Népsport, 1974. december (30. évfolyam, 282-305. szám)

1974-12-09 / 289. szám

XXX. 239. ♦ 1974. december 9. NÉPSPORT 7 ÖKÖLVÍVÁS Visszavágott az ifjúsági válogatott Magyarország ifjúsági válogatott —Lengyelország ifjúsági válogatott 12:10. Zalaegerszeg, 700 néző. Zala­egerszegen először rendeztek nem­zetek közötti válogatott ökölvívó- mérkőzést, s ez mindjárt sikert is hozott a magyar válogatott szá­mára. Visszavágott a legyeleűcnek a pénteki keszthelyi vereségért. Rendkívül izgalmas volt a talál­kozó. Egyik csapat sem tudott két pontnál nagyobb előnyre szert tenni. Az utolsó összecsapás előtt 10:10 volt az eredmény és csak a nehézsúlyúak küzdelme döntött a magyar csapat javára. A magyar szakvezetés nyolc helyen változ­tatott a keszthelyi csapaton és ez sikerre vezetett. Eredmények (elöl a győztesek). Papírsúly: Takács (m)— Kajl (len­gyel) a 3. m.-ben döntő fölény, Végig a magyar versenyző táma­dott többet. A 3. m.-ben a len­gyel fiúra rászámoltak. 2:0. Lég­súly: Kikowski (lengyel) —D lenes (m) p. gy. A 3. és 3. menetben a lengyel versenyző aktívabb volt. 2:2. Harmatsúly: Haraszin (m)— Siemkiewicz (lengyel) p. gy. Sok szabálytalanság, egyenlő erők küz­delme. Haraszin az első menet­ben szerzett előnyével nyert. 4:2. Pehelysúly: Niemedzki (lengyel) —Kővágó (m) p. gy. a 2. m.-ben Kővágóra rászámoltak, ezután ugyan erősített kissé, de kevés volt a győzelemhez. 4:4. Könnyű­súly: Drab (lengyel)—Horváth (m) p. gy- Végig fölényben volt a lengyel versenyző. 4:6. Kisváltó- súíy: Farkas (m)—Olejnik (len­gyel) a 3.- m.-ben döntő fölény, erőteljesebben, érettebben öklözött a magyar versenyző, a 3. m.-ben Oiejnikre kétszer is rászámoltak 6:6. Váltósúly: Kapatka (lengyel) —Névtelen (m) p. gy. A 2. m.-től Kapatka, 6:8. Nagyváltósúly: Hi­deg (m) ellen Cichost (lengyel) a 2. m.-ben erős vérzés miatt a lengyel vezetőbíró lelóptette. 8:8. került fölénybe a jobb erőnlétű Középsúly: Tomasik (lengyel)— Kiss (m) p. gy. Többet és ponto­sabbak ütött az erősebb lengyel versenyző. 8:10. Félnehézsúly: Soltész (m)— Olszinski (lengyel) p. gy. Támadóbb szellemben küzdött a magyar versenyző és többet is ütött. 10:10. Nehézsúly: Gerebics (m)—Szczepanski (lengyel) p. gy. Az első menetben már előnyt szerzett Gerebics, a másodikban ellenfelére rá is számoltak. 12:10. A mérkőzéseket Gesztődi (ma­gyar) és Brezaaszki (lengyel) ve­zette. ★ MNK II. csoport. 3. forduló. Ta­tabánya, 200 néző. Eredmények. (Elöl a győztesek.) Papírsúly: Koz­ma (Kaposvár)—Kálmán (Steín- metz) 1. in után fa. Harmatsúly: Junghaus (Vasas) e. n. gy. Pehely­súly: Gál (Csepel) ^-Lukács (Stein- metz) p. gy., Láng (Tatabánya) — Varga Z. (Kaposvár) p. gy. Köny- nyűsúly: Kuburczik (Tatabánya) —Surányi (Steinmetz SE) 1 m.-ben ia. Lencz (yasas) e. n. gy. Kis- vóltósúly: Döme (Vaáas)— Kar­valy (Tatabánya) 2. m.­ben df. Csap (Kaposvár)—Ga­lambos (Steinmetz SE) p. gy. Vál­tósúly: Torma (Steinmetz) — Sehmik (Vasas) p. gy. Koltai (Ta­tabánya)— Kézai (Csepel) p. gy. Nagy váltósúly: Láng (Steinme.tz) —Darabos (Csepel) p. gy? Harcsa (Tatabánya) —Lévai (Kaposvár) p. gy. Középsúly: Götz (Csepel) — Kézi (Tatabánya) p. gy. Felber (Steinmetz) —Rigó (Kaposvár) p. gy. Félnehézsúly: Doviscsák (Vasas)—Csizmadia (Tatabánya) 1. m.-ben tif. Nehézsúly: Takács 3. m.-ben fa. Tóth (Vasas) — Heckmann (Tatabánya) 1 m.-ben fa. MNK III. csoport. 3. forduló. Szekszárd. Eredmények. Elöl a győztesek. Légsúly: Ács (Szek­szárdi Dózsa)—Tóth (SZIM Va­sas) p. gy. Pehelysúly: Nagy (Kun Béla SE) —Dörnyei (Szek­szárdi Dózsa) p. gy. Könnyűsúly: Horváth L. (Sz. Dózsa)—Maródi (Nagykanizsa) p. gy., L'aczi (Kun B. SE)—Pataki (Óbuda) p. gy. Váltósúly: Kalcsú (Sz. Dózsa) — Csáki (Kun B. SE) 1. m.-ben fa. Kisváltósúly: Dobi (Óbuda)—Kertli (Kun B. SE) 1. m.-ben fa. Közép­súly: Dudás (Sz. Dózsa)—Kiss (Kun B. SE) 1. mi-ben fa, Balom (SZIM Vasas)—Szakái (Nagykani­zsa) p. gy. Félnehézsúly: Spiflío (Nagykanizsa) ellen Ipacsot (Kun B. SE) leléptették. SÚLYEMELÉS Csúcsok nélkül ért véget a bajnokság (Folvtatás az 1. oldalról) Rehus Uzortól, Vargától és Végitől is. Az ő gyakorlataik­ra azonban várni kellett. Előbb az elmúlt évek kiválóságait — Nemessányit, Karnert, Nagy Ferencet — láthattuk, akik ma már sajnos, nem tudták meg­közelíteni akkori teljesítményei­ket. A félnehézsúlyúak közül Re­hus nagyszerűen kezdett, és a szakításban 152.5 kg-ig jutott. Szorossá tette a versenyt a fia­tal lerunvárosd Varga ugyancsak kitűnő teljesítménye. Mindhá­rom gyakorlata sikerült és vé­gül 150 kg-ot ért el. A nehézsúlyú esélyesek közül Szalad 147 5 kg-mal, Tasnádi pedig 150 kg-mal kezdett, si­kerrel, de tovább egyikük sem jutott. A legesélyesebb ver­senyző, Hanzlik nagy megle­petésre nem tudott megbirkózni a 152.5 kg-mal, s így kiesett. A hét elején megtámadta az influenza és nagyon kemény „ellenfélnek” bizonyult. A lökésben tehát már ke­vesebb esélyes pályázhatott a bajnoki címre. Izgalmasan ala­kult a félnehézsúly döntője. Varga második kísérletére ki­lökte a 180 kg-ot, Rehus vi­szont először nem tudta teljesí­teni a 182.5 kg-ot. Másodszor­ra azonban javított, s ezután már csak a csúcs volt az ellen­fele. Veress Győző szakállas, 190.5 kg-os lökéscsúcsát pró­bálta megjavítani. De a 192.5 kg kilökése nem sikerült. A nehézsúlyúak közül Szalai 195 kg-on kezdett, kilökte, Tas­nádi pedig másodszorra megbir­kózott a 200 ltg-mal. Ez azt je­lentette, hogy Szálainak 205 kg kellett volna a győzelemhez. Biztató volt a gyakorlata, de nem sikerült. Tasnádi viszont ezt is kilökte. Szálainak még maradt egy kísérlete/ A 210 kg nagyszerű országos csúcs lett volna, és nem is sok hi­ányzott ehhez. Később ugyan­ezzel a súllyal Tasnádi is meg­próbálkozott, meglepően köny- nyen felemelte, és már-már úgy tűnt, hogy kilöki. Végül még­sem tudta. Óiomsúlyhan Chudik megvéd­te bajnokságát. Bár Ambrus ezúttal megszorította. A Magyar Népköztársaság 1974. évi félnehézsúlyú bajnoka: Rehus- Uzor György (Haláclás VSE, edző­je: Tóth Géza) ?35 kg (152.5, 182.5), 2. Varga (Leninvárosi MTK) 330 (150. 180). 3. Végi (Testvériség) 315 (145, 170), 4. Karner (Kinizsi Húsos) 307.5, 5. Nagy F. (Haladás VSE) 295, \6. Hanzlik Z. (Testvériség) 295. A Magyar Népköztársaság 1974. évi nehézsúlyú bajnoka: Tasnádi Tibor (Csepel, edzője: Vranyecz Kálmán) 355 (150, 205), 2. Szalai (Leninvárosi MTK) 342.5 (147.5, 195), 3. Nemessányi (BSE) 310 (135, 175), 4. Frei (Gáspár SÉ) 307.5, 5. Mészáros (Tatai AC) 205, 6. Nagy K. (Haladás VSE) 287.5. A Magyar Népköztársaság 1974. évi ólomsúlyú bajnoka: Chudik Lajos (Oroszlányi Bányász, edző­je: Janki Sándor) 340 (155, 185), 2. Ambrus (Bp. Honvéd) 330 (147.5 182.5), 3. Harcos (Bp. Hon­véd) 320 (140, 180), 4. Faragó (DVTK) 305, 5. Kovács T, (MAFC) 280, 6. Neszek (Bp. Ep. Fémm.) 275. Bocsák Miklós A HÉT SPORTESEMÉNYE! TÖBB NAPOS Egész héten: az országos férfi egyéni sakkbajnokság döntője Budapesten. Karakas Éva nemzetközi mester Tas- kentben szerepek Kedd —szombat: nemzetközi női kézilabd atorna Katowicé­ben a magyar válogatott rész­vételével. Kedd — vasárnap: teniszező kik közül Szőke és Varga a szó­fiai TV Kupa nemzetközi fe­dettpályás versenyen szerepel. Szerda — csütörtök: a női röplabda MNK küzdelmei a legjobb négy közé jutásért. Csütörtök — vasárnap.: a Bp. Honvéd férfi röplabdacsapata hemzetközi tornán Schwerin- ben szerepel. Péntek—vasárnap: röplabda­osztályözók az NB I-be ju­tásért. A tenisz Király Kupa négyes döntője Anconában a magyar válogatott szereplésével. Szombat — vasárnap: az ököl­vívó MNK II. és III. csoport­jának mérkőzései Budapesten, illetve Székesfehérvárott, ököl­vívó .serdülő egyéni bajnokság Budapesten. Kohász Kupa or­szágos asztalitenisz-verseny Őz- don. Bulgária nemzetközi asz­talitenisz-bajnoksága Szófiá­ban magyar résztvevőkkel. A női röplabda ' MNK döntője Budapesten. I. osztályú serdü­lő egyéni országos bajnokság Budapesten. Tokaj Express nemzetközi párbajtőrverseny Budapesten. SZERDA A labdarúgó Téli Kupáért: MTK—Bp. Honvéd, Pécsi MSC — Videoton, SBTC — DVTK, Vasas — Csepel, Tatabánya — ZTE, VM Egyetértés —FTC, Haladás VSE —Békéscsaba. Az Újpesti Dózsa labdarúgócsapa­ta Athénban szerepel. A lab­darúgó UEFA Kupa harmadik fordulójának visszavágói. Az MTK gyerke resolya-versenye k városligeti Műjégpályán. CSÜTÖRTÖK Magyarország — Anglia aszta­litenisz Európa Liga-mérkőzés Budapesten. PÉNTEK A labdarúgó Teli Kupáért: Rába ETO — Ü. Dózsa. A női kosárlabda N3 I-ért: BSE — VM Egyetértés, Bp. Spartacus — MTK. KSI — TFSE. SZOMBAT A labdarúgó Téli Kupáért: MTK —DyTK, Vasas —ZTE, Bé­késcsaba—FTC, Haladás VSE — VM Egyetértés, Rába ETO — Videoton, SBTC — Bp. Hon­véd. A jégkorong BEK-ért: FTC — St. Gcrvais visszavágó a Kisstadionban. A női kosár­labda NB I-ért: VM Egyetér­tés— TFSE, BSE — Bp. Sparta­cus, MTK —KSI. VASÁRNAP A labdarúgó Téli Kupáért: Pécsi MSC—Ü. Dózsa, Tata­bánya—Csepel. Országos me­zei futóverseny Tatán. Petschauer Attila kardemlék­verseny Szombathelyen. A ko­sárlabda NB I-ért: Bp. Hon­véd— MAFC, Csepel —Bajai SK, Vasas Izzó—Ganz-MÁVAG fér­fi és MTK—VM Egyetértés, BSE — TFSE, Bp. Spartacus — KSI női mérkőzések. EREDMÉNYEK Serdülő birkózók bajnoksága BIRKÓZÁS * 17 18 KÉZILABDA A hét végén a fővárosban két színhelyen zajlott le az országos serdülő egyéni birkózóbajnokság. A szabadfogásúak az FTC birkó­zócsarnokában kulturált körülmé­nyek között találkoztak százöt- vennégyen, míg a nyolc verseny­zővel kisebb kötöttfogású me­zőny a Szőnyi úti teremben ősz-' szesen tizenegy órás versenyt ví­vott — csupán két szőnyegen. Hatalmas zsúfoltság volt a fül­ledt, levegőtlen teremben — kár, hogy ilyen méltatlan körülmé­nyek közé kényszerült a színvo­nalas verseny, minthogy a meg­szokott színhely, a Játékcsamok foglalt volt ezen a hét végén. Eredmények. Kötöttfogás. 42 kg (10 induló). Bajnok: Sudár Ist­ván (ÉVIG, e: Csák Géza), 2. Frankó (Győri Spartacus), 3. Gö- möri (KSC). 45 kg (7). B: Halasi Sándor (CVSE, c: Fábián Pál), 3. Szüágyi (Dunaújvárosi Kohász), 3. szombathy (Egri Vasas). 49 kg (12). B: Tiger Tibor (Szolnoki MÁV, e: Kiss József), 2. Kecs­keméti (CVSE), 3. Géczi (FTC). 53 kg (18). B; Soós István (ÉVIG, e: Csák Géza), 2. Kusztos (Haj­dúszoboszlói B.), 3. Kovács I. (K. Húsos). 57 kg (17). B: Pocsai József (Bp. Honvéd, e: Alker Im­re). 2. Jóíöldi (FTC), 3. Szabó I. (Marcali MEDOSZ). 62 kg (17). B: Rumpler Sándor (Ganz-MÁ­VAG, e: Mányoki Lajos), 2. Stru- kács (FTC), 3. Czvetkó (ZTE). 67 kg (17). B: Harmati Pál (FTC, e: Vatai László), 2. Mezei (Egri V.), 3. Fóris (Bp. Honvéd). 72 kg (16). B: Nádasi Attila (FTC, e: Vatai László), 2. Kiss I. (Gy. Spartacus), 3. Moór (FTC). 78 kg (14). B: Tóth István (Va­sas, e: Devecsai János), 2. Ro­botka (Pásztó). 3. Kovács I. (Nagykanizsa). Nehézsúly (12). B: Bodó Antal (Bp. Honvéd, e: Al­ker Imre), 2. Mihalek (Vasas), 3. Róth (Monor). Szabadfogás. 42 kg (10 induló). Bajnok: Csáki Sándor (Túrkeve, edző: Kis Kálmán), 2. Görgei (Ka. zincbarcikai Vegyész), 3. Szilágyi (Debreceni St) 45 kg (16). B: Mészáros Gyula (Csepel Autó, e: Major Árpád). 2. Rácz (Ceglédi VSE), 3. Baranyai (Ikervár). 49 kg M5' rr Pál (Ce«líl'M VSE, e: Fábián Pál), 2. Orvos (Kazinc­barcikai Vcgv ész), 3. Flibácska (Dunaújvárosi Kohász). 53 kg (17) . B: Mogyorósi István (Cs. Autó, e: Joszkin János). 2. Gumil- ler (Haladás VSE), 3. Orbán (Győ­ri Dózsa). 57 kg (19). B: Vancsik József (FTC, e: Krúj Iván), 2. Var­ga (Debreceni Sí), 3. Szigeti (Cs. Autó). 62 kg (17). B: Kuchár Ist­ván (Hajdúböszörmény, e: Kincses Sándor), 2. Szabó .T. (FTC), 3. Schüller (Haladás VSE). 67 kg (18) . B: Meixner János (Dunaúj­városi Kohász, e: Komóc^y Gá­bor. Wolf József). 2. Varga (FTC). 3. Fehér (Hajdúböszörmény). 72 kg (16). B: Németh Lajos (FTC, e: Kruj Iván). 2. Kocsmár (Szé­kesfehérvári Sí), 3. Hcrnyák (Ta­tabányai Bányász). 78 kg (10). B: Bcrdó Sándor (FTC. e: Krúj Iván), 2. Csontos (Püsoökíadány). 3. Gi­"’’r ■- >\ >.’-*- íIOi B: CsÖrghs Gábor (FTC, e: Krúj Iván), 2 Kccsi (Gyönsyösi Sparta­cus), 3. Buús (Haladás VSE). Szombaton és vasárnap, hatodik alkalommá’ — ezúttal Debrecen­ben, a DVSC rendezésében bo­nyolították le a dr. Palotás Jó­zsef kötöttfogású emlékversenyt 43 résztvevővel. A küzdelmeken a vasutas sportegyesületek bir­kózói indultak. A DVSC öt, a BVSC négy és a Szegedi VSE’ egy súlycsoportban szerezte meg a győzelmet. Az egyesületek kö­zötti pontverseny nyertese cs egy évig a dr. Palotás József em­lékverseny vándordíjának védője a DVSC, 40 ponttal (edző: Hódos Imre). 2. BVSC 30. 3. Szegedi VSE 15 ponttal. Győztesek (a 48 kg-tól felfelé): Nagy (Szegedi VSE), Varga (DVSC), Rádi (DVSC), Fodor M. (DVSC). Gál (BVSC), Steer (BVSC). Hornyák (BVSC), Deák (DVSC), Pintér (BVSC), Lajos (DVSC). Vasárnap es.te érkezett haza az Elektromos férfi kéz ILabd acsapa - ta a jugoszláviai Pancsevóból, ahol rangos nemzetközi tornán vett részt. A torna végeredmé­nye: 1. Pancsevó, 2. Minaul (ro­mán). 3. Elektromos, 4. AZS Warszawa. A lengyelek ellen 23:19-re győztünk, a Minaúl csa­patától nagy küzdelemben 22:21 arányban vereséget szenvedett a csapat. Vass Károly — sajnos — négy büntetőt is kihagyott ezen a mérkőzésen. A kitűnő erőkből álló Pancsevótól 34:31 arányban kaptunk ki. A torna legjobb gól­lövője a jugoszláv válogatott egyik kiválósága, a pancsevói Okrajac lett 35 góllal. MŰKORCSOLYA Moszkvában folytatódott a nagyszabású nemzetközi műkor­csolya- és■ jégtáncverseny. A nők­nél a rövidprogram bemutatása után a magyar Erős Ágnes 40.30 ponttal, 120 helyezési számmal je­lenleg a 13. helyet foglalja el. A táncosok versenyében az. ötszörös világbajnok szovjet P'homova, Gorskov kettős biztosan vezet 57.92 ponttal. A párosok mező­nyében a világ- és Európa-bajnok Rodnyina. Zajcev kettősnek 19.58 pontja van, helyezési számuk 5. (MTI) SAKK _____________________ Va sárnap délelőtt a Magyar Sakk Szövetség versenytermében folytatták a három függőjátsz- mát. Ezek közül azonban csak kettő fejeződött be, mert a Honfi —Lukács mérkőzés további négy­órai játék után ismét függőben maradt. A játszma során Honfi megkísérelte a vezérvégjátékot győzelemig fokozni, -azonban Lu­kács szívósan ellenállt. Világos továbbra is gyalogelőnnyel ren­delkezik. Csőm nagymester érté­kes pontot szerzett Faragó nem­zetközi mestertől, és biztosan ér­vényesítette álláselőnyét. A Szi­lágyi p.—Hazai folytatásban sö­tét jó játékkal használta ki vilá­gos bástyájának passzív helyze­tét, és feladásra kényszeritette ellenfelét. Délután a KGM Technika Házá­ban került sor az ötödik for­dulóra. A Hazai — Adorján talál­kozót Adorján nagymester beteg­sége miatt hétfőre halasztották. Vasárnap 20 óráig csupán két játszma fejeződött be, mindkettő döntetlen eredménnyel. A Sápi— Csőm találkozó 17 lépésben és a Lukács—Tompa találkozó 11 lépésben. A döntetlenekre magya­rázatot ad, hogy Csőm nagymes­ternek és Lukács mesternek dél­előtt nehéz függőjátszmájuk volt. TORNA A hét végén Győrött a Móra Ferenc általános iskola tornater­mében a Győr-Sopron megyei és a Győr városi Torna Szövetség rendezésében került sor a VH. Rába Kupa országos versenyre, amelyen válogatottak is részt vettek. Férfiak. Összetett egyéni: 1. Magyar Zoltán (FTC) 56.70, 2. Molnár Imre (U. Dózsa) 55.50. 3. Donáth (TFSE) 54.95, 4. B. Kiss (Vasas Izzó) 54.90, 5. Bánrévi (Bp. Honvéd) 54.80, 6. Bíró (Bp. Honvéd) 54.70. Talaj: 1. Magyar 9.30. 2. Bánrévi 9.20, 3. Laufer (KSI) 9.15. Lólengés: 1. Magyar 9.70, 2. Bánrévi 9.25, 3. Molnár 9.20. Gyűrű: 1. Bíró 9.40. 2. Do­náti! 9.35, 3. Molnár 9.20. Ló­ugrás: 1. Magyar 9.60, 2. Lau.er 9.35, 3. B. Kiss 9.15. Korlát: il. Molnár 9.60, 2. Magyar 9.50, 3. Donáth 9.40. Nyújtó: 1. Magyar 9.55, 2. Donáth 9.50, 3. Laufer 9.45. Nők. összetett egyéni: 1 Eger­vári Márta (Bp. Honvéd) 37.25, ‘2. Matyucz (Békéscsabai Eiőre Spartacus) 36.05, 3. Laurinyecz (Békéscsaba) 36.00, 4. Gyucha (Békéscsaba) 35.95, 5. Stefanics (Békéscsaba) 35.75, 6. Matulai (Bp. Spartacus) 35.65. Lóugrás: 1. Egervári 9.30, 2. Stefanics 9.20, 3. Laurinyecz 9.05. Felemáskor- lát: 1. Egervári 9.45. 2. Matu’ái 9.20, 3. Matyucz 9.15. Gerenda: 1. Egervári 9.20. 2. Matvucz 9 10, 3. Gyucha 9.50 Talaj: 1. Eger­vári 9.30. 2. Matulai 9.20, 3. Laurinyecz 9.05. VÍZILABDA BEK Kiküldött munkatársunk, Kocsi Tibor jelenti Belgrádba st tróf (Belgrád, december S.) Telt ház fogadta vasárnap e£te Belgrádbsm a Banyiea-uszo- dában a vízilabda BEK négyes döntőjénely utolsó két mérkőzé­sét. Elsősorban természetesen az OSC—Partizán Belgrád találko­zóra volt mindenki kiváncsi, hi­szen ez döntötte el a kupagyő­zelmet. A két csapat ugyanis a román és holland ellenfelét egy­aránt legyőzte, így veretlenül állt a döntő mérkőzés előtt. Az OSC-nek valamivel jobb volt a gólkülönbsége, így döntetlen esetén a magyar bajnok nyerte volna a BEK-ct. OSC-s szem­pontból egy szép búcsúinak is szemtanúi lehettünk, hiszen dr. Bodnár Sándor, egykori váloga­tott játékosunk most szerepelt utoljára az OSC-ben. A jugo- szlávoknól meglepetésre nem a válogatott kapus, Markovios, ha­nem Vranjes állt a kapuban. Partizán Belgrád—OSC 6:2 (2:0, 2:2, 2:0, 0:0) V: Ekszerov {bolgár). Parti­zán: Vranjes — Perisios, Maro- vics, Rudics, Belamarics, Szoíi- janics, Manojkmas. Cs: Szan- ddes, Tamenios, Antunovics. OSC: Kovács dr. — Szívós dr., Sudár, Bodnár dr.. Hámori, Vin- disch, Konrád III dr. Cs: Gál, Konrád I dr., Nemesik, Fekete. A gólok sorrendje: Marovics (e), Perisics, Vindisclí Marovics (4 m-esből). Gál, Marovics (4 m-esből),- Belamarics (e), Szo-fi- janios (e). Nem hiába féltünk elsősorban a bolgár játékvezetőtől, hiszen már az előző, a hollandok elle­ni mérkőzésen is indokolatlanul ítélt nemegyszer ellenünk. Saj­nos, ezen a mérkőzésen fősze­replő volt és döntően befolyá­solta a találkozó végeredményét. Elég ha csak azt nézzük, hogy négyszer ítélit négyméterest a .iuaoszlávok javára, míg az OSC-nek egyet sem; a kiállítá­si arány 17:7 volt a jugoszlávok javára. A Partizán szerezte meg a lab­dát az első negyedben, de Kon­rád III kapufája jelentette az első eseményt. Az OSCrsek fe­gyelmezetten, lelkesen játszot­tak. látszott, hogy nagyon ké­szülnek erre a mérkőzésre. Az első negyedben azonban két négyméterest is ítélt ellenünk a játékvezető, ezeket még Kovács kivédte, de az emberelőnyös helyzetekből érvét kihasználtak a Partizán-játékosok. Majd a mieink Perisicsrol egy pillanat­ra elfeledkeztek, 2:0. A második negyedben úgy tűnt. hogy az OSC le tudja győz­ni a iátéfcvezetést, ebben a rész­ben lényegesen jobb volt ellen­felénél. Az emberelőnyös hely­zeteket is sikerült kivédenünk, csupán a két négyméterest nem, és lőttek két szép akciógóit, Vindisch lefordulás után, Gál nedig egy szemfüles támadást követően. A harmadik negyed aztán botrányosan fejeződött be. Egvre-másra állította ki az OSC-játékosokat a bíró. Kon­rád III-at és Szívást harmad­szor, tehát végleg. Kovács dr.-t, aki az egyik gól után eldobta a labdát, cserével végleg ki­állította. Elszabadultak az indu­latok, nem lehet állítani, hogy az OSC-sek fegyelmezetten1 vi­selték el a játékvezető tévedé­seit. de tulajdonképpen érthető is, hiszen idegileg ezt már nem lehetett bírni. ■ Az utolsó negyedet tehát Kon­rád III, Szívós és Kovács nél­kül játszotta végig az OSC, eb­ben a játékrészben három nagy gólszerzési lehetőséget is kihagy­tak a mieink. De itt már az is látszott, hogy beletörődtek a meg vál toztatli atatlanba. *r Adósak vagyunk a szómba: késő esti eseményekkel. Az első találkozón a jugo­szláv és a román bajnok mér­kőzött. Évek óla igen szoros, kemény csatákat vívnak egy­mással. A keménység ezúttal el­maradt, a találkozó azonban igen szoros volt. Partizán Belgrád—Dinamó Bukarest 7:6 (2:1* 2:2, 1:2, 2:1) Vezette: Angéla (francia). Partizán: Markovics — Perisics, Marovics, Rudics, Belamarics, Antunovics, Szovianics. Cs: Ma- nojlovics, Szandics, Tamenics. Dinamó: Tratila — Zamfirescu, Popescu, Rus, Nastasiu, Lázár, Raducanu. Cs: Novak, Pöpa. A gólok sorrendje: Manojlo­vics (e), Raducanu (e), Manoj- lovics (e). Marovics (4 m-esbőiv Novak (e), Rudics. Popescu (e), Nastasiu (e), Belamarics (e). Lá­zár (e), Lázár (e), Belamarics (e), Manojlovics. Ézután következett bajnok- csapatunk mérkőzése. OSC—De Robben 7:3 (3:1, 1:1, 1:1, 2:0) Vezette: Ekszerov (bolgár). OSC: Fekete — Szívós dr., Su­dár, Bodnár dr., Hámori, • Vin­disch. Konrád III dr. Cs: Gál, Kovács dr. De Robben: Kroon — Landeweerd, Keefelaar. A. Hermsen, V. Hermsen, Raiten, Har. Cs: Stroboer. A gólok sorrendje: Szívós dr., Bodnár dr., V. Hermsen (4 m-es- ből), Vindisch (4 m-esböl), Stro­boer (e), Konrád III dr., Lan­deweerd ,(e), Vindisch (4 m-ts- ből), Sudár (e), Sudár (e). Az első három negyedben hat­szor került emberelőnybe a hol­land csapat, és ebből kétezer ket­tős emberelőnybe. Tehát a bolgár bíró jóvoltából szinte végig vé­dekezésre kényszerült az OSC. ekkor azonban ismét nagyszerű teljesítményt nyújtottak a játé­kosok. Mind a két kettős em­berhátrányt sikerült gól nélkül kihúzni. A holland csapatból csak a negyedik negyedben ál­lított ki a játékvezető, Még ilyen- körülmények között is sikerült a második negyedben egy akció- gólt elérni. 3:2-as OSC-vezetés után Konrá^l III dr. elszakadt védőjátékosától és bemutatott egy szinte utánozhatatlan, háló- szaggató lövést. TEKE Olajos Kupa Nagykanizsán Szombaton és vasárnap Nagyka­nizsán rendezték meg a XIV. nem­zetközi zalai Olajos Kupát. A csa­patversenyben az FTC férfi gárdá­ja megvédte a vándorserleget, a Kanizsa Sörgyár női együttese pedig -visszahódította a kupát a fő­városi zöld-fehérektől. Eredmények. Férfiak. Csapat: 1. FTC 2564 fa. 2. MOM 2550, 3. Beloiannisz 2534, 4. Csepel 2542, 5. Brno 2503. 6. Kanizsa Bútorgyár 2500. Egyéni: 1. Ságh Pál (Kanizsa Bútorgyár) 474 fa. 2. Kovács (Soproni Kinizsi) 469, 3. Krizsán (Beloiannisz) 463. Nők. Csapat: 1. Kanizsa Sörgyár 2310, 2. FTC 2288, 3. Csepel 2233, 4. Brno 2210. Egyéni: 1. Selingerová (Ernő) 415. 2. Majo- rosné (Kanizsa Sörgyár) 404, 3. Vargáné (Kanizsa Sörgyár) 402. IDŐJÁRÁS A Meteorológiai intézet jelenti. Várható időjárás hétfő estig: job­bára felhős idő, többfelé esővel, a hegyekben havazással. Élénk, időnként erős nyugati, északnyu­gati szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 5 — 10 fok között. RÁDIÓ, TÉVÉ I l-létfő. Rádió. Kossuth-adó. 19.30: Sporthtradó. 22.10: Sport­hírek. Petőfi-adó. 6.20: Torna. 3. műsor. 23.00: Sporthírek. Kedd: Kossuili-adó. 22.15: Sport­hírek. Petöfi-adó. 6.20: Torna. Hétfő. Televízió. Szlovák tv. 16.40: A jövő évi “ országos spartakiád előkészületeiről. Kedd. Budapest. 17.05: Sakk­matt. Szlovák tv. 11. műsor. 17.55: Világsport. 19.30: Szabad a ring. •S*pórim űáor HÉTFŐ BIRKÓZÁS. Vasas-vegyes—FSGT szakszervezeti válogatott, kötött­fogású csapatm érkezés, Kőbányai út 45.. 17. SAKK. Az 1974. évi országos férfi egyéni bajnokság, döntő. 5. forduló: Hazai - Adorján, Bp. V.. Néphadsereg u. 10., 16. « KEDD JÉGKORONG. Bajnoki mérkő­zés. BVSC — FTC, Kisstadion, 18. Üjpe.sti Dózsa—Volán, Páegyeri út, 18. SAKK. Az 1974. évi országos férfi egyéni bajnokság, döntő, 6. fordul.0: Csőm — Percnyi, Vádász — Faragó, Honfi—Sax. Tompa Dely, Szilágyi P. —Lukács, Ador­ján—Ribli. Horváth T.—Hazai. Sápi —Rajna. Bp. Vili.. Rákóczi u. 57/a (KGM Technika Háza). 16. Budapfest 1974. évi mesterje­lölt-bajnoksága. 4. forduló, I —VT. Bp. V.. Néphadsereg u. 10, 17.30. VII—VITT. Bp. II., Mártírok útja 85., 17.30. s

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék