Népsport, 1976. július (32. évfolyam, 155-183. szám)

1976-07-23 / 175. szám

XXXII. 175. ♦ 1976. július 23 NÉPSPORT 3 tigp XXI. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK ♦ XXI. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK ♦ XXI. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK tgj) Négyszázasaink remekeltek A sors, no meg az előfuta­mokban elért idők „szeszélyé­ből” adódóan egy tengerentúli és egy NDK-beli „rangadót” ho­zott a 100 női pillangó két középdöntője, amely remek csa­tákkal vezette be a szerda esti úszóprogramot a zsúfolt olimpiai uszodában. Az elsőben Boglioli remek amerikai csúccsal tette le a névjegyét, míg a második fu­tam győzelme Ender é lett. Mi­vel még lesz részünk ezeknek a „pillangókisasszonyoknak” a vetélkedésében, nem kommen­táljuk bővebben az eseménye­ket. Csupán annyit jegyzünk meg, hogy 1:02.90-nel a kana­dai Boivin már nem tudta ki­harcolni a döntőbe jutást. A férfiak hasonló száma már döntő volt. Vajon sikerül-e megszakítani Pyttelnek az ame­rikai férfiak sorozatát és — na­gyon szurkolt mindenki! — meg­dől-e Spitz immár egyetlen, 54.27-es világcsúcsa? Nos, mind­két kérdésre a felelet: nem! Pyttel már a rajt pillanatában hátrányban volt a három ame­rikaival szemben, akik közül a ki tudja hány ad virágzását élő egykori vegyesúszóklasszis, Gary Hall kezdett a legjobban. Ötve­nes részideje (25.39 mp) csak egy századdal volt rosszabb Spitz világcsúcs-részidejénél. A második hosszon azonban Hall kissé visszaesett, társai kitűnően hajráztak és végül a kedd esti középdöntő óta a fejét tar ko­paszra borotvál tató Matt Vo­gel szerezte meg az olimpiai aranyérmet Botiom és Hall előtt. Vogel mindössze 8 századdal maradt el Spitz káprázatos ide­jétől. Ulrike Richter úgy nyerte a 100 hátat, ahogyan az a nagy­könyvben meg van írva!.. . Im­ponáló biztonsággal, tekintélyes fölénnyel, ahogy egy világcsúcs­tartóhoz illik. Már 50-nél majd­nem egy testhosszal vezetett, s csupán az volt kérdéses, hogy mögötte hogyan dől el az NDK— Kanada különmérkőzés... Nos, a házigazdák elcsíptek egy ér­met Nancy Garapick révén, aki Richter és Treiber mögött har­madik lett. Stíllé valamelyest elmaradt a várttól, csak hetedik­ként érkezett a célba. Ez volt egyébként az eddigi 11 döntő kö­zül a harmadik, amelyben nem született új világcsúcs... A szovjet úszósport megtalál­ta az 1964-es tokiói olimpiai baj­nok Propumenscsikova utódait!... A 200 m-es mellúszásban meg­tört a jég: eddig minden döntőt az NDK-s lányok és az ameri­kai férfiak nyertek, most vi­szont ... Nos, a rajt után úgy látszott, hogy a rendkívül ki­egyensúlyozott mezőnyű viadal nem hoz meglepetést: a százas világcsúcstartó Nitschke kitű­nően kamatoztatta gyorsaságát. Az NDK-s úszónő vezetett 50- nél (34.91), de száznál — megle­petésre — a brit Kelly fordult elsőnek (1:14.89). Ojabb 50 mé­ter megtétele után viszont már Kosevaja volt az élen és ez­után már nem is engedte át másnak a vezetést. Nemcsak nyert, hanem több mint másfél másodperccel megjavította Lin­ké két évvel ezelőtt felállított, azóta még csak meg sem köze­lített világcsúcsát! Az újdonsült olimpiai bajnok 16 esztendős, 170 cm magas, 59 kg súlyú, a moszk­vai Burevesztnyik sportolója és — természetesen — tanuló. A szovjet bajnokságon — ahol má­sodik volt Jurcsenya mögött — érte el korábbi egyéni csúcsát 2:37.55-tel... Ennyit miniportré helyett... Mennyivel javítják meg a vi­lágcsúcsot az amerikai gyors­úszók? Csupán a másodpercek mennyisége lehetett vitás ... A pillangózóbajnok Bruner l:52.35-tel kezdett, de csak második volt a kitűnően induló NSZK-s Geisler (1:52.18) mögött. Jött azonban a szám olimpiai bajnoka, Bruce Furniss. Részide­je. ,. Nos, ez egy külön kis szenzációja ennek a napnak. A 200 gyorsot ugyanis 1:49.16 alatt tette meg. s ez — még ha le­számítjuk a repülőrajtot, akkor is — fantasztikus teljesítmény. Naber elhúzott a mezőnytől (1:52.20). s Montgomery (1:50.11) feltette az i-re a pontot... EREDMÉNYEK NŐK 100 m pillangó. A döntőbe Ju­tottak: Ender (NDIÍ-beli) 1:01.03, olimpiai csúcs, Pollack (NDK- beli) 1:01.39, Quirk (kan.) 1:01.54, Boglioli (am) 1:01.75, VVrighí (am) 1:01.89. Gábriel (NDK-beli) 1:01.83, Fonoimoana (am) 1:02.23, Selofasztova (szov) 1:02.40. 100 M HÁT. Olimpiai bajnok: Ulrike Richter (NDK) 1:01.83, olimpiai csúcs, 2. Treiber (NDK) 1:03.41, 3. Garapick (Kanada) 1:03.71, 4. Hogg (Ka­nada) 1:03.93, 5. Gibson (Ka­nada) 1:05.16, 6. Sztavko (Szovjetunió) 1:05.19. 200 M MELL. Olimpiai bajnok: Marina Kosevaja (Szovjet­unió) 2:33.35, világ-, Eurápa- és olimpiai csúcs (régi világ- és Európa-csúcs: 2:34.99, Linké NDK-beli, 1974), 2. Jurcsenja (Szovjetunió) 2:36.08, 3. Ruszanova (Szov­jetunió) 2:36.22. 4. Anke (NDK) 2:36.49, 5. Linké (NDK) 2:36.97, 6. Nitschke (NDK) 2:38.27. FÉRFIAK 100 M PILLANGÓ. Olimpiai bajnok: Matt Vogel (Egye­sült Államok) 54.35, 2. Bot- tom (Egyesült Államok) 54.50, 3. Hall (Egyesült Álla­mok) 54.65, 4. Pyttel (NDK) 55.09, 5. Matthes (NDK) 55.11, 6. Evans (Kanada) 55.81. 4x200 M GYORSVALTO. Olim­piai bajnok: Egyesült Álla­mok (Mike Bruner, Bruce Furniss, John Naber, Jim Montgomery) 7:23.22, világ- és olimpiai csúcs (régi vi­lágcsúcs: 7:30.33, Egyesült Államok, 1976), 2. Szovjet­unió (Raszkatov, Bogdanov, Kopijakov, Krilov) 7:27.97, Európa-csúcs (régi: 7:33.21, Szovjetunió, 1976), 3. Nagy- Britannia (McClatchey, Dun- ne, Downie, Brinkley) 7:32.11, 4. NDK 7:38.92, 5. Hollandia 7:42.56, 6. Svédor­szág 7:42.81. Hannelore Anke, az NDK csu- paizom mellúszónője nem sokat késlekedett a válasszal... Alig aludták ki a versenyzőnők a szerda esti 200 mell döntőjének fáradtságát, csütörtökön a 100 mell előfutamig vezették be az ötödik úszónap programját. S Anke — miután megnyugodva konstatálta, hogy nem kell túl­zottan erőlködnie, hiszen „csak” a középdöntőbe jutásról van szó — az utolsó előtti futamban óriási világcsúcsot repesztett. Ezt követően mi is érdekel­tek voltunk. Sőt! Rendkívül kel­lemes csalódást okoztak szá­munkra fiatal 400-as gyorsúszó­ink. A harmadik előfutamban az Európa-csúccsal győztes szovjet Raszkatov és a kanadai Sawchuk mögött Koczka István lett a harmadik, kitűnő országos csúcs­csal (4:03.75). Tudtuk, hogy ez kevés lesz a döntőhöz, de ter­mészetesen nagyon örültünk Koczka harci kedvének. Wladár országos csúcsán 0.64-et, saját eddigi legjobbján nem kevesebb mint 3.15 mp-et javított. Az országos csúcsról most ne be­széljünk bővebben!.. . Perceket élt csupán. A hatodik futamban ugyanis Wladár Zoli kitűnően kihasználta, hogy olyan klasszis „húzta”, mint Tim Shaw és 4:00.55-re javította a legjobb .magyar eredményt. S még nem volt vége!. .. Az utolsó, hetedik futamban következett Nagy Sán­dor Brian Goodellnek, a világ­csúcstartónak a társaságában. Goodell jobb volt Shaw-nál, s Nagy jobb volt Wladárnáll. .. A 4 percnél csak hajszállal gyen­gébb idő- pedig — ez az igazán váratlan! .— elég volt a döntőbe jutáshoz. Nagy Sanyi nem ke­vesebb mint 6.08 mp-et javított egyéni csúcsán. Csak' teljesítmé­nyének értékelésére említjük meg, hogy olyan nagy nevek kényszerültek búcsúra az előfu­tamok után. mint az amerikai Converse, az ausztrál Metzker és Windeatt, a brit Downie és McClatchey, az NDK-beli Stroh- bach, a nyugatnémet Lampe és a szovjet Szalnyikov. Csupa olyan úszó, aki korábban elő­kelő helyen volt a világranglis­tán. Nagy Sanyi ezúttal bebizo­nyította, hogy ez mit sem ér!... A lényeges dolgok a medencé­ben dőlnek el... Wladár egyébként a 11., Kocz­ka a 24. helyet szerezte meg az összesítésben. A következő számban, 200 női gyorson rette­netesen „sűrű” volt a mezőny. Jellemző, hogy a kanadai Amundrud 2:03.85-tel jutott nyolcadikként a döntőbe, de ez nem sikerült az új-zélandi Per- rottnak, az amerikai Sterkelnek és a szovjet Carevának, pedig mindhárman 2:04-en belül értek célba... A délelőtt befejező számában az amerikai férfiak ékesen bi­zonyították kimagasló képessé­geiket. Tartalékcsapatuk világ­csúccsal harcolta ki a döntő né­gyes pályáját! EREDMÉNYEK 100 m női mell. A középdön­tőbe jutottak: Anke (NDK-beli) 1:11.11, Világ-, Európa- és olim­piai csúcs (régi világ- és Euró­pa-csúcs: 1:11.93, Nitschke, NDK-beli, 1976), Nitschke (NDK-beli) 1:13.36, Corsiglia (kan.) 1:14.14. Ruszanova (szov.) 1:14.14, Kelly (brit) 1:14.23, As- kamp (nyn) 1:14.31, Kosevaja (szov) 1:14.64, Jurcsenya (szov) 1:14.81. Mazereeuw (holl) 1:14.81, Jarvis (brit) 1:14.94, Borsholt (kan.) 1:15.05, Linké (NDK-beli) 1:15.36, Siering (am) 1:15.41, Nielsson (dán) 1:15.43, Baker (kan.) 1:15.55, Desusini (fr) 1:15.79. 400 m férfi gyors. A döntőbe jutottak: Goodell (am) 3:55.25, olimpiai csúcs, Shaw (am) 3:56.40, Raszkatov (szov) 3:57.36, Európa-csúcs (rég!: 3:58.02, Rasz­katov, 1976), Holland (au) 3:58.39, Madruga (brazil) 3:59.62, Nagy Sándor (m) 4:00.02, orszá­gos felnőtt, ifjúsági és serdülő csúcs (régi: 4:04.39, Wladár 1976), Badger (kan.) 4:00.14, Mi- kejev (szov) 4:00.20. 200 m női gyors. A döntőbe jutottak: Brigitha (holl) 2:01.54, olimpiai csúcs, Babakhofí (am) 2:01.64, Ender (NDK-beli) 2:02.50, Maas (holl) 2:03.01, Hem- pel (NDK-beli) 2:03.36, Vlaszo- va (szov) 2:03.87, Hooker (ami 2:03.72, Amundrud (kan) 2:03.85. 4x100 m férfi vegyesváltó. A döntőbe jutottak: Egyesült Ál­lamok (Rocca, Woo. Bottom, J. Babashoff) 3:47.28, világ- és olimpiai csúcs (régi világcsúcs: 3:48.16, Egyesült Államok, 1972), Kanada 3:50.61, NSZK 3:51.57, Európa-csúcsbeállítás. Nagy- Britannia 3:52.35, Szovjetunió 3:53.64, Ausztrália 3:53.98, Ja­pán 3:56.18. Olaszország 3:57.30. Tengerentúli fölény Huszonnyolc indulója van a férfi műugrók három részletben lebonyolításra kerülő vetélkedé­sének. Már az első hat ugrás során Boggs (amerikai) szerzett előnyt és ezt a további öt ug­rás után is megőrizte, elsőként került a döntőbe. A döntő résztvevői: Boggs (amerikai) 621.51 pont, Cragg (amerikai) 582.99, Hoffmann (NDK-beli) 573.00, Dibiasi (olasz) 572.82, Kosenykov (szovjet) 557.52, Giron (mexikói) 547.14, Cagnotto (olasz) 542.31, Louganis (amerikai) 530.85. Réczi hibapont nélkül áll Az első forduló után a ma­rokkói birkózók visszaléptek a további küzdelmektől. Így a sor­solás megváltozott a második fordulóra. Számunkra kedvezőt­lenül. Torna Ferencnek a köny- nyebbnek ígérkező iráni Aliza- deh helyett a szovjet Nalbald- jannal kellett küzdeni és Don- csecz is a svéd Lindholm he­lyett az erősebb jugoszláv Fri- giccsel szemben lépett szőnyeg­re. Egy súlycsoportban Ígérke­zett kedvezőnek a visszalépés utáni új sorsolás, a 74 kg-ban. Ügy látszott, hogy Torna Mihály így elkerüli a világbajnok szov­jet Bikovot. Mivel a mongol Erdne is visszalépett sérülés 'miatt, minden maradt a régi­ben. Az első hideg zuhany az volt, hogy Torna Mihály nem tudta elkerülni a Bikov elleni kiál­lást. A másik, hogy a „hely­osztónak” tartott mérkőzésen a 100 kg-ban a Farlcas—Albrecht (NDK-beli) mérkőzés kettős le­léptetéssel végződött. Két_ nagy erejű, kitűnő kondíciójú birkózó összecsapása volt ez, amit az is bizonyít, hogy csak az utolsó me­net utolsó percének végén szán­ták rá magukat a bírák, hogy megtegyék a kegyetlen lépést... Séllyei is a kegyetlenségben bízott a jugoszláv Nisavics ellen. Kegyetlen hajtásában, amelytől maga is, a szakvezetés is azt várta, hogy felőrli vele a jugo­szláv erejét. Majdnem sikerült. Fizikailag már be is következett. A jugoszláv alig állt a lábán, amikor Séllyei egy kissé elha­markodottan indított. Nisavics ezt megkontrázta és győzött. Idegileg ő bírta jobban! Hajdú Imre: — Pista betartotta a taktikai utasítást, kár, hogy az utolsó pil­lanatban nem volt elég türelme. Előkészítetlen akciót indított, s ez megbosszulta magát. Hiába, a jó taktika alapja a jó technika. Ezt bizonyította Csebokszarov esete. A finn Manhival küzdött. A finn már 9:6-ra vezetett a szovjet fiú el­len, amikor Csebokszarovot óvá intették a meggondolatlanságtól. Nem is kapkodott. Megvárta, míg Manni indít, azt megfogta, s pörgetéssel a maga javára for­dította a mérkőzést. Ehhez azon­ban jól kell tudni pörgetni. De már Hegedűs mérkőzése kötötte le a figyelmet. Váratla­nul nem a szenegáli Diop, ha­nem a csehszlovák Janota ellen lépett szőnyegre. Tehát az 1973. évi VB 3. helyezettjével. Meg­lepő változás! Még meglepőbb volt az ered­mény. Hegedűs Csaba két me­neten át tehetetlennek bizonyult. Mindenki abban bízott, hogy a harmadik menetben csinál vala­mi váratlant és győz. De nem ... Nincs erő ... Nincs használható technika ... Győz pontozással Janota és Hegedűs Csaba ki­esett! Döbbenetes, eredmény, vá­ratlan tény. Sajnos, igaz. Torna Mihály jól kezdett a világbajnok szovjet Bikov ellen, de aztán elfáradt és a 2. me­net végére már 8:3-ra vezetett a szovjet fiú. Mindez 0:3-ról! A 3. menetben Torna megsérült, de nem volt komoly a baj. Utána pedig leléptették. Torna is ki­esett! S hogy ennek a sok kellemet­len eredménynek felkészülésbeli hiányosságok az okai, azt bizo­nyítja két „idegen” eredmény. A Hegedűst verő Chandlert a jugoszláv Petkovics 14:5 arány­ban elporolta és a Tornát verő Sopov (bolgár) is vereséget szenvedett Hel'oingtől. Leléptet­ték. Tehát aki jól felkészült, annak nincs „néviszonya”. Egyetlen szépségtapasz adó­dott szerdán este. Rovnyai vil­lámgyorsan kétvállra fektette az NSZK-beli Wolffot. Rendkívül energikusan kezdett és roham­mal meg is tudta lepni az ellen­felet. A szerda esti elkeserítő bir­kózóvereségek kellemetlen han­gulatát, úgy látszik, __ feloldotta Rovnyai ragyogó győzelme az NSZK-beli Wolf ellen. Az „ap­róbbak” ugyanis csütörtökön reggel nagyon elszántan kezdték a harmadik fordulót. Kellett is az elszántság. Ettől a fordulótól kezdve már nem­igen lesz könnyű ellenfél. Már új fogalmak lépnek életbe. Van legyőzhetetlen, nagyon nehéz és nehéz ellenfél. S akik az első két forduló után állva maradtak, már nagyon figyelnek. Nagyon figyeltek a magyar versenyzők is. Főleg arra, hogy támadókedvük egy pillanatra se lohadjon. Nem is volt baj. Igaz, Torna Feri kiesett, miután nem tudott veszélyes lenni az Euró- pa-bajnok svéd Skjöldre, de Ré- czi ismét felvillanyozta a többie­ket. A ravasz, sok nagy csatát megért Hjelt (1973-ban EB-n 4. és VB-n 5. volt a finn verseny­ző) ellen okos birkózással egyre- másra gyűjtögette pontjait és a mérkőzés vége előtt 10 másod­perccel, 8:l-es Réczi-vezetés után leléptették a finn verseny­zőt. Réczi a harmadik forduló után is hibapont nélkül áll. De ugyan csak hibapont nélküli még Dá­vidján (szovjet), K. Lipien (len­gyel), Paun (román) és a követ­kező ellenfél, Mijahara (japán) is. A kiskunfélegyházi fiú nagy sikere „feldobta” Doncseczet, aki szerdán a nagynevű Frigicset, csütörtökön pedig a szintén nagyszerű, svéd Lindholmot ver­te. De hogyan. Még csak meg­szorítani sem tudta őt a svéd! S akárcsak Réczi ellenfelét, Don- cseczét is az utolsó fél percben léptették le. Ügy látszik, a bírák megelé­gelték a magyarok sorozatos győzelmeit. ■ Rácz csaknem bírói manőver áldozata lett. Üzte-haj- totta ellenfelét, akciót akcióra halmozott, már 7:2-re vezetett és mégis őt intették meg. Még­hozzá másodszor. Senki sem ér­tette ezt, de szerencsére Rácz újítani tudott. Nem lehett lelép­tetni! Megszerezte harmadik győzelmét. A más nemzetbeliek is rop­pant nagy csatákat vívtak a ver­senyben maradásért. A hazaiak kedvence, Kavaszaki a romáp Berceanu ellen is bizonyítani akarta, hogy nagyszerűen felké­szült. Nem sikerült. Mint ahogy nem sikerült az NSZK-beli Krausnak sem megúszni 4 hiba­pont nélkül a román Ginga elleni találkozót. Musztafin is feléledt, hibapont nélkül végzett a 0.5 hibaponttal álló román Botila ellen, akárcsak K. Lipien a bol­gár Lazarovval szemben. A felsőbb súlycsoportokban még három versenyzőnk áll. Kö­zülük a szerdán 4 hibapontot ka­pott Farkas nehéz helyzet előtt áll, mivel a nagy esélyes, a szovjet Bikov ellen lép szőnyeg­re. Rovnyai sem szerencsésebb. Macunaga (japán) tegnap meg­sérült, így Tomov lesz az ellen­fél. A bolgár Tomov többszörös világ- és Európa-bajnok. Vala­mivel kedvezőbb Séllyei helyze­te, ő az NSZK-beli Teolbalddal mérkőzik a harmadik forduló­ban. A 4. fordulóban a magyarok párosítása az alsó súlycsopor­tokban (a hibapontok számával). 52 kg: Rácz (3)—Hirajama (ja­pán, 3). 57 kgt Doncsecz (4)— Botila (román, 4). 62 kg: Réczi (0)—Mijahara (japán, 0). JEGYZŐKÖNYV. A magyar versenyzők eredményei (elöl a győztesek). Július 21. 2. forduló. 74 kg: Bikov (szovjet)—Torna M. 7.56 perc leléptetés. 82 kg: Janota (csehszlovák)—Hegedűs Csaba 10:2, Hegedűs kiesett. 90 kg: Nisavics (jugoszláv)—Séllyei 4:2. 100 kg: Farkas—Albrecht (NDK- beli) 8:18 perc, kettős lelép­tetés. Nehézsúly: Rovnyai— Wolff (NSZK-beli) 1.25 perc válldobás, tus. 3. forduló. 52 kg: Rácz—Thom­son (amerikai) 8:3. 57 kg: Don- csecz—Lindholm (svéd) 8:23 perc, leléptetés. 62 kg: Réczi— Hjelt (finn) 8:50 perc, lelépte­tés. 68 kg: Skjöld (§véd)—Torna F.. 13:2. További érdekesebb eredmé­nyek. 48 kg: Hinz (NDI-C-beli)- Bora (török) 1:3, Angelov (bol­A PAPRIKASZESZ 1976 júniusától jogosult a Kiváló Áruk Fóruma kitüntetésre. * Hígítva történő bőrbe dörzsölése bőrvörössé­get és bizsergő érzést okoz. E szer hatásának bizonyítéka, hogy mikénti a fáradtságot, fokozza a vérkeringést, erősíti az izmokat! A hévízi, győri és budapesti tudományos megfigyelések is ezt igazolják. Már most FELHÍVJUK FIGYELMÉT, hogy 1976 végére tervez­zük a természetes gyógynövénykivonatú IZSÓP LÁBSZESZ forgalmazását! Gyártja: „SZILASMENTI MGTSZ”, KEREPES. gár)—Rashid (iráni) 0:4, Ber­ceanu (román)—Kavaszaki (ka­nadai) 0:4, Sumakov (szovjet)— Farina (amerikai) 0:4. 52 kg: Si- rani (iráni)—Hirajama (japán) 1:3, Ginga (román) —Krauss (NSZK-beli) 0:4, Konsztantyinov (szovjet)—Newis (belga) 0:4. 57 kg: Sztefanov (bolgár)—Yeats (kanadai) 0:4, Szuga (japán)— Krysta (csehszlovák) 1:3, J. Li­pien (lengyel)—Ukkola (finn) 1:3, Musztafin (szovjet)—Botila (román) 0.5:3.5. 62 kg: Paun (román)—Jung Szó Sói (dél-ko­reai) 0:4, Mijhara (japán)— Gasszab (iráni) 0:4, K. Lipien (lengyel)—Lazarov (bolgár) 0:4, Dávidján (szovjet)—űjszal (tö­rök) 0:4. 68 kg: Wehling (NDK- beli)—Marcy (amerikai) 0:4, Mutlu (török)—Isotalo (finn) 0:4, Nalbaldjan (szovjet)—Alizadeh (iráni) 0:4, Supron (lengyel)—Ne- dev (bolgár) 1:3, Rusu (román)— Kobajasi (japán) 0:4. Rajt fatóvmllövés- ken és sk Szerdán rendezték a L’Aca- die lőtéren a második puska­számot, a 3x40 lövéses, három testhelyzetű összetettet. A vetél­kedés színvonalas, meglehetősen kiegyensúlyozott küzdelmet ho­zott. Sajnos, az élmezőny csa­tájába a két magyar részvevő nem tudott beleszólni: Pap La­jos 13., Nagy Sándor 35. helyet szerzett. Ami a legjobbakat illeti: Lan- ny Bassham már évek óta a vi­lág legjobbjai közé tartozik és müncheni ezüstérme Aellé most olimpiai aranyérmet nyert. A győztessel pontosan azonos ered­ményt ért el Margaret Murdock, aki nő létére már számos verse­nyen bizonyította kivételes adottságait. A 34 éves verseny­zőnő két évvel ezelőtt, a thuni VB-n ebben a versenyszámban negyedik lett (Bassham ott bron­zot nyert). Kettejük mostani csa­táját végül az utolsó sorozatban nyújtott ’jobb teljesítmény dön­tötte el Bassham javára. A sportlövészet ötkarikás történe­tében egyébként Murdock az el­ső nő. aki éremhez jutott!... KISÖBŰ SPORTPUSKA, 3x4# LÖVÉS, ÖSSZETETT. Olim­piai bajnok: Lanny Bassham (Egyesült Államok) 1162, 2. Murdock (Egyesült Államok) 1162, 3. Seibold (NSZK) 1160, 4. Pejovics (Jugoszlávia) 1156, 5. Johansson (Svédor­szág) 1152, 6. Ho Jun Li (K/oreai NDK) 1152, ...13. Pap Lajos (Magyarország) 1145, ... 35. Nagy Sándor (Magyarország) 1129. A L’Acadie lőtéren csütörtö­kön teljes volt a nagyüzem. Megkezdődött a futóvadlövők két-, s a skeetesek háromnapos vetélkedése. Mindkettőben érde­keltek vagyunk, összesen három versenyzőnk révén. A futóvada­sok közül Szabó Gyula jól kez­dett és az első nap első fele után az 5—6. helyen áll. Az első sorozata ugyan meglehető­sen gyengén sikerült (10. 9, 9, 7. 8), de utána csak kétszer hibá­zott és a 20 lassú lövését vé­gül 191 körös eredménnyel fe­jezte be. Bodnár Tibor némileg elmaradt Szábó Gyulától, de az ő helyzete is jónak mondható. Az élcsoport állása 20 lövés után: 1. Hamberger (nyugatné­met) 197 kör, 2. Kegyarov (szov­jet) 195, 3. Gazov (szovjet) 194, ... 5—6. Szabó Gyula 191, ... 12—13, Bodnár Tibor 189. Skeetben a fiatal Talabos Ist­ván indult. Lapzártáig két soro­zatot bonyolítottak le. Talabos az első 25-ös sorozatban 23, a másodikban 24 korongot talált el. LEGÚJABB A Nemzetközi Evezős Szövet­ség (FISA) kongresszusa is meg­kezdte munkáját Montrealban. A napirenden három kérdés szerepelt, ezeket megvitatták, de döntést egy későbbi 'dőpontban tervezett rendkívüli kongres­szuson hoznak majd. Az első kérdés az volt, hogy rendezze­nek-e az ifjúsági nők sszére — hasonlóan a fiúkhoz — FISA-bajnokságot. (Ez az ifjú­sági evezősök nem hivatalos vi­lágbajnoksága.) Megvitatták azt a javaslatot is, hogy megváltoztassák-e az eddigi versenytávokat. Szó volt arról, hogy a nők távját 1000 méterről 2000 méterre kellene növelni. A harmadik téma a női kormányos négypárevezöshöz kapcsolódott. Felvetődött a kér­dés: legyen-e a nőknél is kor­mányos nélküli egység?

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék