Népsport, 1976. május (32. évfolyam, 104-129. szám)

1976-05-24 / 123. szám

Verőcemarosi randevú Népsport. AZ ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORTHIVATAL LAPJA HÉTFŐ, 1976. MÁJUS 24. • Ara! 1.20 forint • XXXII. ÉVFOLYAM, 123. SZÁM. Torna OB Színvonalas döntők a Körcsarnokban Olimpiai felkészülési verseny a BÍQm§ádH-usxocSában A világosi először: 600 m vegyes Pesszimista hangulatban ül­tünk kocsiba vasárnap reggel. Viharos erejű szél fújt, s úgy látszott, hogy pillanatokon belül megnyílnak az ég csatornái. Joggal gondoltuk tehát, hogy a budapesti országjáró diákok ve­rőcemarosi találkozóján csak azokat leljük, akik jogot sze­reztek az elődöntőn való rész­vételre, ahol eldől: kik képvi­seljék a fővárosi diákság szí­neit az Országjáró Diákok Or­szágos Találkozóján Nyíregyhá­zán. De kellemesen csalódtunk! Már szombat délelőtt mintegy ezerötszáz tanuló kereste fel a megszépült, újjávarázsolt verő­cemarosi Expressz-tábort, s vasárnap újabb ötszáz fiatal ér­kezett. A rendezők — a KISZ Budapesti Bizottsága és a Buda­pesti Természetbarát Szövetség ifjúsági bizottsága — gondos­kodtak arról, hogy a természet­kedvelő fiatalok megtalálják a szórakozási, sportolási lehetősé­get. A találkozó fő műsorszá­mán, a hetvenkilenc csapat részvételével megtartott termé­szetjáró ügyességi összetett ver­(Folytatás az 5. oldalon) A dr. Pólya Jenő Egészségügyi Szakközépiskola diákjai a ter­mészetjáró összetett ügyességi verseny rajtja előtt ismerkednek a tájolóval és tanulmányozzák a térképet. Vidáman, frissen... mellől Tóth Csaba, hiszen mi mással is kezdődhetne a vasár­napi program, mint a 800 gyors­sal. S ez valahogy olyan szám, hogy nem lehet morcosán, rossz­kedvűen nekivágni. Elvégre nem szerepel az olimpián, nincs „sú­lya”, nem éppen vágtaszám, de mennyivel könnyebb, mint az ezerötszáz... Az olimpiai felké­szülési úszóverseny vasárnapi első rajtja megtörtént. Hargitay a négyesen belevág, egyedül Wladár tartja a ritmust, azután — tiszteletlenül — ott is hagyja a világbajnokot. Míg kettőjüket figyeljük, valahogy nem férnek be látómezőnkbe a (Folytatás a 7. oldaton) Wladár Zoltán: közép- és hosszútávon verhetetlen volt ezen a hét végén (Záhonyi Iván felvétele) — Párizsi telefonjelentésünk — A franciaországi Poitiers-ben szombaton kezdődött hagyomá­nyos kétnapos Martel Kupa pár­bajtőrversenyen nagy magyar si­ker született. A fegyvernem egyik legrangosabb viadalaként nyilvántartott Világ Kupa-pon­tokat adó eseményén Kolczonay Ernő, a Bp. Honvéd fiatal ví­vója szerezte meg a győzelmet. A huszonhárom esztendős egy­kori öttusázó már évek óta a párbajtőr nagy ígéretei közé tartozik. Illetve ezekből az Ígé­retekből már nem is keveset valóra váltott. Csak néhány mu­tatóba: egyéni párbajtőrbajnoki cím (1974), világbajnoki részvé­tel (1974), előkelő helyezés a Spreafico-emlékversenyen (1976) és végül a mostani pompás si­ker ... Az idei tájékoztató viadalok pontversenye alapján sokáig az első, majd az OB után a má­sodik helyen állt. Hogy ezek után ismét az élre kerül, az szinte bizonyosra vehető. És talán már nem is nevezhető meglepetésnek ... A Martel Kupa végeredménye: 1. Kolczonay Ernő (Magyaror­szág). 2. Modzelevszkij (Szov­jetunió), 3. Sassac (Franciaor­szág), 4. Lukomszkij (Szovjet­unió), 5. Jeanne (Franciaország), 6. JanikowsKi (lengyelország). További helyezésekről nem ér­kezett hír. A totó 21. heti eredménye 1. Volán—Debrecen 2 0:3 2. Kossuth KFSE—Dorog x 2:2 3. Nagykanizsa—Izzó 2 1:2 4. Bp. Spart.—Budafok 2 2:4 5. FÖSPED—Szol. MTE 2 0:1 6. Szekszárd—Komló 1 2:1 7. Szegedi Dózsa—Szarvas x 2:2 8. KTE—SZVSE x 1:1 9. Táncsics SE—Siófok 2 0:1 10. Enying—BKV Előre 2 1:6 11. Győri T.—Sopr. KSE 1 1:0 12. Dunakeszi—Vác 2 1:4 13. Répcelak—Fűzfő 2 0:2 +1 14. Szabó L. SE—Gyula 2 1:3 Egervári Márta (Bp. Honvéd) az összetett versenyben nyert bajnoki arany mellé a szerenként! döntőben újabb kettőt szerzett (Geleta Pál felvétele) Utolsó napjához és csúcspont­jához érkezett vasárnap az I. osztályú felnőtt, junior és ifjú­sági országos egyéni bajnokság. A szerek legjobbjai gyülekez­tek a Körcsarnokban. A hatos döntők mezőnye az I. számú verseny során alakult ki, az ott legjobban szereplők a kapott pontszámúk felét magukkal hozták a döntőbe. Itt már az összetett versenynél is maga­sabbak voltak a kívánalmak. A bírók a tökéletes gyakorlatra is csak 9,4 pontot adhattak (a fér­fiaknál), 6 tized pontot a vir­tuóz, az eredeti elemet tartal­mazó és a kockázatos gyakorlat értékelésére tartalékoltak. Ez nemzetközi szabály, ismerete nélkül nehéz megérteni a pon­tozók viszonylagos szűkmarkú­ságát. Már reggel 8 órakor megkez­dődtek a szerenként! döntők. Először az ifjúsági, valamint a junior férfiak és nők kerültek sorra. Az ifjúsági lányok cso­portjában a szombati összetett bajnokság élén végzetteket lát­hattuk, Müller, Káldy. és Ka- nyó mind a négy szeren szóhoz jutott. Űj bajnokokat avattak, a tavalyi győztesek közül Övárij, a felnőttek között indult, Mold­vai pedig megsérült. Mind a négy döntő magas színvonalú volt. Örömmel láttunk például két duplacsavart is talajon, amit a felnőtt válogatottak sem ug­ranak. Az összetett bajnok Mül­ler a korláton és a talajon nyert újabb aranyat, Cselényi a ló­ugrás győztese lett, Kanyó pe­dig kedvenc szerén, a gerendán lett első. A fiúk közül csak Kovács is­mételhetett a tavalyi győztesek közül. Az idei összetett bajnok élt is a lehetőséggel. Mind a hat szeren döntőba került 'akárcsak Kelemen és Krama- rits), előbb a talajon, majd a nyújtón győzött. Erdélyi is két­szer lett első (korlát, gyűrű), mindkét esetben a leugrásávaí aratta a legnagyobb sikert. Kramarits, a tavalyi serdülő­bajnok, az ifjúságiak között egy bajnoksággal tette le a névje­gyét (lóugrás), Berényi pedig a lólengésben lett jelentős előny­nyel bajnok. A junior férfiak közül az összetett bajnok Far­kas Árpid öt szeren győzött, a női bajnok, Nagy Gabriella 3 • bajnoki címet szerzett. (Folytatás az 5. oldalon) Fekete egy alkalommal villámgyorsan megugrott, mint a ké­pen is látható, elment már Rio mellett, s kicselezte a vetődő Bandiit is a 16-osnál, de aztán a nagy lendület miatt kisod­ródott, s az oldalhálóba vágta a labdát. Visszapillantásunk a 3. oldalon (Záhonyi Iván felvétele) Rothermel véd, Török és Kántor a két szélső hátvéd a Szovjetunió ellen A magyar labdarúgó-válo­gatott tagjai alig néhány órával a franciák elleni mér­kőzés után, vasárnap délután már újra találkoztak a Nép­stadionban. Könnyű, játékos jellegű edzés, jó hangulatú mozgás folyt. Pintér csak könnyedén futkározott, mert még fájlalta a combját. Ke- reki térdsérülés miatt egyál­talán nem edzett. Fazekas pihent, Fekete pedig azért nem gyakorolt, mert nem érezte jól magát. Baráti Lajos szövetségi kapitány az edzés után azt mondta, hogy a Szovjetunió ellen az összeállításban vál­tozást eszközöl. A csapat ge­rince természetesen marad, de játéklehetőséget akar biz­tosítani másoknak is. Ezért a kapuban Rothermelt sze­repelteti, Török Péter lesz a jobbhátvéd, és Kántor ját­szik a bal oldalon. A magyar csapat a mér­kőzésig együtt marad, hét­főn és kedden is tart edzést. Bravúr Poitiers-ben Martéi Kupa: 1. Kolczonay I NBII: öt csapat nyert idegenben »■ Az újabb győzelem tanulságai K i i < %

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék