Népsport, 1976. október (32. évfolyam, 236-262. szám)

1976-10-25 / 257. szám

XXXII. 257. ♦ 1976. október 25 NÉPSPORT 7 SAKK Porfisch Lajos világba ]no!< jelölt (Folytatás az 1. oldalról) vábbjutó volt. Portischnak a döntetlenre feltétlen szüksége volt, veresége esetén Tallal holtversenybe kerül és tovább­játszhat kétfordulós csatákat a végső döntésig. De erre nem kerül sor, mert a magyar ver­senyző megszerezte a szükséges fél pontot. Végeredmény; 1. Tigran Pet­roszjam exvilágbajnok (szovjet) 4.5 ponit, 2. Portisch Lajos nk. nm. 4 pont, 3. Mihail Tál ex- világbajnok (szovjet) 3.5 pont. A viadal a várakozásnak megfelelően nagy taktikai csa­tát. szoros küzdelmet hozott. A két szovjet versenyző egymás elleni 4 találkozója taktikai dön­tetlen volt, Portisch Lajos vi­szont 8 játszmában küzdött a két exvilágbajnok ellen. Pet- roszjan elleni négy játszmájából 3 döntetlen mellett 1 mérkőzé­sen vereséget szenvedett, Tál elleni négy csatában 1 játszmá­ban diadalmaskodott, 3 mér­kőzés döntetlennel végződött, így teljesítménye a két exvilág­bajnok ellen 50 százalékos, mely elégnek bizonyult a továbbjutás­hoz. A magyar versenyző. nagy lel­ki erejét, töretlen küzdőkedvét mutatja — és ez teljesítményé­nek értékét növeli —, hogy Petroszjan elleni veresége után nem tört meg. hanem a követ­kező, Tál elleni játszmában ja­vított. Már a megnyitás' meg­választásával is lélektani fölény­be került, mert sötét színnel Tál ellen először játszott szicíliai védelmet. Rendkívül éles csatá­ban. bátor játékkal, egészséges kockázatot vállalva, győzött. Ezzel kialakult a világbaj nők je­löltek negyeddöntőjének mező­nye. Az előző világbajnoki ciklus alapján Fischer és Korcsnál a két kiemelt, kiemelt továbbá a két zónaközi döntő győztese, Mec- king és Larssen is. E négy ver­senyzővel sorsolják össze a két zónaközi döntő második és har­madik helyezettjeit: Portisch Lajost, Hortot, Petroszjant és Polugajevszkijt. (Amennyiben Fischer, ez év december 31-ig nem nevez, úgy helyén a világ- bajnoki szabályzat szerint Szpasszkij vehet részt a világ­bajnokjelöltek versenyén.) Portisch Lajos sportpályafu­tása során negyedszer jutott be a világbajnokjelöltek párosmér­kőzésének mezőnyébe. Az előző párosmérkőzéseket Larssen, Tál és Petroszjan ellen vívta, hogy a következő évben kivel csatáz­hat a négy közé jutásért, az a januári sorsoláson dől el. LABDARÚGÁS Nyilasi állapota javul Nyilasi Tibort, a Ferencváros válogatott labdarúgóját, aki a bynamo Dresden elleni BEK- mérkőzésen sérült meg, a Sport­kórházból átszállították az Ame­rikai úti idegsebészetre, hogy ál­landó megfigyelés alatt tartsák. Vasárnap az intézet ügyeletes fő­orvosa elmondta az MTI munka­társának, hogy aggodalomra nincs ok, a játékos állapota rohamosan javul. A Népsport szerkesztősébe hivatalsegédet keres. Kizáró­lag női munkaerő jelentkezé­sét várjuk 11 és 17 óra között. Vili. Somogyi B. u. 6. IV. 2. FÜLES ÉVKÖMVE 1977 BIRKÓZÁS ___________________________SZABADFOGÁSÚ CSB El söprő Fradi-siker FTC—Csepel találkozó! A rangadók előtti nyugtalan­ság érződött a Játékcsarnokban. Zsibrita előzetes jóslatait sokan túlzottnak tartottak, mások meg reálisnak. Főleg azok után, hogy a cseneliek 52 kilósa, Molnár nem fogyasztott le, Nagy Lajos pedig betegen ült a nézőtéren. Amikor nyilvánosságra került az .összeállítás, láthattuk, hogy tak­tikai hibát is vétett a Csepel edzője. Ök voltak esélyteleneb­bek, nekik kellett volna kockáz­tatni. Mondjuk azzal, hogy Kat- zot, a 74 kg-ban indítják, hiszen Borbola legyőzésére más is ké­pes lett volt a a piros-kékek­nél ... Minden a Csepel ellen szólt te­hát. Az FTC már eleve 2:0-al kezdett, mivel Gálnak és Bal- Iának nem adtak ellenfelet. Gyulai simán nyert, Kiinga is magabiztos volt. Már 4:0-ra ve­zetett az FTC. De még mindig lehetett bármi. Minden mérkőzésnek vannak különleges jelentőségű találko­zói. Lélektani küzdelmek. A győztes szárnyakat ad a társai­nak, míg a vesztes tehetetlensé­ge bénítja az utána szőnyegre lépőket is. Ilyen volt a Széles— Idei Gy. mérkőzés. Széles fris­sebb volt, energikusabb és biz­tosan nyert. Idei lassú és körül­ményes. Vereségének hatása már Katz küzdelmén is érződött, aki nem volt olyan erőteljes, mint szokott. Dóka is a vártnál köny- nyebben szenvedett vereséget Fehértől, majd megszületett a mérkőzés legnagyobb meglepeté­se! Kovács, a Csepel válogatottja páros combfogással kiemelésre készült Petrezselyem ellen. Pet­rezselyemnek sikerült lejjebb csúszni, Kovács fogása kisza­kadt és az FTC tehetséges ver­senyzője egy hátraesés után két vállra fektette Kovácsot. Viszont a következő rangadón, Kaliszky Pál ért el bravúrgyő­zelmet. A Csepel megbízható „öregje” a Bp. Honvéd olimpi­konjával Kocsissal vívott nagy csatát, méghozzá a 82 kg-ban! Kocsis másfél menet után idege­sen kezdett támadni. Erezte, hogy fogytán az ereje. Kaliszky is újított és Kocsist leléptették. Ennek a mérkőzésnek is volt egy fontos előzménye. A Sallós —Szabó mérkőzésen Sallós (Cse­pel) két vállra fektette a fiatal, igen jól birkózó Szabót. Ez nyugtalanná tette a Bp. Honvéd együttesét. Végül is Kocsisra már túl nagy súly nehezedett. 82 kg-ban kellett küzdenie, a tét pedig vagy döntetlent ér el a csapat, vagy kikapnak, tőle füg­gött! ... Kikaptak! A bajnokcsapat vereségével (tavaly a Bp. Honvéd nyert), s a rangadón született elsöprő fö- lényü győzelemmel zárult az el­ső két forduló. S most már kü­lönösen érdekes lesz a jövő hé­ten a Csepel—Szondi SE talál­kozó. Eldönti a dobogóra kerü­lést. Az NB II. Baján rendezett küzdelemsorozata sem volt si­ma. Nem jelent meg a Zalka HSE és a Szombathelyi Haladás. Az utóbbiak nem tudtak szállást foglalni, azért maradtak otthon. Eredmények. (Hlöl a győztes csapat versenyzői, a nevek mö­EREDMÉNYEK ATLÉTIKA Az Ózdi Kohász vasárnapi futó­napja keretében, NB H-es labda­rúgómérkőzéssel egybekötve, négy számból álló meghívásos futóver­senyt rendezett. A közönségnek az ötezresek küzdelme tetszett a legjobban. A többi számban a na­pos, de hideg időben már erősen idényvégi eredmények születtek, s elsősorban a késői időpont volt az oka, hogy a meghívott élvonal­beliek közül elég sokan távol ma­radtak. A rendezők azonban min­denképpen dicséretet érdemelnek. Garay Sándor, a MASZ elnöke is megállapította, hogy a futónap nagyon helyes kezdeményezés, de jövőre megfelelőbb időpontot kell számára biztosítani. Férfiak. 800 m: 1. Horváth B. (FTC) 1:56.7, 2. Vansz (Balassa­gyarmati SE) 1:56.7. 5000 m: 1. Tö­rök (SZEOL) 14:30.2, 2. Siető (KVSE) 14:35.0, 3. Kocsis (DVTK) 14:30.2, 4. Pfeffer (FTC) 14:40.8, 5. Vincze (DVTK) 14:52.6. Nők. 800 m: l. Lipcsei (DNTE) 2:18.1, 2. Li- getkutiné (Bp. Építők) 2:19.7, 3. Váczi (Csepel) 2:20.7. 3000 m: 1. Völgyi (FTC) 9:42.6, 2. Lázár M. (DEAC) 9:53.0, 3.. Zsilák (Csepel) 9:56.8, 4. Csipán (Bp. Honvéd) 10:05.6. ★ A BEAC országos felnőtt verse­nyén, a Népstadion edzőpályáján vasárnap délelőtt a dobók szere­peltek a legjobban. A napsütéses, de meglehetősen csípős időben a női gerelyhajításban Fekete „nyá­ri” formában megközelítette az 56 métert. Mögötte Rákóczi megjaví­totta a csütörtökön Csepelen elért egyéni csúcsát. A férfiak között Boros 82 m-en felüli dobással győ­zött. Női súllyal Menyhárt első kí­sérletére mindössze 9 cm-rel ma­radt el eddigi legjobbjától. Férfiak. Rúd: 1. Kalló (BEAC) 430. Hármas: 1. Úri (BEAC) 15.03. Súly: 1. Nagy dr. (BEAC) 16.86, 2. Gajdán (Ganz-MÁVAG) 16.46, 3. Káldi (MTK-VM) 15.67. Gerely: 1. Boros (U. Dózsa) 82.24, 2. Erdélyi (BEAC) 79.36, 3. Csík (Bp. Építők) 78.34, 4. Imre (TFSE) 70.32, 5. Szo- boszlai (NYVSC) 70.20. Nők. 100 m: 1. Faragó (Bp. Honvéd) 12.4. Magas: 1. Gréczi (U. Dózsa) 168. Súly: l. Menyhárt (Bp. Honvéd) 15.70, 2. Tiszavölgyi (Bp. Honvéd) 14.39 Gerely: 1. Fekete (U. Dózsa) 55.84, 2. Rákóczi (TFSE) 51.34, 3. Lukács (Vasas) 45.58. ★ A TFSE vasárnap délután a Népstadion édzőpályáján rendezte meg a felnőtt Budapest Kupa be­fejező, II. fordulójának, a múlt héten eső miatt elmaradt számait. Az elhalasztás és a verseny idő­pontjának többszöri változtatása nem használt az érdeklődésnek. Elég kis mezőnyök indultak és a hideg időben néhány kivétellel már csak nagyon közepes eredmé­nyeket értek el a versenyzők. A pontverseny izgalmasan alakult. A férfiaknál a TFSE ponthátrá­nyát ledolgozva, megelőzte az ed­dig vezető MAFC-ot és a női pont­versenyben is nagyon megszorí­totta a győztes BKV Előrét. A leg­jobb eredmények: Férfiak. 10 000 m: Janovlcs (BEAC) 32:14.6 10 km gyaloglás: Tolnai (VM KÖZÉRT) 50:10.4. Magas: Bányai (MAFC) 195. Hár­mas: Kiss T. (TFSE) 14,62. Disz­kosz: Asztalos (TFSE) 46.06. Ka­lapács: Vályl (Bp. Spartacus) 58.90. A pontverseny végeredmé­nye: 1. TFSE 499. 2. MAFC 490.5, 3. Ganz-MÁVAG 313 p. Nők. 200 m: Kerényi (BKV Előre) 26.4. Magas: Éger (TFSE) 174. A pont­verseny végeredménye: 1. BKV Előre 298.5, 2 TFSE 296, 3. Ganz- MÁVAG 278 p. GYEPLABDA NB I Volánbusz—Budai Pedagógus 3 — 0 (2 — 0). Téglaégető u. V: Földi, Moser. G: Helmeczy, Lo­sonczy I., Lendvai. Jó: Hubay, Cerva, Bogschütz, 111. Hercze, Harsány, Raubinek. 20. sz. Vo­lán—XVI. kér. Tanács 2—1 (1—1), Téglaégető u. V: Földi, Moser. G: Roska (2), ill. Konorót F. Jó: Hegedűs, Roska, Losonczy Gy., ill. Hamikus J., Munka, Ko­norót F. Bp. Építők—Gödöllői SC 4 — 1 (2 — 1). Népliget. V: Ma- saw, Zsákay. G: Konorót G. (2), Kiss F., Herbert, ÜL, Prutek Já­nos. Jó: Kiss, Konorót G., Hor­váth, ill., Prutek János, Bankó. Mészáros. Gödöllő — Építő SE 1—0 (1—0). Népliget. G: Hegyi dr. Jó: Hegyi dr., Fiszere, Varga, ill. Szabó, Földi, Molnár. SAKK Halle. A nemzetközi verseny hatodik fordulójában Bárczay — sötéttel — döntetlenül végzett a bolgár Szpiridonov ellen. A ma­gyar sakkozó befejezte az ötödik fordulóban függőben maradt játszmáját az NDK-beli Uhlman- nal is, s itt is fél pontot szer­zett. A versenyben Balasov (szovjet) és Malich dr. (NDK-beli) 4 — 4, ponttal vezet. Bárczay helyezé­séről nem érkezett jelentés. A nőknél a hatodik forduló eredményeit nem közölték a híi- ügynökségek, csak azt, hogy Po- rubszky (magyar) és Hoífmann áll az élen 4.5—4.5 ponttal. TENISZ A Szabolcs-Szatmár megyei Sporthivatal a hét végén 11 egyesü­let részvételével idényzáró minő­sítő versenyt rendezett Nyíregyhá­zán. Férfi egyes i. o.: 1. Tarján (Bp. Spartacus), 2. Pázmándy (MAFC). Döntő: 6:3, 6:4, 3. Májer (Berettyóújfalu) és Sipos (NIM). Női egyes I. o.: 1. Rózsavölgyi (Ü. Dózsa), 2. -Túri Zs. (Egri Dózsa). Döntő: 6:0, 6:1, 3 Kanisánszky (DVTK) és Pázmándy (Nyíregyházi Spartacus Petőfi). Serdülő fiúk: 1. Sárréti (Nyíregyházi Spartacus Petőfi). Serdülő lányok: 1. Barta K. (Nyíregyházi Spartacus Petőfi). ★ A „táblára Jutásért” játszott Bá­rány! Szabolcs az osztrák nem­zetközi fedettpályás teniszbajnok­ságon, s 1:6, 6:1, 6:1 arányban le­győzte az amerikai John Jamest. TOLLASLABDA Szegeden, a Városi Sportcsar­nokban szombaton kezdődött meg az egyetemi és főiskolai hallgatók országos versenye, a hat pályán 615 férfi és 41 női versenyző állt rajthoz 21 egyetem és főiskola színeiben. Vasárnap már az Apáthy Kollégium tornatermében került sor a színvonalas döntők­re. Eredmények: Férfi egyes (65 induló): 1. Révész András (Kan­dó Kálmán Műsz. Főisk.), 2. Tóth J. (Bp. Műszaki Egyetem), 3. Varró (Szegedi Oorvostud. E.), és Kiss (Bánki Donáth MF.). Női egyes. (41): X. Kiss Angéla (Bp. Tanítóképző), 2. Sallai (Bp. Ta­nítóképző), 3. Joó és Csóti (mind- kető Szegedi Tanárképző Főisk.). Férfi páros. (32): 1. Tóth, Né­meth (BME), 2. Hangyán, Szabó (Miskolci Műszaki Egyetem, Re­pülő Műszaki Főiskola), 3. Hajdú, Kiss (BME, Bánki Donáth Főis­kola) és Veszprémi, Varró (Sze­gedi O. E.). Női páros. (20): 1. Kiss, Sallai (Bp. Tanítóképző Fő­isk.), 2. Dombácz, Tóth (Szegedi O. E., Szegedi Tud. E.), 3. Rom- jányi, Rédl (Debreceni Kossuth Lajos Tud. Egy.) és Joó. Csóti (Szegedi Tanárképző Főisk.). Ve­gyes páros. (45): 1. Tóth, Lő­rincz (BME), 2. Hajdú, Csanádi (BME), 3. Németh, Sallay (BME, Bp. Tanítóképző) és Kiss J., Kiss A. (Bánki Donáth MF., Bp. Taní­tóképző). A csapatok pontverse­nyében: 1. Bp. Műszaki Egyetem 31, 2—3. Szegedi Orvostudománvi Egyetem és Bp. Tanítóképző Fő­iskola 19—19. götti számok a hibapontokat Je­lentik.) FTC —Csepel SC 8:2. Gyulai— András 0:4, Gál (FTC) ellenfél nélkül. Kiinga—Sallós 0:4, Széles— Idei 1:3, Borbola—Katz 4:0, Fehér —Dóka 0.5:3.5, Petrezselyem—Ko­vács 0:4 (!), Bauer—Kaliszky 4:0, Kispéter—Kiss 0:4, BalLa (FTC) el­lenfél nélkül. Bp. Honvéd—Kazincbarcikai Ve­gyész 9:1. Deutsch (Bp. Honvéd) ellenfél nélkül. Szabó L.—Back 0:4, Hlrősik—ördögh 0:4, Fekete—Var­ga 0:4, Nádházi (Bp. Honvéd) el­lenfél nélkül. Kocsis—Albok 0:4, Búzás—Sütő 0:4, Molnár G.—(gör­csös o:4, Mészáros—Jakab 4:0, Sze- merédi—Hudák 0:4. FTC—Kazincbarcikai Vegyész 10:0. Csepel SC—Bp. Honvéd 6:4. And­rás (Csepel) ellenfél nólküL Deutsch (Bp. Honvéd) ellenfél nél­kül. Sallós—Szabó 0:4, Idei—Fekete 4:0, Katz—Nádházi 0:4, Dóka—Bú­zás 0:4, Kaliszky—Kocsis 0:4, Ko­vács I.—Mészáros 0:4, Kiss—Molnár G. 4:0, Szemerédi (Bp. Honvéd) ellenfél nélkül. Az NB n. eredményei. Bajai SK —Orosházi Spartacus 6:4, Tatabá­nyai Bányász—Pécsi Kinizsi 9:0, Bajai SK—Pécsi Kinizsi 10:0, Oros­házi Spartacus—Tatabányai Bá­nyász 8:2, Baja—Tatabánya 5:5, Orosházi Sp.—Pécsi Kinizsi 8:2. A hatos döntőbe jutott: Bajai SK, Orosházi Spartacus és a Tatabá­nyai Bányász, valamint a miskol­ci eredmények alapján a DVSC. Papp József SE és a Soltvadkerti TE. ★ Az MTK-VM Kőbányáé úton rendezett lumior kötöttfogású ver­senyétnek győztesei 48 kg-tól fel­felé: Sudár (ÉVIG), Tiger (Szol­noki MÁV), Vasas (Debreceni Bocskai), Benke (BVSC), Németh (MTK-VM), Nádasi (FTC), Kislak! (Bp. Honvéd), Lengyel (Vasas), Hanácsi (Szolnoki MÁV) és Nagy I. (Egri Vasas). VÍVÁS, BUDAPEST KUPA Férfi tőrben a Bp. Honvéd, párbajtőrben az Ú. Dózsa győzött Vasárnap reggel a férfi törö­zők és a párbajtőrözői; küzdel­mével folytatódott a Budapest Kupa felnőtt csapatverseny. Mind­két fegyvernemben hat-hat együt­tes lépett a Sportcsarnok pástjaira. Mindössze hat-hat... Ennek a számbeli csökkenés­nek a körülményeiről már teg­napi számunkban is szót ejtet­tünk .. . Nos, a két versenynap alapján — nagyon érdekes adat —. mindössze két klub, a BVSC és a BSE akadt, amelyik mind a négy fegyvernemben Indított csa­patot. A második versenynap ér­dekességei közé tartozik a férfi' tőrözők szoros versenye. Az utolsó mérkőzésen találkozott az addig veretlen Vasas és a Bp. Honvéd együttese. Szoros esorlék után 8:3-ra végződött a találkozó és a piros-fehérek találataránnyal győztek, megszerezve a Budapest Kupa elsőségét. A hosszúra nyúlt párbajtőrcsaták újpesti győzelmet hoztak. Az utolsó összecsapáson a lila-fehér együttes 8:&-ra ver­te a BVSC-t. Férfi tőr: Vasas—BVSC 9:5, Bp. Honvéd—BSE 9:3, OSC—Cse­pel 9:6, Vasas —BSE 9:5, Bp. Honvéd—Csepel 9:2, BVSC — OSC 9:2, Vasas—Csepel 9:3, Bp. Hon­véd—OSC 9:3. BVSC—BSE 9:1, Vasas — OSC 9:0, Bp. Honvéd— BVSC 9:6, BSE—Csepel 9:7 Bp. Honvéd—Vasas 8:8, (58:60), OSC—BSE 9:4, BVSC—Csepel 9:3. A Budapest Kupa végered­ménye: 1. Bp. Honvéd 5, 2. Va­sas 4, 3. BVSC 3, 4. OSC 2, 5. BSE 1, 6. Csepel 0 gy. Párbajtőr: Ü. Dózsa—Bp. Hon­véd 8:5, BVSC—OSC 8:4, Oseoel — BSE 9:6, Ü. .Dózsa—OSC 9:2, BVSC —BSE 9:4, Csepel —Bo. Honvéd 8:7, Ü. Dózsa —BSE 9:4, Csepel—BVSC 8:6, OSC—Bp. Hon­véd 9:4, Ű. Dózsa—Csepel 9:2, Bp. Honvéd—BVSC 8:3, O'C — BSE 8:8 (54:62), Ü. Dózsa —BVSC 9:6, Csepel—OSC 8:8 (58:60), Bp. Honvéd—BSE 9:3. A Buda­pest Kupa végeredménye: 1. Ü. Dózsa 5, 2. Csepel 4, 3. Bp. Hon­véd 2, 4. BVSC 2, 5. OSC 2, 6. BSE 0 gy. RÁDIÓ, TÉVÉ j Hétfő. Rádió. Kossuth-adó, 22.15: Sporthírek. Petőfi-adó. 6.20: Torna. 10.50: Délelőtti tor­na. 17.00: Belépés nemcsak tor­nacipőben! Kedd. A Belépés nemcsak tornacipőben! adás ki­vételével azonos a hétfői prog­rammal. Televízió. Hétfő. Szlovák tv, 15.55: Slovan Bratislava—Sparta Prága labdarúgó-mérkőzés. Szlo­vák tv. II. 17.50: Sporthiradó. Jugoszláv tv. II. 20.25: Sport — karikatúrában. Kedd: Budapest, 7.59: Tévétoma (ism.). 9.05: Úszásoktatás. Mellúszás. 7. rész: Kar- és lábtempó össze­hangolása (ism.). 14.05: Úszások­tatás (ism.). 19.20: Tévétorna. Szlovák tv, 18.10: Autó-motor revü. Szlovák tv. 11. 20.00: Sport a nagyvilágban. TÁJFUTÁS ______________ÉJSZAKAI OB Me glepő eredmények Kazincbarcika térségében ren­dezték szombat éjjel az 1976. évi országos éjszakai egyéni bajnokságot. A isebkendőnyi nagyságú térképen sok ellenőr­ző ponttal kialakított, fizikaüag kevésbé, technikailag viszont komoly igénybevételt jelentő pályákon — amit a hűvös, ködös idő is nehezített — meglepő eredmények születtek. A felnőtt mezőnynek közel a fele feladta a versenyt. A_ va­sárnapba hajló küzdelemből a felnőtteknél Gyalog László, a Postás ÖK rutinos versenyzője, az ifjúságiaknál a nyíregyházi Hrenkó László került ki győz­tesen. A bajnoki pontokon tíz egyesület versenyzői osztoztak. Eredmények. I’ 21 E: (8.9 km, 19 ellenőrzőpont). Bajnok: Gya­log László (Postás SE, edző: Maácz Benedek) 1:52:71, 2. Kraj- csoviqs (Nyíregyházi UTÁSZ) 2:14:31, 3. Balogh (STE) 2:23:10, 4. Sőtér (BSE) 2:25:23, 5. Bokros (MEAFC) 2:26:49, 6. Franczia (BVTC) 2:30:43. F 17 A: (5.9 km, — 13 e. p.). Bajnok: Hrenkó László (Nyíregyházi UTÁSZ, ed­ző: Hrenkó József) 1:42:01, 2. Kardics (Balassagyarmati ME- DOSZ) 1:46:10, 3. Kolba (OSC) 1:54:65, 4. Molnár (BEAC) 1:56:12, 5. Gergely (K, Lombik) 2:06:19, a Kuron (BEAC) 2:06:71. A bajnoki pontverseny vég­eredménye négy szám után: 1. BIÍAC 60, 2—3, STE, Egri Spar­tacus 47—47, 4. K. Lombik 24, Gyalog Lászlő, a felnőtt éjszakai bajnok 5—7. Tipográfia TE, OSC, PVSX 16—16, 8. HVSE 15, 9. Nyíregy­házi TIT ASZ 12, 10 — 11. Postás SE, Váci Forte 9—9, 12. DVTK 8, 13. BSE 7, 14. BVTC 6, 15—18. Balassagyarmati MEDOSZ, Nagy­kanizsai Gazdász, Siroki Vasas, TFSE 5—5, 19—20. Ajkai Alu­mínium, Tatabányai Árpád G. 4—• 4, 21. MEAFC 3, 22—24. Kapos­vári Rákóczi, Kazincbarcikai Iri­nyi, ZTE 2—2, 25. Schőnherz SE 1 pont. TORNA ______________________________ Sz ínvonalas döntők a mesterfokú bajnokságon (Folytatás az 1. oldalról) nyerte a döntőt, megismételve tavalyi győzelmét. Nagyon szép volt Óvári egész csavarja is. Korláton a tavalyinál jóval magasabb színvonalú volt a verseny. Az előző évi dön­tőben rontás rontást köve­tett. Most igen szép gyakor­latoknak tapsolhattunk. Eger­vári olimpiai bronzérmeshez méltóan szerepelt, s bizto­san szerezte meg második bajnoki címét. Mögötte a fiatalok is remekel­tek, közülük is ki kell emelni a KSI-tanítványt, Cselényi Edi­tet. Ezúttal igen jól sikerült Óvári gyakorlata, de az össze­tettben nyújtott gyengébb telje­sítménye miatt csak harmadik lehetett. A gerenda volt a lányok legjobb szere. Látva a dön­tőben szereplők gyakorlatait, elmondhatjuk, hogy ezen az ingatag szeren nincs mit szégyenkeznünk, ha a világ­színvonallal mérjük össze lányaink teljesítményét. A nap egyik legnagyobb sikerét a békéscsabai kis Ujszigeli Ka­ti aratta tartalmas, újszerű gya­korlatával. Óvári, akinek a ge­renda mindig is erőssége, most is elbűvölő volt, s igen magas pontszámmal, 19.10-el nyerte ezt a számot. A tavalyi bajnoknál:, Egervárinak csak a 3. hely ju­tott. Azok is igen színvonalasan tornáztak, akik ezúttal nem ke­rültek dobogóra, például Kanyó és Gabonyi (mindketten KSI). Talajon a döntő látványos volt, de nem hallgatható el, hogy az akrobatikus ugrások tekinte­tében továbbra is elmarad­nak lányaink a világszínvo­naltól. Biztató a kicsik, Ujszigeti, Csá- nyi, valamint az ifik Gabonyi, Óvári, Kanyó fejlődése, mozgás- kultúrája, a vastapsot azonban Egervári aratta, aki talajon megszerezte újabb győzelmét. A fiúk talajon .kezdtek. A döntőbe kerültek közül Bánré- vi itt visszalépett, mert első ugrása után lábát fájlalta. Ma­gyar gyakorlata volt a legjobb, győzött is. Feltűnően jól ugrott klubtársa. Vámos. A lólengés győzelmét természetesen szin­tén Magyar Zoltán, e szer olim­piai bajnoka szerezte meg, aki most teljes olimpiai gyakorlatá­ra 9.8-at kapott. E döntő szín­vonala azonban ettől eltekint­ve meglehetősen alacsony volt. Gyűrűn Bánrévi, a tavalyi bronzérmes győzött, ismét tet­szett az ifjúsági Kovács Péter gyakorlata. A lóugrást nagy nehézségi fokú ugrások — és sok hiba jellemezte. Magyar is ron­totta egyik ugrását, csak harmadik lett a dunaújvá­rosi Berényi és az igen jól ugró Vámos (FTC) mögött. A korlátdöntő inkább izgal­mas, mint színvonalas volt. Bán­révi emelkedett ki a mezőny­ből, tisztán, elegánsan tornázott. Hiányoltuk a magasabb fokú lé- ugrásokat. A nyújtó feledtette ezt a gyengébb döntőt. Ismét Erdélyi Pétert, a férfi mezőny legfiatalabb tagját kell kiemel­ni. Most is jól mutatta be gya­korlatát és hibátlan volt Cuka- hara-leugrása is Két hozzá ha­sonlóan tehetséges fiatal, Vá­mos és Kovács Péter követke­zett igen jó gyakorlatokkal, majd Magyar Zoltán és Bánré­ti Imre gondoskodott arról, hogy a mindvégig kitűnően rende­zett, érdekes mesterfokú baj­nokság befejezése is jó legyen. A verseny során a résztvevők és a nézők megemlékeztek a Magyar Torna Szövetség nem­rég elhunyt szakvezetőjéről Bo­ros Péterről. A mesterfokú bajnokság »ee*' renkénti döntőjének eredményei, máskorlát. 1. Egervári Márta (Bp. Honvéd) 19.30, 2. Óvári (Dunaújvárosi Kohász) 18.75, 3. Végh (Bp. Honvéd) 18.55. Fele­másgyakorlat. 1. Egervári Márta 19.30, 2. Cselényi (KSI) 118.80, 3. Tóth (Dunaújvárosi Kohász) 18.75. Gerenda: 1. Óvári Éva 19.10, 2. Üjszigeti (Békéscsabai Előre Spar­tacus) 18.70, 3. Egervári 18.60. Müszabadgyalcorlat: 1. Egervári Márta 19.15, 2. Kanyó (KSI) 18.86, 3. Óvári 18.80. Férfiak. Műszabadgyakorlatt 1; Magyar Zoltán (FTC) 18.25, 2. Vámos (FTC) 18.15, 3. Berényi (Dunaújvárosi Kohász) 18.05. Ló­lengés: 1. Magyar Zoltán 19.45, 2. Bánrévi (Bp. Honvéd) 18.55, 3. Molnár (U. Dózsa) 18.30. Gyű­rű: 1. Bánrévi Imre 18.35, 2. Ko­vács (Dunaújvárosi Kohász) 18.10, 3. Laufer (KSI) 18.05. Lóugrást 1. Berényi György 18.375, 2. Vá­mos 18.25, 3. Magyar 18. Korlát: 1. Bánrévi Imre 18.10, 2. Molnár 17.85, 3. Kovács 17.70. Nyújtó: 1. Magyar Zoltán 18.95, 2. Bán­rév! 18.60, 3—4. Kovács és Er­délyi (Dunaújvárosi Kohász 18.50. KÉZILABDA Szófiák utazik a Debreceni Dózsa A férfi kézilabda Bajnokcsa­patok Európa Kupájában szere­pel a Debreceni Dózsa, amely az első fordulóban, Debrecenben 23—16-ra győzött a CSZKA Szó­fia bolgár bajnok ellen. A vis­szavágóra október 28-án kerül sor Szófiában. A debreceniek napi edzésekkel készülnek a visszavágóra, hiszen a hétgólos előny birtokában szeret­nék kivívni a továbbjutást. Az együttes kedden utazik el Debre­cenből Budapestre, s onnan szer­dán reggel repülővel folytatja az útját. Ökrös István a Dózsa ed­zője a2 alábbi 12 játékossal uta­zik a visszavágóra: Szabó, Pócsd, dr. Süvöltős, Varga, Molnár, Sár­közi, Kormos. Benyáts. Lukács L., Takács, Gottdiner, és Juhász, A Dózsát 50 szurkoló is elkí­séri repülőn Szófiába, so-kan pe­dig gépkocsival utaznak a mér­kőzésre. ★ Az Ausztriában portyázó Fe* rencváros férfi kézilabdacsapa­ta 29—23-ra legyőzte a KöfLach együttesét. / i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék