Népsport, 1975. október (31. évfolyam, 231-257. szám)

1975-10-19 / 247. szám

'író# * Jó Játékot, győzelmet várunk Népsport. AZ ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORTHIVATAL LAPJA VASÁRNAP, 1975. OKTÖBER 19. • ka l 1 fOríflt • XXXI. ÉVFOLYAM, 247. SZÁM Szombathely, 13.30. Vezeti: Dudin (Csukov, Popov, mindhárom bolgár). MAGYARORSZÁG Rothermel Nagy III Bálint Rab Lukács Nyilasi Kovács Pintér Fazekas Váradi Nagy Braun Dussier Langers Philipp Zuang Trierweiler Lahure Hansen Pilot Schmit Zender LUXEMBURG Rangadó az NB II-ben ki N3 il-es forduló rangadóját Budafokon játszották. Az első helyezett Dunaújváros és a második helyen álló BMTE találkozott egymással. A rangadó inkább nagy küzdelmet, mint színvonalas, jó játékot hozott. Végül 1:1-es eredmény született. A képen Bulla, a Bu­dafok játékosa kapura tör, a dunaújvárosi védő nem tudja szerelni (Máthé Magda felv.) (TUDÓSÍTÁSOK A 2. OLDALON) Másodszor is nyert; vízilabda- válogatottunk Belügyi sportlövő sportok iútl A szovjet csapat már megnyerte a pontversenyt Kun Ferencné és Kun Szilárd bravúrja A női puskás csapat országos csúcsot javított Bár a pénteki, első napon nem éppen remekeltek, azért szom­baton a legnagyobb figyelem a gyorstüzelő pisztolyosok vetél­kedését kísérte a belügyi sport­lövő spartakiád utolsó előtti napjának eseményei közül. Egy apró hiba (áramkimaradás) miatt némi késéssel léphettek csak lőállásba a versenyzők, de úgy látszik, nem voltak híján a türelemnek, mert az eredmé­nyeken igazán nem látszott meg a várakozás. És bár ezt a kife­jezést egyáltalán nem, vagy csak ritkán használjuk sportlövészet­ben, ez a vetélkedés hatalmas küzdelmet hozott. A fiatal szovjet Alekszandcr Szema­kin szolgáltatta „a nap eredményét”. Egymás útán peregtek a soroza­tok: a megjavult forgató beren­dezés előbb . 3, majd 6. végül 4 másodpercenként mutatta a táblát és Szemakin egyszerűen nem tudott hibázni. Maximális, 300 kórós eredménnyel hagyta fFolylatas a i. oldalon) A Szovjetunióban túrázó ma­gyar vízilabda-válogatott má­sodik mérkőzésén a szovjet baj­nokságban élen álló CSZK UMF együttesével mérkőzött és a mieink 5:4 (4:2, 0:0, 0:0, 1:2) arányú győzelmet arattak. Csa­patunk összeállítása a követke­ző volt. Steinmetz — Székely, Sárosi dr„ Horkai, Pászlrai, Pin­tér, Gerendás. Csere: Kucsera. A találkozót a magyar Samu Miklós vezette. A mérkőzés el­ső negyedében a csereként be­állt Kucsera, valamint Sárosi dr. két-két góljával, amelyre Romancsuk és Zsmudszkij egy-egy góllal válaszait, csa­patunk megszerezte a vezetést. A második és a harmadik ne­gyedben — bár rendkívül iz­galmas 'volt — gól nem szü­Gyözelsmmel kezdett a Vasas és az CSC a BEK-ben és a KEK-bsn Megkezdődtek az idei vízi­labda BEK és KEK selejtező mérkőzései. Az előbbiben a Vasas, az utóbbiban az OSC képviseli hazánkat. Amint az várható is volt, mindkét csa­patunk győzelemmel kezdett. BEK Kassa: Vasas—Helsingrfos (finn) 17:1 (6:0, 5:1, 3:0, 3:0). Kosice — Szeptemvrijszko Zname Szófia 7 :7 (2:0, 1:3, 2:1, 2:3). Hamm: Etnikosz (görög)—Graz (osztrák) 6:5 (1:1, 2:0. 1:2, 2:2). Barcelona (spanyol) —Hamm (NSZK-beli) 6:4 (1:0, 3:0, 2:3, 0:1). Partizán Belgrád (jugoszláv) — Graz 10:5 (0:1, 3:0, 3:0, 4:3). Hamm — Marseille (francia) 10:2 (5:1, 2:0, 1:1, 2:0). Barcelona —Etnikosz 6:2 (1:0, 2:1, 1:1, 2:0). Isztanbul: Galatasaray (török) —Horgen (svájci) 7:5. Can. Na- poli (olasz) — Ajitwerpen (belga) (Folytatás a 7. oldalon.) Budapest nemsetk&sl tornászbajnokai: Magyar Zoltán és Egervári Márta Szombaton délután már szép számú nézőközönség előtt foly­tatódott a Körcsarnokban Buda­pest nemzetközi tornászbajnok­sága. Érthető volt az érdeklő­dés növekedése, hiszen ezen a napon a szabadon választott gyakorlatok bemutatására került sor. Vonzóvá tette a ver­Egy korszak halárán A X. cselgáncs-világbajnokság október 23-án kezdődik Bécsben. A nagy esemény tulajdon­képpen az utolsó lehetőség arra, hogy a részt­vevők felmérjék erőiket, mérlegre tegyék tudá­sukat, és ezzel lényegében megkezdjék felkészü­lésük hajráját a montreali olimpiára. Az erő­viszonyok alakulását taglaló, az esélyeket latol­gató, valamint a magyar küldöttséget bemutató írásunk az 5. oldalon található. senyt természetesen az is, hogy a nyolc ország versenyzőinek részvételével folyó küzdelem­ben, hazai tornászaink igen jól szerepeltek pénteken az elő­írt gyakorlatokkal. Az összetett versenyeik élén a férfiaknál Magyar Zoltán és még négy tornászunk került az első hat közé, a női mezőnyt Egervári Márta vezette és az élen még három magyar tor­násznő végzett. Ezen a napon is a férfiak léptek először a Körcsarnok küzdőterére. Tizenkilenc tor­nász mutatta be gyakorlatait. A legnagyobb érdeklődés termé­szetesen a két élen állót, Ma­gyar Zollánt és Molnár Imrét kísérte. Ők kelten már pénte­ken érdekes párharcot vívtak, de Magyar akkor 9.6-os lólengés- gyakorlatával elhúzott ellenfelé­től és biztos előnyre tett szert. Szombaton Magyar kissé fáradt­nak tűnt, .legalábbis nem olyan energikusnak, mint amikor iga­zán jó formában van. Az oka, mint azt edzője, Vigh László elmondta — valószínűleg az, hogy a jövő hét végén sorra kerülő Világ Kupára készülve, az utóbbi időben kicsit vissza­fogták az edzéseket és ez Magyarnál átmenetileg gyak­ran éppen ellenkező Íratást vált ki, a tornász fáradt benyomást kelt. Ugyanaz volt nála a helyzet, amikor tavaly a VB előtt lazítottak. Most öt szeren is rontott, követett el kisebb- nagyobb hibát. Feszült figye­lemmel néztük lólengésgyakor- latát. Az elején az orsó kifogás­talanul sikerült, de — mint már többször is, mióta ezt az elemet beépítette gyakorlatába — a vége felé csúszott le a szerről. Világ­bajnokunk így is — a leesése miatti fél pont levonással — 9.4- et kapott. Ha Molnárnak utolsó szerén, a nyújtón sikerül 9.5- öt tornáznia, ő nyerte vol­na az összetett versenyt. De Molnár nyújtójára „csak” 9.4- et kapott, így, ha szoros ver­senyben is, de Magyar meg­őrizte első helyét és Budapest nemzetközi bajnoka lett. A két éllovas utazik a jövő héten Londonba. Velük tart Egervári Márta, akit szintén az a megtisztelte­tés ért, hogy meghívták a világ legjobb 1!' tornásznőjének ta­lálkozójára. Márta igen jól kezdett, felemáskorláton —, úgy, ahogy ígérte — bemutatta új, egy félfordu­lattal megtoldott szálló ló­ugrását és erre a gyakorlatra megérde^ melten kapott 9.65 pontot Ron-> lőtt viszont sajnos Matulai Zsuzsa, aki szintén új összeál­lítású gyakorlatot mutatott bf (Folytatás a 7. oldalon.) szerezte a győzelmet. A túra befejező mérkőzésére hétfőn került sor Moszkvában, a baj­nok Burevesztnyik ellen. letett. Az utolsó játékrészben Akimov és Kabanov góljával kiegyenlítettek a szovjetek, de Pintér lövésével csapatunk meg-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék