Népsport, 1978. március (34. évfolyam, 50-76. szám)

1978-03-08 / 56. szám

XXXIV. 56. ♦ 1978. március 8 NÉPSPORT 7 A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT JELENTI Tornaterem Elkészült a, Pápai Mező- gazdasági Szakközépiskola és Élelmiszeripari Szakmunkás­képző modern tornacsarno­ka. A 4.2 millió forint ér­tékben és 648 négyzetméter alapterületen létesített tor­naterem nagyrészt társadal­mi munkával épült. A te­remre nagy szüksége volt az iskolának, (megszűnik az ai- bérlősdi), s reméljük, hogy az új létesítmény hozzájárul a város sportjának fejlődésé­hez is. (Mészáros József fel­vétele) . öt nagy eredményjelző táb­lát épített meg és adott át ren­delteit j iának. Szverdlovsz’cbaVi a Szovjetunió március 8-án kez­dődő negyedik téli spartrtciádjá- ra az Elektroimpex. A verseny­bírók kollégiuma nagy elisme­réssel 'nyilatkozott a kitűnő számi tóg épes rendszerről. ★ A nőnap tiszteletére nemzet­közi mezei futóversenyt rendez­nek szerdán a jugoszláviai Ve­lencében. Három magyar atléta­nő. Lázár, Völgyi és Jankó áll rajthoz a 3 km-es versenyen. ★ A Tatabányai Bányász SC fe­gyelmi bizottsága keddi ülésén a labdarúgó-szakosztály vezető­ségének javaslatára — sport­szerűtlen életmódja miatt — el­tiltotta az edzések látogatásától Juhász Pétert és felfüggesztette a labdarúgó játékjogát. Kedden elutazott a XI. asztali- tenisz EB-re a magyar válogatott. Dr. Lakatos Györgynek, a MO- ATSZ elnökének vezetésével — Horváth Tibor szövetségi lőtitkár, Bérezik Zoltán és dr. Ormai László edzők, valamint dr. Martos Mi­hály orvos kíséretében — a követ­kezők keltek útra Duisburgba: Jó­nyer István, Klampár Tibor, Gergely Gábor, Kreisz Tibor, Molnár Já­nos, Takács Jáno^, Kisházi Beat­rix, Magos Judit, Szabó Gabriella és Oláh Zsuzsa. A csapat délután megérkezett Duisburgba. este megtekintették a viadal színhelyét, ahol szerdán edzést tartanak. ★ A magyar tornászok az idén is meghívást kaptak az Amerika Ku­pa nemzetközi versenyre, az idény első igazán jelentős erőpróbájára. Négy magyar versenyző utazik szerdán a tengerentúlra: Donáth, Kovács P., ill. Egervári és Kanyó. A küldöttséggel tart Bordán Dezső, a féríi és Bejek Gézáné, a női vá­logatott edzője, valamint Urvári Sándor pontozóbfró, a Nemzetközi Torna Szövetség tagja Is. Televízió. Szerda, 16.55: BSE-Slovan Bratislava elődöntő Rangos esemény színhelye lesz szercián délután a városmajori Sportcsarnok! A BSE női kosárlabdacsapata a Kupagyőztesek Európa Kupájának megfelelő Ronehetti Kupában a Slovan Bratisla- vával mérkőzik, A tét nagy: az a csapat, amelyik jobban veszi a budapesti és a jövő heti pozsonyi akadályt, már a döntőbe jut. A BSE-nek a rangos mérkőzéssorozatban eddig a KPS Brno volt a legnehezebb ellenfele. A Slovan Bratislava a csehszlovák bajnokság­ban jelenleg jobban áll a bmoiaJknál: a Sparta Prága és a Loco- motiv Kosice mögött a harmadik. Játékereje mutatja, hogy a prá­gaiakat az idén kétszer is legyőzte (82:70, 72:68). Több sokszoros válogatottat vonultat fel (E. Vrbková, Kiffuszová, Bardonová, Mik- losávicová, Pirselová). A BSE jelenleg a magyar bajnokságban a második helyen áll. Sajnálatos, hogy a csapat legjobbja, Szabics, vasárnap megsérült. Kérdés, hogy a találkozóra mennyire jön rendbe. Az elődöntőt a televízió is közvetíti. Közgyűlések A Tatabányai Bányász SC hétfőn tartotta közgyűlését. Részt vett és felszólalt a tanácskozáson Páder János, az OTSH ednökhelyettese, dr. Antalóczl Albert, a Komárom megyei pártbizottság titkára és Steiner Tibor, a Komárom megyei Tanács elnökhelyettese. Az írásos beszámolót Or- szágh József elnök szóbeli kiegészítéssel tette teljessé: 17 szakosztály 2300 sportolójának éves munkájáról adott szá­mot. Feladatként szabta meg a nemzetközi szereplés javí­tását. Elmondta, hogy az utánpótlás-nevelés több szakosz­tálynál bíztató. Az elnöki beszámolót a számvizsgáló bizott­ság jelentése követte; Kardos Ferenc, a bizottság elnöke adott számot a gazdasági munkáról. Végezetül dr. Szaltz- mann Györgyné testnevelő tanárt, aki 20 évig volt a tor- naszr.kosztály edzője, az elnökség nevében clbúcsúztatták és megajándékozták. ♦ A Budapesti Sport Egyesület közgyűlésén Déri Róbert ügyvezető elnök tartotta a beszámolót. Elmondta, hogy nemzetközi téren sikeres évet zárt a BSE. Az egyesület 62 sportolója szerzett jelvényt az Élen a tanulásban — élen a sportban mozgalomban. A 2 edző a Jó nevelőmunkáért kitün­tetésben részesült. A BSE legeredményesebb sportolói voltak 1977-ben: Foltán László, Frey Oszkár, Regőczy Krisztina és Sallai András. A szakosztályok közül kimagaslóan szerepel­tek a női kosárlabdázók, valamint a női asztaliteniszezők. ★ A MAFC közelmúltban megtartott közgyűlésén a tájfutók­nak ítélték a legjobb egyesületi szakosztálynak kijáró Flseher- vándoi-díjat. (A műegyetemista tájfutók az elmúlt évben nagy meglepetésre megnyerték az országos csapatbajnokságot.) Európa a zöld asztalnál Ezzel a címmel kezdi beha- rangozóját a Képes Sport 25. évfolyamának 10. száma a kö­zelgő duisburgi asztalitenisz EB előtt. „Azoknak lett igazuk — jegyzi meg a cikkíró —, akik hadakoztak létrejöttéért, mert íme, az eltelt húsz esz­tendő bizonyítja életképessé­gét, jogosultságát.” „Megszűnt az Ú. Dózsa kerékpáros­szakosztálya” — olvashatjuk a lapban, s természetesen az ezzel kapcsolatos kommentárt is. Labdarúgás, vívás, öttusa, atlétika, ritmikus sportgim­nasztika és birkózás szerepel még a Képes Sport oldalain. Ingyenes volt FTC— Debreceni Dózsa férfi kézilabda MNK-mérkozés a Körcsarnokban. Zúg a lelátó. „Hajrá, Fradi!” „Hajrá, Dó­zsa!” Dr. Süvöltős Mihály, a lila- fehérek csapatkapitánya nagy kedvvel játszik, kitűnően irá­nyítja társait, s gólokat is lő. Aztán — hibázik. „Válogatott, ha-ha-ha!” — jegyzi meg valaki fennhangon a nézőtéren. Refrénként hat a magyar sportban egy nagy világver­senyt követően így „üdvözöl­ni” a játékosokat idehaza. A szurkoló fizet és úgy ér­zi, a pénzéért gúnyolhatja is a sportolókat. A Körcsarnokban ingyenes volt a belépés. (s. j.) Labdarúgó Budapest Kupa Szerdán, március 8-án 72 csa­pat részvételével, 18 csoportban megkezdődik a labdarúgó Buda­pest Kupa küzdelemsorozata. A torna célja, hogy a BLSZ-hez tar­tozó egyesületek részére hétközi, rendszeres játéklehetőséget bizto­sítson. A mérkőzéseket szerdai na­pokon játsszák, a selejtezők, vala­mint az elődöntők után a döntők­re május 31-én, június 7-én és június 14-én kerül sor. A tornán a Budapest-bajnokság I. és II. osztásához tartozó csa­patok részvétele kötelező, de ne­vezhettek alsóbb osztású együt­tesek is. A tornán az NB ii-es, illetve az NB Ill-as csapatokból csak két, illetve négy olyan já­tékos szerepelhet, áld 1978-ban az első csapatban már játszott. A Budapest-bajnokság I. és II. osz­tályához tartozó csapatok legjobb összeállításukban kötelesek játsza­ni, az I. osztályhoz tartozó csa­patok azonban minden mérkőzé­sen legalább egy ifjúsági korú já­tékost tartoznak szerepeltetni. Az NB II-ből a V. Izzó. a Bu­dafoki MTE, a Volán SC és a BKV Előre, az NB III-ból pedig a Pénzügyőr, a V. Ikarus és a 22. sz. Volán SE nevezett a tornára. ★ Korábban már közöltük a lab­darúgó Nemzetközi Kupa ’73 csoportbeosztását. A II. e-onort- ban — ahol az MTK-VM is szerepel — a Sí. Etienns és az AS Roma csapata mellett a ne- gvedik résztvevő a Bav-sra München -együttese lesz. (Min­den csapat négy játékost kér­het kölcsön a tornára.) TOTÓ A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közleménye szerint a március 5-i. 9. jé'ékhétre be­érkezett 4 106 153 db szelvény között egyetlen 13 plusz 1-as. illetve 13 találatom szelvény sem akadt. 12 találat = 9 db = 295 653 Ft. 11 = 105 = 10133 Ft. 10 - 932 = 1713 Ft. RÁDIÓ, TEVE Rádió. Szerda. Kossuth-adn. 22.15: Sporthíreit. Petöfi-adö. 6.20: Torna. 10.50: Délelőtti tor­na. 15.33: Körkapcsolás bajnoki labdarúgó-mérkőzésekről. 21.43: Közvetítés az NSZK—Szovjet­unió válogatott labdarúgó-mér­kőzésről. Televízió. Budapest. 8.00: Té­vétorna. 16.55 ■ BSE—Slovan Bratislava. Ronehetti Kupa. Női kosárlabda-mérkőzés a Ronehetti Kupáért. Közvetítés a városmajori Sportcsarnokból. 19.20: Tévétorna. Szlovák tv. 17.55: Avtósok-motorosok műso­ra. 11. 19.55: NSZK—Szovjet­unió válogatott labdarúgó-mér­kőzés. Jugoszláv tv. II. 17.25: Crvena Zvezda—GEAS kosár­labda-mérkőzés. 4r Telefontestnevelő (176—166, 17 —22 óráig). Szerda: Hol. mit, mikor tudhat meg a természet- járásról a mindenki számára „nyitott túrákról?" IDŐJÁRÁS A Meteorológiai Intézet jelenti. A várható időjárás szerda estig: változóan felhős idő, egy-két he­lyen eső, havas eső. Időnként megélénkül az északi, észak- nyugati szél. A legmagasabb nap­pali hőmérséklet 4 — 8 fok között. HOJELENTESS Kékestető foltos, Bánkút 25 cm. KÖZLEMÉNYEK Jegyek elővételben vásárolhatók (március 9-től) a Bp. Honvéd SE Honvéd Kupa nemzetközi ököl- vívóversenyérc, naponta 16 — 20 óráig a Corvin áruház ruhatárá­ban, továbbá a Bp. Honvéd SE XIII. kér., Dózsa Gy. úti köz­pontjában (8—17 óráig), a Sport- csarnok pénztáránál, valamint a kispesti labdarúgópálya főbejárati pénztáránál; (március 9-től) a március 15-i Bp. Honvéd — MTK-VM b'*nni:j labdarúgó-mérkőzésre a Corvin áruház ruhatárában, a. kluo Dó­zsa Gy. úti központjában 8—17 óráig, valamint a kispesti labda­rúgópálya pénztáránál 16 —19 óráig: az MTK-VM—U. Dózsa bajnoki labdarúgó-mérkőzésre, a VII. ke­rület Lenin krt. 24. szám alatt lévő klubhelyiségben, a Szántó Béla utca 5/a sz. alatt, valamint a sportpályán 8 — 20 óráig. Kapta László, a WMFC (a Cse­pel jogelődje) 1941— 42-es és 1942 —43-as labdarúgó bajnokcsa­patának fedezete 64 esztendős ko­rában elhunyt. Temetése március 8-án 11.30 órakor lesz a Rákos- keresztúri új köztemetőben. Varga Károlynak, a Csepel több­szörös ökölvívó-bajnokának teme­tése március 10-én 11.45 órakor lesz a Csepeli temetőben. A Magyar (Jszó Szövetség és a Nemzeti Sportuszoda igazgatósága közli, hogy a nemzetközi úszó­verseny miatt 1978. március 9. és 12. között a Komiádi-uszoda nem áll a nagyközönség rendelkezésé­re. SPOBTFIIATÉIM Hibák Egyenlítői Guinea már most egyszerre két sort saientelt az 1980-as nyári olimpiai játékok­nak. az egyik — nyolc' bé­lyegből és három blokkból álló sor — a következő sportága­kat, illetve versenyszámokat népszerűsíti: ökölvívás, csel­gáncs, torna, vívás diszkosz­vetés, rúdugrás, labdarúgás, súlyemelés, rövidtávú síkfutás, hosszútávfutás és ritmikus sportgimnasztika. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ez utóbbi nem olimpiai sportág, s természetesen a moszkvai játé­kok műsorán sem szerepel. A másik sor a vízísportoké; az öt bélyegen és három blok­kon különböző hajóosztályokba tartozó vitorlások, továbbá női egypárevezős, kajak egyes és kettes, valamint kenu kettes látható. A tervező ennél a sornál még komolyabb hibát követett el, a bélyegek és a blokkok feliratában ugyanis Tallinn szerepel színhelyként, holott itt csak a vitorlásver­senyeket bonyolítják le, min­den más versenynek az olimpiát rendező Moszkva a házigazdá­ja. SPORTMŰSOR SZERDA JÉGKORONG. Magyar válo­gatott—Martin (csehszlovák), Millenáris, 17. KEREKPÁR. Zamat Kupa kritérium verseng, XIV. M o­gyoródi úti lakótélén, kijelölt útvonal, 16. KÉZILABDA. A férfi MNK tizenkettes döntőjében: Bp. Honvéd — Miskolci VM. Kör­csarnok. 17. KOSÁRLABDA. Ronehetti Kupa elődöntő. Nők. BSE—Slo­van Bratislava (csehszlovák). Városmajori csarnok, 17. V: Radovics (jugoszláv), Cerencik (török). NB I. Nők. Bp. Spar­tacus - - Ganz-MÁVAG, Kőér u., 17.. Újvári, Ma ti ári; MTK-VM —BEAC, Hungária krt.. 15.30, Berki. Gidófalvy. LABDARÚGÁS. Felszabadu­lási Kupa. II. cs. Dunakeszi VSE—Balassagyarmati SE, Du­nakeszi. 1-4.30. Dudás V. cso­port. Gyöngyösi Spartacus— Salgótarjáni Síküveggyár. Gyöngyös. 14.30, Bognár. Le- ninvárosi MTK—Ózdi Kohász, Leninváros, 14.30, Krajnyák. Recski Ércbányász—Kazincbar­cikai Vegyész, Recsk, 14.30. Kóródi. VII. csoport. Ceglédi VSE — Kecskeméti SC, Cegléd, 14.30, iBubori. H. Bern J. SE— Szegedi Dózsa, Cegléd. 14.30, Abcxnyi. Hódmezővásárhelyi M. SE—Kecskeméti TE. Hódmező­vásárhely, 14.30, Hajdúi Imre. Vili. csoport. Szarvasi Főisko­la Spartacus — Szolnoki MÁV, Szarvas. 14.30, Bogyó. Hon­véd Szabó Is. SE — Szolnoki MTE, Mezőtúr. 14.30. Tóth La­jos. Lehel SC—Gyulai SE, i Jászberény. 14.30, Gáspár. TX. csoport. Péti MTE—NIKE Fűz­fői AK, Pétfürdő. 14.30. Föld­vári. Bauxitbányász—Ajkai Alumínium. Tapolca, 14.30, Nagy J. X. csoport. Sellyéi KSK—Szekszárdi Dózsa, Sellye, 14.30, Meizer. Enyingi ME­DOSZ—Komlói Bányász, Enying, 14.30, Rákosi G. Vé- méndi TSZ SK —Pécsi VSK, Véménd. 14.30, Hajdú n Imre. XL csoport. Pénzügyőr SE— Kossuth KFSE, Pasaréti út, 14.30, Dávid. 22. sz. Volán SE —Várpalotai Bányász. Rákos­csaba. 14.30. Pál T. XII. cso­port. Honvéd Kiss J. SE—Hon­véd Rákóczi SE, Tab. 14.30 Fonódi. KOMÉP—V. Izzó, Ta­tabánya, 14.30. Simon Gy. NB I. Tartalékcsoport. Cse­pel—Ü. Dózsa, Csepel, 12.30. Dorozsmai J. Bp. Honvéd—Bé­késcsaba. Kis-pest. Honvéd-pá­lya. 12.30. Palik. .Vasas—Szé­kesfehérvári MÁV Előre, Fáy u., 12.30. Pálfy. Zalaegerszeg —Pécs, Zalaegerszeg, 12.30. Esztergályos. Szeged—Kapos­vár. Szeged. 12.30, Kará.csonv. Diósgyőr—Tatabánya, D.-győr, 12.30, Vámos. Haladás—MTK- VM, Szombathely, 12.30, Ko­vács L. Videoton — Ferencvá­ros, Székesfehérvár. 12.30 Tóth Tibor. Rába ETO—Duna­újváros. Győr, 14.30, Szemes RÖPLABDA. NB I. Nők, TFSE—Haladás VSE. Győri út TF-terem, 15. if,1. Kiss, Vígh SAKK. Az MTK-VM országos női jubileumi versenye, 3. for­duló. V., Néphadsereg u. 10.. 16. A Vasas Izzó Dénes István emlékversenye. 7 forduló. vili Versenv u. 1.. 17. TEKE. NB T. Férfiak: FTC — Soproni Spartacus. BHG-pálya. Hauszman A. u.. 10.30. ■+’ Tudósítóink figyelmébe! Kérifik tudósítóinkat, hogv a labdarúgó Felszabadulási Ku­pa mérkőzésekről, a találko­zók lefiíiása után. telefonon 3 soros beszámolót küldjenek szerkesztőségünknek. Mammutmezönyök a cselgáncs Hungária Kupán (Folytatás az 1. oldalról) női együttese a KEK-ben az In- ter Bratislavával került szembe. A csehszlovák együttes kemé­nyebb ellenfélnek ígérkezik, mint a francia, illetve, azt meg­előzően, az osztrák kupagyőztes volt. A zöld-fehérek Pozsony­ban lépnek először pályára, sze­retnének március 20. és 26. közt valamelyik hétköznapon játsza­ni, a visszavágó időpontja: áp­rilis 2. Az elődöntők párosítása. Fér­fiak. BEK. Bp. Honvéd—SC Magdeburg, Alicante (spanyol) —Slask Wroclaw (lengyel). KEK. Anilana Lódz (lengyel)—VíL Gummerschbach (NSZK-beli), Zseljeznicsar Nis (jugoszláv)— VÍG Dimitrov (bolgár)—ASPTT Metz (francia) összecsapás győz­tese). Nők. BEK. Vasas—Ruch Chorzow, IL Vestar (norvég)— TSC Berlin. KEK. FTC—Inter Bratislava, KH Svendborg (dán) —SC Leipzig. Hatodik hely Taskentban Hazaérkezett Taskentből az if­júsági labdarúgó B-válogatott. A csapat utolsó mérkőzésén az 5— 6. helyért játszott a lengyel együttessel. A rendes játékidő 2-2-es döntetlennel végződött, a 11-es rúgásokban azonban az el­lenfél bizonyult jobbnak, így végül a magyar fiatalok a 6. helyen végeztek. A torna döntő­jét a szovjet A-, illetve B-válo­gatott játszotta, s meglepetésre — hosszabbítás után — a B- csapat nyert 3-2-re, s ezzel a torna győztese . lett. Réthy Gusztáv, a magyar fiatalok ed­zője elmondta: „A tornán a magyar csapat nem képezett egységes, ütőképes gárdát, a já­tékosok közül is csupán hárman: Varga (BVSC), Bokrosi (Bp. Honvéd) és Zimonyi (Ü. Dózsa) érdemelnek dicséretet." SAKK Portiseb másfél pontot szerzett Bugojno. A nemzetközi sakk­verseny 7. fordulójában Portisch sötéttől döntetlent ért el a jugo­szláv Ljubojevics ellen. Ugyancsak döntetlent játszott a világbajnok Karpov a nyugatnémet Hübner el­len. További esredmények: Szpassz- kij (szovjet)—Larsen (dán) 1:0, Timman (holland)—Miles (angol) döntetlen, Giigorics (jugoszláv) — Balasov (szovjet) döntetlen, Vu- kics (jugoszláv) — Bukics (jugo­szláv) döntetlen, Hort (csehszlo­vák)—Byme (amerikai) 1 :U, Tál (szovjet)—Ivkov (jugoszláv) füg­gő után döntetlen. A 8. fordulóban a magyar nagy­mester legyőzte Vukicsot. Karpov ellenfele ezúttal' Tál volt. és dön­tetlenül játszottak. További ered­mények: Szpasszkij—Ivkov dön­tetlen, Balasov—Hübner döntetlen, Timman—Giigorics döntetlen, Mi­les— Byme íüggő, Ljubojevics— Larsen 1:0. A Bukic6—Hort játsz­mát elhalasztották. Az élcsoport állása: Szpasszkij, Ljubojevics 5.5—5.5, Hort 5 (1), Timman 5. Tál 4.5. Karpov. Iv- kov 4 — 4 (1 — 1), Hübner, Portisch 4—4 pont. ★ Országos csapatbajnokság. A 3. fordulóban tovább folytatódott a nreglepetéssorozat az országos csapa tb a i no kságon. Eredmények. I. osztály: BÁCS- ÉP SC—Volán 4:10 (Grószpéter— •Bílek 0:1. Czeglédi—Rajna és Lo- vass—Kapu döntetlen). BEAC—Bp. Spartacus 6.5:7.5 (döntetlen: Sza­bolcsi—Csőm, Virág—Faragó, Hon­fi Gy.—Lukács). Bp. Honvéd— BVSC 4.5:9.5 (Petrán—Sax 0-1, Hazai—Vadász 1:0, Perónyi—Bár- czay 0-1). KGM Vasas—Vasas 9.5:4.5 (Riibli—Méleghegyi és Tompa—Káposztás döntetlen, M. Kovács—Flórián 1:0). PMSC— MTK-VM 5:9 (Karsa—Szabó L. 0:4, Koszorús—Adorján döntetlen, Kádár—Lengyel L. 0:1). Miskolci MEDICOR—Tipográfia 5.5:8.5 (döntetlen: Kluger—Barcza, Or­gován—Navarovszky, Balogh E.— Lőrincz). Mereszjev SE—ZTE 8:6 (Sinkovics—Portisch F. 1:0, Mu- fics—Horváth T. 0:1, Vajthó—Szé­les 0:1). A bajnokság állása: BVSC 28.5, Bp. Spartacus 27.5, MTK-VM 26.5.* KGM Vasas 24.5, Volán 23. ZTE 22.5. Tipográfia 21, Mereszjev SE 20.5, BEAC 19. Bp. Honvéd, Miskolci MEDICOR, PMSC 17.5—17.5, Vasas 17, BÁCS- ÉP SC 11.5 pont. II. osztály, Keleti csoport: Gami Villamossági—Láng Vasas 6.5:7.o, Asztalos János SE—BKV Előre 9.5:4.5, Debreceni Spartacus—Se­lyemkikészítő 9.5:4.5, MEDICOR —DVTK 7:6 (1L SZVSE—Miskol­ci Spartacus 5.5:8.5, SZMTE— Debreceni EAC 3.5:10.5, MÉM— Salgótarjáni TC 7:6 (1). Nyugati csoport: Videoton—Ma­gyar Viscosa 5.5:6.5 (2), Tatabá­nyai Bányász—Kpm lói Bányász 4:9 (1). Dunaújvárosi Papír-p Jászerényi Lehel 7:6 (1). Petőn SE—KTMF (Győr) 10:4, Postás- Utasellátó 8:5 (1), Vasas Izzó-f­FTC 6:3, Statisztika—Vasútépítő 6.5:6.5 (1). BIRKÓZÁS Az ostravai sikerről Még soha nem szerepelt olyan eredményesen magyar birkózó­csapat a az Európa-baj nokságot mindig megelőző ostravai kötött­fogású viadalon, mint idén. A 75 indulóval lebonyolított viadalon Rácz, Tóth és Hegedűs Csaba az élen végzett. — Hogyan látta a szakági mes­ter, Hajdú Imre, a küldöttség tagjainak teljesítményét? — A rajtunk kívül részt vett négy nemzet, a Szovjetunió, Ro­mánia, Csehszlovákia és Lengyel- ország. ezúttal nem a legerősebb csapatával volt Ostravában, bár a románok néhány nagyágyúju­kat is elhozták. — Egyénileg, az EB szemszögé­ből, milyen bizonyítványt oszta­na? — A 48 kg-os Seres Ferenc és á most itthon maradt Sántha között teljesen nyílt a csata a csapattagságért. Az 52 kg-os Eu- rópa-bajmok. Rácz Lajos mutat­ta a legkirobbamóbb formát: a kétszeres világbajnok, olimpiai ezüstérmes román Gingát végig űzte-hajtotta. nem hagyta kibon­takozni, végül két vállra fektet­te. 57 kg-ban Doncsecz harma­dik lett, két szovjet birkózót is legyőzött, mégsem megnyugtató a kép vele kapcsolatban. 62 kg: Réczin érződött, hogy tavaly ok­tóberi világbajnoki győzelme után ..elengedte” a testsúlyát. Ez meg­bosszulta magát, kikapott legna­gyobb hazai riválisától, Tóthiéi. A 68 kg-os Gaál továbbra is a szép jövő záloga, munkája előtt le a kalappal. A 74 kg-ban meg­ismétlődött ‘ a göteborgi VB-n lá­tott Kocsis Ferenc—Mácha (dseh- szlovák) kilenc perc. A „név” döntött: 7:6-ra Mácha nyert, Ko­csis a második helyen fejezte be a versenyt. A 90 kilós Hegedűs Csabának két fiatal jutott, mind­kettőt tussal verte, de nem dol­gozta ki magát eléggé. A 100 kg-os Bodó csalódás: ő azért küzd, hogy kiszorítsa Farkast, de a formája nem túl figyelemre­méltó. A nehézsúlyú Rovnyai nem bírt a 180 (!) kilóra felhízott ro­mán Codrenauval,' Ő is a 2. he­lyen végzett. ★ A Minszkben fendezett Pod- dubnij kötöttfogású emlékverse­nyen a vendéglátó belorusz csa­paton kívül a Szovjetunió, Ku­ba, Lengyelország, az NDK, Irán, Svédország, az NSZK. és Bulgária, Románia legjobb birkózói vettek részt, valamint a mi színeinket képviselő négy magyar verseny­ző. A rendkívül erős mezőnyben birkózóink mérsékelten szerepel­tek. Tigcr (52) kg Mingalijevtől (szovjet) leléptetéssel, Ahmedov­tól (szovjet) tussal kapott ki- La­katos (62 kg) Avgyejevtől (szov­jet) 14:9-re kapott ki, majd Ver- tyagint (szovjet) leléptetéssel le­győzte. de Abramasvilitől (szov­jet) 24:6-os vereséget szenvedett. Ennek a küzdelemnek érdekessé­ge volt, hogy a nagy pontkülönb­ség ellenére Lakatost nem intet­ték meg, ami bizonyítja támadó­szellemét. Péter (68 kg) az NDK- beli Fleischman.n ellen tussal győ­zött, majd a szovjet Alijev és Kar- lov ellen is leléptették. Kovács József a nehézsúlyban előbb lelép­tetéssel kikapott a jugoszláv Illés­től, majd tussal az olimpiai baj­nok Kolcsinszkijtól. Eredmények. 48 kg (12): 1. Anyikin (szovjet), 2. Bazin (szov­jet). 3. V. Nyecvetajev (szovjet), 4. Alexandru (román). 52 kg (14): 1. Fatkulin (szovjet), 2. Zsuk (szovjet), 3. M. Nyecvetajev (szov­jet). 57 kg (15): 1. Szerikov (szov­jet), 2. Konsztantyinov (szovjet), 3. Swierad (lengyel). 62 kg (17): 1. K. Lipien (lengyel). 2. Szoc­kij (belorusz). 3. Davidov (szov­jet). 68 kg (14): 1. Nalbandjan (szovjet), 2. Alijev (szovjet), 3. Rusu (román). 74 kg (Í5): 1. Nyiftuleajev (szovjet), 2. Krzesins- kl (lengyel), 3. Trietoe (NDK-belt). 82 kg (46): 1. Korban (Szovjet). 2. Lezsava (szovjet), 3. Csebok- szarov (szovjet). 90 kg (9): 1. Av- disev (szovjet), 2. Minoszjan. (szov­jet), 3. Nyecsajev (szovjet). 100 kg (15): 1. Szaladze (szovjet), .2. Babiasvili (szovjet), 3. , Invkóv (szovjet). +100 kg (11): 1. Kol- csinszkij (szovjet). 2. Majszuradze (szovjet), 3. Sziliajev (szovjet). ★ Dunaújvárosban országos ifjú­sági T. korcsoportos versenyt ren­deztek. Eredmények. 48 kg (7): 1. Szarka (Csepel SC), 2. Bíró (FTC), 3. Petrovics (FTC). 52 kg (8): 1 Gazdag (PMSC), 2. Mübacher (Bó! Honvéd). 3. Simon (Turkeve). 57 kg (9): 1. Kovács B. (Bp. Hon­véd). 2. Szigeti I. (Cserjei). 3. Koós (Szondi SE). 62 kg (10): 1. Orbán (Bo. Honvéd). 2. Vancsik (Szondi SE), 3. Gvénéi fPMSC). 68 kg (21): 1. Toldi (Paop J. SE), 2. Zsara (PMSC). 3. Kucliár (Debre­ceni Bocskai). 74 kg (13): 1. Tóth S (Haladás VSE). 2. Németh L. (Panp j. SE). 3. Osönrics (FTC). 82 kg (11): 1. Kocsmár (Szondi SE). 2. Frted (PMSC). 3. Mé^áros , (Dunaújvárosi Kohász SE). 90 kg (6): 1. Kacsi (Bp. Honvéd). 2. Szűcs (Csőnél Autó). 3 Perdók (FTC). 100 kg (4): 1. Robotka (Bo. Honvéd). 2. Szerb (PTC). 3 Udvardi (Orosházai. +100 kg (6) : 1. Tusiák (Durai'nváro^i Kohász). 2. P-”"s (Szondi SE), 3. Kaposí (PMSC).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék