Népsport, 1976. július (32. évfolyam, 155-183. szám)

1976-07-24 / 176. szám

4 NÉPSPORT XXXII. 176. ♦ 1976. július 24, @ XXI. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK ♦ XXI. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK ♦ XXI. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK (§) (Folytatás a 3. oldalról) 7:05.60, 4. Franciaország 8:06.70, 5. Jugoszlávia 7:17.02, 6. NSZK 7:23.93. II. futam: 1. NSZK 7:05.76, 2. Csehszlovákia 7:08.00, 3. Lengyelország 7:09.33, 4. Nagy-Britannia 7:11.67, 5. Bra­zília 7:21.81, 6. Egyesült Álla­mok 7:24.78. (További eredmények lapunk zártáig nem érkeztek.) vette az első fordulót és beju­tott a legjobb harminckettő kö­zé. Itt Tordasi 4, Bábis pedig 3 győzelmet szerezve bejutott a harmadik fordulóba, míg Tokió bajnoka, Rejtő, csak egy csőrié­ben győzött és a kiesés sorsára jutott. Csütörtökön este újabb dön­tő résztvevői, a kardvívás hat, pillanatnyilag legjobbja lépett pástra, hogy megvívjon az olim­piai bajnoki címért. A küzde­lemnek magyar résztvevője is volt, ha nem is versenyző, ha­nem egykori vivőnk. Kárpáti Rudolf személyében, aki a vég­küzdelmet vezette. — Ismert semleges bírónak kell vezetnie a döntőt — mond­ta. — A megbízás számomra nagy megtiszteltetés, de ezúttal nem sajnáltam volna, ha „ki­záró ok”, magyar vívó döntőbe jutása nyomán a lelátóról kel­lett volna néznem a versenyt. . Krovopuskov? Szigyak? Nazli- mov? Azaz: a három szovjet közül ki nyeri az olimpiai baj­nokságot? Mert hogy csak szov­jet vívó nyerheti, az nem volt kérdés, hiszen az előcsatározá- sok egyhangúan mellettük szól­tak. S hogy a három honfitárs közül melyik nyer, az hamaro­san kiderült a döntőben: a „ha­zai körből” a fiatal Krovopus­kov került ki a legjobb ered­ménnyel, s a két olasz, vala­mint román ellenfele ellen már csak „biztosította” olimpiai baj­noki győzelmét. A kard döntőben: Krovopuskov (szovjet)—Ní-.zlimov (szovjet) 5:3, —Szigyak (szovjet) 5:4, -Mon- tano (olasz) 5:2, —Maffei (olasz) 5:2, —Pop (román) 5:3. Nazli- mov—Szigyak 5:3, —Montano 5:4. —Maffei 5:3, —Pop 5:3. Szi­gyak—Montano 5:3, —Maffei 5:4, —Pop 5:3. Montano—Maiiéi 5:1, —Pop 2:5, Maffei—Pop 3:5. KARD. Olimpiai bainok: Viktor Krovopuskov (Szovjetunió) 5 győzelem, 2. Nazlimov (Szovjetunió) 4, 3. Szigyak (Szovjetunió) 3, 4. Pop (Ro­mánia) 1, 5. Montano (Olasz­ország 1, 6. Maffei (Olasz­ország) 0. Kulcsár és Ositrksár. a párbajtőr- döntőben (Folytatás az 1. oldalról) bajnokunk, a hétszeres magyar bajnok Gedó ismét remekelt. Hiába volt a mongol bajnok, Serdamba Batsuk magasabb, hiába volt gyors, kemény, szí­vós. az aktívan irányító, jobb alapállású Gedóval szemben nem tudott kibontakozni. így hát a pontozókra hárult a döntés, amely pillanatig sem lehetett vitás: egyhangú döntés­sel győzött és súlycsoportjában a legjobb nyolc közé jutott Ge­dó Gyuri. Szombaton izgalmas órák vár­nak a magyar ökölvívóegyüttes­re. Az immár középdöntőbe ju­tásért folyó küzdelmekben egy napon, bár két műsorban, két válogatottunk is bemutatkozik. A bemutatkozás szó szerint ér­tendő, hisz előzőleg Badari meg Botos is mérkőzés nélkül ju­tott tovább. A délutáni műsorban a kötiy- nyűsúlyú EB-ezüstérmes, olim­piai harmadik helyezett Botos András szerepel. Ellenfelét, a görög George Agrimanakiszt nem ismerjük, legutóbb szintén nem kellett mérkőznie. A papír­forma ennek ellenére Botos mellett szól, míg nagy ellenlá­basa, a szovjet világbajnok Szo- lomin, akitől Havannában vere­séget szenvedett, most a len­gyel Gajdával küzd majd a nyolc közé jutásért. Botos útja a 16 között: birintusába kényszerül, ahol egy újabb vereség már a kiesést je­lenti. Az egyeneságon maradt két párbajtőrözőnk közül Osztrics dr. kapott könnyebb ellenfelet, az olasz Pezzát, és a várakozás­nak megfelelő biztos győzelme (10:6) számára a döntőt jelentet­te. Nagy szükség volt erre a fegyvertényre, hiszen a férfi tőr és a kard magyarok nélküli döntője után, bizony, nem túl­zottan rózsás a hangulat a ma­gyar táborban. Sajnos, Fenyvesi dr.-nak nem sikerült ugyanez. Egy pillanatod sem tudta kétségessé tenni a kétszeres világbajnok svéd Ed- ling döntőbe kerülését (10:1). Kulcsár nagyszerűen vívott a vigaszágon. Először a románok szálfatermetű versenyzőjét, Jor- gut verte (10:8), majd a svédek egykori ifjúsági világbajnokát, Jacobssont (10:7). Utolsó csörté- jében. amely már a vigaszági döntőbe kerülésért folyt, 10:4-es biztos győzelemmel, második magyarként jutott a legjobbak közé. Fenyvesi is jól kezdett: 10:8-ra verte azt a Boisse-t, akivel már az egyeneságon is összekerült (ott is a magyar vívó nyert). A döntőbe kerülés viszont — fájdalom — nem si­került Fenyvesinek. A nyugat­német Hahn volt a jobb (10:5). PÁRBAJTŐR. AZ ELSŐ FOR­DULÓBAN: OSZTRICS ISTVÁN —Belsőn (brit) 5:2, —Danse­reau (kanadai) 5:2, —Granieri (olasz) 3:5, —Soumagne (belga) 2:5. FENYVESI CSABA—Riboud (francia) 2:5, —Szabó (román) 4:5. —Chan (hon-kongi) 5:2, —Jurka (csehszlovák) 5:4, —Pe- na (Puerto Ricó-i) 5:1.. KUL­CSÁR GYŐZŐ—Cunningham (hon-kongi) 5:4, —Hurapan (thaiföldi) 5:2, —Zobl-Wessely (osztrák) 1 =5, —Mackler (egye­sült-államokbeli) 5:3, —Boisse (francia) 5:2. A MÁSODIK FORDULÓ­BAN: OSZTRICS—Benkő (auszt­rál) 5:4, —Iorbu (román) 5:2, —Pusch (NSZK-beli) 2:5, —Soumagne 5:3. —Koppang (norvég) 1:5. FENYVESI—Assa- tourian (iráni) 5:3. —Mörsch (norvég) 5:5 (kettős vereség), —Bikov (szovjet) 2:3, —Szabó 5:2, — Müller (osztrák) 5:2. KUL­CSÁR—Lukomszkij (szovjet) 5:4. —Pongrácz (román) 5:4. —Giger (svájci) 2:5, —Pezza (olasz) 3:5. A HARMADIK FORDULÓ­BAN: FENYVESI—Koppang 5:5, —Hehn (NSZK-beli) 5:2. —Kau- ter (svájci) 3:5, —Jurka (cseh­szlovák) 4:5, —Bikov (szovjet) 5:4, OSZTRICS—Normann (nor­vég) 5:1, —Müller (osztrák) 5:1, —Boisse 5:1, —Edling (svéd) 5:2, Behr (NSZK-beli) 5:1. KULCSÁR —Suchanecki (svájci) 5:3, —Pusch 5:1. —Foldström 2:5. —Granieri (olasz) 5:1. —Iorgu 1:5. A 16 között. Egyeneságon a nyolc közé jutásért: Osztrics (magyar)—Johnson (brit) 10:5, Pezza (olasz)—Hehn (NSZK- beli) 10:6, Pusch (NSZK-beli) — Kulcsár (magyar) 10:5, Flod- ström (svéd)—Iorgu (román) 10:9, Edling (svéd)—Jurka (cseh­szlovák) 10:8. Fenyvesi (ma­gyar)—Boisse (francia) 10:7, Jaeobsson (svéd)—Kauter (sváj­ci) 10:6, JanikowSki (lengyel)— Behr (NSZK-beli) 10:9. A dön­tőbe jutásért: Osztrics—Pezza 10:6, Pusch—Flodström 10:7, Edling—Fenyvesi 10:1. Jani- kowski—Jaeobsson 10:9. Vigaszágon a négy közé jutá­sért: Kulcsár—Jaeobsson 10:7, Flodström—Behr 10:2, Hahn— Pezza 10:3, Fenyvesi—Boisse 10:8. A döntőbe jutásért: Kul­csár—Flodström 10:4, Hahn— Fenyvesi 10:5. Pénteken megkezdődött a nő tőrözök egyéni küzdelme is. A rajthoz álló három magyar ví­vónő — Rejtő Ildikó. Bóbís Il­dikó és Tordasi Ildikó — símár Gedó nyék közé került! A magyar csapat — annak el­lenére, hogy Orbán és Jakab J. már kiesett — azt tartja, hogy most kezdődik csak igazán a verseny. Ezért szokás szerint csütörtökön délelőtt is rendes, kiadós edzést tartott a válogatott minden tagja. Délután azonban csak az edzők kísérték el Na­gyot a sportcsarnokba, ahol ki­hirdették őt győztesnek, s egy­úttal megnézte várható ellenfe­leit Is. Elsősorban a kanadai Clarké-ot, aki az 5:0-ás ponto­zás ellenére igen szorosan győ­zött, s csak az első és a har­madik menetben volt jobb finn ellenfelénél. Nagy Jóska véle­ménye a kanadairól: — Gyors versenyző, csak nem szereti, ha sok illést kap. az egy kicsit megzavarja, így hát kö­rülbelül tudom, hogy milyen re­cept kell ellene. A kanadaiakat egyébként ret­tenetesen boldoggá tette Clarké győzelme, s noha mérkőzését egyenes közvetítésben, egyszerre két csatornán sugározta a tévé, később még kétszer megismétel­ték. Ha Nagy J. legyőzné őt, akkor valószínűleg a kubai Aldama lesz a következő ellen­fele, aki, Papp Laci szerint a legjobb kubai iskolát képviseli és igen veszélyes rivális. Gedó pénteki ellenfelével sze­rencsésen sikerült összefutnunk, s így megtudtuk, hogy ez a mongol legény az ősszel lesz 21 éves, ulánbátori születésű és kétszeres országos bajnok. A győzelmi mérlege igen kedvező, hozzátéve azt, hogy nagyon ke­vés nemzetközi viadal ál) a háta mögött. Papp Laci azt mondta róla, hogy ügyes versenyző, de az esélyekről nem nyilatkozott, hiszen minden előfordulhat. Et­től függetlenül — és ez talár természetes is — Montrealban egyértelműen Gedót tartották a mérkőzés esélyesének. Az eredményjósok ezúttal nem csatlakoztak. Azaz. csak Gedó esetében nem. Mert elő­zőleg sokan gvőzt.esn^k tiope'tok Gelichet is, Srednickit is, Tka csenkót is. Mindhárman vereséget szen­vedtek! Srednícki és Tkacsen'tt szorosan, sőt, a szovjet fuatoi és felnőtt Európa-baj nők vitat­hatóan. De hát szinte mindet 3:2 arányú pontozással vége' érő mérkőzés eredménye vitat­ható ... Annál örvendetesebb, hóm olimpiai és kétszeres Európa' Calzadilla ) (venezuelai) | S. Cutov ( (román) | I Nincs verseny j r „ndhy j Lundby (svéd) * Gajda (lengyel) l __________ Szo lomin (szovjet) J I Agrimanakisz I (görög) J----------------I BOT OS A. (magyar) > Este — hazai idő szerint már éjfél után — lép majd szorító- ba Badari Tibor kétszeres Euró- pa-bajnokunk az egyesült álla­mokbeli Davey Armstrong ellen. A göröggel ellentétben az USA versenyzője meglehetősen is­mert, a tévéadásokból és a montreali sajtótudósításokból még azok is sok mindent meg­tudhattak róla, akik előzőleg so­hasem hallották a nevét. Annál is inkább, mert a fekete bőrű fiú a szovjet Volkov legyőzésé­vel vívta ki a jogot, hogy Ba­dartval találkozhasson. Veszé­lyes, kemény ellenfél, aki pro­finak készül, s mindhárom küz­dőtávolságban imponáló bizton­sággal öklözik. Nagy kérdés: Ba­dart jobb alapállása és ritmus- kihagyásos küzdőmodora zavar­ba tudja-e hozni? Mert ha csak az erőn meg az erőnléten múlik a dolog, akkor... De hát miért múlna csak azon? Badari útja a 16 között: Paredes ) (mexikói) |_________ Oda giri j 1 (japán) I l,_____ Rob inson (jamaicai) 1 > Choi (dél-koreai) > Armstrong ) (egy. áll.-beli) | , BADARI T. I 1 (magyar) | |______ Her rera (kubai) ( I Pacheco (venezuelai) 1 Csütörtöki eredmények (elöl a győztesek): Kisváitósúly (42 ind.) A 16 közé jutásért: Gombo (mon­gol)— Langan (togói) m. n. gy., Szczerba (lengyel)—Nhlengethwa (szváziföldi) m. n. gy., Portillo (argentin)—Chancoun (iraki) m. n. gy., Sittler (osztrák)—Boon- fuang (thaiföldi) a 2. m.-ben kiütés, Beyer (NDK-beli)—Na- vas (venezuelai) 5:0, Jesus (bra­zil) ellenfél nélkül győzött. McKenzie (brit)—Martinez (Pu­erto Ricö-i) 3:2, Leonard (egye­sült államokbeli)—Limaszov (szovjet) 5:0. (Nagy meglepetés az 1975. évi Európa-bajnok ve­resége !). Nagyváltósúly (28 ind.). A 16 közé jutásért: Vainonen (svéd) —Amparo (dominikai) 4:1, Ko- sunen (finn)— Scassino (uruguayi) 5:0, Azarhazin (iráni)—Dörfer (osztrák) 4:1, Kacar (jugoszláv) —Frandsen (dán) 5:0, Didea (ro­mán)—Prevost (kanadai) a 3. m.-ben döntő fölény, Sztancsev (bolgár)—Moi (kenyai) m. n. gy. Nehézsúly (18 ind.). A 16 közé jutásért: Szuvandzsiev (bolgár) —Ahmed (egyiptomi) m. n. gy., Ivanov (szovjet)—Fanghánel (NDK-beli) 3:2. Pénteki eredmények (elöl a győztesek): Papírsúly (31 ind.) A 8 közé jutásért: Guevara (venezuelai) —Geilich (NDK-beli) 5:0, Bjong Uk Li (KNDK-beli)—Sred- nicki (lengyel) 3:2. Pool- tarat (thaiföldi)—Tkacsenko (szovjet) 3:2, GEDÓ GYÖRGY —Batsuk (mongol) 5:0. Légsúly (35 ind.) A 8 közé jutásért: Duvalon (kubai)— Koga (japán) 5:0, Clyde (ka­nadai)—Magri (brit) a 3. m.-ben kiütés, Jo Ung Jong (KNDK- beli)—V. Rodriguez (spanyol) 3:2, Toroszjan (szovjet)—Cam- putaro (olasz) m. n. gy. Erdélyiné és Milassin ez elődöntőben Negyvenezer lelkes néző előtt az atlétika pénteken délelőtt „bevonult” az olimpiai stadion­ba. A kellemes, napsütéses nyi­tányon a szélmérőknek nem volt dolguk. Az első posztolylövés, akárcsak négy évvel ezelőtt Miinhcenben, a 400-as gátfutók előfutamait indította el. Az elő­futamok nem okoztak különö­sebb Izgalmat az esélyesek kö­zül egyedül Moses kezdett 50 mp-en belüli idővel. Régen ismert, hogy az at­léták nem lelkesednek a dél­előtti versenyzésért. A női tá­volugrás bennünket nagyon ér­deklő selejtezőjében a 630 cm-es szint meglepő nehéz­séget okozott az erős me­zőnynek. A két csoportba osz­tott 29 atlétanő közül csak hatan teljesítették, még a világcsúcs- tartó Sieglnek is csak harmadik kísérletre sikerült. Erdélyiné 626 cm-rel kezdett, másodikra 642 cm-re javított és ezzel már biz­tosította helyét a délutáni elő­döntőben. Milassinné két rosz- szul befejezett kísérlet után utol­sóra 622 cm-t ugrott és ez még éppen elég volt a továbbjutás­hoz. A szabályok szerint ugyan­is, ha tizenkettőnél kevesebben érik el a szintet, akkor az! ered­mények alapján a további helye­zettekkel egészítik ki tizenkét fő­re a mezőnyt. Harmadik ver­senyzőnk, Bruzsenyák, sajnos, nagyon idegesen versenyzett. El­A* MZ re in- és poniíábléznt ORSZÁG I. II. III. IV. V. VI. Pont Egyesült Államok 13 10 5 3 4 6 184 Szovjetunió 9 12 7 6 5 3 182 NDK 9 7 6 9 9 5 172 Románia 3 2 2 3 1 1 51 NSZK 2 1 2 3 3 4 46 Lengyelország 2 2 — 4 — 3 39 Japán 1 1 3 2 1 1 33 Kanada — 1 3 2 3 4 33 Olaszország 1 1 1 1 3 3 28 Nagy-Britannia 1 1 1 1 1 3 24 Magyarország — 1 2 2 1 2 23 Hollandia — 1 2 1 2 — ai Bulgária 2 1 — — — — 19 Csehszlovákia — 11 — 2 — 13 Franciaország — — 2 — 2 — 12 Ausztrália — — — 1 — 13 9 Dánia — — 2 — — — 8 Brazília — — — 2 — — 6 Belgium — 1 — — — — 5 Portugália — 1 — — — — 5 Irán ^ — — 1 — — 1 5 Svédország — — — — 2 1 5 Ausztria — — 1 — — — 4 Jugoszlávia — — — 1 — — 3 Puerto Rico — — — 1 — — 3 Svájc 3 Üj-Zéland — — — 1 — — 3 Kuba — — — — 1 — 2 Izrael — — — — 1 — 2 Koreai NDK _____ i I Finnország — — — — — 1 1 ső ugrása gyengén sikerült, s utána kétszer belépett. Vele együtt kiesett többek között a szovjet Borszuk. a román Spinű, és két amerikai lány. Walker és Watson is, akik az idén már 660 körül ugrottak. A két másik ügyességi selej­tező viszont már lényegien jobb eredményeket hozott. Sőt, a súlylökő Barisnyikov és — né­mi "meglepetésre — a gerelyha­jító Becker az olimpiai csúcsot is mindjárt megdöntötte. Tizen­két gerelyhajítónő és tizenegy súlylökő birkózott meg a szint­tel. A tizenkettedik az amerikai G. Woods, a mexikói és mün­cheni ezüstérmes lett, aki 19-35 m-es dobásával még éppen „be­fért” az elődöntő mezőnyébe. A kilenc 100 m-es férfi elő­futamban fölényben voltak, a nagyszerű, sötétbőrű vágtázok. A VI. futamban a védő szovjet Borzov nagyon gyengén indult és 10.53 mo-cel másodikként ju­tott tovább. Lépőid az utolsó fu­tamba került, ahol bokasérülés­ből felgyógyulva elindult és második lett a kubai Leonard. Lépőid rossz rajtjával minden esélyét elvesztette a továbbju­tásra és 10.82-vel az ötödik helyre szorult. FÉRFIAK 100 m. Előfutamgyőztesek. I.: Crawford (trinidadi) 10.42. II.: J. Jones (amerikai) 10.43. III.: Petrov (bolgár) 10.46. IV.: Quar- rie (jamaicai) 10.38. V.: Glancé (amerikai) 10.37. VI.: Kurrat (NDK-beli) 10.37. VII.: Riddick (amerikai) 10.43. VIII.: Echevin (francia) 10.53. IX.: Monsels (su- rinami) 10.58. Az előfutamokból az első három helyezett, továb­bá mögöttük az öt legjobb időt elérő versenyző került a közép­futamba. 400 m. gát. Előfutamgyőztesek. I.: Ciortisz (görög) 50.42. II.: Wheeler (amerikai) 50.32. III.: Shine (amerikai) 50.91. IV.: Mo­ses (amerikai) 49.95. Mindegyik futamból az első három került a középfutamba. Súly. Selejtező (szint: 19.40 m). A legjobbak: Barisnyikov (szov­jet) 21.32, olimpiai csúcs (régi: 21.18, Komar, lengyel, 1972), Capes (brit) 20.40, Mironov (szovjet) 20.26. NŐK Távol. Selejtező (szint: 630 cm). A délutáni elődöntőbe ke­rültek: Alfejeva (szovjet) 654, Voigt (NDK-beli) 644. Erdélyiné (magyar) 642, Siegl (NDK-beli) 642, Wycisk (NDK-beli) 642, Nygrynová (csehszlovák) 641, Vintila (román) 628, D. Jones (kanadai) 628. Ueeve (brit) 626, McMillan (amerikai) 625, Milas­sinné (magyar) 622, Panajotova (polgár) 622. Bruzsenyák 602 cm- rel kiesett. Gerely. Selejtező (szint: 54.50 m). A legjobbak: Becker (NSZK-beli) 65.14, olimpiai csúcs (régi: 63.88, Fuchs, NDK- beli, 1972). Fuchs (NDK-beli) 62.46, K. Schmidt (amerikai) 61.50, Jankó (osztrák) 60.90, Hein (NDK-beli) 60.70. Az első magyar te mész érem A csapatverseny, majd a cso­dálatos élményt nyújtó egyéni összetett bajnokság már sejtet­te, hogy minden idők legszín­vonalasabb női szerenkénti dön­tőinek szemtanúi lehetnek a Fo- rum-csamok nézői és azok a milliók, akik a televízió képer­nyőjén követik a tomaverse- nyek eredményeit. Természete­sen csütörtökön este is zsúfolá­sig megteltek a lelátók, eljöttek a Fórumba a tomasoort régi és új hivei, hogy lássák a régi és az új csillagokat. Mi Egervári Márta révén két szeren is érdekeltek voltunk. Márta a várnai VB óta felemás- korláton és lóugrásban nagyot lénett előre. Üj. nehéz elemeket tanult, ennek köszönheti, hogy Montrealban az olimpián a leg- között szerepelhet. Először a lóugrás résztvevői vonultak a küzdőtérre. Kith — a Fórumban az egyetlen ver­senyző volt. aki Comanecin kí­vül 10 pontos értéket kapott — a legmagasabb hozott pontszám birtokában érkezett a döntőre. Ezúttal is csodálatos, eredeti ug­rást mutatott be és fölényesen nverte ezen a szeren az olimpiai aranvérmrt. A második, holtve-- senvben Turiscseva és az NDK ugröcsodáia. Dombeck lett. Cn- maneci ebben a számban tehát nem került a dobogóra. Egervári első ugrását ugyan elrontotta, visszaült az érkezéskor, másod­szorra azonban egv ritkán lát­ható ugrást. mutatott be — más­fél szaltó előre bicska mozdulat­tal — amiből csak egv kicsit lé­pett el é= 9.75 nontot kapott. Ez­zel hatodik lett. A felemáskorlát versenye már a megkezdése előtt szenzációt hozott, hiszen még sohasem for­dult elő világversenyen, olim­pián, hogy a döntőbe kerek 10 ponttal érkezzen egy verseny­ző. Comaneci hajtotta végre ezt a bravúrt, aki ezen az olimpián felemáskorláton már kétszer is kapott a pontozóktól maximális értéket. A döntőben sem adta alább az újdonsült olimpiai baj­noknő, példátlan biztonsággal, briliáns technikával hajtotta végre nagyszerű gyakorlatát és kereken 20 ponttal nyerte máso­dik olimpiai aranvérméUi Korbut rontott, csak 9.40-et kapott, s ezzel elvesztette reményét, hogy kedvenc szerén dobogóra kerül­jön. Rontott Kische is. Ungurea- nu — Comaneci honfitársnője — teljesítménye alig maradt el a bajnoknőétől, biztosan lett má­sodik. Ekkor következett Eger­vári Márta. Ezúttal egy kicsit sem hibázott. magabiztosan nagy lendülettel, szépen mutat­ta be értékes anyagú gyakorla­tát és ezzel nagy meglepetésre ebben a hallatlanul erős me­zőnyben megszerezte a harmadik helyet. Meghatottan és boldogan vonult a két román tornásznö­vel együtt az eredményhirdetés­hez. Megszületett tehát a torna­versenyeken az első nagy ma­gyar siker, az első érem. Remél­jük, ezt még több is követi. Női szerenkénti döntők: LÓUGRÁS. Olimpiai bajnok: Nelli Kim (Szovjetunió) 19.800, 2. holtversenyben Tu­riscseva (Szovjetunió) és Dombeck (NDK) 19.650, 4. Comaneci (Románia) 19.625, 5. Escher (NDK) 19.550, 6. , Egervári Márta (Magyaror­szág) 19.450. FELEMÁSKORLÁT. Olimpiai bajnok: j Nadia Comaneci (Románia) 20.00, 2. Ungurea- nu (Románia) 19.800, 3. Eger­vári Márta (Magyarország) 19.775, 4. Kische (NDK) 19.750, 5. Korhűt (Szovjet­unió) 19.300, 6. Kim (Szov­jetunió) 19.225. GERENDA. Olimpiai bajnok: Nadia Comaneci (Románia) 19.950, 2. Korbut (Szovjet­unió) 19.725, 3. Ungureanu (Románia) 19.700. 4. Turis­cseva (Szovjetunió) 19.475, 5. Hellmann (NDK) 19.450, 6. Escher (NDK) 19.275. müszabadgyakorlat. Olimpiai bajnok: Nelli Kim (Szovjetunió) 19.850, 2. Tu­riscseva (Szovjetunió) 19.825, 3. Comaneci (Románia) 19.750, 4. Pohludkova (Cseh­szlovákia) 19.575, 5. Kische (NDK) 19.475, 6. Escher (NDK) 19.450. A csoport- mérkőzések hajrája Az eredetileg tervezett négy mérkőzés helyett csütörtökön csak háromra került sor. Egyip­tom férficsapata ugyanis visz- szalépett. így eredményeit tö­rölték. A férfi B-csoportbar már eldőlt, hogy a Szovjetunió és Japán folytathatja majd a négyes döntőben a küzdelmet a? olimpiai bajnoki címért, a két kitűnő együttes vasárnapi ösz- szecsapása csak a csoportelső­séget dönti el. Továbbjutott már két győzelmével a világbajnok lengyel férficsapat is. a kiadó egy helyért Dél-Korea. Kuba és Csehszlovákia áll nagy harcban egymással. A nőknél a világbajnok Japán biztositotta elsőként helyét a négy között. Az A-csoport máso­dik helyét a pénteki Magyar- ország—Peru találkozó dönti el A másik csoportban a csü­törtök éjieli órákban Dél-Korea is legyőzte az NDK-t. így csak a szombati Kuba—Dél-Korea ta­lálkozón dől el. hogy ki lesz a második továbbjutó. CSÜTÖRTÖK FÉRFIAK Japán—Brazília 3:0 (13, 8, 9). A B-csoport állása 1. Szovjetunió 2 2 — 6:0 4 2. Japán 2 2 — 6:0 4 3. Brazília 2 — 2 0:6 7 4. Olaszország 2 — 2 0:6 2 NŐK B-csoport. Szovjetunió—Kuba 3:1 (9. -13, 11. 10). Dél-Korea —NDK 3:2 (—5. —11, 14, 2, 13). A B-csoport állása 1. Szovjetunió 2 2 — 6:2 4 2. Kuba 2 1 1 4:4 3 3. Dél-Korea 2 1 l 4:5 3 4. NDK 2 — 2 3:6 2 4 »

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék