Népsport, 1975. május (31. évfolyam, 102-127. szám)

1975-05-07 / 106. szám

2 NÉPSPORT XXXI. 106. ♦ 1975. május 7. A Népsport jelenti Díjkiosztó a Műegyetemen Egyetemi ifjúságunk ha­gyományos versenye, a „Jó tanuló, jó sportoló” címért folyó viadal, melynek során évente mérlegre kerül a diákság kettős teljesítménye: a tanulás és a sport. Kedden délelőtt rendezték meg a műegyetemisták 19. verse­nyének díjkiosztóját, melyen megjelent Kapcsos Lajosné, a BTSH elnöke, valamint az egyetem és a karok vezetői. 42 hallgató közül a nők via­dalát — és egyben / az ab­szolút versenyt is! — Halász Mariann, II. éVes gépészmér­nök-hallgató, az MTK-VM evezőse nyerte, a férfiak kö­zött pedig Gellért Miklós. II. éves villamosmérnök-hallga­tó, a Vasas kardvívója bizo­nyult a legjobbnak. A össze­tett kari versenyben — meg­törve a villamosmérnöki kar sikersorozatát — a vegyész- mérnöki kar végzett az első helyen. SZÖVETSÉGI ÉLET Az MLSZ intéző bizottsága kedd délután megtárgyalta a Hajdú-Bihar megyei Labdarúgó Szövetség jelentését. Az IB ha­tározatot hozott arról, hogy az NB II és NB III osztályú baj­nokságok június 15-i fordulóját az országgyűlési választások miatt június 14-én, szombaton kell lejátszani. ★ Az MLSZ fegyelmi bizottsága a Haladás VSE—Vasas mérkőzé­sen kiállított Lakinger Lajost (Vasas) két soron következő mér­kőzéstől eltiltotta. UTAZAS Három válogatott hosszútávfu­tó, Fancsali. Szekeres J. és Siető hétfő este Jugoszláviába utazott. Szerdán Zágrábban, pénteken Ljubljanában állnak rajthoz fel- szabadulási utcai futóversenyen. A magasugró Kelemen Olaszor­szágban szerepel, csütörtökön Formiában, szombaton Casertá- ban indul. A másik meghívott, a diszkoszvető Tégla megbetegedé­se miatt lemondta részvételét. ★ Volper László vezetésével el­utazott Lvovba a szovjet nem­zetközi ifjúsági asztalitenisz-ver­senyre a magyar ifiválogatott. Losonczi, Potári, Iváskó és Oláh összeállításban. Kreisz sérülése. Molnár pedig rangadóra való felkészülés miatt nem utazhatott a csapattal. ISKOLAI ÉLET A XII. országos tudományos diákköri konferencián a Magyar Testnevelési Főiskola szocioló­giai .diákkörének tagjai dolgoza­tukkal a zsűri különdíját nyer­ték el. A dolgozatot egy négyta­gú csoport készítette dr. Takács Ferenc adjunktus vezetésével. Címe: „A munkásszálláson élő fiatalok szabadidő-eltöltési mód­ja, különös tekintettel a testkul­turális tevékenységre”. I TOTÓ . A totó 18. heti nyereményei a következők: 13+1 találat (9 db) 111511 Ft. 13 találat (12 db) 74 (148 Ft, 12 találat (580 db) 1030 Ft. 11 találat (6771 db) 88 Ft, 10 találat (39 265 db) 23 Ft. ( RÁDIÓ, TÉVÉ ~j Szerda. Kossuth adó, 22.15: Sporthírek. Petőfi adó: 6.20: Tor­na. 20.55: Közvetítés a Magyar- ország—Bulgária olimpiai labda­rúgó selejtező mérkőzés II. fél­idejéről. Televízió. Budapest. 20.00: Magyarország—Bulgária olimpiai labdarúgó selejtező mérkőzés. Jugoszláv Tv, II. műsor: 17.25: Jugoszlávia—Szovjetunió olim­piai selejtező labdarúgó-mérkő­zés közvetítése. IDŐJÁRÁS A Meteorológiai Intézet jelenti. Várható időjárás szerda estig: időnként megnövekvő felhőzet, inkább csak a Dunántúlon né­hány helyen esővel, zivatarral. Mérsékelt, napközben megélénkü­lő délkeleti, keleti szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet: 22 — 26 fok között lesz. TORNA EB Skieni pillanatok A norvégiai Skienben befeje­ződött a X. női tornász Európa- bajnokság. Az eredmények is­mertek: az összetett versenyt, nagy meglepetésre, egy 13 éves román kislány, Nadia Comaneci nyerte, aki három szeren is baj­nok lett, az esélyes Turiscseva csak a 4—5. helyen végzett, és mindössze egy bronzérmet nyert a szerenkénti versenyben. ■ Turiscseva. A világ sportúj­ságírói öt éven át keresték, róla szólva, a magasztaló szavakat. Csak azt nem tudtuk, mit csi­nál, hogyan viselkedik ez a zár­kózott, keveset mosolygó, fe­gyelmezett tornásznő, ha nem esélyes, ha egy rontással kezd, és a vesztes pozíciójából kell küzdenie. Most megtudtuk, hogy ez a rendíthetetlennek hitt, biz­tos versenyző sem csodalény, nem gép, hanem ember, sebez­hető pontokkal, aki néha el­gyengül. Dráma? Súlyos szó, nem illik a sporthoz, mert a. sport, akármilyen komolyan játsszuk is — csak játék. Mégis, amikor egy ötéves, csadálatos sikersorozat megtörik, amikor tanúi vagyunk annak, hogy egy korszak nagy egyénisége veresé­get szenved a diadalmasan elő­retörő új hullám ifjú képviselői­től, valami megsajdul bennünk, és egy pillanatra úgy érezzük, hogy megértettünk valamit az örökké küzdő, közben győzelmet arató és vereséget szenvedő em­ber sorsából. De aztán, amikor a verseny végén a tornásznék mosolyogva, integetve kivonul­nak a teremből, és a nézők ha­zafelé indulnak, megtörik a va­rázs. Meglepetés született, de a sport nagy, vidám óriás kereke forog tovább. A román sportiskola bemutat­kozása a világversenyek színpa­dán lenyűgöző hatású volt. Na­dia Comaneci. Tudtuk róla, hogy nemzetközi szintű gyakorlat­anyaga van, hogy új, eredeti elemeket tud. De az EB előtt az esélylatolgatásnál még számítás­ba vettük a korát. Milyen ha­tással lesz egy 13 éves újoncra, ha olyan nagynevű tornásznők- kel versenyez együtt, mint Tu­riscseva, Kim, Zinke? Comaneci — akárcsak az ugyancsak nagyon fiatalon vi­lághíressé, milliók bálványává váló Olga Korbut — ízig-vérig századunk, korunk gyermeke. Derűsen magabiztos, tudatában van annak, hogy megfelelő fel­készülés után képes felvenni a versenyt az eddigi legjobbakkal, és ilyen értelemben nem tiszteli az idősebbeket, a világhíressége- ket. Tudja, mit kell tennie a si­kerért, és azt maradéktalanul meg is teszi. Ök, a Nadia Comanecik, az Olga Korbutok szabják meg a sport jövőbeni útját. Ez a fiatal­ság forgatja a világ kerekét. ^Tovább fiatalodott az élme­zőny. Korábban általában egy tapasztalt világhíresség mellett egy tanulás céljából tűzvonalba küldött fiatalt szerepeltettek a tornában élen járó országok az Európa-bajnokságon. Most más a képlet. Az egykori világhíres­ség mellett egy, az ő tudását máris túlszárnyaló fiatal indul. Az élen végzetteknél kivétel nélkül ez volt a helyzet. Nézzük csak a párosításokat: Turiscseva —Kim. Schmeisser—Zinke, Oo- reac—Comaneci. Smoliková— Kralová. Mind a négy esetben a második, a fiatalabb, a 13—18 éves érte el a jobb eredményt az összetett versenyben, az sze­repelt jobban a szerenkénti dön­tőben. Ez még akkor is figyelemre méltó, ha az „öregek” sem idő­sebbek 20—22 évesnél... H Lantosné Ducza Anilíó, aki ott volt edzőként az Európa-bajnok­ságon, hazaérkezése után Így számolt be távirati stílusban a tapasztalatairól. — A tornasportban eltöltött hosszú idő alatt sok nagyszerű, kivételes képességű tornásznőt Ismertem meg, de ilyet, mint Nadia Comaneci, még nem lát­tam! Tökéletes a technikája, a fizikuma, az idegrendszere, csi­nos és szerény. Öt és a Skien­ben szerepelt kortársait látva azt kell mondanom, hogy tíz évvel lemaradtunk a fiatalok felkészí­tése terén. Ha nálunk egy 13 éves a „fű alatt” csavar egy szimplát, elájulunk a gyönyörű­ségtől. Comaneci két olyan ha­talmas, magas duplát csavar a talajgyakorlatában, hogy meg­kérdeztük az edzőjétől, Károly Bélától, tud-e a kislány tripláz- ni? Tud. És tud még egy sor olyan új elemet, amit most még nem akartak a nemzetközi po­rondra hozni, majd az olim­pián ... A mieink? E pillanat­ban túlságosan el vagyok kese­redve, hogy erről többet tudnék mondani. A két magyar tornásznő, Med- veczky Krisztina (összetettben 10.) és Egervári Márta (össze­tettben 8., felemáskorláton 6.) vártnál gyengébb szereplése nem dráma. De nem is olyasmi, ami mellett szó nélkül gl lehet menni. Még visszatérünk rá. Pap Kornélia LABDARÚGÁS MEGYEI BAJNOKSÁGOK A bajnokjelöltek nagy hajrába kezdtek HAJDÜ-BIHAR MEGYE. D. ­Debreceni. Püspökladány — Bal­mazújváros 1:3 (1:1), Berettyóúj­falu—LétaVértes 3:0 (0:0), De­recske— D. Volán 1:2 (0:0), Sár­rétudvari—DASE 0:1 (0:0), Kaba — D. Kinizsi 0:1 (0:1), Hajdúná­nás—Ny ír adón y 4:3 (3:0), Polgár —Hajdúszoboszló 2:1 (1:1). 1. Balmazújv. 21 l\ 6 1 42-14 34 2. D. Kinizsi 22 15 3 4 38-18 33 3. DASE 22 12 4 6 41-26 szabolcs-szatmAr megye. Ny. *= Nyíregyházi. Ny. Volán Dó­zsa—Tyúkod 3:2 (0:2), Ny. ME- DOSZ—Fehérgyarmat 0:2 (0:0), Ny. Építők—Nagyhalász 0:0, Nyírbátor — Tisza vasvári 2:3 (0:1), Vencseliő—Nyírmada 2:1 (0:0), Tiszalök—Baktalórántháza 4:2 (3:0), Rakamaz—Nagy kalló 3:0 (2:0), Vásárosnamény—Mátészal­ka 1:1 (0:1). 1. Rakamaz 23 18 3 2 53-10 3J 2. Tiszavasvári 23 17 4 2 84-28 38 3. Ny. Volán D. .23 12 7 4 42-23 3J BORSOD MEGYE. M. ■= Miskol­ci. Papp J. SE — Hejőcsaba 0:0, Sajószentpéteri Uveggyári MSE — Alsózsolca 5:0 (2:0), Pálháza—Ar- nót 5:1 (3:0), Tállya—Mákvölgyi Bányász 1:0 (1:0), Szuhavölgyi Bá­nyász—MÉMTE 2:0 (1:0), Tren- csényi SE—Sajóbábony 0:0, Ede- lény — Ózdvidéki Bányász 4:0 (3:0), MEAFC—Királd il :0 (0:0), FeLsőzsolca—Borsodnádasd 2:2 (2:0). 1. Hejőcsaba 27 17 8 2 46-16 43 2. Alsózsolca 27 16 4 7 34-32 36 3. Sajóbábony 27 14 6 7 45-25 34 HEVES MEGYE. H. = Hatvani. Gyöngyösi ESE —Egercsehi 4:1 (1:1), MÁV HAC—Novaj 5:1 (3:0), Egri Vasas—Szűcsi 3:0 (2:0),Tgr- nalelesz—Selyp 1:2 (0:1), Gáspár SE —Apc 0:1 (0:1), Adács — Bél­apátfalva 1:0 (0:0), Sirok—H. Ki­nizsi 4:0 (3:0), Petőfibánya—Ka­rikás SE 4:1 (3:1). A Heves — Pé- tervására találkozó, az utóbbi tá­volmaradása miatt, elmaradt. Hét közben: Gáspár SE—Egercsehi 1:2 (0:1). 1. Egri Vasas 26 18 5 3 79-14 41 2. GYESE 26 16 6 4 71-24 38 3. Petőfibánya 26 14 7 5* 71-31 ?5 4. Egercsehi 26 16 3 7 56-29 35 NOGRAD MEGYE. Sz. — Salgó­tarjáni. B. = Balassagyarmati. S. öblösüveggyár—S. ZIM 0:1 (0:0), B. Volán —Sz. Volán 3:2 (2:2), S. Síküveggyár —Kazár 4:0 (2;0), Dejtár—Karancslapújtő 1:3 (1:0), Szügy—Husyag 5:1 (3K)), Somos­kőújfalu—Palotás 1:1 (1:1), Pász­tó—S. Bányagépgyár 3:0 (1:0), Mátranovák —BSE 1:1 (0:0). 1. BSE 23 19 3 1 66-10 41 2. Mátranovák 23 15 6 2 36-16 36 3. S. ZIM 23 15 4 4 58-19 34 SZOLNOK MEGYE. S,z. - Szol­noki. Sz. Vegyiművek—Jászberé­nyi Vasas 1:0 (0:0), Tószeg—Kö­zéptiszai MEDOSZ (Kenderes) il :2 (0:1), Tiszaföldvár—Üjszász 2:1 (2:1), Túrkeve—Jászfényszaru 3:2 (1:0), Jászjákóhalma—Sz. Olajbá­nyász 131 (0:0), Tisza Cipő SE (Martfű)—Törökszentmiklósi Va­sas 1:1 (1:1), Mezőtúr —Rákóczi- falva 0:2 (0:2), Sz. Cukorgyár- Fegyvernek 2:1 (1:1). 1. Tiszai Cipő 23 14 5 4 47-24 *3 2. Sz. Cukorgyár 23 13 7 3 37-21 33 3. T.-sztmiklós 23 12 6 5 41-14 30 4. Mezőtúr 23 12 6 5 40-24 30 BÉKÉS MEGYE. M. -= Me^ö­hegyesi. B. MÁV — Gyoma 0:5 (0:1), M. MEDOSZ—Mező'kovács- háza 2:2 (1:1), Orosházi KMSE — Békés 2:1 (2:0), Battonya — Hon­véd Dózsa SE 1:1 (1 :0), Sarkad — Kondoros 3:1 (2:0), Füzesgyar­mat— Szeghalom 1:1 (1:0). 1. Honvéd-D. SE 19 13 5 1 45-11 31 2. O. KMSE* 19 14 3 2 36-15 23 3. M. Cukorgyár 18 8 5 5 23-20 21 * — nyolc büntetőpont levonva. CSONGRAD MEGYE. Sz. = Sze­gedi. H. *= Hódmezővásárhelyi. HMSE—Mindszent 2:0 (2:0), SZAK — H. Porcelán SK 1:1 (0:1), Sz. KSZVSE—Sz. Textilművek 1:2 (Oal), Sándorfalva — Szentesi Ki­nizsi 2:3 (1:2), Makói SVSE —Sz. DÉLÉP SC 4:0 (1:0), Szentesi Vízmű—Sz. Móravárosi Kinizsi 4:1 (3:1), Kiskundorozsma—Csonigrád 1:1 (0:1), Sz. Alsóvárosi MÁV — Apátfalva 0:2 (0:0). 1. SZAK 23 13 7 3 43-18 33 2. HMSE 23 13 7 3 39-16 3. Szentesi V. 23 14 5 4 44-22 33 4. sándorfalva 23 13 6 4 57-31 32 5. Apátfalva 23 15 2 6 50-28 32 BACS-KISKUN MEGYE. * Laki­telek— Soltvadkert 0:0, Izsák — Fájsz 0:3 (0:0), Kunszentmiklós— Hajós 1:4 (0:3), Kiskőrös—Érsek- csanád 3:1 (1:0), Tompa—Kun Béla SE 2:1 (2:1), Gábor Áron SE—Vaskút 3:1 (1:0), Bajai SK — Kalocsai VTSK 1:4 (1:1), Kecske­méti Fémmunkás — Sükösd 2:3 (1:0), Bácsalmás — Radnóti SE 2:1 (1:1). 1. Fájsz 26 18 3 5 72-35 39 2. Kalocsa 26 17 5 4 74-43 19 3. Kun Béla SE 26 17 4 5 59-24 38 4. Tompa 26 17 3 6 55-32 37 PEST MEGYE. Perbál—Sziget­újfalu 9:2 (5:1), Bem SE—Gödöl­lő 2:0 (1:0), IM Vasas (Iklad) — , Albertirsa 1:1 (0:0), Törökbálint \ Monor 1:0 (1:0), Nagykőrös — (Aszód 1:1 (1:0), Pilis — Isaszeg 3:0 (0:0), Maglód—Pllisvörösvár 3:1 (1:0), Szigethalom—Budaörs 3: l (1:0). 1. Perbál 24 16 5 3 69-21 37 2. Bem SE 24 14 4 6 64-29 32 3. Iklad 24 13 6 5 47-26 32 FEJER MEGYE. Szondy SE— Ikarus Álba Regia 4:0 (2:0), Fusz- taszabolcs—Enying 0:2 (0:1), Mezőfalva —Ercsi 2:0 (1:0). Gor- sium SK (Sárszentmihály)—Pol- gárdi 2:0 (2:0). Szabadegyháza — Fehérvárcsurgó 2:3 (1:2). Lajos- komárom —Bicske 3:1 (0:0). Móri SE —Sárbogárdi 2:2 (1:2). Toldi SE —Adony 5:1 (3:1). 1. Enying 25 17 4 4 60-24 33 2. Sárbogárd 24 14 8 2 43-16 36 3. Toldi SE 24 14 7 3 58-21 35 TOLNA MEGYE. D. — Dombó­vári. Paks—romád 1:0 (1:0), Té­véi—Szekszárdi Vasas il :0 (1:0), Fadd —Bátaszék 2:0 (1:0), D. Spartacus—Szedres 5:1 (3:0), Pá­pa—Tolna 0:0, Zomba —DVSE 1:6 (0:2), Bölcske —Klsdorog 2:4 (1:1), Bonyhád—Nagymányok 1:1 (0:0), Tamási—Simontomyá 3:0 (2:0). 1. D. Spartacus 26 17 6 3 53-19 40 2. Bátaszék 26 18 2 6 106-34 38 3. Klsdorog 26 18 2 6 53-36 38 4. DVSE 26 17 3 6 58-24 37 BARANYA MEGYE. P. = Pécsi. István-akna (Pécs)—Vajszlő 5:2 (2:2), PEAC—Siklós 3:3 (1:1), PBTC —Boly 3:1 (3:1), Mohács— P. Porcelángyár 4:3 (4-1), Bere- mend—P. Kinizsi 1:0 (1:0), Sely- lye—Sásd 2:1 (2:0). Vasas! Bá­nyász—Mágocs 2:0 (1:0), P. Kesz­tyűgyár—Steinmetz SE 0:2 (0:1). 1. PBTC 23 14 5 4 57-28 33 2. Mágocs 23 12 6 5 39-27 30 SOMOGY MEGYE. Hetes—Ba­bócsa 4:3 (2:1), Kiss J. SE —Barcs 2:1 (0:1), Fonyód—Szőnyi SE 4:1 (2:1), Latinca SE — Csurgó 3:0 (3:0), Nagyatád—Somogyi B. SE 2 4) (1:0), Balatonlelle—Marcali 6:0 (24)), Lábod—Lengyeltóti 3:0 (1:0), Somogytamóca — Kaposvári H. VSE 0:2 (0:0). I. Barcs 23 18 1 4 71-24 37 2. Nagyatád 23 15 5 3 75-28 35 3. Kiss J, SE 23 15 2 6 71-31 32 VESZPRÉM MEGYE. A. = Aj­kai. V. — Veszprémi. Keszthely — Ziré-Dudar 2:1 (1:0), V. Volán — A. Üveggyári Építők 2:0 (1:0), VVSE—MÁV Tapolcai IAC 3:2 (04)), ilnota—Peremarton 0:0, Berhida—Sármellék 1 al (0:0), Ba­latonalmádi—Schöniherz SE 0:2 (0:1), A. Videoton — Pápai Vasas 1:0 (0:0), A. Bányász — Mereszjev SE 3:1 (1:1). 1. A. Bányász 25 19 4 2 70-21 42 2. P. Vasas 25 18 3 4 69-22 39 3. Schönherz SE 25 15 7 3 71-22 37 KOMAROM MEGYE. Nagyig- mánd—Nyergesújfalu 0:2 (0:1), Komáromi Olajmunkás—Tatabá­nyai Vasas 4:2 (4:1), Kömye— Tatai AC 0:4 (0:0), Rákóczi SE — Vértesszöllös 7:0 (0:0), Tokod— Almásfüzitő 1:1 (1:0), Ács —Ko­márom !1:1 (1:1), Dömüs — Sárisáp 1:2 (0:0), Mócsa—Lábatlan 2:1 (2:1). 1. Rákóczi SE 23 20 1 2 99-16 41 2. Komáromi O. 23 20 1 2 105-24 41 3. Sárisáp 23 19 2 2 77-17 40 GYÖR-SOPRON MEGYE. Gy. = Győri. S. = Soproni. Kapuvár— Fertőd 8:1 (5:1), S. Vasas— Fertő- szentmllclós 1:2 (0:1), Gy. Texti­les—Jánossomorja 3:0 (2:0), MO­FEM Hubertus—Szany 8:1 (24)), Csorna —SFAC 4:1 (3:0), ötte­vény — Petőháza 3:1 (1:0), Györ­Szentiván—Mosoni Vasas 1:2 (0:2), Gy. Élelmiszergazdaság— Farád 4:0 (2:0). 1. Gy. Textiles 25 18 5 2 64-17 41 2. Gy. Elelmisz. 25 17 5 3 48-12 ?S 3. MOFEM Hub. 23 14 5 6 63-20 33 VAS MEGYE. S. = Sárvári, Sz. - Szombathelyi. Sz. Építők—Szent- gotthárd 2:3 (0:2), Vasvár—Csep- reg 2:0 (0:0), Uraiújfalu—Sz. Spartacus Styl 1:0 (0:0), S. Kini­zsi—Répcelak 2:0 (0:0), Jénos- háza — ölbő 1:2 (0:0), Sz. Pamut­ipar—Celldömölk 0:0, Kőszeg—Sz. AFIT 3:0 (1:0). A Simaság-J-S. Vasas mérkőzést május 7-én játsz- szák le. Hét közben: Celldömölk — S. Vasas 1:4 (1:2), Szentgott- hárd —Répcelak 1:4 (0:3). 1. Répcelak 23 17 4 2 63-16 Ó3 2. Sz. Pamuílpar 23 13 7 3 49-20 33 3. Kőszeg 23 12 9 2 47-22 33 4. Uraiújfalu 23 14 5 4 45-26 33 ZALA MEGYE. z. - Zalaeger­szegi, N. *=■ Nagykanizsai. MÁV NTE—Thury SE 2:4 (0:2), N. Vo­lán Dózsa—ZVSK 0:0, Bottyán SE —Lenti 0:2 (0:1), Zalalövő—Z. Volán MEDOSZ 5:1 (1:1), Z. Épí­tők—N. Alkotmány TSZ SK 9:0 (5:0), Zalaszentbalázs — Tótszent- márton 2:1 (0:1). Z. Dózsa —Zala- szentgrót 4:0 (1:0), Olajmunkás SE—Katona SE 1:2 (0:1). 1. Z. Dózsa 23 17 4 2 76-1$ 38 2. Z. Építők 23 17 2 4 61-18 36 3. Thury SE 23 17 1 5 62-20 35 4. Zalasztgrót 23 15 3 5 44-23 33 LABDARÚGÁS GYŐZELMET Wzerdán este a Népstadionban az első lépést teszi meg olimpiai válogatottunk Montreal felé. Nagyon hosszú és nehéz az út, hiszen ha túljutunk a Bulgária elleni két ta­lálkozón, akkor jön a következő akadály: a hármas csoport körmérkőzése. Már ott várja a kiemelt Törökország leendő ellenfeleit: a másik előselejtező-ágról az NSZK—Spanyolor­szág továbbjutóját, továbbá a mieinket vagy a bolgárokat. Most, a kezdet kezdetén, mit is kívánhatunk? Becsületes helytállást, odaadó harcmodort, nagy gyözniakarást. Napo­kon keresztül együtt voltunk a válogatott játékosokkal, ma­gunk is tapasztalhattuk, hogy mindenki nagy felelősséget érez. Fogadkoznak: a csapat valamennyi tagja igyekszik úgy játszani, hogy a magyar olimpiai válogatott győztesen hagyja el a pályát. Vendégeink legutóbbi mérkőzését megtekintette flaróti Lajos és Bozsik József. Felmérték erejüket, erényeiket, hi­báikat. Ehhez igazítják majd taktikánkat is, amely támadó szellemű lesz. A lelátókon remélhetőleg sokan lesznek, hiszen sok ezer fiatalt hívtak meg az illetékesek, olyanokat, akik már a ma­gyar-kanadai olimpiai találkozón, a Magyarország—Bulgá­ria UEFA-torna selejtezőn bizonyították: szeretik a labda­rúgást, s az első perctől kezdve buzdítják csapatunkat. Most is nagy szükség lesz erre! Szerényen, de önbizalommal Fazekas a csapatkapitány Népstadion, kedd délelőtt. Rekkenő a hőség. A pályán a magyar válogatott utolsó edzé­sét tartja a bolgárok elleni se­lejtezőre. Kovács Ferenc ve­zényszavára egymást követik a páros gyakorlatok, majd a fu­tások. Később a csapatrészek külön-külön gyakorolnak/ Ba­ráti Bajos szakvezető Páder Já­nossal, az OTSH elnökhelyette­sével a partvonal mellől figyeli az eseményeket. " Később változik a kép. Sza­badrúgások, szögletek, támadás­kombinációk jönnek gyors egy­másutánban. Bozsik József a kispadról szemléli az- eseményeket. — Nagyon nehéz ellenfél lesz a bolgár válogatott — mondja. — Kitűnően védekeznek, erővel is jól bírják, legyőzhették vol­na a világbajnok NSZK-t. A több mint egyórás edzés után jókedvűen vonult a csa­pat az öltözőbe. Baráti Lajos­sal és Kovács Ferenccel vál­tottunk néhány szót. — Érzésem szerint győzünk — mondta Baráti. — Olyan csapa­tot küldünk pályára, amelynek egységes stílusa van, s támadó szellemben játszik majd. — Sokakat meglepett, hogy már szombaton este közölte a szerda este pályára lépő együt­test — jegyeztük meg. — Nem vagyok híve a titko­lózásnak. A játékosok időben megtudták, kivel számolunk el­sősorban. így nyugodtabban ké­szülődhetnek. A hétfői két és a kedd délelőtti egy edzéssel a felkészítés gyakorlati része le­zárult. Kedden délután a Wales elleni mérkőzés filmjét néztük meg. és megtartottuk az első taktikai értekezletet. Még egy rövid megbeszélés lesz szerdán, a mérkőzés előtt. Kovács Ferenc elégedett volt az edzéseken tapasztalt akarás­sal. — Támadó szellemű együttes veszi majd fel a küzdelmet a bolgár válogatott ellen — mond­ta. — Nagy szükség lesz arra, hogy a középpályán jól álljunk helyt, mert ez a terület döntő szerepet kap a találkozón! A csapatkapitányi tisztet most Fazekas László tölti be. A vezetőkkel és a játékosok­kal beszélgetve, az a benyomá­sunk, hogy a magyar válogatott szerényen és lelkesen lép majd pályára. Idehaza kell bebiztosítani a továbbjutást az olimpiai selejte­ző hármas csoportjába, ahol már a montreali részvételért fo­lyik majd a harc. Ormandzsiev: „Felkészülten várjuk a mérkőzést” Néhány perccel korábban ér­kezett a Ferihegyi repülőtérre kedden délelőtt a bolgár váloga­tott, mint ahogy a menetrend szerint kellett volna. A repülő­gépről sok ismert játékos szállt le, többek között a legutóbbi, NSZK-beli világbajnokságon szerepelt Zafirov, Vaszilev, Ko- lev és Panov. Denevet — aki szintén ott volt a VB-n — hiá­ba kerestük. 9 Sajnos, a legutóbbi mérkő­zésen Denev megsérült a boká­ján, így a CSZKA 25 éves. 36- szoros válogatott csatárát nélkü­löznünk kell ezen az igen fon­tos, budapesti találkozón — kezdte a beszélgetést Sztojan Ormandzsiev, a bolgárok szövet­ségi kapitánya. — Ráadásul lszakidisz is sérült. A bolgár küldöttség a Buda­pest Szállóba ment, ahol a dél­előttöt a játékosok szobáikban töltötték és csak az ebédre je­lentek meg az étteremben. Dél­után két londiner egy nagy fe­kete táblát — mágneses tábla híján — cipelt fel Ormandzsiev szobájába. A bolgárok rokon­szenves szövetségi kapitánya sok krétát kért... Hat óra jóval elmúlt, amikor Sztojan Ormandzsiewel leül­tünk a presszóban, hogy néhány kérdésre választ kapjunk. — Kijelölte már a pályára lé­pő tizenegyet? 9 Igen. Azok a játékosok jut­nak döntő többségben szóhoz, akik a világ- és Európa-bajnok NSZK ellen a legutóbbi EB-se- lejtezőben szerepeltek. Tehát Filipov őrzi a kaput, a hátvé­dek Zafirov, Marev, Rangelov és Evtimov, a középpályások: Angelov, Dimitrov és Kolev, a csatárok pedig: Alekszandrov, Zseljazkov, Panov. Közülük a legtöbbször a középpályás Kolev volt válogatott, ő a Népstadion­ban 44-edszer ölti magára válo­gatottunk címeres mezét. — Mire számít? • A magyarok legutóbbi válo­gatott találkozóján én is ott ül­tem a lelátón. Feltűnt, hogy sok játékos kicserélődött — akár­csak nálunk... A csoport két legerősebb csapata találkozik egymással, s a sorsolás szeszé­lye folytán egynek búcsúznia kell! Tudom, és a játékosaim is tudják, hogy a magyarok elszán­tan készülődnek. De mi is! Iz­galmas mérkőzés lesz! (Folytatás a 3. oldalon) A játékvezető A mérkőzés bírója, Wolf- gang Riedl, 47 éves, jogász a berlini Humboldt egyetemen. 1952 óta játékvezető, 1964 óta FIFA-bíró. Több UEFA Ku­pa-mérkőzést vezetett. 1967- berr került az élvonalba, s azóta számos A-válogatott találkozót bíztak rá, többek között 1973-ban a Szovjet­unió—Anglia találkozót. 0 vezette a Csehszlovákia— Magyar olimpiai válogatott (1967) és a Magyarország— Lengyelország (1970) mérkő­zést is.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék