Népsport, 1977. március (33. évfolyam, 51-76. szám)

1977-03-16 / 63. szám

MŰKORCSOLYA IBV TORNA A Remport, Dobra jégtánckettős ezüstérmes Szófiában véget ért a műkor­csolya és jégtánc IBV. A jég­táncban a Remport. Dobra kettős — akárcsak Regőczyék az EB-n — a dobogó második helyére lép­hetett feL Másik jégtánckettősünk — Péterfy, Bálint — eredmé­nyéről a hírügynökségi jelentés nem számol be. csak azt jegyzi meg. hogy a nemzetközi mezőny­ben először szerepelt pár nagy sikert aratott. A női versenyben induló SuÍtész Mónikáról és Be­kend! Ildikóról csak annyi hírt kaptunk, hogy a mezőny második felében végeztek. Páros: I. Blahová, Fena (Cseh­szlovákia), 2. Mecsnyik, Sztroga- nov (Szovjetunió), 3. Kostová, Komár (Csehszlovákia). Jégtánc: 1. Duraszova, Fonoma- renko (Szovjetunió), 2. Remport, Dobra (Magyarország), 3. Szkoro- hodova, Bodajkov (Szovjetunió). Férfiak: 1. Doluda (Szovjet­unió), 2. Szabovcsik (Csehszlová­kia), 3. Kotin (Szovjetunió). Nők: íl. Ivanova (Szovjetunió), 2. Dorenz (NDK), 3. Wit (NDK). VÍVÁS Bjelova nyert Vasárnap a fcéső esti órákban feleződött be Torinóban a Martini Kupa nemzetközi női tőrverseny. A tizenkettedik alkalommai kiírt viadal élén a szovjet Bjelova végzett 5 győzelemmel, második honfitársnője, Pavlenko lett, a harmadik helyet az NSZK-beli Ortel szerezte meg, Illetve 2 nyert csőriével. Tordasi a 7.. Bőbis a 8-, Kovács E. pedig a 10. helyein végzett. ATLÉTIKA Első kiásás Budapest mezei futőbajnokságán az először kiírt gyermekszámok győztesei. Fiúk. 12 évesek (2000 m): Baráth Nándor (Bp. Honvéd Sí) 6:46.4. Csapat: MAFC I 38 p. (107 induló). Íl évesek (1500 m): Schell Rudolf (KSI) 5:05.6. Cs: Csepel Sí I 53. p. (90). Hányok. 12 évesek (1200 m): Gaitz Mária (Csepel S 1)4:11.4. Cs: Csepel Sí I 36 p. (70). 11 évesek (1000 m): Nemeskó Erzsébet (Bp. Spar­tacus Sí) 3:25.8. Cs: Csepel sí I 40 p. (100). APRÓHIRDETÉS Budapesti Ipari Nagyvállalat pályázatot hirdet: számviteli osztályvezetői munkakor ellátására. Feltételek: Közgazdaság­tudományi Egyetem, í vagy Pénzügyi és [ Számviteli — és [ mérlegkészítési gyakorlat. Pályázatokat „Számviteli vezető 2883” Jdlcén kértük a Felszabadulás téri hirdetőbe. A Hűtőgépgyár Buda­pesti Gyáregysége felvé­telre keres hűtőgépsze­relő, hűtőberendezés­szerelő, klímaberendezés készülék szerelő, elektro- lakatos, esztergályos, ma­rós, fúrós és férfi beta­nított munkásokat. Je­lentkezni lehet: Hűtő­gépgyár, 3udapest XÜL, Lőportár u. 9—13., üzem- gazdasági osztály. Gépírni tudó férfi, angol nyelvvel kapcsolatos négyórás állást keres. „Sürgős” jeligére a fel­vevőirodába, 1085 Bp. Somotyi B. u. 7. inni Most vizsgázott UG Skoda S—100, első kézből eladó. Megtekinthető: 16 óra után, Bp. n., Ba-ttai út 4. sz. Adok Esztergomban, prí­más! palotával szemben, 2 szobás, külön pincével és kis kerttel rendelkező, kom fortosí tható tanácsi lakást. Kérek egy-másfél szobás budapestit. „Zugló előnyben” jeligére a fel­vevőirodába 1085 Somo­gyi Béla u. 7. Dunaújváros legjobb he­lyén fekvő két szoba, hal­los, kéterkéiyes, telefo­nos Összkomfortos tanácsi lakásom budapesti más­fél-kétszobásra cserélem, Levele ke t , .Tele f on os előnyben” Jeligére a fel­vevőirodába, 1085 Somo­gyi Béla u. 7. Ilii'1 Dob gyakorlásra alkalmas helyiséget, vagy pincét bérelnék Budapesten. Te­lefon: 337—517, de. 10 órától, vagy „Minden megoldás érdekel” jeli­gére a felvevőirodába 1085 Bp., Somogyi B. u. 7. m VÍV Az ország minden területén dolgozó VILLANYSZERELÖIPARI VÁLLALAT FELVESZ villanyszerelőket, lakatosokat, betanított munkásokat és segédmunkásokat. JELENTKEZÉS: BUDAPEST VII., SÍP UTCA 23. A hét új filmjei: Budapesti mesék (m), Kőbánya 22 —23, 3, 5, 7, Május 1. 4, 6, 8, Puskin 4, 6, 8. Mr. Mckinley szökése I—n. (sz), Fény f9, Í12, és 18— 23, h3, 6, Nap 4, n8. Ez a kedves Viktor (mb. frj, Tinódi f4, h6, 8, Vörös Csil­lag 9, ni 2, í2. Ezt nem tanultuk (mb. sz), TJJ Tükör Klub Mozi, 17—18, este 7, nlO, 19—20 f3, h5, 7, nlO. Ludas Matyi (m. rajzfilm), TTJ Tükör Klub Mozi, 22-én f3. A stúdióprogram keretében: Egy kaland utóélete (ír) •*, Toldi stúdió Mozi 4, n7, f9, Ugocsa este f9. A hosszútávfutó magányossága (mb. ang) ••, Felszabadulás, 22-én 3, n6, f8. Fény, 17-én 3, n6, f8, Kőbánya, 21-én 3, n6, f8, Palóta, 19-én 5, f8, Pest-Buda, 18-án n6, f8. Az amerikai éjszaka (mb. fr.), Csillag, 18-án 5, n8, Fórum, 19-én 5, n8, Maros, 21-én f6, h8, Rákóczi, 17-én f4, h6, 8, Zuglói, 23-án f4, h6, 8. Magyar filmek mozija: (Bányász) Álmodozások kora (Felnőtt kamaszok) 9. Apa, 41. S „TAVASSZAL MINDEN ÚJJÁSZÜLETIK” A SKÁLA Aruház engedményes női és gyermek SKÁLA tavaszi kabátvásárral köszönti a tavaszt. s A gazdag áruskálából a következő cikkeket ajánljuk: Női belga átmeneti kabát 2050,-Ft helyett 1230,—Ft-ért, Női szövet átmeneti kabát 1270,—Ft helyett 635,—Ft-ért, Női szövet átmeneti kabát 1150,—Ft helyett 1091,—Ft-ért, Női szövet átmeneti kabát (kuli) 1440,-Ft helyett 1010,-Ft-ért, Női szövet átmeneti kabát (kuli) 1550,-Ft helyett 1090,-Ft-ért, Bakfies jersey kabát 1300,-Ft helyett 650,-Ft-ért, Bakfis jersey kabát 1450,-Ft helyett 725,-Ft-ért, Bakfis jersey kabát 1540,- Ft helyett 770,- Ft-ért. \ Viárjaik Önöket! Egervári holtversenyben harmadik A tomasport óriási népszerű­ségnek örvend az Egyesült Álla­mokban. Ezt bizonyítja, hogy a hét végén New Yorkban megren­dezett II. Amerika Kupa női és férfi egyéni viadalt összesen 31 000-en tekintették meg. Az amerikai nézők jól szurkol­tak, mert a női viadalon kettős hazai siker született, a férfiaknál pedig a Montrealban is jól szere­pelt 21 éves Thomas mindössze 1 tized ponttal maradt el a már veteránnak számító, de még min­dig kitűnő japán Cukahara mö­gött. A magyar versenyzők kö­zli ezúttal a nők voltak jobbak. Egervári — holtversenyben —3., Tóth Margit pedig 5., míg a fér­fiaknál Donáth Ferenc és Molnár In)re nem került a legjobb hat közé. Eredmények. Női összetett: 1. Johnson (amerikai) 38.60, 2. Turnbul (amerikai) 37.95, 3. Kel- sall (kanadai) és Egervári Márta 37.35, 5. Tóth Margit 37.10, 6. Girardin (svájci) 36.90. Férfi ösz- szetett: 1. Cukahara (japán) 56.80, 2. Thomas (amerikai) 56.70, 3. Nisiki (japán) 56.35, 4. Gienger (NSZK-beli) 55.80, 5. Conner (amerikai) 55.75, 6. Delasalle (kanadai) 55.30. A szerenkénti győztesek. Nők. valamennyi sze­ren az amerikai Johnson, a ta­lajon 9.90, a gerendán 9.60, az ugrásban és a felemás korláton 9.55 ponttal, ez utóbbin holtver­senyben honfitársnőjével, Turn- bull-lal. Férfiak. Talaj. Cukahara 9.50. Lólengés: Delasalle 9.55. Gyűrű: Nisiki 9.60, Ugrás: Cuka­hara és Nisiki 9.60. Korlát: Cuka­hara és Thomas 9.60. Nyújtó: Gienger 9.80. FŐVÁROSI MOZIK MŰSORA 1977. március 17 — 23. Szerelmesfilm, 1, Í4. Budapesti mesék, 6, 8. Szovjet filmek mozija: (Gorkij) Áfonya a vagány (mb) f4, h6, 8, 21-én f4. Az édes szó: SZABADSÁG I— II. 21-én h6 (orosznyelvű előadás). Mátra mese- és Ifjúsági mozi: Az elefánt és a strucc (mese­sorozat) Í10, fii, £12, fi, Í2, f3, £4, £5. Puskák és galambok (m), h6, 8. Uj Tükör Klub Mozi: (Művész) öt könnyű darab (mb. am)M, 17—23 de. 11. Kiss József-sorozat 17, 19-én, du. n2. A dunai hajós (m), 17-én du. f3. Az androméda törzs (mb. am), 17-én du. h5. Ezt nem tanultuk (mb. sz.), 17—48 este 7, nlO, 19—20 £3, h5, 7, nlO. Irodalomóra, 18-án du. n2. Gyöngyvirágtól lombhullásig (m), 18-án du. f3. A Mattel-ügy (mb. ol), 18-án du. h5. Dargay-sorozat, 20, 22-én du. n2. Képzőművészeti óra, 21 -én du. n2. Hogyan mondjam meg gyer­mekemnek? (mb. NSZK)—, 21, 23 du. f3. Otelló (sz), 21-én du. h5. Vörös rekviem (m), 21-én este 7, nlO. Lúdas Matyi (m. rajzfilm), 22-én du. f3. A fekete város I—H. (m), 22-én du. h5. Segesvár (m), 22-én este nlO. Sportéra, 23-án du. n2. Égi madár (m), 23-án du. h5. Tízezer nap (m), 23-án este 7, nlO. Egyéb premierfilmek: Banditasirató (mb) sp), Bar­tók Í4, h6, 8, Világ, 17 — 22, f6, ünnep n4 Is. A Bátyámnak klassz öccse van (mb. cseh). Dózsa, 17—20, f4, h6, 8, Táncsics, 21—23, f4, h6, 8, Balaton h9, 11, n2. A cigánytábor az égbe megy (sz), Bástya £2, h4. Duroc, a katona (fr), Budafok n6, f8, Kölcsey f4, h6, 8, Vörös Csillag 4, h7, f9. Düh (am) •*, Pest-Buda, 17-én és 19—20, n6, f8, Rideg Sándor Műv. Ház, 21—23, h5, 7. Nyugdíjasokat, csökkent munkaképességű dolgozókat, könnyű fizikai munkára felvesz a Taurus Abroncsg Budapest Vili., Kerepesi út 17. A Keleti pályaudvar mellett. — Telefon: 342-385. •2o. laurus AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL ggÉggfcg MŰSZAKI CIKKEK mmínm írón március 19-ig I Hazai és import hűtőgépek, porszívók, légelszívó, háztartási kisgépek, kényelmi készülékek, MK—25/a magnetofon árengedménnyel vásárolható! Felvilágosit tájékoztat a SZIVÁRVÁNY VEVŐSZOLGALAT a 66-44— 66-os telefonszámon! l/FÍSYELEMH |§§l A BUBAFESTI Híj KÖZLEKEDÉSI B| VÁLLALAT FELVESZ: HKj BplrasS „C”-kategóriájú gépjárművezetői i°g°sítvánnyal és 2 éves teher- GSra||i gépkocsi-vezetői gyakorlattal r férfiakat, 21 éves kortól AUTÓBUSZVEZETŐNEK, valamint 20 éves kortól kiképez Kpiias VILLAMOS-TROLjBUSZ-HÉV R|jjy Gimnáziumban érettségizett fiatalokat különféle forgalmi munkakörök ■H»| ellátására kiképezünk. Felvételre keres továbbá: kőműves, ács-állványozó, asztalos, tetőfedő, III bádogos, elektrikus, segédelektrikus, |pip ||§ elektroműszerész, villanyszerelő, for­gácsoló, lakatos, karosszéria-lakatos, autószerelő szakmunkásokat Segédelektrikusokat tanfolyamon elektrikussá képezünk át. A vállalat minden területén BETANÍTOTT és SEGÉDMUNKÁSOKAT l|l? FELVILÁGOSÍTÁS ÉS FELVÉTEL: ffj BUDAPEST VII., KERTÉSZ U. 10., fsz. 35. |BjK M Telefon: 422-130 (14-89-es mellék). Ifp* Mi fclkésig'iünk ^- íin vásároljon! A TUZÉP-telepek és szaküzletek — falazó- és tetőfedő anyagokat, — csempét, mázas és mintás burkolólapokat, — ajtókat, ablakokat, parkettát ®s még sokféle építő* anyagot kínálnak az építkezőknek! Felvilágosítási Szaktanácsadás! Mi V

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék