Népsport, 1975. november (31. évfolyam, 258-282. szám)

1975-11-19 / 272. szám

XXXI. 272. ♦ 1975. november 19. NÉPSPORT 7 ÖTTUSA VB A futás előtt Magyarország és a szovjet Lednyev vezet (Folytatás az I. oldalról.) Kühntől kikapott, Stahmant le­győzte. Az utolsó, sorsdöntő csörtéje volt hátra, mikor Igor Novikov többszörös világbajnok odasétált hozzá, átölelte a vál­lát, Maracskót is odahívta, s intett a fotósnak, hogy csinál­janak képet. Kanosai ezután pástra lépett és Reich ellen megszerezte 32. győzelmet. Ez­zel csupán 48 ponttal szorult a vívásban az első helyezett Led­nyev mögé. A vívás eredménye. Egyéni: 1. Lednyev (szovjet) 34 győzelem, 1048 pont. 2. Kan­csal Tamás 32. 10Ö0, 3. Ivanov (szovjet) 31, 976, 4. Fox (angol) 31, 976, ... 10. Maraeskó Tibor 28. 904, .. .12. Smeljov (szovjet) 26, 856, ... 22. Sasies Szvetisziav 24. 808. Csapatban: 1. Szovjet­unió 2974 pont, 2. Magyarország 2782, 3. NSZK 2662. A harmadik ye,'Renynapon a ” lövészetre gyö­nyörű időben a Campo Militaron levő modern lőtéren került sor. Négy csoportban lőttek a ver­senyzők. Azzal a bizakodással indultak a fiúk a feladatnak, hogy előnyükből nem szabad so­kat leadniuk, sőt, jó lenne a szovjetekkel „egált” lőni. Ügy indult, hogy igy is lesz. 49-es sorozattal kezdett Maraeskó, majd kétszer egymás után 50-et lőtt. Az utolsó sorozatban vi­szont, amely egyébként mindig a gyengéje volt, két 9-es és egy 8-as is becsúszott, így 195 kör­rel. 1022 ponttal fejezte be a versenyt. Ilyen jó eredményt az utóbbi időben megközelítő­leg sem ért el! Az angol Fox is kitűnően lőtt, két találattal ma­radt el Maracskótól. A második csoportban viszont — itt magyar nem indult — Lednyev kitűnő sorozatokat lőtt, négy 49-est, s 196 körrel a lö­vészetben végül negyedik lett. Sasies és Smeljov következett, s meglepetésre Sasies egy körrel jobbnak bizonyult. Sasies: 47, 49, 49, 48 = 193. Smeljov: 48, 47, 50,. 4? = 192. Ezzel a szovjet és a magyar csapat teljesen egy­formán állt. A negyedik cso­portban az arány megváltozott, sajnos, nem a mi javunkra. Amíg Ivanov 49, 49. 50. 48-at, tehát 196-ot lőtt. addig Kancsal Tamás, akit egyébként egyre többet fotóznak a riporterek, csak 48, 47,” 49, 46-ot, összesen 190-et ért el. Három nyolcasa volt. Ezzel a szovjet csapat 132 pontot dolgozott le hátrányából, amely az utolsó két szám előtt 340 pont lett. Miközben mindenki a szovjet —magyar vetélkedést figyelte, néhányat) kitűnő eredményt ér­tek el. Az NSZK-beli Stahmann (198), a bolgár Pepeljankov (199 kör, de 55 pont levonás, figyel­meztetés miatt), a dán Steffen- sen (196 kör), de az erőviszo­nyokat tekintve ők aligha szól­hatnak bele az élen állók vég­ső harcába. A lövészet eredménye. Egyéni: 1. Stahmann (NSZK- beli) 198 kör, 1088 pont, 2. Pe­peljankov (bolgár) 199. 1055 (—55 levonás), 3. Steffensen (dán) 196, 1044. 4. Lednyev (szovjet) 196, 1044, 5. Ivanov (szovjet) 196, 1044, ... 7. Ma­racsko Tibor 195, 1022. ... 11. Sasies Szvetisziav 193, 978, ... 13. Fox (angol) 193. 978. ... 17. Smeljov (szovjet) 192, 956, .. . 26. Kancsal Tamás 190, 912. Csapatban: 1. Szovjetunió 3044 pont, 2. Bulgária 2923, 3. Ma­gyarország 2912. Az utolsó előtti verseny- szám, az úszás néhány ér­dekes eredményt hozott, ami £cbí e* ssörsEsilssfkffEíssIk Az úszás előtti nap estéjén mintha valami férfi kozme­tikai szalonba tévedt volna az ember, amikor az öttu­sázók szállásának zuhanyo­zójába lépett. Seregnyi ver­senyző állt ugyanis külö­nös pózban a falra szerelt mosdók előtt, féllábon. A másik a mosdóban volt, miközben szorgalmasan bo­rotválták a lábuk szárát. A világbajnoki jó szereplés nagy tét. Ezért mindent ál­dozni kell. Még a szőrszá­lakat is, mert azok úszás közben, ha csekély mérték­ben is, de ellenállást jelen­tenek, csökkentik a sebessé­get. azt jelentette, hogy alaposan tömörült az élmezőny. Olyannyi­ra, hogy az ' egyéniben vezető l.ednyev és az ötödik Maraeskó között mindössze 102 pont a kü­lönbség. Ugyanakkor a csapat- verseny csak félig-meddig ala­kult a várakozásnak megfele­lően, mert a szovjetekkel szem­ben további 140 pont előnyt sze­reztünk. viszont az USA váratla­nul előretört, előttük csupán 286 pont az előnyünk. Az úszást a Centrale Olimptco Mexico uszodájában hét futam­ban rendezték meg. Az ezer pontot 3:54 perces eredmény­nyel lehetett elérni, 1 mp 8 pon­tot ért. Az első csoportban né­gyen úsztak 1000 pont, felett, majd a második futamban Kan­csalnak nem volt ellenfele, aki megszoríthatta volna, el is ma­radt valamivel a tőle várt ered­ménytől, de igy jé 3:44.9-et, 1076 pontot úszott, 7.2 mp-cel jobbat a szovjet Ivanovnál. A harma­dik futamban aztán az amerikai Burley hívta fel magára a fi­gyelmet 1180 pontos eredményé­vel (3:31.5). A negyedik cso­portban úszott Fox és Smeljov 1028, illetve 1056 pontot ért el, ami az angol fiúnak azt jelen­tette, továbbra is komoly esé­lye van a végső győzelemre. A következő futamban egy kivéte­lével mindenki ezer pont fölé került, köztük Sasies, aki 1080 pontot úszott. Az ötödik sorozat­ban az amerikai Fitzgerald 1200 pontot, majd honfitársa Green- wald az utolsó futamban 1132-t szerzett. Ezzel meg is nyerték a csapatversenyt. A bolgár Pepel­jankov érdemel még említést, aki az ötödik futamban 1120 pontot ért el. Maraeskó a hete­dik futamban úszott, s a várt­nál többet, 1136 pontot szerzett. Ezzel a magyar csapat harmadik lett az USA és Kanada mögött. Utóbbiak is kitűnően úsztak, kü­lönösen Hawes, aki 1224 pont­jával nyerte ezt a számot. A fuíá? plffltt tehát nagy M TU135 eiO« az iz^alom. Nyilatkozni senki sem hajlan­dó, inkább csak találgatások folynak. Dr. Nagy Imre szövet­ségi kapitány is csak ennyit mondott: — Elégedett vagyok a fiúk eddigi szereplésével, remélem, az utolsó napon semmi sem jön közbe, s felteszik az „í”-re a pontot. Az úszás eredménye. Egyéni: 1. Hawes (kanadai) 3:26.4, 1224, 2. Fitzgerald (ame­rikai) 3:29.3, 1200. 3. Burley (amerikai) 3:31.5, 1180, ...7. Maraeskó Tibor 3:37.2. 1136. ...11. Sasies Szvetisziav 3:43.1, 1088. ... 13. Smeljov (szovjet) 3:43.5, 1081, ...15. Kanosai Ta­más 3:44.9, 1076, ...21. Lednyev (szovjet) 3:49.2, 1040. ...25. IVa- nov 3:52.1. 1016. Csapatban: 1. USA 3512, 2. Kanada 3316. 3. Ma­gyarország 3300, ___7. Szovjet­un ió 3140. Az összetett verseny állása négy szám ulán. Egyéni: 1. Led­nyev (szovjet) 4104, 2. Kanosai Tamás 1088, 3. Fox (angol) 4082. ... 5. Maraeskó Tibor 1002. ... 7. Smeljov (szovjet) 3940, ... 12. Sasies Szvetisziav 3836, ... 42. Ivanov (szovjet) 3368. Csapat­ban: 1. Magyarország 12 006, 2. USA 11 720. 3. NSZK 11 696. 4. Szovjetunió 11 506, 5. Svédország 11 430. KOSÁRLABDA Öira!k©*ifes szakácsok Szervezési hiba miatt a vívás reggelén hiába sora­koztak a versenyzők az ét­teremben, hogy mielőbb ehessenek, s a 8 órás kezdésre időben érjenek a vívóterem­be. A szokásosnál korábbi reggelizésről ugyanis nem értesítették a szakácsokat. Az egyik, véletlenül, mégis korábban érkezett, de egye­dül ugyan hogyan is győz­te volna. Először a szovjet Smeljov, utána a kanadai Hawes. majd a japán Szaka- no, végül két mexikói fiú lépett a konyhatérbe. Fel­ütötték a tojásokat, vágták a sonkát, keverték a rántot­tét, osztották a gyümölcsöt, mérték a tejet. Egyik-másik mexikói szakács megirigyel­hette volna őket, olyan ügyesen, gyorsan segítettek: S ha a reggeli nem is volt olyan bőséges, mint szokott, mégis jobban ízlett, mint máskor. Hiába, a maguk főztjét ették... EREDMÉNYEK ATLÉTIKA Az MTK-VM versenyzői rajt­hoz álltak a Nyitra mellett, Ca- - baj bán rendezett szlovák mezei futóbajnokságon. 6 km-en: il. Zbranek (szlovák) 18.00,. .. 5. Mohácsi 19:12, 7. Borsos 19:24,... 9. Borok 19:55. 10 km-en: 1. Petr 29:57.8, 2. Sucham 29:59.2, 3. Penkava 30:25.0 (mind szlo­vák), . . .9. Gyovai/ 31:45. ...11. Hluchány 32:25, 12. Bamaki 32:40. ____________________________ AS ZTALITENISZ______________ Nemzetközi mérkőzést játszot­tak Szolnokon a Tiszaligeti Kör­csarnokban. Eredmények. Fér­fiak: Nigéria—Szolnok megye 5:4. Nők. Szolnok megye—Ni­géria 5:3. KÉZILABDA NB II KELET, FÉRFIAK Véglegessé vált, hogy ebben a csoportban a Gyöngyösi Zalka. SE és a Pamuttextil búcsúzott az NB II-től. 1. Tiszav.-i L. 22 14 3 5 450-365 31 2. Budakalász 22 13 2 7 398-364 28 3. Gy./V. Izzó 22 12 3 7 369-361 27 4. III. k. TTVE 22 12 2 8 413-337 26 5. Váci II. 22 11 — 11 370-393 22 6. Nyh.-i. S. P. 22 9 3 10 393-393 21 7. Ny. Vasas 22 10 1 11 390-424 21 8. MAFC 22 8 4 10 346-349 20 9. S. Építők 22 9 1 12 349-386 19 30. Miskolc B. 22 8 3 11 367-381 19 11. Gy. Zalka SE 22 8 2 12 324-340 18 12. Pamutt. 22 6 — 16 382-458 12 LABDARÚGÁS NB I. TARTALÉKCSOPORT Marahus as élen 1. Tatabánya 13 9 4 — 29-13 22 2. Bp. Honvéd 13 8 3 2 25-10 19 3. Ü. Dózsa 13 8 1 4 34-20 17 4. Rába ETO • 13 7 2 4 32-22 16 5. FTC • 13 6 4 3 25-21 J6 6. DVTK 13 6 2 5 22-18 14 7. MTK-VM 13 6 2 5 15-12 14 8. Békéscsaba 13 5 2 6 15-17 12 9. Videoton 13 4 3 6 19-19 11 10. Haladás 13 3 5 5 13-24 11 11. SZEOL 13 4 3 6 14-25 11 12. Vasas 13 4 2 7 25-30 10 13. Csepel 13 4 2 7 20-27 10 14. SBTC 13 4 2 7 20-29 10 15. Kaoosvár 13 3 2 8 16-29 8 16. ZTE 13 3 1 9 17-30 7 RÖPLABDA Két NB I-es röplabdacsapatunk hazaérkezett külföldi vendégsze­repléséről. Az MTK-VM. női gár­dája Romániában, a Vasas Izzó férfi együttese pedig Lengyelor­szágban léoett pályára. Közülük az MTK-VM szerepelt jobban. A kék-fehérek három mérkőzést játszottak túrájuk során, kettőt megnyertek, egyet pedig elvesz­tettek. Pitestiben az e’ső talál­kozót az MTK-VM 3:0 (13, 8, 12) aránvban nyerte a D^cia ‘Pi­téét! elleu. A visszavágón 3:2 (—5, —14, 10, 15, 16) arány­ban ugyancsak jobbnak bizonyult ellenfelénél. A búcsúm árkőzésre a román fővárosban kerüit sor. A bajnoki címet védő és a szófiai belügyi spartakiádon harmadik helyen végzett Dinamó Bukarest volt az ellenfél. A magyar együt­tes ezen a találkozón vesztesen hagyta el a pályát. Dinamó Bukarest—MTK-VM 3:1 (6, 2, —13, 3). A Vasas Izzó férfi együttese a lengyelországi Mielecben élvo­nalba tartozó lengyel és bolgár csapatok részvételével megrende­zett tornán képviselte a magyar színeket. Az erős mezőnyben az újpesti gyári együttes mindkét találkozón vereséget szenvedett és így csak a 3. helyet tudta meg­szerezni. A Vasas Izzó eredményei: Du- nav Russze —V. Izzó 3:2 (13, — 10, —12, 13, 12), Stal Mielec — V. Izzó 3:0 (18, 7, 7). SAKK Az országos csapatbajnokság 12. (utolsó előtti) fordulója után a bajnoki cím mindhárom cso­portban eldöltnek látszik, mert a rivális csapatok sorra nagyará­nyú vereséget szenvedtek. Ered­mények. OB L: FTC —MTK-VM 4:10 (Polgár—Portisch L. dön­tetlen, Gasztonyi — Szabó L. 0:1, Draveczky — Adorján 0:1, contu- málva). FÖSPED—Bp. Honvéd 4:8 (2) (Faragó — Vadász és Sán­dor B. — Hazai döntetlen, Balogh B. — Petrán ,0:1). Tipográfia — BEAC 8.5:5.5 (Barcza — Flórián döntetlen, Navaróvszky — Rajna 1:0, contumálva, M. Kovács—Vi­rág 1:0). Bp. Spartacus—KGM Vasas 5.5:8.5 (Csőm — Ribli dön­tetlen, Honfi—Tompa 1:0, Haág —Pintér 1:0). BVSC—Debreceni Spartacus 12 :£ (Dely—Filep dön­tetlen, Bárczay — Kovács L. 1:0, dr. Liptay — Sőreghy 1:0). Volán —Mereszjev 7:7 (döntetlen: Bilek — Perényi. Kapu — Mufics, Hardi- csay —Szabó Zt)- PMSC — ZTE 7.5:6.5 (Flesch — Portisch F. dön­tetlen, Kádár—Horváth T. 1:0, Koszorús — dr. Demény döntetlen). A bajnokság állása: MTK-VM 116, Bp. Spartacus 112.5, KGM Vasas 106, BVSC 100.5. Tipog­ráfia 97 5, Bp. Honvéd 92.5 (2), BEAC 82. ZTE 74. FÖSPED 68.5 (2), Mereszjev, PMSC 68 — 68, Volán 66, FTC 62.5, Debreceni Spartacus 60 pont. OB II. Keleti csoport: MÉM — Postás 10.5:3.5, Statisztika— SZVSE 6.5:5.5 (2), Ságvári—Mis­kolci Spartacus 8:5 (1). Salgótar­jáni Kohász —DVTK 7:7, Szentesi Spartacus—Miskolci VIMELUX 5:9, Ganz-MAVAG —Utasellátó 6:8, Debreceni EAC — Szolnoki MTE 8:6. A bajnokság állása: Debreceni EAC 101.5, MÉM, Mis­kolci VIMELUX 91—91, Postás 90, Utasellátó 88.5, DVTK 87, Statisztika 88.5 (2), Szentesi Spartacus 83.5, SZVSE 81.5 (2), Salgótarjáni Kohász 78.5, Ságvári 78 (1), Szolnoki MTE 75, Ganz- MÁVAG 71, Miskolci Spartacus 70 (1) pont. OB n. Nyugati cso­port: Ganz Villany — Vasútépí­tő 5.5:8.5, BKV Előre—Zalaeger­szegi Építők 6:8, Vasas Izzó — Videoton 6:6 (2), Kecskeméti Építők—Tatabányai Bányász 7:7 Veszprémi Volán —MÁV DAC 6.5:7.5, Petőfi—Vasas 5:9, Alföl­di Olajbányász—Dunaújvárosi Kohász 6:8. A bajnokság állása: Vasas 104.5, Petőfi 98.5, Vasút­építő 93, Vasas Izzó 91 (2), Ganz Villany 88.5, Kecskemét 87.5, BKV Előre 87, MÁV DAC 79.5, Alföldi Olajbányász 77, Tatabá­nyai Bányász 76.5, Videoton 75 (2), Veszprémi Volán 74, Zala­egerszegi Építők 73.5, Dunaújvá­rosi Kohász 68.5 pont. Halle. NDK-fölénnyel fejező­dött be a női nemzetközi verseny. 1. Michel (NDK), 2. Hoffmann (NDK), 3. Levityina (szovjet) 8 — 8 pont. A színeinket képviselő Sinka Brigitta az utolsó négy fordulóban csak fél pontot szer­zett, így a 10. helyen végzett 4 ponttal. ★ Budapest. Az MTK-VM vendé­geként a Lomonoszov Egyetem (Moszkva) csapata kétfordulós férfi és női csapatmérkőzésen ját­szik 6+2 táblán. Az első fordu­lóra kedden délelőtt került sor a Sakk Szövetség versenytermei­ben. A férfiaknál 2.5:2.5 (1) az eredmény, a nőknél a vendégek 1:0 (1) arányú vezetésre tettek szert. Részeredmények: Makari­csev—Portisch L. döntetlen. Sza­bó— Ivanov 0:1, Vatnyikov— Adorján függő. Lengyel L.— Dolmatoy. döntetlen. Bajramov — Szilágyi Gy. döntetlen. Lukács — Se^akov 1:0. nőknél: Popivoda — Tokajin^ 1 :0, Czynolter—Kuz- nyecova függő. ★ Budapest. A 27. női országos bainokság függőjátszmáinak ered­ményei: Karakas—Kas 1:0 (lá­tók nélkül). Kas — Csonkics 0:1 (játék nélkül). Grosch — Zsögöny 1 :0, dr. Krizsánné—Honfiné 1:0, döntetlen: Zolnay—dr. Krizsán­né, Honfiné—Kovács E., Porubsz- • ky—Grosch. A függőnapon nagy küzdelem folyt, a játszmák hét­főn egész napon át tartottak. Két játszmából 1.5 —1.5 pontot szerzett dr. Krizsánné és Grosch jelentősen előbbre lépett a táb­lázaton. Kedden délután az 5. forduló­ra került sor, az országos női bajnokságon, a mérleg két győ­zelem egy döntetlen, három füg- gő^átszma. Zolnay Csonkics el­len, Grosch Kovács E. ellen szer­zett a megnyitásban tisztelőnyt, majd győzelmet. A dr. Nagyné— Verőci játszmát kiegyenlített állás­ban döntetlenre adták. Függő­ben maradt a nap rangadója, a Honfiné — Karakas találkozó vilá­gos gyalogelőnyével, a Barta —dr. Krizsánné mérkőzés sötét minő­ségelőnyével és a Zsögöny —Po- rubszky párharc sötét két gyalog­előnyével az ellenkező színű futó­végjátékban. Az élcsoport: Karakas 3.5 (1). Grosch 3.5 (sz), dr. Krizsánné 3 (1), Verőci 3 (sz), Porubszky 2.5 (1). ★ Az MTK-VM meghívására Bu­dapesten tartózkodik a Lomono­szov Egyetem hat férfi és két női versenyzőből álló sakkcsapata. A látogatás alkalmával kerül sor az MTK-VM júniusi vendégjátékának visszavágójára. Kedden az első fordulóban a férfiak találkozója 2.5:2.5-re állt. A nőknél a ven­dégek 1:0-ra vezetnek, 1 — 1 játszma függő. A találkozó leg­érdekesebb játszmájában az első táblán Makaricsev és Portisch La­jos döntetlenül mérkőzött. TOLLASLABDA A II. kerületi Tollaslabda Szö­vetség vasárnap rendezte meg november 7-e tiszteletére kiírt országos páros versenyét. Az OKISZ Szentkirályi utcai csar­nokában a férfi és a női páro­sok viadalán egyaránt 32—32 egység lépett pályára. Érdekes­ség, hogy ezúttal első ízben in­dultak országos versenyen a SZOTE — Szegedi Orvostudomá­nyi Egyetem — tollaslabdázói, s bemutatkozásuk sikeres volt: női párosban bronzérmet szereztek. Eredmények. Férfi páros: 1. Vörös. Szulyovszkv (Zrínyi SE), 2. Pálfia, Kozari (Főkert SE), 3. Petrovich, Kazinczy (Főkert SE, KFKI) és Papp, Pintér (Kilián. Főkert SE). Döntő: 15:3. 17:16. Női páros: 1. Kiss, Pozsik (Fő­kert SE), 2. Hartmann, Szebeni (KFKI). 3. Tombácz. Szilassy (SZOTE) és Medgyes, Hetei (Fő­kert SE). Döntő: 8:15, 15:6, 15:3. VITORLÁZÓREPÜLÉS Legjobbjaink évek óta a len­gyelországi Jelenia Gorában töl­tik a telet. A ,,repülőparadicsom­ban” nagyszerű körülmények, légköri viszonyok között dolgoz­hatnak. A hattagú csapat — Pol- lermann Judit, Hahner István, Kerling József, Nagy Sándor, Tuskó Mihály és Vass István — már meg is kezdte edzéseit az úgynevezett hullámtáborban, s már az első felszállás kitűnő eredményt hozott: Hahner Ist­ván, a MÁV Repülőlflub pilótája Standard-Mucha típusú gépén 500 méteres tiszta magasságot ért el. 17ért helyz győzelem Bp. Honvéd—MAFC 84:83 (40:38) (Folytatás a 1. oldalról.) KEDDEN DÉLELŐTT mind­két csapat edzője szokatlanul feszült hangulatban volt. Ért­hetően. Simon János (Bp. Honvéd): ~ Számunkra sorsdöntő ez a mérkőzés, hiszen a tavasszal a MAFC 85:83-ra győzött. Bajnok­ságot. akarunk nyerni, ehhez mindenekelőtt a. műegyetemis­tákat kell két vállra fektetnünk. Mi győzünk! Balogh Gábor (MAFC): — Roppant izgalmas és egyben idegtépő ez a versenyfutás. Mi vagyunk a veretlenek, de az utóbbi hetekben a Bp. Honvéd játszott lehengerlőén. Az örök­rangadó azonban gyakran_ szol­gáltat meglepetést. Mi győzünkt DÉLUTÁN, annak ellenére, hogy a televízió végül is közve­títette a mérkőzést, zsúfolásig megtelt a Sportcsarnok. Több mint kétezren a helyszínen akarták megtudni, melyik edző­nek lesz igaza. Peregtek a dobok, csengett a cintányér, harsogott a duda. A szurkolótáborok hangorkánja már vagy negyedórával a felaobás előtt megkezdődött. Mindkét csapat emberfogással kezd. A MAFC elsősorban Gel­ler és Losonczy kikapcsolására összpontosít. Az előbbit Szir- may, az utóbbit Kucsera követi árnyékként. A műegyetemisták kulcsembere, Salgó semlegesítése Lángra hárul. Bár a Műszaki Egyetem több évfolyama kórus­ban biztatja csapatát, a piros­fehérek lendülnek hamarabb já­tékba. A 4. percben 9:2-re el­húznák. Ekkor azonban érthetet­lenül kapkodni kezd a Bp. Hon­véd. A MAFC ebben a játék­részben jobban lezárja a palánk alatti területet, s a 9. percben átveszi a vezetést, 16:15. Újhelyi tempódobásai rendre betalálnak, 36:33 a műegyetemisták javára. A Bp. Honvéd olykor reményte­len helyzetből is kíséletezik a kosárra dobással, a MAFC játé­ka tudatos'abbnak tűnik. A SZÜNETBEN három edzővel beszélgetünk. Balogh József, a válogatott ed­zője: — A jobb idegállapot dönt. Tömkelegével kellenének az ilyen iramú mérkőzések. Egyénileg ed­dig Újhelyi és Németh tetszett a legjobban, Balogh Gábor: — Eddig nincs semmi baj! Simon János: — Nem lesz probléma! A második játékrészt is a Bp. Honvéd kezdi jobban (46:42). Különösen Geller van elemében, aki szinte beszáguldozza a pá­lyát. Nem adja fed. a MAFC, sőt Salgó pontos dobásai révén a 26. percben újból átveszi a vezetést, 54:53. Kucsera azonban ekkor ki­pontozódik, szerepét Sáfrány ve­szi át. Bemutatkozása biztató, 60:55-re már a MAFC vezet. A 31. percben Ag'falvy Kucsera sorsára jut, neki is végleg el kell hagynia a pályát. Gellér gyors egymásutánban öt duplát dob. 65:64 a Bp. Honvéd javára. A 33. percben mindkét csapat ösz- szegyűjti a tíz személyi hibát. A fej fej melletti küzdelemben egy­mást követik a büntetők. Salgó percei következnek, a 35. perc­ben 75:69 (!) a MAFC javára. Gyors akciókkal másfél perc alatt egyenlít a letámadást játszó Bp. Honvéd, 77:77. Hallatlanul izgalmas a hajrá! Két perccel a vége előtt 81:80 a MAFC javára. Nagy László do­bása pontos, 83:80. A másik ol­dalon Németh értékesíti a lepat­tanó labdát, 83:32. Egy perccel a befejezés előtt az ellentámadás­nál Újhelyi átadása pontatlan, a Bp. Honvéd akcióját Gellér fe­jezné be, de labdája — 30 má­sodperccel a befejezés előtt — le­pattan a gyűrűről. A MAFC tart­ja a labdát. Ügy tűnik, eldőlt a mérkőzés, Szirmay azonban dur­ván hibázik, szinte az ellenfél ke­zébe tálal. Az ellentámadásnál Gyurasits tör kosárra, Szirmay szándékosan durván szabálytalan­kodik vele szemben. Kassai Er­vin játékvezető le küldi a pályá­ról. Hat másodperc vari hátra. Gyurasits az első büntetőt be­dobja. A Bp. Honvéd időt kér, majd ismét Gyurasits áil a ko­sárral szemben. Másodszorra sem 1 liba zik! 34:33 a Bp. Honvéd ja­vára! Az elő revágott labda Sal­gó kezébe száll, a MAFC gólzsák­ja azonban ezúttal nem talál a kosárba. A gyűrű alatt óriási küz­delem alakul ki a labdáért. a MAFC játékosai szabálytalaaikod- nak. _ . A JÁTÉKVEZETŐK, az edzők és a sportcsarnokban szorongo több mint 2000 szurkoló ekkor veszi észre, hogy az óra megállt. A já­tékvezetők közei két percen át vitatják, az időmérőkkel a fejle­ményeket, majd Kassai Ervin le­fújja a mérkőzést, a Bp. Honvéd tehat egy ponttal győzött. Kassai Ervin: — Az eredmény­jelzőtábla meghibásodás miatt nem jelezte a. hátralevő' időt. A MAFC támadása több mint hat másodpercbe tellett, igy tehát a Bp. Honvéd javára már nem Ítél­hettük meg a szabálytalanságért járó büntetőt. Simon János: — Nem mi nyer­tük meg, a MAFC veszítette el a mérkőzést. Almomban sem remél­tem, hogy a műegyetemisták 83:82-es vezetésénél mi még birto­kolni fogjuk ezen a mérkőzésen a labdát. Balogh Gábor: — Eladtuk a mérkőzést... Az edzők véleménye önma­gáért beszél. A szokatlanul fe­szült légkörű találkozón a vára­kozással ellentétben a MAFC ját­szott pontosabban, védekezése is szervezettebb volt. A Bp. Hon­védből ezúttal csak Gellér ját­szott átlagon felül, a műegyete­misták közül viszont többen is felnőttek a nagy feladathoz. Si­mon és Balogh edzőnek igaza van, a MAFC a már megnyert mérkőzést veszítette el. Bp. Honvéd —MAFC 84:83 (40:38). Sportcsarnok, 2200 néző. V: Kassai. Horváth G. Bp. Hon­véd: GELLÉR (30). Láng (4), Gyu­rasits (14), Németh (12), Loson­czy (17). Cs: Ágfalvy (2), Márton (2), Farkas.(3). Edző: Simon Já­nos és Csépes Béla. MAFC: Szir­may ( —). ÚJHELYI (19), SALGÓ (16) , KUCSERA (10). Nagy L. (20). Cs: Goutli (6), Abrahám (4), Sáfrány (8), Takács (—). Edző: Balogh Gábor. Gabányi László. Ganz-MAVAG —Csepel 102:86 (56:39), Sportcsarnok, 1500 néző. V: Cziffra, Szécsi. Ganz-MAVAO: VARGA (6). GALAMB (24). BÖDI (17) , GÁL (27), KALMÁR (20). Cs: Újvári (2), Szűcs (—), Tarjáni (6), Vígh (—). Edző: Zsíros Tibor. Cse­pel: Lázár (6), Megyeri (7), Bács (6). HALMOS (31.X, Steier (2). Cs: Pálffy (18), Nagy (10), Gyaraki (4). Székely (2). Edző: Glatz Ár­pád. A rosszul védekező csepeliek az első félidőben alárendelt szere­pet játszottak a villámgyorsan in­dító és remekül dobó gépgyáriak­kal szemben. A második félidőben — annak ellenére, hogy. Kalmár, Galamb, Szűcs és Varga is kipon­tozódott — megérdemelten aratott háromszámjegyű győzelmet a Ganz-MAVAG. Az élcsoport állása 1. Bp. Honvéd 24 23 1 2374:1703 47 2. MAFC 23 22 1 1872:1609 43 3. Csepel 23 13 5 2053:1707 41 4. Baja 23 15 8 1775:1690 8P 5. BSE 23 12 11 1523:1500 35 6. Ganz-MAVAG 22 13 9 1679:1601 35 Vasas Izzó —SZEOL 106:97 (56:45), Szeged, 300 néző. V: Weidinger, Bolgár. Ld: Donkó (27), Orbán (14). 111. Völlei dr. (24), Patariea (18). Vasárnap elmaradt mérkőzés, hétfőn este játszották. NB I. NŐK MTK-VM —BEAC 60:43 (24:23). Szentkirályi u. V: Puhr. Král. Ld: Horváth (18), Szabó (13). ill. Hil- bert (11), Somogyvári (10). A tar­talékos — Kárászt, Nagy Máriát, Gajdost és Tormát nélkülöző — bajnokaspiránsnak alappsan meg kellett küzdenie a győzelemért. JÉGKORONG Behozható a hátrány Kétségkívül várakozáson felül szerepelt az FTC jégkorongcsapa­ta az 1975/76. évi BEK nyitányá­nak első találkozóján: a külföl­diekkel teletűzdelt svájci bajnok Otthonában 8000 néző előtt há­romgólos vereséget szenvedett. — Ez a hátrány behozható — mondta Rajkai László, a zöld­fehérek mestere a visszaérkezést követően. — Nem vallottunk szé­gyent, a svájci lapok egyértel­műen dicsértek, utalva arra. hogy előzetesen kevés esélyt adtak nekünk. Különösen az első két harmadban ment igen jól, húsz perc utón Havrán góljával még mi vezettünk. A harmadik harmad kezdetén 3:2 volt az állás a svájciak javára, s ekkor egyenlítésre törekedtünk. Fölé­nyünk vitathatatlan volt ebben az időszakban, de három hazai ellenakcióból két gólt kaptunk, így született a 2:5. Érdekes véle­ményt adott az osztrák Graz szovjet mestere, aki már ellenfél- nézőben járt Bernben, hiszen közülünk a továbbjutót kapják az osztrákok a 2. fordulóban. A ta­lálkozó után elmondta, hogy tel­jesen egyenlő tudású két gárdát látott, s véleménye szerint ko­rántsem biztos a Bern tovább­jutása. A januári visszavágón szeretnénk majd a közönség se­gítségét is kérni — fejezte be Rajkai László. (MTI) KÖZLEMÉNY 1 A Népstadionban december 10-én sorra kerülő Vasas —Barce­lona UEFA Kupa visszavágó mér­kőzés jegyeinek árusítása novem­ber 20-án. csütörtökön kezdődik a Vasas Fáy utcai székhazában, s minden nap vásárolható 8.30­tól 19 óráig. A mérkőzés iránti nagy érdeklődés miatt kérik a budapesti cs vidéki üzemek, va­lamint a vállalatok közönségszer­vezőit az igények mielőbbi be­jelentésére.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék