Népsport, 1977. október (33. évfolyam, 234-259. szám)

1977-10-24 / 253. szám

XXXIII. 253. ♦ 1977. október 24. NÉPSPORT 5 ÖKÖLVÍVÁS OS TORNA Versenyfutás iila-íehér sikerekkel Egervári és Donátit 3-3 szereti győzött A Bp. Honvéd és az Újpesti Dózsa öklözöl között éles ver­senyfutás közel évtizednyi idő után ismét az újpesti lila-fe­hérek javára dőlt el, akik a legtöbb győzelmet szerezve a pontversenyt is megnyerték. Míg a 27 induló szakosz­tályból az elődöntőben 16, a dön­tőben 10 képviseltette magát, a győztesek mindössze ötből ke­rültek ki. A mérkőzések többnyire igen küzdelmesek, de továbbra is csak átlagos színvonalúak vol­tak. Papp László vezető edző azt mondta: „Azt reméltem, hogy fejlődést látok, de min­den maradt. Tavaly óta semmi sem változott”. Nos, valóban nem sok történt. De a harcos­ságra nem lehetett panasz, s végül is egy sor új bajnokot avattak. Az újpestiek előretöré­se legalább annyira örvendetes, mint amennyire sajnálatos a Bp. Honvéd megtorpanása. PAPIRSÜLY Breznyik—Holota 5:0 L menet: Szemtől szembe, ha szeretsz!... A nyurga Brez­nyik döfköd, s jaj Holotának, ha közel kerül. Egyszer kö­zel kerül — rá is számolnak. S. menet. Ismétlés — csak for­dítva. Most Holota fogad jobbal, s Breznyik kerül a padlóra. 3. menet. Adok-kapokban mind­két versenyző fejel, mind­kettőt intik, s az orrvérzéssel küzdő Breznyik győzelmének kihirdetése után Holota szí­ve vérzik. A bánattól. Bajnok: Breznyik György (Ü. Dózsa, edző: Kellner Ferenc), 2. Holota J. (Bp. Honvéd), 3. Vladár F. (Kaposvári Dózsa), Takács F. (Vasas). LÉGSÚLY Orbán—Csordás 5:0 1. menet. Visszajátszott tavalyi döntő. Csordás ellenfele gyomrát keresi, az EB-bronz- érmes jobb csapottjai fejen ülnek. 2. menet. Nem mindig talál, aki keres, Orbán viszont nem keres, csak talál. Fölénye egyre nő. 3. menet. Hang a nézőtérről: „Halásztelken néznek, Sa­nyi!” Nézhetik. Csordás fel­ütései az égboltot verdesik. Orbán jobb csapottja viszont megrendítő. A tiszta, ke­mény csata után zúg a vas­taps. / Bajnok: Orbán Sándor (Bp. Honvéd, edző: Énekes Árpid), 2. Csordás G. (Tatabányai Bá­nyász), 3. Szkala F. (Vasas), Nagy Z. (Kaposvári Dózsa). HARMATSÜLY Jakab—Dudus 5:0 1. menet. — Játsszál, Józsi! — biztatják Jakabot. Játszik. Bal, bal, bal — fejre, jobb — gyomorra. Aztán jobb — fej­re, s Dudus padlón. 2. menet. Dudus orra vérzik, de most már ő is soroz. Még mindig keveset. 3. menet. Dudus „dádáz”, Jakab mamája sírna, ha látná. De Jakab már sokat átélt, most is feltámad, s a jobbkezes és a második rászámolás le- lohasztja Dudus hevét. Bajnok: Jakab József (Ü. Dó­zsa, edző: Kellner Ferenc), 2. Dudus I. (ÉVIG SE), 3. Németh R. (Bp. Honvéd), Ács I. (Honvéd Zalka SE). PEHELYSÚLY Pálfalvi—Dezamits 5:0 1. menet. — Mondd csak, milyen fából faragtak — kóstolgat­ják egymást. 2. menet. Dezamits dühösödik, de csak pillanatai vannak, mert azok a Pálfalvi-féle egyenesek kemények. 3. menet. Küzdelem. Dezamits soroz, Pálfalvi fog, néha azonban ellensoroz, s fejelés miatt Dezamitsot megintik. Bajnok: Pálfalvi Péter (Vasas, edző: Horváth József), 2. Dezamits T. (Tatabányai Bá­nyász) , 3. Jeszenszky L. (Borsodi Bá­nyász), Klein Cs. (Csepel). KÖNNYÜSÜLY Botos—Horváth 5:0 1. menet. A heves Horváth hár­makat üt, s „nyeli” az üté­seket, mint szivacs a vizet. Mert Botos testre, fejre so­roz, s még szemöldök­sérülésének kiújulása sem riasztja. 2. menet. Botos perceit látjuk. Ellenfele fog, toporog, ug­rál, egy jobbhorogtól a pad­lót is „megkóstolja”. 3. menet. Horváth hajt, Botos horgai ülnek.. Horváthot in­tik, rá is számolnak — ismét Botos a könnyűsúlyú király. Bajnok: Botos András (SBTC, edző: Pintér János), 2. Horváth M. (Bp. Honvéd), 3. Takács G. (Borsodi Bányász), Feri J. (Honvéd Zalka SE)„ KIS V ALTÖSÜLY Juhász—Borbély az 1. m.-ben fa. 1. menet. „Karambol” a szorító­ban. Borbély nem akarja megadni a főúton haladó vil­lámgyors kocsinak az első­séget, s 20 másodperc alatt ripityára törik. Sorozás — jobbhorog, sorozás — jobb­horog, kétszer nyolc, és törülköző. Bajnok: Juhász László (Petőfi­bányai Bányász, edző: Bérezés József), 2. Borbély I. (Honvéd Kun Béla SE), 3. Inkei T. (Honvéd Kun Béla SE), Bara A. (Borsodi Bányász). VÁLTÖSÜLY Danyi—Komjáti 5:0 1. menet. A címvédő támad, Komjáti jól védekezik — • nincs kibontakozás. 2. menet. Komjáti a „hipnoti­zált, táncos kedvű kígyó”. Be-beugrik, eltáncol, ha nem vigyáznak, „harap”. De a furulyát Danyi fújja. 3. menet. Nagy iram, nem szép, de kemény csata. Danyi hajt, Komjáti állja, néha vissza is soroz, de ez kevés. Bajnok: Danyi Jenő (Bp. Hon­véd, edző: Énekes Árpád), 2. Komjáti T. (Szekszárdi Dózsa), 3. Rákosa F. (Kaposvári Dózsa), Pintér T. (Honvéd Kun Béla SE). NAGYV ALTÖSÜLY Bakos—Rapcsák 4:1 1. menet. Békés testvérharc — sokan hiszik. Lagymatag kez­dés után szól a szurkoló: „Inkább dobjatok fel egy forintost!” 2. menet. Rapcsák ballal „be­szélget” — gyere csak, gye­re. Bakos azonban csak tisz­ta helyzetben üt és — talál. 3. menet. Sok támadáskeresés, kevés ütés. A gongszó után Bakos mosolyog. Vajon mit jelent: „Megúsztam? Meg­nyertem?”. Bajnok: Bakos János (Bp. Honvéd, edző: Énekes Árpád), 2. Rapcsák M. (Bp. Honvéd), 3. Nagy József (Bp. Honvéd), Csjef S. (Ú. Dózsa). KÖZÉPSÜLY Götz—Pém 5:0 1. menet: Jégesőként zuhognak a horgok. Götz támad, de Pém kiteszi a stoptáblát. Balhorga után Götzre szá­molnak. 2. menet. Szép a tánc — kar karba fűzve, de nem a szo­rítóban. Még akkor sem, ha néha azért ütnek is. 3. menet. — Csak a, fejét, hogy meg ne sántuljon — vallja Götz, s halovány előnnyel nyer, a közönség meg fü­tyül. Bajnok: Götz Károly (Ü. Dó­zsa, edző: Kellner Ferenc), 2. Pém L. (Vasas), 3. Rigó I. (Kaposvári Dózsa), Dudás M. (Paksi SK). FÉLNEHÉZSÜLY Jakab—Soltész 5:0 1. menet. Dávid és Góliát ve­rekszik, először az újpesti Dávid a szenvedő fél. 2. menet. Soltész egyenesei im­már erőtlenek, s Jakab hor­gokkal „gonoszkodik”. 3. menet. Beugrás, jobbhorog — rászámolás Soltészra. Aztán sorozás fejen — másodszor is nyolc. Vita itt már aligha lehet. Bajnok: Jakab Vilmos (TJ. Dó­zsa, edző: Kellner Ferenc), 2. Soltész J. (SZIM Vasas), 3. Totka P. (Bp. Honvéd), Szálkái S. (Békési SZMTE). NEHÉZSÚLY Lévai—Somodi 3:2 1. menet. Lassú iram, leginkább egymásnak feszülnek, mint két hegy, Lévai néha üt is. 2. menet. Változik az ábra: So­modi veszi át az irányítást, ellenfelét fejelés miatt meg­intik. 3. menet. Somodi hajt, Lévai alig áll már a lábán. Du- lakszanak. Fejelés miatt most Somodit intik. Ez sem veti vissza. Megy előre, hor­gai ülnek, de a pontozók ta­lán sajnálják Lévait. Mi So­modit sajnáljuk. Bajnoki címtől fosztotta meg ez a „részvét”. Bajnok: Lévai István (Ü. Dó­zsa, edző: Kellner Ferenc), 2. Somodi F. (Tatabányai Bá­nvá C7^ 3. Edőcs ’l. (Ü. Dózsa), Tóth I. (Vasas). Az egyesületek közötti pont­versenyben: 1. Újpesti Dózsa 27, 2. Bp. Honvéd 27 (kevesebb el­ső helyezés), 3. Vasas 11, 4. Pe- tőfibányai Bányász 5, 5. Salgó­tarjáni BTC 5 (alacsonyabb súly­csoportos eredményekkel), 6. Honvéd Kun Béla SE 5 ponttal (nem volt döntőse). A legtech­nikásabb versenyző tiszteletdíját Juhász László, a legharcosabbét Botos András, a legeredménye­sebb csapatvezetőét Sípos Ta­más és a legeredményesebb ed­zőét Kellner Ferenc kapta. Z. V. GY. BIRKÓZÁS_____________________________________________________________________________________) Bállá és Kovács bronzérmes (Folytatás az 1. oldalról) ereszt, „belenyugszik” a bronz­ba ... Ha Kovács így tesz, akkor sem érdemel szemrehányást. De nem így tett! Igaz, a világbajnok Seger tér­delő válldobását nem tudta há­rítani ... Hátra volt azonban még a szovjet Aracilov elleni mérkőzése is. — Miért ne tudnám tussal vagy leléptetéssel megverni? — mondogatta a mérkőzés előtt. — Ha sikerül, enyém az ezüst­érem. Becsültük Kovács Istvánt, mert fel sem merült benne az a fogalom: lehetetlen. Pedig nekibuzdulását száz szakértő közül kilencvenkilenc még tán meg is mosolyogta volna. + A nyugatnémet Adolf Seger egykedvűen ült a lelátón. Ő, a világ egyik legjobb birkózója, aki pontozással kikapott már Aracilovtól — ő sem gondolt arra, hogy Kovács nyerhet ezen a mérkőzésen. Márpedig nyerni akart! Aláfordulással kezdett, nagy rohamokkal folytatta. Aracilovot passzivitásért meg is intet­ték... Valóban passzív lett vol­na? Nem. hiszen a világbajno­ki címért harcolt — Kovács azonban elsodró lendülettel tá­madott. minden kezdeményezést csírájában elfojtott... Ö kénv- szerítette tétlenségre a nagy esélyest. Aracilov hirtelen magához tért. Levitte és átfordította a magyar versenyzőt, de Kovács ,,robbant”: a vert helyzetből ő billentette, hídba az ellenfelet. 4:2. És ment, ment előre. Az- pz, ment volna, mert most meg a szovjet versenyző ke­lült erőfölénybe. Kovácsot meg Is intették. 4:3. De megint csak újított... In­tés, 5:3! A szovjet versenyzőt tehát másodszor is megintették. Kovács előtt megnyílt az út az ezüstérem felé. Már csak a nagy akarás ma­radt ... Aracilov levitte, boka­fogással, majd Kovácsot intet­ték. 5:5. Drámai volt az utolsó perc. Már csak egy-egy pontra tel­lett mindkettőjük erejéből... Minthogy Kovács szerezte a mérkőzés első akciópontját, ő nyert. Boldog is volt, hogy sikerült a bravúros győzelem — de szo­morú is, hogy az ezüst meg nem... Aracilov lehorgasztotta a fe­jét. Adolf Seger szeméből pata­kokban eredt meg a könny. Ko­vács győzelmével ugyanis — ő lett a világbajnok! A nyugatnémet versenyző az eredményhirdetéskor Ko­vács István kezébe nyomta a világbajnoki aranykupát. Az Aracilov elleni bravúr valóban nem egy győzelem volt a sok közül, amelyet egy versenyző pályafutása során elér, s nem is csak egyetlen „nagy dobás” Ko­vács István életében. A Cse­pel SC huszonhét esztendős versenyzője 1972-ben, a müncheni olimpián volt először válogatott. Magasan indult pályája, hiszen Münchenben világklasszisok­tól kapott ki szoros küzde­lemben — mindenki nagy jövőt jósolt az akkori újoncnak. Nem kevés ku­darc és pályatörés követke­zett aztán. A negyedik hely a madridi EB-n és az ötö­dik a leningrádin meg sem közelítette azt, amire Ko­vács István valóban képes. A mostani, lausanne-i vi­lágbajnokság volt az, amely megnyitotta az utat előre, hiszen a bolgár Abilov és a szovjet Aracilov is a legyő­zőitek listájára került. Da — hisszük — még ez sem a végállomás! Mint ahogy Bállá József, olimpiai és EB-ezüstérmesünk, junior világbajnokunk most meg­szerzett első felnőtt világ- bajnoki érmének is messzi­re kell majd világítania. Bállá még huszonkét éves sincs — nagyon sokat tett már a magyar szabadfogású birkózásért. Nem csoda, hogy az utóbbi időben kis­sé megfáradt, ám az FTC nehézsúlyú versenyzőjének — akárcsak tavaly, az olim­pián — a sorsdöntő pilla­natban sikerült túlnőnie ön­magát. így ismét megerősí­tette helyét a világ leg­jobbjai között. A két nagyszerű érem, s amellett Molnár Géza na­gyon értékes helyezése ön­magában még nem oldotta meg a magyar szabadfogá­sú birkózás gondjait — de megmutatta, hogy van te­hetség és van lehetőség az előrelépésre e jobb sorsra érdemes fogásnemben is. Az 1977. évi szabadfogású bir­kózó-világbajnokság végeredmé­nye. 48 kg. Világbajnok: Anatolij Bjeloglazov (Szovjetunió), 2. Fud- zsiszava (Japán), 3. Hva-kjung Kim (Dél-Korea), 4. Bazavar (Irán), 5. Rasovan (Románia). 6. Sztojanov (Bulgária). 52 kg. VB: Fudzsi Takada (Japán), 2. Stecyk (Lengyelország), 3. Reich (NDK). 4. Szelimov (Bulgária), 5. Nohodhi (Irán), 6. J. Rodriguez (Kuba). ...9, Gál Henrik. 57 kg. VB: Ta­dasi Szaszaki (Japán), 2. Alek­szejev (Szovjetunió), 3. Rhein- wald (Egyesült Államok), 4. Ke- mal arak), 5. Szelmanov (Bulgá­ria), 6. Ojuunbold (Mongólia). 62 kg. VB: Vlagyimir Jumin (Szov­jetunió), 2. Humphrey (Egyesült Államok), 3. Dukov (Bulgária), 4. Hojlogdorzs (Mongólia), 5. Giray (NSZK), 6. Faravasi (Irán). 68 kg. VB: Pavcl Pinyigin (Szovjetunió). 2. Szeidi (Jugoszlávia), 3. Ojdov (Mongólia), 4. Probst (NDK), 5. Zsin-von Ko (Dél-Korea), 6. Sán­dor (Románia), ...11. Katz La­jos. 74 kg. VB: Stanley Dziedzic (Egyesült Államok), 2. Barzegar (Irán), 3. Nanev (Bulgária), 4. Davaazsav (Mongólia), 5. Karaba- cak (Törökország), 6. Cristian (Románia). 82 kg. VB: Adolf Se­ger (NSZK), 2. Aracilov (Szovjet­unió), 3. KoVáes István (Magyar- ország), 4. Üzün (Törökország), 5. Campbell (Egyesült Államok), 6, Duvkin (Mongólia), 90 kg. VB: Anatolij Prokopcsuk (Szovjet­unió), 2. Neupert (NDK), 3. Lut- vlev (Bulgária), 4. Molnár Géza (Magyarország), 5. Temiz (Török­ország), 6. Ivanov (Románia). 100 kg. VB: Aszlanbek Biszultanov (Szovjetunió), 2. Büttner (NDK), 3. Puscasu (Románia), 4. Szolej­mani (Irán), 5. Naumowicz (Len­gyelország, 6. Bajanmunk (Mon­gólia). Nehézsúly. VB: Szoszlan Angyijev (Szovjetunió), 2. Ger- csev (Bulgária), 3. Bállá József (Magyarország), 4. Szuhteszarai (Irán), 5. Gehrke (NDK), 6. Bowlsby (Egyesült Államok). A VB nem hivatalos pontverse­nyének élcsoportja. 1. Szovjet­unió 46 pont, 2. Bulgária 23, 3. NDK 19, 4. Egyesült Államok 18, 5. Irán és Japán 17-17, 7. Mon­gólia 13, 8. Magyarország 11. A világbajnokságon 16 ország válo­gatottja szerzett pontot. IfDmill/ 6 A magyar versenyzők eredményei (elöl a győz- nnUrslAH. tesek). 5. forduló. 82 kg: Kovács erőnyerő. 90 kg: Neupert (NDK-beli)—Molnár 1:25. p., hátraesés, tus. Nehézsúly: Bállá—Szuhteszarai (iráni) 7:5. 6. forduló. 82 kg: Seger (NSZK-beli)—Kovács 1:20. p., válldobás, tus. 90 kg: Prokopcsuk (szovjet)—Molnár 1:46. p.. csípődobás­kontra, tus. Nehézsúly: Angyijev (szovjet)—Bállá 5:40 p., leléptetés. 7. forduló. 82 kg: Kovács—Aracilov (szovjet) 6:6 (döntetlen nincs; első akciópontjával Kovács győzött). Magyar Zoltán iólengésére Wpontot kapott Az összetett verseny bajnokai közül Egervári Márta három, Magyar Zoltán egy győzelmet aratott a szerenkénti döntőkben (Záhonyi Iván felvétele) Vasárnap délelőtt bán a felnőtt első osztályúak szerenkénti döntőivel fejező­dött be az 1977. évi országos tornászbajnokság. A férfiak tala­jon, a nők ugrásban kezdtek. Előbbin az élete első felnőtt baj­nokságán induló Kovács Péter győzelmi eséllyel várhatta a szerenkénti döntőt — és az esélyeket imponáló gyakorlattal valóra váltva bajnoki címet szerzett. A nők ugrásai közben pedig újra gyönyörködhettünk Egervári Cukahara nyújtott tes­tű szál tójában. Igaz, csak egy­szer: a szabályok értelmében két különböző gyakorlatot kellett ezen a szeren bemutatniok a versenyzőknek. Egervári emel­lett kézen átfordulást mutatott be másfél szállóval, ez kevésbé sikerült (9.35-öt ért) —, de a már említett másik nagyszerű volt! (9.55 a pontozás eredmé­nye). Mindez biztos győzelmet jelentett számára. A férfiaknak a lólengés, a nőknek a korlát következett. A lólengésben természetesen ismét Magyar Zoltán volt a „köz­pont”. A bajnokság során most láthattuk tőle a legszebb gya­korlatot! Felszisszent a közön­ség fantasztikusan magas ollói láttán, s még csak a gyakorlat kétharmadánál tartott, amikor Horváth István, a Magyar Tor­na Szövetség elnökségi tagja és Bordán Dezső vezető edző meg­jegyezte: „Bár így csinálná ezt a Világ Kupán is!” Kis tanács­kozás a gyakorlat befejezése után a bírók között, majd ezt követően 10 pont került az eredményjelző táblára. Ezzel egyidejűleg Egervári a korláton folytatta tovább siker- sorozatát. Több mint öt tized pontnyi különbséggel nyert vé­gül a dunaújvárosi Tóth Mar­git előtt. Ezután Donáth Ferenc cei következtek. Az Újpesti Dózsa válogatott versenyzője, aki az egyéni összetettben lábsérülése miatt nem tudott beleszólni a győzelem sorsába, de több sze­ren már akkor is nagyszerű formában volt, ezúttal — sor­rendben — gyűrűn, korláton és nyújtón is győzött! A gyűrűn előre, hátra óriásköröket, két keresztfüggést, Honma-elemet, nyújtott óriáskört és Cukahara- leugrást láthattunk tőle, im­ponáló kivitelben. A korláton a második helyen kezdhette a vasárnapi folytatást — Magyar Zoltán mögött —, de ezen a napon jobb gyakorlatot produ­kált nagy riválisánál és meg­előzte. A nyújtón is igen ko­moly anyagerősségű gyakorlatot mutatott be, Cukahara, dupla- szaltó — egészcsavarral leug- rássaL Eközben — ugrásban — Ko­vács Péter megszerezte máso­dik bajnoki címét is. Előbb Cukaharát, bicskával, majd az előző napokon már látott nagy­szerű Cukaharát, egészcsavar­ral mutatta be, s megérdemel­ten nyert. A gerendán % pontnyi előnnyel várhatta a vasárnapi folytatást Egervári előtt. Ezt az előnyt meg is tartotta, s így az 1976-os 1BV gerendagyakorlatának győztese az idei felnőtt hazai bajnoksá­got is megnyerte ebben a ver­senyszámban. A nők a talaj- gyakorlatokkal fejezték be küz­delmüket. Itt is szorosnak ígér­kezett a véghajrá. Egervári mindössze huszonötezred pont­tal vezetett Kanyó előtt és egy tizeddel a harmadik helyen ál­ló Müller Judittal szemben. A sorrend ezután — a szerenkénti döntő után — nem változott... Az országos bajnokság sze­renkénti döntőinek legsikere­sebb szereplői tehát — 3—3 győzelemmel Egervári és Do­náth voltak, de nagyon értékes az idei OB-n sokat emlegetett Kovács Péter két győzelme és Magyar Zoltán — ismét reme­kül sikerült — lólengése. A Magyar Népköztársaság 1977. évi országos tornászbajnokságának szerenkénti eredményei. FÉRFIAK Talaj. Bajnok: Kovács Péter (Dunaújvárosi Kohász, edző: Papp Zoltán) 18.325, 2. Laufer (Vasas Izzó) 18.150, 3. Sivadó (FTC) 17.675, 4. Magyar (FTC) 17.650, 5. Berényi (Dunaújvárosi Kohász) 17.550, 6. Kovács Gy. (V. Izzó) ti 6.925. Lólengés. Bajnok: Magyar Zol­tán (FTC, edző: Vígh László) 19.300, 2—3. Bánrév! (Bp. Hon­véd) és Szekeres (V. Izzó) 18.250, 4. Kovács P. (D. Kohász) 17.800, 5. B. Kiss István (V. Izzó) 17.550, 6. Sivadó (FTC) 16.700. Gyűrű. Bajnok: Donáth Ferenc (TJ. Dózsa), edző: Kis Tóth Sándor) 18.750, 2. Sivadó (FTC) 18.125, 3. Kovács P. (D. Kohász) 18.100, 4. Bánrév! (Bp. Honvéd) 18.075, 5. Magyar (FTC) 17.475, 6. Borbély (FTC) 17.150. ügrás. Bajnok: Kovács Péter (D. Kohász, edző: Papp Zoltán) 18.725, 2. Magyar (FTC) 18.500, 3. Laufer (V. Izzó) 18.425, 4. Be­rényi (D. Kohász) 18.1100, 5. Si­vadó (FTC) 17.800, 6. Borbély (FTC) 17.650. Korlát. Bajnok: Donáth Ferenc (TJ. Dózsa, edző: Kiss Tóth Sán­dor) 18.550, a Magyar (FTC) 18.275, 3 — 4. B. Kiss (V. Izzó) és Borbély (FTC) 17.575. 5. Sivadó (FTC) 17.500, 6. Bánrévi (Bp. Hon­véd) 16.250. Nyújtó. Bajnok: Donáth Ferenc (TJ. Dózsa, edző: Kis Tóth Sán­dor) 18.850, 2. Magyar (FTC) 18.575, 3. Kovács P. (D. Kohász) 18.400, 4. Bánrévi (Bp. Honvéd) 18.275. 5. Laufer (V. Izzó) 17.800, 6. Jordanov (Bp. Spartacus) 16.725. NŐK ügrás. Bajnok: Egervári Márta (Bp. Honvéd, edző: Magyart László) 18.850, 2. Müller (KSI) 18.625, 3. Tóth M. (D. Kohász) 18.050, 4. Lóvéi (D. Kohász) 17.925. 5. Kelemen (Bp. Hon­véd) 17.875, 6. Kanyó (KSI) 17.775. Felemáskorlát. Bajnok: Egervári Márta (Bp. Honvéd, edző: Magyart László) 18.950, 2. Tóth M. (D. Ko­hász) 18.425, 3 Müller (KSH 18.325, 4. Kanvó ÖCSI) 18.275, 5. Figlár (Bp. Hot *d) 17.850, 6. Jung (Vasas) 17.175. Gerenda. Bajno' : Kanyó Éva (KSI, edző: Maráezi Ernőné és Tóth Ernő) 18.825. 2. Egervári (Bp. Honvéd) 18.650. 3. Müller (KSI) 18.350, 4. Lóvéi (D. Ko­hász) 17.850. 5. Tóth M. (D. Ko­hász) 17.525. 6. Kelemen (Bp. Honvéd) 17.200. Talaj. Bajnok: Egervári (Bp. Honvéd, edző: Magyart László) 18.850, 2. Kanyó (KSI) 18.725, 3. Müller (KSI) 18.650. 4. Matulai (Bp. Spartacus) 18.050, 5. Kele­men Bp. Honvéd) 17.925, 6. Fig­lár (Bp. Honvéd) 47.750. B. M.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék