Népsport, 1975. május (31. évfolyam, 102-127. szám)

1975-05-19 / 117. szám

4 NÉPSPORT XXXI. 117. ♦ 1975. május 19. LABDARÚGÁS ___________________ N8 III Kik apott a Debreceni MII és a Pécsi YSK (Folytatás a 2. oldalról.) Körmend Főiskolai MTE — Bauxitbányász (Tapolca) 3:1 (2:1). Körmend. 2000 néző. V: Bodrogi. Körmend: Békéi — Cvikovics, Kiss, Horváth Gy.. Nagy z., Budai. Hegedűs (Gáncs). Páí (Orbán), Tóth I, Horváth z., \'oth II. Edző: Papp István. Bau­xitbányász: Blaskovics — üghy. Csabi, Frantai (ázaiai). Magyar, Für, Ormai, Lovász. Kutasi -(Mé­száros), Sági. László. Edző: Szarvas László. Nagy iramú mérkőzésén a helyzeteit jobban kihasználó körmendiek megérde­melten szerezték meg a győzel­met. G: Hegedűs, Tóth I. Hor­váth Z., íll. Für (11-esből). Jó: Kiss, Cvitkovictí, Nagy Z., Tóth I, iü. Für. Ormai. KüMEP—MOTIM TE 2:0 (1:0). Tatabánya, 100 néző. V: Mackó U. KOiVIÉP: Papp — Luigits, Mollósi, Horváth G., Fenyvesi, Klausz (Nagy), Horváth J., Ta­kács, Czaklcr, Lockcr, Péntek. MOTIM: Krass — Vaskovits, Papp, Kálmán, Rizinger, Bors, Káez (Makai), Túrán, Juhász J., Csiszér, Wiszterczill. Edző: Né­meth Kálmán. Változatos, jó ira­mú mérkőzésen, a kapu előtt határozottabb listavezető bizto­san győzött. G: Czakler 2. Jó: Luigits, Fenyvesi, Czakler, Hor- ' áth G., 111. Krasi, Papp, Ju­hász J. Sabaria SE — Ajkai Alumínium 3:1 (2:0). Szombathely, 600 néző. V: Tapolczay. Sabaria: Varga F. — Sümeghy, Varga L., Horváth S., Bencsics, Jankó, Balaton, Tóth, J-anzsó, Kecskés, Viola (Schweit- zer). Edző: Velekei Ferenc. Ajka: Németh Z. — Kovács, Varró, Molnár, Zsidó, Nemes, Németh I. (Szabó), Túri (Király), György, ' Haraszti, Csikhon. Edző: Csabai Lajos. Változatos, küzdelmes mér­kőzésen a helyzeteit jobban (el­használó együttes győzött. G: Horváth S.. Janzsó, Bencsics (11- esből), ül. Haraszti. Jó: Sümeghy, Horváth S.} Jankó, Tóth, ül. Ko­vács, Nemes. Esztergomi MIM Vasas—Győri Dózsa 1:1 (1:1). Esztergom, 1500 néző. V: Feigl. Esztergom: Bul­lán — Fürstenczeller, Kulcsár, Gábris, György, Varga (Debre), Mészáros, Hernádi (Ormandi), Peszeki. Jámbor, Pellinger. Edző: Osvald Béla. Győr: Fazekas B. — Csukás, Fazekas M., Mada (Ko­vács), Halasi. Gurbács, Tasnádi, Vorigin (Mester), Szekendi, Pará- rii, Csidei. Edző: Horváth Zoltán. Küzdelmes, kemény mérkőzés. Az első félidő kiegyenlített játé­kot hozott, szünet után az Esz­tergom csatársora feljavult és megérdemelten győzött. G: Pe­szeki (2), Mészáros, Ormándi, ill. Parádi. Jó:. Kulcsár, Peszekú Jámbor, Peiiinger, ill. Mada, Ha­lasi. * •' * |: Északkelet 1. Nagybát. 32 18 9 5 61-29 45 2. DM TE 32 19 7 6 66-43 45 3. Gyöngyös 32 18 5 9 58-35 41 4. MVSC 32 16 7 9 65-43 39 5. Lehel SC 32 17 5 10 49-39 39 6. Kazincb. 32 15 8 9 61-42 38 7. Nvíregyh. 32 15 8 9 58-39 38 8. Rudab. . 32 11 14 7 45-38 36 9. Leninv,, 32 12 11 9 45-30 35 10. Hajdú V. 32 13 6 13 45-59 32 11. Záhony 32 14 3 15 51-59 31 12. SKSE 32 11 8 13 55-56 30 13. S.-újh. 32 11 7 14 34-43 29 14. fí. Bány. 32 10 8 14 48-55 28 15. B. Voláni 32 7 13 12 42-59 27 16. Kistér. 32 9 8 15 43-52 26 17. H.-bösz. 32 9 7 16 33-53 25 18. Kisvárda 32 8 8 16 50-59 24 19. Tuzsér 32 7 4 21 42-71 18 20. DEAC 32 4 6 22 40-87 14 Gyöngyösi Spartacus—Salgótar­jáni Kohász 2:0 (1:0). Salgótarján, 1000 nézó. V: Barna. Gyöngyös: Kovács — Nagy, Forgács, Réthy, Ács, Ullmann, Ferenc (Gombos), Adonyi, Bágvi, Bányai, Sármány. Edző: Pallagi Róbert. Salgótarján: Tajti — Nagy, Kasza, Nyéki, Sző­ke, Gulyka, Oláh, Rábel (Zsidai), Szolnoki, Fekete, Antal (Tóth). Edző: Wahlkampf Lajos. A vég n tervszerűbben játszó vendégek megérdemeltén győztek. G: Bá­nyai (2). Jó: Kovács, Forgács, Bágyi, Bányai. Az SKSE-ből senki sem dicsérhető. Nasybátonyi Bányász—Kazinc­barcikai Vegyész 2:2 (2:0). Kazinc­barcika. 1500 néző. V: Asztalos. Nagybátony: Palchuber Kele­men (Csikós), Antal, Nagykiske, Szabó, Póz sár I, Nagy, Veres, Po- zsár II, Kovács, Loch. Edző: Szoj- ka Ferenc. Kazincbarcika: Fülöp — Lipcsei (Kendi), Ködmön, Moch- lár, Fekete (Veres), Farkas, Miku- ía, Kopa, Stark. Ráczi, Somodi. Edző: Pete András. Az I. fér ben a Nagybátony nagy védelmi hibákból, kétgólos vezetést szer­zett. Szünet után a bátonyiak az eredmény tartására törekedtek, ez azonban megbosszulta magát; vé­gül is igazságos pontosztozkodás született. G: Pozsár II (2), ill. Ráczi (11-esből), Stark. Jó: Pal- ehuber, Kelemen, Szabó, Veres, Pozsár II, ill. Kendi, Veres, Kopa. Borsodi Bányász—Tuzséri ME- nosz 4:0 .(2:0). Tuzsér, 500 néző. ví Tóth Béla. Borsod: Soltész — Tóth, Bódis. Balogh. Geregur, To- mesz, Fazekas. Kovács, Csipke, Groimusz, Novek, Edző: Nyíri Zol­tán. Tuzsér: Révész S. — Révész Z.. Tóth A., Szűcs, Köblös, Kazus- ka. Tóth J., Révész D., Révész B., Maczkó. Kovács (Koncz). Edző: Birinvi József. G: Groimusz (3), Fazekas. Kiállítva: Tóth (Borsodi B.). Jő: Tomesz, Groimusz, Bódis. A tuzsériak közül senkit sem lehet megdicsérni. Sátoraljaújhelyi Spartacus ME- DOSZ MÁV—Miskolci VSC 2:1 (0:1). Miskolc, 1000 néző. V: Kristóf. Sá­toraljaújhely: Szakái — Bodkó, Toronyi, Szűcs, Lisowszki, Csong­rádi, Pcrecsi, Dutkicvicz, Sztankó, Tokár, Telcnkó. Edző: Cserépy László, MVSC: Serfező — Szűcs, Locher, Szabó Z., Szabó Gy., Leiszt, Lukács, Demkó, Szabó P. (Liplák), Kiss (Galló), Fekete. Ed­ző: Virág István. Nagyvonalú já­tékvezetés mellett, végig közepes iramú, alacsony színvonalú mér­kőzés. A vendégek határtalan lel­kesedéssel küzdöttek a Iélektele- nül játszó miskolciak ellen. G: Tokár, Telenkó, ill. Demkó. Jó: Szakái, Szűcs, Tokár, Telenkó. Az MVSC-ből senki sem érdemel di­cséretet. Kisterenyei Bányász—Leninvá- rosi MTK l:o (0:0). Kisterenye, 400 néző. V: Pócsi. Kisterenye: Horváth — Mester, Gaiger, Fe- rencz, Domonkos, Dudás. Rátóti, Baranyi. Tarlósi, Czene (Bozsik), Romhányi. Edző: Szomszéd Adám. Leninváros: Dohányt— Teslér, Homródi. Gunics, Szanyó, Vajda, Petró, Kaisz, Kiss, Dezsényi (Ko­vács). Répási (Nagy). Edző: Te­mesvári Miklós. Jó iramú mérkő­zés. a második félidőben nyo­masztó föLenyben játszó Kistere­nye sok jó helyzetet dolgozott ki, és a nagyobb arányú győzelmét csak a kitünően védő Dohány akadályozta meg. G: Tarlósi. Jó: Gaiger. Dudás, Baranyi, ill. Do­hány, Teslér. Borsodi Volán —Záhonyi VSC 2:1 (2:1). Miskolc. 400 néző. V: Nagv M. B. Volán: Szakos — Fa­zekas, Jónás, Takács. Farkas. Tóth, Petrovics (Magyar), Ker­tész, Vasvári (Pálur). Lója, Pre- vitzer. Edző: Penderi György. Záhony: Hegedűs — Dallos. Jász­fai, Szűcs. Kovács. Gyüre (Csép- ke). Bo^dány (Karasz). Balázs, Máthé, Szász. Méző. Edző: Som- bereki György. Két ellentétes félidő. Az I. félidőben a borso­diak játszottak fölényben, for­dulás után a vendégek uralták a pályát, sok helyzetet hagytak ki- használatlanuil. G: Kertész (2). ill. Máthé.* Jó: Jónás, Farkas, Ker­tész. ill. Jákfai, Kovács. Balázs. Rudabányai Ércbányász—Kis- várdai SE 3:2 (0:0). Kisvárda. 1100 néző. V: Füzessy. Rudabánya: Balázs — Völgvesi, Békés, Kiss, Albert. Sütő, Nagy, Pálfi. Tircs, Miksztai (Labancz). Sarkadi. Ed­ző: Ólai György. Kisvárda: Mol­nár — Resőczi, Kiss (Takács), Ko­máromi. Kulcsár, Tóth, Batári, Turtóczki (Darvai dr.), Bácskái, Dócs, .Nagy. Edző: Oláh Tibor. Változatos mérkőzés. Tíz perc alatt 3:0-ra vezetett a Rudabá­nya. később feljött a KSE, de egy ll-est kihagyott G: Sarkadi (2, egyet 11-esből), Miksztai. ill. Bácskái. Darvai dr. Jó: Albert. Miksztai. Sarkadi, ill. Regőczi, Komáromi. Nagy. Lehel SC—Nyíregyházi Spartacus Petőfi 2:0 (1:0). Jászberény, 1000 néző. V: Mile. Lehel SC: Vasas — Karkusz, Benke, Rátái, Sárközi, Kelemen (Hajdú). Sánta. Lukácsi, Ambrus L., ITrbán, Racher (Bu­gyi). Edző: Bíró István. Nyíregy­háza: Pilcsuk — Kemccsei, Na^y A., Szekrényes, Teschmajer, Szik- szai, Major (Horváth), Kozma, Szórád, Korponai, Kegye. Edző: Demény Béla. közepes iramú cs közepes színvonalú mérkőzésen biztos herényi gT'özclcm született. G: Bacher, Sánta. Jó: Sárközi, Sánta, Urbán, Bacher, Ambrus L., ill. Kemecsei, Szikszai. Hajdúböszörményi Bocskai — Debreceni EAC 2:1 (1:0). Hajdú­böszörménv. iROO néző. aV: Köves falvi. Hajdúböszörmény: Lovas — Kiss, Csatári. Nagy I., K. Tóth I., Konyári, Elek (Katonka), Andor- kó, Molnár I., Sólyom, Nagy A. (Lacovics). Edző: Magyar Mihály. DEAC: Varga — Csima, Szabó, Halász, Csapó. Mészáros. Riskó, Bozó, Székelyhídi. Ungvári (Mol­nár). Edző: Nagy Mihály. G: An- dorkó. Katonka, ill. Kiss (11-es­ből). Jó: Nagy I., Kiss. Csatári, Andorkó, ill. Varga, Halász. Hajdú Vasas—Debreceni MTE 4:1 (4:0). Téglás, 1300 néző. V: Kú­ti, Hajdú Vasas: Ménes — Molnár, Tóth, Kiss Gy., Pistár, Fohn, Lu­kács, Szabó (Hutka), Kiss B., Kontor, Mikié. Edző: Komlóssy Imre DMTE: Gilányi (Magyar G.) — Csató, Németi, Patai L., Sza­bolcsi, Pál, Kovács, Gócs, Patai F. (Magyar A.), Kerekes. Szabó. Edző: Szén tmar jav Tibor. A minden ré­szében jobb volt a Hajdú Vasas, megérdemelte a gj'özelmet! G: Mikié (2), Lukács, Szabó, ill. Sza­bolcsi (11-esből). Jó: Pistár, Lu­kács, Kiss R., Mikié,, ill. Kerekes, Szabó, Németi. Délnyugat 1. BVSC 32 20 7 5 69-25 47 2. Előre 32 17 11 4 56-24 45 3. PVSK 32 17 9 6 58-29 43 4. Pénzügy. 32 15 7 10 58-30 37 5. D.-újv. É. 32 15 7 10 49-41 37 6. Táncsics 32 16 5 11 50-46 37 7. Bp. Épít. 32 11 14 7 43-34 36 8. Szí. MÁV 32 11 14 7 48-40 36 9. Siófok 32 10 11 11 37-40 31 10. Véménd 32 10 11 11 37-48 31 11. Növényo. 32 10 9 13 43-52 29 12. Mázasz. 32 9 10 13 46-46 28 13. EMG SK 32 12 4 16 44-63 28 14. Lőrinci F. 32 11 5 16 40-61 27 15. ÉRDÉRT 32 8 10 14 60-71 26 16. Törekvés 32 9 8 15 26-43 26 17. Apr. 4. 32 9 7 16 36-54 25 18. Kaposvár 32 7 10 15 38-55 24 19. Szigetv. 32 9 6 17 37-54 24 20. III. kér. 32 10 3 19 42-61 23 BVSC — XV. kér. Növényolaj 6:1 (3:1). Szőnyi út. 500 néző. V: Rúzsa. BVSC: Pálinkás — Varga, Lazsányi, Dani, Mokalisz (Berecz). Nagy I., Bazsánt, Nagy Gy., Aranyosi, Kaszás, Gara. Edző: Mezei György. Növényolaj: Mohai — Által, Takács (Géber), Bán völgyi (Ujszabó), Szili, Solti, Szabó, Tanács, Jónás, Bakos, Gergely. Edző: Bálint István. A BVSC szebbnél szebb akcióból lőtte góljait és csak • Mohai ka­puson múlt, hogy ellenfele nem kapott több gólt. G: Nagy Gy. (2), Aranyosi (2), Mokalisz, Be­recz, ül. Szili (11-esből). Jó: Nagy Gy., Aranyosi, Kaszás, ill. Mohai. Pénzügyőr SE —Siófoki Bá­nyász 3:0 (0:ü). Siófok, 1UÜU nezo. V: Jámbor. Pénzügyőr: Ba­lázs — Kunaida, Jozsa, Cseko, Hullmann, Murar, Lésti, Straub, Vida, Sashegyi, Havasi (Andris­ka). Edző: Tóthegyi Tibor. Sió­fok: Málics — Riedl, Szilágyi, Bábán, Kekesi, Pintér, Sabján, Droth (Horváth K.). Bihari, Hor­váth J., Bakó (Johann). Edző: Papp Gyula. Az első félidőben a siófokiak fölényben játszották, de helyzeteiket nem tudták kihasz­nálni. Szünet után a gólratórob- ben játszó csapat megérdemel­ten győzött. G: Vida, Lesti, Siraub. Jó: Józsa, Hullmann, Mu­rar, Straub, ill. Malics, Szilágyi, Babán, Sabján. Lőrinci Fono—Véméndi TSZ SK 2:2 (2:1). Gyömröi ut, 500 néző. V: Maczkó. L. Fonó: Francia — Fehér, Flórián, Pásztor, Kemerle, Pintér, Pál, Kanta, Bártfai, Lele- nyei, Szilagyi. Edző; Szűcs Lász­ló. Véménd: Doszpod — Szabó. Kelemen, Márton, Kajtár, Dobos, Tüske, Kiss, Jánosi. Orosz, Mak­iári. Edző: Csoboth Menyhért. Kiváló játékvezetés, változatos, nagy iramú, kitűnő mérkőzés. A hazai csapat mindkét félidőben többet támadott. G: Letenyei, Bártfai ill. Orosz, Makiári. Jó: Pásztor. Kemerle, Pál, Letenyei, ill. Kelemen, Márton, Orosz. Törekvés —MEDOSZ ÉRDÉRT 1:1 (1 :0). Bihari út, 500 néző. V: Geiger. Törekvés: Végh — Bodonczi, Nagy, Borik, Kara, Horváth, Parragh, Kürtösi, Tóth. Olasz (Varga 1). Pistár (Balázs). Edző: K. Nagy László. ÉRDÉRT: Serdült — Salcza, Kamier, Rup- recht, Tussinger, Borús, Korn- feld. Kamarás (Pál), Jakab, Sq- mogyvári. Varga (Ladányi). Edző: Balogh Sándor. Az I. félidőben több góllal is vezethetett volna a Törekvés. Szünet után feljött az ÉRDÉRT, és még győzelmi esélyei is voltak. G: Parraggh, illetve Jakab. Jó: Bodonczi, Kara, Horváth, ihletve Borús, Tussinger, Somogyvári. Kaposvári Táncsics SE —Máza- szászvári Bányász 3:1 (1:1). Ka­posvár, 300 néző. V: Lábodi. Táncsics SE: Kiss P. — Eise­mann, Kanyar, Hadzopulosz, Ha­mar, Németh, Savanyó (Pataki), Geiger, Veszelka, Pintér, Varga (Dobor). Edző: Váradi Lajos. Má- zaszászvár: Szulics — Kólya, Szé­les. Bocz, Katona (Varga), Mol­nár, Pataki, Horony, Róth, Steim- ier, Csordás. Edző: Stepán Ti­bor. Az első félidőben a vendé­gek. szünet után a hazaiak ját­szottak fölényben. A jobb hely­zetkihasználás döntött. G: Do­b<Tr (2), Pintér, ill. Steimler. Jó: Eisemann. Geiger, Veszelka, Pin­tér, ill. Szulics, Molnár, Ho­rony. Kaposvári Vasas —EMG SK (Sashalom) 1:1 (1:0). Kaposvár, 500 néző. V: Turcsányi. Kapos­vár: Györfi —1 Balogh, Hadi, Poór, Árok, Bíró, Burcsa (Fábi­án), Maii, Boros, Herbel, Laczr kovics. Edző: Csanda István. EMG: Gajárszki — Wiesner (Kiss), Hábersdorfer, Szőke. Bató, Egyházi (Nagy G.), Hoi'fmann, Résiéi, Szávai, Kelemen, Tóth. Edző: Horváth László. Egyenlő erők találkozóján a valamivel többet kezdeményező kaposváriak közelebb állták a győzelemhez. G: Burcsa, ill. Hoi'fmann. Jo: Györfi, Hadi, Laczkovics, ill. Hábersdorfer, Hoffmann, Kele­men. Április 4. Vasas —Pécsi VSK 2:1 (0:0). Kelen völgy, 150 néző. V: Maróti. Apr. 4. Vasas: Szőke — Zarka, Ignácz, Benkő, Czudar, Egri, Deák, Hirn (Boros), Aspi- rány, Mihalkó, Koiipka (Erős). Edző: Takács Tibor. PVSK: Papp — Nagy, Gyurina, Balázs, Elí­gért, Zoltai (Páti), Mács, Grün- valcl, Rózsahegyi (Somogyvári), Radics, Tóth. Ecíző: Lendvai Mik­lós. Az első negyvenöt percben a gépgyári csapat rendre lesre állította a pécsi csatárokat. Szü­net után a pécsiek ismét többet támadtak, de az Apr. 4. Vasas lelkes játékkal és némi szeren­csével otthon tartotta a két pon­tot. G: Boros, Gyurina (öngól), ill. Ignácz (öngól). Jó: Szőke, Zarka, Benkő, Czudar, Egri. A pécsiek közül senkit sem lehet kiemelni. Székesfehérvári MÁV Előre — ni. kér. TTVE 2:0 (1:0). Hévízi út, 500 néző. V: Dávid. Székes- fehérvár: Paulusz — Mester, Bá­tor, Szabó, Lechner, Karsai, Je­linek, Tornai, Bús, Cs. Horváth, Ur. Edző: Bódi Ferenc. III. kcr.: Eőri — Budács, Megyeri. Szán­tó, Bánki, Garaba, Keserű (Var­ga), Büdi (Kocsis), Enzsöl, Szót, Kovacsevics. Edző: Radics István. Az erősen megfiatalított óbudaiak nagy harcot vívtak a tapasztal­tabb székesfehérváriakkal. A ven­dégcsapat a kapu előtt határozot- tabbnak bizonyultak. G: Cs. Hor­váth, Tornai. Jó: Bátor, Szabó, Lechner, Bús. Cs. Horváth, ill. Megyeri. Szántó, Garába, Enzsöl, Kovacsevics. Bp. Építők — Dunaújvárosi Épí­tők 3:0 (1 :0). Dunaújváros. 800 néző. V: Hartmann. Bp. Építők: Takács — Tamási (Balázs), Es- terházi II, Eich, Gelesits, Vass, Rozsnyó, Szeitl, Karéi, Budai, Nagy. Edző: Bolvári Ferenc. Du­naújváros: Péter — Baráth, Kal­már, Bátai (Debreceni), Németh I, Baji, Nagy E., Szabó Z. (Földi), Németh II, Armai, Juhász. Edző: Zugéber János. A dunaújvárosi csapat helyzeteit kihagyta, a fő­városiak egységesebbek és gól- crősebbek voltak. G: Budai. Ba­lázs, Rozsnyó. Jó: Takács, Ester- házi II, Budai, ill. Juhász. BKV Előre —Szigetvári VSZ SE 2:0 (1:0), Szigetvár. 1200 néző. V: Tátrai. BKV Előre; Hegedűs (Kohút) — Martonosi. Gulácsi, Légrádi, Sass, Tuba. Tordai, Var­ga II. Józsa. Füsi. Stockbauer (Tanka). Edző: Galgóczy Ottó. Szi­getvár; Kollár — Déri, Varga, Pichler. Kanász, Borovácz, Virágh. Bocskor, Csőre. Farkas, Czakó (Köves). Edző: Székely József. G: Varga II. Józsa (tl-esböl). Jó: Gulácsi, Légrádi. Sass, Füsi, ill. Varga. TORNA OB lézerenként! döntök (Folytatás az 1. oldalról) tői éppen eleget szenvedtek — a versenyzőkkel együtt. A Magyar Népköztársaság 1975. évi országos bajnoksága szeren­ként! döntőinek végeredménye. NŐK Lóugrás: Bajnok: Nagy Zsuzsa (BSE, e: Kovács Péter) 18.450, 2. Matulai Zsuzsa (Bp. Spartacus) 18.35, 3. Sommer Anna (BSE) 18.125. Felemáskorlát. Bajnok: Sommer Anna (e: Németh Zoltán) 18.30, 2. Kelemen Márta (Bp. Hon­ved) 18.275. 3. Nagv Zsuzsa 18.- ») Gerenda. Bajnok: Császár Mónika (Postás SE, e: dr. Kovács László­dé, Benke Attiláné és Tamás Csa­ba) 18.50, 2. Fekete Erzsébet (KSI) 17.975, 3. Nagy Zsuzsa 17.900. Míí- szabadgyakorlat. Bajnok: Császár Mónika 18.60, 2. 'Matulai Zsuzsa 18.60, 3. Laurinyecz Júlia (Békés­csabai Előre Spartacus) 18.325. Ju­niorok. Lóugrás. Bajnok: Gyuha Éva (Békéscsabai Előre Spartacus, e: Lukács József és Lukács Jó­zsefnél 18.125, 2. Figlár Gabriella (Bp. Honvéd) 18.100, 3. Jung Paula (Vasas) 17.875. Felemáskorlát. Baj­nok: Jung Paula (Vasas, e:Ecseky Kálmán és Lantosné Ducza Anik^) 17.900, 2. Kormos Erzsébet (Bp. Honvéd) 17.625. 3. Figlár Gabriella 17.250. Gerenda. Bajnok: Gyuha Éva 17.750, 2. Bardóczy Lívia (Bp. Honvéd) 17.700. 3. Figlár Gabriella 17.550. Müszabadgyakorlat. Bajnok: Gyuha Éva 18.350, 2. Nagy Gab­riella (Postás SE) 18.200, 3. Figlár Gabriella 18.050. Ifjúságiak. Lóug­rás. Bajnok: Óvári Éva (Dunaúj­városi Kohász, e: Horváth Lászlo- né és Borsos János) 18.275, 2. Ló­véi Mária (Dunaújvárosi Kohász) 18.125, 3. Tóth Margit (Dunaújvá­rosi Kohász) 18.000. Korlát. Baj­nok: Óvári Éva 18.250, 2. Tóth Margit 18.075, 3. Szabó Ágnes (Bp. Honvéd) 17.700. Gerenda. Bajnok: Moldvai Judit (BSE, e: Kovács Péter és Bellák Erzsébet) 17.950. 2. Nyalka Erika (Dunaújvárosi Ko­hász) 17.625, 3. Petykó Judit (Va­sas) 17.600. Müszabadgyakorlat. Bajnok: Moldvai Judit 18.300. 2. Bukta Ilona (KSI) 17.975, 3. Petykó Judit (Vasas) 17.900. FÉRFIAK Felnőttek. Műszabadgyakorlat. Bajrtok: Laufer Béla (KSI, e: Leo- pold József) 18.075, 2. Magyar Zol­tán (FTC) 18.000, 3. Bánrévi Imre (Bp. Honvéd) 18.000. Lólengés. Bajnok: Magyar Zoltán (e: Vígh László) 19.075, 2. Sivadó János (’t’FSE) 18.050, 3. Bánrévi Imre 18.275. Gyűrű. Bajnok: Sivadó Já­nos (e: Vígh László és Kabos Gá­bor) 17.950, 2. Donáth Ferenc (TFSE) 17.825, 3. Magyar Zoltán 17.40. Lóugrás. Bajnok: Laufer Béla 17.975, 2. Magyar Zoltán 17.850, 3. Bánrévi Imre 17.825. Kor­lát. Bajnok: Magyar Zoltán 18.725, 2. Bánrévi Imre 18.250. 3. Laufer Béla 17.725. Nyújtó. Bajnok: Magyar Zoltán 18.25, 2. Donáth Ferenc 18.075. 3. Bánrévi Imre 17.30. Ju­niorok. Műszabadgyakorlat. Baj­nok: Szabó Imre (FTC, e: Leopold József) 17.450, 2. Borbély József (FTC) 17.200, 3. Haraszdi Károly (V. Izzó) 16.525. Lólengés. Bajnok: Borbély József (FTC, e: Vígh László) 17.250, 2. Puskás Béla (FTC) 17.100, 3. Haraszdi Károly 16.375. Gyűrű. Bajnok: Haraszdi Károly (e: Csányi Raymund) 16.775, 2. Borbély József 16.725, 3. Szabó Imre (FTC) 16.575. Lóugrás. Bajnok: Szabó Imre 17.800, 2. Bor­bély József 17.575, 3. Puskás Béla 17.200. Korlát. Bajnok: Puskás Bé­la (e:. Leopold József) 16.800. 2. Borbély József 16.750. 3. Szabó Im­re 15.575. Nyújtó. Bajnok: Szabó Imre 17.650. 2. Borbély József 16.975, 3. Puskás Béla 15.300. Ifjú­ságiak. Műszabadgyakorlat. Baj­nok: Kovács Péter (Dunaújvárosi Kohász, e: Papp Zoltán) 18.400. 2. Farkas Árpád (FTC) 18.375. 3. Er­délyi Péter (Dunaújvárosi Kohász) 17.900. JLólengés. Bajnok: Farkas Árpád (FTC, e: * Koltai László) 18.200. 2. Horváth Gyula (Bp. Spar­tacus) 18.200. 3. Kovács Péter 17.750. Gyűrű, Bajnok: Farkas Árpád 13.425, 2. Horváth Gyula 17.875, 3. Taraba Sándor (KSI) 17.725. Lóug­rás. Bajnok: Kovács Péter 18.525, 2. Taraba Sándor 18.225, 3. Berénvi György (Dunaújvárosi Kohász) 18.050. Korlát. Bajnok: Farkas Ár­pád 13.775. 2. Horváth Gyula 17.825, 3. Szabó Ferenc (Dunaújvárosi Ko­hász) 17.600. Nyújtó. Bajnok: Far­kas Árpád 18.950. 2. Király Sándor (Nagykőrösi Pedagógus) 18.175, 3. Kovács Péter 17.90. BIRKÓZÁS Nemes Mihály a 68 kg Budapes Különösebb izgalmak nélkül folytatódott s ért véget vasárnap délelőtt a Kőbányai úton Buda­pest kötöttfogású birkózóbajnok­sága. Általában az esélyesek győz­tek, így nyert a Ganz-MÁVAG és a Vasas 3—3, a Bp. Honvéd 2, az Újpesti Dóz^a és az MTK-VM pedig 1 — 1 aranyérmet. A 90 kg döntőjében Séllyei és Pércsi mérkőzése kettős lelépte­téssel végződött, így Séllyei lett az első. A legérdekesebben a 68 kg küzdelmei alakultak; a má­sodik fordulóban Németh tussal verte Gált, vasárnap pedig Gál Ne­mest. Ügy tűnt, hogy a válogatott Németh és a fiatal Nemes találko­zóján Németh felteszi a pontot az i-re. Akcióját azonban Nemes megkontrázta, továbbvitte, s két vállra fektette a neves ellenfelet. Így végeredményben, nem kis meglepetésre, Nemes Mihályé lett a bajnoki cím, hiszen vetélytársai- nál több győzelmet aratva jutott a döntőbe. Hegedűs Csaba vasárnap nem birkózott, a negyedik fordulóban ugyanis erőnyerő volt (ekkor bátyja, Miklós, pontozással ver­te Hornyákot), majd az ötödikben Miklós visszalépett ellene. Eredmények. 48 kg. (4 induló): Bajnok: Sántha József (Újpesti Dózsa), 2. Sudár A. (ÉVIG), 3. Réz (Bp. Honvéd). 52 kg (5). B: Grész Lajos (Bp. Honvéd), 2. Száraz (K. Húsos), 3. Földesi (U. Dózsa). 57 kg (7). B: Molnár Gyula (Ganz- MÁVAG), 2. Kiss (Bp. Honvéd), 3. Pulai (U. Dózsa). 62 kg (12). B: Tóth István (Ganz-MÁVAG), 2. Kollarik (Bp. Honvéd), 3. Mészá­ros (FTC). 68 kg (14). B: Nemes Mihály (^p. Honvéd), 2. Gál (BVSC). 3. Németh (Bp. Sparta­cus). 74 kg (12). B: Kocsis Fe­renc (Ganz-MÁVAG), 2. Csapó (BVSC). 3. Gáspár (Bp. Honvéd). 82 kg (11). B: Hegedűs Csaba (Vasas), 2. Hegedűs M. (Vasas), 3. Körösi (Vasas). 90 kg (13). B: Séllyei István (Vasas), 2. Pércsi (Bp. Honvéd), 3. Argyelán (Bp. Spartacus). 100 kg (5). B: Nagy Péter (Vasas), 2. Pruzsinszky (U. Dózsa), 3. Varga I. (Ganz-MÁVAG), Nehézsúly (2). B: Rovnyai János (MTK-VM), 2. Nagy J. (Bp. Hon­véd) . ★ Az 1975. évi felnőtt kötöttfogású vidék-bajnokságot Debrecenben rendezték. AL egyes súlycsoportok győztesei: 48 kg (5). B: Seres F. (Szondy SE). 52 kg (7). B: Rácz Lajos (Szondy SE). 57 kg (13). B: Csillag István (Szondy SE). 62 kg (11). B: Réczi László (Kkf.-házi Vasas). 68 kg (15). B: Lakatos András (Egri Vasas). 74 kg (8). B: Vámos Péter (Szondy SE). 82 kg (11). B: Juhász József (DVTK). 90 kg (7). B: Gabóczki Sándor (DVTK). 100 kg (7). B: Szabó Ta­más (Dunaújvárosi Kohász). Ne­hézsúly (5). B: Rozsos Ferenc (DVSC). I HÉT SPORTESEMÉNYEI TÖBB NAPOS Egész héten; a NIM I. osz­tályú teniszversenye Budapes­ten. Nemzetközi teniszverseny magyar indulókkal Hamburg­ban. A magyar 21 éven aluli labdarúgó utánpótlás-válogatott nemzetközi tornán szerepel Toulonban. Sakkozóink közül Bilek és Forintos Vancouver­ben. Barcza és M. Kovács Brnóban. Lengyel Várnában, Faragó Rimaszombaton. Csu- kics Tünde pedig Plovdivban versenyez. Hétfő — szerda: befejeződ­nek a férfi kosárlabda EB se­lejtezői Hagenben. Kedd—-szerda: a kézilabda főiskolai bajnokság döntője Nyíregyházán. Szerda —csütörtök: kerék­páros pályaverseny a Millená­rison. / Csütörtök — péntek: Magyar- ország— Hollandia női torna­viadal Budapesten. Csütörtök —vasárnap: az Egyesült Államok asztalite­nisz-bajnoksága magyar indu­lókkal Houstonban. Péntek — vasárnap: Bokányi Dezső kerékpáros emlékver­seny Budapest—Szekszárd — Budapest útvonalon. Orszá­gos lovasbajnokság Mélykú- ton. Szombat —vasárnap: nem­zetközi kajak-kenu verseny magyar indulókkal Gentban. Az atlétikai MNK első for­dulója Budapesten. Nemzet­közi párbajtörverseny Poitiers- ben. Nemzetközi női tőrvívó­verseny Comóban. Vitorlás flottaverseny Balatonföldvá- ron. Szabadfogású birkózó Budapest- és vidék-bajnokság, utóbbi Miskolcon. Jenei Ká­roly kötöttfogású birkózó emlékverseny Székesfehérvá­rott. Az asztalitenisz NB I újabb fordulója. Teljes forduló a kézilabda NB 1-ben. Orszá­gos felnőtt tollaslabda-bajnok­ság Szolnokon. A teke NB I újabb fordulója. A gyeplabda NB I újabb fordulója. A röp­labda Jubileumi Kupa selejte­zői. HÉTFŐ Az ifjúsági labdarúgó UEFA- torna döntői Bernben. Nem­zetközi atlétikai verseny Reh- lingenben. A röplabda NB J-ért: NIM — Ü. Dózsa női és Bp. Honvéd — Csepel férfirang­adó. SZERDA A labdarúgó NB I-ért: Va­sas—Videoton, Csepel—Bp. Honvéd, U. Dózsa — ZTE. Ta­tabánya—FTC. Haladás VSE — Rába ETO. DVTK —Békéscsa­ba, Pécs — MTK-VM. Szabadna­pos az SBTC. A MASZ futóver­senye Budapesten. PÉNTEK NDK — Magyarország ifjúsá­gi válogatott ökölvívó-mérkő­zés az NDK-ban. SZOMBAT A labdarúgó NB I-ért: Va­sas— ZTE. Rába ETO — U. Dó­zsa, Csepel — FTC, Pécs— DVTK. Videoton—Tatabánva, Haladás VSE —SBTC. MTK- VM—Békéscsaba. Szabadna­pos a Bp. Hpnvéd. A vízilab­da OB I tavaszi utolsó for­dulója. VASÁRNAP Teljes forduló a labdarúgó NB Il-ben és NB lll-ban. Az országos sakk CSB tavaszi utolsó fordulója. Nemzetközi atlétikai verseny magyar in­dulókkal Bukarestben. NDK — Magyaroi-szág ifjúsági váloga­tott. ökölvívó-mérkőzés az NDK-ban. Túrfsjcivasicitok nyugdíjasoknak Orvosegyetem SC „Gyopár**. Barangolás a Budai-hegységben. T: május 21-én, szerdán 9 órakor a Moszkva téri óránál. V: Pümer József. K: 3 Ft. Országházi Közalkalmazottak SK: Könnyű sétatűra a Budai-hegy­ségben. T: május 21-én, szerdán 8.15 órakor a 65-ös autóbusz Szépvölgyi úti végállomásán. V: Fekete István. K; 3 Ft, Vasas SC: 1. Pilisszentlászíó — Akasztó-hegy — Keserüs-gérinc — Királykunyhó — Szarvaszug — Sárkányoldal — Pilisszentlászíó. T: május 21-én. szerdán 7 óra­kor a HÉV Batthyány téri végál­lomásán. V: Hárshegyi Sándor. K. 20 Ft. 2. Farkasrét — Csillebérc — Kiesvölgy — Huszonnégyökrös — Budaörs. T: május 21-én. szer­dán 8 órakor az 59-es villamos Farkasréti végállomásán. V; Skalla Elza. K: 3 Ft. Spartacus Turista Egyesület: Pi­lisszentkereszt — Szurdok-völgy — Tavasz-kunyhó — Csobánka — Pomáz. T: május 22-én, csü­törtökön 7 órakor a HÉV Batthyány téri végállomásán. V: Juszt Kon- rád. K: 20 Ft. Sportműsor HÉTFŐ ÖKÖLVÍVÁS. Nemzetközi mér­kőzés: Kaposvári Dózsa—Box Club Sonneberg (NDK), Nagyatád, 17.30. RÖPLABDA. NB I, az 1—6. her lyért a Körcsarnokban. Nők. V. Izzó—Közgazdasági Egyetem, 15^- Szele. NIM —Újpesti Dózsa, 16.30, Juhász. Férfiak: Vasas — Bp. Spartacus, 18.30, Mészáros. Bp. Honvéd — Csepel, 20. Zsillé. A Csömöri úton. Nők: BVSC —Bp. Spartacus, 16, Simái. Férfiak: V. Izzó—Újpesti Dózsa, 17.30, Fátyol, LABDARÚGÁS öregfiúk-bajnoksága. Első cso­port. Vasas Ikarus — Chinoin. Má­tyásföld 17.30. Hidvégi. Volán­busz— Kelenföldi Erőmű. XX. ker„ Téglavető u.. 17.30, Kosztolánszky. MAHART—Műanyag. Népsziget, 17.30. Csokonyai. KISTEXT —Du­nakeszi Vasutas, Kispest, KIS- TEXT-pálya, * 17.00, Tóth IV J. Váci Húsos — Vasas, Vác, 17.30. Fehér M. Budafoki MTE— MEDICOR, Budafok. 17.30, Víg F. Finommechanika—Telefongyár. X. kér.. Terebesi út, 17.30, Iglói. Gö­döllői Vasas —Gázművek MTE. Gö­döllő, 17.30. Rémiás Második cso­port. Ferencváros — Pomáz KSK. Pomáz. 17.30. Balázs M. Göd TK — ÉVIG, Felsögöd. 17.30, Palik E. Középületénítők — Ganz Villany, Népliget. Épitők-pálya. 17.30, Si­mon S. Ganz-MÁVAG — Volán SC, Kőbányai út. 17.30, Laukó. Du­nakeszi Labor —Beloiannisz. Du­nakeszi. Vasutas-pálya. 17.30. Fü­zesi. Elektromos—MOM, Latorcza u.. 17.30. Hegedűs. Fővárosi Víz­művek-Kőbányai Lombik, Váci út, Vízművek pálya, 17.30, Tóth n. J. Gamma —Bp. Vegyiművek, Mérnök u., 17.30. Vitárius. KEDD ATLÉTIKA. A budapesti közép­fokú iskolások egyéni bajnoksága, Knonn utca. 16.00. KÉZILABDA. Egyetemi és főis­kolai bajnokság. Nyíregyháza, Ta­nárképző Főiskola, 8. RÁDIÓ, TÉVÉ fíétiő. Rádió. Kossuth-adó. 19.30: Sporthiradó. 22.10: Sport­hírek. Petőfi-adó. 6.20: Torna. 3. műsor: 23.10: Sporthírek. Te­levízió. Szlovák tv. 16.40: Kerék­páros békeverseny. Szlovák tv, 11. műsor 20.35: Világsport. Jugoszláv tv. 20.25: Sport karika­túrában. Kedd. Rádió. Kossuth-adó. 22.15: Sporthírek. Pelőii-adó. 6.20: Torna. Televízió. Budapest. 20.00: Tv-torna. r

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék