Népsport, 1977. március (33. évfolyam, 51-76. szám)

1977-03-24 / 70. szám

XXXIII. 70. ♦ 1977. március 24 A KÜLFÖLD SPORTJA 8 NÉPSPORT_________ MI ÚJSÁG Al NDKBÁ Tuti tihcíi T or nászból hiúsug&sságok Croy kapus most harcképtelen A DYNAMO DRESDEN csapata az elmúlt idényben 9 pont veszteséggel nyerte a labdarúgó-bajnokságot. Wa.1- ter Fritzsch edző jelenleg is első helyen álló gárdája ez­zel szemben máris 12 pontot vesztett és még hét forduló van hátra. Az alsóházban is szoros a küzdelem, hiszen az utolsó hét helyezettet csupán három pont különbség vá­lasztja el, s a bajnoki táb­lázat gyakorlatilag két rész­re oszlik, az erőviszonyok rendkívüli módon kiegyenlí­tődtek! Ez azonban legfel­jebb a közönség számára kedvező, hiszen nincs előre lefutott mérkőzés, igazi har­cot látni úgyszólván minden egyes találkozón, s ez a baj­nokság iránt megnyilvánuló hatalmas érdeklődésen is le­mérhető. Az elmúlt forduló hét mérkőzésén is mintegy kilencvenezren szurkoltak a lelátókon, s a bajnokság egy­­egy mérkőzésre eső átlagos nézőszáma az idény végére akár a tizenötezret is elér­heti. A SZÍNVONAL azonban sajnálatos módon nem emel­kedett megfelelően. Az olim­piai bajnokságban nyújtott jó teljesítmény, az elsőség meg­szerzése után megtorpanás, vagy inkább visszaesés, újabb figyelmeztető jelének tekint­hetjük a Dynamo Dresden BEK-beli csatavesztését. A svájci bajnok, az FC Zürich ugyan nyolc évtizedes törté­nete legszebb sikereként könyveli el az Elba-parti vá­rosban kiharcolt továbbju­tást, de ez sovány vigasz. Ténykérdés, hogy a Dynamo Dresden a kínálkozó lehető­séggel most sem tudott él­ni, nem tudott betömi a kontinens legjobb csapatai közé, amit pedig vártunk, re­méltünk Dömeróktől. Érde­kes tanulságokat jelenthet a két csapat játékosainak ösz­­szehasonlítása. Ebből kiderül, hogy ha az FC Zürich együt­tese Risi, de különösen Bot­­teron személyében európai klasszisú játékost is tudott felvonultatni, a Dynamo Dresden — talán ezélsőhát­­védeit leszámítva — egyéb­ként az egyéni képességek tekintetében messze felülmúl­ja a többi svájcit. Nyugod­tan elmondhatjuk ezek után, hogy az előrehaladást, az eredményességet taktikai hiá­nyosságok, játókfelfogásbeli hibák akadályozzák. A játé­kosok képtelenéit arra, hogy gondolkozzanak a pályán, át­lássák a helyzeteket! A drez­dai mérkőzésen is két íz­ben, 1—0-ás, majd 3—1-es vezetésnél biztos továbbjutó­nak számítottak, de mind­kétszer csak a további gólo­kat siettették, még a söprö­­gető Dörner is előretört, s csúfos kudarccal végződött a mérkőzés. „A Dynamo Dres­den játékosai furcsa módon nem tudják kihasználni fi­zikai és technikai felkészült­ségüket. Mintha a felelősség­től félve, önbizalom nélkül menekülnének a labdától, nincs igazi elgondolás a já­tékukban" — hangzott az egyik svájci lap BUSCHNER KAPITÁNY a világbajnoki selejtezők közeledtével hasonló gondok­kal küzd. A törökök — lé­nyegében ezeket a hibáinkat kihasználva — elvittek egy pontot Drezdából, tehát a továbbiakban százszázalékos szereplésre van szükség. Így legközelebb, április 2-án Mál­tában is. Ám Jürgen Cray a 39 mérkőzésen sorozatban szerepelt, 75-szörös váloga­tott kapus éppen az elmúlt fordulóban sajnálatosan meg­sérült. A bemelegítésnél rá­lépett egy labdára és szaka­dást szenvedett, több hétre harcképtelen. Grapentin, a J éna kapusa helyettesíti majd, de ki kapja a 9-es mezt, ki töri majd fel a lel­kes máltaiak minden bizony­nyal foggal-körömmel harco­ló védelmét? Kotte, a Dyna­mo Dresden ilyen feladatra alkalmas tankszerű közép­csatára még lábadozik műté­té után, Riediger, a berli­niek kilencese sérülése után az elmúlt fordulóban játszott először. — Legfeljebb legrosszabb álmaimban gondolhattam ar­ra, hogy a román és a ma­gyar csapattal kerülünk egy csoportba a jövő évi kézi­labda-világbajnokságon — nyilatkozta kissé elkeseredve Paul Thiedemann, a férfi­­válogatott edzője. Vélemé­nyét többek között azzal in­dokolta, hogy egyrészt a legutóbb 1974-ben rendezett világbajnokságon még a ro­mán csapattal az első he­lyért mérkőztek, másrészt a jelenlegi nemzetközi mezőnyben éppen a ro­mán és a magyar csapat technikás, ötletdús játé­kához tud legkévésbé al­kalmazkodni a fiatalok­ból álló, átszervezett együttese. Ha a véleményt alapjában véve el is lehet fogadni, nem vitás, az NDK kézilabdásai — különösen a legutóbbi bu­dapesti mérkőzésen elszenve­dett vereségek óta — nagyon tisztelik a magyar együttest... Ennyit a világbajnokságról, gond addig is akad. Javában folyik a bajnokság végküz­delme. Az öt legjobb kör­mérkőzés sorozatán például legutóbb a Vorwárts óriási harc­ban egygóios győzelmet (22—21) aratott a bajnok­­jelölt Magdeburg ellen és 5 pontra csökkentette hátrányát. A bajnoki cím sorsa ennek ellenére nyílt, hiszen a Magdeburgra most kupakö­­telezebtség vár, s egyelőre még nem tudtak dönteni, hogy a nemzetközi kupéban vagy a hazai bajnokságban szerepeltetik-e tartalékaikat? A bajnoki mérkőzés elha­lasztására ugyanis nincs le­hetőség ! Thiedemann csapata, a férfi válogatott csak a jövő évben rendezendő világbaj­nokságon kerül szembe a magyarokkal, de a kupagyőz­tes TSC Berlin női együtte­se már a jövő héten pályára lép Budapesten, a Csepel gárdájával harcol a KEK elődöntője keretében. Lauckner edző csapata szombaton rangadón dia­dalmaskodott (IS—14) az Empor Rostock ellen, ezzel az ötös dömtőt>en to­vábbra is öt pont előnnyel vezet a sokszoros bajnok, de két mérkőzéssel kevesebbet játszott SC Leipzig ellen. A TSC ismerős válogatottjai — Matz, Richter, Tietz és min­denekelőtt a Mexikóban ren­dezett olimpián még úszó­ként rajtolt Krause — to­vábbra is nagyszerű formá­ban vannak. A Csepel nagy­szerű ellenféllel kerül szembe! mellúszó Rostockban, a Neptun­­uszoda 25 m-es medencéjé­ben immár tizedik alkalom­mal rendezték a fedettpályás bajnokságot. A szorgalmas úszók, akik tulajdonképpen csak az elmúlt év decembe­rében fejezték be az egyre jobban elnyújtott verseny­­idényt és többségük már feb­ruár első napjaiban Amers­­foortban, majd később Pá­rizsban és Brémában a rajt­kőre lépett, most hazai kör­nyezetben vizsgázott. „Nagy­szerű értékmérők ezek. a fe­dettpályás versenyek — nyi­latkozta Rudi Schramme, a szövetség ismert vezető ed­zője. — Pontos tájékoztatást adnak arról, hogy ki hogyan, milyen terheléssel végezte edzéseit, s mire lesz képes a nyári, igazi versenyeken. Azt hiszem, elégedettek le­hetünk .. A főedző az olimpián is jól szerepelt, és pályafutá­sát folytató olyan kiváló ver-Krause léphet Ender örökébe senyzők, mint az ezúttal 25 m-es medencében valaha úszott legjobbját megközelí­tő pillangózó Andrea Pollack, továbbá a hátúszó Richter és Stíllé, a vegyesúszó Tauber eredményei mellett elsősor­ban Barbara Krause vissza­térésének örült. Az 1975-ben rendezett világbaj nokság vál­tóban aranyérmet nyert, még mindig csak 17 éves gyors­úszónője tavaly váratlan szívbántalmai miatt nem in­dulhatott Montrealban. Most aratott, mind a négy gyors­úszószámot biztató időkkel nyerte, s a reményeket be­váltva, talán Kornélia Ender örökébe léphet. Bár a hol­land Brigitha is nagyszerű formában van! Női vonalon néhány fiatalabb, nemzetkö­zileg még kevésbé ismert úszónő (Suth, Witt, Knacke) adta le névjegyét a Neptun­­uszodában, s bizonyára már a közelgő NDK—Szovjetunió nemzetek közötti viadalon is­mét jelentkeznek. A férfiaknál az ugyancsak tizenhét éves Gregor Arnicke gondoskodott a bajnokság kellemes meglepetéséről. A potsdami sportiskolában egy­kor tornászként foglalkozta­tott mellúszó túl gyorsan nőtt, s így a szakemberek ti­zenegy éves korában az úszó­­szakosztályba irányították át. sikerrel, hiszen a 200 m-en elért 2:19.0 perces idejével Egon Henninger több mint egy évtizede fennálló csú­csát mintegy öt másodperc­cel javította meg. Ez egyben azt is jelenti, hogy az NDK a korábbi hagyományoknak megfelelően a mellúszásban is a legjobbak között lehet. „Ettől azonban még messze vagyok, hiszen Wilkie 50 m­­es pályán úszta kiváló (2:15.11 perces) világcsúcsát — mondta szerényen a fiatal versenyző. — Fejlődésem et­től függetlenül kétségtelen, s ezt mindenekelőtt technikai hibáim kijavításának köszön­hetem .. Összeállította: VAD DEZSŐ Szerdán délután Prágában sze­repelt a görög válogatott, a vfen­­dégek, a hazaiakhoz hasonlóan a VB főpróbájának tekintették a ta­lálkozót. A főpróba a hazaiaknak sikerült jobban, hiszen az Euró­­pa-bajnok csehszlovák együttes Panenka szabadrúgásból lőtt gól­jával már a 8. percben vezetést szerzett és ettől kezdve döntő fö­lénybe került. Nehodáék csaknem egy kapura Játszottak és ha a máso­dik félidőben Is teljes erőbedobás­sal küzdenek, akár fél tucat gól­lal is megterhelhették volna a gö­rögök hálóját. Csehszlovákia—Görögország 4—0 (3 — 0). Prága, 15 000 néző. G: Pa­nenka (8. p.), Nehoda (18. p.), Gogh (19. p.), Masny (58. p.). A Balkán Kupáért: Románia— Törökország 4—0 (1—0), Buka­rest, 20 000 néző. G: Georgeseu (23. p.), Dumltru (61. p.), Vigu (76. p.), lordanescu (82. p.). A ha­zaiak végig jobbak: voltak, a VB- selejtezőn Drezdában döntetlent kiharcoló vendégek csapatjátéka akadozott. Újabb világcsúcs Marcsuk (5000 m) és Storholt (1500 m) teljesítménye után Egil Storholt az összetett versenyben is új világcsúcsot állított fel (163.221 ponttal) az Alma-Atában rendezett szovjet—norvég nem­zetek közötti gyorskorcsolyázó­­viadalon. Storholt világcsúcsa: 163.221 pont (a régit a holland Kleine tartotta 165.884 ponttal). Az egyes számok győztesei: 500 m Malikov (sz) 37.68. 1000 m Szaf­­ronov (szovj) 1:16.30, 10 000 m Stensen (norv) 14:42.58. A via­dal végeredménye: Szovjetunió —Norvégia 240—216. Az NDK gyorskorcsolyázó­bajnoksága. Karl-Marx-Stadt. Nők: Andrea Mitscherlich (181.608 pont, férfiak: Klaus Wunderlich 173.098 pont. Karpov „pihen” .Anatolij Karpov a Bad Lau­­terbergben rendezett nemzetközi sakkversenyen aratott győzelme után nagyszabású szimultán­mérkőzésen piheni ki magát. A leningrádi világbajnok húsz táb­lán méri össze tudását a tíz városból kiválogatott ellenfelei­vel. „Szuperviadal” Jamaicában Alfréd Rattray, Jamaica nagy­követe az Egyesült Állam okban, Ney Yorkban tartott sajtóértekez­leten elmondta, hogy országa má­jusban Kingstonban' atlétikai „szuperviadal” rendezésére készül. A nagykövet közölte, hogy a meghívások visszaigazolása alap­ján 18 ország mintegy 120 ver­senyzőjének indulására számíta­nak. A meghívottak között szere­pel több montreali olimpiai baj­nok és érmes is. A diplomata hangsúlyozta, hogy a versenyen jelentős küldöttség képviseli majd a fekete Afrikát és részvételük biztosítása érdekében a jamaicai kormány nem küldött meghívást Üj-Zélandnak. Amennyiben az újzélandi „kérdés” véglegesen tisztázódna, meghívják Walkert és társait is. A kingstoni versenyre május 14-én és 15-én kerül sor és egy héttel utána nagy nemzetközi ver­senyt rendeznek Havannában is. : aRnMMa LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG Anglia. A hétközi fordulóban a bajnok Liverpool csak döntetlent ért el, az Ipswich viszont győzött és jobb gólkülönbsége révén az élre került. Everton—Liverpool 0—0, Ipswich — West Ham 4—1,­­Middlesbrough — Birmingham 2 — 2, Queens Park Rangesrs—Manchester City 0 — 0. 1. Ipswich 32 18 7 7 57-30 43 2. Liv. (B) 32 18 7 7 50-27 43 3. M. City 31 H 12 5 42-23 40 + JÉGKORONG. A Szovjetunióban szerepelt a kanadai Don Mills Flyers ifjúsági együttese. Mérle­gük egy győzelem (szovjet ifjúsá­gi válogatott 7:5), egy döntetlen (Szpartak Moszkva ifj. 4—4), és két vereség (CSZKA Moszkva, il­letve Dinamó Moszkva ifj. 6 — 5, illetve 5 — 3). LABDARÚGÁS. 21 éven aluli válogatottak mérkőzése. NDK— Bulgária ti—0. Karlovo. + # Londonban elkészítették az Angol labdarúgó kupa elődöntőjé­nek sorsolását. Az egyik ágon két liverpooli együttes küzd a döntőbe­jutásért. Everton — Liverpool, Leeds United—Manchester United. Q Immár 123-szor rendez­ték meg az Oxford—Cambrid­ge egyetemek közötti hagyomá­nyos evez<>sversenyt. A 6.8 km-es távon az oxfordiak nyolcasa hét hosszal, 19:28.22 perces idővel győzött. Kiküldött munkatársaink, Borbély Pál és Németh Gyula jelentik Belgrádból: Szovjetunió—Jugoszlávia 4-2 (1-1) Néphadsereg stadion, 25 000 néző. V: Ibarez (spanyol). Szovjetunió: Asztapovszkáj — KrugJov, Novikov, Olsanszkij, Lovcsev — Konykov, Makszi­­menkov, Búrjaik — KipAami, Fjo­­dorov, Blohin, Jugoszlávia: Katalmics —Vuj­­kov, Buljain, Peruzovics, Hab­­ziabdiics — Zajec, Jeiikovics, Bo­­gieevias — Zumgul, Bajevács, Surjak. Góllövö: Bajevios (26. p.), Blo­hin (42. p.), Kipianá (54. p.), Blohin (61. p.), Jerkovics (70. p.), Burjak (85. p., ll-esből). Csere: Zungul helyett Zavisdos az 55. percben, Makszámenkov helyett Perhanov az 57. perc­ben, Buljan helyett Bogdán a 62. percben, Kipiani helyett Mi­­najev a 71. percben. A 28 fokos melegben délelőtt a labdarúgó-szövetségben jár­tunk Baróü kapitánnyal, kol­légája, Toplak szomorúan újsá­golta, hogy a külföldön szereplő­ket csak tétmérkőzésekre enge­dik haza, ráadásul több játéko­suk, például Muzinics is sé­rült. Az összeállítás kihirdetése újabb meglepetést jelentett a stadionban, hiszen Onyiscsemko, Minajev és Troskin nem volt a kezdő csapatban. Viszont be­mutatkozott Maikszimenkov, aki Tuniszban gólt szerzett a va­sárnapi mérkőzésen. A közönség nagy biztatása kö­zepette kezdődött a játék. Meg­lehetősen lassú iramban a szov­jet csapat uralta a mezőnyt és a Dinamó Kdjev megszokott fel­fogásában játszott. A 15. perc­ben Kruglov — jobbhátvéd — előretört, összecsapott a kapus­sal, aki ápolásra szorult. A 22. percben ment az első lövés a szovjet kapura, de 3 m-rel mel­lé. A 26. percben a hazai csa­pat váratlanul megszerezte a vezetést. Egy szabadrúgás után elsuhant a labda a sorfal mel­lett, a kapus szögletre hárított. Jobb oldalról szállt be a labda, Lovcsevről lepattant és Bajevics 5 m-ről félmagasan a kapu bal oldalába helyezte. (0—1). A szovjet válogatott csak a 42. percben tudott egyenlíteni. Konykov mesteri labdával szök­tette Biohint, a. szélső egy csel­lel becsapta a védőket, két hú­zással tiszta helyzetbe került és a kétségbeesetten kifutó kaipus fölött, 8 m-ről a bal sarokba emelt (1—1). SZÜNET UTÁN sem élénkült a lassú, álmos já­ték. Aztán váratlanul, az előbbi­hez hasonlóan, újabb szovjet gól esett. Az 54. percben ismét Konykov indította az akciót, Ki­­pianit szöktette, aki a középosa­­tár helyén még le is kezeühetite a labdát és 16 m-ről a jobb alsó sarokba helyezte (2—1). A 61. percben a jobb oldalról indított a szovjet csapat, a középre ívelt labdát Fjodorov rúgta a rövid sarakra csavarva. Blohin hátul­ról befutott és előrevetődve, 6 m-ről fejjel csúsztatta a labdát a jobb alsó sarokba (3—1). Szög­letből szépítettek a jugoszlávok. A 70. percben egy jobb oldali szögletet laposan rúgtak kö­zépre, a labda elcsúszott a lábak alatt és Jerkovics 16 m-ről a jobb alsó sarokba lőtte (3—2). A már-már kedvét vesztett közön­ség tűzbe jött, nagy erővel buzdította a csapatokat, a hajrá azonban mégis a vendégeké volt. A 85. percben Blohin el­csípett egy labdát az adogató hátvédektől, lecselezte magát az alapvonalig. Amikor látta, hogy senki sem követi, egy váratlan húzással középre a kiirt kanya­rodni, Bogdán azonban kézzel visszarántotta. Vitathatatlan ll­es! Burjak végezte el a bünte­tőt és nagy erővel a jobb alsó sarokba lőtt (4—2). Már min­denki elkönyvelte a végered­ményt, amikor a 88. percben egy vitatható szabálytalanság miatt (Olsanszkij szerelte Bajavioset) a játékvezető 11-est ítélt. Jer­­kovdos állt neki a büntetőnek, félmagasan a jobb sarokba lőt­te, de Asztapovszkij villám­gyors vetődéssel kiütötte. A közönség megtapsolta a levonuló szovjet csapatot. Szimonyan együttese nem sokat adott ki magából, ügyes adogtással végig las­sította a játékot, de amikor igazán kellett, mindig be tudta venni ellenfele kapu­ját. Jó: Asztapovszkij, Kruglov, Konykov, Makszimenkov, Bur­jak, Blohin (a mezőny legjobb­ja), íll. Perusovics, Jerkovics, Surjak. Jubilál a Reál HOFFER JÓZSEF, az MTI szerkesztője jelenti: A Reál Madrid hetvenöt éves jubileu­mát ünnepli. A hagyományosan fehér mezben játszó klub lab­darúgóit a BEK hatszori elnye­rése emelte világhírnévre. Ezek­ben a napokban a régi szép időkre emlékezik Kedden, a torna első napján Santiago Bernabeu, a klubot immár négy évtizede vezető el­nök egész nap vendégeket fo­gadott, a stadionnal szembeni kis utcában levő hangulatos vendéglőben pedig olyan hí­res edzők és játékosok ad­ták egymásnak a kilincset, mint Munoz, Carniglia, valamint Alonso, Pachin, Zocco, Mateos, Marquitos, di Stefano, Puskás, Kopa, Gento és mások. Este, a jubileumi torna első mérkőzése némi csalódással vég­ződött. Az utóbbi időben — kü­lönösen a magyarok elleni 5—1- es győzelem óta — jó sajtót ka­pott argentin válogatott ugyanis nem bírt Irán csapatával. A dél-amerikaiaknak az első félidőben tizenegyesből lőtt gól­jára — Bertoni értékesítette a büntetőt — a második félidőben Jahany nagyszerű akciógóllal válaszolt, majd a tizenegyes rú­gásokban az argentinok bizo­nyultak jobbnak (4—2 arány­ban). Menotti csapata a csütör­tök esti döntőben az afrikai bajnok algériai Mouloudia ellen 2—1 arány­ban győztes Reál Madrid együttesével mérkőzik a tor­na első helyéért. A spanyol bajnokság kilencedik helyén álló Reál Madrid jelen­legi tudásszintjének megfelelő teljesítményt nyújtott. A válo­gatottjelöltek közül egyedül Mi­­guel Angel, a kapus tetszett, a Benito, Pirri védelmi duó vi­szont nem nagyon jeleskedett, a hazavágyó Breitnert nem na­gyon kedvelik a szurkolók, Jen­­sen, az új csodacsatár nincs tel­jesen rendben. A nagyszerű ju­bileumon egyelőre nagyon gyen­ge focit láttunk. SPORTMŰSOR CSÜTÖRTÖK KOSÁRLABDA. Nemzetközi mérkőzés. Magyar B-váloga­­totrt—Románia, férfi, Városma­jori csarnok, 18. NB n. Fér­fiak. Kelet. SZEOL AK—Szol­noki Olajbányász, Szeged, Vá­rosi sportcsarnok, 17.30. Kö­zép. Zalka Főiskola—KSI, Baj­társ u., 17.30; Sz. GEO —Péti MTE, Székesfehérvár, Piros­alma u., 18. LABDARÚGÁS. Ifjúsági vá­logatottak mérkőzése. Magyar­­ország—Portugália, Komárom, 15., Marton. Az Országos Ifjúsági Kupa élődöntőjébe jutásért: Haladás VSE—MTK-VM, Szombathely, Kondics u., 15. S AKK. Országos egyetemi és főiskolai egyéni bajnokság, 10. forduló. V., Néphadsereg u. 10., 9. Az Utasellátó SC nem­zetközi egyéni férfi versenye, 11. forduló. V., Néphadsereg u. 10., 16. Pcntrhi vámunkban Visszapillantás a labdarúgó NB I tavaszi negyedik fordulójára Baráti Lajos a válogatottról Zala megyéből jelentjük Hét végi sportműsor Totótippek mindenünnen A 34. asztalitenisz VB előtt, oldalas összeállítás Népsport Az Országos Testnevelési és Sporthivatal lapja. Szerkesztik szerkesztő bizottság. Főszerkesztő: Szabó Béla. Főszerkesztő-helyettes: dr. Ardai Aladár. Szerkesztő­ség: 1981 Budapest Vili., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 130-460. Telex: 22-5245. Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: dr. Petrus György igazgató. Kiadóhivatal: 1374 Budapest VI., Révay utca 16. Telefon: 116-660. Terjeszti a Posta Központi Hirlapiroda, 1900 Budapest V., József nádor tér 1. Előfizetési díj: egy hónapra 24 forint, negyedévre 72 forint. Megjelelik naponta, kedd kivételével. Szikra Lapnyomda, Budapest. Index: 25 004. ISSN 0133—1809. Négy gólt kaptak Domazoszék

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék