Népsport, 1976. december (32. évfolyam, 288-313. szám)

1976-12-25 / 309. szám

Kellemes karácsonyi ünnepeket! Népsport Áz orszTígos testnevelési és sporthivatal lapja SZOMBAT, 1976. DECEMBER 23. ® Ára: 2 fOlillt • XXXII. ÉVFOLYAM, 309. SZÁM. XII. -TÉLI ÚTTÖRŐ-OLIMPÍA Kecskemét rajtra késs Olimpiasorozat* Diákbelépő *Megnyitó hétfőn Vendégvárás, & olimpiát hoz a búcsúzó év és olimpiával köszönt be az új esztendő is. No, nero igazi olim­piára kell gondolni, bár az em­lített versenyek legkisebb spor­tolóink számára a legnagyobb értékű viadalokat jelenti, Az úttörő-olimpiákról van ugyanis szó, amelynek sorában egy hó­nap leforgása alatt kettő: a te­remversenyek, illetve a havas számok országos döntője követi egymást. Zirc ugyan még kicsit odébb van (január 23—26-án rendezik meg a havas olimpiát), a teremversenyek döntőinek időpontja azonban már nagyon közeli: december * 27—29-én Kecskemét fogadja az ország legjobb úttörő- és kisdobos asz­taliteniszezőit, birkózóit, csel- gáncsozóit. l Érthető hát, hogy az utolsó simítások sürgés-forgásával, a vendégvárás izgalmával telnek az ünnepi készülődés közepette is Kecskemét napjai. Nem vé­letlen, hogy éppen Bács-Kis- kun megye fővárosa kapta az olimpia rendezésének jogát, hi­szen különösen a birkózásban már az eddigi olimpiákon kitet­tek magukért a megye úttörői. 1964-ben az első téli úttörő­olimpián is született kecskeméti siker és azóta is minden or­szágos döntő dobogójára jutott Bács-Kiskun megyei versenyző. Ez a siker és a rendezési jog odaítélése — kötelez, így érzik a kecskeméti szervezők is! — Elmondhatom: egész me­gyénkké ez az úttörő-olimpia — mondta Kissné Csányi Anikó megyei úttörőelnök. — Vállala­taink, intézményeink, szerveze­teink nagy figyelemmel és se- gítökészséggel kísérik készülő­désünket és reméljük, igyekeze­tünk nem lesz hiábavaló: szép emlékekkel térnek haza váro­sunkból az ország kisdobosai, úttörői. Sportághármas. * ányhS megfelelően három sportág: az asztalitenisz, a birkózás és a cselgáncs szerepel az úttörő­olimpia teremversenyeinek mű­során. A három közül tt legfia­talabb a cselgáncs, hiszen elő­ször csupán 1975-ben a zala­egerszegi döntőn kapott helyet. Az első, vitákkal kísért bemu­tatkozás után Jászberény már fényes sikert hozott és most, (Folytatás a IS. oldalon) 1976 legjobb magyar sportolói: Tordasi Ildikó, Németh Miklós és a vízilabda-válogatott Tordasi Ildikó Régi hagyományt — vagy ta­lán más szavakkal élve, érdekes játékát — folytattunk az idén is mi, sportújságírók. Tizenkilenc évvel ezelőtt kezdtük, s azóta is minden évben leadjuk szava­zatainkat az év legjobb — ál­talunk legjobbnak tartott —ma­gyar sportolóira. Ez a verseny viszonylag rö­vid idő alatt lezajlott. Csak ÖS2> sze kellett számolnunk a szava­zatokat, s máris hirdethetjük a győzteseket. A nőknél: Tordasi Ildikó, a férfiaknál: Németh Miidós, a csapatoknál: vízilab­da-válogatottunk. Ezután talán arról kell be­szélni, hogy azért ez a verseriy, ez a szavazás több, mint egy­szerű játék, több, mint hogy vi­tatható sorrendet kapjon kezébe az olvasó lapunk első oldalán — a vélhetően bőséges — karácso­nyi reggeli mellé! Ismerve mindazokat a kollégákat, akik riszt vettek a szavazásban, tud­ván tudjuk, hogy az év spor­tolója címre esélyes versenyzők­nél egyikünk sem csak azt vet­te számításiba, hogy milyen ver­senyen ért el helyezésit, milyen színű érmet akasztottak a nya­kába, hanem azt is, hogy mi­lyen munkát, milyen áldozatokat hozott a siker érdekében. Még így sem könnyű össze­vetni egy kimagasló gerelyvető világcsúcs tulajdonosúnak telje­sítményét egy kifogástalanul végrehajtott lólengés bemutató­jának sikerével, ilyenkor aztan óhatatlanul a szubjektív érzések kerítik hatalmukba az újság­írót Ki az kettőjük közül, aki „csak” a várakozásnak megfe­lelően szerepelt és ki az, aki felülmúlta önmagáit? Hogy szo­ros Verseny volt kettőjük között, az is bizonyítja, hogy Németh Miklóst 65 kollégánk tartotta az év legjobbjának, Magyar Zoltánt 34. A nőknél és a csapatoknál csak a helyezésekért folyt „harc”. Tordasit — aki rásza­vazott — mindenki az első hely­re jelölte. Ugyanígy a vízilabda- csapat is csak az első helyre kapott szavazatokat Az viszont már talán több, mint érdekesség, talán furcsa­ságnak is minősíthető, hogy több csapat játékosa szavazatokat ka­pott egyénileg is. így a kézilab­dázó Bujdosó Ágota, a labdaru­gó Nyilasi, a vízilabdázó Fara­gó. íme a végeredmény: 1976. legjobb női sportolója: Tordasi Ildikó vívó 321 pont 2. Rajnai Klára kajakozó 129, 3. Egervári Márta tornász 100. Szavazatot kapott még: Kris­tyán Zsuzsa, Erdélyivé Szabó Il­dikó, Pfeffer Anna, Magos Ju­dit, Monspart Sarolta, Ivánka Mária, Óvári Sva, Verrasztó Gabriella, Bujdosó Ágota. Németh Miklós 1976 legjobb férfi sportolója. Németh Miklós atléta 273, 2. Magyar Zoltán tornász 180, 3. Tuncsik József cselgáncsozó 60. Szavazatot kapott még: Abo- nyi Imre, Faragó Tamás, Bállá József, Réczi László, Nyilasi Ti­bor, Verrasztó Zoltán, Kancsal Tamás, Portisch Lajos, Zemen János, Sztanity Zoltán, Kőszegi György, Kulcsár Győző, Kereki Zoltán. 1976 legjobb csapata: vízilab­da-válogatott 322, 2. női kézilab­da-válogatott 165, 3. női röplab­da-válogatott 75. Szavazatot kapott még: a női törválogatott, a fogathajtó válo­gatott, a női tekeválogatott, az FTC labdarúgócsapata, a Statisz- tisztilca női asztalitenisz-csapata, a Dunaújvárosi Kohász női tor­nászcsapata, a női és férfi tor­nászválogatott. A díjakat későbbi időpontban, ünnepélyes keretek között ad­ják át az 1—3. helyezetteknek. Hagyományainkhoz híven a második oldalon mutatjuk be az idei győzteseket. A vízilabda-válogatott ÜMEPi SlíMTOW Dr. Beckl Sándor államtitkárnak, az OTSH elnökének nyilatkozata (3. oldal) Folytatjuk Orth Györgyről szóló sorozatunkat (4. oldal) Karácsonyi vendegünk: Albert Flórián (5. oldal) Milyen legyen az élsportoló? (9. oldal) látószög: beszélgetés Ember Győző Kossuth-díjas akadémikussal (12. oldal) Négy kérdésünkre húsz európai országból válaszolnak tudósítóink, a labdarúgás nemzetközi fejlődéséről (16. oldal) Felhívjuk olvasóink fi­gyelmét, hogy lapunk követ­kező száma december 28-án, kedden jelenik meg. SZOVJETUNIÓ: A világbajnok Anatolij nyerte a sakkbajnokságot • Nyikolaj Andríanor az ér sportolója Nézócsúcsot várnak hétfőn Angliában Érdekességek, információk a totómérközésekréi Londoni jelentésünk: Két napi evés-ivás után angol férjek is szívesen szabadulnak meg a sze­retett családi körtől és így a ka­rácsony harmadnapjának ki­kiáltott hétfőn csúcsközönséget várnak a labdarúgó-bajnokság huszadik fordulójában. A mér­kőzések Iránt ezúttal talán a magyar sportkedvelők körében is nagyobb az érdeklődés a szo­kásosnál, hiszen a totó műsorán csak angol találkozók szerepel­nek. Angliában nincs előre lefu­tott mérkőzés, jóformán minden találkozó — a csapatok pilla­natnyi helyzetétől teljesen füg­getlenül — háromesélyes. Az okos számítógépek értékelése szerint hatvan százalékban a hazai csapat győz, s a fennma­radó negyven százalék fele-fele arányban oszlik meg a döntetle­nek és idegenbeli győzelmek kö­zött. De nézzük a műsort, a Nép­sport kérésére néhány friss hírt, értesülést gyűjtöttünk a csapa­tokról ... Covéntry—Ipswich: Az Ips­wich a jelenlegi legjobb formá­ban lévő csapat, csaknem három hónapja veretlen, s így a hazai győzelem itt meglepetés volna. (Folytatás a 4. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék