Népsport, 1975. május (31. évfolyam, 102-127. szám)

1975-05-05 / 105. szám

XXXI. 105. ♦ 1975. május 5 NÉPSPORT 5 A számúik születésnap Pergessük vissza száz évvel az idő kerekét, a magyar atlétika születésnapjáig, A múlt század 70-es éveinek ele­jén nálunk még az atlétika fogalmát, sőt, nevét sem, ismer­ték, bár egyes számai, az ún. népies gyakorlatok már fel­feltűntek a tornaversenyeken. Esterházy Miksa érdeme volt, hogy hosszú külföldi tartózkodásáról hazatérve, idehaza szó­ban és írásban igyekezett ismertetni és megkedvelteiül az atlétikát, fáradhatatlan munkatársa, Molnár Lajos segítségé­vel. Ottörö kezdeményezésére írták ki és rendezték meg azután 1875. május 6-án Budapesten — és jogos büszkeség­gel mondhatjuk — egyben az európai kontinensen az első nyilvános atlétikai viadalt. > Sportpálya hiányában az emlékezetes verseny színhe­lyéül az egykori és szomorú hírnevű, pesti Újépület nevű kaszárnya halahnas, zárt udvarai választották. Egyik sar­kában fából készült lelátót állítottak fel a meghívott, szép számú közönség részere. Különböző, élénkszínű sapkában és ingben, bő fehér vászonnadrágban, derekukon széles övvel, vagy szalaggal versenyeztek az első atléták. Hat számban mérték össze erejüket, mégpedig ahogy a korabeli tudósítá­sok írták, gyors és tartós futásbán (amelyben már bajnoki címért vetélkedtek), azután gátversenyben, magasugrásban, amelynél a mai lécet még a zsinór helyettesítette, „távug­rásban” és súlydobásban. Ezeken kívül az ökölvívás is sze­repelt a háromórás viadal műsorán. Emlékezésül soroljuk fel az első győztesek neveit. 100 yard: Porzsolt Gyula. 2 mérföld: Porzsolt Ernő. 120 yard gát (hat gáttal): Porzsolt Gyula. Magasugrás: Pick Lipót. Távolugrás: Porzsolt Gyula. Súlydobás: Vaisz Géza. Ökölvívás: Fittler Kamill. Ettől a nagy sikert aratott versenytől számíthatjuk ha­zánkban a mai értelemben vett atlétikai élet ,megindulását. Természetesen hosszú időre volt szükség, amíg az új sportág az egész országban elterjedt. A 90-es évektől kezdve azon­ban már határozott fejlődésnek indult, s legjobbjai kitűnően mutatkoztak be az első újkori olimpián. Szeretettel köszöntjük a 100 éves magyar atlétikát és ki-, váltjuk, hogy a következő években, évtizedekben sikeresen tölthesse be fontos feladatát. ★ A centenáriumi évfordulóról a MASZ kedden délután a Népstadionban jubileumi versennyel emlékezik meg. Ezen a testnevelési főiskolások korabeli öltözetben elevenítik fel az egykorú versenyt és a meghívásos számokban élvonalbeli at­létáink állnak rajthoz. ATLÉTIKA ÜGYESSÉGI CSB TENISZ___________________________________________________ A Ma f is Kupáért Magyarország—Hollandia 5:0 — ügyetlen vesztett jjá tssmá vu i A páros találkozó szombati megnyerésével már eldőlt, hogy — függetlenül a vasárnapi két egyes eredményétől — Magyar- ország teniszválogatottja beke­rült a Davis Kupa európai B- zónájának negyeddöntőjébe, s két hét múlva Egyiptomban mérkőzhet a házigazdákkal a to­vábbi előrelépésért. A vasárna­pi két mérkőzés tehát inkább amolyaA bemutató jellegű volt a Margitszigeten, a magyar—hol­land összecsapás befejező nap­ján. Az ezúttal is szép számban összegyűlt teniszkedvelőket két kérdés foglfelkoztatta: sikerül-e 5:0-ra legyőzni a vendégeket, és eső nélkül „megúszni'’ a záró na­pot? Először Taróczy lépett pályára Louk Sanders ellen. Ügy tűnt. pillanatok alatt végez, hiszen a „kiszorítósdiban” hamar 4:l-es előnyre tett szert. Nagy fölénye tudatában azonban Taróczy egy­re nehezebben összpontosított, s a szokottnál jóval többet hibá­zott. A sokkal gyengébb képes­ségű holland egyre jobban neki­bátorodott, de amikor már-már úgy tűnt, megszoríthatja Európa- b^jnokunkat, mindig a legjobb­kor következett, mint egy villa­nás, egy-egy Taróczy-elütés, pörgetés, vagy átemelés, amely ellen Sanders tehetetlen volt. Többen megállapították, hogy erősebb ellenfelet Taróczy — könnyebben győzött volna le (re­méljük, igazuk volt). Minden­esetre a televízió kamerái előtt egy kicsit jobban igyekezhetett volna! Amikor Bárányt pályára lépett / a jobbik hollanddal, Rolf Thung- gal szemben, már 4:0-ra vezetett együttesünk. A közönség kíván­csian várta, meg tudja-e ismé­telni a fekete hajú, balkezes hol­land a Taróczy ellen az első játszmában nyújtott teljesítmé­nyét. Nos, Thung ismételt is, igaz, ezúttal a második játszmá­ban. Az elsőben ugyanis egysze­rűen nem állt módjában komoly ellenállást tanúsítania. Baranyi váltogatta a sarkokat és a rit­must. Jobb sarok, bal sarok, jobb sarok, bal sarok ... Thung bi­zony úgy érezhette magát, mint aki egy szobában iáitól falig ro­hangál. A közönség végre élvez­hette a játékot, a szép megoldá­sokat. A folytatásban pedig Thung is túltette magát a pénte­ki vereség okozta traumán, s ekkor vált csak igazán színvo­nalassá a mérkőzés! Gyakran csattant fel a taps, ez az össze­csapás valóban látványosság volt. 4:4 után Thung elnyerte Baranyi adogatását, majd ki­egyenlítette a játszmaarányt. A harmadik játékrészben azon­ban megint Baranyi volt az, úr a pályán. Befutotta a nehéz lab­dákat is és a legváratlanabb megoldásokkal hozta zavarba, állította megoldhatatlan feladat elé Thungot. A sarokba kiszorít­va ütötte a legszebb pontokat, jó „barátságban” az oldalvonalak­kal ... És Thung ellenállása fok­ról fokra csökkent. Amikor a sötét felhők ismét a pálya fö­lé tornyosultak, véget ért a Da­vis Kupa-mérkőzés. Pihenőt ezúttal nem kapnak legjobbjaink. Hétfőtől az U. Dó­zsa országos versenyén állnak rajthoz, majd Taróczy, Maclián és Szőke Kairóba utazik, a kö­vetkező DK-találkozó helyszíné­re. Baranyi a hét végén az U. Dózsával Firenzében szerepel BEK-mérkőzésen, s azt követően utazik társai után Egyiptomba. Magyarország—Hollandia 5:0. Az utolsó nap eredményei: Ta­róczy—Sanders'6:3, 6:2, 6:4; Ba­ranyi—Thung 6:0, 4:6, 6:0, 6:3. (tölgyes) KÉZILABDA NB I Vasárnap két számban csúcsátlag Tovább gyengélkedik FTC Vendég győzelmek Vasárnap délelőtt közel hat­órás versennyel folytatódott a Népstadionban és edzőpályáján az országos ügyességi csapatbajnok­rág. A második nap hét száma közül hat a tavalyi bajnok sike­rével végződött. Egyedül a Cse­pel kalapácsvető-csapata borítot­ta íef a papírformát; fiatal do­bói sorozatos egyéni csúcs ja vitá­sával elhódította az elsőséget a védő Bp. Építőktől. A hét bajnokságával az idén is a legeredményesebben szere­pelt Bp. Honvéd a súlylökésben megjavította a csúcsot, amelynél jobbat ért el a második DVTK is. .Szintén csúcsátlagot értek el a TFSE magasugró lányai. A töb­bi számban azonban az idei baj­nokcsapatnak a tavalyinál gyen­gébb eredmény is elég volt a győzelemhez, feltűnően erős visz- szaesés mutatkozott a rúdugrás­ban és a női gerelyhajításban. Egyénileg vasárnap kiemelke­dett Sámuel Edit* aki minden magasságot, a 184 cm-t is. elsőre ugrotta és a 187 cm-rel is meg­próbálkozott. Ugyancsak figye­lemre méltó egyéni csúcsot ért el a kalapácsvetö Tamás. FÉRFIAK. Rúd (9 csapat). Baj­nok: Újpesti Dózsa (Viskovics •140, Anderle 430. Kiss A. 420, Kiss T. 400, Lévai 330) 404 cm- cs átlag, 2. Vasas 308 (Schulek 450), 3. BEAC 396 (Novobáczky 450), 4. DMTE 392 (Makó 450), 5. Bp. Honvéd 380 (Franké 470), 6. Bp. Spartacus 360 (Kalmár 490). Hármas (17). Bajnok: Bp. Honvéd I (Cziífra 15.78, Katona 15.63, Kiss T. 14.88, Juhász 14.87, Balogh 14.44) 15.12, 2. BEAC I 14.47 (Kigs L. 15.20) 3. Bp. Honvéd II 1TIS4. 4. Vasas 13.55, 5. SZMÁV 13.29, 6. NYVSC 13.27. Súly (16). Bajnok: Bp, Hon­véd I (Fejér 17.19, Veesey 16.81, Gajdán 15.92, Lukács 15. &8, Horváth G. 15.48) 16.25.6. or­szágos csúcs (régi: 16.06.8 Bp Honvéd, 1973), 2. DVTK 16.08 (Faragó 18.06, Varga M. 17 m), 3. U: Dózsa 14.76 (Varjú 16.61), 4. GEAC 13.94. 5. BEAC I 13.81 (dr. Nagy 17.04), 6. MTK-VM 13.69 (Várkonyi 17.06). Kalapács (11). Bajnok: Csepel (Kovács G. 62.94, Thomasz 59.60, Humor 56.66, Ricz 52.40. Vágó 48.68) 56.05.6. 2. Bp. Építők 55.56 (En­csi 68.64, Gál 63.42). 3. SZEOL 55.50. 4. Vasas 54.81, 5. U. Dó­zsa 53.13 (Eckschmidt 63.86), 6. Bp. Honvéd 52.66. Tamás (GEAC) 69.36 m-t dobott. NŐK. Magas (15). Bajnok: TFSE I (Kreisz 174, Csorba 170. König 170, Balatoni 165, Patinszky 165) 168.8, országos csúcs (régi: 167,4 Csepel, 1971). 2. MAFC 165.8 (Rudolf 177. Mátay 177), 3. Bp. Spartacus 161.8 (Sámuel 184), 4. Dunaújvárosi KSE 161, 5. Vasas 160. 6. Csepel 160. Szekeres (U Dózsa) 174 cm-t ugrott. Diszkosz (11). Bajnok: Bp. Honvéd (Irányi 49.58, Vranyec 44.92, Bognár 43.38, Tóth K. 41.14, Menyhárt 40.52) 43.90.8. 2. FTC 42.27 (Ir- ésik 49.78), 3. U. Dózsa I 41.63 (dr. Kleiberné 49.94), 4. Csepel 39.21 (Csőke 49.60. Herczeg 49.46), 5. Vasas 37.48, 6. Bp. Építők 35.53. Gerely (9). Bajnok: TFSE (vágási 47.04, Petz 42.78, Patinszky 41.84, Rákóczi 37.94. Nagv Cs. 36 m) 41.12. 2. Bp. Honvéd 39.85 (Paulányi 52.68), 3. Vasas 37.77. 4. U. Dózsa I 37.74. 5. Bp. Építők 36.37, 6. DVTK 34.50. ★ Budapest 20 km-es gyalogló­bajnokságán. a Népstadion beton­körén Dalméfti 9 km-ig erős ira­mot diktált. Ott Sztankovics be­fogta, fokozatosan elhúzott és jó idővel győzött. Egyéni: 1. Sztankovics Imre (BEAC) 1:32:49.0, 2. Dalmati (Honvéd) 1:36:02.0, 3. Tábori (Honvéd) 1:37:55.4, 4. Danovszky (Építők) 1:39:06.2, 5. Sátori (Toldi SE) 1-39:27.6. (10 km-es részidő: 46 perc). Csapat: 1. Honvéd (Dalma­ti, Tábori, Ruttkai) 5:02:58.6, 2. Építők 5:16:27.4. Karl-Marx-Stadtban a kilence­dik alkalommal megrendezett^ nemzetközi maratoni futóver­senyt az NDK-beli Lesse nyerte 2:14:49.6 órával, 2. Gross (len­gyel) 2:15:43.2, 3. Truppéit (NDK-beli) 2:15:53.6. A magya­rok közül Babinyecz szerepelt a legjobban, nyolcadiknak végzett 2:17:41.6~tal, Szekeres F. 12. lett 2:19:33.6-taL A nők az ötödik, a férfiak a harmadik tavaszi fordulót fe­jezték be vasárnap a kézilabda NB 1-ben. Érdekességek: 1. jól szerepeltek a vendégcsapatok; 2. a Bp. Spartacus női csapata meg­szerezte első győzelmét: 3. a fe­rencvárosi lányok továbbra is hullámvölgyben vannak; 4. a Ba­kony Vegyész is, a Vasas is tíz góllal bizonyult jobbnak ellenfe­lénél: 5. az újonc Csepel igen jól tartotta magát az éllovas Deb­recen ellen: 6. ragyogóan/ ..mu­zsikált” a Fradi-fiúk Szilágyi, Takács duója. NB I, NŐK Vasas —Goldberger 17:7 (7:2). Tímár utca. 300 néző. V: Fülöp dr. Márki. G: Fleckné 4. Angyal 3. Brinzay 3, Csíkné 3. Sterbinsz- ky *2, Csizi. Vadászná, ill. Far­kasné 3, Botosná 2. Pétemé. Szendi. Csak az első félidő köze­péig volt küzdelem, ezután a Va­sas tetszés szerint érte el góljait. Berzsenyi (Goldberger) még min­dig sérülten védett. Pécsi MSC —Szombathelyi Sabaria SE 12:12 (8:4). Szombathely. 600 néző. V: Kemecsei, Szigligeti. G: Balázsné 4, Rákos 2, Pálvölgyiné 2, Tóth 2, Szamos. Káró. ill. Czeglédi 9, Vörösné, Gyimesi, Papp. Az első félidőben hibát hi­bára halmozott a hazai együttes. Szünet után feljavult a sabaria, és nagy küzdelemben sikerült egyenlítenie. Az utolsó percben Czeglédi 7 m-esét Jelenszky-né bravúrosan hárította. Bakony Vegyész —Tatabányai Bányász 15:5 (9:3). Veszprém, 500 néző. V: Éliás, Keszthelyi. G: GáLné 5, Tóth Harsányi 4, Czvetkóné, Hungler, Lakiné, Csikeszné, Kecskeméti, Beke, ill. Németh P. 4, Huj. Jó iramú mér­kőzésen kifogástalaa védekezés mellett lendületes támadójátékkal, szép gólokkal" aratta fölényes győzelmét a B. Vegyész. Bp. Spartacus — Békéscsabai Elő­re Spartacus 12:6 (4:4). Kőér u. V: Dömötör, Szirmai. G: Krakkó 4, Simon 3, Balogh 2, Majorszki 2, Maros, ill. Kovácsné 2, Drie- nyovszki. Ozgyin, Tobak. Varga. A 10. percben a vendégek vezet­tek 4:1 -re, de aztán egymás után hat gólt lőtt a szövetkezeti csapat. ELZETT—FTC 8:8 (4:2). Üllő) út, 800 néző. V: Banai, Barna. G: Bagi 3, Nagy Gy. 2, Tóthné 2, Nádoriné., ill. Csiha 3, Ádám 2, Németh E., Takácsné, Tőkéné. A vendégcsapat nagy meglepetés­re 4:4-re. majd a II. félidő köze­pén 8:5ire is vezetett. A zöld­fehérek nagy erőfeszítéssel egyen­lítettek. 8:8-nái Takácsné bünte­tő i hibázott. Az ELZETT jól véde­kezett, a Fradi nagyon gyengén játszott. 1. Vasas fi 5 1 — 117-51 11 2. Bakony V. 5 4 1 — 70-45 9 3. Híradótech. 5 3 1 1 63-40 7 4. Sabaria 5 3 1 1 58-71 7 5. Csorna 5 3 — 2 67-59 6 6. Csepel 5 3 — 2 64-57 6 7. Tatabánya 5 3 — 2 53-53 6 8. Goldberger 5 2 1 2 49-5U 5 9. FTC 5 1 2 2 41-42 4 10. ELZETT 5 1 2 2 47-b4 4 11. Pécsi MSC 5 1 1 3 47-69 3 12. Bp. Spart. 5 1 — 4 50-68 2 13. Békéscsaba 5 — l 4 39-63 1 14. TFSE 6 — 1 5 49-32 1 NB I, FÉRFIAK Pécsi MSC —Ózdi Kohász 14:12 (5:6). Ózd, 1000 néző. V: Sápi, Szilágyi. G: Gera 6. Hegedűs 4, Puppi 2, Németh, Árvái, ill. Zá- vodszky 5, Vörös 2, Lázár, Lö- kös, Benei. Bárdos, Fekete. Vál­tozatos, . kemény mérkőzés. ,A vendégek szervezettebben véde­keztek. Debreceni Dózsa —Csepel 24:20 (10:12). Csepel, 400 néző. V: Kiss J., Nagy J. G: Varga 10, Süvöl-tős dr. 5, (Kordás 3, Sárkö­zi 3, Gottdiener 2, Kormos, ill. Leirer 11, Tóth 3, B-aráth 2. Kesz- ler 2, Havalda J., Király. Fej lej melletti, izgalmas küzdelem. A Csepel jobb oldala gyengélkedett, FTC —Ü. Dózsa 28:15 (11:5). Üllői út, 800 néző. V: Kiss L.„ Papp I. G: Takács S. 11, Szilágyi 8, Konkoly 3, Takács A. 2, Bakó, Nagy G., Németh, Tábori, ill. Já- novszky 5, Csizmadia 3, Noel 2, Bitvai, Kiss B., Ricsovics, Rigó, Simon. A Dózsa lélek nélkül játszott. Csömöri TSZ SK —Rába ETO 16:16 (9:7). Csömör, 1200 néző. V: Haide, Tekauer. G: Fabók 5, Bátovszki 4, Paulinusz 3, Mihá­lyi 2, Bagyánszki 2, ill. Pelikán 5, Samodai 5, Horváth L. 3, Ba­logh, Varga, Visi. A második félidőben öt góllal vezetett a ha­zai csapat, de a hajrában súlyos taktikai hibákat követett el, . s ezeket jól használta ki “az ETO. T. Debrecen 3 3 ------- 76-58 fi 2. B p. Honvéd 3 2 1 — 71-64 5 3. Vasas 3 2 1 — 52-46 5 4. Csömör , 3 2 1 — 65-62 5 5. Elektromos 3 2 — 1 62-54 4 6. Bp. Spart. 3 1 1 1 52-49 3 7. Pécsi MSC 3 1 1 1 60-64 3 8. FTC 3 1 — 2 68-63 2 9. Tatabánya 3 1 — 2 65-65 2 10. Csepel 3 1 — 2 66-74 2 11. Szondy SE 3 1 — 2 63-71 2 12. Rába ETO 3 — 2 1 40-48 2 13. Ózd 3 — 1 2 47-54 1 14. U. Dózsa 3 ------- 3 48-63 — A FORDULÓ LEGJOBBJAI FÉRFIAK Kapusok: Horváth J. (Va­sas), Szabó (Debrecen), Ha­valda P. (Csepel). Mezőnyjátékosok: Csik, Ma­gyar, Tavasz (Vasas), Molnár, Szabó (Bp, Spartacus), Kiss Z., Vass K. (Elektromos), Bu- day. Kovács P. (Bp. Honvéd), Gubányi, Katona (Tatabánya), Siivöltős dr., Varga (Debre­cen), Leirer (Csepel), Szilá­gyi, Takács S. (FTC), Borbély, Gera (Pécs), Fabók (Csömör), Samodai (Rába ETO). NŐK Kapusok: Solti (Híradótech­nika), Bonyhádi (Békéscsaba), Kunstárné (ELZETT), Tűzkő (Bakony Vegyész), Bujdosó (V asas). Mezőnyjátékosok: Sóbujtó (Csepel), Tusjak (TFSE), Nagy Zs. (Híradótechnika), Flecknc, Brinzay (Vasas), Farkasné (Goldberger), Balázsné, Tóth (Pécs), Czeglédi (Sabaria), Ba­logh, Krakkó (Bp. Spartacus), Nádoriné (ELZETT), Gálné, Tóth Harsányi (Bakony Ve­gyész). RÖPLABDA NB I Tavaszi csoportelsők: Székesfehérvári Volán és MTK-VM A márciusban kezdődött tízfor- dulos küzdelemsorozat utolsó állo­másával, a vasárnap megrendezett találkozókkal befejeződött a tava­szi idény a röplabda-bajnokság második csoportjában. Az idény- záró játéknapon a férfiak mező­nyében a. Testnevelési Főiskola csapata biztosan nyert a zalaeger­szegiek ellen, míg Kecskeméten a hazai együttes százperces küzde­lemben bizonyult jobbnak a lista­vezető fehérváriaknál. A nőknél az újonc kaposvári együttes jól hajrázott. A BSE ellen elért győzelmével két hellyel ke­rült feijebb a táblázaton! A Jász­berény, valamint az MTK-VM, akárcsak az első fordulóban, ez­úttal is legyőzte szegedi, illetve al- másfüzitői ellenfelét. NŐK A 7 — 12. helyért MTK-VM —Almásfüzitő 3:1 (8, — 12- 11, 8). Almásfüzitő, 100 néző. V: Balázs. Jó iramú mérkő­zésen nyert a vendégcsapat. Jó: Eényei. Antal. ill. Frecska. Lehel SC — Szegedi Spartacus 3:0 (4, 7, 13). Szeged. V: Kalász. Jó: Nagy E.. Szabó, ill. Kovács Á. Kaposvári V. Izzó — BSE 3:2 (11, —4, 8, —3, 14). Kaposvár, 200 néző. V: Aranyosi. A döntő játszmában a vendégeknek mér­kőzéslabdájuk volt! Jói Csonka, Kutas, Csorba, ill. Sólymos, Haval­da. Tavaszi végeredmény 7. MTK-VM 10 8 2 26:17 18 8. Lehel SC 10 7 3 25:12 17 9. BSE 10 5 5 21:18 15 10. Kap. V. Izzó 10 4 6 13:23 14 11. Szegedi Spart. 10 3 7 16:24 13 12. Almásfüzitő 10 3 7 14:23 13 FÉRFIAK A 7 — 12. helyért. TFSE —Zalaegerszegi TE 3:0 (11, 2, 11). Győri út. V: Harsai. A végig lelkesen játszó és a háló­nál jobb főiskolások megérdemel­ten nyerték a mérkőzést. Jó: Kiss A (a mezőny legjobbja), Fodor. Bácskai, ill. Földi. Kecskeméti SC —Székesfehér­vári Volán 3:1 (13, 12, —2, 9). Kecskemét, 300 néző. V; Kiss K. Az első két játszmában volt csak küzdelem. Jó: Börcsök, Hegedűs Z., ill. Ortner, Takács. Tavaszi végeredmény 7. Szív. Volán 10 7 3 25:13 17 8. Kecskeméti SC 10 7 3 24:17 17 9. ZTE 10 5 5 19:22 15 10. TFSE 10 4 6 18:21 14 11. Szolnoki VD 10 4 6 18:23 14 12. MTK-VM 10 3 7 18:26 13 TORNA Folytatódtak a békéscsabai cs dunaújvárosi sikerek Vasárnap a szabadon választott gyakorlatokkal véget ért az or­szágos vidéki tomászbajnokság Miskolcon, a Ságvári utcai Álta­lános Iskola tornatermében és a DVTK-stadíonban. A nőknél va­lamennyi korcsoportban színvo­nalas gyakorlatokat láthattunk. A felnőtteknél a válogatott ke­rettagok összetettben és szeren­ként is egypiás között döntötték el a helyezések sorrendjét. A junioroknál és az I. osztályú nők­nél hármas békéscsabai siker született, az ifik versenyében pe­dig a dunaújvárosi lányok dia­dalmaskodtak szerenként és ösz- szetettben is. A férfiak bajnoksá­ga a kevés induló ellenére szin­tén színvonalas versenyt hozott. Egyébként nehéz megérteni, hogy egy bajnokságot a hiápyos felszereltségü, szűk iskolai torna­teremben rendeznek, holott Mis­kolcon a Városi Sportcsarnok esz­ményi szintér lett volna. Eredmények. Nők. I. osztály: összetett bajnokság: 1. Matyucz Éva (Békéscsaba) 73.75, 2. Lauri- nyecz CBékéscsaba) 73.40, 3. Ste­fanies (Békéscsaba) 72.9, 4. Hor­váth (Komló) 68.50, 5. Lukács (Komló) 64.05. Szcrenkénti baj­nokság. Ugrás: 1. Stefanics Ágnes 18.50, 2. Matyucz 18.40, 3. Lauri- nvecz 17.9. Fclemáskorlát: 1. Lau- rinyecz 18.70, 2. Stefanics 18.40, 3. Matyucfc 18.20. Gerenda: 1. Matyucz 18.50, 2. Laurinyecz 17.9, 3. Stefanics 17.9. Juniorok: 1, .Gyucha Éva (Békéscsaba) 73.25. 2. Tar (Békéscsaba) 71.45, 3. Zse- lenyák (Békéscsaba) 71.30. 4. Kl­óik (Debrecen) 71.10, 5. Kása (Pé­csi VSK) 71.05, 6. Machlik (DVTK) 71.05. Szcrenkénti baj­nokság. Ugrás.* 1. Kinlk Éva 18.30, 2. Gyucha 18.10. 3. Kása 18.10. Fclemáskorlát: 1. Gyucha 18.40, 2. Tar 18.00. 3. Machlik 18.00. Gerenda: 1. Gyucha 18.2, 2. Pap- rédi (Békéscsaba) 17.00. Talaj: 1. Gyucha 18.55, 2. Tar 18.45, 3. Csete (DVSK) 18.45. Ifjúsági ösz- szetett bajnokság: 1. Lövei Mária (Dunaújváros) 73.85, 2. Óvári 73.fi. 3. Tóth 72.4, 4. Nyalka 71.75, 5. Németh (valamennyi Du­naújváros) 70.00. 6. Zengő (Deb­recen) 69.4. Szerenként! bajnok­ság. Ugrás: 1. Tóth Margit 18.50, 2. óvári 18.15, 3. Lövei 18.10. Fe­lemáskorlát: 1. Lövei Mária 18.74 2. Tóth 18.3, 3. Óvári 18.10. Ge­renda: t. Lövei Mária 18.50. 3. Óvári 18.50, 3. Nyalka 17.85. Mű­szabadgyakorlat: l. óvári Éva 18.85, 2. Tóth 18.6, 3. Lövei 18.55, Férfiak. I. osztály. Összetett baj­nokság: 1. Kovács Sándor (DVTK) 103, 2. Ferenczy (Pécsi VSK> 100.6. Korláton és lólengésben Fe­renczy, nyújtón, gyűrűn, lóugrás­ban és talajon Kovács nyert baj­nokságot. Ifjúsági összetett baj­nokság: 1. Kovács Péter 110.25. 2. Szabó 109.4, 3. Berényi 109.2, 4. Erdélyi (valamennyien Duna­újváros) 108.35, 5. Király 105.85. 6. Harsányi (mindkettő Nagykő­rös) 105. Szerenkénti bajnokság. Korlát: 1. Szabó 18.7, 2. Kovács 18.45, 3. Erdélyi 18.45. Nyújtó: 1. Kovács 18.8, 2. Berényi 18.4, 3. Szabó 18.2. Lólengcs: 1. Erdélyi Péter 18.65, 3. Király 17.8, 3. Ko­vács 17.5. Gyűrű: 1. Szabó Ferenc 18.3, 2. Harsányi 18.3. 3. Berényi 18.1. Talaj: 1. Kovács Péter 18.7. 2. Erdélyi 18.4, 3. Szabó 18.3. Ló­ugrás: 1. Kovács Péter 18.8, 2. Be­rényi 18.6, 3. Szabó 18.5. Boldogsághoz vezető út Amikor nyolcvan évvel ez­előtt a Lumiere fivérek be­mutatták az első mozgó ké­pet, aligha , gondolták, hogy palackba zárt óriás előtt nyi­tottak utat. Néhány évtized alatt azonban kiderült, hogy a technikai eltérések ellené­re a film a legrangosabb művészeti ágakkal veteked­het, sőt mi több. sajátos idö- és térszerkezetével eleven kordokumentációt jelent. S talán cppen ezért a legter­mészetesebb jelenség, hogy a filmművészet és a sport is egymásra talált. A sport és a kultúra szo­ros kapcsolata, a sport cs a művészetek kölcsönhatása év­ezredes múltra tekint vissza. Perzsák, szírek, görögök és más népek számára hozott ihletet a sport, s a legkü­lönfélébb művészeti alkotá­sok a mozgáskultúrára köz­vetlenül is hatollak. Hogy is ne lenne hát természetes, hogy a huszadik század nagy ajándéka, a modern testne­velés és sport és a husza­dik században tündöklő ma­gasságokat elért filmművé­szet a régi hagyományoknak megfelelően egybefonódott. Egyik sem ismert határokat és megkötöttségeket, fórmá­jukat, irányukat és fejlődé­süket legfeljebb a kortársi ismeret és a társadalmi való­ság határozta meg. Aligha kell bizonygatni, hogy a sportfilm ma már élelünk tartozéka, akárcsak a sport, s ebben az is köz­rejátszik, hogy mindkettő ru­galmas és célratörő. A tele­vízió világméretű elterjedé­sével mindkettő közvetlenül az otthonunkba is betört, s ennek jelentősége szinte felmérhetetlen. A sport rendeltetésének, szépségeinek bemutatása nemcsak szórakoztató, ha­nem ösztönző, s csöppet sem véletlen, hogy a sportfilm­fesztiválokra elküldött pá­lyamunkák többsége a te­levízió számára készüli. Ha­zánkban is átlói az időpont­tól — az ötvenes évek vé­gétől — vált dinamikussá cs hatékonnyá a sportfilmgyár­tás, amikor a televíziós adá­sok megkezdődtek, s ez a folyamat továbbra is eleve­nen hat. Egyúttal azonban még inkább felvett a hatás­elemzés problematikusságát, a filmkészítés szakmai elem­zését is. A kiváló pszichológus, dr. Münnich Iván mondta egy alkalommal: „Legjobban ösz­tönzésre késztet a győztes, az olimpiai bajnok szava. Ha ö azt mondja, hogy érde­mes fáradni, mert az sikere­ket eredményez, altkor ezt neki elhisszük és hajlandók vagyunk utánozni.” Nos, nyilvánvaló: szükség van az utánzási készség feléleszté­sére, a vonzó, mozgósító pél­dára. Mint a két évvel ez­előtti sportfilmkonferencia megnyitójában elhangzott: „A film fontos missziója: rádöbbenteni az embert a mozgás létfontosságára. A rá- döbbentés mellett azonban élményt is kell adni, mert a vizuális ingerhatás csak akkor ösztönöz, ha pozitív érzelmeket vált ki. Talán éppen ezért van kü­lönösen nagy szerepük a sportfilmfesztiváloknak, hisz országokat, népeket közelebb hozva, barátságot, mélyítve, szokásokat, formákat, lehe­tőségeket is bemutat. A ská­la igpn széles; riportok, lí­rai alkotások, oktató és nép­szerűsítő filmek jól meg­férnek egymással és sajátos eszközeikkel szórakoztatva vezetnek cl a sporthoz. A sport pedig — Jean Durry francia sportvezető szavaival élve — „egyike a boldogság­hoz vezető utaknak a mi ko­runkban”. Jó lenne, ha ezt az utal a már rátalált százmilliók mel­lett az egész emberiség meg­találná. Z. V. GT.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék