Népsport, 1974. június (30. évfolyam, 127-152. szám)

1974-06-17 / 141. szám

XXX. 141. * 1974. június 17 NÉPSPORT £ ATLÉTIKA NÉPSZAVA KUPA KOSÁRLABDA Melnyik 67.64 m-es diszkoszvetése a vasárnapi eredmények élén Bruzsenyák gáton csúcsot javított Faina Melnyik nagyszerű eredménnyel mutatkozott be a Nép­stadionban. (Geleta Pál felvétele.) A Népszava Kupa vasárnapi nagy műsorát kora délután a kalapácsvetés nyolcas döntője nyi­totta meg. Sajnos, magyarok nél­kül, mert a reggeli selejtezőn ki­estek, s csak a B-döntöben, az edzőpályán indulhattak. A stadion­ban egyedül Klein dobott, négyszer is 70 méteren felül, a vártnál gyengébben szereplő nemzetközi mezőnyből. Hasonló biztos győz­tesnek látszott a gerelyhajításban Grebnyev, amikor az utolsó soro­zatban a 79.90-nel második he­lyen álló Németh „telibetalált” és alaposan túldobta szovjet ellen­felét. A fülledt meleg engedett, ami­kor csaknem szélcsendben pereg­ni kezdtek a futószámok. Az első meglepetést Danis okozta, amikor 50-en belüli idővel legyőzte az esélyes Gavrilenkót. Az első ma­gyar győzelmet Gresa aratta 100-on. bár gyenge rajtjával meg­ijesztette a kisszámú közönséget. Csak 60-nál érte be a többieket. de_ onnan elhúzott tőlük. Orosz Irént 400-on mintha kicserélték volna szombat óta, tudott újítani a célegyenesben, s eddigi legjobb idejét beállítva visszavágott Acos- tának. A férfiak közül imponált. Hermann. a végén már kissé ki­engedve is két tizeddel megjaví­totta a stadioncsúcsot! A női gátfutásban Bruzsenyák TTona jiól kezdett, biztosan veze­tett, de az utolsó két gáton meg­tört a lendület, elgörcsösödött. és a felnyomuló Berend megszorítot­ta. A célfotó a magyar bajnok­nő javára döntött, megjavította az országos, és beállította a stadion­csúcsot. Hajszálon múlott a ma­gyar győzelem női 800-on. Lipcsei kissé korán kezdte a hajrát és a célban elkapták. Férfi 800-on az első kör végén (53.0 mp.) Zsinka élre állt. és erősen javuló formá­ban idei legjobb eredményével biztosan győzött. Utána Gresa si­keresen duplázott 200-on. egyéni csúccsal előzte meg ellenfelét. A női 1500 viszont a külföldiek kö­zött dőlt el, Völgyi az utolsó ka­nyar előtt feladta, és csak Csipán nagy javulása volt biztató. Az 5000-esek versenyében féltávnál következett be a fordulat. Mohácsi megindult, és gyorsan elfutott a mezőnytől. Az utolsó körben Tö­rök már hiába vette üldözőbe, és végre négy magyar futott 14 per­cen belül. A férfi vágtaváltónak nem volt ellenfele, a női csapat két nagyon rossz váltással nem tudta megszorítani a nyugatnéme­teket. Közben a pálya belsejében meg­született a nap kimagasló teljesít­ménye. A szélcsendben a világ­csúcs nem forgott veszélyben, de Faina Melnyik így is ízelítőt adott tudásából, háromszor is 66 méter .fölé repült a diszkosz. A női ge­rely hajításban Vágóné szerzett örömet, erősen megközelítette or­szágos csúcsát. A férfi magasug­rásban a 215 ezúttal végállomást jelentett. Kelemen legyőzte a több­ször javító Majort. A nőknél Kreisznek sikerült a 180 cm is. A versenyt a diszkoszvetők zárták, ODOT1974 Immár kilencedszer rendezi meg a KISZ Központi Bizottsá­ga — a Művelődésügyi Miniszté­riummal, a Magyar Természet- barát Szövetséggel, a Magyar Tájékozódási Futó Szövetséggel és a Magyar Honvédelmi Szö­vetséggel együtt — az Ország­járó Diákok Országos Találko­zóját. Az idén, a megyei szer­vek kérésére. Gvőr-Sopron me­gyében, Sopronban kerül sor június lö-a és 22-e között a hétnapos találkozóra. A rendezvény célja változat­lan: a természetjárás további népszerűsítése, az ország leg­szebb tájainak bemutatása, s az egész évi turisztikai tevékeny­ség értékelése. A kilencedik ODOT-on azok a középiskolá­sok vesznek részt, akik az is­kolai, a területi, a megyei, illet­ve a budapesti találkozókon a legaktívabbak voltak, és Így jo­got szereztek arra, hogy az or­szágos vetélkedőn is összemér­jék tudásukat. A festői környezetben, a Lő- verekben táborozó közel kétezer fiatal a hét folyamán négy ve­télkedőn — tájékozódási futás, természetjáró-akadály-, kör­nyezetismereti és honvédelmi verseny — ad számot az egész évi munkáról. Az ODOT 1974. Kupát az a megye nyeri, ame­lyik a legtöbb fiatalt indítja és a legjobban teljesíti a követel­ményeket. A hivatalos vetélkedőn kívül természetesen számos más mű­sorra is sor kerül. A program­ból kiemelkedik a június 20-i nemzetközi diákturisztikai ta­nácskozás, és az ugyanaznap) esti nagygyűlés. Vasárnap este a Május 1. té­ren ünnepélyesen megnyitották a rendezvénysorozatot, Szakács Ferenc, a KISZ Győr-Sopron megyei bizottságának első tit­kára mondott köszöntőt, majd Szűcs Istvánná, a KISZ Köz­ponti Bizottságának titkára nyi­totta meg a hétnapos találko­zót. V. Gy. egyedül Pachale került 60 méter fölé. A Népszava Kupát a Bp. Hon­véd nyerte. FÉRFIAK 100 m. A-futam: 1. Gresa (FTC) 10.5, 2. Lépőid (PMSC) 10.6. 3. Tyszka (lengyel) 10.6, 4. Alonczyk (lengyel) 10.7. 400 m. A: 1. Hermann (NSZK-beli) 45.4. stadioncsúcs, 2. Calgren (svéd) 47.0, 3. Rózsa (MTK) 47.4. 4. Nagy T. (DMTE) 47.5, 5. Ivi­csak (jugoszláv) 47.6, 6. dr. Pat- ty (PMSC) 47.7. 400 m gát. A: 1. Danis (csehszlovák) 49.9. 2. Gavrilenko (szovjet) 50.2. 3. Árva (U. Dózsa) 51.6. 4. Kövesd' (OKSE) 52.4. 5. Koppányi (MTK) 52.5. 6. Sztojanov (bolgár) 52.8. B: 11. Aradi (Bp. Honvéd) 52.4, 2. Árendás (BEAC) 52.9, 3. Sóstai (DMTE) 53.8. 200 m: 1. Gresa 21.1, 2. Karászi (jugoszláv) 21.3, 3. Johansson (svéd) 21.3, 4. Bedyuski (lengyel) 21.3, 5. Korona (Bp. Spartacus) 21.5. 800 m; A: 1. Zsinka (TJ. Dó­zsa) 1:48.0. 2. Fekete (Ü. Dózsa) 1:18.5, 3. Rábold (Bp. Spartacus) 1:48.9. 4. Svensson (svéd) 1:49.3, 5. W ellmann (NSZK-beli) 1:49.6, 6. Gornickl (lengyel) 1 :49.9, 7. Hrenek (Bp. Honvéd) 1:50.0. B: 1. Müller (NDK-beii) 1:49.1, 2. Deák (SZVSE) 1:50.5. 4x100 m: 1. A-válogatott (Korona. Gresa. Pe- töházi. Lépőid) 40.3, 2. B-váloga- tott 40.9. 5000 m: 1. Mohácsi (MTK) 13:51.4. 2. Török (SZEOL) 13:53.2, 3. Fancsali (Ü. Dózsa) 13:54.0, 4. TORNA Vasárnap a Játékcsarnokban az I. osztályú ifjúsági és junior tor­nászok országos egyéni bajnok­sága során harmadszor is talál­koztak a legjobbak. Ezúttal az if­júságiak és juniorok is külön versenyben, a fináléban döntöt­ték el, kik az egyes szerek baj­nokai. Még tavaly is az volt a helyzet, hogy ezt az összetett ver­seny alapján számították ki, gyakorlatilag tehát a legjobbak az előírt és a szabadonválasztott anyag egyszeri bemutatásával két érmet is szerezhettek. Ezt a joggal kifogásolt gyakorlatot már előzőleg az olimpián is megszün­tették (ahol a csapat és az egyéni összetett versenyt kellett szétvá­lasztani). és ennek a változás­nak a hulláma most elért a mi ifjúsági és junior bajnokságun­kig. A férfi juniorok összetett verse­nyének színvonaláról árulkodik az a tény. Jiogy az ugrás kivéte­lével még a legjobb háromnak a döntőbe hozott pontja sem érte el a 9-es értéket. A lányok verse­nye színvonalasabb volt. Juniorok. Nők. Lóugrás. Baj­nok. Laurinyecz Júlia (Békéscsa­bai Előre Spartacus, e: Lukács József és Józsefné) 18.050. 2. Egervári Márta (Bp. Honvéd) 17.950. 3. Lőcsei Zs. (Postás) 17.950. Felemáskorlát. Bajnok: Egervári Márta (Bp. Honvéd, e: Fekete József és Müller Katalin) 18.600. 2. Laurinyecz 18.400, 3. Varga I. (Bp. Spartacus) 18,275. Gerenda, pajnok: Egervári Már­ta 18.425. 2. Laurinyecz 18.200, 3. Petri (Bp. Honvéd) 18.025. Müszabadgyakorlat. Bajnok: Pet­ri Anna (e: Fekete József és Mül­ler Katalin) 18.700. 2. Egervári 18.600. 3. Laurinyecz 18.300. Férfiak. Müszabadgyakorlat. Baj­nok: Laufer Béla (KSI, e:Leopold József) 18.625. 2. Sági (Rába ETO) 17.550. 3. Borbély (FTC) 17.375. Lólengés. Bajnok: Sági Hándelhuber (osztrák) 13:55.6. 5. Babinyecz (Csepel) 13:56.2 (3000 m: 8:17.0). 20 km gyaloglás: 1. Lipowski (NDK-beli) 1:30:15.0. 2. Fónán (KVSE) 1:33:51.2. 3. Galu- sics (jugoszláv) 1:34:06.0. 4, Szlankovics (BEAC) 1:39:35.0. Magas: 1. Kelemen (U. Dózsa) 215, 2. Major (Bp. Honvéd) 215, 3. Moravecz (csehszlovák) 212. 4. Bialogrodzki (lengyel) 208. 5. Zsu- íar (jugoszláv) 208, 6. Szórád (Cse­pel) és Spencer (kubai) 208. Disz­kosz: 1. Pachale (NDK-beli) 60.30. 2. Faragó (DVTK) 58.82. 3. Fejér (Bp. Honvéd) 58.24. 4. Velev (bol­gár) 58.10. 5. Silhavv (csehszlovák) 57.94. 6. Morrison (kubai) 57.22. Gerely: 1. Németh (Vasa<s) 81.80, 2. Grebnyev (szovjet) 83.16. 3. Csik (Bp. Építők) 79.46. 4. Boros (U. Dózsa) 78.84, 5. Pa- ragi (Csepel) 77.00. 6. Erdélyi (BEAC) 71.96. Kalapács: 1. Klein (NSZK-beli) 71.20, 2. Hüning (NSZK-beli) 69.50. 3. Hmelevsz- kij (szovjet) 69.08, 4. Engwicht (NDK-beli) 69.02. 5. Jagliniski (lengyel) 68.88. 6. Bever (NSZK- beli) 68.36, B-döntő: 1. Encsi­(Bp. Építők) 68.46. 2. Eckschmidt (U. Dózsa) 67.62: 3. Sternad (osztrák) 65.54. Hármas: 1. Kato­na (Bp. Honvéd) 16.09, 2. Cziffra (Bp. Honvéd) 15.90. 3. Balogh (Bp. Honvéd) 15.87. 4. Kalocsai (Ganz-MÁVAG) H5.54, 5. Kiss L*. (BEAC) 15.26. NŐK 100 m: 1. Berend (NDK-bem 11.5. 2. Posseker (NSZK-beli) 11.6. 3. Goydkc (NSZK-beli) 11.7. 4. Frankné íBn. Honvéd) 11.9. 5. Kamps (NDK-beli) 11.9, 6. Ká­Láiszló (e: Rock Samu) 17.325, 2. Borbély 17.025. 3. Petrik (Bp. Spartacus) 17.00. Gyűrű. Baj­nok: Petrik József (e: Bérezi István) 17.775. 2. Laufer 17.600. 3. Borbély 17.250. Lóugrás. Baj­nok: Laufer Béla 18.225. 2. Bor­bély 18.050, 3. Urszinyi Gyula (Bp. Spartacus) 17.275. Korlai. Bajnok: Laufer Béla 18.15. 2. Borbély 17.45. 3. Petrik 17.45. Nyújtó. Bajnok: Laufer Béla 18.60. 2. Borbély 17.80. 3. Petrik 16.975. A női ifjúságiak közül tizen­négyen jutottak szerekhez a dön­tőben, érmet viszont csak négyen szereztek. A férfi ifjúságiak mező­nyéből csak tízen szerepeltek va­sárnap. a kiegyenlítettebb erővi­szonyokról tanúskodik az a tény, hőgy közülük hatan érmet is sze­reztek. A Magyar Népköztársaság 1974. évi szerenkénti bajnokai. Ifjúsá­giak. Lányok. Ugrás. Bajnok: Figlár Gabriella (Bp. Honvéd, ed­ző: Fekete József és Müller Kata­lin). 18.10. 2. Gyuha Éva (Békés­csabai Előre) 18. 3. Nagy G. (Pos­tás) 17.80. Felemás korlát. B: Gyuha Éva (e: Lukács József és Lukács Józsefné) 18.60. 2. Figlár 18.45, 3. Nagy 18.40. Gerenda. B: Figlár 18.350. 2. Nagy 17.975. 3. Éber Ildikó (Bp. Honvéd) 17.825. Műszabadgyakorlat. B: Figlár 18.550. 2. Gyuha 18.500. 3. Sza­bó Ágnes (Bp. Honvéd) 18.300. Fiúk. Műszabadgyakorlat. Bajnok: Laczkovich László (KSI. edző: Csánvi Raymund) 18.475. 2. Far­kas Árpád (FTC) 18.200. 3. Sziron János (KSI) 117.925. Lólengés. B: Farkas Árpád (FTC. edző: Koltai László) 17.100. 2. Horváth Gyula (Bp. Spartacus) 17.075, 3. Sziron 16.550. Gyűrű: B: Sziron János (KSI, e: Leopold József) 18.400, 2. Farkas 18.175, 3. Laczkovich 18.125. Lóugrás. B: Sziron János 17.975, 3. Vámos István (FTC) 17.925, 3. Puskás Tamás (KSI) roly (DVTK) 11.9. 400 m. A: 1. Orosz (U. Dózsa) 53.5, 2. Acosta (kubai) 53.6. 3. Szabóné (Vasas) 54.1. 4. Katolik (lengyel) 54.5. 5. Tóth E. (Bp. Honvéd) 54.5. 800 m: 1. Cerveny (NDK-beli) 2:07.1. 2. Lipcsei (DMTE) 2:07.1. 3* Truste (kubai) 2:07.3, 4. Lom­bos (Bp. Spartacus) 2:09.4, 5. László (TFSE) 2:40.5. 100 m gát: 1. Bruzsenyák (U. Dózsa) 13.1. országos csúcs (régi: 13.2. Bruzsenyák. 1973), 2. Be­rend 13.1. 3. Balogh K. (ZTE) 13.6. 4. Máhr (osztrák) 13.8. 5. Paulin (DVTK) 13.9 (szélcsend). 200 m. A: 1. Kamps (NDK-beli) 23.9. 2. Krause (NSZK-beli) 23.9, 3. Orosz 23.9. 4. Tackenberg (NSZK-beli) 24.0. 5. Acosta 24.2. 6. Szabóné 24.3. B: 1. Barth (NSZK-beli) 23.9, 2. Könye (Bp. Honvéd) 24.4. 3. Tóth É. 24.4. 1500 m: 1. Wellmann-Tittel (NSZK-beli) 4:15.9. 2. Stoll (NDK- beli) 4:17.0. 3. Schenk (NSZK- beli) 4:17.6. 4. Csipán (Bp. Hon­véd) 4:17.9. 5. Neagu (román) 4:18.6, 6. Horváth J. (Haladás). 4:20.6. Magas: 1. Kreisz (TFSE) 180. 2. Mátay (MAFC) 178. 3. Papp M. (Csepel) 178, 4. Sándor (TFSE) 170. 5. Csorba (TFSE) 170. Távol: 1. Bruzsenyák 629, 2. Garbey (ku­bai) 614. 3. Szabó I. (NYVSC) 612. 4. Suranová (csehszlovák) 611, 5. KLeinpeter (osztrák) 604. 4x100 m: 1. NSZK 44.6. 2. A-válogatott (Orosz. Szabóné. Szabó I.. Károly) 45.7, 3. Lengyel csapat 47.0. Diszkosz: 1. Melnyik (szovjet) 67.64. stadioncsúos. 2. Romero (kubai) 58.18. 3. Czabánné (Bp. Spartacus) 56.32. 4. Pallayné (DVTK) 56.06. 5. Varga G. (Bp. Honvéd) 52.38. Gerely: 1. Vá­góné (U. Dózsa) 60.96. 2. Urban- csics (jugoszláv) 56.80. 3. Jankó (osztrák) 56.36. 4. Sopuch (Bp. Építők) 51.18. 5. Budavári (Nagy­kőrösi Pedagógus) 50.30. A Népszava Kupáért kiírt pont­versenyben: 1. Bp. Honvéd 118.5, 2. Újpesti Dózsa 98. 3. Vasas 69.5, 4. Bp. Spartacus 55, 5. Diósgyőri VTK 44.5 p. Ismét Szekeres a maratoni bajnok Maratoni bajnok: Szekeres Fe­renc (Csepel, edzője: Juhász Béla) 2:29:57.6, 2. Tóth Gy. (OK­SE) 2:30:49.8. 3. Klekner (FTC) 2:34:49.6. 4. Mózes (T. Bányász) 2:38:19.6. 5. Vincze (DVTK) 2:39:32.8. 6. Kárai (Csepel) 2:45:24.4. 7. Mocsári (Csepel) 2:49:39.2. 8. Homoki (K. Bá­nyász) 2:49:56.0. 9. Játékos P. (T. Bányász) 2:50:29.8. 10. Bo- zán (Nagykőrösi Pedagógus) 2:50:32.8. Részidők 5 km-enként: 17:15. 34:35. 51:28, 1:08:55. 1:26:30, 1:44:35, 2:03:20. 2:22:40. Csaoatbajnok: Csepel (Szeke­res. Kárai, Mocsári) 8:03:01.2, 2. Tatabányai Bányász 8:44:58.6. OB 17.700. Korlát. B: Sziron János 18.40. 2. Puskás 18.050, 3. Szabó Ferenc (Dunaújvárosi Kohász) 0 7.90. Nyújtó. B: Farkas 19.025, 2. Sziron 18.575, 3. Vámos 18.040. ♦ A turistaként Magyarországon tartózkodó egyesült államokbeli (Denver) női tornászválogatott hét­főn délután a Bp. Spartacus Szentkirályi utcai tornacsarnoká­ban a magyar szövetkezeti váloga­tottal méri össze erejét. A találko­zó kezdési időpontja: 16.30. Szombat esti eredmények: FÉRFIAK Felnőttek. Összetett verseny: 1. Molnár Imre (Ü. Dózsa) 112.60, 2. Magyar (FTC) 111.55, 3. Do­nátit (FTC) 110.65, 4. B. Kiss (Va­sas Izzó) 107.70. 5. Láng (Bp. Spartacus) 106.65, 6. Molnár Ist­ván (Vasas Izzó) 106.20. Szeren­kénti eredmények. Lólengés: 1. Molnár Imre 4 8.50, 2. Donáth 18.40, 3. Magyar 18.25. Gyűrű: 1. Donáth 18.70, 2. Molnár 18.40, 3. Magyar 18.25. Ugrás: 1. Mol­nár 19.10. 2. Magyar 18.90. 3. Péterhegyi (Vasas Izzó) 18.30. Korlát: 1. Molnár 19.40, 2. Ma­gyar 19.20. 3. Donáth 18.80. Nyújtó: 1. Molnár 18.60. 2. Ma­gyar 18.60, 3. Donáth 18.55. Mű- szabadgyakorlat: 1. Molnár 18.60, 2. Donáth 18.50. 3. Láng 18.50. Juniorok. A Magyar Népköztár­saság egyéni összetett bajnoka: Laufer Béla (KSI, edző: Leopold József) 106.45, 2. Borbély (FTC) 106.10. 3. Petrik (Bp. Spartacus) 103 85. 4. Sági (Rába ETO) 101.75, 5. Urszini (Bp. Spartacus) 97.20, 6. Rozgonyi (PMSC) 95.70. Ifjú­ságiak. A Magyar Népköztársaság egyéni összetett bajnoka: Sziron János (KSI, edző: Leopold József) 109.70, 2. Farkas (FTC) 108.30, 3. Puskás (KS1) 106.73, 4. Laczko­vich (KSI) 105.95. 5. Vámos (FTC) 105.20, 6. Szabó (Dunaújvárosi Kohász) 103.95. A szerek bajnokait a vatták A Csepel nyerte a férfi MNK-t \iitf / mvfjlvpdvsrc « IS.Si'J u mástuliU Talán még soha nem szurkoltak a Bp. Honvéd hívei annyira a MAFC-nak, , mint vasárnap déle­lőtt a férfi kosárlabda MNK dön­tőjében a Csepel—MAFC mérkőzé­sen. A biztatás nem volt teljesen önzetlen, mivel a piros-fehérek még az előcsatározások során két vereséget szenvedtek és csak ab­ban az esetben nyerhették volna el a kupát, ha a Csepelt legyőzi az MNK döntőjében eddig még nyeretlen MAFC. A piros-fehérek álma nem valósult meg, ha hatal­mas küzdelemben is, de Pálffy nagy jelentőségű kosarával a Cse­pel nyerte a rangadót., s ezzel a r, portág történetében másodszor nyerte meg az MNK-t. A kupa zárómérkőzésén nagy meglepetés született: a BSE fölényesen verte a meglehetősen gyengén játszó Bp. Honvédőt. Csepel—MAFC 83:81 (44 :44). V: Velkei. Karner. Csepel: Steiner (4), PÁLFFY (41). HALMOS (22), NAGY (12), Bács (3). Cs: Tóth (1). Edző: Glatz Árpád. MAFC: NAGY P. (22). Abrahám (—). Újhelyi (—), SALGÖ (2(í) Fehér (—). Cs: HEN­NI (14). Nagy L. (12). Szirmai (9), Sáfrány (4). Edző: Balogh Gábor. Ügy indult a mérkőzés, hogy a Csepel könnyen nyer, az első tíz percben a műegyetemisták szinte a gyűrűt sem találták el, a cse­peliek pedig már 14 ponttal, 28:14- re vezettek. Fordult a kocka. Fel­támadt a MAFC, s elsősorban Sal- gó jóvoltából sorra érte el kosara­it. A 18. percben átvette a vezetést! 42:40. Látszott, hogy a műegyete­mistáknak nincs veszítenivalójuk, könnyedén játszottak, ezzel szem­ben a csepeliek játékára a nagy tét rányomta a bélyegét, görcsö­sen akartak. A 27. percben 60:58-ra vezetett a Csepel. Amíg a MAFC egymás után küldhette be a friss erőket, addig a csepelieknek ösz- szesen csak egy cserelehetőségük volt. 70:61-ről 70:69-re feljött a MAFC. Pálffy három szép kosara a legjobbkor jött a Csepelnek. 76:69. Pálffy ellen technikait ítél­tek, Halmos eladott egy labdát — ÖTTUSA egy pontra csökkent a bajnokcsa­pat előnye. Két perccel a bei'ejezc előtt Nagy Péter kiegyenlített. mp volt hátra, amikor Pálffy ic- mét a Csepelnek szerzett vezetés az újabb egyenlítés után, 2 mp-c a mérkőzés vége előtt, ugyancsak Pálffy dobta a győeztes kosarat. Rendkívül izgalmas, szép. látványos mérkőzésen megér­demelten gyözöttt a Csepel. Glatz Árpád, a -csepeliek edző­je: — Nagyon kellett a csapat to­vábbi fejlődéséhez, ez a siker. A sérülések miatt a döntőket tulaj­donképpen hat ember játszotta vé­gig. Minden dicséret megilleti őke', hogy erővel és idegileg egyaránt bírták ezt a nagy megterhelést. BSE—Bp. Honvésd 88:73 (51:34). V: Szabó II, Weiding-er. BSE: CZIN \ (21). HEGEDŰS (17), Kulcsár (fi GEDEON (17). Lakos (2). Cs: KÁ­RÁSZ (22). Malcsák (1). Bodor CM Pálfia (—), Duppai (—). Edző: Vö­rös Gyula. Bp. Honvéd: Geller (3). Losonczy (9), GYÚR ÁSÍTS (28!. Németh (14), Mészáros (—). Cs: Márton (4), Miksola (10), Kálmán (—). Lakos (—), Némethi (—). Ed­ző: Simon János és Csépes Béla. A BSE meglepje az első tiz perc­ben a meglehetősen gyengén véde­kező ellenfelét, és már 21:12-re ve­zetett. A lepattanó labdákat rend­re a tanácsiak szerezték meg. Kü­lönösen Gedeo-n jeleskedett. A félidő közepén *a BSE emberfogásra tért át. A 18. percben 47:30-ra el­húzott, ekkor Hegedűs kipontozó­dott. A másodük játékrészben a Bp. Honvéd egészpályás letámadássá' kísérletezett, d<e csak 11 pontra tud­ta ledolgozni a hátrányt. A 32. percben Kálmánt a játékvezető reklamálásért kiállította. Nagy meglepetés! A BSE re­mek játékkal tetőzte be MNK- szereplését. A férfi MNK végeredménye 1. Csepel h 5 1 495:469 r 2. BSE 6 4 2 436:444 1 3. Bp. Honvéd 6 3 3 492:497 r 4. MAFC fi — 6 465:485 6 BUDAPEST-BAJNOKSÁG A lovaglás után Villányi vezet Vasárnap délelőtt már a felnőt­tek és a juniorok is szóhoz jutot­tak a főváros öttusázóinak bajnok­ságán. amely egyúttal igen fontos válogató verseny is a világbajnok­ság előtt. A lóállomány meglehe­tősen heterogén összetétele miatt igyekeztek a rendezők úgy lebo­nyolítani az első versenynap ösz- szecsapását. hogy a közel egyfor­ma képességű versenyzők — a vá­logatott keret tagjaira gondolunk — nagyjából egyenlő esélyekkel szállhassanak a nyeregbe, de a szerencse vagy balszerenc.se per­sze még így is szerepet játszott. A felnőtt versenyzők két csoport­ban küzdöttek, közülük az első csoport mutatott kiengyensúlyo- zottabb teljesítményt. A jól fel­épített. szabad vonalvezetésű, de nem könnyű pályán a megbízható formát eláruló öttusázók közül is Villányi látszott a legmagabizto- sabbnak. aki a nap egyetlen 1100 pontos teljesítményét érte el. Nem kísérte szerencse ezen a délelőt- tön Bakót, aki Csóró nevű lová­val, noha ez a szám az egyik erőssége, még az 1000 pontot sem érte el. De még rosszabbul járt Csóróval Kaiser. aki kénytelen volt 0 ponttal beérni! Az első szám után tehát máris szétzilálódott valamelyest a me­zőny. s ez nagy küzdelmet sejtet a továbbiakban. Eredmények. Lovaglás. Felnőt­tek: 1. Villányi (Csepel) Kótva­gos n. L 1:53.4 — 1100. 2. Torv (MAFC) Dollár n. 1. 2:06.0 ­1088, 3. Kelemen (Ü. Dózsa) Mi­xer n. l. 2:06.2 — 1086. 4. Borlai (Csepel) Kótyagos n. 1. 2:07.0 — '1086. 5. Piánk (Bp. Honvéd) Szi­get n. 1. 2:07.6 — 1084. 6. Ma- racskó (Csepel) Pipás, n. 1. 2:10.2 — 1078, 7. Szijj (Bp. Honvéd! Számum n. 1. 2:01.8 — 1072. 8. Sárfalvi (Csepel) Számum n. 1. 2:13.2 — 1072. 9. Kancsal (Bp, Honvéd) Mixer n. 1. 2:15.2 — 1068, 10. Hinora (MAFC) Szige* n. 1. 2:11.4 — 1052. Csapatban: Ű. Csepel (Villányi, Borlai, Ma- racskó) 3264. 2. Ü. Dózsa 3156. 3. Bp. Honvéd 2974. Juniorok: 1. Fazekas (Bp. Hon­véd! Akadály n. 1. 2:06.0 — 10p8. 2. Palánkai (Ü. Dózsa) Bízom ám' n. 1. 2:14.8 — 1070, 3. Kurucz (Csepel) Csaba n. 1. 1 :55.8 — 1068. 4. Berka (Csepel) Zára n. 1. 2:20.2 — 1034, 5. Stéger (Ü. Dó­zsa) Zára n. 1. 2:22.9 — 1022. 6. Tomaschoff (Csepel) Akadály n. 1. 2:21.2 — 1000. Csapatban: 1. Csenel (Kurucz. Dobi. Déri) 2952. 2. Ű. Dózsa 2544, 3. Bp. Honvéd 2288. A verseny hétfőn reggel a Já­tékcsarnokban a vívással folyta­tódik. KÉZILABDA NB I M tavaszi idény utolsó napja A' vasárnapi négy mérkőzés­sel befejeződött a kézilabda NB I tavaszi idénye. Hosszú, csaknem háromhónapos szünet következik a bajnokságban. Az utolsó tavaszi vasárnap nem hozott különösebb meglepetést; küzdelem is csak egy mérkőzésen alakult ki (Goldber- ger—Bp. Spartacus). FÉRFIAK Szondy SE —Pécsi MSC 20:14 (12:6). Székesfehérvár. 800 né­ző. V: Éliás, Farkas. G: Madár 4, Gede 4. Vincze 4. Csiszár 4, Gyű­rűs 2, Penovics., Kiss Z., ill. Pa­dos 5. Hegedűs 3. Koleszár 2, Ge- ra 2. Sudár. Árvái. A Szondy SE végig kézben tartotta a játék irá­nyítását. s nagyobb arányú győ­zelmét a pécsiek szünet után be­állt tartalékkapusa akadályozta meg. Jó: Bartalos B.. Gede, Vin­cze. ill. Pados. Hegedűs. A TAVASZI VÉGEREDMÉNY 1. Bp. Spart. 13 10 1 2 249-220 21 2. Tatabánya 13 9 2 2 304-246 20 3. Elektromos 13 9 — 4 261-227 18 4. Debrecen 13 8 1 4 267-243 17 5. Bp. Honvéd 13 6 4 3 250-232 16 6. Szondy SE 13 7 2 4 230-216 16 7. Pécsi MSC 13 6 1 6 260-261 13 8. Rába ETO 13 5 2 6 235-220 12 9. FTC 13 5 2 6 218-227 12 10. U. Dózsa 13 5 1 7 250-269 11 11. Ózd 13 4 2 7 247-267 10 12. Vasas 13 3 3 7 238-242 9 13. Dunakeszi 13 1 2 10 228-299 4 14. VM Egyetért. 13 1 1 11 226-294 3 NŐK Pécsi MSC—Csepel 19:12 (8:4).. Pécsujhegy, 300 néző. V; Készig­Rubus. Gt Kollár 9. Balázsné 4. Pálvölgyiné 3. Peresné 3. ill. Lo- tallerné 3, Stiller J.-né 3. Hallaná 3, Nagy I. 2, Kébel. Az első ne­gyedórában szoros volt a mérkő­zés. majd a pécsiek átvették a játék irányítását, s ilyen arány­ban is megérdemelten győztek. Jó: Kollár, Lieberné. Goldberger —Bp. Spartacus 12:12 (6:6). Tímár u., 200 néző. V: Kónya. Radó. G: ‘Petemé 3, Bo- tosné 2. Deákné 2. Szendi 2, Ka- zi. Török. Varga. ill. Nyári 8- Ha- valdáné 3, Ágoston. A küzdelmes mérkőzésen szünet után többnyire a vendégcsapat vezetett. A textil­gyáriak a hajrában egyenlítettek. Jó: Péterné, ill. Babainé. Nyári. Csornai SE — ózdi Kohász 15:9 (8:3). Csorna. 1000 néző. V: Cse- terás. Tóth dr. G: Nagy M. 0, Varga 2. Gulyás 2. Elő. Földesi. ill. Szabó Zs. 4. Hegyi 2. Cső­kéi 2. Makovi. Az ózdi játékosok számára megoldhatatlan feladatot jelentett Nagy Mariann semlege­sítése. Jó: Nagy M.* Szabó ill. Szabó Zs. A TAVASZI VÉGEREDMÉNY 1. Vasas 13 12 — 1 196-100 24 2. Bakony V. 13 10 1 2 148- 98 21 3. FTC 13 9 13 151-116 19 4. Csepel 12 7 — 6 138-147 14 5. Sabaria 13 4 6 3 127-139 14 6. PMSC 13 5 3 5 144-136 13 7. Bp. Spart. 13 6 1 6 158-154 13 8. Tatabánya 13 5 2 6 139-146 12 9. Goldberger 13 5 2 6 111-121 12 10. Híradót, 13 4 3 6 145-132 11 11. ELZETT 13 3 5 5 120-130 11 12. Csorna 13 4 1 R 137-178 9 13. Borsodi B. 13 3 2 8 115-137 R 14. Ózd 13 — 1 12 114-209 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék