Népsport, 1975. május (31. évfolyam, 102-127. szám)

1975-05-05 / 105. szám

Döntetlenek napja az NBII ■bSfiK II b ■■■■nla Népsport AZ ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORTHIVATAL LAPJA HÉTFŐ, 1975. MÁJUS 5. 0 Áfa: 1.20 forint e XXXI. ÉVFOLYAM, 105. SZÁM Női Soma EB COMANECI HABOM, KIM EGY ARANYÉREM va 1973-as londoni sikerét. A skieni EB záró versenyszámá­ban, a talaj döntőjében az esé­lyes Turiseseva a szombati 9.8 után csak 9.55-öt tornászott, s így honfitársa, Kim, illetve Co­maneci vált esélyessé. A döntő­ben a szovjet lány 9.85, a ro­mán pedig 9.75 pontot kapott, így Comaneci kis különbséggel szo­rult a második helyre. Turiscse- vának meg kellett elégednie a számára szerénynek mondható bronzéremmel. Az Európa-bajnokság szeren- kénti döntőinek végeredménye. Lóugrás. Európa-bajnok: Na- dia Comaneci (Románia) 19.50, 2. Ricarda Schmeisser (NDK) 19.10, 3—4. Nelli Kim (Szovjet­unió) és Alina Goreac (Romá­nia) 19—19, 5—6. Ljudmila Tu- riscseva (Szovjetunió) és Anne- lore Zinke (NDK) 18.95—18.95. Felemáskorlát. Európa-bajnok: Nadia Comaneci 19.65. 2. Zinke 19.55, 3. Kim 19.50, 4. Schmeisser 19.30, 5. Éva Kralova (Cseh­szlovákia) 18.30, 6. Egervári Már­ta (Magyarország) 17.95. Ge­renda. Európa-bajnok: Nadia Comaneci 19.50, 2. Kim 19.15. 3. Goreac 19.00. 4. Schmeisser 18.85, 5. Zinke 18.25, 6. Kralova 17.90. Talaj. Európa-bajnok: Nelli Kim 19.55, 2. Comaneci 19.40, 3. Tu­riscseva 19.35, 4. Goreac 18.85, 5. Schmeisser 18.80, 6. Zinke 18.60. Az éremtáblázat (az ugrásban ketten kaptak bronzérmet): arany ezüst bronz 1. Románia 4 12 2. Szovjetunió 12 3 3. NDK — 2 1 Vasárnap délután a norvégiai Skienben folytatódott a X. női tornász Európa-bajnokság. A második versenynapon a sze- renkénti döntőket rendezték meg. Az Európa-bajnokság összetett versenyének győztese, a 13 esztendős román Nadia Comaneci a döntőkben foly­tatta bámulatos szereplését. Szinte teljesen hibátlan gya­korlatokkal nemcsak a pon- tozóbírákat, hanem vetély- társait is lenyűgözte. A jövő évi olimpiai játékok új, nagy esélyese további érmekkel gazdagította most alapított gyűj­teményét. Gyakorlatait meglepő nyugalommal, magabiztossággal és tökéletes technikával mutatta be. A szovjet Turiseseva, aki két évvel ezelőtt százszázalékos si­kert ért el az Európa-bajnoksá- gon, ezúttal csak árnyéka volt önmagának, nem tudta megismé­telni tavalyi világbajnoki formá­ját. Először az ugrásban dőlt et az aranyérem sorsa (az Európa- bajnoki cím védője: Turiseseva és az NDK-beli Hellmann). A mezőny legtöbb tagja sikerrel birkózott n^eg á Cukahara-szal- tóval, annak is a nehezebbik formájával, a bicskamozdulattal végrehajtott szabad átfordulás­sal. A döntő legmagasabb pont­számát Comaneci kapta és mi­vel ő hozta az összetett verseny­ből a legtöbb pontot, nem fért kétség elsőségéhez. sA felemáskorláton (védő: Tu- fiscseva) folytatódott a küzde­lem. Elsőként a tavalyi világ- bajnokság győztese, Zinke ug­rott fel a szerre, három igen ne­héz szaltót mutatott be és joggal érdemelte ki a 9.8-as pontszámót. Ugyanennyit kapott a tavalyi világbajnokságon feltűnt szovjet Kim is, de csak ezután követke­zett Comaneci. Az Európa-baj- noknő valóságos nyújtógyakorla­tot mutatott be és a végén egy eddig még nem látott csavart szaltóval ugrott le. A pontozók 9.9-ceI, az EB addigi legmagasabb pontszá­múval jutalmazták, ami újabb aranyérmet jelentett számára. Az egyetlen magyar döntős, Egervári, aki a csehszlovák Kra- lovával holtversenyben az 5—6. helyen jutott bé a legjobb hat közé, elrontotta a leugrását, gya­korlata közben is bizonyta­lankodott, így élete első Eu- rópa-bajnokságán meg kel­lett elégednie a hatodik hellyel. A nemzetközi szersorrendnek megfelelően a harmadik Európa- bajnokot a gerendán avatták (védő: Turiseseva). Az összetett versenyben Comaneci 9.75 pontot kapott, mögötte Kim 9,55-tel ju­tott a döntőbe, így a román tornászlánynak az is elegendő lett volna, ha csak ugyanannyi pontot kap, mint legnagyobb vetélytársa. Nem így történt. Comaneci vas idegei ezúttal sem mondták fel a szolgálatot, a 13 éves lány újabb 9.75 pontos gya­korlattal, sorrendben negyedik Európa-bajnoki aranyérmét sze­rezte meg (szombati összetett győzelmét is beleszámítva). Nem sokon múlott, hogy Co­maneci megismételje Turiscée­Schnitzer, a Dorog kapusa, bátor vetődéssel ment a FÖ5PED csatára, Szilágyi elöl A vendégek hátvédje, Engelbrecht, látja: már nincsen szükség beavatkozásra. A Ciabán Samu téren FŐSPED—Dorog 0:0. (lálionyi Iván felvétele) (Tudósításaink az NB ll-es és az NB III-as fordulóról a 2. és a 4. oldalon.) \ totú 18. heti eredménye A FÉRFIAK EÚY LÉPÉSRE AZ EURÓPA-BAJNOKI CÍMTŐL Vasárnap délelőtt ^enAc BKV Előre tekepályáján Szu- nyogh László beáll az egyes do­bóállásba. s ezzel megkezdődik a IV. ifjúsági Európa-bajnokság. A magyar versenyző ötvenet gu­rít. A másik öt pálya üres. Ez a szabály. Csak ha Szunyogh le­dobta, mind az ötvenet, s átmegy a kettesre, akkor léphet a helyé­re a másodiknak kisorsolt ro-- mán Ardac. Ha ők végeztek, ak­kor mindketten mennek eggyel tovább; a magyar fiú a hármas­ra, a román a kettesre és jön az NSZK-beli az egyesre. így megy ez mindaddig, amíg válameny­(Folytatás a 7. oldalon.) 1. Lazio—Fiorentina 1 1:0 2. Sampdoria—Róma x 0:0 3. Torino—Napoli x 1:1 4. Varese—Milán 2 0:1 5. KKFSE—Bp. Spartacus x 1:1 6. FÖSPED—Dorog x 0:0 7. Várpalota—SZMTE 2 1:2 8. Oroszlány—Dunuújv. X 0:0 9. Siófok—Bp. Építők 1 2:1 10. Lőrinci F—Szív. MÁV x 0:0 11. Törekvés—PVSK 2 0:1 12. III. kér.—Előre 2 1:2 13. Taranto—Perugia x 0:0 1 1 14. Farma—Como x 1:1 Pontot sze a sereghajtók A vízilabda OB I hetedik fordulója után még mind'g veretlen az OSC, a Vasas és a Bp. Spartacus. Bár a vasár­napi mérkőzéseiken nem sok hiányzott, hogy összeszedjék első vereségüket. Különösen a Bp. Spartacus veretlensége forgott veszélyben. A szövetkezetieknek a Sportuszodában meg kellett elégedniök döntetlennel a sereghajtó SZEOL-lal szemben. Egy pontot szerzett a táblázat végén álló V. Izzó is az utóbbi időben gyengélkedő FTC-töl. A Bp. Honvéd szép mérkőzésen győzte le a Szolnoki VD-t. (Képünkön a szolnoki kapus, Ugrai ezúttal is hiába nyújtózkodik a lab­dáért.) Nagy mérkőzés volt a Vosas-BVSC és az OSC-Szen- tesi Vízmű összecsapás. Döntetlennel ért véget Egerben a hazai együttes mérkőzése az U. Dózsa ellen. (Tudósításaink a 7. oldalon.) Idény nyitó a V elencei-ta von Nem hiába ugratják a benn­fentesek a velencei-taviakat, s közülük is dr. Springer Feren­cet elsősorban azzal, hogy még az időjárást is ők szabályoz­zák, rendelik a tó fölé és köré. Vasárnap délelőtt, évadnyitó ün­nepség a tavon, tehát még a nap is nevet az égen; szellő éppen csak annyi, hogy az op- timistek. négyhetvenesek, finn dingiik vitorlája megteljen, de azért az egypár- és kétpáreve­zősök. továbbá a jókora Ha­vanna-szivarnál alig valamivel nagyobb kajakok, kenuk is biz­tonságosan közlekedni tudjanak a tó vizén. így kívánja az ün­nep. mindenki mozogjon, vizen legyen, aki ide tartozik. Hagyományosan szép ünnep itt az idény nyitánya, minden év­ben szebb, gazdagabb, miht előtte volt. Most is, akik isme­rősként a már jól islert agárdi vízitelep kapuján lépnének be az ünnepséget keresve, hát tévednek, mert már egy - „új kapu” van és „új telep”, foly­tatása a réginek. Ami tavaly, egy évvel ezelőtt csak terv volt, legfeljebb megkezdett épít­kezés. az íme, már kész, való­ság; lám, errefelé a tettek be­szélnek, évről évre a szemünk előtt bomlik ki; épül, szépül e gyönyörű tó és varázslatos kör­nyéke, s benne a kisebb egy­ség, ez vizitclep. Most a pompás tornaterem a sláger és az úszómedencévé átvedlett eve­zős tanmedence, ide zarándokol­nak a pápák, mamák, megnéz­ni, hol és mit csinálnak itt a csemetéik, s „élőben” látják, amit látni akarnak, mert arról jó előre gondoskodtak a ren­dezők. „Ö)i, hát nem tudod?” — mondja egyik mama a má­siknak. — A gyerekek ide jár­nak az iskolából tornaórára.” „Ne beszélj!” „Pedig így van. És itt tanulnak még úszni is.” ..De jó nektek, ti szegény vi­dékiek!” — sóhajt , a másik, ám kapja a választ: „Negyven perc­nyire van Pest!” és körülöttük hümmögnek, bólogatnak, bizony, így van ez. Breinich Miklós, a Magyar Evezős Szövetség elnöke mond­ja az ünnepi beszédet. A Szé­kesfehérvári Építők, az Agárdi MEDOSZ. a KÖFÉM sportolói, a Velencei-tavi Sportiskola s a tó, környéki általános iskolák ta­nulói állnak a rendezett téren, háttérben a tó. a tér körül szü­lök százai. Az ünnepségen j meg­jelentek a megye párt-, allami és társadalmi vezetői közül so­kan, akik valamennyien. tettek azért, hogy ez az évadnyitó oly örömteli legyen, mint amilyen. . Az úttörőzenekar a Himnuszt játssza, vonják föl a nemzeti­színű zászlót az árbocra, ko­szorú hull a tó vizére: új idény nyílott a Veletncci-tavon. A

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék