Népsport, 1976. július (32. évfolyam, 155-183. szám)

1976-07-23 / 175. szám

2 NÉPSPORT XXXII. 175. ♦ 1976. július 23. qgp XXI. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK ♦ XXI. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK ♦ XXI. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK $§> Kömyűsúlyban Kaczmarek az első Ritka az olyan világverseny, melynek már a kezdete előtt el­mondhatjuk: a világcsúcstartó biztosan nem nyer ... Szerdán este a St. Michel Aré­nában ilyen verseny zajlott! A 28 éves Szergej Pevzner ugyan­is, aki a naookban kitfmő re­kordjával a könnyűsúlyú rang­lista élére állt, nem volt jelen. Túl későn bizonyított... Távol­létiében a legutóbbi világbajnok­ság győztese, az ugyancsak szovjet Pjotr Kőről, továbbá kát lengyel: az idei Európa-bajnok Kaczmarek és Czarneczki volt esélyes. És mellettük — dobogóra lé­pett jó néhány, titokban re­ménykedő versenyző, élükön a francia Seref-vel. A szakítás után még rendkí­vül szorosnak tűnt a verseny. Hárman álltak az élen, egyfor­mán 135 kilóval: Kaczmarek, Kőről és Senet! A lökés haj­rája döntött csak a 30. születés­napját ünnpelő Kaczmarek ja­vára. Ide kívánkozik az az ünnep­rontó tény, hogy ilyen gyenge eredménnyel régen nyertek nagy versenyt a könnyűsúlyban. Már Münchenben is jobb teljesít­mény kellett a szakításban és a lökésben a győzelemhez! De jobb eredmény kellett legutóbb Berlinben, s korábban Moszk­vában, az Európa-, illetve világ- és Európa-bajnokságon a siker­hez. Kaczmarek öt kilóval, Kő­ről hét és féllel maradt el leg- jobbjától. A magyar Bagóé s 1969-ben (!) elért eredményével is 4. lehetett volna ... KÖNNYÜSÜLY. Olimpiai baj­nok: Zbigniev Kaczmarek (Lengyelország) 307.5 (133, 172.5); 2. Korul (Szovjet­unió) 305 (133, 170); 3. Senet (Franciaország) 300 (135,165); 4. Czarneczki (Lengyelor­szág) 295 (130. 165); 5. Amb- rass (NDK) 295 (125, 170): 6. Shirmaya (Japán) 292.5 (127.5, 165). Oszokin jobb volt... Város a városban ... Mont­realban a kerékpárosok „városa” a Velodrome stadion, amelynek útjain az idegen könnyen el­tévedhet. Így aztán megörül­tünk, amikor szerda délután hosszú keresgélés után megta­láltuk az útvesztők sokaságában Szűcs Gábort, az olimpián sze­replő egyetlen magyar kerék­párost. Gábor éppen bemelegíteni in-1 dúlt a 4000 m-es üldözőverseny nyolcaddöntőjére, amikor a pá­lya kapujánál rátaláltunk. — Kicsit izgulok... Minden óriási, a stadion csodálatos. Na­gyon örülök, hogy továbbjutot­tam. Most viszont nagyon nehéz akadály következik, de mindent megteszek — adta Gábor az olimpia egyik legrövidebb inter­júját és elindult a gyors fa- padlós oálvára. ahol a selejte­zőben 47.9 km-es átlagot ért el. A nyolcaddöntő utolsó futamá­ban állt rajthoz Szűcs. Párja a selejtező legjobbja, a szovjet Oszokin volt. A magyar fiú is­mét jól kezdett, de amint az várható volt, Oszokin túl ke­mény diónak bizonyult. Az olim­piai bajnokságra esélyes szovjet versenyző az utolsó előtti kör­ben befogta és így fölényesen győzött. A negyeddöntőbe jutottak: Oszokin (szovjet) 4:45.10, G. Iversen (norvég) 4:52.82, Klasa (csehszlovák) 4:49.84, Sutton (ausztráliai) 4:51.36, Pizzoferrato (olasz) 4:48.41. Braun (NSZK- beli) 4:46.94, Ponsteen (holland) 4:47.18, Huscke (NDK-beli) 4:47.72. Az egyéni üldözőverseny küz­delmei után a sprintversenyek első fordulójára került sor. Iz­galmas páros küzdelmek után ki­alakult a nyolcaddöntő mező­nye: Moreion (francia) 11.46, Rossi (olasz) 11.36, Geschke (NDK-beli) 11.55, Kocok (len­gyel) 11.79. Tkac (csehszlovák) 11.19, Kravcov (szovjet) 11.16, Singleton (kanadai) 11.49. Chor (japán) 11.21, Berkmann (NSZK- beli) 11.38, Tormen (chilei) 11.63, Mirander (jamaicai) 11.45, Vaar- ten (belga) 11.26. A remény­futamokból: Smith (barbadosi) 12.34, Angelov (bolgár) 11.50, Echeverry (kolumbiai) ellenfelét diszkvalifikálták, Fredborg (dán) 11.96, Gadd (angol) ellenfelét diszkvalifikálták, Pieters (hol­land) 11.71. A szerdai pályaversenyek a 4000 m-es egyéni üldözőverseny negyeddöntőjével zárultak. A legjobb nyolc versenyző óriási csatát vívott a nagyszámú néző- közönség előtt. A negyeddöntő győztesei: Huschke 4:47.44, Ponsteen 4:48.97, Braun 4:48.67, Oszokin 4:48.27. Biztosan nyert a két esélyes Az olimpián eddig szereplő sportágak közül vitathatatlanul a torna vonzotta a legtöbb érdek­lődőt. Már a versenyszerű ed­zéseken zsúfolt nézőtér előtt sze­repeltek a tornászok, a bajnoki küzdelmeket pedig sokkal töb­ben szerették volna a helyszí­nen megnézni, mint ahányan befértek az óriási Fórum csar­nokba. Szerdán a tornásznők egyéni összetett küzdelmére került sor. Az összetett bajnoki címért és helyezésekért küzdők 36 fős mezőnye a csapatverseny során szerzett pontszámok alapján ala­kult ki. Az új szabály szerint országonként legfeljebb három versenyző kerülhetett az indulók közé. A tornásznők magukkal hozták a csapatversenyben szer­zett pontszámaik felét. A mie­ink közül Egervári a 8., Med- veczky a 12., Tóth a 13. helyről kezdte el a versenyt. A legnagyobb érdeklődés ter­mészetesen a legjobbakat, közü­lük is Comanecit kísérte, aki Montrealban tovább növelte népszerűségét. Turiscseva és Comanecí az egyéni versenyben egy csoportba került, ez a csoport lóugrással kezdett. Turiscseva itt egy tized pontot ledolgozott hátrányából, látszott, hogy nagyon akar és ekkor még úgy tűnt, hogy ver­senyben van a bajnoki címért. Az első fordulóban Medveczky felemáskorláton szerepelt, szal- tóleugrása nem sikerült és csak 9.30-at kapott. Egervári a ge­rendán 9.35-öt szerzett. Tóth Margit talajon 9.55 pontot. A következő fordulóban Eger­vári került a talajra és az ed­digi legmagasabb pontszámot, 9.55-öt kapta. A legjobbak ver­senye itt döntő szakaszba ke­rült, mert Comanecí második szerén, a felemáskorláton újabb tízest kapott. Ugyanezt az érté­ket olvashatták tomboló taps­vihar mellett a nézők, miután Comanecí tökéletes gerendagya­korlata után leugrott a szerről. Ezután a legnagyobb ellenfél, Turiscseva megölelgette és ek­kor már látni lehetett, hogy lé­lekben egy kicsit feladta a küz­delmet. A harmadik fordulóban a mi legnagyobb örömünkre Egervári a felemáskorláton 9.9-et ka­pott, ami azért különösen ör­vendetes. mert Egervári ezpn a szeren a döntőben van. Közben Kim a lóugrásban eredeti ug­rásáért — Cukahara-egészcsa­varral — ugyancsak 10-es érté­ket kapott! Következett az utol­só szercsere. Comanecí talajon szerepelt és 9.9-et kapott, ez azt jelentette, hogy ő lett az össze­tett olimpiai bajnok! Utána Tu­riscseva következett a talajon, 9.9-et kapott, de érthetően el­keseredve ment vissza a helyé­re. hiszen amint később kiderült, München olimpiai bajnoka nem eggyel előrébb, hanem eggyel hátrább került, mert Kim. aki felemáskorláton 9.9-et kapott, lett a második. Egervári Márta a másik „dön­tős” szerén, a lóugrásban is 9.9- et érdemelt ki remekül sikerült másfél szaltós ugrásáért. Közel állt ahhoz, hogy az összetettben is pontot szerezzen, sajnos, ge­rendán csak 9.30-at szerzett, igy nem tudta megelőzni a 6. helyen végzett Eschert, s 7. lett. Medveczky az igen szépen végrehajtott, nehéz felemáskcxr- lát gyakorlata végén elkövetett hibája miatt kicsit visszaesett, akárcsak Tóth, áld a gerendáról esett le. Ettől a két hibától el­tekintve ebben a rangos me­zőnyben, minden eddigi olimpiai összetett versenynél magasabb színvonalú küzdelemben lá­nyaink nagyszerűen helytálltak, dicséret illeti meg őket. NOl egyéni összetett ver­seny. Olimpiai bajnok: Na- dia Comanecí (Románia) 79.275 pont, 2. Kim (Szov­jetunió) 78.675, 3. Turiscse­va (Szovjetunió) 78.625, 4. Ungureanu (Románia) 78.375, 5. Korhűt (Szovjetunió) 78.025, 6. Escher (NDK) 77.750, 7. Egervári Márta (Magyarország) 77.325... 13. Medveczky Krisztina 75.975, 17. Tóth Margit 75.575. A női eredményhirdetés után kétórás szünet következett, majd a férfi tornászok egyéni össze­tett versenyével folytatódott a műsor. A 36 résztvevőt hat hatos csoportba osztották. Magyar és Donáth ugrással, Molnár gyűrűn kezdett. Sainos, a fáradtság jelei mutatkoztak a mieinken, Do- náthnak és Magyarnak nem si­került az ugrása, Molnár ugyan szép gyakorlatot mutatott be a gyűrűn, de a pontozóktól alacsony értéket, csupán 9.25 pontot ka­pott. A pontozók általában szűk­markúak voltak, például And­rianov ragyogó gyűrűgyakorla­tára is csak 9.75-öt adtak. A kö­zönség fütyült — a pontszám maradt... Gyűrűn egyébként sajnálatos eset történt. Grecu, a románok világbajnoka gyakorlata közben izomhúzódást szenvedett, és a verseny feladására kénysze­rült, majd Markelov is megsé­rült és mindketten csak orvosi ápolás után próbálták folytatni — kevés sikerrel. Donáth és Magyar korláton folytatta a küzdelmet, mindket­ten rontottak, Molnár a lóug­ráshoz került, s ugrásai sike­rültek már jobban Is. Az egyéni összetett első he­lyére pályázó Andrianov biz­tosan, kiegyensúlyozottan dol­gozott. Talajon és ugrásban kapta a legtöbb pontot (9.8), nyújtón a legkevesebbet (9.65). A gyűrűn halványabb és a le- ugrást kissé elvétő (csak 9.45- öt adtak rá) Kató nem tudta megszorítani és végül Andria­nov kerek egy ponttal előzte mag a kétszeres összetett olim­piai bajnokot! A szovjet és a japán tornászok mellett a len­gyel Szajna nyújtotta a leg­egyenletesebb teljesítményt és Markelov sérülése ellenére a hatodik helyet meg tudta sze­rezni. A mieink kissé szélsőségesen tornáztak, mindhárman több szeren rontottak, különben előbb végezhettek volna. Azo­kon a , szereken azonban, ahol a pénteki döntőbe kerültek — Magyar lóugrását kivéve — jól szerepeltek. Magyar a lólengésben 9.9-cel az est legmagasabb pontszámát kapta nagyszerű gyakorlatáért. Molnár ugrásban 9.75, Donáth gyűrűn 9.5 ponttal végzett. A lólengésben Donáth Magyar­vándorral fűszerezett gyakor­latát, amelyre a csapatverseny során csak 9.45-öt adtak, most 9.8-cal jutalmazták ... FÉRFI EGYÉNI ÖSSZETETT VERSENY. Olimpiai baj­nok: Nyikolaj Andrianov (Szovjetunió) 116.650, 2. Sz. I Kató (Japán) 115.630, 3. Cukahara (Japán) 115.575, 4. Gyityatyin (Szovjetunió) 115.525, 5. Kadzsijama (Ja­pán) 115.425, 6. Szajna (Len­gyelország) 114.625, ... 8. Molnár Imre 113.575, 9. Ma­gyar Zoltán 113.423, ... 13. Donáth Ferenc 112.750. Pénteken a szerenként! dön­tőt Magyar lólengésben és Molnár lóugrásban a legmaga­sabb pontszámmal kezdi. Donáth a sérülések folytán előrelépett gyűrűn. Az örömöt csak az rontja, hogy Magyar Zoli nincs teljesen rendben, hűléssel baj­lódik és a derekát is fájlalja. A 3. futamban Haán András harmadik A harmadik futamban Haán András alaposan javított, hiszen a harmadik helyen végzett. Ez a futam egyébként jól szét­szórta a mezőnyt, az eddig az élen végzettek közül csak Bert- rand . vitorlázott jól, a többi élen álló a mezőny végén vég­zett, míg a hátul állók előre tör­tek a finn dingi hajóosztályban. Finn dingi. 3. futam: 1. Bertrand (ausztrál), 2. Doreste (spanyol), 3. Haán András (ma­gyar). Három futam után Haán- nak 54.7 pontja van, 13. Repülő hollandi. 3. futam: 1. Üj-Zéland, 2. NSZK, 3. Hollan­dia. Három futam után: 1. Nagy-Britannia 11. 2. NSZK 11.7, 3. Üj-Zéland 27 pont. Tornádó. 3. futam: 1. Egyesült Államok, 2. Ausztrália, 3. Svéd­ország. Soling. 3. futam: 1. Francia- ország, 2. Hollandia, 3. NDK. Három futam után: 1. Francia- ország 19, 2. NDK 23.7, 3. Dánia 25 pont. Tempest. 3. futam: 1. Spa­nyolország, 2. Svédország, 3. Egyesült Államok. Három futam után. 1. Svéd­ország 11, 2. Egyesült Államok 11.7, 3. Szovjetunió 16. 470-es hajóosztály. 3. futam: 1. Nagy-Britannia, 2. Spanyol- ország, 3. Kanada. Bajnokhoz méltóan Az Egyesült Államok—Ju­goszlávia és a Szovjetunió—Ka­nada férfi kosárlabda-mérkőzé­seket szerdán késő este egy­mást követően játszották. Több ismert szakember, köztük Vla­gyimir Kondrasin, a szovjet csapat edzője is, az olimpia előtt úgy nyilatkozott, hogy ez a négy csapat kerül majd a dön­tőbe. Az első két forduló után, a rangadók előtt még mind a négy együttes veretlen volt, ed­dig tehát minden a várakozás­nak megfelelően történt. Az Egyesült Államok—Ju­goszlávia találkozó első félide­jében úgy tűnt, hogy felborul a papirforma. Az Európa-bajnok meglepte ellenfelét, négypontos vezetésit szerzett. A második já­tékrészben a jóval gyorsabban játszó amerikaiak elhúztak, ek­kor huszonhárom ponttal többet dobtak ellenfelüknél. Érdemes feleleveníteni a két együttes Puerto Rico elleni összecsapá­sát. A jugoszlávok 21 ponttal, az Egyesült Államok viszont csak egy ponttal verték az em­lített válogatottat. Aztán tes­sék ... A hazai közönség bravúrt várt kedvenceitől a Kanada— Szovjetunió mérkőzésen. Az olimpiai bajnok azonban pre­cíz, erőtől duzzadó játékával már az első félidőben szétzilál­ta még a legjobban bizakodók reményeit is. Eredmények. Férfiak. A-csoport: Szovjet­unió—Kanada 108:85 (51:31), Ku­ba—Japán 97:65 (44:22). Az A-csoport állása 1. Szovjetunió 3 3 — 321:239 6 2. Kuba 3 2 1 287:229 5 3. Kanada 3 2 1 273:263 5 4. Mexikó 3 1 2 302:330 4 5. Ausztrália 3 1 2 286:321 4 6. Japán 3 — 3 222:309 3 B-csoport: Egyesült Államok— Jugoszlávia 112:93 (51:55), Olasz­ország—Csehszlovákia 76:69 (40:30), Csehszlovákia—Puerto Rico 89:83 (50:42). A nők egynapos pihenő után, csütörtökön folytatták, a játékot. A világbajnok Szovjetunió baj­nokhoz méltó játékkal bizo­nyult jobbrial? Bulgáriánál. Nők. Szovjetunió—Bulgária 91:68 (53:36). Faragó remek akciógóljai, Molnár nagy védései (Folytatás az 1. oldalról) rehajtó” (3:4). Sudár és G. De Magistris páros kiállítása a ki­tűnő olasz pólósnak azt jelentet­te, hogy cserével végleg el kel­lett hagynia a medencét. Mol­nár ismételt szép szerelése után Csapó kapta meg a labdát, de ejtése a kapufáról lepattant. Molnár megint védett. Szívós előtt tömörültek a védők, Fa­ragó váratlanul távolról lőtt — eredményesen. Megszületett az első akciógól (4:4). Húsz má­sodperccel a harmadik negyed befejezése előtt Ghibellinit küld­te „kényszerpihenőre”. Félix és Faragó hatalmas bombája után már mi vezettünk (5:4). Igen izgalmasan alakult az utolsó negyed. Szívós kapufát lőtt. Ghihellini megúszott, Csapó már csak visszahúzni tudta — négyméteres. Marsili nem hagyta ki (5:5). Ismét két-két ered­ménytelen támadást láthattak a nézők. Óriási volt az iram, meg­állás nélkül le-felúsztak a játé­kosok. Váratlan D’Angelo-ejtés — ezúttal a kapufa hárított. Szívós elé újból behúzódtak a védők, nem vállalták Szívós egy az egybeni őrzését. Faragó most is feltalálta magát. Ismét csak­nem tíz méterről bombázott a felső sarokba. (6:5). 1 perc 18 másodperc volt ekkor hátra a mérkőzésből. Az olaszok ferge­teges támadást vezettek, min­dent megpróbáltak, és szemmel láthatóan arra törekedtek, hogy a mieink közül valakit kiállít­tassanak. Közeledett a 45 má­sodperces támadási idő vége, lő­niük kellett. Marsili jól elta­lált bombáját Molnár remek ér­zékkel hárította. A hátralevő má­sodpercekben a mieink már nem adták ki a kezükből a labdát. Az igen fontos mérkőzésen az egységes csapatszellemből, a küzdenitudásból példát mutatott csapatunk. Gyarmati Dezső szö­vetségi kapitány Sudárral őriz­tette a világhírű Gianni De Ma- gistrist — sikerrel. Sudár már a harmadik negyed közepén ki tudta erőltetni De Magistris har­madik és egyben végleges kiál­lítását, de addig is jól fogta. Csapatunk Faragó révén döntő- fontosságú két akciógólt is tu­dott lőni, míg az olaszok egyet sem. Molnár is nagy érdemeket szerzett a győzelemben — kö­zeli veszélyes lövéseket hárí­tott és szerelt is. Szívós volt a csapat motorja, elöl, hátul óriá­si lelkesedéssel küzdött, renge­teget vállalt magára, minden di­cséretet megérdemel. Románia—Jugoszlávia 3:5 (1:1, 1:2, 2:1, 1:1). Csütörtökön rendezték volna meg a 7—12. helyért a Szovjet­unió—Kuba mérkőzést. A szov­jet együttes azonban nem állt ki a találkozóra. Ennek okát Jurij Sljapin, a Szovjet Vízi­labda Szövetség főtitkára így indokolta meg: — Négy játékosunk beteg. Lázas torokgyulladása van Bar- kalovhak, Drevalnak és a két kapusunknak. Kapus nélkül pe­dig a mérkőzésnek nem lenne sportértéke. A szabályok értelmében, ha egy csapat nem áll ki a mérkő­zésre, akkor az ellenfél 5:0-ás gólaráneyal kapja meg a két pontot. Következik: az NSZK Vízilabda-válogatottunk pén­teki ellenfele a hatos döntőben az .NSZK csapata. Eddigi mér­legünk az NSZX-beliekkel: 24 győzelem, egy döntetlen és ez idáig még egyszer sem szen­vedett vereséget a magyar vá­logatott. Az eddigi egyetlen döntetlen eredmény a leg­utóbbi olimpián, Münchenben született. A gólkülönbségünk: 163—57. Az idén mindössze egyszer mérkőzött egymással a két együttes, kedden, itt, Montrealban a csoportktizdel- mek során. Akkor a mieink 4:0-ra győztek. 175-ször a legjobbak között Ritka szép jubileumhoz ér­kezett el az olaszok elleni mérkőzésen a magyar vízi­labda-válogatott két kitűnő játékosa: Konrád Ferenc dr. és Sárosi László dr. Mind­ketten 175-ször szerepeltek a magyar válogatottban. Konrád Ferenc dr. már a tokiói olimpia előtt tagja volt a válogatott keretnek, de az olimpiára akkor még nem került ki. Az 1966-os Európa- bajnokságon azonban már részt vett és azóta minden nagy világversenyen. Egysze­res világ- és Európa-bajnok. Olimpián egy ezüst- és egy bronzérmet szerzett. Ezekből az érmekből Sárosi dr -nak is ugyanennyi van. hiszen Sáro­si is ott volt minden világ- versenyen a mexikói olimpia óta. Konrád Ferenc dr. vérbeli csatár, azon kevesek közé tartozik, \ki akciógólt, látvá­nyos akciógólt tud lőni. Sá­rosi dr. a világ legnagyobb irányítóinak, iátékmesterei- nek egyike. Utánozhatatlan könnyedséggel szervezi a iá- tékót, kiismerhetetlen. ,.gól­passzai” pedig egyedülállóak. Sikerült a visszavágás (Folytatás az 1, oldalról) viai EB-ezüstérmes lengyelek mellett pedig — hogy két eve, Mexikóban, a VB-n nem talál­tak legyőzőre... Aligha árulunk el titkot, ba hozzátesszük: a férfiak szuper­mérkőzése mellett azért az ér­deklődésből lü jutott az éjfél után kezdődött Kanada—Ma­gyarország női találkozónak is. A Perutól elszenvedett vereség után ugyanis a hazaiak még mindig nem adták fel a négyes döntőbe jutás reményét. A lengyel—kubai férfimérkő­zés mindenesetre csak fűtötte a hangulatot': a karib-tengeriek már 2:0-ra vezettek a világbaj­nok ellen. A küzdelem élességé­ről két számadat. A találkozó 138 percig tartott, ezen belül a döntő játszma — s ez alighanem világcsúcs! — 47 percig — NŐK A-csoport. Japán—Peru 3:0 (7, 4, 9). Magyarország—Kanada 3:1 (13, 10, —9, 9). V: Gorbacsov (szov­jet). Magyarország: SCHLEGL, Szalayné, TORMA. Biszku E., DR. BANHEGYINÉ, FEKETE- NÉ. Cs: Schadekné, Bárdi, Bisz­ku Zs., Szloboda, Királyné, Hu­bámé. Edző: dr. Kotsis Áttilá- né. Kanada: Olson, VANDER- WELDEN, BAKSTER, Bishop, Ireland, Dempstef. Cs: Heeps, Girvan, Armonas, Dalton. Edző: Moo Párk. Rendkívül kiegyensúlyozott volt a sorsdöntő első Játszma: ötezer hazai szurkoló űzte, haj­szolta csapatát. A kanadaiak 13:ll-re vezettek is, de nagy harcban néhány szellemes táma­dással sikerült megszerezni a vezetést. A második játszmában remekelt a magyar válogatott: a sáncról. lepattanó labdákat Szalayné, Feketéné és dr. Bán- hegyiné rendre értékesítette. A hazaiak a mezőnyben jó telje­sítményt nyújtottak, de a jól sáncoló magyar válogatott elő­nye egyre nőtt. Aztán követke­zett egy kisebb visszaesés. Néhány rossz szerva, nyitás- fogadásbeli hiba. s máris elhúz­tak a kanadaiak. 4:8-nál még úgy tűnt, sikerül fordítani, de a hazai szurkolóktól tüzelt együttes szépített. Kísértett az áprilisi szombathelyi emlék: alt­kor ugyanis 2:0-ás iátszmaarány után Kanada a maga javára for­dította a mérkőzést. Torma Ágnes A magyar válogatott azonban bebizonyította, hogy lényegesen jobban készült az olimpiára, számára nem a Savaria Kupa, hanem — az olimpia négyes döntőjébe jutás volt a fontos. Igaz. ehhez még pénteken, bár­milyen arányban, le kell győzni Perut. Az A-csoport állása: 1. Japán 2 2 — 6:0 4 2. Magyarország 2 1 1 3:4 3 3. Peru 2 1 1 3:5 3 4. Kanada 2 — 2 3:6 2 FÉRFIAK A-csoport. Lengyelország—Ku­ba 3:2 (—13, —10. 6, 9, 18), Dél- Korea—Kanada 3:0 (7, 5, 8). Az A-csoport állása 1. Lengyelország 3 3 — 9:4 6 2. Dél-Korea 2 1 1 5:3 3 3. Csehszlovákia 2 11 4:3 3 4. Kuba 2 1 1 5:4 3 5. Kanada 3 — 3 0:9 3 * i k

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék