Népsport, 1976. május (32. évfolyam, 104-129. szám)

1976-05-23 / 122. szám

4 NÉPSPORT XXXII. 122. ♦ 1976. május 23 KÉZILABDA A Vasas előnye már öt pont Ismét csalódottan távozott az a néhány kézilabda-szurkoló a Já- lékcsarnokból. akik kitartóan vé­gignézték az NB I-es női mezőny tizedik fordulójának mérkőzéseit. Igen-igen szegényes csapataink fel- készültsége, mint ezt már hetek óta bizonyítják. A bírálat alól ez­úttal csak a kapusok mentesülhet­nék, mert a Játékcsarnok rossz világítása eleve lehetetlenné tette a jó kapusteljesítményt. Azon is ér­demes lenne elgondolkodni, hogy miért nincs legalább egy első­segélyláda kéznél a mérkőzéseken, ha már orvos nincs . . . NP 1 VÖK Vasas Bakony Vegyész 17:14 '7:7), Szolnok. 1000 néző. V: Fülöp dr.. Márki. Vasas: BUJDO­SÓ — Brlrozai 1, VADASZNÉ 5, Samus. ANGYAL 4, Csikné 4, STERBINSZKT 3. Cs: Koczák, Ha­jós. Edző: Csik János. Bakony Ve­gyész: Tűzkő — CZVETKÓNÉ 2, Illés, Lakiné 2, Csikeszné, TÓTH- HARSANYI 9, Budai. Cs: Radó- czy 1, Farkas. Gyöngyösi.’ Edző: La ur esne?, László. Tóth-TIarsányi góljaival gyors vezetéshez jutott a Bakony. Mindkét oldalon ' óva­tos taktikázás folyt, a játékosok keveset vállalkoztak lövésre. 4:3- as állásánál Tőth-Hansdnyl bünte­tőjét- Bujdosó hárította. A Vasas a 17. percben egyenlített (6:5). A 24. percben elszabadultak az indulatok Tóth-Harsányi egy ösz- szecsanás után a gyomrát fájlal­va lement, azután Tűzkőt és Sa­ra üst írót percre kiállították. Szü­net után VndásTJié elfutásával v esetett először a Vasas és a 7. percben 11:9. a 22. percben pe­dig 13:9 volt már az eredmény. Ezt az előnyt végig tartani tudta a piros-kék gárda. Az első félidőben idei leg­jobb játékát nyűitotta a Ba­kony, s a gólerős Tótli-Har- sányi révén sokáig vezetőit. Szünet után a Vasas — el­sősorban szélsőjátékával — percek alatt átvette a veze­tést és egységesebb benyo­mást keltve, biztosan győzött. \ helyenként, túl kéménv mérkőzésen saűiálatos sérülé­sek is történtek. FTC — Tatabányai: Bányász 23:11 (12:5). Játékcsamok. V: Bakos, Csicsmányi. Gd: Csuliknő 10. Leikesné 5, Takácsáé 2, Németh 2, Csiba 2, Tavaszi, Krómomé, ill, Németh P. 7, Stein, Vadász, Vi­rágos, Honti. Pillanatig sem volt kétséges a Fradi győzelme. Postás — Csorna 10:10 (6:4). Já­tékcsarnok. V: Barna, Farkas. Gd: Takács 6, Stillemé 2, Kerekesné, Szabó, ül. Varga 4. Arpásné 3. Némethné 2, Szalai. A gólok több­sége 7 méteresből es-ett. A Postás 3 büntetőt hibázott ésv csak az utolsó percben egyenlített. Híradótechnika — Borsodi Bányász 9:8 (5:5). Játékcsarnok. V: Kiss L., Papp' I. Gd: Laczkó 4, Nagy Zs. 2. Magyar, Majorszky, Sza- badfi, ill,- Szabó 3, Bodnár S -né 2, Kolcza 2, Bodnár J.-né. Ala­csony színvonalú, gólokban sze­gény mérkőzésen Bodnár S.-nét Nagy Zsuzsa kikapcsolta a játék­ból. Szerencsés győzelem, a dön­tetlen jobban megfelelt volna a játék képének. Csepel—Goldberger 18:12 (10:5). Játékcsamok. V: Haide, Tekauer. Gd: Megyeriné 8, Sóbújtó 3, Nagy I. 2, Szücsné 2, Lotallerné, Ba- ráthné. ölveczkyné. ill. Magyariné 5. Kovács 3, Pazsitka 2, Pétemé, Bertók. Nem magas színvonalú mérkőzésen a több elgondolással játszó Csepel könnyedén nyert. A „góli” fegyelmezetlenül, szét­eső en játszott. TFSE— ELZETT 22:8 (9:3). Já­tékcsarnok. V: Kocsis, Nagy T. Gdc Nagy M. 10, Szemenyei 3. Adám 3, Udvari 2, Tus jak 2, Ba­logh, Solti. ill. Lengyelné 4, He­gedűs 3. Tóthné 1. A TF kemény védekezése megoldhatatlan fel­adat elé állította az ELLETT-et. 1. Vasas 10 10 -------- 219- 98 20 2. FTC 10 7 1 2 180-132 15 3. Bakony V. 10 6 2 2 165-124 14 4. TFSE 10 7 — 3 15.2-115 14 5.. Híradótech. 10 5 2 3 116-109 12 (5. Goldberger 10 5 — 5 103-126 10 7. Csepel 10 4 — 6 151-1*8. 8 5. Borsodi B. 10 4 — 6 113-150 8 9. Postás 10 3 1 6 122-133 7 10. Tatabánya 10 3 1 6 115-135. 7 11. Csorna 10 2 1 7 98-129 5 12. ELZETT 10 ------- 10 102-177 — LA BDARÚGÁS Paksra kerüli a Szabad Föld Kupa Paksi SE — Sülysápi SE 4:2 (2:0). Népstadion, 2000 néző. V: Tátrai (Nagy M., Dávid). Paksi SE: Bimbó (Dunai) V'ábró, Kovács, Váci, Kiss IL. Rácz, Ke­resztes. Csorna, Somod!. Kiss I. Schmuck (Szabadi). Eűző: Kővári István. Sülysápi SE: Veróczki - 'Prepák, Zima, Cseri. S poliéder (Szabó P.)t Marczel, Zenien, László. Matolai, Tóth, Békési. Edző: Kocsis István. Góllövo: Kisis I (2, egyet ll-esből). Rácz. Kiss • IT, ill. Matolai (2). A paksi csapat vetkőzte le hamarabb megillétő- düttségét, s Ivó'.gólos előnyre tett szert az első félidőben. A máso­dik félidő első húsz percében el­szántan rohamozott a sülysápi EVEZES csapat, sikerült szépítenie is. de a folytatásban a paksi együttes ismét magára találva megszerezte a győzelmet, k azzal együtt a Szabadv Föld Kupát. , Jó iramú, küzdelmes mérkőzés volt! Jó: Kiss I, Somodi, Rácz, ül. Matolai, A válogatott mérkőzés szüneté­ben Sárdj. Ferenc, a Szabad Föld rovatvezetője adta át a Szabad Föld Kupát, az idei győztes pak­si együttes csapatkapitányom.?:-. Utána a további jutalmak' átadá­sára került sor, hiszen a döntő mindkét résztvevője egy-egy gar­nitúra labdarúgó-felszerelést ka­pott^ „Hullámos” min verseny Az erős szél alaposan felkorbá­csolta a vizet szombat délután a Gubacsi-híd feletti Duna-szaka- szon a Vasas SC minősítő verse­nyének színhelyén. Ez erősen éreztette hatását az időeredmé­nyekben is. Nők. Felnőttek. Egypárevezős (7 egység): 1. Halász (MTK-VM C) 3:42.2. 2. Lankhoffer (MTK-VM B) 3:48.0. 3. Reisingei (MTK-VM A) 3:48.4. Kormányos nélküli ket­tes (5): i. Kisfalud!. Raffai (MTK- VM B) 3:29.8. 2. Pintér, Kertész (MTK-VM A) 3:33.0. 3. Borbély, Serly (MTK-VM C) 3:37.0. Kor­mányos négyes (2): I. MTK-VM (Seiflv. Borbélv. Kisfalud!. Raffai, k: Répási) 3:33.4. 2. Vasas 1:38.0. Ifjúságiak. Kormányos nélküli kettes (5): 1. SziJágvi. Mészáros (Győri Spartacus) 3:55.4. Junio­rok. Kormányos négyes (2): 1. Győri Spartacus (Cseh. Odor. Ren- desi. Gorgosllitz, >: Krózser) 3:38.0. Serdülők. Kétpárevezős (5): 1. Török, Kovács (Velence) 3:32.0. Négypárevezős (5): 1. Ba­jai Spartacus (Módii, Helyei, kÍsz, Tumo) 4:14.2. Férfiak. Felnőttek. Egypárevezős (13): 1. Bányai (Csepel) 7:08.0, 2. He ml (Bp. Honvéd) 7:10.8. 3. Rapcsák (Váci Hajó) 7:12.1. Kor­mányos nélküli kettes (.10): 1. Diera. CzJráki (FTC) 6:26.5. 2. Búza, Ükös (Bp. Honvéd) 6:32.6, 3. Sarkadi Gy., Sarkad! í. (MHD) 6.34.9. Kormányos kettes (4): !. Kiss, Karaus, k: Bálint (Csepel) 7:04.0. 2i Szécsi, Nagy. k: Sebes­tyén (MTK-VM) 7:13.5, 3. Saller, Kiss J., k: Farkas (Bp. Honvéd) 7:33.4. Kormányos nélküli négyes (4): 1. Csepel A (Melis A.. Hege­dűs. Pergel, Melis Z.) 6:04.0. 2. FTC 6:18.0, 3. Cserei B 6:28.6. Kormányos négyes (2) : 1. CseneJ (Czimpián. Karaus, Mátyási, Kiss F.. k: Bálint) 6:26.4, 2. Bp. Hon­véd 6:34.9. Juniorok. Kormányos nélküli négyes (Q): 1. Testvériség (Kajcsa. Farkas. Simon. Szabó) 6:19.2. Serdülők. Nyolcas: 1. Cse­pel A (Fábián. Ficsor, Szirer. Ju­hász. Détál, Pető. Vas. Dunszt, k: Jakobovits) 4:17.0. KERÉKPÁR As ffC estspafss Szombaton 10 órákor vágott neki a mezőny a Szekszárd —• Komló — Pécs — Mohács — Szekszárd útvo­nalnak a Bokányi Dezső nemzet­közi versenyen. Á táv 163 km volt. Míg az első szakaszon eső, a máso­dikon orkánszerű szél nehezítette meg -a versenyt. Több sikertelen szökési kísérlet után. Mohácsnál Debreceni. Fülöp és a lengyel Bielski kísérelt meg szökést, majd egy il fős üldöző boly befogta őket. Ez a mezőny a szerzett elő­nyével érkezett á célba. Busi ha­ladt át elsőként a célvonalon. Ideje 4:01:46 óra. 2. Bielski (’en- gyei), 3. Nagy Gypia (Ganz-MA­VAG), 4. Debreceni (Csepel). 5. Eberliardt (Lokomotive Berlin), 6. Fülöp (SVSC). 7. Gábor (FTC). 3. Hirt (PMSC). 9. Sándor (U. Dózsa), 10. EdeJ (lengyel). Az első-második nap után az összetett egyéni állása: 1. Edéi 7:56:40, ,2. Bielski, 3. Hirt, 4. Sán­dor, mind 7:57:13. 5. Gábor 7:57:43, 6. Nagy Gyula 7:57:43. Az első-második nap után az összetett csapatverseny állása: 1. FTC 23:56 óra, 2. U. Dózsa 23:55:29, 3. Videoton 24:01:33, 4. tegia Gdansk 24:02:35. 5. Csepel 24:04:02, b. Lokomotive Berlin 24:04:21. (Folytatás az 1. oldalról) versenyen is leégne. Pedig. vál­tozatlanul olimpiai felkészülési versenynek hívják azt* amit lá­tunk . . . A vége: kettős öröm. 300 m gyors. Egy a nők­nek (nőknek? lányoknak...), egy a férfiaknak. Shüffer ismét remekel, egyre meggyőzőbben úszik, ezúttal nyer a gyorsra ki­ránduló Verrasztó Gabi ellen is. Mögöttük Szedlmayer Ildikó (egy a kevés nagy reményű 13 éves közül), ha csak 2 ezreddel is. de legyőzi nagynevű' — és téli eredményei alapján nála is nagyobb reményű — ellenfelét, Miklósfalvit. A férfiak szépen elaltatják egymást az elején. Csoda a medencében: Hargitay az élen. Gvorsúszásban ritka látványos­ság. Vezet, vezet, azután nyer. A rettenetesen gyenge első két­százhoz képest kitűnő idővel. A mögötte célba érkező há­rom riválisra pontosan ugyan­ez a megállapítás érvényes ... Már kifelé baktatunk az uszo­dából (jól a lábunk elé kell figyelni, mert borzasztóan csú­szós u lépcső, Rudolf Robi né­hány perccel előttünk majd a nyakát törte; szerencsére' meg­úszta kisebb lábsérüléssel, de ez sem hiányzott!). amikor Széchy halkan odasúgja: ^Vál­toztatunk az esti programon. A két háromszázas hát helyett kétszázak lesznek és a há­romszáz női gyors távját százzal Miegtoldj uk.” Kommentárt nem ÚSZÁS Olimpiai felkészülési verseaiy Scháffer Zsuzsa, élete első felnőtt csúcsát úszla fűz hozzá. 1 nincs is nagy szük­ség. rá. Értjük. Tehát Virrasz­tóik ússzanak „szabályos" 200- at és Scháffer Zsuzsa 400-at. Hiába, evés közben jön meg az étvágy. Ja, és még valami: még a legrafináltabb, legprecízebb terven is legyen szíved változ­tatni, ha úgy látod jónak! Nem is rossz recept. Cojprp némileg változik a L0 C kép. Széchy hosszas morfondírozás után a fiúknak mégis 300-at ír elő. Hiába. Ver- rasztó Zoliéknak nem most kell jól úszniuk kétszázon. Rudolf egyébként nem indulhat, lábse­be nem súlyos, de kellemetlen. Mikola vigasztalja, aki még pénteken csúszott /meg azon az átok lépcsőn... A lányoknak viszont marad a kétszáz. „Hát­ha csúcs leszF* — jelszóval. Nem lett. Verrasztó Gabi nem tartja be a kapott taktikai uta­sítást, „bekezd", a. harmadik öt- vene gyengébb a tervezettnél. A vége pedig hiába kitűnő, „csak" élete második legjobbját produkálja. Nem baj, van még idő.. . Es ismét Wladárek. Koczká-- val o nyakában, centikkel ve­zet Wladár Zoli. A keresztnevét muszáj „hangsúlyozottan" leír­ni, mert van még egy Wladár a mezőnyben, a 13 éves Sándor. Mit mpndiunk? Ő se kutya... Mindenesetre most még a báty- a jobb, méghozzá javuló, 16 perchez közeli idővel. Jogos a sóhaj: „De kár, hogy vasárnap nincs ezerötszáz...” Tényleg, lehetne, akkor talán tovább ja­vulnának a fiúk, akik különben nagyon érzik az „írammenő” Nagy Sanyi távol létét. Lehetne, mondjuk mi. Miért is ne? WJa- dáréknak bizonyára más a véle­ményük ... a upöp plőtt iön a csúcs, a h vegt: emu nyiir (dldergői. egy nyár!) első úazócsúcsa. Scháffer Zsuzsa azt ússza, amit úsznia kell. Kicsit ugyan elfá­rad a második 200-ra, de sebaj. Lesz ez még jobb is! Utána angyali mosollyal, fogadja a gra­tulációkat: tucatnyi serdülő rekord után van végre egy fel­nőtt is. Mögötte Mtklósfalvi. . . Hát?! Mintha nem is a délelőtti, harmatgyenge Miklós falvi len­ne. Ki érti ezt? Rejtély.., A csattanó a nap végén: Har­gita y egészen nagy idővel nyeri a 300 gyorsot. Megint végig ve­zet. megint nyer. Imponálóan csinálja, ahogy egy Hargitayhoz illik... DÉLELŐTTI EREDMÉNYEK Férfiak. 300 m gyors: 1. Hargi­tay (KSI) 3:05.30, 2. Verrasztó Z. (KSjl) 3:05.96, 3. Sós (KSI) 3:06.27, 4. Wladár (KSI) 3:06.44. 5Ó0 m gyors: 1. Wladár 5:15.13. 2. Koczka (KSI) 5:19.31. 3. Tótli (KSI) 5:22.55'. 300 m hát: 1. Ver­rasztó z. 3:23.67. 2. Rudolt (KSI) 3:25.39, 3. Wierdl (KSI) 3:31.79. 300 m mell: 1. Vermes (Eger) 3:49.48, 2. Hargitay 3:5,7.40. 3. Sós 4:02.27. Nők. 300 m gyors: 1. Scháffer (Vasas) 3:25.64, 2. Verrasztó G. (KSI) 3:27.55. 3. Szedlmayer (Bp. Spartacus) 3:32.87. 300 ni hát: 1. Verrasztó G. 3:42.74, 2. Czövék (Vasas) 3:45.41, 3. Miklósfalvl (BVSC) 3:56.52. 300 ni mell: 1. Sóskúti (Bp. Spartacus) 4:29.94. DÉLUTÁNI EREDMÉNYEK Férfiak. 300 in gyors: 1. Harft­tay 3:02.82. 2. Verrasztó Z» 3:05.43. 3. Sós 3:05.95. 1500 m gyo s: 1. Wladár Z. 16:05.66. 2. Koczka 16:08.32, 3. Tóth 16:32.01. 300 m hát: 1. Verrasztó 7. 2:16.30. 2. Wierdl 3 :28.36. 3. Hévízi (U. Dózsa) 3 :38.5C. 300 m mell: 1. Vermes 3:46.09, 2. Hargitay 3:52.00,'3. Sós 4 :ü0.(^1, Nők. ( 400 m gyors: 1. Scháffer Zsuzsa 4:32.36, országos felnőtt, ifjúsági és serdülő csúcs (régiek: 4:33.0 Lázár E„ 1975), 2. Miklós­falvi 4:34.70. 3. Verrasztó G. 4:41.81. 200 m hát: 1. Verrasztó G. 2:20.75. 2. Czövek 2:25.10, 3. Miklósfalvl 2:30.31. 300 in mell: 1. Sóskuli 4:23.71. TORNA OB RÖPLABDA Egervári és Molnár Imre győzött Kiküldött munkatársunk, Tölgyes Péter jelenti: Kuba ellen javííoíl válogatottunk ,4s ASM 1-rsafniísi ni4Ír inrtt*ttjtfiiz>4vs (Folytatás az t. oldalról) Mögötte nagy volt a tömörülés, néhány rontás (Medveczky ge­renda, Lóvéi felemáskorlát, Ma- tulai ugrás) borzolta az idege­ket. Végül a csütörtökön kiala­kult élbolyban' nem sok válto­zás történt. Csak Medveczky esett erősen vissza. Egervári remek teljesítménnyel [itt életében először felnö't baj­nok. Az egyik legbalszerencsé- sebb tümásznő. Tóth Margit most végre egészségesen, tudása javát nyújtva, élete eddigi leg­szebb eredményéi érte el. Molnár Imre vagy Magvar Zoltán? Ez volt a nagy kérdés. Magyar, aki csütörtökön • rossz napot fogott ki és jelentős hátr ráiiyba került Molnárral szem­ben. szombaton vitézül hajrázott. Világbajnoki szerén ismét reme­kelt. akárcsak csütörtökön — és korábban három nemzetközi ver­senyen — 10 pontot kapott lólengcís gyakorlatára! De Mol­nár nem hagyta magát, minden szeren nagyszerű teljesítményt nyújtott. Kettejük párharca igazi sportélmény volt. de a többi válogatottól is nemzetközi ‘•-zintű gyakorlatok sorát lát­hattuk. Uljanovszkban, Lenin szülőváro­sában szerepeltek .a közelmúltban a magyar toltaslabciázök. Rázsó Pál, a szövets'ég főtitkára csa­patvezetőként vett részt a verse­nyen. — Számunkra különösen jelen­tős volt a találkozó. A sportág hazai történetében először léptek versenyzőink egymás után 6 na­pon keresztül a pályára és vívtak erős ellenfelekkel 90 tétre menő küzdelmet. Megálltak a helyüket — mondta a főtitkár. A csapatverseny során (.2 férfi és 2 női egyes, férfi, női és ve­gyes páros) 8 csapat 2 csoport­ban vívta az el ő mér köz esek e t. Két-két csapat jutott a döntőbe. A mieink csak az 5 — 8. helyért küzdhettek. miután Bereknyel a férfi egyesben, a Cserni, Szabó kettős a párosban! mérkőzéslabdá­ról vesztett az ÖSZSZSZK ifjú­sági válogatottja ellen. Csapa teredmén y e k: Magyaro r­szág —ÖSZSZSZK IT 5:2. Szövge'- unió 0:7. Csehszlovákia 5:2, ÖSZSZSZK III 1:3. Végeredmény: 1. ÖSZSZSZK I. 2. Szovjetunió, 3. ÖSZSZSZK utánpótlás val.. 4. ÖSZSZSZK ifj. vál., 5. Magyaror­szág (Cserni £/., Szabó T., Berek- nyel, Jankovich). 6. ÖSZSZSZK TI. 7. Csehszlovákia, 8. ÖSZSZSZK ni. Eredmények. Női egyes: 1. Zvo- nyareva (Szovjetunió). 2. Ramilce- va (ÖSZSZSZK). 3. Markova (Szovjetunió), . . . ö. Cserni Éva A Magyar Népköztársaság 1976. évi országos egyéni összetett baj­nokságának végeredménye. Ifjúsá­giak. Leányok. Bajnok: MüUer Judit (KSI, edző: Marráczy Ernő- né. Tóth Ernő) 74.375. 2A Káldy (KSI) 73:725, 3. Cselényi (KSI) 73:225, 4. Kanyú (KSI) 72:325, 5. Petvkó (Vasas) 72.225. 6. Gabonyi (KSI) 70.900. Fiúk. Bajnok: Ko­vács Péter (Dunaújvárosi Kohász, edző: Pap Zoltán) 109.00, 2. Ke­lemen (KSI) 108.650. 3. Berényl (Dunaújvárosi Kohász) 108.200. 4. Kramarics (KSI) 107.800, 5. Er­délyi (Dunaújvárosi Kohász) 105.975. 6. Király (Nagykőrösi Pe­dagógus) 104.225. Juniorok. Nők. Bajnok: Nagy Gabriella (Postás, edző: Benke Attiláné, Tamás Csa­ba) 72.700, 2. Gyuha (Békéscsabai Előre Spartacus) 72.275. 3. Jung (Vasas) 72.025, 4. Nyalka (Duna­újvárosi Kohász) 71.225. 5. Bartha (BSF) 70.625. 6. Szabó A. (Postás) 70.375. Férfiak. Bajnok: Farkas Árpád (FTC, edző: Kollai László) 108.675, 2. Haraszcli (V. Izzó) 102.800, 3. Laczkó (Bp. Honvéd) 102.500, 4. Rerkesi (U. Dózsa) 100.325. 5. Rácz (U. Dózsa) 08.72*5. 6. Kontha (U. Dózsa) 88.700. Felnőttek. Nők. Bajnok: Eger­vári Márta (Bp. Honvéd, edző: Kovács Lászloné és Magyari László) 76.325, 2. Tóth (Dunaújvá­rosi Kohász) 75.500. 3. Óvári (Du­naújvárosi Kohász) 75.200. 4: Lőve! (D.-újvárosi Kohász) 74.625. 5. Ke­lemen (Bp. Honvéd) 74.500, 6. Medveczky (Vasas) 74.150. Férfiak. Bajnok: Molnár Imre (1J. Dózsa, edző: Bejek Géza és Bordán Dezső) 111.400, 2. Magyar (FTC) 111.350. 3. Donáti) flfFSE) 110.750 4. Laufer (XST) 109.425, 5. Bánrévi (Bp. Honvéd) 107.925, 6. Polster (Vasas Tzzc) 107.650. (Magyarország). Női páros. 1. Zvanyareva, Márkov (SZU), 2. Ha- milpeva. Artyomova (ÖSZSZSZK). 3. Cserni, 'Szabó. Férfi egyes: 1. Nyikityin (ÖSZSZSZK), 2. Skripko (SZU). ,8. Petrov (ÖSZSZSZK). ...5. Beréknyei. Férfi páros: 1. Petrov. Cserjakov (ÖSZSZSZK). 2. Szumarokov, Sukin (ÖSZSZSZK). 3. Skripko, Jersov , (SZU, ÖSZSZSZK), ... 5. Bereknyel, Jankovich. Vegyes páros: 1. Skripko, Zvonyareva (SZU), 2. Gutko, Ramilcev (ÖSZSZSZK), ,3. Nyikiforov, Markova (SZU), ... 5. Bereknyei, Szabó. FOGATHAJTÁS Öten, hibátlanul Aachenben a hagyományos lo- vasnapok alkalmából rendezett fogathajtó Tál bot-emlék verseny terepszámára került sor szombat délelőtt 22 km-es távon. A tizen­mégy fogat közül öt hibátlanul végzett: Abonyi Imre, Bárdos György (mindkettő magyar), Freund, Jung és Duen (mind­három NSZK-beli). Az összetett­ben eddig vezető svájci Lehmant kizárták a második helyen állt lengyel Mosial pedig most hato­dik lett. (Ludwigslust, május 22.) „Cso­dák nincsenek, a mérkőzésen már késő akarni” — szögezte le dr. Kotsis Attiláné vezető edző, női röplabda-válogatottunk tag j ainak szombat délelőtt a Hotel Stadt Schwerin 405-ös szobájában, tar­tott megbeszélésen. „Eddig csali a- könnyűnek tűnő találkozók előtt vettem észre, hogy nem melegí­tettek be tisztességesen, elég gon­dosan. Azt hittem, az NDK ellen másképp lesz. Csalódnom kellett... Pedig aki győzni akar, annak íesí- bfeh, lélekben egyaránt fel kell készülni, felnőni a feladathoz. A jó játékosoktól — többet várok, mindannylótoktól több felelősség­érzetet. Szermélyes felelősségérzetet minden egyes pontért!” Kemény szavak, de helytállóak.. Pénteken, esve a nagy ellenféllel szemben mérkőzés közben már mindent. megtettek a mieink, üe váiahogy egy kicsit mindenki magáért játszott, ügy ember fel­adó*4. ca többi nézte, egy ütött, a többi része . . . Mintha hiányzott volna egymás segítése, az a kol­lektív szellem, amely az EB-n sikerre vitte válogatottunkat. A tapasztalatok leszűrésére van idő. Tény, hogy ennek az együttes­nek tavaly Rijekában, majd Belgr ódban éppen az egységben volt az ereje, ez emelte a töb­biek fölé. Ha, így nézzük, remél­jük.' a legjobbkor lőtt ez a nem is akármilyen arányú vereség. Elkiabálni nem akarjuk, min­denesetre szombaton este bizonyos jelekből erre 1 elletett következtet­ni. A magyar együttes kezdő ha­tosában Kuba ellen két változás történt: Királyné és dr. Bánhegyi- né is már az első perctől pályá­ra lépett. Első ütőnk. Szaiay Bá­lán é ezen az összecsapáson öl­tötte magára százötvpnédszer a címeres mezt. Győzelemmel ün­nepelt. Magyarország—Kuba 3:1 (11, 11, -11, 11) V: jctlms. Opiiz (mindkettő NDK-beli). Magyarország: Feketé­éi é. DR. 3ANHEGYINÉ. Királyné, SZALAYNÉ, Tonna. B1SZKU É. Csere: Schlégl, Hubainé, Schadek- né, Szloboda. Edző: dr. Kotsis'At­tiláné. Kuba: Martinez. Alfonso, BORROTO, Guilarte, TÁRTADUL. ’ Pilisszentkereszt térségében ke­rült sor a BSE tájfutói által jól előkészített és megrendezett Tanács Kupa egyéni versenyre. A Cseh­szlovákiából érkezett TJ Brno és a TJ Trinec versenyzőiben méltó ellenfelekre találtak férfi élnie-' zöhyünk tagjai. A több mim fél­ezer futó vasárnap a mezőny raj tos váltószámban méri össze ismét.- ereiét. Eredmények. F—21 — A. (11.7 km, ellenőrzőpont): Lenhardt Zdenek (TJ Brno) 1:24:51, 2. Ci- gos (TJ Brno) 1 :25:06. 3. Sum- bera (TJ Brno) 1 :27:23 N — 19 — A. (6.5 km. 13 ep): 1. Monspatt (STF) 50:38, 2. Kovács (Tioog­rá fia) 58:32, 3. Rostás (HM SE) 59:54. F—19 —A. (9.4 km/ 18 em : 1. Kiss (Schönherz SE) 1:20:57, 2. Bálint (Egri Spartacus) 1:22:00, Roca. Csere: Zulueta, Morales, Gpnzales. Láző: Luis Calderon. A taláitoozó előtt — az ucaizás miatt elmaradt délelőtti edzést pótlandó — jo egyórás bemelegí­tést vezetett Garamvölgyi Mátyás másodedző. Ennek eredményeként nagy lendülettel kezdett együt­tesünk és fokozatosan felőrölte a kubaiak ellenállását. Néhány egé­szen szép támadásnak tapsolhat- luniky de azért közbe-közoeosúsz- iák hibák is. így 12:6 után 13:lő­re csökkent előny, de Biszku Éva jóvoltából — aid az NDK el­len a hálónál egyedül nyújtott elfogadható teljesítményt — jatsz- malabdához jutott csapatunk, s másodszorra sikerült érvényesíte­ni. A folytatásban, a jó ütem­ben emelkedő magyar sánc' több­ször is eredményes volt, a háló­nál játékosaink jóval energiku- sabbnak tűntek, mint ezen a tor- r[án bármikqr. A mezőnyben i; lényegesen többét mozogtak,' vég­re élettel töltötték be a pályát. A harmadik játsznía kellemetlenül kezdődött, elsősorban ragyogó nyi­tásaik révén a kubaiak l3:3-ra (!) húztak el. A magyarok arcán lát­szott: még nem adták fel a játszmát! Végre valóban küzdöt­tek és három pontra közelítették meg iaz ellenfelet (10:1.3), sőt, 10:14 után három mérkőzéslab­dát is hárítottak. A negyedik el­len azon bán már tehetetlenek vol­tak. A. döntő játszmában sem ha­gyott alább a küzdelem, a lelkes kubaiakkal szemben, minden egyes pontért harcolni kellett. A győzelem mellett örülhettünk ajnnak" is, hogy úgy tűnik, válo­gatottunk mégsem felejtett el küz­deni. További .eredmények. Lengyel- ország— Románia 3:0 (8. 9. 12). (Pénteken, lapzárta után .játszot­ták.) NDK A—Románia 3:0 (1. 2. 10). Lengyelország — NDK B 3:‘J (13, 8, —6, —12, tí). i A torna állása: 1. NDK A 4 4 — 12: 1 8 2. Magyarország 4 3 1 y: 6 7 3. Lengyelország • 4 3 l 10: 7 7 4. NDK B 4 1 3 6:11 5 5. Románia 4 1 3 4:11 5 6. Kuba / 4—4 7:12 4 Az NDK A-csapata tehát — a vasárnapi. Kuba elleni mérkőzés eredményétől függetlenül — már megnyerte a tornát. Válogatottunk Lengyelországgal a második he­lyért mérkőzik. 3. Vekerdi (HMSE) 1:24:40. F — 21,— B. (9.2 km. 15 ep): 1. Hor­váth (TBSC) 1:K):46. F —21—C. (7.4 km, 11 ep) : 1. Nagy (MAFC) 1:03:05 F—17—B. (6.5 km. 13 ep) : 1. Petöcz (Váci FORTE) 45:59, 2. Nemes (BEAC) 52:25. 3. Kónya (BSE) 53:07. F—15 — C. (4.3 km, 9 ep) : 1. Balogh (Lombik) 34:46, 2. Kmezár (Postás) 38:10. 3.- Fdn- csy (MMG) 38:11. ‘ F—13 —C. (3.2 km. 7 ep) : l.Kurució (BEAC) 52:24. F —35. (8.8 km, 13 ep) : 1. Skerletz (Postás SE) 1:31:13. fiúé (Sírok) 45:16. X —17 —B. (4.5 km. 11 ep) : 1. Kármán (Egri Spartacus) 53:48. 2. ősz (Szónelv) 59:39. 3. Sípos (Nv. Tltász) 1:00:12 X —15 —C. (3.5 km, 6 eo) : 1. Bárki A. (Sabarla) 32:16, 2. Ambró (MMG) '34:16, 3. Oszta- tin (Bottyán SE). TOLLASLABDA ÍH) mérkőzés TÁJFUTÁS TANÁCS KUPA t i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék