Népsport, 1977. december (33. évfolyam, 285-310. szám)

1977-12-16 / 298. szám

XXXIII. 298. ♦ 1977. december 16 NÉPSPORT 7 A NÉPSPORT JELENTI ♦ A NÉPSPORT JELENTI Teremfutball — Tatabányán Az idén a Sportpropaganda Vállalat készül a VI. Képes Sport terem-labdarúgótorna megrendezésére. Az időpont: december 28—30., a színhely: a Tatabányai Sportcsarnok. A torna idei meghívottjai az MTK-VM és a Vasas, valamint a Videoton és a vendéglátó Tatabányai Bányász együttesei. Mindhárom napon 16.30-kor kezdődnek majd a mérkőzések —■ eigy-egy találkozó 2x20 percig tart —, s ezekről a tele­vízió egyenes adásban közvetíti. A győztes csapat mérkőzé­senként 3 pontot kap, a vesztes egyet sem. Amennyiben a rendes játékidő nem hoz döntést, aíkkor büntetőrúgásokra kerül sor, s az ebben győztes két ponthoz, a vesztes egy­hez jut. Az első napon Videoton—Vasas, Tatabánya—MTK-VM a párosítás, a második nap műsora: Vasas—MTK-VM, Tatabánya—Videoton, a zárónapé: Videoton—MTK-VM, Tatabánya—Vasas. Életének 80. évében elhunyt Nagy Ernő, az 1932. évi Los Angeles-1 olimpia aranyérmes magyar kartícsapatának tagja. A MAC egykori kitűnősége pá­lyafutásának legiobb egyéni eredményét az 1933-as Európa- bajnokságon érte el: hatodik helyezést szerzett. Egy évvel korábban legendás hírű vivők, Petschauer Attila, Kabos End­re, Pillér György és az ifjú Gerevlch Aladár társaságában olimpiai bajnoki cimet szerzett. Temetése december 20-án, fél 11 -kor lesz a Rákoskeresztúri új-köztemetőben. Fennállásának 25 éves jubi­leumát ünnepli az országos Testnevelési és Sportegészség­ügyi Intézet. Az eseménnyel kapcsolatban decem bér 19-én, hétfőn 9.30 órai kezdettel em­lékülésre kerül sor a Testneve­lési Főiskola Beloiannisz-termé- ben, majd tudományos előadá­sok hangzanak el. Kedden 9 órá­tól hallgathatnak az érdeklődők újabb előadásokat neves ma­gyar sportorvosok tolmácsolásá­ban. ★ Ellenfélnézőben jár Simon Csaba, a magyar férfi kézilab­da-válogatott másodedzője. A szakember a cottbusi (NDK) nemzetközi torna küzdelmeit tekinti meg. ★ Mint ismeretes, december Iá­én megtartották Bázelban a fér­fi kézilabda BEK és KEK újabb fordulójának a sorsolását, amely­ben a legjobb négy közé jutá­sért küzdhetnek már a csapatok. A találkozók megrendezésének pontos időpontját azonban csak most közöljük. Az első össze­csapásokat 1978. február 20. és 26. a visszavágókat pedig feb­ruár 27. és március 5. között kell lebonyolítani. Ön kérdez, az MTK-VM válaszol A rádió Sportvilág című közkedvelt műsora legköze­lebbi — januári — adásában az MTK-VM vezetőit látja vendégül. A sportszeretők Fe­kete János elnöknek, Pillin- ger Mihály ügyvezető elnök­nek, Grónás Béla elnökhe­lyettesnek és Mezei György­nek, a labdarúgó-szakosztály vezető edzőjének december 16-án, pénteken 12-től 19 óráig a 334—322-es és a 337— 933-as telefonszámon tehetik fed kérdéseiket. A Ferencváros kézilabda-szak­osztálya december 16-án 16 óra­kor tartja idei évzáró vacsorá­ját. Az NB I-es bajnokságban második helyen végzett női együttes tagjai ezúttal vehetik majd át az érmeket. ★ Hatra emelkedett a főfoglalko­zású edzők száma a PMSC A- bategóriás atlétikai szakosztá­lyánál. Mandel András Komló­ról került a pécsi piros-feketék­hez, és az összetett számokban induló versenyzőkkel foglalko­zik majd a jövőben. ★ Együttműködési megállapodást Irt alá Pécsett a Fogyasztási Szövetkezetek Baranya megyei elnöksége, a Consum Áruház és az Universum Szövetkezet a Pé­csi MSC-vel. A jövőben a PMSC létesítménnyel segíti a szerződő felek tömegsportját, cserébe az egyesület sportfelszerelés vásár­lási igényeit elégítik ki. •k A jugoszláv Labdarúgó Szö­vetség elnöksége Milán Lazare- vics főtitkár elnökletével meg­tartott legutóbbi ülésén egye­bek között elhatározta, hogy 1978. március 22-ét és április 5- ét javasolia az MLSZ-nek az utánpótlás EB válogatott mérkő­zés időpontjául Sorozatban játsszák nemzetkö­zi kupamérkőzéseiket a magyar asztalitenisz-csapatok. A BSE női együttese pénteken a VVK- ban mérkőzik meg a holland Hazerswoude-Dorp együttesével — idegenben. Szombaton a Hon­véd Kilián FSE férficsapata — ugyancsak a VVK keretében — méri össze erejét a Hertha BSC-vel Nyugat-Berlinben. A női BEK egyik magyar résztve­vője a 31. sz. Építők pedig hét­főn, a svédországi Varbergben mérkőzik meg a helyi BTK csa­patával, a legjobb négy közé ju­tásért. ★ Az Újpesti Dózsa kajak-kenu szakosztálya szerdán este ren­dezte meg hagyományos ünnepi évadzáróját. A szakosztály veze­tői az egészséges elégedetlenség hangján értékelték az 1977. évi munkát, majd ezt követően megjutalmazták a legsikeresebb versenyzőket, edzőket. ★ Egyik legnépesebb vidéki te­niszszakosztály, a Nyíregyházi Vasutas-Spartacus SC, decem­ber 16-án, pénteken délután tartja évzáró értekezletét, ahol az 1977. év eredményeinek érté­kelésére, valamint jutalmazások­ra kerül sor. ★ Beindult a nagyüzem ... Eu­rópa műjégpályáin egyre több nemzetközi versenyt rendeznek. A hét végén Erős Ágnes és Vajda László Katowicében, a Bányászlámpáoska elnevezésű nemzetközi versenyen vesz részt. Ugyanakkor Segesdy Ildikó és Simon István Zágrábban, az Aranypiruett viadalon indul. ★ A Győr-Sopron megyei Tanács V. B. Testnevelési és Sporthiva­tala a megye területén dolgozó városi és járási testnevelési és sportfelügyelők részvételével december 19-én, hétfőn, Csor­nán kihelyezett munkaértekez­letet tart. A tanácskozáson Csor­na város és járás testnevelési és sportéletének helyzetét, továbbá a fejlesztés lehetőségeit vitatják meg. Magyar—lengyel — két színhelyen Bemutatkozik a hét végén az új női ifjúsági kézilabda-válo­gatott a magyar közönség előtt. December 16-án, pénte­ken a Fáy utcai sportcsarnok­ban lépnek pályára fiataljaink a lengyel válogatott ellen, majd másnap a tatabányai Körcsar­nok lesz a két együttes össze­csapásának a színhelye. — 1960-as születésű játékosok­ból áll a jelenlegi keret — mondta Berendi József a csa­pat edzője. — A világbajnok­ságon szerepelt csapatból mind­össze ketten, Gyöngyösi és Strasszer. maradtak- A többiek: Tóth E„ Boóz, Nyári, Kiss B., Jakab, Lengvári, Seffer. Orosz, Konti, Somogyi, Kobilik. Szer­da óta készülünk egyébként a két barátságos mérkőzésre. A találkozóig több edzömérkőzést játszunk. Ellenfeleink: a Gold- berger, a Híradótechnika és a Bp. Spartacus csapata. A pénteki mérkőzésre egyéb­ként a szervezők ingyenes be­lépést biztosítanak a diákoknak. 9-es Küszöböl az ünnep. Min­denki siet, azt sem tudja, hol áll a feje, úgy lép át látszólag apró, egészen pici eseményeken, hogy az agyá­ig talán el sem jut a lát­vány. Szerencsés, aki eset­leg ráér, némi bámészkodás- ra Jordítható időhöz jut eb­ben a rohanásban. Skála. A nagy áruház éli karácsony előtti életét. Zsong, zsibong a tömeg, itt egy garbó, ott egy szánkó talál gazdára. Az első eme­leti matricanyomó automata kezelőnője mégis — mintha szabadságon lenne. Dolgozik ő most is, méghozzá na­gyon serényen, de a futó vendégek, az alkalmi meg­rendelők, elkerülik, azok­nak most kisebb gondjuk is nagyobb annál, mint hogy trikójukra esetleg egy „I lőve you” feliratot varázsoltassa- nak. A hölgy dolgozik — én nézem. Nézem, s egy idő után legszívesebben már se­gítenék neki. Sárga mezek sorakoznak az egyik széken, rajtuk a felirat: Mechanika SE. Egy egészen kis csapat a sok ezer közül. A legama- tőrebb alapon futballozhat­nak, hiszen a legamatőrebb alapon készíttetik mezeiket is. A hölgy ugyanis — a dresszeket számozza. Papír­matricát simít az automata gépbe helyezett trikók hátá­ra, meghúzza a kart, a ma­sina néhány másodpercig zümmög, zakatol, majd csön­get és a sárga szöveten már­is ott díszeleg a 2-es szám. Jobbhátvéd született! Ál­lok, s most már végignézem a teljes csapat „világra jöt­tét". A 9-esnél, a közép- csatárnál — megdobban a szívem. Régi emlékek vil- lódznak, kopott mezek, más színű anyagból, saját kezű­leg kiszabott hatalmas szá­mok, girbe-gurba öltések, s a semmihez sem hasonlítha­tó boldogság a Nagy Mű el­készültekor. — Hiába — vál­toznak az idők! Most — egy gombnyomás az egész. S olyan jó lett volna ott hely­ben. azonnal belebújni az egyikbe... L. T. K. Csongrádi Ferencre, a Video­ton válogatott labdarúgójára csak a tavaszi idényben számít­hatnak. A fiatal középpályás lába ugyanis hosszú időre gipsz­be került, mert bokaszalag-sza- kadást szenvedett. RÁDIÓ, TÉVÉ Dániától — Dániáig Egy-két pihenőnapjuk lesz mindössze a január 25-én kez­dődő dániai világbajnokságig a magyar férfi kézilabda-váloga­tott tagjainak, olyan sűrű a program. December 16-án Dá­niába, majd Izlandba utazik az együttes, ahol a hazai váloga­tottakkal méri össze erejét. A hazaérkezés időpontja december 22. Ezt követően két napig Budapesten gyakorol a legény­ség, majd kétnapos szünet után újabb túra következik. Két északi állam ismét az uticél: Norvégia és Svédország. Egy hetet tölt ebben a két ország­ban a válogatott — január 10-ig. Hazánkban lesz ezután 14-én és 15-én egy nemzetközi torna '^rtrák és csehszlovák vendégek részvételéveL A szín­hely: Tatabánva és Győr. A dániai világbajnokságra utazást megelőzően pedig Tatán tart közös edzéseket Faludi Mihály gárdája. Az „első”, a dániai és izlandi túrán a következő játékosok kapnak majd lehetőséget: Bar- talos B., Verőci (kapusok), Ur- suly, Kovács P., Szabó., dr. Sü- völtős, Szilágyi, Kenyeres, Ja- novszky, Lele, Gubányi, Kontra, Kocsis P. Nem tarthat a csa­pattal Buday és Dobó, a két sze­gedi játékos, mivel nem jött rendbe még teljesen a sérülé­sük. A küldöttséget Faludi Mihály szövetségi kapitány, Horváth László, az MKSZ titkára és dr. Deme Mihály, az MKSZ elnök­ségi tagja vezeti. Péntek. Rádió. Kossuth-adó. 22.15: Sporthírek. Petöfi-adó. 6.20: Torna. 10.50: Délelőtti tor­na. Televízió. Budapest. 7.59: Té­vétorna. 19.20: Tévéloma. 21.55: Izvesztyija Kupa. Szovjetunió— Kanada jégkorong-mérkőzés. Közvetítés Moszkvából, felvétel­ről. Szlovák tv. 13.55: Csehszlo­vákia—Finnország jégkorong­mérkőzés az Izvesztyija Ku­páért. 23.55: Csehszlovákia— Finnország jégkorongmérkőzés az Izvesztyija Kupáért, fel­vételről. Budapest. II. mű­sor. 17.55: Szovjetunió—Qué­bec Nordiques jégkorong-mérkő­zés az Izvesztyija Kupáért. Ju­goszláv tv. 22.55: Sakk. ★ Telefontestnevelő. Hívható a 175—166-os telefonszámon 17—20 óráig. Péntek. A TeTT gimnasz­tikái tanfolyama: a fájós lábak ellenszere — a gimnasztika láb­gyakorlatai. IDŐJÁRÁS A Meteorológiai Intézet jelenti. A várható időjárás péntek estig: borult, párás, egy-két he*yen kö­dös idővel, elszórtan eső, havas­eső, keleten helyenként még ha­vazással. Mérsékelt, változó irá­nyú szél. Kora délután mínusz V — plusz 4 fok körül lesz a hő­mérséklet. ★ Hó jelentés. Mecsek 14 cm, Sza­badság-hegy 31 cm, Galyatető 49 cm, Kékestető 42 cm, Lillafüred 2)6 cm. TENISZ Meggyorsítani a fiatalok fejlődését KÁRÁSZ ATTILA vS----------------------------- orszá­go s jellegű korcsoportver- senyen is diadalmaskodó, tíz­éves teniszezője a közelmúltban kapta meg téli edzésbeosztását. Hétfőn: futás a Gellérthegyen; kedden: tenisz a Vásárváros B- pavilonjában; szerdán: tornater­mi edzés a Lisznyai úti iskolá­ban; csütörtökön: tenisz Újpalo­tán, a Nyomdaipari Szakközép- iskola tornatermében; szomba­ton: tornatermi edzés a Lisznyai úti iskolában; vasárnap: tenisz az Újpesti Dózsa Németvölgyi úti csarnokában. Akárhogyan számoljuk, ez heti hat edzés a fehér sportban valaha holt idénynek tartott téli időszakban! S az ifjú Kárász, az FTC egykori jégkorongozójának szöszke hajú, kétségkívül ügyes csemetéje, még csak jövőre ün­nepli tizenegyedik születésnap­ját. A kék-fehérek néhány to­vábbi újonc teniszezője hason­ló edzésbeosztást kapott Tóth Attilától, az osztályvezető-gé­pészmérnök beosztását főfog­lalkozású edzői hivatásra fel­cserélt egykori versenyzőtől. „A téli időszak nagyon fontos a fia­talok fejlődésében, s szeretnénk öt-hat gyerek előrehaladását meggyorsítani a szakosztály jö­vője érdekében” — magyarázta a közmegelégedésre tevékenyke­dő, fiatal edző és ezzel önkén­telenül egy korábbi beszélgetés emlékét idézte: „Micsoda igaz­ságtalan az élet.., Állítom, hogy az egész első osztályú me­zőnynél többet, lelkiismereteseb­ben készülünk egész éven át, mégsem tudjuk megnyerni a csapatbajnokságot” — kesergett még az ősszel Halmos Imre, a kék-fehérek régi mesteredzője a Margitszigeten. Már' a párosok küzdöttek, de az Újpesti Dózsa teniszezői az egyesekkel 5:l~re elhúztak, .8 huszonhetedszer nyerték a csa­patbajnokságot. Az edző elkese­redésében talán túlzott egy ke­veset, ami a többi szakosztály­hoz viszonyított felkészülés mennyiségét illeti,' de azt a tényt, hogy az Asztalos János utcában komoly, céltudatos ed­zés folyik, mindenki elismeri. AZ ASZTALOS JÁNOS £-------------------------------------telep id estova két évtizede a magyar tenisz egyik fellegvára. A szak­osztály jelenlegi hetven ver­senyzőjének alig egyharmada felnőtt, a többi még tizennyolc éven aluli, ifjúsági. A tenisz- tanfolyamokon nyaranta közel másfélszáz gyereket próbálnak beavatni a fehér sport műhely­titkaiba, az ügyesebbeket az­után felveszik a szakosztályba. A már említett két edző, a szak­mai irányítást kézben tartó Hal­mos Imre és a főfoglalkozásban működő Tóth Attila mellett né­hány hét óta Kelemen Imre mesteredző, a kiváló szakember, továbbá a tanfolyamokat veze­tő Jenes Béla testnevelő tanár és G. Posta Katalin, a korábbi éljátékos alkotja a nevelői gár­dát. • A nyári edzéslehetőségekre nem lehet panasz, hiszen az Asztalos János utcában nyolc, a Feneketlen-tó mellett pedig, ahol a fiatalokat foglalkoztatják, öt pálya áll rendelkezésükre. Csak a sok amatőr teniszkedvelő okoz olykor zavart... Télen viszont csak „bérlők”, de a Bartók Béla úti, hárompályás, fedett csarnok tervei elkészültek. Egy év múlva már saját termükben üt­hetik a labdát, tarthatják tőlen- nyárom még a jelenleginél is jobb körülmények között, felnőtt viszonylatban évek óta szokássá vált heti nyolc edzésüket. Azaz valóban jó szakmai munkával párosuló, gondos szervezéssel igyekeznek kihasználni az egye­sület által biztosított lehetősé­geket. „Az egyesülés óta, el­nökségünk határozata alapján, két nem olimpiai sportág, a ha­zai élvonalban levő és egyben nemzetközi sikereket is aratott sakk- és teniszszakosztályaink fejlődését megkülönböztetett fi­gyelemmel kísérjük, s az éssze­rűség határain belül minden személyi, tárgyi, technikai fel­tételt igyekszünk biztosítani — summázta az egyesület álláspont­ját Pillinger Mihály ügyvezető elnök, majd a jövő célkitűzései­ről röviden így fogalmazott: — „Meg kell gyorsítani a fiatalok fejlődését!" A VERSENYZŐK SfSfc •--------------------------- gálata el­go ndolkoztató. Szőke és Szőcsik, a csapatat az élvonalban tartó két, lényegében az Asztalos Já­nos utcában felnőtt éljátékos harmincéves. A válogatottságra is pályázó újabbak (Csépai, Lá­zár, Lukács, Zsiga) viszont csak nemrég léptek a második X-be. Azaz majdnem tíz évfo­lyam a kiesés, s még további egy évtizeddel következik a már említett Kárász és a kor­társad közül hasonlóan kiemel­kedő Oroszpataki. A kiesések jórészt a szűkö­sebb, csak az egyesülés óta alapjaiban megváltozott feltéte­lekkel magyarázhatók. Az is nyílt titok azonban, hogy az ál­landó személyi ellentétek, a visszatérő vezetőségváltozások is akadályozták az előrehaladást, az utánpótlás-nevelés sem volt egyenletes. Az egyesület elnök­sége azonban e tekintetben is a szakosztály segítségére sietett. Dr. Csemoch Attila, az MNB el­nökhelyettese és Székely Mi­hály belkereskedelmi miniszté­riumi főosztályvezető személyé­ben két régi sportember került az elnöki, illetve elnökhelyettesi tisztségbe, s kevés olyan szak­osztályt találhatunk az ország­ban, ahol a főfoglalkozású szak­vezető mellett két mesteredző dolgozna. Azaz valóban minden személyi és tárgyi feltétel adott a szervezett, szakmailag jói megalapozott tevékenységhez. HALMOS IMRE a lelkiisme­------------------------ retes edzés, felkészülés híve, gyakorlati megvalósítója. Külön érdeme, hogy tanitványaiból nem csu­pán jó versenyzőt, hanem ezzel egy időben az életben helytálló, diplomával rendelkező embert is igyekszik nevelni. Határozott vé­leménye, hogy a sport és a tanulás, vagy a munka az él­vonalban, a mai követelmények mellett is összeegyeztethető. így például az érettségi után — a „csak” vendéglátóipari üz­letvezetői tanfolyamat végzett Szőke Péter kivételével — az első csapat többi játékosa főis­kolai vagy egyetemi diplomát szerzett, vagy még tanul. A fe­lelős beosztásban dolgozó épí­tészmérnök, Szőcsik például egyetlen perc munkaidő-kedvez­mény igénybevétele nélkül vé­gez magasfokú edzésmunkát. „A teniszben — másokkal el­lentétben — nem az egyes üté­seket oktatom, hogy azután az ütések egy egészet alkossanak, hanem a játék egészét tanítom, gondolkodásra igyekszem ne­velni a fiúkat. A gondolkodó já­tékos kialakítására, majd fej­lesztésére törekszem” — mon­dotta röviden Halmos edzői fel­fogásáról. Ezzel egy időben tel­jes joggal hiányolja a szövet­ség szakmai kezdeményezéseit, a mai, megváltozott körülmények­hez igazított felkészülési rend­szer, az utánpótlás-nevelés és főleg a kezdők oktatása terén az egységes elvek kidolgozását. En­nek segítségével talán a szak­osztályban játszó húszévesek is közelebb lennének a hazai él­vonalhoz. KTTCÉPTET EV hogy köze~ JVÜ1 aull 1 ULeIt , lebb kelle­----------------------- ne lenniök.' Már szoromgatniok kellene a vá­logatottakat ! Az egyesület ezt várja tőlük — joggal! Ezért jö­vőre még hosszabb külföldi ver­senyzési lehetőséget is megpró­bálnak biztosítani számukra, de sportpszichológiai vizsgálatra is elvitték Csépa iákat egyéniségük, erkölcsi-akarati tulajdonságaik jobb megismerése, tehetségük ki­bontakoztatása érdekében. Töb­bet, eredményekben és példamu­tató magatartásban egyaránt többet várnak Szőke Pétertől is. Jól tudják, hogy Gulyás Ist­ván visszavonulása óta Taróczy mellett Szőke ért el több nem­zetközi sikert, játszott pél- duál döntőt Hamburgban! Az utóbbi időben azonban túl gyár-, san megadja magát. Miért? ... Balkezes bombaadogatásaival pedig még sok, saját magának is értékes győzelmet arathatna, egyben az MTK-VM jelenleg igazán nagyszerű távlatok előtt álló szakosztályát rakétaként lendíthetné előre a fejlődés út­ján! Vad Dezső Az év legjobbjai (Folytatás az 1. oldalról) tisch Lajos, sakkozó, 9-szer el­ső: Monspart Sarolta, tájékozó­dási futó és síelő, 7-szer első: Nagy Béla, íjász, 6-szor első: Regőczy Krisztina, Sallai And­rás műkorcsolyázók. Ferjáncz Attila autóversenyző, 5-ször el­ső: Kisházi Beatrix asztaliteni­szező, Cserni Éva tollaslabdázó, Magyar Zoltán tornász, Taróczy Balázs teniszező. Harmadszor 16, másodszor 14, először pedig 38 sportoló győzött. 1977 legjobbjai Asztalitenisz: Kecskésné Kis­házi Beatrix (Statisztika), Ger­gely Gábor (BVSC). Atlétika: Erdélyiné Szabó Ildikó (NYVSSC), Németh Miklós (Va­sas). Autósport: Ferjáncz Attila, dr. Tandari János (Volán), Bar­ka Zoltán, Molnár György (Nyíregyházi Volán), Kiss De­zső (Volán), Zima János (Spar­tacus TE), Sebestyén Mihály (PVSK). Birkózás: Réczi László (Kiskunfélegyháza). Cselgáncs: Szabó Ferenc (U. Dózsa). Eve­zés: Ambrus Mariann (MHD Vasas), Odor Lajos (Velencei­tavi Vizi Sí). Gyeplabda: Har­sány György (Budai Pedagógus). Íjászat: Pétervári Zoltánná (Magyar Viscosa), Nagy Béla (Tipográfia). Jégsport: Dénes Zsuzsa (BSE), Temesi Imre (VM KÖZÉRT), Balogh János (BVSC), Regőczy Krisztina, Sallai András (BSE). Kajak­kenu: Szabó István (MTK-VM), Bakó Zoltán (Bp. Honvéd), Raj­nai Klára (FTC). Kerékpár: Pálinkás Csaba (Szekszárdi Szövetkezeti Spartacus SC). Ké­Monspart Sarolta (Komoróczy Lajos rajza) zilabda: Sterbinszky Amália (Vasas), Kovács Péter (Bp. Honvéd). Kosárlabda: Szabics Magdolna (BSE), Losonczy Ár­pád (Bp. Honvéd). Labdarúgás: Pintér Sándor (Bp Honvéd). MHSZ-sportágak: Maczner And­rás (MHSZ Budapest MK), Áb­rahám Gábor (MHSZ Kapuvár, Gimnázium MK), Szepes Attila (MHSZ MOM MK), Bolla Má­ria (Postás Repülő és Ejtőer­nyős Klub), Petróczy György (Csepel Repülő és Ejtőernyős Klub). Tóth Éva (Csepel Repülő és Ejtőernyős Klub), Simon László (Postás Repülő és Ejtő­ernyős Klub), Tóth Mária (Cse­pel Repülő és Ejtőernyős Klub), Tímár Vince (Békés megyei Re­pülő és Ejtőernyős Klub), Ven­czel Miklősné (MHSZ Nyíregy­házi Rádióklub), Mátrai István (MHSZ Videoton Rádiós Klub), Pallagi Zsuzsa (MHSZ Szege­di Könnyűbúvár Klub), Kiss Fe­renc (MHSZ Szegedi Könnyű­búvár Klub). Motorcsónak: Be- rentz Béla (Zalka Máté MK), dr. Kovács Ferenc (Váci Vas­utas). ökölvívás: Orbán Sándor (Bp. Honvéd), öttusa: Horváth László (U. Dózsa). Röplabda: Fekete Béláné, Csapó Gabriella (U. Dózsa), Mondi József (Va­sas). Sakk: Petronicsné Verőci Zsuzsa (Vasútépítő), Portisch La­jos (MTK-VM). Sí: Gellér Gá­bor (Bp. Honvéd), Dosek Ágos­ton (Vasas), Sípos Ildikó (Va­sas), Palkovics Tibor (Bp. Hon­véd), Apjok Ildikó (OSC), Ko­vács József (U. Dózsa). Sport­lövészet: Ludmann László (Zal­ka SE). Súlyemelés: Kőszegi György (Leninváros) Tájékozó­dási futás; Monspart Sarolta (Bp. Spartacus), Szabó László (Pécsi VSK). Teke: Holczer Lászlóné (Kőbánya: Porcelán), Csányi Béla (FTC). Tenisz: Ta­róczy Balázs (Vasas). Női játé­kost nem jelöltek meg. Termé­szetbarát (először választott): Rózsavölgyi Hilda (OSC),Krafft Walter (FTSK). Tollaslabda: Cserni Éva (FOKÉRT SC), Be- reknyei Imre (Kandó SC). Tor­na: Egervári Márta (Bp. Hon­véd), Magyar Zoltán (FTC). Úszás, műugrás, vízilabda: Ver- rasztó Gabriella (KSI), Verrasz- tó Zoltán (Bp. Honvéd), Kele­men Ildikó (BVSC), Molnár Endre (Bp. Spartacus). Vívás: Tordasi Ildikó (MTK-VM), Ge- revich Pál (BVSC). I J

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék