Népsport, 1975. november (31. évfolyam, 258-282. szám)

1975-11-20 / 273. szám

Világbajnok a magyar öttusacsapat €sepeli bravúr A nagy érdeklődéssel kísért bajnoki férfi kosárlabda torna má­sodik napján a MAFC biztosan nyert a Ganz-MAVAG ellen. Képünkön Abrahám (MAFC) és Szűcs küzd a labdáért. (Tudósításaink a 7. oldalon.) (Erdösi Ágnes felvétele). Nagy meglepetések az MNK-ban! Szerdán délután a Kőbányai úton a Canz-MAVAO az Oroszlány ellen játszott MNK- találkozót. Az NB lll-as együttes 2:0-ra nyert az NB II középmezőnyéhez tartozó vendégek ellen. A képen a piros-kékek csatára már túljutott védőjén és kapura húz. (Tudósításaink a 2. oldalon.) Diákatléták az Olimpiai Csarnokban Téli versenysorozat új formában Evek óta az atlétika téli ese­ményei közé tartozik a fővárosi középfokú iskolák fedettpályás bajnoksága. Ezt a már hagyo­mányos versenysorozatot ezen a télen is megrendezik, de az ed­digitől eltérő, új formában, az­zal a céllal, hogy a még kezdő és most bekapcsolódó diákatlé­ták foglalkoztatásáról gondos­kodjon és a tehetségek kivá­lasztását segítse. Éppen ezért a bajnokságon két korcsoportban azok az if­júsági és serdülő korú tanulók vehetnek részt, akik atlétiká­ban egyesületbe, vagy sport­iskolába leigazolva még nincse­nek. Egyéni bajnokság az idén nem lesz, a csapatbajnokságot fiúknak és lányoknak egyaránt négy számban (60 m, magas, távol, súly) Írták ki. Minden iskola versenyszámonként egy csapatot indíthat és a négy sportoló közül a három legjobb eredménye számít az értéke­lésbe. Jelentős újítás, az is, hogy a csapatbajnokság kétfordulós,' vagyis minden szám kétszer ke­rül sorra. Á hét végén az Olimpiai Csarnokban kezdődő bajnoki sorozat így mintegy há­rom és fél hónapon át biztosít folyamatos versenyzési alkal­mat a tanulóknak. A versenyek időpontjai: november 22., 23., 29., december 13., 14., január 18., február 15. (délelőtt és dél­után is), 28., 29., március 6. és 7. Versenyszámonként a két for­dulóban elért csapatátlagok alapján állapítják meg a he­­lvezéseket, s nemcsak az első tizenkét iskola kap pontot, ha­nem két pont jár minden to­vábbi eredményt elért csapat­nak is. A pontszámok össze­gezésével alakul ki a végső sor­rend. A csapatbajnokságon a középfokú iskolákat és a szak­munkástanul ó intézeteket külön értékelik. A hét végén a 60 m-es verseny nyitja meg a CSB-t, a fiúk szombaton, a lá­nyok vasárnap állnak rajthoz. A második hely megszerzése is dicséretes lenne Döntők előtt a Vasas és az OSC Néhány vélemény a BVSC vízilabdázóitól. Gém Zoltán: A sorrend sze­rintem ez lesz: Va-sas, Partizán, De Rabben, Napoli. Úgy gon­dolom, azért nem a Partizán nyer, mert csak emberelőnyös gólokkal nem lehet rangos tor­nát nyerni. A Vasas viszont ak­ciógólokra is képes. Varga Gyula: Nálam is ugyanaz a sorrend, mint Gém Zolinál. Ha a Vasas Belgrád­iján döntetlent tudott elérni a Partizánnal, akkor sémi :ges pá­lyán miért ne vemé meg? Gon­dóim, a másik két csapat nem szól bele a végső győzelembe. Czlgány Károly: A Partizán lesz a győztes a Vasas előtt A jugoszláv csapatnak nagy nem­zetközi rutinja van, szinte az egész válogatott ebből a csapat­ból kerül ki. A Vasas viszont most szerepel először ilyen nagy tétre menő tornán és ez hátrány. Horkai György: Naponta együtt edzünk a Vasassal és mondhatom, hogy nagyszerű formában vannak, ők győznek. Alighanem ezekből a rövid véleményekből már kiderült, hogy a hét végi vízilabda BEK-döntő esélyeit latolgattuk. De ugyancsak a hát végén lesz a KEK-döntő is, amelynek szin­tén van magyar részvevője — az OSC. Nos, a megszólaltatott BVSC pólósok valamennyien OSC-győzelmet jósolnak, an­nak ellenére, hogy itt a hazaiak — jugoszlávok — második leg­jobb együttese, a Mladost Zág­ráb is indul Először a BEK-ben A Vasas a hollandiai Amers­­foortban küzd majd meg a győ­zelemért. Hogy milyen esély­­lyel? Rusorán Péter, a csapat edzője is a rutintalanságot emelte ki, minit gátló körül­ményt. Való igaz, a Vasas já­tékosai különböző válogatottak tagjaként már játszottak rangos külföldi együttesek ellen, de együtt ezúttal először mérkőz­nek ilyen rangos eseményen. És a jugoszlávok az idei világ­­bajnoki doppingbotrány után (kizárták őket a további küz­(Folytatás a 7. oldalon.) Kancsal Tamás Maracskó Tibor Saslcs SzvetiszIáT Kiküldött munkatársunk, Péter Róbert jelenti az öttusa VB-ről: Lednyev nyerte az egyénit, Kancsal a második Maracskó negyedik, Sasics tizennegyedik (Mexikóváros, november 19.) A 21. öttusa VB számára, a terepfutásra, a Cam­­po Militaron szerdán délelőtt ke­rült sor. Ekkorra már megeny­hült a reggeli hűvös, 3—4 fokos hőmérséklet, a ragyogó napsütés egy-kettőre felmelegítette a le­vegőt. Kilenc órakor mutatták be a 4000 méteres pályát, amelyet szép, vadregényes környezetben jelöltek ki. Miután körbejárták a versenyzők, Kancsal Tamás kesernyés mosollyal, Sokat sej­tetve megjegyezte: „Szép pá­lya ...” Edzője, László István hozzátette: — Ügy látszik, a mexikóiak komolyan vették a terepjelle­get. Valóban! A Campo Milltaro sporttelepéről kiindulva mintegy 500 méternyire mély szakadék következett, amelyen csak „kéz­­zel-lábbal” lehetett átjutni, majd 700 méteres enyhe lejtő és mint­egy 30 méteres zsombékos, vi­zes, sáros rész. Ezután eléggé hosszú, enyhén lejtős szakaszt kellett leküzdeni, majd újabb zsombékos, víztócsás útvonalon jutottak túl. Egy 60—70 méteres emelkedő következett, 8—10 mé­teres szintkülönbséggel, még a befejező szakasz előtt 600 mé­ter hosszú emelkedő és a pá­lyán egy teljes kör következett a célig. A verseny előtti nedek Ferenc edző azzal kezdte, hogy csak annak lesz nehéz a pálya, aki taktikailag nem tud hozzá alkalmazkodni. A mere­dek emelkedőn nem szabad erőlködni, inkább hosszú, ka­paszkodó léptekkel kell átjut­ni rajta. Sima terepen viszont, ahol lehet futni, ritmust felvé­ve, egyenletes lendülettel aján-Lednyev, az egyéni világbajnok latos végigmenni. Az esélyesek és jól felkészültek közötti ver­sengés előreláthatólag az utolsó 1200 méteren dől el. A megbe­szélés végén az egyébként szűk­szavú Kancsal Tamás jegyezte meg: — Ide figyeljetek, gyerekek! Ha már itt vagyunk, akkor fussunk át! Ezzel tulajdonképpen azt akarta mondani, hogy aztán mindent bele! A rajt előtt vá­ratlan vendég érkezett: Kár­páti György filmrendező, a MAFILM munkatársa, aki a Nemzetközi Vöröskereszt részé­re Kanadában, Mexikóban és a környező államokban for­gat filmet. Tudta, hogy most vám az öttusa VB, úgy időzítet­tek, hogy az utolsó napra ide­érjenek. így a magyar fiúk sikeres szereplését megörökí­tette a fllmfelvevőgép. Mire az első Induló, az NSZK-beli Slahmann óhajtóit, a hőmérő már jóval 20 fok felett járt. Sasics ötödiknek in­dult, e az edzői utasítás­nak megfelelően, jól osztotta be erejét, végül teljesen kifutva érkezett célba. Kancsal Ta­más 21 -nek indult Nagyon szépen, lendületesen haladt, az első 1000 méternél 8, 2000 méternél 12 másodperccel volt rosszabb az ideje a legjobbnál. A végén még erősíteni tudott s úgy érkezett célba, hogy az előző befutóktól eltérően, neki nem volt szüksége különösebb ápo­lásra. — Amikor 1000 méternél be­­mondták, hogy 10 másodperccel, majd később 13-cal jobb időt ment az addigi első, nem vesz­tettem el a fejem. Árra gondol­tam, amit Benedek mondott, így sikerült a hátralevő távot len­dületből futni. Ha nem így cse­lekszem, talán már összeestem volna. Közben a szovjet Lednyev is nagyszerűen futott, lényegében valamennyi magyart megelőzte (14:31,4). Smeljov is jól futott, mindössze három ponttal ért el kevesebbet, mint honfitársa. Maracskó a várt eredményét hozta: 3000 méterig ugyanolyan jó volt, mint Lednyev és jobb, mint Kancsal Tamás, de utána visszaesett. (Folytatás a 7. oldalon.) Labdarúgó EB-seleitezők A szerdai labdarúgó EB-selejtező mérkőzése­ken az esélyes csapatok szerezték meg a győzel­met. Igaz, minimális gólkülönbséggel, de nyert az NSZK-beli és a jugoszláv válogatott is. A Portugá­lia—Anglia és a Wales—Ausztria találkozóról la­punk zártáig nem érkezett jelentés. (8. oldal.) NépsporL AZ ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORTHIVATAL LAPJA CSÜTÖRTÖK, 1975. NOVEMBER 20. • ki 1 ÍOíint • XXXI ÉVFOLYAM, 273. SZÁM.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék