Népsport, 1977. március (33. évfolyam, 51-76. szám)

1977-03-28 / 74. szám

4 NÉPSPORT LABDARÚGÁS XXXIII. 74. ♦ 1977. március 28, NB III BIRKÓZÁS Már 10 ponttal vezet a BKV Előre Kikapott a Szarvas és a Lehel, első a BTASK • CPolytaMa a 2. oldalról) IA hazaiak — helyzeteik alapján »»— nagyobb arányban is nyerhet- I tek volna. G: Soós (ll-esből), \ Horváth, Varga. Jó: Göndöcs, Li- pót, Vargh, Németh, ilX. NémethJ * Bzabó, Soós. / Sabaria SE—Zalaszeratgrótl Spar­tacus &—1 (2—1). Szombathely, 900 ’ 'néző: Körös. Sabaria: Pálinkás — t ,Sdmeghy, Gál, Varga, Benosics, i Jankó, Horváth (Jasizsó), Molnár, I Schweitzer (Bokor), Szönye, Já- I ger. Edző: Szabó Imre. Zalaszent- ■ grót: Béres — Orbán, Erdősi, ) Pongrácz, Bognár, Beledi, Derva- Ucs, Laslcai, Kurucz, Fischer, Sza­bó. Edző: Czotter Béla. A végig ) fölényben játszó Sabaria ilyen v arányban is megérdemelten győ­zött. G: Szönye (3, kettőt ll-es- k bői), Jáger (2, egyet ll-esből), Mol- ) nár, 111. Beledi. Jó: Varga L., Jan­kó, Molnár, Szönye, Jáger, ilL Be- ’ iedi. Péti MTE—Körmendi FMTE 4—2 . (1—0). Pétfürdő, 1500 néző. V: Ru- . zsa. Pét: Csizek — Stieger, Her­* czeg, Szabó Z., Mészáros, Kerkai, . íánó, Szili, Segovits (Heinczin- 1 ger), Kustos (Orbán), Simái. Edző: > Vékony Bálint. Körmend: Pata — ‘ Czvitücovics, Kiss, Orbán Gy., , Gáncs, Nagy Z., Hegedűs (Vimcze), Szakály, Somogyi, Herédi (Hor­* váth A.), Horváth Z. Edző: Papp István. A PMTE szünet után fel­javult és biztosan nyert. G: Jánó 1 (ll-esből), Kerkai, Heinczinger, * Szili, ilL Somogyi (2). Jó: Herczeg, » Stieger, Szabó Z., Heinczinger, Or­> bán, ilL Pata, Kiss, Nagy Z., Sza­* kály. Honvéd Thűry SE—Honvéd Rá- ‘ kóczi SE 0—0. Nagykanizsa, t»00 1 néző. V: Hámori. Tpúry SE: Pin- ) czel — Kiss, Szabó, Bertók, Mun­kácsi, Meikl, Tóth, Varga, Paál ) (Presits), Koroknai (Németh I), v Németh H. Edző: Tóth György. Rákóczi SE: Horváth II — Fürs- ' tenczeller, Horváth I, Kláris, Csó- . ka. Péntek, Izsó, Nagy P., Ács, Molnár (Király), Pécsi. Edző: ! Gúny hó Ferenc. Jó iramú, küzdel­mes mérkőzés, igazságos pontosz­tozkodás. Jó: Bertók, Szabó, Var­ga, ill. Horváth I, Kláris, Fürsten- czeller. Bábolnai SE—Auras SE 4—1 (1—1). Cinkota, 600 néző. V: Soós. Bábolna: Kóczián — Füredi, Sülé, Nyers, Hegedűs, Szilvási, Varsá- . nyi, Varga, Tóth, Háklár (Sebes­tyén), Filep. Edző: Keglovich ' László. Auras: Bíró — Németh, , Simonetz, Horváth, Varga, Répá­éi, Kovács, Bere, Kur, Merczel (Csík), Michna (Lendvai). Edző: Besenyői István. A Bábolna erőtől , duzzadó játékkal lepte meg ellen­felét, és biztosan győzött. G: Tóth > (2), Varsányi, Varga, ill. Bere. v Jó: Tóth II, Varsányi, Hegedűs. Az Auras SE-ből senki sem nyúj­tott átlagon felüli teljesítményt. Délnyugat . r. BKV E. 26 20 3 3 62-15 43 * 2. Véménd 26 12 9 5 48-31 33 > 3. PVSK 26 12 8 6 55-29 32 . 4. Perbál 26 11 9 6 44-34 31 * 5. Pénzügy. 26 12 6 8 54-38 30 > 6. Bp. Spairt. 26 10 10 6 47-33 30 i 7. D.-újv. É. 26 9 12 5 33-23 30 ) 8. Kiss SE 26 11 8 7 42-40 30 , 9. EMG SK 26 10 10 6 27-27 30 I 10. Siófok 26 10 9 7 38-29 29 > 11. Enying 26 10 8 8 44-45 28 12. Bp. Ép. 26 9 8 9 32-24 26 13.22. Volán 26 8 9 9 27-29 25 14. Szigetvár 26 9 7 10 30-37 25 » 15. Paks 26 8 8 10 44-49 24 16. Álba R. 26 “5 10 11 28-47 20 > 17. Mázasz. 26 4 11 11 36-47 19 * 13. L. Fonó 26 3 9 14 21-47 15 1 19. Sárisáp 26 3 7 16 27-63 13 . 10. Barcs 26 2 3 21 19-71 7 Siófoki Bányász—Honvéd Kiss János SE 2 — 0 (1—0). Siófok, ' 2000 néző. V: Dorozsmai. Siófok: Málics — Tillinger, Horváth L., Bőzsöny, Babán, Kékesi (Fiáth), * Csépán, Soós, Horváth J., Bihari, * Bocsev. Edző: Puskás Lajos dr. * Kiss J. SE: Rácz — Lakos, Rékási, s Csatári, Mód, Gergelics (G. Kiss), j Fábián, Tótli-Bagi, Máthé, Palotai, ^ Landek. Edző: Kétszeri Ferenc. Színvonalas mérkőzés. Igen jó já- v tékkal nyerte a Siófok a „somogyi 1 NB Hl-as rangadót”. Horváth J. ' tizenegyesét Rácz kivédte. G: Bo­csev, Horváth J. Jó: Tillinger, Bőzsöny, Soós, Bihari, Bocsev, ill. Csatári, Mód, Tóth-Bagi, Landek. Lőrinci Fonó — Szigetvári VSZ SE 3 — 0 (1—0). Gyömrői út, 300 néző. V: Drigán. L. Fonó: Hase- hauer — Kövér, Flórián, Hamkó, Órai, Kiss, Kleny, Letenyei, Gedai, Zsamboki (Bölöni), Kovács. Ed­ző: Palovecz Béla. Szigetvár: Kiss — Béni, Tóth I, Kövesi, Tóth H, Becskor (Dobor), Tüske dr., Szőllősi (Révész), Telek, Csőre, Palotai. Edző: Kamondi Imre. A gyenge napot kifogó szigetváriak ellen biztos hazai győzelem. G; Kisis, Zsomboki, Bolond. Jó: Kö­vér (a mezőny legjobbja), Órai, Kiss, ill. Tüske dr. BKV Előre —Ikarus Álba Regia 4—1 (2—1), Székesfehérvár, 500 néző. V: Lauber. BKV: Gőgös — Vári, Sinkó, Hadzopulosz, Boruzs (Gulácsi), Légrádi, Csukás (Richt- Echeid), Udvarev, Gubán, Füsi, Stockbauer. Edző: Borbély And­rás. Álba Regia: Galántai — Ko­vács A., Szabó, Moór, Balila L., Liptáfc (Kovács J.), Öllé, Katona, Virág, Juhász, Dalia K. (Dalia R.). Edző: Bodnár László. A fehérvári gárda csak az első félidőben volt egyenrangú ellenfél. G: Hadzopu­losz (2), Füsi, Stockbauer, ill. Vi­rág. Jó: Hadzopulosz, Gubán, Füsi, Stockbauer, ill. Kovács A., Moór, Öllé. Bp. Építők—Paksi SE 6—0 (2—0). Népliget, 300 néző. V: Bodó. Bp. Ép.: Szarka — Tóth, Pócza, Csi­szár, Gelesits, Kosek, Pataki, Konta, Prandóczki, Pauli, Nagy (Windt). Edző: Thomann Antal. Paks: Bimbó — Vábró, Bakó (Ko­vács), Váczi, Kalmár, Weisz, Biró, Blatt, Keresztes, Somodi, Szabadi (Szűcs). Edző: Erdőszögi Béla. Minden részében jobb volt, döntő fölényben játszott a hazai együt­tes. A Paks védelme sok hibával játszott. Kiállítva: Blatt. G: Pran­dóczki (2), Windt (2), Pauli, Konta. Jó: Pauli, Prandóczki, Windt, Pa­taki, ill. Weisz, Somodi. Barcsi SC—Sárisápi Bányász 0—0, Barcs, 500 néző. V: Futó. Barcs: Tóth — Kele, Orsós, Hunyadi (Sza­bó), Kömpf, Gazda, Otártics, Bá­tor! (Mozsgai), Karsai, Szilágyi, Petrinovics. Edző: Lendvai Mik­lós. Sárisáp: Pilcz — Piroska, Fló­rián, Makai, Dauer, Farkas, Pusz­tai, Kucsera, Varga, Kertész, Bar- tha (Varga). Edző: Kurinyecz Fe­renc. Enyingi MEDOSZ—Véméndi TSZ SK 2 — 1 (2—1). Enying, 900 néző. V: Zsalakó. Enying: Takács — La­katos, Molnár, Vass, Csehkis, Sal- ga, Bezeczki, Megyeri, Horváth, Polgár (Csókás), Márton. Edző: Egei János. Véménd: Doszpod — Barta, Rótt (Takács), Kajtár, Fiochsz, Mács, Gál, Törjék, Bo- rovácz, Gruborovics, Bencsik (Kecskés). Edző: Szám Frigyes. Végig kemény, jó iramú mérkő­zés. G: Márton, Megyeri, ill. Gál. Jó: Molnár, Vass, Csehkis, Salga, Megyeri, Márton, ill. Barta, Fiochsz. Perbáli TSZ SK—22. Volán Szál­lítók 3—1 (2—1). Perbál, 10-00 néző. V: Geiger. Perbál: Szegedi — Cseh, Kovács I, Füstös, Eleki, Baj- kó, Kovács n (Oláh), Kisteleki, Hucker, Ollári, Bocskai. Edző: Hári László. 22. Volán: Kertész— Oláh, Köböl, Vaszilev, Solti, Csó­ka, Hirbeck (Pál), Bakos, Várnai, Mezei (Marton), Raffael. Edző: Bárkányi Tibor. Változatos mér­kőzés, az egységesebb Perbál nagy küzdelemben szerezte meg a győ­zelmet. G: Kisteleki (2), Ollári, ill. Bakos. Jó: Kisteleki, Szegedi, Ele­ki, ill. Solti, Csóka, Bakos. Pénzügyőr SE—Pécsi VSK 1—1 (1 — 1). Pasaréti út, 1000 néző. V: Petri. Pénzügyőr: Dómján — Borbás, Murár, Csekő, Miller, Szili, Fazekas, Lesti, Vida, Hull- mann, Nagy (Nap). Edző: Tóthe­gyi Tibor. PVSK: Kovács — Hü- ber, Szabó, Kaszás, Németh, Ken- deresi, Grünwald, Kresz (Jenki), Nagy, Jánosi, Stájer (Englert). Edző: Rónai István. A két jól fel­készült csapat végig nagy iramú változatos mérkőzést vívott. G: Nagy, ill. Jánosi. Jó: Murár, Szi­li, Vida, ill. Hüber, Szabó, Jánosi. Mázaszászvári Bányász —EMG SK (Sashalom) 1 — 1 (1 — 1). Máza- szászvár, ilOOO néző. V: Dravetz. Mázaszászvár: Kanász — Csábrák, Széles, Katona, Nemes (Perényi), Kovács, Kólya, Varga (Molnár), Bazsonyl, Pataki, Csordás. Edző: Róth Antal. Sashalom: Jantsek — Szalai, Buna, Hábersdorfer, Kató, Ridács, Rédei, Hoffmann, Hargi­tai. Kelemen, Lévai (Szávai). Ed­ző: Orosz! László. Kiegyenlített első félidő után a második já­tékrészben többet támadó bá­nyászcsapat győzelmet érdemelt volna. G: Csordás, il. Rédei. Jó: Katona, Csábrák, Csordás, • ill. Hábersdorfer, Rédei, Kelemen. Dunaújvárosi Építők—Bp. Spar­tacus 1—1 (1—0). Dunaújváros, 1000 néző. V: Huták. D. Ép.: Pé­ter — Hrych, Nagy E., Miklós I, Tatár, Hegedűs, Simon Gtf Mik­lós II, Béres, Armai, Soós . (Fó- nay). Edző: Kőhalmi Mihály. Bp. Spart.: S tallér — Büki, Zöldi, Öze, Dudás, Morvái (Deme), Ká­posztás, Sárközi, Szalai, Pákái (Kránitz), Dorogi. Edző: Povázsai László. Küzdelmes mérkőzésen az első félidőben a dunaújvárosiak­nak adódott több helyzetük. A jól hajrázó fővárosiak a 83. perc­ben egyenlítettek. G: Béres, ill. Szalai. Jó: Miklós I (a mezőny legjobbja), Tatár, Simon G„ Mik­lós H, ill. Zöldi, Kránitz. Délkelet 1. BTASK 26 17 6 3 46-19 40 2. Szarvas 26 17 5 4 70-27 39 3. Lehel 26 13 10 3 32-J4 36 4. Szag. D. 26 14 6 6 49-30 34 5. ÉGSZÖV 26 10 11 5 46-26 31 6. ESMTK 26 11 9 6 59-47 31 7. Gyula 26 11 8 7 39-28 30 8. Szabó SE 26 12 5 9 Sl-26 29 9. Jánosh. 26 12 5 9 37-38 29 10. K.-halas 26 8 11 7 40-45 27 11. KTE 26 9 6 11 33-35 24 12. Bsm SE 26 10 4 12 33-36 24 13. KSC 26 9 4 13 37-49 22 14. T.-sztm. 26 8 4 14 29-39 20 15. Láng 26 6 8 12 30-43 20 16. Nagyszén. 26 6 8 12 29-49 20 17. ÉPGÉP 26 6 7 13 35-38 19 18. Cegléd 26 8 3 15 32-50 19 19. SZVSE 26 5 4 17 27-63 14 20. Szentes 26 4 4 18 25-57 12 Törökszentmiklósi Vasás—Kecs­keméti SC 4—2 (3—0). Kecslcsmét, 1000 néző: V: Pádár T. Vasas: György — Veres, Kormos, Nagy, Herbály (Orbán), Boda, Pásztor, Sebők, Csonka (Kocsis), ökrös, Stummer. Edző: Juhász József. KSC: Mágó — Kutasi, Kurucsai, Molnár (Kis juhász dr.), Hájer, Sztvorecz, Oskolás (Heim), Szabó, Vági, Puskás, Kecskés. Edző: Kiss János. Az első félidőben a Török- szentmiklós mindössze háromszor jutott el a KSC kapujáig, s mindhá- romszor gólt lőtt. Szünet után a KSC nagy erővel támadott, s 3—2 után levegőben lógott az egyenlítő gól, de a 88. percben — lesgóllal — a Törökszentmiklós bebiztosította az egyébként megérdemelt győzel­met. G: Stummer (2, egyet ll-es­ből), Sebők, Pásztor, ill. Kisjuhász, dr. Puskás. Jó: Sebők, Kormos, Stummer, ill. Sztvorecz, Vági. ÉGSZÖV MEDOSZ—Erzsébeti SMTK 4 — 1 (1—0). Kiskim’acháza 1200 néző. V: Somlai. ÉGSZÖV: Széles — Pirisi, Csatári (Horváth T.), Földi, Kovács T., Sallai (Né­meth), Juhász, Schmidt, Horváth F., Kovács L. Edző: Sípos Ferenc. ESMTK: Lukács — Erdődi, Cejka, Szilágyi, Fábián, Forintos, Sza­lai, Molnár, Kecskés, Fritz, Dru- zsin, Bárányos (Kiss). Edző: Sin- kovics Ferenc. Kitűnő mérkőzés. G: Horváth F. (2), Németh, Ju­hász, ill. Kecskés. Jó: Sqhmidt (a mezőny legjobbja), ill. Lukács. Szegedi VSE—Szarvasi Főiskola Spartacus 2—0 (0—0). Szeged, 1000 néző. V: Tompa. ZVSE: Simái — Czibere, Terhes, Szabó, Hajdú, Tí­már, Nagy, Takó, Tóth J. (Tiha­nyi B.), Sándor (Tihanyi Z.), Ko­vács Z. Edző: Möszmer Jenő. Szarvas: Széplaki — Szabó, Gaj­dos, Filyó, Kajtár, Brakszatórisz, Rozsán I (Kálmán), Kovács, Kere­kes (B. Tóth), Rozsán II, Orovecz. Edző: Bulla József. Nagy iramú, kemény mérkőzésen gyakran for­gott veszélyben a két kapu. A ha­tározottabb támadójátékot mutató és nagyon lelkes SZVSE rászolgált a győzelemre. G: Sándor, Tímár. Jó: Szabó, Hajdú, Tímár, ill. Gaj­dos, Kajtár, Brakszatórisz. Ceglédi VSE—ÉPGÉP 3—1 (1—1). Albertfalva, 200 néző. V: Hontvári. Cegléd: Fekete — Zsemlye, Halász, Klein, Naggyőr, Halmi, Kovács, Károly, Hegyi, Bozsó, Csicsó. Ed­ző: Simonyi Ferenc. ÉPGÉP: Per- sőtzy (Keller) — Tumer, Nánási, Krajcs, Ballók, Popovics (Böjti), Horváth, Postás, Patkós, Ligeti, Halász. Edző: Mezei József. A szünet után fellazult hazai véde­lem mellett sok gólveszélyes táma­dást vezetett a nagy akarással küzdő Cegléd. A 90. percben Ligeti kiállítva. G: Kovács, Zsemlye, He­gyi, ill. Nánási. Jó: Halász, Nagy- győr, Halmi, ill. Nánási, Patkós. Honvéd Bem József SE — Békés­csabai TASK 0 — 0. Cegléd, 800 néző. V: Szávó. Bem SE: Pocsai — Fehér, Petró, Bérezési, Nagy, Mát­rai, Radics, Steigerwald, Deák (Molnár), Lakatos, Parásó. Edző: Józsa Benő. BTASK: Gulyás,— Schneiúer, Zahorán, Dobó, Hajdú, Varga (Csicsely), Soós, Kuti, Ha­jas (Kiss), Nemes, Rózsa. Edző: Mitykó András. A Békéscsaba a védekezésre összpontosított, s nem sok hiányzott a még nagyobb meglepetéshez, a Bem SE győzel­méhez. Az első félidőben jobban játszott, s nagy helyzeteket hagyott ki a Bem SE, szünet után már kiegyenlített lett a játék. Jó: Fehér, Nagy, Petró, Radics, ill. Gulyás, Soós, Kuti, Dobó. Láng Vasas —Szegedi Dózsái—1 (1—0). Rozsnyay u., 2il>0 néző, V: Pintér. Láng: Lesi — Szabó, Tho- ma, Rohonczi, Ónodi, Tóth B., Za- lavári. (Gerendái), Farkas, Mózner, Gombos, Czamka. Edző: Baksa Gyula. Sz. Dózsa: Tóth P. — Ka- kuszi, Bíró, Csömör, Emődi, Pé­csik, Magyar, Nagy I, Veres, Szeg­halmi, Kanász (Szamossaegi). Ed­ző: Ramónyiik László dr. Az 5. percben Gondos kitűnően eltalált, mintegy 30 méteres szabadrúgás- góljával vezetett a Láng. A gól után kiegyenlített volt a játék, de a fővárosiak támadásai gólveszé- lyesebbek voltak. A második já­tékrészben a szegediek kezdemé­nyeztek többet, s a 73. percben, Szeghalmi révén sikerült egyamlí- teniök. Magyar büntetőt hibázott. Jó: Lesi, Thoma, Ro-honczi, Tóth B., ill. Csömör, Pócsik, Nagy I, Szeghalmi. Gyulai SE—Lehel SC (Jászbe­rény) 1—0 (0 — 0). Gyula, 1800 néző. V: Csányi. Gyula: Vörös — Novák, Lőrincz, Sass, Otott, Cső­ke, Kolarovszky, Tóth I. Dávid, Tóth H, Búzás. Edző: Szilágyi Já­nos. Lehel SC: László — Hajdú, Sárközi, Kátai, Kirchner (Sánta), Lakatos, Bacher, Lukácsi, Kele­men, Vágó, Szabó. Edző: Buchár László. Heves küzdelmet vívlak a csapatok. A második félidőt vé­gig, ámadták a gyulaiak, de csak a 90. percben Csőke 20 m-es ka­pás lövése után jutott az egyet­len, győzelmet jelentő gól a Le­hel kapujába. G: Csőke. Jó; Lő­rincz, Kolarovszky, Búzás, ill. László, Sárközi, Bacher. Jánoshalmi Spartacus—Kecske­méti TE 4—3 (2—1). JáinoiShaCima, 1200 néző. V: Meizer. Jánoshal­ma: Csernák — Faddi, Németh, Fenyvesi IV, Maráczi, Angeli, Ur- bán, Dobos (Csermák), Horváth. Gerber dr. (Bányai), Fenyvesi III. Edző: Csongor János. KTE: Kerpits — Görbe (Kovács S.), Nagy I, Nagyhegyest Szabó, Csor­dás, Miklós, Mányoki, Virágh, Porhanda, Barócsi (Kovács I.). Edző: Bánhidi József. A János­halma irányította a játékot. G: Fenyvesi III (2), Gerber dr., Bá­nyai. ill. Miklós (2), Csordás. Jó: Maráczi, Angeli, Horváth, Feny­vesi m, ill. Szabó, Csordás, Mik­lós, Nagy I. Szentesi Vízmű—Kiskunhalasi MEDOSZ 1—1 (1—1). Szentes, IlOOO néző. V: Győri. Szentes: Uh Lóért — Magyar, Kon ez, Ka­rasz, Török II, Török I, Ivamov, Dóra (Csapó), Rózsavölgyi. Már­tó, Fodor. Edző: Jelenfi István. Kiskunhalas: Szabó — Földes, Tóth, Kocsis, Dobra, Mészáros, Kiss (Rozinka), Gulyás. Szőke. Kairsai, Nagy (Agócs). Edző: Vi­rág István. Igen alacsony szín­vonalú j mérkőzésen egyik csapat sem érdemelt volna győzelmet. Agócs a 80. percben 11-est hi­bázott. G: Koncz, ill. Karsai. Jó: Uhlbert, Koncz, Török I, ill. Ko­csis (a mezőny legjobbja). Tóth, Szőke. Honvéd Szabó Lajos SE—Nagy­szénás! TSZ SK 1—0 (1—0). Me­zőtúr, 1000 néző. V: Faragó. Sza­bó SE: Hegedűs — Spacsek, Dá­vid, Papp, Dinya, Aranyosi, Czir- nák, Szegő, Gulyás, Hoppál (László), Kupcsok. Edző: Bem­cslk Gyula. Nagyszénás: Frák — Popon, Tisza, Cseh, Verbőczi, Linka I (Bogdán), Linka II. Nagy m, Szűcs (Nagy I), Nagy II, La­katos. Edző: Burázs György. Ala­csony színvonalú mérkőzés. A 88. percben Tisza — utánrúgá- sért — kiállítva. G: Aranyosi. Jó: Czirnák, Papp, Dávid, Aranyosi, ill. Verbőczi, Linka IL Három magyar győztes a felszabadulási emlékversenyen A vasárnap délelőtti döntőkre a magyar versenyzők a szombat délutáni, nagyszerű hangulatu­kat őrizték meg. A felszabadulá­si emlékverseny fináléja a kül­földieket is lázba hozta, hiszen már kirakták a tiszteletdijakat és a szép porcelán női és férfi figurák közül a győzteseknek a lányok jutottak. Nagy harci kedvvel küzdöttek tehát a ha­zai és a külföldi birkózók is, következésképp nagyszerű, a legjelentősebb hazai nemzetközi versenyhez méltó döntőkre ke­rült sor. Természetesen más a harci kedv és más az eredmény. A harci kedv csak arra elegendő, hogy a küzdelem ne legyen unalmas, sokkal inkább fordu­latokban gazdag, élvezetes. Ezt igazolta Seres Imre is, aki a 48 kg-han a mongolok egyik kiválóságával, Hisigbatorral bir­kózott. (Enktajvan képviseli ál­talában a mongol színeket a vi­lágversenyeken.) Seresben égett a harci kedv. Változatos, ese­ményekben gazdag mérkőzést vívtak, de az akciókat a mon­gol versenyző fordította a maga javára és végül 32:5 arányban nyert. Nem volt ennyire élvezetes, mozgalmas a 74 kg-osok mező­nyében a szovjet Szokajev és a mongol Batarhu összecsapása, de sokkal feszültebb légkörben zajlott. Batarhu szikár, magas birkózó, Szokajev arányos fel­építésű, jól kidolgozott izomza­tú. A mongol fiú alkatához hí­ven „szikár” birkózást űzött. Egyetlen pillanatra nem hagy­ta nyugton a szovjet fiút, tapadt rá, minden helyzetből támadta és elképzelhetetlennek hitt szi­tuációból is visszatámadott. Meg is nyerte a mérkőzést és ezzel a versenyt is. Hasonlóan küzdött a legjobb magyar 62 kg-os, Széles ellen a másik mongol fiú, Davaasu- ren is. Csak annyi különbséggel, hogy ő elsősorban nem akciók­ra törekedett, hanem a minden­áron való győzelemre. Nyíltab­ban adott pofonokat, leplezetlen fejeléseket nem láttunk még birkózóversenyen, mint ezen az összecsapáson. A bírák sokáig engedték ezt a küzdelmet, majd nyolc perc elteltével Szélest le­léptették. A nehézsúlyban a döntőt ví­vók is bizonyították, hogy eb­ben a súlycsoportban volt a legnagyobb a mezőny. Szakkay a szovjet Artyuhov elleni talál­kozóján még lehetett dobogós és kieső is. Végül kieső lett, mert a szovjet birkózó ellen leléptet­ték. Ballá legyőzte Kudelászt és megszerezte az elsőséget, Gál és Petrezselyem után a harmadi­kat. Érdekes, hogy három első helyezést szereztek a lengyelek és a mongolok is, és mindössze egyszer állhatott a dobogó leg­felső fokába szovjet versenyző. Elégedettek lehetünk tehát, amit Gurics György szavakba is foglalt: — A végére „összekapták” magukat a fiúk, a szombat dél­utáni huszáros helytállásukért kalapot emelek előttük. Mi is osztjuk véleményét, ha a helyezést elértek helytállásá­ra gondolunk. De azért maradt bennünk hiányérzet is. Az 57, 62, 68 és 100 kg-ban sincs olyan versenyzőnk, aki a jelenleginél nagyobb erejű mezőnyben a győzelem, vagy akárcsak a do­bogós helyezés reményében fel tudná venni a harcot a nem­zetközileg is számottevő szabad­fogású versenyzőkkel. Továbbra is Gálra, Kocsisra, Kovácsra vagy Petrezselyemre és Baliára számíthatunk. A töb­biek egyelőre talán maguk sem hisznek abban, hogy le tudnak győzni neves versenyzőt... A vasárnapi döntők eredményei. (Az elölállók a győztesek, a ne­vek után a győzelem minősége áll rövidítéssel: 1 = leléptetés,, t ■=• tus, pt = pontozásos győzelem.) 7. forduló. 48 kg: Hisigbator (mongol) — Seres (magyar) pt., 52 kg: Batsuh (mongol)—Szangyuk (szovjet) sérülés miatt a szovjet versenyző visszalépett. 57 kg: Konczak (lengyel) —Darlev (jugo­szláv) 1. 62 kg: Davaasuren (mon­gol)—Széles (magyar) 1. 74 kg: Batarhu (mon,gol)_Szokajev (szov­jet) pt. 90 kg: Molnár G. (ma­gyar) — Szakkay (magyar) t. Ne­hézsúly: Artyuhin (szovjet)—Sze- merédl (magyar) t. Bállá (magyar) —Kudelász (magyar) pt. 8. forduló. 74 kg: Szokajev (szovjet)—Karabin (csehszlovák) Pt. Végeredmény. 48 kg: 1. Hisig­bator (Mongólia), 2. Olejnik (Len­gyelország), 3. Seres (Magyaror­szág), . ..' 5. Gyulai (Magyaror­szág). 52 kg: 1. Gál Henrik (Ma­gyarország), 2. Batsuh (Mongó­lia), 3. Szangyuk (Szovjetunió), 4. Gazdag (Magyarország). 57 kg: 1. Konczak (Lengyelország), 2. Ojon- bold (Mongólia), 3. Darlev (Jugo­szlávia) ... 5. Szalontal I. (Ma­gyarország). 62 kg: 1. Davaasuren (Mongólia), 2. Hojlogdorzs (Mon­gólia), 3. Széles (Magyarország). 68 kg: 1. Chillnski (Lengyelor­szág) , 2. Gagarin (Szovjetunió), 3. Stanescu (Románia), . .. 6. Gulyás (Magyarország). 74 kg: 1. Batarhu (Mongólia), 2. Szokajev (Szovjet­unió), 3. Karabin (Csehszlovákia), 4. Kocsis 'János (Magyarország). 82 kg: 1. Petrezselyem Antal (Magyarország), 2. Szolóvjov (Szovjetunió), 3. Seregélyt (Ro­mánia). 90 kg: 1. Álaszhanov (Szovjetunió), 2. Molnár (Magyar- ország), 3. Szakkay (Magyaror­szág), 4. Kiss (Magyarorszag), ... 6. Túróczy (Magyarország). 100 kg: 1. Naumowicz (Lengyelor­szág), 2. Szuhatyoplij (Szovjet­unió), 3. Iliev (Bulgária), 4. Hor­váth (Magyarország). 5. Kispéter (Magyarország), 6. Luciák (Magyar- ország). Nehézsúly: 1. Bállá József (Magyarország), 2. Artyuhin (Szov­jetunió), 3. Kudelász (Magyaror­szág), 4. Szemerédi (Magyaror­szág), 5. Sztojcsev (Bulgária), 6. Djutov (Bulgária). Kaszás Sándor ★ Dunaújvárosban 22 egyesület 107 versenyzője két napon át küz­dött az ifjúsági X—II. korcsopor­tosok részére rendezett orszá­gos kötöttfogású versenyen. Eredmények. 48 kg: 1. Sudár (ÉVIG), 2. Babán (KSC), 3. Papp (MTK-VM). 52 kg: 1. Tiger (KSC), 2. Pintér (Vasas), 3. Kozics (Szon­di SE). 57 kg: il. Soós (ÉVIG), 2. Kelemen (PMSC), 3. Bartuska (Eger). 62 kg: 1. Karapancidisz (Bp. Honvéd). 2. Rácz (Eger). 3. Ténai (Vasas). 68 kg: 1. Sárközi (Szondi SE), 2. Vona (Szondi SE), 3. Rumpler (Ganz-MAVAG). 74 kg:.l. Nádas! (Szondi SE), 2. Bu- ruty (DVTK), 3. Meixner (DKSE). 82 kg: 1. Fodor (FTC), 2. Kovács (Bp. Honvéd), 3. Birkás (U. Dó­zsa). 90 kg: I. Mihalek (Bp. Honvéd), 2. Lengyel (Vasas), 3. Tóth (DVTK). 1Ö0 kg: 1. Bodó (Bp. Honvéd), 2. Gáspár (FTC), 3. Klll (Bp. Honvéd). +100 kg: 1. Kovács (Bp. Honvéd), 2. Nagy (Eger), 3. Tóth (U. Dózsa). < ★ Salgótarjánban az új sportcsar­nokban a Kohász Sportiskola or­szágos kötöttfogású birkózóver­senyt rendezett Á- és B-kategóriá- ban. 165 fiatal versenyzett a helye­zésekért. Győztesek: A-kat. 29 kg-tól felfelé: Nagy (U. Dózsa), Szike (Eger), Csanádi (Eger), Galop (Vasas), Novák (U. Dózsa), Hajdú (DVTK), Papp (Va­sas), Mocsár (U. Dózsa), Tóth (Eger) és Kocsis (U. Dózsa). B-kat. 35 kg-tól felfelé: Fáiíka (Pásztó), Balogh (Orosháza), Bá­rány! (Szeged), Ficzere (Egei-), Kaizinger (Szeged), György (Eger), Kecskés (U. Dózsa), Fehér (U. Dó­zsa), Fekete (Orosháza) és Szabó (Eger). TORNA Magyar és japán sikerek ca Honvéd nemzetközi versenyén Vasárnap a szerenkénti dön­tőkkel folytatódott a Bp. Hon­véd nemzetközi egyéni tornász­versenye a Sportcsarnokban. Közepes érdeklődésről tanúskod­tak a foghíjas lelátók. Valószí­nűleg több nézőt vonzott volna ez a hagyományos viadal, ha erősebb nemzetközi mezőny gyűlik össze, és ha indul olim­piai bajnokunk Magyar Zoltán. Akik eljöttek mégis nem bán­ták meg, mert — elsősorban a magyar élversenyzők és japán férfitornászok jóvoltából — szín­vonalas döntők zajlottak, ame­lyeket a tévé is közvetített. Felváltva kerültek sorra a férfi és a női döntők. A nem­zetközi szabályoknak megfele­lően országonként csak két-két versenyző lehetett a finálé résztvevője. A férfiak talajon kezdtek. Donáth és a még ifjú­sági korú Kovács Péter képvi­selte itt színeinket. A legtöbb pontot a japán Igarasi — az olimpiai bajnokcsapat tagja — hozta magával. A csehszlovák Hrancsik dupla szaltóval kez­dett, dupla csavarral fejezte be gyakorlatát — nemzetközi ver­senyen ez már szinte kötelező. Ez a döntő japán fölény jegyé­ben zajlott, Igarasi megőrizte elsőségét, bár a döntőben nálá­nál is jobb teljesítményt nyúj­tott honfitársa Goto. Kovács szép, de akrobatikában még erősítésre szoruló gyakorlattal lett harmadik. Biztosak lehettünk abban, hogy már a következő döntőben czaporodik a magyar érmek szá­ma, hiszen a lólengéshez be­vonulok között a két hazai ver­senyző, Sivadó és Donáth hozta magával a két legmagasabb oontszámot. Nem is csalódtunk bennük, messze kiemelkedtek a mezőnyből anyagerősség és biz­tonság tekintetében egyaránt. A győztes Sivadó nagy tapsot és a bíróktól 9.40-et kapott. A gyű­rűdöntő után helyet cserélt a két magyar fiú a dobogón, e szer specialistája Donáth győ­zött Sivadó előtt. A lóugrásban döntőben az utánpótlásunk egy újabb erőssé­ge, Berényi György mutatkozott be a veterán Molnár Imre mel­lett. A bemutatkozás kitűnően sikerült, holtverseny után Be­rényi Molnárral együtt feláll­hatott a dobogó második foká­ra. Két hazai versenyző, Donáth és Molnár vezette a mezőnyt a korlát döntőben. Az eredmény újabb első és második hely.’ A nyújtódöntő ígérkezett a leg­színvonalasabbnak és az is volt. Nagyszerű gyakorlatokat láthat­tunk, kiemelkedtek a japánok, Donáth azonban lépést tudott velük tartani. Végeredményben a hat döntő után csak magyar és japán versenyzők, valamint két csehszlovák fiú állhatott a dobogóra. A lányok lóugrással kezdtek. Már a bemutatkozásinál nagy taps köszöntötte az összetett versenyben győztes Egervári Mártát, aki messze a legma­gasabb pomtszámmal (9.75) ke­rült a lóugrásdömtőbe. Lóvéi volt a második, 9.35-tel. Az el­lenfelek meg sem közelítették lányainkat. Különösen Egervári volt remek formában, megsze­rezte 'e napon első győzelmét. Nem kellett sokáig várnia a másodikra, hiszen az a szer kö­vetkezett, amelyen olimpiai bronzérmes lett, a felemáskor­lát. Óvárinak, a másik magyar döntősnek a japán Hajasidá- val kellett megküzdeni a má­sodik helyért. Egervári ragyogó bemutatót tartott, az olimpia óta tovább fejlesztette gyakor­latát. Óvári rontása miatt a harmadik helyre szorult. Kettős sikerre számítottunk a g ere nd'1 döntő ben. hiszen Óvári és az IBV-győzte Kanyó ma­gas pontszámmal állt az élen. Óvári megismételte szombati ragyogó teljesítményét és fö­lényesen győzött, Kanyó vi­szont ugyancsak tartalmas nemzetközi szintű gyakorlata közben kétszer is súlyosain ron­tott. Egervári talajon újabb győzelmet szerzett, jó formája reményekre jogosít a közelgő Európa-bajnokság előtt Óvári új talajgyakorlatával megérde­melt sikert aratott és második lett. A szerenkénti döntők végered­ménye. Nők. Lóugrás: 1. Egervári Márta (magyar) 19.425, 2. Lóvéi (magyar) 18.55, 3. Haiasida (ja­pán) 18.35. Felemás korlát: 1 Egervári 19.10, 2. Hajasida 18.50-, 3. Övári 18.20. Gerenda: 1. óvári (magyar) 19.20, 2. Okkazaki (ja­pán) 18.35, 3. Kanyó (magyar) 18.10. Műszabadgyakorlat: 1. Egervári. 18.95, 3. Övári 18.85, 3. Hajasida 18.25. Férfiak. Műszabadgyakorlat: 1. Igarasi Isato (japán) 18.25, 2. Goto (japán) 18.20, 3. Kovács (magyar) 18.05. Lólengés: 1 si­vadó János (magyar) 18.75- 2. Donáth (magyar) 18.55. 3 — 4". St- raisi és Goto (japán) 17.60. Gyű­rű: 1. Donáth Ferenc 18.70, 2. Si­vadó 18.30, 3. Janulidis (cseh­szlovák) 18.20 Lóugrás: 1. iga­rasi 18.55, 2—3. Berényi (ma­gyar) és Molnár (magyar) 18.425. Korlát: 1. Donáth 18.50,2. Molnár 18.35. 3. Hrancsik (cseh­szlovák) 18.10. Nyújtó: 1. Goto Ki- iosi (jarán) 19.30, 2-3. Donáth es Siratsi 18.70. ★ Az ifjúsági I. osztályú fiú csapat- bajnokságon 5 egyesület legügye­sebb fiataljai versenyeztek — fel­tűnően sok rontással. Főleg a lólen­gésben hibáztak sokan. A Köz­ponti Sportiskola csapata három szer után már vezetett, s előnyét mindvégig tartani tudta, biztosan szerezte meg a győzelmet. Ifjúsági I. osztályú fiú CSB. I. forduló: 1. KSI (Hegedűs. Vágány Ballev. Csákv. Nyikos, Kramarics) 255,75. 2. FTC 254.SJ, 3. Dunaújvá­rosi Kohász 2t5.75. 4. Bo. SDarta- c”s 236.25, 5. Debreceni EMTE 209.05.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék