Népsport, 1975. szeptember (31. évfolyam, 206-230. szám)

1975-09-01 / 206. szám

XXXI. 206. ♦ 1975. szeptember 1, NÉPSPORT 7 RÖPLABDA AzMTKVM-é a Tanács Kupa Háromnapos küzdelemsorozat Után vasárnap délelőtt, a Kere­pesi úti teremben befejeződött a Tanács Kupa, nemzetközi női röp- labdatoma. A kupa sorsát eldöntő mérkő­zésen az eddig veretlen két együt­tes állt hálóhoz. MTK-VM-Almásfüzitő 2:1 (12, — 13, 9). V: dr. Vaszilly. MTK­VM: ANTAL E., BÉNYEI, Bra­csók, ALBERTNÉ, Gaál R., Sza­bó. Cs: Pagács, Tarjáni, Gaál Zs. Edző: Baranyai Miklós. Almás­füzitő: Lazámé, Kövi, SZILAGYI, Böbék, Póczos, Fenyőháziné. Cs: Balogh. Edző: Náaiai Zoltán. A döntő mérkőzés végig izgalmas, de közepes színvonalú játékot ho­zott, amelyből a hajrában jobbam játszó MTK-VM megérdemelten került ki győztesem. A 3. helyért a vendég lengyel csapat eddigi legjobb játékával le­győzte a házigazda BSE-t. Energetic Poznan —BSE 2:1 (9, — 5, 11). V: Bots. A torna vég­eredménye: 1. MTK-VM 6, 2. Almásfüzitő 5, 3. Poznan 4, 4. BSE 3 pont. A Tanács Kupát dr. Bmadó De­zső, a BSE elnökségének tágja, a röplabda-szakosztály elnöke adta át Albertmének, a győztes csapat kapitányának. JVyúri Kupa: 1. Kecskeméti SC Kecskeméten a városi sport­csarnokban vasárnap befejeződött a Nyári Kupa férfi röplabda torna. A szombati csoportmérkőzések utolsó találkozóján a KSC 3:1 aranyban nyert a Zalaegerszegi TE ellen, ezzel a Kecskemét csoport­első lett. A vasárnapi döntők eredményei: Az 1—3. lteiyért: Kecskeméti SC —MTK-VM 3:1 (6, 7, —14, 13). Vezette: Zsillé. Jó: Dőreség, He­gedűs Z„ ül. Czebe. A 3—4. helyén: Vasas —Zala­egerszegi TE 3:0 (11, 7, 6). Ve­zette: Juhász. Jó: Győri, Róka, ill. Király. Az 5—6. helyért: Székesfehér­vári Volán—Szolnoki Vízügyi Dó­zsa 3:1 (1-1, —5, 10, 13). V: Szabó. Jó: meze, Orbán, Ili. Zsolt, Nyári. A Nyári Kupa végered­ménye: 1. Kecskeméti SC, 2. MTK-VM, 3. Vasas, 4. Zalaeger­szegi TE, 5. Székesfehérvári Vo­lán, 6. Szolnoki Vízügy Dózsa. ★ Berlinben, a nemzetközi férfi röplabdatorna utolsó előtti for­dulójában, a magyar válogatott gyengén játszott, ez alkalommal az NDK IX. együttesétől szenve­dett 3:0 (17, 4, 12) arányú ve­reséget. A két veretlen, Románia és az NDK I., küzdelméből a vendég­csapat került ki győztesen 3:1 (11, 14, —9, 13) arányban. A harmadik mérkőzés eredménye: Bulgária —Finnország 3:0 (2, 14, 11). A torna állása: 1. Románia 8 pont, 2. NDK I. és Bulgária 7, 4. NDK n. 5, 5. Finnország 5, 6. Magyarország 4. ÖKÖLVÍVÁS „Csak” 14:6 Budapest ökölvívó-válogatottjá­nak második NSZK-bell mérkő­zésére Garmisch-Partenktrchenben került sor telt ház előtt. Ezúttal is biztosan győztek fiaink, bár most „csak” 14:6 volt az eredmény. Vasárnap már haza Is érkezett a csapat. Papp László és Adler Zsigmond meg volt elégedve a csapat teljesítményével. — Nagyon hasznos volt a por­tya — mondták —, a fizikailag erősebb ellenfelekkel szemben a fiúk technikájukkal kerekedtek felül. Ebben az időszakban ilyen mérkőzésekre volt szükség, ★ Dunaújvárosban IS egyesület 41 versenyzője indult a három­napos IV Duna Kupa országos B-kategóriás, Ifjúsági ökölvivó- versenyen. A vasárnapi döntők közül kiemelkedett a harmatsúiyú Tábi L.—Stezák, a könnyűsúlyú Horváth M.—Rákosa és a nagy­váltósúlyú Horváth K. — Salamon küzdelmes, színvonalas találkozó­ja. Eredmények. Papfrsúly (2 in­duló): 1. Villlás (Bp. Honvéd). Légsúly (4): 1. Tábi Gy. (Duna­újváros), 2. Selyem (Bp. Honvéd), 3. Nagy Z. (Kaposvár). Harmat­súly (7): 1. Tábi L (Dunaúj­város), 2. Stezák (PMSC), 3. Bo- zsér CPVSK). Pehelysúly (3): 1. Herbert (Békés). 2. Brótya (Duna­újváros). 3. Bertalan (Bp. Hon­véd). Könnyűsúly (5): 1. Horváth M. (Bp. Honvéd), 2. Rákosa (Ka­posvár). 3. Lengyeltóti (Dunaúj­város). Kisváltósúly (7): 1. Ko- sik (Bp. Honvéd). 2. Mezei (Bp. Építők), a Stumpf (FTC). Váltó­súly (4): 1. Deák (Bp. Honvéd), 2. Hoffner (Bp. Építők), 3. Csókás (Bp. Honvéd). Nagyváltósúly (5): 1. Horváth K. (Kiskunhalas), 2. Salamon (Kaposvár), 3. Kovács R. (FTC). Középsúly (2): 1. Totka (KSI). Félnehézsúly (2): 1. Deák (BVSC). A csapatversenyt és a Duna Kupát a Bp. Honvéd SE nyerte 27 ponttá!, 2. Dunaújvá­ros 15, 3. Bp. Építők 14. Rejtő második lett Montrealban KOSÁRLABDA A Szovjetunió nyerte a miskolci tornát (Folytatás az 1. oldalról.) források bekapcsolásával, csök­kentett világítás mellett lehető­vé vált a folytatás. Az áram­szünet csak este 9 óra után ért véget és ezért a női tőrverseny döntője a tervezett este 8 he­lyett negyed 10-kor kezdődhe­tett. Ami az eredményeket *£££■ den a következőket jelenthetem: a kajakversenyt egy, az itteniek szerint rendkívül ritkán előfor­duló, erős délkeleti irányú szél zavarta, amely a pálya egy ré­szén rendkívül hullámossá tette a vizet. A szakértők szerint az egyes-négyes pályákra kisorsolt versenyzőknek legalább másfél hajóhossz hátrányt jelentett a többiekkel szemben. Ebből kö­vetkezett aztán, hogy sok várat­lan eredmény született. Monda­nom sem kell, hogy a magyar versenyzők többsége a szeles pályákat kapta, s ez is magya­rázza némiképpen várakozáson aluli szereplésüket az 500 mé­teres döntőben. K—I-ben Csa­pó a hatodik pályán gyengén kezdett, 400 méterig a 4—5. he­lyen haladt, a hajrát azonban feladta és a nyolcadik helyen érkezett a célba. C—I-ben Dar­vas az ötödik pályán elég jól kezdett, 400 méternél a 3—4. helyről kezdte a hajrát és iz­galmas küzdelemben szerezte meg második helyét. Női K—I-ben Tőzsérnek a hár­mas pályán nem volt semmi esélye, végig a mezőny máso­dik felében haladt, és meg kel­lett elégednie a hetedik helye­zéssel. K—II-ben a Bakó, Szabó kettős a negyedik pályán elég rosszul rajtolt, de fokozatosan jött fel és nagyon kevés vá­lasztotta el őket, hogy végül is ne vigyék el a harmadik helyet. C—II-ben a hármas pályán az Árva, Povázsai kettősnek na­gyon rosszul ment, nem tudtak beavatkozni az első helyért ví­vott küzdelembe, a hajrájuk sem sikerült, végül a hatodik helyen érkeztek célba. Ezt a számot a Lobanov, Vinoaradov szovjet kettős nyerte. Női K—II- ben a második pályán a Tőzsér, Rajnai együttes, okulva az ed­digi tapasztalatokból, nagy erő­vel kezdett és végig a 2—3. he­lyen haladva végül is biztosan lett második: 1. Kreft, Nagima- ja (szovjet), 2. Tőzsér, Rajnai, 3. Kulczak, Kazenecka (lengyel). Ez utóbbi két számban nem volt hivatalos eredményhirde­tés. Vasárnap az ezer méteres versenyekkel fejeződött be, la­punk zárta után, a kajak-kenu küzdelem. Vagy húsz kilométerrel vóteremben pénteken Somodi kitűnően kezdett a férfi tőrver­senyben, a második fordulóban azonban egy összecsapásnál megsérült. Visszabicsaklott a mutatóujja. Megpróbálkozott ugyan a folytatással, de a keze nagyon bedagadt, nem tudta tar- tahi ' a tőrt és ezért a verseny feladására kényszerült. A női tőrben 12 ország 50 versenyzője indult Rejtő mindvégig maga­biztosan, jól vívott, az első há­rom fordulóból csoportelsőként ment tovább. Bóbis már sokkal bizonytalanabb volt és csak ve- rejtékes küzdelemben jutott el az egyenes kieséses elődöntőbe. Ott Rejtő folytatta jó vívását és az elsők között jutott a döntő­be. Bóbisnak ez nem sikerült, mert kritikus helyzetben a vi­gaszágon kikapott a szovjet Szi- dorovától. A döntőben, ahová meglepe­tésre Rejtő és a két szovjet lány, Knyazeva és Szidorova mellé két kubai és a fiatal bel­ga Borghs jutott be, Knyazeva végig magabiztosan, jól vívott és veretlenül, 5 győzelemmel szerezte meg az első helyet. Ha­sonlóan kitűnően szerepelt Rej­tő is: csak Knyazevától kapott ki és 4 győzelemmel lett máso­dik. A jól kezdő, de a végére visszaeső kubai Rodriguez tett a harmadik. EREDMÉNYEK KAJAK-KENU FérHak. K —I. 500 m: 1. Perri (olasz) 1:52.34, 2. Morozov (szov­jet) 1:53.44, 3. Sledziewski (len­gyel) 1:53.9S, ... 8. Csapó (ma­gyar) 1 :57.77. K — II. 500 m: 1. Szovjetunió 1:38.39, 2. Svédország 1:39.65, 3. Románia 1:40.59, 4. Bakó, Szabó (magyar) 1 :41.74. C—I. 500 m: 1. Rogov (szovjet) 2:04.45, 2. Darvas (magyar) 2:04.62, 3. Patzaichin (román) 2:04.99. Nölf. K —I. 500 m: 1. Mi- norcanu (román) 2:08.49, 2. Ka- minszka (lengvel) 2:09.55, 3. Kreft (szovjet) 2:09.70, ... 7. Tőzsér (magyar) 2:12.57. VlVAS Nói tör: 1. Knyazeva (szovjet) 5 gv., 2. Reitö (magyar) 4. 3. Rodriguez (kubai) 3. 4. Kindelan (kubai) 2, 5. Szidorova (szovjet) 1, 6. Borghs (belga) 0. FOGATHAJTÁS EB Abonyi Imre és csapatunk is aranyérmes Abonyi Imre négyese hajrában — az emelkedőn (MTI foto — Koppány György, felvétele.) (Folytatás az 1. oldalról.) sál igyekezett tartani helyezé­sét, majd Bárdos György kö­vetkezett — hibátlan hajtással! Óriási üdvrivalgás fogadta. Az­tán Muity Ferencért szurkol­tunk, áki még erősen verseny­ben volt az Európa-bajnoki cí­mért Esélyei csökkentek, ami­kor egy akadály-kombinációban hibázott — ezzel az egy hibával ért célba. Ettől kezdve már Abonyi Im­re lovainak lépéseit lestük. <3 volt az utolsó induló, s amenv- nyiben hibátlanul hajt már Európa-bajnok! És Abonyi hű maradt önma­gához, szédületes iramban és ragyogó beosztással hibátla­nul teljesítette a különben nehéz pályát, s ezzel vissza­hódította Európa-bajnoki cí­mét! Az összetett verseny tehát el­dőlt — az akadályverseny he­lyezéseiért azonban még újra kellett hajtania a hat hibát­lannak: Abonyi, Bárdos, Freund (NSZK), Boen (NSZK), Boh- mann (angol), Czernicki (len­gyel). Abonyi és Bárdos egy hi­bával (Bárdos olyan viharos tapsot kapott a közönségtől, hogy e kitörő üdvözlés vágtába űzte a lovait, ezért verte az utolsó akadályt), Bohmann ugyancsak egy hibával, de jobb Időeredménnyel ért célba, így ezt a versenyszámot ö nyerte. Ennek ellenére ezen a napon itt, Sopotban háromszor hallot­tuk a magyar Himnuszt: reggel tartották a terepverseny ered- rpényhirdetését — majd délután áz összetett díjkiosztót. Akadályhajtás: 1. Bohmann (angol), 2. Bárdos, 3. Freund (NSZK-beli), 4. Abonyi. A fogathajtás 1975. évi Euró- pa-bajnoka: Abonyi Imre (Ma­gyarország) 47 pont, 2. Bárdos György (Magyarország) 75 pont, 3. Muity Ferenc (Magyarország) 76 pont... 7. Fülöp Sándor (Magyarország) 87 pont. Csapatban Európa-bajnok: Ma­gyarország (Abonyi Imre, Bár­dos György, Ffilöp Sándor) 122 pont, 2. Lengyelország 207 pont, 3. NSZK 227, 4. Csehszlovákia, 5. Svájc, 6. Nagy-Britannia, 7. Hollandia — pontjaik még nem ismeretesek, csak a sorrendet tudom adni. Dr. Várady Jenő KERÉKPÁR Vendégsikerek a Mecsek Kupán A mecseki körpályán megrende­zett 72 km-es kritériumversenv- nyel befejeződött, a XVI. Mecsek Kupa nemzetközi országúti kerék­páros-verseny. A táv feléig együtt haladt a mezőny, majd Bőnisch (Dinamó Berlin) és Racskovezki (Start Warszawa) megszökött, csaknem 2ö km-en keresztül ve­zettek. Ezután a szökevényeket befogták és nagy küzdelemben dőlt el az elsőség kérdése. A győ­zelmet a lengyel i Praszek szerezte meg a szekszárdi Halász L. előtt. Csapatban is lengyel siker szüle­tett. A Start Warszawa bizonyult a legjobbnak, összetettben a végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtó Lantsch (Karl-Marx-Stadt) végzett az első helyen. A második helyet Halász L. (Szekszárd) sze­rezte meg, aki mindhárom napon derekasan küzdött. A csapatver­senyt és ezzel a Mecsek Kupát a Karl-Marx-Stadt együttese nyerte. A második helyen is NDK-beli csa­pat, a Dynamo Berlin végzett. Eredmények. (72 km kritérium- yérseny.) Egyénileg. I. Braszek (Start Warszawa) 1:44:13.0 (1:43:28), 2. Halász L. (Szek­szárd) 1:44:13.0 (1:43.43), 3. Burghardt (Dynamo Berlin) 1:44:13.0 (1:43.58), 4. Denk (Ti- rolia) 1:44:13.0, 5. Langanke (Dy­namo Berlin) 1:44:13.0, 6. Csa­thó (MVSC) 1:44:13.0. Csapat­ban: 1. Start Warszawa 3:28:26.0, 2. Szekszárd 3:28:26.0, 3. Dynamo Bérűn 3:28:26.0, 4. MVSC 3:28:26.0, 5. Vointa Bukarest 3:28:26.0, 6. Karl-Marx-Stadt 3:28:26.0. A Mecsek Kupa vég­eredménye. Egyénileg. 1. Lantsch (Karl-Marx-Stadt) 7:57:44, 2. Ha­lász L. (Szekszárd) 7:58:31, 3. Pfuhl (Karl-Marx-Stadt) 7:58.39, 4. Praszek (Start Warszava) 7:58.42, 5. Denk (Tirolia) 7:58.59, 6. Bőnisch (Dynamo Berlin) 7:59.00, 7. Dulgheu (Vointa Buka­rest) 7:59.03, 8. Burghardt (Dy­namo Berlin) 7:59.2Ö, 9. Hoffmann (Stuttgart) 7:59.24, 10. Szikszay (MVSC) 7:59.30. Csapatban: 1. Karl-Marx-Stadt 17:12.34, 2. Dyna­mo Berlin 17:13.37, -3. Start War­szawa 17:14.10, 4. Szekszárd 17:15.44, 5. MVSC 17:15.44, 6. Vointa Bukarest 17:15.54. Válogatottunk méltó ellenfél volt Vastapssal fejeződött be vasár­nap délelőtt a miskolci sportcsar­nokban az egyetemi férfi kosár- labdatoma, pedig a magyar vá­logatott vereséget szenvedett. Igaz, csak két ponttal, mégpedig a Szovjetuniótól, amely erő-sen tartalékos összeállításban is ma­gas szintű kosárlabdát játszik. A csütörtökön es pénteken meg­lehetősen gyengén mozgó magyar együttes felnőtt a feladathoz, s mindvégig méltó ellenfele volt nagynevű vetélytársának. A miskolci tornát végül is ve­retlenül nyerte a Szovjetunió csa­pata. A második helyet eldöntő Románia —Lengyelország találko­zón a nagy harcban a. románok bizonyultak jobbnak. Szovjetunió—Magyarország 78:76 (37:43) V: Homyák (magyar). Dutka (román). Szovjetunió: Gomelszkij (3), GYICSENXO (21), Petrakov (15), KOVALENKO (21), Lopatov (2). Csere: Abeljamov (—), Jasztere- bov (10), Rudnyev (—), Szuhov (6), Dudorov (—). Edző: Aszta- hov. Magyarország: . LÁNG fii), DONKÖ (4), AGFALVY ( —), Kalmár (3), PÁLVÖLGYI (27). Csere: Németh (5), Kamarás (—), Megyeri (2), KOKAVECZ (16), Pálffy (8), Márton (—), Bódy (—). Edző: Balogh József. Mindkét csapat emberfogással kezdett. A 3. percben 12:5-re, az 5.-ben il6:9-re vezettünk. Lelke­sen, fegyelmezetten játszott a ma­gyar csapat, meglepte ellenfelét. AH2. percben már 31:17-re (I) húz­tunk eL A mieink azonban ekkor már a tizedik személyit követték el* Az elkövetkező, három percben a vendégek 16 pontot (!) dobtak a hazaiak két pontjával szemben (33:33). Elfáradt, lelassult a ma­gyar csapat, pedig nyilvánvaló volt, hogy a jóval magasabb, erősebb testalkatú szovjet játé­kosok ellen Pálvöligyiék csak vil­lámgyors játékkal, az ellenfél ál­landó mozgatásával lehetnek ver­senyben. Az első félidő utolsó má­sodpercében Pálffy kosárdobás köz­ben megsérült, megrepedt az áll­csontja. Balogh edző a második játékrészben nem számíthatott rá. A küzdelmes játékrész 24. per­cében, 47:45-ös magyar vezetésnél Bódy lépett életében először a címe­res mezben a pályára. A 26. percben a 212 centiméter magas Gyicsen- ko nagy ziccert hagyott ki, a for­dulás után pálvöl-gyi szerzett ko­sarat, 53:47 a javunkra. A 29. percben azonban néhány pontos dobás után a mérkőzés folyamán először a vendégek szerezték meg a vezetést. 55:54. Egy ideig fel­váltva estek a kosarak, de né­hány pontatlan magyar átadás után, elsősorban a szovjet kö­zép játékosok révén, 70:63-ra megugrottak a vendégek. A 37. percben Németh kipontozódott. A magyar csapat ezen a mérkőzésen játszott a tornán a legjobban. Sikerült az aka­rással ellensúlyozni a még meglevő fogyatékosságokat. A látottak igazolták, hogy kellő mérközésszámmai ez az együttes is képes lehet a nagymérvű előrelépésre. Románia —Lengyelország 84:80 (33:38). V: Davidov (szovjet), Dé- kei (magyar). Ld: Kiee (16), ill. Cemat (26), Oczelak (18). A torna végeredménye: 1. Szovjetunió 6 pont, 2. Románia 5, 3. Lengyelország 4, 4 Magyar- ország 3. A rendezőség számos értékes díjat osztott ki. A legeredménye­sebb játékos a lengyetl Cemat lett 64 ponttal, a legjobb irányító játékosnak a szovjet Kovalenkót választották. A legjobb közép já­tékos a lengyel Pasiorowski lett, a legjobb hazai játékos Pál- völgyi István. A legsportszerűbb csapat a magyar válogatott. Gy. T. ★ A miskolci Kilián gimnázium­ban a nemzetközi kosáriabdator- nával párhuzamosan két rangos kosárlabdatornát bonyolítottak le. A férfiaknál látványos küzdelmét hozott a döntő mérkőzés, amelyen a Bp. Honvéd jó játékkal győzött a BSE ellen. Az utolsó nap mérkő­zései: Egri Finommechanika — Szé­kesfehérvári Építők 70:69 (32:27). Ld: Újtelek! (22), ill. Korepta (23). Bp. Honvéd—Videoton 112:84 (54:53). Ld: Losonczy (26), 111. Sajni (27). Bp. Honvéd — BSE 98:79 (47:35). Ld: Lo­sonczy (33), ill. Czina (27). A Papp József emlékére kiírt tornát tehát a Bp. Honvéd nyerte, 2. BSE, 3. Videoton. A torna legered­ményesebb játékosa Losonczy (Bp. Honvéd) 133 kosárral. Négy csapat részvételével női kosárlabdatornát is rendeztek a Kilián gimnáziumban a négy város kupájáért, A küzdelemben a Pécsi VSK, a Kecskeméti SC, a Diós­győr és a Kassai VSS csapata vett részt. Eredmények. PVSK—Kassa 59:44 (33:12), KSC—DVTK 62:59 (31:22), KSC—Kassa 50:37 (24:16), DVTK —PVSK 35:31 (16:15). KSC —Pécsi VSK 59:53 <31:28). DVTK — Kassa 67:45 (32:24). A torna győztese a KSC, 2. DVTK, 3. Pécs, 4. Kassai VSS. + Két mérkőzéssel folytatódott a TFSE jubileumi nemzetközi női kosárlabdatornája a főiskola ter­mében. Az első mérkőzésen az előző napi két vesztes csapott össze, melyből a Szlován Presov került ki győztesen, bár a máso­dik félidő közepén a BEAC 12 pontos hátrányt; dolgozott le. A hajrában viszont egységesebbnek bizonyultak a vendégek. A torna első helyének eldöntése szempont­jából, fontos mérkőzést vívott a tegnapi két győztes csapat. Igen szoros mérkőzésen győztek a len­gyelek, akik végig keményen és fegyelmezettebben játszottak, mint a főiskolások. Eredmények: Slován Presov—BEAC 55:51 (28:13). V: Herczeg (egyedül). Ld: Petro- vicová 16, Bebcaková 15, ill. So- mogyvári 12, Bácskai 10, Hilbert 10. AZS. Warsawa—TF 52:51 (24:23). V: Horváth, Cseresnyés. Ld: Opala 15, Szewczyk 14. Mencel ló, ill. László 19, M. Kiss 12. A torna állása az utolsó forduló előtt: 1. AZS Warsawa 2 2 — 103: 92 4 2. TFSE 2 1 1 100: 89 3 3. Slován Presov 2 1 1 96:102 3 4. BEAC 2 — 2 90:102 2 TORNA A HÉT SPOBTESEMENTEI TÖBB NAPOS Egész héten: nemzetközi if­júsági teniszverseny Mamaiá­ban. Baranyi Szabolcs nemzet­közi teniszversenyen indul An­karában. Sakkozóink közül Portisch Lajos Milánóban sze­repel. Az országos férfi sakk- bajnokság középdöntői Buda­pesten. Taróczy Balázs Forest Hillsben, az amerikai nemzet­közi teniszbajnokságon szere­pel. Ifjúsági labdarúgó-váloga­tottunk Plovdivban lép pályá­ra. Kedd—szerda: nemzetközi vízilabdatorna Egerben. Kedd —péntek: országos ke­rékpáros pályabajnokság Bu­dapesten. A vívók nemzetközi Balaton-bajnoksága Siófokon. Szerdán és vasárnap: NB I-es asztalitenisz-forduló. Nejn- zetközi női kosárlabdatorna Kassán. Csütörtök —vasárnap: női röplabda-válogatottunk Hol­landiában. NB I-es kézilabda­forduló. Péntek—vasárnap: modern- gimnasztikai Budapest-baj- noksóg. Mátra Kupa I. o. ököl­vívóverseny. A teniszezők So- phiane Kupája. Szombat — vasárnap. Asztali­teniszezők Bécs, a Volksstimme versenyén indulnak. Kettős for­duló a vízilabda OB I-ben. A baráti hadseregek atlétikai baj­noksága Budapesten. A több­próba atlétikai Európa Kupa döntője a magyar női váloga­tott részvételével Bydgoszcz- ban. Országos ifjúsági össze­tett atlétikai bajnokság Buda­pesten. Országos serdülő A- korcsoportos atlétikai bajnok­ság Budapesten. Nemzetközi egyéni íjászverseny Budapes­ten. öttusa Tizek versenye (szeptember 9-én fejeződik be). A röplabda Jubileumi Ku­pa helyosztói. HÉTFŐ Csepel —Ferencváros NBI-es labdarúgó-mérkőzés Csepelen. KEDD Országos 10 000 m-es futó­bajnokság, Budapesten. SZERDA A labdarúgó NB I második fordulója: Ferencváros—Salgó­tarján, Vasas—Csepel, Hala­dás—Kaposvár, Videoton—Új­pesti Dózsa, Diósgyőr—Bp. Honvéd, MTK-VM—Zalaeger­szeg, Rába ETO —Szeged, Ta­tabánya— Békéscsaba. Bécs- ben: Bécs vál.—NB H. vál. SZOMBAT A labdarúgó NB I. harmadik fordulója: Bp. Honvéd — Vasas és Üjpesti Dózsa — Ferencváros (mindkettő a Népstadionban), Csepel—Haladás, Kaposvár— Diósgyőr, Zalaegerszeg—Rába ETO, Szeged—Tatabánya, Bé­késcsaba— MTK-VM, Salgótar­ján—Videoton. A TFSE jubi­leumi nemzetközi atlétikai ver­senye Budapesten. VASÁRNAP A labdarúgó NB II és NB ül hatodik fordulója. Győr nem­zetközi atlétikai bajnoksága. Országos kerékpáros ország­úti csapatbajnokság Budapes­ten. Budapest — Vidék ifjúsági tenisz csapatviadal Budapes­ten. Tóth Margit győzött feiemóskoríáton Tokióban lebonyolították a nem­zetközi ifjúsági meghívásos női szerenként! tomaversenyt, ame­lyen a magyarok jól szerepeltek. Tóth Margit győzött a felemáskor­láton és második lett lóugrásban, Óvári Éva pedig holtversenyben 3. talajon. Eredmények. Gerenda: 1. Ungu- reanu (román) 9.70 pont, 2. Ko­marova (szovjet) 9.50, 3. Hübner (amerikai) 9.40. Talaj: 1. Gábor (román) 9.60, 2. Komarova (szov­jet) 9.55, 3. Övári Éva és Noza- wa (Japán) 9.40—9.40. Lóugrás: 1. Iljina (szovjet) 9.70, 2. Tóth Margit 9.55, 3. Cebisova (csehszlo­vák) 9.50. Felemáskorlát: 1. Tóth Margit 9.50, 2. Gábor 9.40, 3. Okazaki (japán) 9.35.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék