Népsport, 1975. augusztus (31. évfolyam, 180-205. szám)

1975-08-10 / 188. szám

2 NÉPSPORT XXXI. 188. ♦ 1975. augusztus 10. A Népsport jelenti Tábortűz „Emlékszel-e még az aligai nyárra, Az ott eltöltött boldog napokra?” — fújta könnyes örömmel a diáknótát háromszáz lány pénteken este az aligai táborban. De nemcsak a Balaton partján, hanem az ország valamennyi építőtáborában ro­pogott a tábortűz a hét végén. Utolsó felvonásához érke­zett az idei táborélet: még egy turnus és egy évre bezár­ják kapuikat az építőtáborok. Az előzetes jelzések ismét csak az építőtáborok sikerét ígérik. A diákok lelkes, jó munkával hasznos segítséget nyújtottak a gazdaságoknak, emlékezetes, szép két hetet töltöttek a táborokban. A táborok szintén betöltötték fel­adatukat: ezúttal is nagyszerű alkalmat teremtettek a pi­henésre, a kikapcsolódásra — a sportra. Aligán például hosszú perceken át kellett sorolni a kü­lönböző sportversenyek, sportvetélkedők győzteseit, helye­zettjeit az asztalitenisztől a vizirögbiig. Különösen a rác­kevei és az encsi gimnazisták jeleskedtek: nem maradt el eredményhirdetés nélkülük. A legnagyobb siker, persze, a sárospatakiaké: hazavitték a vándorzászlót és megnyer­ték a brigádversenyt. Holnaptól megérkeznek az utolsó csoportok az építőtá­borokba. Kívánunk nekik is jó munkát, jó pihenést! EGYESÜLETI ÉLET Két zalaegerszegi labdarúgó, Bita József és Vörös István vasárnap, az Elche—Zalaeger­szegi TE mérkőzésen búcsúzik az aktív labdarúgástól. A Szolnoki MTE labdarúgó­szakosztálya augusztus 14-én este 6 órakor szurkológvűlést tart a MÉSZÖV-székházban. Gelel József edző beszámol a csapat felkészüléséről és a ki­tűzött célokról. ★ A Kisterenyei Bányász és a Risterenyei MEZŐGÉP SE fúzionált. Az új klub neve: Kisterenvei SE, színe piros­fehér. A kit volt kluh vala­mennyi szakosztálya változat­lanul működik, az új egyesület égisze alatt. + A sors irörüáia. hogv a Sal­gótarjáni BTC labdarúgócsapa­tának egyszerre két jobbhátvéd- iét te lábműtét alá kellett vet­ni. Miklós és Gecse egyaránt 'szerencsésen túl van az operá­ción. s'remélhetőleg hamarosan edzésbe állhatnak. A Vasas öresfiúk labdarúgó­csapata a napokban tartotta ba­ráti körben díikiosztó össze­jövetelét a klubhelviséeében. A vezetőség nevében Landes^niann István osztotta ki a második helyért járó veretekef. Berettyóújfalun augusztus 13. és 17. között rendezi meg a helyi Kórház SK tenisz­szakosztálya a dr. Makó István emlékversenyt, az I. és II. osz­tályú férfi és női egyesben, a férfi párosban, valamint az öregfiúk két korosztályának pá­rosában. A Berettyóújfalui Kór­ház Sportkör eddig minden esz­tendőben kitűnő rendezéssel vívta ki a résztvevők elismeré­sét. Az V. kér. Sakk Szövetség ez évben is megrendezi augusz­tus 20-án a hagyományos ünne­pi egyéni villámversenyét. Ne­vezés a jelentkezéssel egyidő- ben a verseny színhelyén, V., Váci u. 36. sz. alatti helyiség­ben 3/4 9 óráig. TÖMEGSPORT VÁLOGATOTTAK A Gaaz-MÁVAG. a Csepel, a Videoton és a rendező Dunai Vasmű tömegsportolóinak rész­vételével ebben az évben a 25 esztendős fennállását ünneplő Dunaújvárosban rendezik meg a négyes nagyüzemi találkozót. Az ■ au gusztus 16—17-én meg­rendezésre kerülő, hagvományos versenyen öt sportágban — kézilabdában, kispályás foci­ban. asztaliteniszben, sakkban és atlétikában — több száz induló- , ra számítanak. SPORTHÁZASSÁG Egervári Márta, a Bn. Hon­véd válogatott tonnásznőie, há­zasságot kötött edzőjével, Ma­gyart Lászlóval. Baleset érte Besztercebányán rátán Istvánt, a válogatott tvlOO m-es ifíúsáai futóváltó tagiát. Az TBV kezdete előtt ■ áltóedzés kö-ben elesett és tnlesesomtiát törte. A Br>. Hon­véd fiatal atlétáié hosszabb ide­ig nem versenyezhet. + Romániába utazott az októbe­rt Euróoa-bainokságra készülő ’énfi röplabdaválogatott, hosv aétfő+ől Konstancában a Bzov- ietunió. Lengyelország.. Cseh­szlovákia. Jngoszlávia. Snanvol- or.szág és Románia legjobb iái­nál mérje össze tudását. A To­mpa Kupán — lábközéocsont- aérülése miatt — nem lesz ott Pelányi. László, a Bp. Honvéd 137-szeres válogatottia. Börcsök Caaba és Somogvl László sze­mélyében viszont újoncot avat az együttes. Dvorak Imre há­rom évi szünet után verekedte magát vissza a válogatottba, míg Bogár Géza Konstancában izázadszor ölti magára a címe­res mezt. KÖZLEMÉNY A Bp. Honvéd elnökségének közleménye szerint az 1974-ben a kispesti labdarúgó-mérkőzé­sekre kiadott pályabelépők ez év végéig érvényesek marad­nak. KIADVÁNY Elkészült a 75 éves fennállá­sát ünneplő KPVDSZ Vörös Meteor Természetbarát Egyesü­let évkönyve. A rendkívül szín­vonalas könyvecske tartalmaz­za többek között az egyesület elmúlt évi tevékenységének ér~ filmezését és foglalkozik a gödi F“S7f>k sporttörténeti múzeumá­val is. RÁDIÓ, TÉVÉ I VERSENYEK Az MLSZ labdarúgótornáján 20- án a Csepel az Estudiantesz- szel, 21-én a CSZKA Moszkvá­val játszik. A Ferencváros 20- án Csepelen a CSZKA Moszkva. 21- én a Népstadionban az Estudiantes ellen veszi fel a küzdelmet. ★ Vasárnap a DVTK labdarúgó- csapata Romániába utazik, ahol augusztus 10—22. között a nagy­váradi FC Bihor csapatának lesz a vendége. Romániai tar­tózkodása alatt 4 mérkőzést ját­szik. Augusztus 12-én az FC Bihor, 14-én Marosvásárhely. 17-én Szászrégen, 20-án Temes­vár csapata- lesz- az ellenfél. Vasárnap. Rádió. Kossuth-adó. 19.10 és 22.10: Sporthírek. Totó. Petőfi-adó. 20.10: Sporthírek. To­■tá. Televízió. Budapest- 11.00: Női kézilabda Balaton Kupa. A dön­tő közvetítése Veszprémből. 17.05: Retten a jégen. A Szovjet Televízió rövidfilmje. 21.20: Sporthírek. Szlovák tv. 19.35: Sporteredmények. IDŐJÁRÁS A Meteorológiai Intézet jelenti szombaton: meleg idő. Várható időjárás vasárnap estig: kevés fel­hő, legfeljebb néhány helyen dél­utáni zápor, zivatar. Mérsékelt, időnként megélénkülő keleti, dél­keleti szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap: 27—31 fok-között. ----------------í_. LA BDAJÁTÉKOK A Tisza Kupában: Salgótarján— Diósgyőr 3:3 (2:1) Salgótarján, 3000 néző. Vezette: Pádár (Csernefalvy, Neuber dr.). SBTC: Szűcs — Horváth, Kmetty, Varga, Kegye — Répás, Básti — Szoó, Kajdi, Marcsók, Jeck. Edző: Dávid Róbert. Diósgyőr: Szabó — Kovács, Salamon, Tatár, Kutasi — Oláh, Fükő, Görgei — Feledi, Kiss, Borostyán. Edző: Szabó Géza. Csere: Tatár helyett Váradi, a 31. percben, Szűcs helyett Ma­gyar, Répás helyett Kovács III, Feledi helyett Fekete, valameny- pyien a 46. percben, Jeck helyett Földi a 60. percben, Fűkő helyett Teodoru, a 78. percben. Góllövő: Kiss a 8. percben, Varga a 13. percben. Kegye a 16. percben, Görgei az 51. percben, Kiss a 67. percben, Marcsók a 73. percben. Szögletarány: 10:6 (5:4) az SBTC javára. A 8. percben Répás hazafelé gurított, Horváth röviden továb­bított, a jól helyezkedő Kiss el­csípte a labdát, s a kifutó ka­pus mellett a hálóba küldte, 0:1. A 13. percben Básti szögletét Szabó csak kiütni tudta, a be­robbanó Varga 10 méterről a fe­jek fölött a léc alá bombázott, 1:1. A 16. percben Básti szabadrú­gása lepattant a diósgyőri sor­falról, s a felfutó Kegye mint­egy 30 méterről bombagólt ra­gasztott a bal felső sarokba, 2:1. Szünet után, az 51. percben, Váradi Görgei elé játszott. Gör­gei két csel után a bal alsó sa­rokba lőtt,'2:2. A 67. percben Borostyán két tarján: védőt is kicselezett, majd Kiss elé játszott, aki közelről védhetetlen gólt lőtt, 2:3. A 73. percben Szoó mintasze­rűen ívelt középre, Marosok ma­gasan felugorva a bal felső sa­rokba fejelt, 3:3. A bányászcsapat kezdett lendületesebben, s a kidol­gozott gólhelyzeteivel akár nagyobb arányú vezetést is szerezhetett volna. Szünet után a Diósgyőr volt a fris­sebb. Ekkor ők teremtettek számos gólhelyzetet. A salgótarjáni csapatban Sziics és Magyar, Varga. Kegye, Szoó játékát lehet dicsérni. A Diósgyőrben Szabó, Sala­mon, Oláh, Kiss és Fekete nyúj­tott átlagon felüli teljesítményt. A mérkőzés után Tóth József, az MLSZ elnöksége nevében át­adta a Tisza Kupát Básti Ist­vánnak, a győztes csapat kapi­tányának. Mátyus László üékésescihcs— Szegedi IDL 1:1 |1:©J Szeged, 1500 néző. Vezette: Hámori (Nyári, Faragó). Békéscsaba: Tasnádi — Paróczai, Kerekes, Láza, Alberti — Hódi, Moós, Csepregi — Gulyás, Németh, Zielbauer. Edző: Babol- csay György. SZEOL: Bencze — Lancsa, Wachler, Kozma III, V. Tóth — Zámbori, Horváth, Birinyi — Szeghalmi, Vass, Antal. Edző: Kontha Károly. Csere: Alberti helyett Zsíros, Tasnádi helyett Bugyik, Gulyás helyett Pogács, Bencze helyett Nagy, V. Tóth helyett Szalai, Szeg­halmi helyett Kádár, valamennyi a szünetben, Zielbauer helyett Hegyesi az 59. percben, Birinyi helyett Szeljék a 61. percben. GóllővS: Láza (11-esből) a 30. percben, Vass a 90. percben. Szögletarány: 9:6 (3:3) a SZEOL javára. A 30. percben Csepregi el­esett a szegedi 16-oson belül. Hámori 11-est ítélt, s a bün­tetőt Láza értékesítette, 1:0. Egy perc múlva „egyenlített” Hámori; akkor Szeghalmi terült el a csabai ötösön, ez is 11-es. A büntetőt azonban Birinyi a kapu fölé lőtte. A második félidőben a SZEOL támadott, de az egyenlítés csak a 90. percben sikerült. Antal bal oldali beadását Vass a hálóba fejelte, 1:1. Az első félidőben jó ira­mú játék folyt, azonban a színvonal legfeljebb az át­lagost érte el. Végeredmény­ben az erőteljesebben és tu­datosabban játszó vendégek Balaton Kupa rászolgáltak az egyik pont­ra, annak ellenére, hogy a szegediek a mérkőzés nagy részében irányítottak, s gól­helyzetük is több volt. A békéscsabai együttesben Kerekes, Moós, Zielbauer és Láza nyújtott átlagon felüli teljesítményt. A szegedi együttesből Kozma, Zámbori, Birinyi és Szeghalmi játéka tetszett. Hernádi Gyula A Tisza Kupa végeredménye 1. SBTC 6 3 2 1 16- 5 8 2. DVTK 6 3 2 1 10- 7 8 3. Békéscsaba 6 1 3 2 3-11 5 4. SZEOL 6 — 3 3 3- 9 3 Haladás ¥SE— Kaposvár 3:2 (3:2) Szombathely, 5000 néző. Vezette: Marton (Molnár, Tapolczai). Haladás VSE: Szarka — Fischer, Horváth A., Kereki, Kiss Gy. — Halmosi, Fedor, Horváth Z. — Szabó S., Farkas, Hauzer. Edző: Sárosi László. Kaposvár: Hegedűs — Kanyar, Agfalvy, Márton, Németh — Nagy L., Patyi, Burcsa — Varga, Kovács Cs., Túrái. Edző: Mathesz Imre. Csere: Szarka helyett Békéi, Hauzer helyett Benkő, mindkettő a szünetben. Kanyar helyett Petrók a 70. percben. Góllövő: Farkas a 13. percben, Túrái a 20. percben, Fedor a 38. percben, Horváth Á. a 41. percben, Halmosi (öngól) a 44. percben. Szögletarány: 4:4 (2:0) a Haladás VSE javára. A 13. percben Farkas 28 mé­terről óriási erővel bombázott a kapuba, 1:0. A gól után egy-két ellentáma­dást vezetett a Rákóczi. A 20. percben Varga bal oldali be­adását Túrái közelről értéke­sítette, 1:1. A 38. percben Kiss Gy. vezet­te fel a labdát, majd a 16-os előtt jobbra tolta a felfutó Fe­dor elé, a középpályás 18 mé­terről a bal felső sarokba lőtt, 2:1. A 41. percben Horváth Á. 30 méteres szabadrúgása után He­gedűs kezéből a hálóba perdült a labda, 3:1. A 44. percben Kanyar beadá­sára Burcsa és Halmosi ugrott fel, a labda a szombathelyi kö­zéppályás fejéről a léc alá vá­gódott. öngól. 3:2. Szünet után kiegyenlített já­ték folyt. Az első 45 percben él­vezte a közönség a jó Ira­mú, színvonalas játékot. A hazai játékosok nagyon sok­szor vállalkoztak lövésre is. A Rákóczinak ekkor mind­össze 10 perce volt, mégis sikerült két gólt szereznie. A második félidőben feljött a kaposvári együttes, de újabb gólt már nem sikerült el­érnie. A Haladás VSE-ben Horváth A.. Horváth Z„ és Farkas nyúj­tott jó teljesítményt. A Kaposvári Rákócziban Nagy h., Burcsa és Túrái játéka ér­demel dicséretet Kiss Antal A Balaton Kupa végeredménye 1. ZTE 6 4 — 2 11-8 8 2. Tatabánya 6 3 1 2 12-7 -7 3. Haladás 6 2 1 3 6- 9 5 4. K. Rákóczi 6 2 - 4 11-16 .4 Nemzetközi mérkőzések Rába ETO — Steagul rosu 4:1 (1:1). Győr, 1000 néző. V: Kőrös. Rába ETO: Földes — Baumann (Varga). Pozsgai, Mile (Cs. Ko­vács), Izsáki — Szabó, Somogyi (Szokolai), Harváth L. — Pén­zes. Stolcz, Glázer R. Steagul: Kiipa (Szalád) — Harlap, Pes- kár, Cukundel (Surka), Miklós — Bukur (Mihailescu), Nagy, Nice (Mateiescu) — Jámbor, praski- lescu, Győrfi. A 7. percben Pénzes révén a gvőriek jutottak vezetéshez. A 23. percben Földes hibájából Győrfi egyenlített. Szünet után előbb Pénzes, majd Szokolai és végül a 90. percben Horváth László talált a kapuba. Jó: Pozsgai, Glázer R., Szoko­lai, ill. Nica, Peskár. Tatabányai Bányász —Elche CP 2:1 (2:1). Zalaegerszeg, 1500 néző. V: Palotai. Tatabánya: Brü- nyi -sw Lakatos (Sallói), Miklós, Néder, Tóth (Bánfi) — Ha­lász, Arany, Knapik — Kó- ródi. Takács (Kőműves) — Se- lenka. Elche CF: Esteban — Indio, Gonsalez (Sitja), Lom­part. Canos (Melenchon) — A. Cano (Cabreno) Monteno, Do- minici — Alfonseda, Voglino, R. Cano. G: Kóród!, Takács, ill. R Cano. A mérkőzést a ZTE által szervezet, Göcsej Kupa elnevezésű nemzetközi torna keretében ját­szották. Videoton —FC Carl-Zeiss Jena 0:0. Székesfehérvár. 3000 néző. V: Tátrai. Videoton í Szabó — Vass, Garamvölgyi, Burka, Végh — Hár­tyám, Harsai, Megyes — Tieber (Kuti), Wollek (Jankovics), Szal- másy. Jena: Blochwitz — Brauer, Stein. Oewermann (Göhr), Wach- ter — Korn, Irmscher, Schlu- ter — P. Ducke, Sengerwald, Schrőder. A két együttes több válogatott játékosát nélkülözte. Ennek ellenére változatos, jó iramú mérkőzést láthattak a nézők. A játékidő jelentős részé­ben a Videoton támadott töb­bet, gólhelyzetek sokaságát hagy­ták ki a hazai csatárok. Jó: Végh, Garamvölgyi, Burka, Me­gyés, ill. Blochwitz, Stein, Korn, P. Ducke. ár Videoton—jyelland Hungária (Kanada) 6:1 (6:0). Székesfehér­vár, 2000 néző előtt a két ifjú­sági- csapat küzdelmében a ha­zaiak végig jobbak voltak G: Nagy (3), Pörögi (2), Preszeller, ill. Baranyai. Ismét Tüimy-Metreveli döntő (Folytatás az L Oldalról) ták őket küldeni a díszpályára. Közben meggondolták magukat a feladatukat egyébként sem hi­bátlanul ellátó rendezők ... En­nek ellenére 6:3-as és 5:3-as ve­zetésnél úgy tűnt, már biztosan Taróczy kezében a mérkőzés. Benyik azonban még ekkor sem adta fel. Taróczy kissé lerövi­dülő és puhább ütéseit letá­madva a hálónál szép alakítás­sal szerzett pontokat. Kiegyenlí­tett. Üjra Taróczy vezetett erő­re, de Benyik ismét egyenlített. A rövidített játszmában végül az Európa-bajnoki címet védő Taróczy bizonyult jobbnak. A vártnál nehezebben győzött, de sokkal jobban játszott, mint ed­digi mérkőzésein. Ugyanez, sajnos, a párosban nyújtott teljesítményéről nem mondható el. Plsecky és Hutka jobbnak bizonyult a Taróczy, Machán kettősnél, igy páros- beli reményeink szertefoszlot­tak. Igaz, a Machán, Szabó ve­gyes még versenyben van, de a döntőbe jutásért a sokszoros Európa-bajnok Metreveji, Moro- zova kettőssel találkoznak. Férfi egyes. Elődöntő: Taróczy — Benyik 6:3, 7:6, Metrevell —Ba- ranyi 6:2, 2:6, 7:5. Nö! egyes. Döntő: Tomanovi (csehszlovák) — Marslková (cseh­szlovák) 6:4, 5(7, 6:3. Férfi páros, negyeddöntő: Hutka, Pisecky (csehszlovák) — Machán, Taróczy 6:3, 6:3. Női egyesben. Európa-bajnok: Renata Tomanová (Csehszlovákia), 2. Marslková (Csehszlovákia), 3. Morozova (Szovjetunió), 4. Appel (Hollandia). Vegyes páros. Negyeddöntő: Machán, Szabó—Niedzwiecki, Král (lengyel) 7:6, 6:2. (Machánék az elődöntőben a Metrevell, Morozo­va kenőssel játszanak.) Női pá­ros. Negyeddöntő: Kral, Szwai­Wieczorek (lengyel) — Szabó, Széli 7:5, 3:6, 6:3. Ifjúsági fiú egyes. Döntő: Probst (NSZK-beli) —Vanier (fran­cia) 6:3, 6:4. A 3. helyért: Baranov (szovjet) —Csépai 6:2, 6:0. Ifjúsági leány egyes. Elődöntő: Csmirjova (szovjet) — Rózsavölgyi 6:0, 6:4. Balaton Kupa A vártnál nehezebb győzelem Veszprémben 1500 néző előtt folytatódott a Balaton Kupa nemzetközi női kézilabdatorna. A Magyarország—Dánia mér­kőzés előtt a nézők azt várták, hogy a dán lányok könnyű el­lenfelek lesznek, s több góllal legyőzzük őket. Nem így tör­tént! MAGYARORSZAG - DANIA 9:8 (3:5) V: Wöchner, Buchda (NDK-beli). Magyarország: Bujdosó — Csíkné 1, Samus, VADASZNÉ 1, Tóth Harsány! 1, L.AKINÉ. 1, Sterblnszky 1. Cs: NAGY I. 2, Angyal 2. Edző: Török Bődog. Dánia: Vilstrup — ANDREA­SEN 2, Kristensen, L. Nielsen 1, A. NIELSEN 2, Tullberg, Jörgen- sen. Cs: Cansen 1, Frandsen 2. Edző: Hans Erik Nielsen. Már az első néhány másodperc eltelte után vezetést szerzett a magyar válogatott. Sterblnszky lőtt szép gólt. Ám hamar követ­kezett a kiegyenlítés (1:1), de nem sokkal később a 150. válogatottsá­gát ünneplő Tóth Harsány! Borbá­la (a veszprémi közönség ked­vence) hétméteresből Ismét meg­szerezte a vezetést. Váratlan for­dulat: rendkívül harciasán, időn­ként túl keményen játszó dánok Tullberg, majd L. Nielsen góljai­val elhúztak. Ebben az Idő­szakban szétesően, zavartan ját­szottak a magyar lányok, sok volt a pontatlan lövés, rossz átadás. Ráadásul Tóth Harsányl majd Sterblnszky Is hétméterest hagyott ki, igy a félidő 2 gólos dán előny­nyel zárult (3:5). Szünet után előbb Csíkné- do­bott látványos gólt, majd egy el­futás után .Vadászná fejezte be \ eredményesen az akciót (5:5), K támadásnál Sterbinszky a dán An- dreasev hibájából olyan szeren­csétlenül esett, hogy le kellett vin­ni a pályáról. öt percig volt emberelőnyben a magyar csapat, mégis az ellenfél ért el gólt. Ezután rendkívül szo­rosan alakult a küzdelem (6:6, 7:7, 8:8). Végül Nagy I. hétméte- resből szerezte meg a magyar csa­pat utolsó, s egyben győztes gól­ját (9:8). Török Bódog, a magyar női vá­logatott edzője érthetően nem volt jó kedvű a találkozó után. „Nem azt játszottuk, amit szerettünk volna” — jegyezte meg. A közönség viszont elégedett volt, s nagy tapsban részesítette a fáradtan levonuló magyar lá­nyokat Románia — Csehszlovákia 16:13 (9:8). V: Keszthelyi, Márki (mind­kettő magyar). Románia: Ionica — Miklós 1, ARGHIR 6. Furcoi 1. Petrovicl. COJACARU 2, IBA- DULA 6. Cs: Sós. Edző: Cons­tantln Popescu. Csehszlovákia: Maracková — Angelová, Hovalo- vá, Vaskóvá, BARTAKOVÁ 3, MATISOVÁ 3, FOLTINOVA 7, Cs: Kutková 2. Edző: Karol Mraz. A találkozó elején úgy tűnt, simán győznek a román lá­nyok. Már 7:3-ra, majd 8:4-re vezettek, a csehszlovákok ki­egyenlítettek (9:9, 10:10) és csak az utolsó percben, Ibadula gól­jával szerezte meg a győzelmei a román válogatott Vasárnap délelőtt Várpalotán Csehszlovákia a Szovjetunióval, Veszprémben pedig Dánia Veszp­rém válogatottjával mérkőzik. Ugyancsak Veszprémben mér­kőzik az első helyért a házigazda magyar válogatott Romániával. 4 i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék