Népsport, 1974. június (30. évfolyam, 127-152. szám)

1974-06-27 / 149. szám

1| ■ ■■■■hbIi Népsport AZ ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORTOIVATAL LAPJA CSÜTÖRTÖK, 1974. JÜNIUS 27. Áf31 1 ÍOfiflt ő XXX. ÉVFOLYAM, 149. SZÁM Kiküldött monkofdrsunk, Szekeres István jelentése a szabadfogású birkózó EB-ről: Kovács és Busznyák negyedik Kocsis az ötödik bolyén végzett JEGYZŐKÖNYV. III. forduló. 57 kg: Vozar (cseh­szlovák)—Kiinga az 5. percben kétváll. 68 kg: Kocsis— Androne (román) 4:2 (akciók: fejlefogáisos hátraesés, le­rántás, levitel, ill. levitel, intés). 74 kg: Karlsson (svéd)— Rusznyák az 5. percben lábkulcs után kv. 82 kg: Kovács ellen Karageoirgiun (görög) sérülés miatt nem állt ki. 90 kg: Grangier (francia)—Rajkó 6:5. (a: 3 levitel, mögé- kerülés, 2 intés, ill. 4 levitel. intés). 100 kg: Jarigin (szov­jet)—Csatári a 7. percben leléptetés. IV. forduló. 68 kg: Kocsis—Kiró (jugoszláv) 8:5 (a: félláhkiemelés-levitel, át­emelés, levitel, csípődobás-kantra, intés, ill. átemelés, gáncsos-csípődobás, intés). 74 kg: Pavlov (bolgár)—Rusz­nyák az 5. percben átfordítás után kv. 82 kg: Szaberszki (bolgár)—Kovács 4:2 (a: 2 levitel, intés, ill. 2 intés). 100 kg: Büttner (NDK-beli)—Csatári a 7. percben leléptetés. V. for­duló. 68 kg: Ibrahimov (szovjet)—Kocsis 13:5 (a: átfordítás- levitel, átemelés, féllábkiemelés-levitel, lábkirúgás, levitel, mögékerülés, 2 intés, ill. átemelés, csípődobós, intés). 82 kg: Novozsilov (szovjet)—Kovács 11:5 (a: 7 levitel. váíldo- bás, 2 intés, ill. válldobás, mögékerülés, 2 intés). íme, a bolgár birkózóiskola egyik jellemző mozzanata, a boka- fogásos átfordítás. Ilyen és hasonló akciókkal értek el nagy­szerű eredményeket a bolgár sportolók Madridban is; négy aranyérmet szereztek a szabadfogású EB-n. (Madrid, június 26.) Ha a hét­fői nap az öröm jegyében fo­gant a magyar birkózók számá­ra a szabadfogású EB-n, akkor a keddi biztosan a bánatéban született. Már az első mérkő­zés eredménye arculcsapásként hatott a magyar küldöttségre. A szépség áldozata Kiinga az 57 kg-ban viszony­lag könnyű ellenfelet kapott a III. fordulóban. A csehszlovák Vozar nem tartozik a legjob­bak közé, és ennek megfele­lően Kiinga végigskálázta ve­le a mérkőzést, mindenféle fo­gást bemutatott rajta, óriási kö­zönségsikert aratott, egészen az 5. percig. Már 9:3-ra vezetett, amikor egy gáncsos hátraesést akart indítani, Vozar visszafo­gott, Kiinga földre esett, és a csehszlovák birkózó két vállra fektette. Kiinga zokogott a mérkőzés után, de ezzel már nem segí­tett. Kiesett egy olyan súly­csoport küzdelméből, amelyben voltaképpen ő számított az egyetlen igazi esélyesnek. Ezt igazolja egyébként az is, hogy a többi éremvárományos: Zse- lev és Doborzsgeindze kereszt­beverte egymást. Vereségével nagy lehetőséget szalasztott el, különösen fájdalmas, hogy ez­úttal ismét birkózásszeretetének, akcióimádatának, a szép fogá­sok bemutatásának esett áldo­zatul. Kudarcsorozat A 68 kg-ban Kocsis leiskoláz­ta a román Andronét, míg Rusz­nyák kétvállas vereséget szen­vedett a svéd Karlssontól. A 82 kg-ban Kovács ellen a sérült görög Karageorgiun nem állt ki. A 90 kg-ban Bajkó a má­sodik menet végéig 5:0 arányú vezetésre tett szert, de aztán elfogyott az ereje. Három má­(Folytatás a 7. oldalon) a középdöntő Lengyelország—Svédország 1:0 (1:0) Brazília-NDK 1:0 (0:0) Hollandia—Argentína 4:0 (2:0) NSZK-Jugoszlávia 2:0 (1:0) Kiküldött munkatársaink, Borbély Pál, s Vad Dezső és külföldi tudósítóink jelentik a X. Labdarúgó­világbajnokságról Müller (fehér mezben), a „nemzet gólgyárosa” sokszor került szembe túlerővel az NSZK — Jugoszlávia mérkőzésen. Most is hárman — Katalinszki, Surjak és Muzsinics — veszik körbe. Müller mégis megtalálta a védőfalban a rést... (MTI, Külföldi KépszoiLgálat) jgf J A NYOLC, BÚCSÚT VETT CSAPAT TÁBORA­IT H Wjm BÓL • LONDONI JELENTÉSÜNK: A SKÓTOK 1 BÜSZKÉK ÖNMAGUKRA, BREMNER SZERINT NYERHETTEK IS VOLNA, LAW AZONBAN A VB LEBONYOLÍTÁSI RENDSZERÉT HIBÁZTATJA O mmM jML RÓMA: VALCAREGGI A KLUBOKRA HÁRÍTJA A FELELŐSSÉGET, DE A FIATALOK FIATALABB GONDOLKOZASÚ SZÖVETSÉGI KAPITÁNYT IS KÖ­VETELNEK • SZÓFIA: A KIESÉS OKAI A LASSÚSÁG, A SÚLYFELESLEG, A KELLŐ ERŐNLÉT HIÁNYA ÉS A ROSSZ TAKTIKA © A TENGERENTÚLIAK KISSÉ SZOMORÚAK O A KENGURUCSODA ELMARADT • A PEZSGŐ EURÓPÁBAN MARADT O MÁR AZ ELNÖK SEM TELEFONÁLT A HAITIAIAK- NAK • R. PORTA: „MINDENT ÚJRA KELL KEZDENI!...” • VIDINICS, A VARÁZSLÓ BÚCSÚT VESZ ZAIRÉTŐL? • SZÍNEK, ÉRDEKESSÉGEK A LABDARÜGÓ-VILÁGBAJNOKSÁGRÖL LAPUNK 3. OLDALÁN. MIM 74 A Várpalota továbbra is a második vonalban A labdarúgó osztályozó mérkőzések második for­dulója után már sok min­den tisztázódott. A Vár­palota (kevesen várták) csoportelső lett, s így a lelkes bányászcsapat — bár az NB I B-ben az utolsó helyen végzett — az 1974—75. évi bajnok­ságban is a második vo­nalban küzdhet. A Volán SC, ha pontot szerez a harmadik fordulóban, a BVSC-től most veresé­get szenvedett Fűzfőtől — NB II-es marad ... (összeállításunk az osztályozókról a 2. olda­lon.) Jelenet a Kuba—Lengyelország B rőplabdamér közősről (Tudósításunk a Tungsram Kupáról a 7. oldalon.) X. NYÁRI ÚTTÖRŐ-OLIMPIA Heves küzdelmek a labdajátékokban Kedden csupán két sportág­ban, tornában és tollaslabdában folytaik a versenyek Kapos­várott. Amíg a labdajátékok tar­tottak, a pihenőnapjukat élvező gyerekek e két sportág esemé­nyeire voltak kiváncsiak. Nem csodálható hát, hogy szűknek bizonyult a Táncsics, illetve a Munkácsy Gimnázium torna­terme. Akiknek nem jutott hely a „lelátókon”, más látnivaló után néztek, így a városnéző autóbuszok á megszokottnál gyakrabban indultak körútjukra. A tornaversenyék hozták az első szomorú hírt: a dunaújvá­rosi tornászok nem vesznek részt az egyéni versenyen, mert a zalaegerszegi kerületi döntőt ki­hagyták. Az ok: nem voltak a szerek elég biztonságosak. Sze­rencsére a területin egyedül ők vélekedtek így, a többiek min­den zökkenő nélkül' sérülés- mentesen hajtották végre gya­korlataikat. Ej, ej, azok a sze­rek. .. Vagy már túlságosan igé­nyesek vagyunk?!.,. A labdajátékokban megvan az első biztos győztes. A deb­receniek nagypályás labdarúgó­csapata pontveszteség nélkül ál' az első helyen. Barna János, a csapat középcsatára, aki hét gól különbséggel, 11 góllal vezeti a legeredményesebb játékosok lis­táját, azt vallja: „Százszázalékos bajnokságot akarunk nyerni, re­méljük, hogy sikerül”. Szerdán már heves küzdelmek folytak a labdajátékokban, emellett a tornászok, a tollaslabdázók és p hajómodellczök versenyei kö­zött lehetett választani. Keddi eredmények. Torna. Leány I. o. csapatbajnokság, A- kategória. Bajnok: Dunaújváros. Vasvári Pál ált. isk. 139 pont (Hegedűs Anna 26.60, Nyalka Erika 27.45. Tóth Margit 28.20, Németh Erzsébet 27.30. Lövei Mária 27.65. Övári Éva 28.35). 2. Debrecen, Szoboszlói úti ált. isk. 130.55, 3. Békéscsaba, H. sz. ált. isk. 134.40. Fiúk. I. o. csapat- bajnokság. A-kategória. Bajnok: Dunaújváros. Vasvári Pál ált. isk. 138.65 (Mészáros István, 26.20. Nagy István 26.75, Erdélyi Péter 28.10, Pánczél Gyula 26.80, (Folytatás a 7. oldalon) Heves küzdelmekkel indult

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék