Népsport, 1975. augusztus (31. évfolyam, 180-205. szám)

1975-08-01 / 180. szám

XXXI. 180. ♦ 1975. augusztus 1 4 NÉPSPORT KERÉKPÁR TORNA Az országútiakról Szép ez a Mátra. Cso­dás szerpentinek fel egészen a csúcsig, az ország legma­gasabb pontjáig: Fenyvesek, lankák. Kirándulások, üdü­lések. Kristálytiszta leve­gő.Amikor Pásztor Ist­ván, kerékpáros válogatot­tunk edzője a keret tagjai­val közölte, hogy a mai ed­zés fel a Mátrába és visz- sza, közel sem keltett olyan örömet, mintha szakszerve­zeti beutalókat osztogatott volna ugyanoda. Kétszáz- hatvan kilométer. Ráadásul Gyöngyöstől a legnagyobb áttétellel is kínszenvedés fel­tornászni a biciklit a tetőig. Nyolc órát a nyeregben töl­teni ... Idén valahogy nem megy úgy az országúton, mint ahogy vár­tuk. Pedig régebben sem azért bosszankodtunk, mert az arany­ból csak ezüst lett a világver­senyeken. De nagy eredmények­ben nem bővelkedő sportágunk­ban mégis csak sikernek számí­tott, hogy a legutóbbi olim­pián a harmincöt induló csapat­ból a magyar országúti négyes hatodik lett. Akkor azonban év közben is máshogy ment. Idén a hazai Olimpiai Kupán a vi­lágbajnoki bronzérmestől — az NDK négyesétől — kikaptunk. Ez még nem tűnt olyan nagy gondnak. Nem sokkal később azonban Cottbusban olyanokkal szemben is alapos hátrányba ke­rültünk, akik az elmúlt eszten­dőkben csak a hátunkat nézték. Rosszul sikerült a felkészülés? Idén még többet dolgoztak a mieink, mint tavaly. Ennyi munkával a kajakosok nem győ­zik hazahozni a világbajnoki ér­meket. Fele ennyi munkával is ezüstérmes lett vízilabdacsapa- tunk. Csak éppen ezt a mun­A kézilabda Kárpát Kupa női mezőnyének utolsó fordulójában a magyar válogatott nagy küzde­lemben egy góllal alulmaradt az NDK csapatával szemben. Sors­döntő volt, hogy a második fél­időben Tóth Harsányi Borbálát a játékvezető öt percre kiállította. A magyar csapat végeredmény­ben időn túli hétméteressel szen­ved elét vereséget. Eredmények. NDK—Magyarország 12:11 (7:6). Románia—Szovjetunió 27:14 (9:8), Csehszlovákia—Románia B 24:17 (13:8). Végeredmény: 1. Románia A 9, 2. NDK 8, 3. Magyarország 7, 4. Csehszlovákia 4, 5. Szov­jetunió 2, 8. Románia B 0 pont. Török Bódog, a női válogatott szövetségi kapitánya elmondta, hogy a harmadik hely ellenére bíztatóan körvonalazódik egy tá­madásszerkezeti kép, és a ma­gyar csapat védőmunkája sokat javult. A belső zónában jól ját­szott a válogatott, a legtöbb gólt kát nem mindenki végezte el. Betegség, sérülés és — „lógás”. És bizonyos fokig egy olyan szemlélet, hogy „az útlevél már ott van a zsebben, tehát me­gyünk a világbajnokságra!” Csakhogy az útlevél még nincs ott. Azért majd a jövő héten a Lengyel Nagydíjon kell „meg­biciklizni”. Mert leégni nem ér­demes kimenni a VB-re. Egv- egy rossz eredmény csak sötét foltot hagyna a sportágon. Szép a Dobogókő is. Jó vasárnapi túra. Pomázig HÉV-vei, onnan kis pihe­nőkkel felbaktatni a csúcs­ra, meginni egy jéghideg sört, vagy valamilyen üdítőt, lenézni a Dunakanyarra... „Felbicikliztek a Dobogó­kőre, onnan Esztergomba, majd vissza Dobogókőre, vé­gül harminc kilométer ver­senytempóban csapatozás” — határozta meg az edzés út­vonalát Pásztor István. És ismét nem tapsoltak a ke­rettagok. Érthetően. Ez még végiggondolva is sok,.. — Nem titok, évek óta szá­mítani lehetett rá, hogy kiöreg­szik a csapat — mondta a ve­zető edző. — Sajnos azonban a frissítés nem sikerült. A régiek még mindig jobbak, mint azok, akikre a fiatalításnál gondol­tunk. így aztán úgy tűnik, ma­rad a tavalyi négyes: Takács András, Debreceni, Géra és Kiss István. — Takács András kétlakisá- ga — korcsolyázik is, kerékpá­rozik is — évek óta sok gon­dot okoz. Tavasszal nem is ké­szült együtt a kerettel. Most mégis csapattag? — Ügy terveztük, hogy Ta­kács csak az egyéni versenyben áll rajthoz a világbajnokságon. Valóban az egyesületben készült. a széleken kapta az együttes. A jövőben ezekre a helyekre sokkal jobban kell ügyelni. Ami a játé­kosok teljesítményét illeti, a ka­pitány beszámolt arról, hogy Sterbinszki Amália Cheb és Neubrandenburg után a Kárpát Kupán is elnyerte a legtechniká­sabb játékosnak járó címet. A torna legjobb kapusa Bujdosó Ágota lett. Jól játszott még Va­dászná, Csikné, Tóth Harsányi Borbála és időnként Lakiné. Az utolsó napon ötezer ember tombolta végig a küzdelmeket. A férfiak mezőnyében hatalmas harcot hozott az ötödik forduló is. Eredmények. Románia B— Csehszlovákia 22:19 (10:12), Ju­goszlávia—Szovjetunió 25:24 (14:6), NDK—Románia 18:17 (10:9). Végeredmény: 1. Romá­nia A 8 Olll 1-89), 2. NDK 8 (110-97), 3. Szovjetunió 6, 4. Jugoszlávia 5, 5. Ro-mánia B 2, 6. Csehszlovákia 1 ponttal. Sajnos azonban elmaradtak azok a nagyobb egyéni versenyek, ahol fel lehetett volna méjnij mit is tud. Mivel a képességei alapján helye van a csapatban, vissza is került. Valóban szép a Zsámbék, Páty körüli dimbes-dombos vidék. A 22-es autóbusz vég­állomásától húsz-harminc perces séta után le lehet teríteni a plédet a selymes fűre, ki lehet csomagolni a rántottcsirkét, hanyattfekve gondtalanul bámulni a bá­rányfelhőket ... „Hat kör a pátyi körben — hangzik az edző utasítása —, résztá- vokkal, időre, egyenként.” Ebben a pátyi körben egy méter vízszintes út sincs. A „sunyi” emelkedőket hat­szor kell „megtámadni”... Ha a válogatott négyes ki­jut a világbajnokságra, és ott jól szerepel, az egész kerékpár- sportunk sikere. Az úttörőktől kezdve mindenkinél kamatozna. Éppen ezért érthetetlen, hogy miért van a sportágon belül annyi ellenszurkolója a váloga­tottnak. Felháborító az az úszí- tás, ami néhány egyesületben a szövetség és a válogatott veze­tői ellen folyik. Azokban az egyesületekben, ahol a saját módszereikkel dolgozva évek óta nem tudnak egy használható embert a válogatottnak adni. „A válogatottban elrontják a versenyzőket” — mondják. Saj­nos, nincs kiket elrontani. De ha már segíteni nem tudnak, legalább ne ártsanak! Mert ha most nem fog össze mindenki, akkor az elmúlt néhány remény- teljes esztendő után ismét ne­héz évek jönnek. Mert, ha egyszer egy sport­ágról elfeledkeznek... Kocsi Tibor KÜLFÖLDÖN SZEREPELNEK: Kajak-kenu válogatottunk, Belg­rádiján a világbajnokságon szere­pel, birkózóink közül mindkét fo­gásnemben felnőtt válogatottak Lipcsében, a Seelenbinder-emlék- versenyen, illetve ifjúsági válo­gatottunk Gheorghiu-Dej-ben, az rBV-n; kötöttfogású versenyzők Kladovóban (Jugoszlávia), a Du­na-menti országok viadalán, a női atlétaválogatott Drachtenben, a Hollandia és a Nagy-Britannia el­leni hármasviadalon, atléták Besz­tercebányán, nemzetközi verse­nyen szerepelnek, női ifjúsági eve­zőseink augusztus 2 — 3-án Moszk­vában az első női IBV-n szere­pelnek, hat válogatott tornászunk Montrealban nemzetközi egyéni versenyen vesz részt. Péntek ATLÉTIKA. Budapest ifjúsági bajnoksága, Knopp u., 15.30. KERÉKPÁR. Vasas Kupa nem­zetközi háztömbkörüli verseny, Dunaújváros, 16. KÉZILABDA. Az FTC nemzet­közi tornája, Üllői út. Bp. Spar­tacus—FTC (női ifjúsági), 16.10, Gulyás János férfi emléktoma. Bp. Honvéd—Sparta Prága, 17, FTC—Rákóczi SE, 18.10. Szeged Kupa nemzetközi férfi és női torna, Újszeged, 8, 111. 15. A Szondy SE nemzetközi férfitomá- ja. Székesfehérvár, Ifjúsági sport­telep. KS Gwardia Opole — SC Leípzig, 17. Tatabánya—Szondy SE, 18.20. Felszabadulási Vasas Kupa nemzetközi torna, Győr, Rába ETO-pálya. Vasas—Csepel, 19, Elektromos—Stal Mielec, 20.10. KOSÁRLABDA. Férfi IBV, Szol­nok. 14.30: Lengyelország—Ma­gyarország B, 16: Szovjetunió — Magyarország A, 17.30: Bulgária —Románia, 19: Csehszlovákia— Kuba. LABDARÚGÁS. Balaton Kupa. Haladás VSE—Zalaegerszegi TE, Szombathely, 16.30, Kőrös (Bod­rogi. Félix). Kaposvári Rákóczi— Tatabányai Bányász, Kaposvár, 16.30, Somlai (Hegedűs, Soós F.). Tisza Kupa. Békéscsabai Előre Spartacus —Salgótarjáni BTC, Bé­késcsaba, 16.30, Bállá (Almáéi, Asztalos). Szegedi EOL—Diósgyőri VTK, Szeged, 16.30, Jaczina (Tom­pa, Geiger). LOVASSPORT. OB második for­duló, Mosonmagyaróvár, 8. műugrás, országos ifjúsági bajnokság, Sportuszoda, 16. ÖKÖLVÍVÁS. A Szegedi Szabad­téri Kupa selejtezői, Ujszegedi Sportcearnok, 17. Az Avas Kupa, selejtezői, Miskolc, Népkert, Vá­rosi Sportcsarnok, 17. TENISZ. Ü. Dózsa —Tennie Club de Barcelona (spanyol) férfi BEK-mérkőzés a négyes döntőbe jutásért, Margitsziget, Dózsa-sta­dion, 14. Az országos ifjúsági csapatbajnokság befejező napja, Kisstadion, 8. A Szolnoki MTE országos versenye, Szolnok, 8.30. VÍVÁS. Baráti hadseregek vívó­bajnoksága. Kardcsapat, Körcsar­nok, 8, ill. 17. Szombat ATLÉTIKA. A MASZ meghí­vásos versenye, Népstadion, 17 (rúdugrás 15-től). A Kaposvári Dózsa országos minősítő versenye, Kaposvár, 15. Budapest ifjúsági bajnoksága, Knopp u„ 15. Az Üjpesti Dózsa minősítő serdülő­versenye, Megyeri út, 16. össze­VÁLOGATÁS Olvashattuk, hogy a Ma­gyar öttusa Szövetség elfo­gadta dr. Nagy Imre szövet­ségi kapitány javaslatát és kijelölte a november 9-én Mexikóban kezdődő világ- bajnokság magyar résztve­vőit. A válogatásba termé­szetesen nem szólunk bele — a versenyzőkkel dolgozó ed­ző és a sportágat jól isme­rő vezetőség szuverén joga eldönteni, ki érdemli meg, hogy a magyar színeket kép­viselje, kiben látnak fantá­ziát és így tovább — a ki­jelölés időpontja azonban fi­gyelemre méltó, nem tudjuk sző nélkül hagyni. Nemegyszer találkoztunk ugyanis olyan sportolókkal, akik a kérdésünkre — indul­nak-e egy bizonyos verse­nyen, bekerülnek-e a csa­patba — széles mozdulat­tal felelnek, s az arcukra van írva a bizonytalan vá­rakozás, de nevezhetjük ezt aggódásnak is, hiszen pél­dául a nemzeti színeket kép­viselni nem hétköznapi do­log. Az esemény azonban ro­hamosan közeleg, sokszor na­pok választanak el tőle. De az edző még mindig dilem­mában van, a versenyző pe­dig még mindig reményker dik, folyton arra gondol, be­kerül-e a legjobbak közé. Ez persze, lelki problémákat is okoz. Ezért másra nehezen tud figyelni, a huzavonában nemegyszer felőrlődnek az idegei. Jól tudjuk, hogy manapság nem könnyű a válogatás. Sok az egyforma képességű versenyző, játékos. Néha megnehezíti az edzők dolgát a későn közölt kiutazó lét­szám. £s, persze, még sok minden egyéb. Sőt, az sem titok, hogy egyes versenyző­típusoknál — játékosoknál nem árt a „megkésett” köz­lés, nehogy elbízzák magu­kat. S aztán sok függ az el­lenfelektől is, pontosabban a külföldiek összeállításától. De azért..., amikor csak lehet, kövessük az öttusázók példá­ját. Főleg az egyéni spor­tokban — ha nem is ilyen korán, de időben — jelöljük ki a csapatot. Hogy a ver­senyzők nyugodtan készül­hessenek, hogy az edző lete­gye a gondot. Mert fontos a bizonyos posztokért való vetélkedés, de sohasem tarthat az ese­mény kezdetéig... ht. KÉZILABDA_____________________________ Női válogatottunk harmadik a Kárpát Kupán Meíijssíni Egy év múlva ezekben a napokban folynak majd Montrealban a Forum-csar- nokban az olimoiai játékok tornaversenyei. Három-három legjobb női és férfitomá- szunk. Egervári Márta, Ma- tuíai Zsuzsa, Kelemen Már­ta, illetve Magyar Zoltán, Molnár Imre és Donáth Fe­renc, most ismerkedik a szín­hellyel. Montrealban jú­lius 29. és augusztus 1. kö­zött nemzetközi torna- versenyt rendeznek, melyre * országonként 3—3 tornászt lehetett nevezni. A Testnevelési Főiskola el­csendesedett kertjén áthaladva, egyetlen helyről hallatszik olyan zaj, amiből emberek jelenlétére lehet következtetni. Az emele­ti tornaterem kitárt erkélyajta­ján át magnózene harsog. Ott, ahol a hangerő eléri csúcs­pontját, ott találjuk meg a férfitornászokat. A hatalmas fák túlnövik a terem magasságát, a sűrű lombkoronára tűz a nap, de bent csak fénye hat, melegét el­nyeli a levéltömeg. Reggel ki­lenckor már 25 fokot mutat a hőmérő, kellemes a tornaterem viszonylagos hűvöse, Itt böm­böl a magnó, a fiúk, de az ed­zők is fürdőruhában vannak. Strandra emlékeztet a kép, pe­dig komoly edzés folyik, de a hangulat oldott. Érthető a jókedv. Jól megy a munka, a fiúk örülnek az előttük álló, érdekesnek ígérkező utazásnak. De legalább úgy örülnek az el­érhető közelségbe került szün­időnek, ami a Montrealba uta­zóknak a hazatérés után kezdő­dik. Megbocsátható, hogy a milliók számára álomutazásnak számító montreali túra és a pihenő egyforma örömei jelent a tornászoknak, hiszen edzőik meglehetősen szűkmarkúak, ha pihenő adásáról van szó. Hosz- szú hónapok szakadatlan edzései után most integet az első hosz- szabb edzésszünet. Jellemző, ahogy erről Bordán Dezső, a férfiválogatott vezető edzője beszél: — Montrealból való haza­érkezésük után a fiúk kapnak egy kéthetes ... tizenkét napos (összehúzza a szemét, mintha fel akarná becsülni az időnek ezt a- roppant nagy terjedel­mét). .. tíznapos (aprót biccent a fejével, mint aki végre meg­találta a helyes kifejezést) pi­henőt. De az áhított pihenő előtt ott van még a verseny a Forum- csarnokban. Milyen jelentősége van ennek? — kérdezzük Bor­dán Dezsőtől. — A legérdekesebb az, hogy újabb, az eddigieknél is jobb alkalmat kapnak a mieink, hogy a világ élvonalába tartozó tor­nászokkal összemérjék erejüket, felkészültségüket az előirtakban. Mi az előírt gyakorlatokat na­gyon korán elkezdtük tanulni, sulykolni, és az eddigi, az elő­írtakkal rendezett nemzetközi találkozókon beigazolódott, hogy helyes volt a „taktikánk”. Vé­leményem szerint azt előnyt, amit az elmúlt fél évben sze­reztünk, a japán és a szovjet tornászokról nem beszélve, el­lenfeleink nem tudják behozni. Egy évvel az olimpia előtt mát úgy kell tudni az előírtakat. ahogy a mieink tudják, különben nincs elég idő már a csiszolásra, és a szabadon vá­lasztott gyakorlatok anyagának erősítésére. Kíváncsian várjuk tehát az újabb találkozót az európaiakkal, valamint a ten­gerentúliakkal, akiknek ilyen irányú felkészültségéről eddig nem volt közvetlen tapasztala­tunk. — És hogyan állnak Magya­rék a szabadon választottakkal? — Megnyugtató az olimpiai keret valamennyi tagjának for­mája, de most csak az utazók­ról szólok. Magyar Zoltán kü­lön klasszis. Ö az előttünk álló versenynek is esélyese. Ha ezt mondom, nem gondolok okvet­lenül győzelemre, csak arra, hogy ha mind a tizenkét gya­korlatát megcsinálja, a legel­sők között, vagy éppen első­ként végez. Legerősebb szerei, a lólengés és a nyújtó mellett erősíteni tudott a többi szeren is. Montrealban ismét ineg fog­ja csinálni a lóiengésben az orsót. — Molnár Imréről, aki rend­kívül makacs lábsérüléssel baj­lódik, lóugrásban és talajon nem várhatunk nagy gyakorla­tokat, de a többi szeren jó, és egészen kiemelkedőt tud nyúj­tani a korláton. Az eddig is erős anyagát egy új, eredeti mozdulattal teszi szenzációssá. A legjobb formában most har­madik versenyzőnk, Donáth Ferenc van. O tudja pillanat­nyilag a „legvasaltabban” be­mutatni a gyakorlatait. A ma­gyar csapat olimpiai szereplése szempontjából örülnénk, ha sikerülne nevét most Montreal­ban jól bevésni a pontozóbírók és a szakemberek agyába... P. K. ★ Megérkezett az első jelentés a Montrealban folyó nemzetközi egyéni tornaversenyről. Először a nők küzdelmére került sor. A győzelmet, a várakozásnak meg­felelően a románok ifjú Európa- bajnoknője, Nadia Comaneci sze­rezte meg a szovjet Kim és egy másik román tehetség, Ungu- reanu előtt. A magyar Egervári Márta hatodik lett. O és Matulai Zsuzsa helyezett volt a szereken is. Eredmények. Egyéni összetett. 1'- Comaneci (román) 38.10, 2. Km (szovjet) 37.90, 3. Ungurea- nu (román) 37.55, 4. Kovái (szov­jet) 37.40, 5. Glebova (szovjet) 36.90, 6. Egervári Márta (ma­gvár) 36.85. Szerenkénti dön­tök. Gerenda: 1. Comaneci 9.60, 2. Ungureanu 9.45. 3. Kim 9.40. Felemáskorlát: 1. Comaneci 9.55, 2. Kim 9.45. 3. Ungureanu 9.40, 4. Egervári 9.40, 5. Matulai 9,35. Lóugrás: 1. Kim 9.45, 2. Kovái 9.35, 3. Bieger (NSZK-beli) 9.35, 4. Comaneci 9.30. 5. Egervári 9.30. Műszabadgyakorlat: 1. Kim 9.60, 2. Comaneci 9.60, 3. Kovái 9.40, 4. Matulai 9.30. Sportműsor % tett vidékbajnokságok: felnőtt és ifjúsági, Pécs, 15, serdülő A-kor- csoport, Kazincbarcika, 9. BIRKÓZÁS. Savaria Kupa I. o. szabadfogású verseny. Szombat­hely, 15. Az MTK-VM I. o. kö­töttfogású versenye. Kőbányai út 45., 16. KERÉKPÁR. Vasas Kupa nem­zetközi háztömbkörüli verseny, Vác, 16. KÉZILABDA. Felszabadulási Vasas Kupa nemzetközi torna, Győr, Rába ETO-pálya. Csepel— CH Bratislava, 19, Rába ETO— Elektromos, 20.10. Szeged Kupa nemzetközi férfi és női torna. Új­szeged, 8, ill. 15. Az FTC nem­zetközi tornája, Üllői út. Start Bratislava—Bp. Spartacus (női If­júsági), 15. Gulyás János férfi emléktoma. Bp. Honvéd—Rákóczi SE, 16. FTC—Sparta Prága, 17.10. öregfiúk: FTC—Klagenfurt, 18.20. A Szondy SE nemzetközi férfitor­nája. Székesfehérvár, Ifjúsági sporttelep. KS Gwardia Opole— Tatabánya, 17. Szondy SE—SC Leipzig, Bodakajtor, 17. KOSÁRLABDA. Férfi IBV, Szolnok. 14.30: Magyarország B-—Szovjetunió, 16: Kuba — Lengyel- ország, 17.30: Magyarország A_ Bulgária, 19: Csehszlovákia—Ro­mánia. LABDARÜGAS. Bajnokok Tor­nája. Rába ETO—Újpesti Dózsa, Dorog, 16.30, Mohácsi (Urbán, Hartmnnn). Ferencváros—Videoton, Dunaújváros, 16.30, Szilvás! rvégh. DérV Cseoel— Ba Honvéd. Hatvan. il6.30, Győri (Kuti, Cser- nefalvy). MTK-VM—Vasas, Gyön­gyös, 16.30, Tátrai (Alberti, Fe­hér II). Barátságos mérkőzés. Pomázi KSK-öregfiúk—Vasas-öregfiúk, Po- máz, 17.30. LOVASSPORT. OB második for­duló, Mosonmagyaróvár, 7.30. MOTORSPORT. Az OB I-es sa­lakmotoros-ba^nokság ötödik for­dulója, Gyula, Városi sporttelep, 16. MŰUGRÁS. Országos ifjúsági bajnokság. Sportuszoda, (14 ÖKÖLVÍVÁS. A Szegedi Sza­badtéri Kupa elődöntői, Ujszege­di Sportcsarnok, 17. Az Avas Kupa elődöntői, Miskolc, Népkert, Városi Sportcsarnok, 17. TENISZ. Országos egyéni ifjú­sági bajnokság, Asztalos J. u. 8. A Szolnoki MTE országos versenye, Szolnok, 8.30. Vasárnap ATLÉTIKA. A Kaposvári Dózsa országos minősítő versenye, Ka­posvár, 9. Budapest ifjúsági baj­noksága, Knopp u., 10 (gyaloglás 8.50-kor). Az Üjpesti Dózsa mi­nősítő serdülőversenye, Megyeri út, 16. összetett vidékbajnoksá­gok: felnőtt és ifjúsági, Pécs, 8.30, serdülő A-korcsoport, Ka­zincbarcika, 8.15. BIRKÓZÁS. Savaria Kupa I. o. szabadfogású verseny, Szombat­hely, 10. Az MTK-VM I. o. kö­töttfogású versenye, Kőbányai út 45., 10. KERÉKPÁR. Vasas Kupa nem­zetközi háztömbkörüli verseny, Budapest, X. Barátság park, 10. KÉZILABDA. Felszabadulási Vasas Kupa nemzetközi torna. Győr, Rába ETO-pálya. Az 5—6. helyért, 17.30, a 3—4. helyért, 18.40, döntő: 19.50. Szeged Kupa nemzetközi férfi és női torna, Új­szeged, 8. Az FTC nemzetközi tornája, Üllői út. FTC—Start Bra­tislava (női ifjúsági), 8.45. Gu­lyás János férfi emléktorna: Sparta Prága—Rákóczi SE, 9.45, FTC—Bp. Honvéd, 11. Ünnepé­lyes eredményhirdetés, 12.10. A Szondy SE nemzetközi férfitomá- ja. Székesfehérvár, ifjúsági sport­telep. SC Leipzig—Tatabánya, 9.30, Szondy SE—KS Gwardia Opole, 10.40. KOSÁRLABDA. Férfi IBV, Szol­nok. 14.30: Bulgária—Magyaror­szág B, 16: Lengyelország—Cseh­szlovákia, 17.30: Románia—Ma­gyarország A, 19: Szovjetunió— Kuba. 20.30: ünnepélyes ered­ményhirdetés. LOVASSPORT. OB második for­duló, Mosonmagyaróvár, 7. MŰUGRÁS. Országos ifjúsági bajnokság, Sportuszoda, 14. ÖKÖLVÍVÁS. A Szegedi Szabad­téri Kupa döntői, ujszegedi Sport- csarnok, 10.30. Az Avas Kupa döntői, Miskolc, Népkert, Városi Sportcsarnok, 9. TÁJFUTÁS. Göcsej Kupa, Za­laegerszeg térsége, 9. TENISZ. Országos egyéni Ifjú­sági bajnokság, Asztalos 3. u., 8. A Szolnoki MTE országos ver­senye, Szolnok, 8.30. TERMÉSZETJÁRÁS. Veszprém városi természetbarát szövetség: Veszprém — Vinye — Porva — Csesznek. T: 7.30 órakor a MÁV veszprémi állomáson. V: Segesdi István. K: 20 Ft. Angyalföldi Természetbarát Egye­sület: Könnyel túra a Budai-he­gyekben. T: 10 órakor a 6-os au­tóbusz Kolossy téri megállójánál. V: Simon László. K: 3 Ft. Vasas SC: Kirándulás a gödi Fészekbe. T: 8 órakor a MÁV Rá- kospalota-Ujpest vasútállomásán. V: Hárshegyi Sándor. K: 10 Ft. VITORLÁZÁS. Nagyhajós baj­nokság és nemzetközi sárkány­hajó verseny, Balatonfüred, 11. labdarúgás NB n. Oroszlányi Bányász— MÁV DAC (Győr), Oroszlány, 16.30, Kuti. Bábolnai SE—Szol­noki MTE, Bábolna, 16.30, Ja­czina. Komlói Bányász—Budafoki MTE Kinizsi, Komló, 16.30, Tom­pa. Szekszárdi Dózsa — Vasas Iz­zó, Szekszárd, 16.30, Maczkó H J. BVSC—Dorogi AC, Szőnyi út, 16.30, Szávó. Nagybátonyi Bá- nyásfcr-DVSC, Nagybátony, 16.30, Asztalos. FÖSPED Szállítók—Vár­palotai Bányász, XV., Czabán S. tér, 16.30, Pádár. Bp. Spartacus— Pécsi MSC, Kőér u., 16.30, Palo­tai. Nagykanizsai Olajbányász— Dunaújvárosi Kohász, Nagykani­zsa., 16.30, Hámori. Kossuth KFSE—Volán SC. Szentendre, 16.30, Marton. NB Hl. Délnyugat. BKV Előre —Dombóvári Spartacus, Knopp I. u„ 16.30, Urbán. Dunaújvárosi Építők—Székesfehérvári MÁV Elő­re, Dunaújváros, 16.30, Mairóti. Pécsi V'SK—véméndi TSZ SK, Pécs, 16.30, Soós F. Pécsi BTC — XV. kér. Növényolaj Kinizsi, Pécs, 15, Bálint, Bp. Építők— Siófoki Bányász, Népliget, Épi- tők-pálya, 16.30, Füzessy. Enyin­gi MEDOSZ—Perbáli TSZ SK, Enying, 16.30, Zsalakó. MEDOSZ ÉRDÉRT—Pénzügyőr SE, Népfür­dő u., 16.30, Szőke. Lőrinci Fo­nó—Máz,aszászvári Bányász, Gyömrői út. L. Fonó-pálya, il6.30, Simon. Barcsi SC—Ganz-MÁVAG, Barcs, 16.30, Gozdán. Táncsics SE—EMG SK (Sashalom), Kapos­vár, 16.30, Futó. Délkelet. Gyulai SE—Szarvasi Főiskola Spartacus, Gyula, 46.30, dr. Jármai. Főv. Sütőipar—Jánoshalmi Spartacus, X., Terebesi út, ÉPFA-pálya, 16.30, Dorozsmai. Szegedi VSE—• Kalocsai VTSK, Szeged, 16.30, Miié. Kecskeméti TE—Vasas Láng, Kecskemét, 16.30, Szailer. MEDOSZ ÉGSZÖV—Erzsébeti Spartacus MIK, Kiskunlacháza, 16.30, Borsos. Szabó L. SE— Honvéd Dózsa György SE (Oros­háza), Mezőtúr, 16.30, Tóth L. Tisza Cipő SE—Kecskeméti SC, Martfű, 16.30, Mézes. ÉPGÉP— Szegedi Dózsa, Albertfalva, Ve­gyész u„ 16.30, Bártfai. Szolnoki MÁV—Hódmezővásárhelyi MSE, Szolnok,^ 16.30, Nyári. Lehel SC —Békéscsabai Tanács Agyagipar, Jászberény, 16.30, Nagy M. Északnyugat. AURAS SE—Saba- ria SE, Cinkota, Somkút u„ 16.30, Petrovai. Ajkai Bányász— NIKE Fűzfői AK, Ajka, 46.30, Bodrogi. Körmendi FMTE—Váci Híradás, Körmend, 16.30, Tapol- czay. Péti MTE—MOTlM TE (Mosonmagyaróvár), Pétfürdő, 16.30, Hontvári. Soproni Textiles — Bauxitbányász (Tapolca), Sop­ron, 48.30, Bakon. Répcelakl Bá­nyász—Bakony Vegyész (Veszp­rém), Répcelak, 16.30, Farkas. Dunakeszi VSE—Pápai Textües, Dunakeszi, 16.30, Drigán. Zala­egerszegi Dózsa—Ajkai Alumí­nium, Zalaegerszeg, 16.30, Gru- bits. Győri Textiles—Rákóczi SE (Tata), Győr, 16.30, Bauer. Sza­badnapos: Soproni VSE. Északke­let. Sátoraljaújhelyi Spartacus MEDOSZ MÁV—Borsodi Bányász (Sajószentpéter), Sátoraljaújhely, 16.30, Király. Leninvárosi MTK— Nyíregyházi Spartacus Petőfi, Leninváros, 16.30, Fehér n. He- jőesabai Cement SE—Záhonyi VSC, Hejőcsaba, 16.30, Makó. Borsodi Volán—Egri Vasas, Mis­kolc, 16.30. dr. Demeter. Debreceni MTE—Hajdú Va­sas (Téglás), Debrecen, 16.30. Nagy G. Rudabányai Ércbányász —Rakamazi Spartacus, Rudabá- nya, 16.30, Marmoly. Egri Dó­zsa—Miskolci VSC, Eger, 16.30, Alberti. Balmazújvárosi TSZ SI< —Balassagyarmati SE, Balmazúj­város, 16.30, Bodnár. Gyöngyösi Spartacus —Salgótarjáni Kohász, Gyöngyös, 16.30, Hartmann. Ka­zincbarcikai Vegyész—Ózdi Ko­hász, Kazincbarcika, 16.30, Barna. Barátságos mérkőzés. Postás SE öregfiúk—Ferencváros öreg­fiúk, Egressy út, 16.30. 1 t I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék