Népsport, 1975. június (31. évfolyam, 128-153. szám)

1975-06-13 / 138. szám

NÉPSPORT 7 XXXI. 138. ♦ 1975. június 13. KAJAK-KENU Magyar ifjúsági siker Plovdivban A magyar ifjúsági kajak-kenu , válogatott a bulgáriai Plovdiv- . bán versenyzett, s a csapat ve­zetőjét kértük meg, számoljon be az ifiverseny eseményeiről. Benyák Imre a következőkkel kezdte: — Maga a pálya a Plovdiv mellett folyó Marica folyóból kialakított 1500 méter hosszú egyenes holtágon épült. Az uralkodó széljárás, legalábbis ottjártunkkor balos volt, s ez a jobbos kenusainknak nem na­gyon segített. — Mindennél érdekesebb vi­szont, azt hiszem, a pálya mellé épült sportiskola működése. Itt felső tagozatba kerülésüktől kol­légiumban laknak a gyerekek, itt folyik az oktatásuk is, s sza­bad idejükben itt gyakorolnak a versenypályán. Hogy milyen sikerrel, arra is egy adat. A mi versenyünk után tanúi lehet­tünk egy bolgár serdülő- és egy ifjúsági versenynek, amelynek tizenkét száma közül az előbb említett Trákia sportiskolásai ti­zenegyet megnyertek. A mieink azonban, egyelőre legalábbis, még jobbak a bolgár ellenfeleknél, ha nem is minden versenyszámban... Az összesí­tett pontversenyt 209:199 arány­ban a magyar ifik nyerték. ★ Lányok. K I 500 m: 1. Szabó E. (m) 2:12.4. 2. Kondér (m) 2:13.1, 3. Bo.inova (b) 2:16.2. K II 500 m: 1. Lábdi, Hoffmann (m) 1:58.3, 3. Geseva, Aszimova (b) 2:01.1,3. Bojanova, Trajkova (b) 2:02.0, 4. Berczelly, Szabó (m) 2:03.2. K IV. 500 m: 1. Magyarország 1:57.9, 2. Bulgária 2:00.3. Fiúk. K I 500 m: 1. Kirov (b) 2:00.0, 2. Csécsey (ni) 2:01.2, 3. Kiss (m) 2:03.0. K II 500 m: 1. Csojkov, Trnűarov (b) 1 :48.2, 2. Markov, Ferdinandov (b) 1:49.3, 3. Osécsey, Trieb (m) 1:49.8, 4. Gál. Miljanovics (m) 1:50.2. K IV 500 m: 1. Bulgária I 1:36.8, 3. Bulgária II 1;37.0. 3. Magyaror­szági 1:39.0, 4. Magyarország II 1 :39.3. K I 1000 m: 1. Gál M. <m) 4:08.0, 2. Rumenkirov (b) 4:08.1, 3. Pataki <m) 4:16.2. K II 1000 m: 1. Csajkov, Trndarov (b) 3:43.1, 2. Kiss A., Kiss E. (m) 3:45.0. 3. Markov. Ferdinandov (b) 3:47.1. K IV. 1000 m: 1. Bul­gária I 3:17.2, 2. Magyarország I 3:18.4. 3. Bulgária II 3:23.1, 4. Magyarország II 3:27.6. C I 500 m: 1. Kertész (m) 2:09.7, 2. Ke­repesi (m) 2:12.2, 3. Ljubenov (b) 2:14.3. C II. 500 m: 1. Turjányi, Ránics (m) 2:00.7. 2. Dudás, Szki- bik (m) 2:01.6, 3. Gregoriádisz. Genanov (b) 2:01.8. C VII. 500 m: 1. Bulgária 1:49.1. 2. Magyaror­szág 1:53.1. C I 1000 m: 1. Kertész (m) 4:22.5, 2. Kerepesi (m) 4:24.2, 3. Ljubenov (b) 4:25.3. C II. 1000 m: 1. Dudás, Szkibik (m) 3:58.8, 2. Genanov, Gregoria- disz (b) 4:00.0, 3. Turjányi, Rá­nics (m) 4:06.1. KÉZILABDA NB I Elszalasztott lehetőség Tömör lett az élmezőny Még vasárnap történt. A Debre­ceni Dózsa és a Bp. Honvéd egy­aránt pontot vesztett a Bp. Spar­tacus. illetve az PTC ellen. Négy nappal később a két listavezető pontokat vesztett a Vasas, illetve az Elektromos otthonában! Ha a Dózsa győz a piros-kékek ellen, három ponttal elhúz a mezőny­tó!. Ha a Honvéd győz. átveszi a vezetést. Csütörtökön délután, rö­viddel 5 óra után a debreceniek egygólos vereséget szenvedtek, rö­viddel 6 óra után a piros-kékek egy góllal kikaptak. így aztán mindkét csapat elszalasztottá a nagy lehetőséget! Az FTC, a Tatabánya és a Ep. Spartacus győzelmével rendkívül tömör lett az élmezőny. FÉRFIAK Elektromos — Bp. Honvéd 21 :20 <11:12). Latorca u.,-300 néző. V: Keszthelyi, Márki. Elektromost Papp — Paksi, KISS Z. 8, Ko­csis Gy„ Vass S. 2, Hegyi 1, Crikztel 1. Cs: Vass K. 5, MOL­NÁR 2, Kozlovszky 2, LÁSZLÓ, Orémusz. Edző: Kozlovszky Ist­ván. Bp. Honvéd: Verőczi — TIFINGER 4. Buday 5, Kocsis P. 1, Kovács P. 5, Szalka 3. Ke­nyeres. Cs: FÜZES. Hertelendi 1, Zuber 1, Bodnár, Széplaki. Edző: Dékán Rezső. Ideges hangulat­ban kezdődött a mérkőzés. ' Ti- íinger. majd Füzes követő em­berfogással őrizte Vass Sándort. Az első öt percben az Elektromos volt a kezdeményezőbb, de több helyzetet kihagyott. A 9. perc-, ben 4:2-re vezetett az Elektro­mos. Ettől kezdve a hnzai csapat vezetett, a Honvéd rendre egyen­lített. Kiss Zoltán és Kovács Pé­ter lőtte a legtöbb gólt. A 25. percben 10:10 volt az állás, ami­kor egy védekezési és egy átadási hibát a piros-fehérek jól hasz­náltak ki és átvették a vezetést <12:10). Fordulás után gyorsan egyenlített a hazai csapat és Molnár révén a vezetést is meg­szerezte. maid Vass tovább nö­velte az előnyt. Feltűnt, hogy Molnár igen jól semlegesítette ke­nyerest. akit le is cserélt Dékán edző. Feljött a Honvéd és az 52. percben Zuber révén egyenlített. Rendkívül izgalmas hajrá kezdő­dött, amelyben előbb a hazaiak szereztek vezetést, majd az 56. percben nagy lehetőséget hagyott ki a Honvéd, s ezzel a hazaiak — bár még egy 7 m-est ki­hagytak — megnyerték a mérkő­zést. Igen kemény, de nagyon sportszerű, közepes szín­Zalában jártunk Zalában jártunk június elején. Első utunk a ZTE at­létikai szakosztályához veze­tett. Arra kértünk választ, hogyan valósítják meg az at­létikai határozattal kapcso­latos feladatokat? Kitúnő a kapcsolat a sportiskola és a szakosztály között, sok jó módszert alkalmaznak, ame­lyekre érdemes felügyelni. Jártunk Paesán, ott dr. Lu­kács János országgyűlési kép­viselőjelölttel beszéltünk — a sportról. Riport készült továb­bá a ruhagyári munkahelyi tornáról. Nagykanizsán arról tájékozódtunk, hogyan akar­nak előrelépni atlétikában? Egy kis faluban végignéztünk egy bajnoki mérkőzést, és szót váltottunk szurkolókkal — a labdarúgás másik arcá­ról. Ezekről számolunk be szombati számunk vidéki ki­adásában — oldalas össze­állításban. vonalú mérkőzést láthatott a szépszámú közönség. Az Elektromos — az utóbbi he­tek gyengélkedése után felnőtt a feladathoz és jól játszott. A piros-fehérek kü­lönösen védekezésben hibáz­tak sokat. Vasas —Debreceni Dózsa 22:21 (11:11). Fáy u., 400 néző. V: Kiss L., Papp I. Vasas: Horváth J. — HUNYADKÜRTI 4, TA­VASZ 8, Csik 2, Fekete, Endrédi 4, Magyar 3. Cs: Cry 1, Kovács T., Egervári. Edző: Adorján Já­nos. Debrecen: Szabó — Gott­diener 1, Kordás 2, SÜVÖLTÖS DR. 3, Varga 10, Kormos 2. Sár­közi 1. Cs: Molnár F., Lukács L. 2. Edző: ökrös István. 9. perc: Varga szabaddobásból véletlenül fej belövi Csiket, aki elterül, de aztán felkel és játszik tovább. 11. perc: először vezet a Vasas (5:4). 13. perc: öiő-nél, a Dózsa büntetőt hibáz, a Vasas nem. majd Hunyadkürti javára indokolatlanul hetest adnak a játékvezetők. 29. perc: Horváth j. védi Varga hetesét, a kipatta­nó labdát a debreceni gólzsák megint a kapusba vágja. 31. perc: Tavasz bombája a sáncról pattan a kapuba. Vezet a Vasas egy góllal. A lábát fájlaló Varga csak akkor megy be a pályára, amikor csapata birtokolja a lab­dát. 36. perc: 14:13 a Dózsa ja­vára. Kordás büntetőjét Horváth J. védi. 41. perc: Tavasz hétmé­terest hagy ki 14:14-nél, a kö­vetkezőt Csik belövi. Varga he­tesét Horváth hárítja, de utána nagy átlövésgólt dob a debreceni átlövő. 44. perc: két Dózsa- és egy Vasas-játékos kiállítva. Egy góllal vezet a piros-kék csapat. Ekkor, már látszik, hogy a lilák­nak kimerülőfélben vannak idegi és fizikai tartalékaik. 53. perc: Gottdienert öt percre állítják ki, a debreceniek sorsa megpecséte­lődni látszik. 57. perc: 22:19 a Vasas javára. A piros-kékek tart­ják a labdát, az utolsó percben embert fog a Dózsa — hasztalan. Drámai feszültség, nagy küzdelem, hullámzó szín­vonalú játék. Szép megoldá­sokat elemi hibák követtek. Jellemző, hogy még egy-egy játékos teljesítménye is egyenetlen volt. (A kapusok például nagy bravúrok mel­lett nagy hibákat is vétet­tek.) FTC —Pécsi MSC 19:14 (9:6). üllői út, 500 néző. V: Tárnok, Tritz. G: Szilágyi 10, Tábori 3, Takács A. 2, Németh 2, Mikus, Konkoly, ill. Gera 2. Kenessy 2, Kőszegi 2. Hegedűs 2, Borbély, Ágoston, Puppi, Harmath, Árvái, Koleszár. Kemény, időnként dur­va találkozón kevés akciógól szü­letett. A zöld-fehérek fiataljai jól vizsgáztak. Bp. Spartacus —Szondy SE 23:19 (12:9). Kőér u., 200 néző. V: Haide, Teltauer. G: Molnár 6, Várkonyi 5, Pfeiffer 2, Szabó 2, Lovrek 2, Demjón 2, Kovács, S fil­lér, Fekete, Perger. ill. Horváth L. 3, Madár 3, Kontra 2, Gede 2, Horváth F. 2, Ulcz 2, Vincze 2, Bartalos Z. 2, Macsók. Az I. fél­idő hajrájában elhúzott a hazai együttes, majd a második játék­részben tovább növelte előnyét. Csepel —Ózdi Kohász 23:21 (12:5). Csepel. V: Dobos. Mártha. G: Leirer 12, Király 3, Fejes 2, Havalda J. 2, Mészáros 2, Tóth, Vikor, ül. Lázár 7, Kosik 3, Lö- kös 3, Vörös 2, Benei, Fekete, Gráf, Mészáros, Teremi, Závodsz- ky. Közepes színvonalú mérkőzé­sen biztosan győzött a végig ve­zető hazai csapat a gyengén ját­szó Özd ellen. Rába ETO — Újpesti Dózsa 25;17 (8:9). Győr, 600 néző. V: Krets- kó. Schald. G: Visi 6, Samodai 4, Pelikán 4, Varga 4, Peőcz 4, Ba­logh. Horváti L., Cséka, ill. Já- novszky 5, Csizmadia 3, Bitvai 2, Simon 2, Kiss, Rigó, Holczer, Ri- csovics, Saeldei. Szünet után na­gyobb sebességre kapcsoltak a hazaiak. Tatabányai Bányász — Csömöri TSZ SK 20:18 (9:9) Csömör, 500 néző. V: Banai, Barna. G: Gubányi 9, Bakonyi 6, Mészáros 2. Bognár. Katona, Simó, ill. Mi­hályi 6, Bátovszki 4, Bagyánszki 3, Fabók 3, Paulinusz, Tóth-Fe- kete. A mérkőzés végig nagy küzdelmet és enyhe vendégfö­lényt hozott. 1. Debrecen 12 9 1 2 265-221 19 2. Bp. Honvéd 12 8 2 2 270-229 18 3. FTC 12 7 3 2 238-202 17 4. Tatabánya 12 8 — 4 264-226 16 5. Bp. Spart. 12 6 4 2 221-202 16 6. Vasas 12 7 2 3 219-208 16 7. Elektromos 12 7 — 5 224-213 14 8. Rába ETO 12 4 3 5 218-235 11 9. Szondy SE 12 5 — 7 246-244 10 10. Csepel 12 4 1 7 220-265 9 11. Pécsi MSC 12 3 2 7 225-236 8 12. Csömör 12 3 2 7 242-265 8 13. Ózd 12 2 1 9 200-247 5 14. Ü. Dózsa 12 — 1 11 193-250 1 A FORDULÓ LEGJOBBJAI FÉRFIAK Kapusok: Léttncr (FTC), László (Elektromos), Hoff- niann P. (Bp. Spartacus). Mezőnyjátékosok: Hunyad­kürti, Tavasz (Vasas), Süvöl- tös dr. (Debrecen), Leirer (Csepel), Várkonyi (Bp. Spar­tacus), Varga, Visi (Rába ETO), Jánovszky (U. Dózsa), Kiss Z., Molnár (Elektromos), Füzes, Tifinger (Bp. Honvéd), Szilágyi, Tábori (FTC), Gubá­nyi, Bakonyi (Tatabánya), Bá­tovszki, Tóth-Fekete (Csö­mör). NŐK Pécsi MSC —TFSE 13:6 (7:4). Pécsújhegy, 300 néző. V: Dömö­tör, Szirmai. G: Tóth 6, Pálvöl- gyiné 3, Káró 2, Szamos, Balázs- né. ill. Penser 2. Balogh, Tusjak, Bata. Kokovai. Szünet után fö­lénybe került a hazai csapat. Belépés nemcsak tornacipőben! Víz fölött és vízben Először azt nézem, elmennek-e az emberek megállás nélkül a Városligeti-tó fölötti kis hídon? Nem mennek el. Megáll a gye­rekkocsit toló fiatal apa, meg­áll a szatyrot cipelő néni . . . Ösz- szefonódó, egymásba karoló fia­tal pár tűnik csak kivételnek, de aztán megállnak ők is. Csó- kolózni. Amikor ezzel megvan­nak, a tó felé fordítják tekin­tetüket. Nem mindennapos látványt nyújt most /a tó. Vízen vannak ugyan a hagyományos — hadd mondjam — ormótlan ladikok is, de ezen a csütörtökön közöttük siklanak a kecses kajakok, az apró minihajók és a mindig ro­mantikus gondolatokat sugal ló kenuk. ,,Belépés nemcsak tornacipő■> ben!’’ — ezt hirdeti néhány nap óta a plakát a büfé előtt, de nyu­godtan oda lehetett volna mellé írni: belépés csak kitűnő egyen­súlyőrzőkkel. Mert anélkül. .. De nem akarok a dolgok elé­be vágni. + Szóval, aztán meg azokat-né- zem, akiket az emberek néznek. Ezek a KSI pöttömjei. Amikor közéjük érek. illendő módon kö­szönnek, s hasonló illedelmesen válaszolnak a kérdéseimre. Nincs sok. — Mikor jöttetek? — Reggel nyolcra . . . Lepakol­tuk a hajókat, leraktuk a bójá­kat, rendezkedtünk. — Ebéd? — Egy falat se . .. Nem mondható, hogy nagyon irigylésre méltó volt így a nap­juk, dehát mikor irigylésre méltó égy „igazi” kajakos napja? Aztán megnézem a nap négy sztárját, a világbajnoki és olim­piai érmes négy tornászt: Eger­vári Mártát, Matulay Zsuzsát, Naay Zsuzsát, Kelemen Mártát. Ök sem a szokásos látványt nyújtják. Matulay főként nem, bal lábán fehér kötés éktelenke­dik. — Felborultam, egy kicsit le­jött a! bőr a lábamról. Ezek utón meg kell kérdez­ni mind a négyüktől: — Soha nem kajakoztak még? A négy egymást követő,; egy­behangzó válasz: — Nem. Illetve, eddig még soha. + Maga á nagy játék nem sok­kal kettő után kezdődik. A totó- szelvény kitöltése után. aki ked­vet érez a további játékhoz, részt vehet az első próbán. Szemre roppant egyszerű a do­log; a vizen három fehér bolya. Aki a kajakban ülve eljut az el­sőig, kap tíz pontot, aki a má­sodikig, húszat, aki a harmadi­kig, harmincat. Aki a vízben fe­jezi be — kizárólag saját, szá­raz utcai ruháját kapja vissza az öltözőben. ötig kialakul a döntő mező­nye. Ekkor élőben belép a rádió három riportere is, a válogatott tornászlányok mellé pedig az ön­magukat válogató három lányt és egy fiatalasszonyt sorsolnak. Et­től kezdve az így kialakult pá­rosok „együtt sírnak és együtt nevetnek”. A slaiomverseny későbbi győztesei: Kelemen Márta cs Mcrk Kati némi segítséggel szállnak hajóba (Záhonyi Iván felvétele) De inkább csak nevetnek. A műsor szerkesztői ugyanis minden leleményüket összeszed­ték, hogy részint kedves humorú, részint kellemetlenül nehéz ügyességi számokat rendezzenek. Ilyen a kenuverseny ladikban. Ilyen a slalomozás portya ket­tesben ... De álljunk csak meg megint egy szóra. Ezt a ver­senyt a Kelemen, Merk páros nyeri. Kelemen Mártának gratulá­lunk, de elhárítja: — A partneremnek kell! Töb­bet tett érte. Merk Kati? Valahonnan isme­rősnek tűnik a neve. — Nem evezett valaha? — De. Az MTK-ban. Csak az­tán abbahagytam, mert... — abbahagyja most meg a mondatot, láthatóan óévet keres, aztán ta­lál —, ... mert a szüleim is mondták, hogy a tanulás legyen az első . . . — Nem fáj a szíve? — De . .. — És nem folytatja? — Már késő . . . öreg vagyok hozzá. Tizenhat éves. Összenézünk Kelemen Mártá­val, értetlenül rázzuk a fejün­ket. Fiatalember áll még mellet­tünk. eddig szótlanul hallgatott, most szólal meg először: — Késő már. Ez is egy érv. Különösebben nem erős, persze. + A következő szám egy váltó. Önmagukat váltják a verseny­zők. Kajakkal teszik meg a táv felét, onnan a célig ladikkal hajtanak. Ezt a számot már Bajczár Istvánnal, a KSI egyik edzőjével nézzük . .. Két íiatal- ember „kilő” a rajtnál, Bajczár megismeri őket. — Az egyik korábban ifibaj­nokságot nyert. Aztán abba­hagyta a versenyzést, itt villog. Még egy ügyességi szám van hátra. kötélhúzás — ladikban. És a szerkesztő — a műsor szer­kesztője — most eszi meg, amit „főzött”. Az eddig remekül se- gítkező, combközépig vízben állá KSI-s gyerekek nem tudnak megbirkózni azzal a feladattal, hogy megtartsák a vízben a la­dikokat. A szerkesztő — tán azon az alapon, hogy ..magad, uram, ha szolgád nincs” — vagy még pontosabban, ha csak tör­pe szolgáid vannak, maga gázol a vízbe, segít a kínlódókoru Egerváriék eveznek, Bogdán Enikő. Rajnák Tünde. Merk Kati és Mátyás Attiláné neki­rugaszkodva feszítik a kötelet. + Már csak a szokásos dupla vagy semmi játék marad hátra, ezt hallgatni fakultatív feladat A KSI-sek, és akinek csak kedve van hozzá, még egyszer és in­gyen (rnint egész nap) vízre szállhatnak. A gyerekek itt is ügyesnek -- ügyesebbnek — bizonyulnak. A régi vicc jut eszembe az egy- , szeri felnőttről, aki irigykedve hallgatja a Párizsból érkezeit pöttöm gyereket: — Még csak. négyéves és mi­lyen jól beszél franciául ... Ezek nagyobbacskák. Tíz­évesek is elmúltak. Harmincöt kis csillag. Illetve. Még hallok egy gye­reket, aki Füzesséry Gyulához. a KSI szakágvezetőjéhez fordul: — Bácsi, jöhetek én is? Belépett... N. .1. EREDMÉNYEK Dunaújvárosi tornászlány nyert Várnában ASZTALITENISZ Szinte futószalagon játssza fran­ciaországi mérkőzéseit a magyar férfi asztalitenisz-válogatott. Croix-ban újabb, ezúttal 5:3 arányú győzelmet értek el Ger­gely ék. Magyarország — Franciaország 5:3. Jónyer—Helaine 2:0, Ger­gely—Sec rétin 2:1, Börzsei — Dhont 0:2, Jónyer—Secretin 1:2, Börzsei—Helaine 2:1, Gergely— Dhont 2:1, Börzsei—Secretin 0:2, Jónyer—Dhont 2:1. SAKK A varsói nemzetközi női ver­senyen a magyar színeket képvi­selő Karakas kitűnően vette az utolsó akadályokat. Függő játsz­máját megnyerte, majd a 13. for­dulóban győzött és végeredmény­ben a 2. helyen végzett. Sorrend: 1. Mulenko (szovjet) 11.5, 2. Ka­rakas 9.5, 3. Perevoznik (román) 9.5. (MTI) TENISZ Csütörtökön már a legjobb nyolc közé jutásért küzdöttek az MTK-VM Meteor Kupa nemzet­közi versenyének férfi és női egyesében. A férfiaknál nem született különösebb meglepetés, a nőknél viszont tovább folytat­ta kitűnő szereplését a román Cliiriac. A 15 éves (!) kislány szerdán Burdénél, csütörtökön pe­dig Németh Annánál, « BSE baj­nokcsapatának egyik erősségénél bizonyult jobbnak. Férfi egyes, a nyolc közé Ju­tásért: Benyik (U. Dózsa) — László L. (Bp. Spartacus) 6:0, 6:0, Mészáros (Bp. Honvéd) — Koltai ( . Dózsa) 6:3, 4:6, 6:3, Mayer (Berettyóújfalui Kórház SE)—Kerekes (román) 6:4, 6:3, Szőcsik (MTK-VM)—Kalmár (U. Dózsa) 6:4, 6:1. Sziráky (Bp. Honvéd)—Sári (MTK-VM) 4:6, 7:5, 6:1, T. Marcu (román) — György (NIM) 9:7, 6:2, Szőke (MTK-VM)—Burde (Vasas) 6:3, 6:4, László B. (Bp. Honvéd) — Hóm óla (NIM) játék nélkül, Ho­rn óla betegsége miatt. Női egyes, a nyolc közé jutá­sért: Szücsné (U. Dózsa) — Bécsy (Bp. Spartacus) 6:0, 6:2. Chiriac (ron\án)—Németh (BSE) 6:3, 3:6, 6:3 (!). Gráczol Á. (Bp. Honvéd) —Taróczy (Vasas) 6:2, 6:2, Fri- denzi (U. Dózsa)—Újhegyi (Bp. Honvéd) 6:2, 6:0. Kisgvörgy (Bp. Spartacus)—JóSzai (BSE) 6:3. 4:6, 6:4 (!). dr. Borka (U. Dózsa) — Balogh (Bp. Honvéd) 6:1, 6:2, Nunweiler (román)—Sólyom (Va­sas) 7:5, 6:0. Széli (Bp. Sparta­cus)— dr. Szentirmayné (BSE) 6:1, 6:0. ★ Az országos tenisz-csapatbaj­nokság I/B osztályában a férfiak­nál négy forduló után veretlenül vezet a NIM, míg a nőknél három forduló után az MTK-VM és a BVSC. Eredmények. Férfiak. BSE — Kecskemét 7:2. Pécsi Sparta­cus—VM KÖZÉRT 3:6, NIM — MAFC 9:0, BSE—NIM 1:8, Pécsi Spartacus —BEAC 8:1, MAFC — VM KÖZÉRT 4:5. NIM —BEAC 9:0. MAFC —BSE 4:5, VM KÖ­ZÉRT—NIM 1 :8. Nők. BVSC — Egri Dózsa 5;4. MTK-VM —Pécsi EAC 9:0, Szentesi Kinizsi—Nyír­egyházi SDartacus Petőfi 1:8, MTK-VM —Egri Dózsa 8:1. Szen­tesi Kinizsi —OSC 0:9, BVSC — PEAC 7:2. Szentesi Kinizsi — BVSC 2:7 Nyíregyházi Spartacus Petőfi- OSC 5:4. Egri Dózsa — PEAC 7:2. Nyíregyházi Spartacus Petőfi —MTK-VM 2:7. TORNA Várnában megkezdődött az Arany Homok nemzetközi tor­nászverseny. A hagyományos via­dalon grúz, román, magyar, len­gyel, jugoszláv, angol, francia, svájci, kanadai, egyiptomi, algériai, nyugatnémet és bolgár sportolók szerepelnek. A női összetett ver­senyben szép magyar siker szüle­tett: a dunaújvárosi Tóth Margit a bolgár Matejevával holtver­senyben 36.20 ponttal az első he­lyen végzett, harmadik a kanadai Nancy (36.15). ★ Prágában a nemzetközi Junior m o d e rn g im n as z tika i ve rs e n y e n Prága válogatottja és a cseh­szlovák Zaveska győzött,. Buda­pest csapata a negyedik helyen végzett. (MTI). Legújabb Lynch legyőzte Szewinskál A londoni Crystal Palace-pályán rendezett nemzetközi atlétikai ver­senyen a brit Lynch 100 m-en meglepetésre biztos győzelmet ara­tott Szewinska felett. A lengyel Európa-bajnoknő 200 m-en már visszavágott. A 400 m-es gátfutás­ban kikapott az olimpiai bajnok Akii-Bua. A legjobb eredmények. Férfiak. 100 m: Riddick (ame­rikai) 10.5. 200 m: Riddick 20.6. 400 m: Chepkwony (kenyai) 45.9. 1000 m; Omwanza (kenyai) 2:17.6, Bőit (kenyai) 2:18.2, Crouch (ausztrál) 2:18.7. 2 mér­föld: K. Kvalheim (porvég) 8:26.8, I. Stewart (brit) 8:29.4. Malinowski (lengyel) 8:29.6. 3000 m akadály: Ndege (kenyai) 8:24.8. 110 m gát: Price (br) 13.8, Wodzynski (lengyel) 13.8. 400 m gát: Pascoe (br) 49.1, Akii-Bua (ugandai) 49,2. Rúd: Baird (auszt­rál) 510. Hármas: Moore (br) 16.24. Kalapács: Hüning (nyu­gatnémet) 72.56. Nők. 100 m: Lynch (br) 11.2. Szewinska (lengyel) 11.4. 200 m: Szewinska 22.5, Lynch 22.9. 800 m: Rendina (ausztrál) 2:01.8. Ouluban Vircn finn olimpiai bajnok 10 000 m-en 28:43.2 per­ces idővel győzött honfitársa, Lip- sónen (28:43.6) előtt. VÍVÁS. Szovjet bajnokság. Minszk. Női tőr egyéni. 1. Bjc- lova, 2. Szidorova, 3. Dolgih. KOSÁRLABDA. Férfi EB. Belgrád. Jugoszlávia — Spanyolor­szág 98:76 (41:35). Bulgária — Csehszlovákia 86:70 (35:42). TENISZ. Francia nemzetközi bajnokság. Párizs. Férfi pár* elődöntő. Alexander, Dent (auszt­rál)— Gisbert, Qrantes (spanyol* 7:6, 6:4. I i i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék