint háromszorosára növekedett tehát a támogatás! És különö­sen szembeötlőek az utóbbi évek adatai. Hiba lenne, ha vizsgálódása­inkat kizárólag a zsebkönyv Népművelés—Sport című feje­zetére szűkítenénk. Bár Az épí­tőipari termelés megoszlása építményfőcsoportok szerint cí­mű fejezetben pétdául nincse­nek külön említve a kifejezet­ten sportcélokat szolgáló épít­kezések, mégis érzi az embsr. hogy a művelődési, jóléti, vagy éppen az egyéb kategóriában ta­lálható növekedés. valamilyen formában kapcsolatban van a sporttal is. Az 1960. évi 8022- ről 11 557-re nőtt az 1972-es esztendő végére a sportlétesít­mények száma. Különösen ör­vendetes. hogy csaknem meg­duplázódott ezen belül a terem­sportok űzésére alkalmas lé­tesítmények száma. (Tizenkét év alatt 519-ről 1047-re.) Az ország­szerte tapasztalható sportberu­házások növekedésének üteme arra enged következtetni, hogy minden valószínűség szerint rö­videsen újabb kategóriával gya­rapodik az „építményfőcsopor­tok” száma . . . A számokat vizsgálva. néha olyan adatok tűnnek fel, me­lyek mellett egyébként köny- nyen elsiklanának. Mert Ki hitte volna, hogy a legeredmé­nyesebb olimpiai versenyszá­munk a vívás — amelyben ed­dig 29 arany-, 15 ezüst- és 16 bronzérmet szereztek verseny­zőink — mind szűkebb bázisra támaszkodhat: tizenkét év alatt 124-ről pontosan felére csök­kent a szakosztályok száma. Ha nem is ilyen mértékű, de ha­sonló irányzat mutatkozik má­sik eredményes sportágunknál, a birkózásnál is. Hazánk elmúlt évi eredmé­nyeit tartalmazza e kis köny­vecske. Helyet kap benne min­den mázsa megtermelt búza, minden kalapáosütés. minden megjelent könyv. Minden, ami fontos. Ezért örvendetes az a tény, hogy sportmozgalmunk leglényegesebb adatai is benne vannak ebben a lexikon tömör­ségű kiadványban. H. G. % mm i V. íri ' "'éiakV*' •

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék